Tinkinkite ir užrakinkite naršymo sritį

Svarbu:  Šis straipsnis išverstas naudojant mašininį vertimą, žr. atsakomybės atsisakymą. Su šio straipsnio versija anglų kalba galite susipažinti čia .

Duomenų baze naudotis bus patogiau, jei tinkinsite ir valdysite jos turinį ir pertvarkysite naršymo sritį. Pasirinktinis naršymas grupuojant, paryškinant bei slepiant objektus gali pagerinti našumą. Šiame straipsnyje aprašomi būdai, kaip galite tinkinti ir valdyti naršymo sritį siekdami pagerinti jos patogumą vartotojams, kad jie galėtų paprasčiau susirasti reikiamus duomenų bazės objektus.

Šiame straipsnyje neaprašomos duomenų bazės saugumo funkcijos, pvz., duomenų bazės šifravimas slaptažodžiu. Daugiau informacijos ieškokite sekcijoje Žr. daugiau.

Šiame straipsnyje

Peržvalga

Prieš pradedant

Naršymo srities tinkinimas

Naršymo srities valdymas naudojantis makrokomandomis

Elemento dizaino rodinio išjungimas

Duomenų bazės objekto slėpimas

Peržvalga

Naršymo sritis, išdėstyta palei ekrano kraštą, suteikia sąsają su duomenų bazės objektų sąsają ir pateikia kelias kitas funkcijas, padedančiomis tinkinti vartotojų naudojimą.

„Northwind 2007“ naršymo sritis

Naršymo srities elementai išdėstyti grupėmis. Galite pasirinkti grupuoti elementus, nurodydami jų kategorijas, pvz, Objekto tipas arba Sukūrimo data. Ankstesnėje iliustracijoje vaizduojama kategorijos Objekto tipas grupė Visi „Access“ objektai; kur kai kurios objektų tipų grupės, pvz, Lentelės ir Užklausos yra išjungtos.

Pasirinktinės kategorijos ir grupės

Taip pat galite kurti pasirinktines kategorijas, o jose pasirinktines grupes. Pasirinktinėse grupėse galite kurti nuorodas į duomenų bazės objektus.

Tarkime, savo duomenų bazėje turite daugybę ataskaitų ir jas vykdote skirtingai, pvz, kasdien ar kas ketvirtį. Galite sukurti ataskaitų kategoriją ir grupes Dienos, Savaitės, Mėnesio, Ketvirčio ir Metų. Tada kiekvienoje grupėje galite sukurti nuorodas į atitinkamus objektus.

Galite sukurti keletą nuorodų į duomenų bazės objektą, kiekvieną jų atskirose pasirinktinėse grupėse.

Kategorijų ir grupių rodymas ar slėpimas

Naudodamiesi dialogo langu Naršymo parinktys galite rodyti ar slėpti kai kurias naršymo srities kategorijas bei grupes.

Taip pat galite naudoti makrokomandų veiksmai valdiklį, rodomą naršymo srities kategorijų kaip duomenų bazės atidaromas programoje "Access". Šie nauji makrokomandų veiksmai yra Microsoft Office Access 2007:

 • SetDisplayedCategories    Šiuo veiksmu galite rodyti arba paslėpti kategoriją. Vienu veiksmu galite slėpti arba rodyti tik vieną kategoriją. Kita vertus, šį veiksmą galite kartoti keletą kartų, kad rodytumėte ar paslėptumėte tiek kategorijų, keik reikia.

 • LockNavigationPane    Šiuo veiksmu galite užrakinti naršymo sritį. Juo naršymo sritis apsaugoma nuo netyčinių vartotojų pakeitimų: elementų pridėjimo, perkėlimo, panaikinimo.

  Pastaba: Užrakinus naršymo sritį vartotojams neuždraudžiama kopijuoti duomenų bazės objektų į mainų sritį.

Automatinis perėjimas prie kategorijos ar grupės atidarant duomenų bazę

Naudodamiesi makrokomandos veiksmu NavigateTo galite perjungti kategoriją ar grupę. Jei šį makrokomandos veiksmą panaudosite makrokomandoje autoexec, atidarius duomenų bazę bus automatiškai įjungta nurodyta kategorija ar grupė.

