Tinkintos ieškos konfigūracijos parametrų eksportavimas ir importavimas

Svarbu:  Šis straipsnis išverstas naudojant mašininį vertimą, žr. atsakomybės atsisakymą. Su šio straipsnio versija anglų kalba galite susipažinti čia .

Kaip „SharePoint Online“ administratorius, galite eksportuoti ir importuoti tinkintos ieškos konfigūracijos parametrus iš vieno nuomotojo, svetainių rinkinio ar svetainės į kitą. Taip pat galite eksportuoti tinkintos ieškos konfigūracijos parametrus iš ieškos tarnybos taikomosios programos ir importuoti parametrus į nuomotojus, svetainių rinkinius arba svetaines.

Šiame straipsnyje

Apžvalga

Sąlygos, dėl kurių gali nepavykti importuoti

Tinkintų ieškos konfigūracijos parametrų eksportavimas iš nuomotojo

Tinkintų ieškos konfigūracijos parametrų eksportavimas iš svetainės

Tinkintų ieškos konfigūracijos parametrų eksportavimas iš svetainių rinkinio

Tinkintų ieškos konfigūracijos parametrų importavimas į nuomotoją

Tinkintų ieškos konfigūracijos parametrų importavimas į svetainę

Tinkintų ieškos konfigūracijos parametrų importavimas į svetainių rinkinį

Neleistini simboliai, dėl kurių importuoti gali nepavykti

Apžvalga

Kai eksportuojate tinkintos ieškos konfigūracijos parametrus, „SharePoint“ sukuria XML formato ieškos konfigūracijos failą. Į šį ieškos konfigūracijos failą įtraukiami visi galimi eksportuoti tinkintos ieškos konfigūracijos parametrai nuomotojo, svetainių rinkinio arba svetainės lygiu, kur pradedate eksportuoti. Svetainių rinkinio ieškos konfigūracijos faile nėra atskirų svetainių rinkinį sudarančių svetainių ieškos konfigūracijos parametrų.

Kai importuojate ieškos konfigūracijos failą, „SharePoint Online“ sukuria ir įgalina kiekvieną nuomotojo, svetainių rinkinio arba svetainės, kur pradedate importuoti, tinkintos ieškos konfigūracijos parametrą.

Šioje lentelėje išvardyti parametrai, kuriuos galite eksportuoti arba importuoti. Taip pat nurodomi visi kiekvieno parametro priklausomybės ryšiai su kitais tinkintos ieškos konfigūracijos parametrais. Jei tinkintos ieškos konfigūracijos parametrai priklauso nuo kito lygmens tinkintos ieškos konfigūracijos parametro, pvz., jei svetainės užklausos taisyklė priklauso nuo svetainių rinkinio lygio rezultatų šaltinio, turite eksportuoti ir importuoti visų susijusių lygių parametrus.

Tinkintos ieškos konfigūracijos parametras

Priklausomybė nuo kitų tinkintos ieškos konfigūracijos parametrų

Užklausų taisyklės. Apima rezultatų blokus, paaukštintus rezultatus ir vartotojų segmentus.

Rezultatų šaltiniai, ieškos schema, reitingavimo modelis.

Rezultatų šaltiniai

Ieškos schema

Rezultatų tipai

Ieškos schema, rezultatų šaltiniai, rodymo šablonai

Ieškos schema

Nėra

Reitingavimo modelis

Ieškos schema

Sąlygos, dėl kurių gali nepavykti importuoti

Jei ieškos konfigūracijos failas ir jūsų importavimo paskirties vieta turi parametrų tuo pačiu pavadinimu, ieškos konfigūracijos failo importuoti nepavyks, kai jis susidurs su šiuo parametru. Tačiau yra išimčių:

 • Jei pakartotinai importuosite ieškos konfigūracijos failą, nekils importavimo trikčių dėl parametrų tuo pačiu pavadinimu ieškos konfigūracijos faile ir paskirties vietoje.

 • Dėl valdomų ypatybių tuo pačiu pavadinimu importavimo trikčių nekils, jei atskirų valdomų ypatybių parametrai bus tokie patys ieškos konfigūracijos failo ypatybėje ir tikslinėje ypatybėje.

 • Dėl valdomų ypatybių tuo pačiu pavadinimu importavimo trikčių nekils, jei pseudonimai ir susiejimai su aptiktomis ypatybėmis skirsis ieškos konfigūracijos failo valdomoje ypatybėje ir tikslinėje valdomoje ypatybėje. Importuojant pseudonimai ir susiejimai ieškos konfigūracijos failo valdomoje ypatybėje bus įtraukti į pseudonimus ir susiejimus tikslinėje valdomoje ypatybėje.