Dizaino rodinio išjungimas

Elementai, rodomi pasirinktinėse kategorijose ir grupėse, iš tiesų tėra nuorodos, susietos su duomenų bazės objektais.

Naršymo srities nuorodos turi ypatybę Išjungti dizaino rodinio nuorodas, kurią galite nustatyti. Spustelėkite nuorodą dešiniuoju pelės mygtuku, kontekstiniame meniu spustelėkite Objekto ypatybės arba (tinkindami lentelę) Lentelės ypatybės ir pažymėkite žymės langelį Išjungti dizaino rodymo nuorodas. Kai ši ypatybė yra įjungta, nuorodos negalima naudoti jos objektui atidaryti dizaino arba maketo rodinyje. Pavyzdžiui, įjungus šią ypatybę formos nuorodoje, vartotojas negali pakeisti formos dizaino arba maketo naudodamas nuorodą.

Duomenų bazės objektų slėpimas

Įdėtose naršymo juostos kategorijose ir grupėse rodomos ne nuorodos, o tikri duomenų bazės objektai. Šios grupės yra:

 • Visos įdėtosios kategorijos grupės

 • Visų pasirinktinių kategorijų grupė Nepriskirti objektai.

Duomenų bazės objektai neturi ypatybės Išjungti dizaino rodinio nuorodas. Duomenų bazės objektus galima paslėpti, kad būtų apsisaugota nuo pakeitimų, ir pasirinktinėse grupėse bei kategorijose pateikti jų nuorodas.

Prieš pradedant

Naudodami šių funkcijų derinius, galite efektyviai valdyti naršymo srities tvarką, kad būtų patogiau ja naudotis. Tačiau šios funkcijos neapsaugo nuo nepageidaujamų piktavalio vartotojo duomenų bazės dizaino pakeitimų. Be to, šios funkcijos neapsaugo nuo neleistinos prieigos prie duomenų. Turėkite omenyje:

patogesnio naudojimosi funkcijas galima apeiti.   

 • Jei naršymo sričiai valdyti bei užrakinti naudojate makrokomandą, atminkite, kad vartotojai paleisties metu makrokomandą gali išjungti laikydami nuspaustą klavišą SHIFT.

 • Naršymo srities nuorodos turi ypatybę Išjungti dizaino rodinio nuorodas, o duomenų bazės objektai jos neturi. Kategorijas ir grupes su duomenų bazės objektais galite paslėpti arba galite paslėpti pačius objektus, tačiau vartotojai turi galimybę juos pamatyti.

Dėmesys vartotojui   

 • Planuodami ir kurdami duomenų bazės naršymo srities dizainą, bendradarbiaukite su tais, kurie ja naudosis. Jei dirbti su konkrečiais asmenimis, naudosiančiais jūsų duomenų bazę, yra neparanku, kurdami dizainą vadovaukitės jų pagrindiniais poreikiais.

 • Priklausomai nuo savo išteklių, kurdami dizainą apsvarstykite tikslinių grupių naudojimą planuojant ir vykdant naudojimo patogumo testus.

Saugumas – ne pagrindinis tikslas   

 • Šių funkcijų taikymo naršymo sričiai valdyti tikslas turėtų būti duomenų bazės naudojimo patogumo gerinimas. Šios funkcijos neskirtos duomenų bazei apsaugoti.

 • Daugiau informacijos apie būdus, kaip apsaugoti duomenų bazę, ieškokite sekcijoje Žr. daugiau.

Puslapio viršus

Naršymo srities tinkinimas

Naršymo sričiai tinkinti galite naudotis dialogo langu Naršymo parinktys.

Dialogo langas Naršymo parinktys

Procesą sudaro šie išsamūs veiksmai:

 1. Pasirinktinės kategorijos kūrimas. Programa „Access“ pateikia vieną iš anksto parengtą pasirinktinę kategoriją: Pasirinktinė. Šią kategoriją galite pervardyti arba pridėti bei pašalinti grupių, kad ji atitiktų jūsų poreikius. Taip pat galite sukurti naujų pasirinktinių grupių.

 2. Pasirinktinės grupės kūrimas. Sukūrę naują kategoriją, sukurkite vieną ar kelias pasirinktines jos grupes.

 3. Objektų priskyrimas pasirinktinei grupei kuriant nuorodas. Nuvilkite ar nukopijuokite ir įklijuokite į naršymo sritį duomenų bazės objektus, kuriuos norite priskirti pasirinktinei grupei. Objektus pervilkite ar nukopijuokite iš specialiosios grupės naujojoje kategorijoje, vadinamoje Nepriskirti objektai, kurią programa „Access“ sukuria kaskart jums sukūrus pasirinktinę kategoriją.

  Pastabos: 

  • Kai į pasirinktinę grupę įtraukiate duomenų bazės objektą iš grupės Nepriskirti objektai , programa „Access“ sukuria nuorodą susietą su pasirinktu objektu  – pats objektas neperkeliamas ir nenukopijuojamas.

  • Jei nuorodą pasirinktinėje grupėje pervardijate ar pašalinate, šie pakeitimai paveikia tik nuorodą, o ne patį objektą.

  • Vienam duomenų bazės objektui galite priskirti kiek norite nuorodų. Grupėje turėtų būti tik viena nuoroda į tą patį objektą.

 4. Grupių ar objektų rodymas ir slėpimas pasirinktinėje kategorijoje. Išdėstę objektus pasirinktinėje grupėje ar grupėse, grupę Nepriskirti objektai ir kitas grupes, kurių nenorite rodyti, galite paslėpti. Taip pat galite paslėpti atskirus objektus.

  Pastaba: Taip pat kategorijoms rodyti ar slėpti galite naudoti makrokomandos veiksmą SetDisplayedCategories. Naudodami makrokomandą galite rodyti ar slėpti kategorijas neatsižvelgdami į dialogo lango Naršymo parinktys nustatymus. Daugiau informacijos ieškokite sekcijoje Naršymo srities valdymas naudojantis makrokomandomis.

Pasirinktinės kategorijos kūrimas

 1. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite naršymo srities viršuje esantį meniu, tada spustelėkite Naršymo parinktys.

 2. Dialogo lango Naršymo parinktys sąraše Kategorijos spustelėkite Pridėti elementą.

  Sąraše pasirodo nauja kategorija. Šiame paveikslėlyje vaizduojama nauja pasirinktinė kategorija:

  Nauja naršymo srities pasirinktinė kategorija

 3. Įrašykite naujos kategorijos pavadinimą ir paspauskite ENTER.

  Patarimas: Pabandykite sukurti pavadinimą, kad žmonės, kurie naudoja duomenų bazę. Sukūrę pavadinimą, Atkreipkite dėmesį, kad antraštės sąrašo dešinėje pasikeičia į atitinka tą vardą. Pavyzdžiui, jei Mano komutatoriųnaujos kategorijos pavadinimą, sąraše dešinėje Antraštė skamba grupės, skirtos "mano komutatorių". Be to, Atkreipkite dėmesį, kad sąraše yra grupė Nepriskirti objektai. "Access" sukuria tą grupę, pagal numatytuosius parametrus. Šios grupės yra visus objektus duomenų bazėje, ir jūs naudojate užpildyti savo pasirinktinę grupę.

  Sukūrę savo pasirinktinę kategoriją, joje sukurkite vieną ar daugiau grupių. Galite kurti tiek grupių, kiek tik jums reikia. Dialogo langą Naršymo parinktys palikite atidarytą ir vykdykite paskesnius veiksmus.

Pasirinktinės grupės kūrimas

 1. Dalyje grupės, skirtos "grupės pavadinimas" sąraše, spustelėkite Įtraukti grupę ir tada įveskite grupės pavadinimą. Galite pakartoti šį procesą, tiek kartų, kiek reikia. Pvz., Mano komutatorių gali būti trijų grupių – duomenų įvedimo formas, ataskaitas ir užklausos. Vartotojų ar savo nuostatas nustatyti grupes, kurias galite įtraukti.

 2. Palikite žymės langelį Nepriskirti objektai pažymėtą ir spustelėkite Gerai.

  Programa „Access“ uždaro dialogo langą Naršymo parinktys ir įtraukia naująją pasirinktinę grupę į naršymo sritį, tačiau naujoji grupė dar nėra matoma.