Jei ieškos konfigūracijos faile yra valdomų ypatybių pavadinimų ar pseudonimų, apimančių neleistinus simbolius, importuoti nepavyks, kai bus susidurta su tuo valdomos ypatybės pavadinimu ar pseudonimu.

Valdomų ypatybių pavadinimai ir ieškos schemos pseudonimai turi būti unikalūs svetainei ir jos pirminių svetainių rinkiniui. Tai reiškia:

 • Jei jūsų ieškos konfigūracijos failas turi valdomą ypatybę tuo pačiu pavadinimu, kaip valdomos ypatybės pseudonimas tikslinėje svetainėje ar tikslinės svetainės pirminių svetainių rinkinyje, importuoti nepavyks.

 • Jei jūsų ieškos konfigūracijos failas turi valdomą ypatybę tuo pačiu pseudonimo pavadinimu, kaip valdomos ypatybės tikslinėje svetainėje ar tikslinės svetainės pirminių svetainių rinkinyje, importuoti nepavyks.

Pastaba:  Visi tinkinti ieškos parametrai, sukurti ir įgalinti „SharePoint“ prieš nepavykusį importavimą, liks įgalinti.

Nepavykus importuoti, pašalinkite šią triktį sukėlusią sąlygą ir iš naujo importuokite ieškos konfigūracijos failą. Pavyzdžiui, jei stulpelyje Pastabos nurodyta, kad jau yra užklausos taisyklė tokiu pat pavadinimu, kaip užklausos taisyklė, kurią bandote importuoti, turėtumėte tą užklausos taisyklę pašalinti iš paskirties vietos arba iš importuojamo failo, tada iš naujo importuoti failą. Žr. tolesnį šio straipsnio skirsnį Neleistini simboliai valdomų ypatybių pavadinimuose arba pseudonimuose.

Puslapio viršus

Tinkintų ieškos konfigūracijos parametrų eksportavimas iš nuomotojo

 1. Prisijunkite prie „Office 365“ administravimo centro kaip ieškos administratorius.

 2. Pasirinkite Administravimas > SharePoint. Dabar esate „SharePoint“ administravimo centre.

 3. Pasirinkite ieškoti.

 4. Pasirinkite Eksportuoti ieškos konfigūraciją.

 5. Dialogo lange spustelėkite Įrašyti.

Puslapio viršus

Tinkintų ieškos konfigūracijos parametrų eksportavimas iš svetainės

 1. Svetainės meniu Parametrai spustelėkite Svetainės parametrai.

 2. Puslapio Svetainės parametrai sekcijoje Ieška spustelėkite Konfigūracijos eksportavimas.

 3. Dialogo lange spustelėkite Įrašyti.

Puslapio viršus

Tinkintų ieškos konfigūracijos parametrų eksportavimas iš svetainių rinkinio

 1. Svetainių rinkinio meniu Parametrai spustelėkite Svetainės parametrai.

 2. Puslapio Svetainės parametrai sekcijoje Svetainių rinkinio administravimas spustelėkite Ieškos konfigūracija.

 3. Dialogo lange spustelėkite Įrašyti.

Puslapio viršus

Tinkintų ieškos konfigūracijos parametrų importavimas į nuomotoją

 1. Prisijunkite prie „Office 365“ administravimo centro kaip ieškos administratorius.

 2. Pasirinkite Administravimas > SharePoint. Dabar esate „SharePoint“ administravimo centre.

 3. Pasirinkite ieškoti.

 4. Puslapyje Importavimo ieškos konfigūracija pereikite prie failo, kurį norite importuoti.

 5. Spustelėkite Importuoti.

 6. Puslapyje Ieškos konfigūracijų sąrašas patikrinkite, ar:

 7. Importuotas ieškos konfigūracijų failas yra sąraše, o jo būsena – Importuota sėkmingai.

  Jei failo nepavyko sėkmingai importuoti, stulpelyje Pastabos pateikiama papildomos informacijos apie tai, kas įvyko.

 8. Stulpelis Aprėptis rodo, kad importuoti parametrai yra reikiamame lygyje, tai yra tame lygyje, į kurį ketinote importuoti failą. Pavyzdžiui, jei importavote parametrus svetainės rinkinio lygiu, o ne svetainės lygiu, šią informaciją matysite stulpelyje Aprėptis. Stulpelis Aprėptis rodo, kuriuo lygiu įgalinti ieškos konfigūracijos parametrai. Lygiai gali būti tokie: nuomotojo (Tenant), svetainių rinkinio (SPSite) arba svetainės (SPWeb).