 3. Pereikite prie kito veiksmo, kaip rodyti naująją grupę ir įtraukti į ją objektų.

Jei norite į naująją grupę tik norite įtraukti vieną elementą, kontekstiniame meniu spustelėkite elementą dešiniuoju pelės mygtuku, nukreipkite žymiklį į Įtraukti į grupę ir spustelėkite Nauja grupė.

Objektų priskyrimas pasirinktinei grupei kuriant nuorodas

 1. Spustelėkite meniu naršymo juostos viršuje ir viršutinėje meniu sekcijoje spustelėkite naująją kategoriją.

  Kategorijai sukurta grupė ar grupės matomos apatinėje meniu sekcijoje, kartu su grupe Nepriskirti objektai.

 2. Pervilkite objektus iš grupės Nepriskirti objektai į pasirinktinę grupę.

  Norėdami pervilkti kelis elementus vienu sykiu, žymėdami elementus laikykite nuspaudę CTRL ir pervilkite juos į pasirinktinę grupę.

Pasirinktinės kategorijos grupių ir objektų rodymas ar slėpimas

Pasirinktinėje kategorijoje galima paslėpti keletą ar visas grupes ir keletą ar visus grupės objektus. Tai darydami atminkite:

 • Programoje „Access“ yra du būdai slėpti elementus. Norėdami paslėpti grupės nuorodą galite naudotis naršymo srities komandomis arba galite nustatyti duomenų bazės objektams ypatybę Paslėptas, kad paslėptumėte nuorodas į objektus, esančius visose atidarytos duomenų bazės grupėse bei kategorijose, įskaitant įdėtąsias kategorijas ir grupes.

 • Paslėptus objektus ir kategorijas galite padaryti visiškai nematomus arba juos rodyti naršymo srityje neryškiai kaip neprieinamas piktogramas. Tai galite padaryti pažymėdami ar nuimdami žymę nuo žymės langelio Rodyti paslėptus objektus dialogo lange Naršymo parinktys. Tą patį žymės langelį naudokite prireikus rodyti arba atkurti grupę ar objektą.

Šiuose skyriuose aprašytais veiksmais paaiškinama, kaip atlikti kiekvieną užduotį.

Kategorijos grupės slėpimas

 • Naršymo srityje dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite norimos slėpti grupės pavadinimo juostą, tada spustelėkite Slėpti.

  Pastaba: Taip pat galite slėpti grupę naudodami dialogo langą Naršymo parinktys . Atidaryti dialogo langą (ieškokite kitame skyriuje aprašytus veiksmus, jei nežinote, kaip) ir grupės, skirtos "Kategorija" sąraše, išvalykite žymės langelį šalia grupės, kurią norite slėpti.

Paslėptos kategorijos grupės atkūrimas

 1. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite naršymo srities viršuje esančią meniu juostą, tada laikinajame meniu spustelėkite Naršymo parinktys.

 2. Sąraše Kategorijos pasirinkite kategoriją, kurioje yra paslėpta grupė.

 3. Grupės, skirtos "Kategorija" sąraše, pažymėkite šalia paslėptos grupės esantį žymės langelį.

 4. Spustelėkite Gerai.

Nuorodos ar objekto slėpimas tik jo grupėje

 • Naršymo srityje dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite nuorodą ar objektą ir spustelėkite Slėpti šioje grupėje.

  Pastaba: Ši komanda yra negalioja objektams, priklausantiems pasirinktinės kategorijos grupei Nepriskirti objektai.

Objekto slėpimas visose kategorijose ir grupėse

 1. Spustelėkite dešiniuoju pelės mygtuku norimą slėpti objektą ir kontekstiniame meniu spustelėkite Objekto ypatybės arba (slėpdami lentelę) Lentelės ypatybės.

  Pasirodys dialogo langas Objekto_vardas ypatybės, o programa „Access“ objekto vardą įtrauks į dialogo lango antraštę. Pavyzdžiui, jei atidarysite formą Užsakymai, dialogo lango pavadinimas bus Užsakymų ypatybės. Kitame paveikslėlyje vaizduojamas dialogo langas.