Puslapio viršus

Tinkintų ieškos konfigūracijos parametrų importavimas į svetainę

 1. Svetainės meniu Parametrai spustelėkite Svetainės parametrai.

 2. Puslapio Svetainės parametrai sekcijoje Ieška spustelėkite Konfigūracijos importavimas.

 3. Puslapyje Importavimo ieškos konfigūracija pereikite prie failo, kurį norite importuoti.

 4. Spustelėkite Importuoti.

 5. Puslapyje Ieškos konfigūracijų sąrašas patikrinkite, ar:

 6. Importuotas ieškos konfigūracijų failas yra sąraše, o jo būsena – Importuota sėkmingai.

  Jei failo nepavyko sėkmingai importuoti, stulpelyje Pastabos pateikiama papildomos informacijos apie tai, kas įvyko.

 7. Stulpelis Aprėptis rodo, kad importuoti parametrai yra reikiamame lygyje, tai yra tame lygyje, į kurį ketinote importuoti failą. Pavyzdžiui, jei importavote parametrus svetainės rinkinio lygiu, o ne svetainės lygiu, šią informaciją matysite stulpelyje Aprėptis. Stulpelis Aprėptis rodo, kuriuo lygiu įgalinti ieškos konfigūracijos parametrai. Lygiai gali būti tokie: nuomotojo (Tenant), svetainių rinkinio (SPSite) arba svetainės (SPWeb).

Puslapio viršus

Tinkintų ieškos konfigūracijos parametrų importavimas į svetainių rinkinį

 1. Svetainių rinkinio meniu Parametrai spustelėkite Svetainės parametrai.

 2. Puslapyje Svetainės parametrai sekcijoje Svetainių rinkinio administravimas spustelėkite Ieškos konfigūracijos importavimas.

 3. Puslapyje Importavimo ieškos konfigūracija pereikite prie failo, kurį norite importuoti.

 4. Spustelėkite Importuoti.

 5. Puslapyje Ieškos konfigūracijų sąrašas patikrinkite, ar:

 6. Importuotas ieškos konfigūracijų failas yra sąraše, o jo būsena – Importuota sėkmingai.

  Jei failo nepavyko sėkmingai importuoti, stulpelyje Pastabos pateikiama papildomos informacijos apie tai, kas įvyko.

 7. Stulpelis Aprėptis rodo, kad importuoti parametrai yra reikiamame lygyje, tai yra tame lygyje, į kurį ketinote importuoti failą. Pavyzdžiui, jei importavote parametrus svetainės rinkinio lygiu, o ne svetainės lygiu, šią informaciją matysite stulpelyje Aprėptis. Stulpelis Aprėptis rodo, kuriuo lygiu įgalinti ieškos konfigūracijos parametrai. Lygiai gali būti tokie: nuomotojo (Tenant), svetainių rinkinio (SPSite) arba svetainės (SPWeb).

Puslapio viršus

Neleistini simboliai, dėl kurių importuoti gali nepavykti

Jei valdomose ypatybėse ar pseudonimuose yra bet kuris iš nurodytų simbolių, nepavyks importuoti tinkintos ieškos schemos, kurioje yra šios ypatybės.

Simbolis

Pavadinimas

tarpas

:

dvitaškis

;

kabliataškis

,

kablelis

(

atidaromasis skliaustas

)

uždaromasis skliaustas

[

atidaromasis laužtinis skliaustas

]

uždaromasis laužtinis skliaustas

{

atidaromasis riestinis skliaustas

}

uždaromasis riestinis skliaustas

%

procentas

$

dolerio ženklas

_

pabraukimo brūkšnys

+

pliuso ženklas

!

šauktukas

*

žvaigždutė

=

lygybės ženklas

&

ampersendas

?

klaustukas

@

eta ženklas

#

numerio ženklas

\

kairinis brūkšnys

~

tildė

<

atidaromasis kampinis skliaustas

>

uždaromasis kampinis skliaustas

|

status brūkšnys

`

kairinis kirtis

^

stogelio ženklas

\'

kaitos seka

\"

kaitos seka

Puslapio viršus

Pastaba: Mašininio vertimo atsakomybės atsisakymas: Šis straipsnis išverstas naudojant kompiuterinę sistemą be žmogaus įsikišimo. „Microsoft“ pateikia šiuos mašininius vertimus norėdama padėti anglų kalbos nesuprantantiems vartotojams perskaityti turinį apie „Microsoft“ produktus, paslaugas ir technologijas. Šis straipsnis išverstas mašininio vertimo būdu, todėl jame gali būti žodyno, sintaksės ar gramatikos klaidų.

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×