  Programos Access duomenų bazės objekto dialogo langas Ypatybės

 2. Pažymėkite žymės langelį Paslėptas.

 3. Spustelėkite Gerai.

Paslėpto objekto atkūrimas (nebeslėpimas)

 1. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite naršymo srities viršuje esantį meniu, tada laikinajame meniu spustelėkite Naršymo parinktys.

 2. Dalyje Rodymo parinktys pažymėkite žymės langelį Rodyti paslėptus objektus.

 3. Spustelėkite Gerai ir grįžkite į naršymo sritį.

  Srityje bus rodoma pusiau permatoma visų paslėptų objektų piktograma.

 4. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Jei grupės objektą paslėpėte, spustelėkite nuorodą dešiniuoju pelės mygtuku ir spauskite Neslėpti šioje grupėje.

  • Jei paslėpėte objektą visose kategorijose ir grupėse nustatydami ypatybę Paslėpta, spustelėkite objektą dešiniuoju pelės mygtuku, pasirinkite Objekto ypatybės arba (jei naudojama lentelė) Lentelės ypatybės ir atžymėkite žymės langelį Paslėpta.

Nuorodų šalinimas ir atkūrimas pasirinktinėse grupėse

Bėgant laikui pasirinktinės grupės gali kisti, nes pokyčių reikalauja tiek vartotojai, tiek verslas. Grupės nuorodas galite bet kuriuo metu šalinti ir vėl atkurti.

Nuorodos šalinimas iš pasirinktinės grupės

 • Naršymo srityje dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite šalinti norimą nuorodą ir spustelėkite Šalinti.

Pasirinktinės grupės objekto atkūrimas

 1. Jei grupė Nepriskirti objektai yra paslėpta, rodykite ją.

  Kaip rodyti grupę Nepriskirti objektai?

  1. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite naršymo srities viršuje esantį meniu, tada laikinajame meniu spustelėkite Naršymo parinktys.

  2. Srityje grupės, skirtos "category" , pažymėkite žymės langelį, esantį šalia Nepriskirti objektai.

 2. Pervilkite arba nukopijuokite ir įklijuokite objektą iš grupės Nepriskirti objektai į pasirinktinę grupę.

Pasirinktinės grupės nuorodos pervardijimas

 1. Naršymo srityje dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite pervardyti norimą nuorodą ir spustelėkite Pervardyti nuorodą.

 2. Įrašykite naują nuorodos pavadinimą ir paspauskite ENTER.

Puslapio viršus

Naršymo srities valdymas naudojantis makrokomandomis

Access 2010 pateikiama keletas makrokomandų veiksmai, kuriuos galite naudoti norėdami valdyti naršymo srityje. Makrokomandos veiksmo galite atlikti bet kurį iš šių veiksmų:

 • Rodyti arba slėpti pasirinktas kategorijas

 • Užrakinti naršymo sritį, kad būtų išvengta netyčinių pakeitimų

 • Perjungti kategoriją ar grupę

 • Paslėpti naršymo sritį

Šie veiksmai gali būti naudojamas bet kuriuo metu. Galite įtraukti juos į jau sukurtą makrokomandą arba sukurti naują makrokomandą, jas. Daugiau informacijos apie makrokomandų kontroliuoti vartotojo sąsajos kūrimą ieškokite straipsnyje vartotojo sąsajos (UI) makrokomandos kūrimas.

Patarimas: Norėdami, kad makrokomandų veiksmai atidarant duomenų bazę būtų vykdomi automatiškai, įkelkite veiksmus į makrokomandą, pavadintą autoexec.

Makrokomandų veiksmų naudojimas valdant naršymo srities rodomą turinį

 1. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami sukurti naują makrokomandą, skirtuko Kūrimas grupėje Makrokomandos ir kodas spustelėkite Makrokomanda.

  • Norėdami įtraukti veiksmų į jau sukurtą makrokomandą, naršymo srityje spustelėkite norimą makrokomandą ir spustelėkite Dizaino rodinys.

 2. Skirtuko Dizainas grupėje Rodymas/slėpimas spustelėkite Rodyti visus veiksmus.

 3. Makrokomandų dizaino įrankyje iš išplečiamojo sąrašo pasirinkite Nustatytirodomaskategorijas. Veiksmas pasirodo makrokomandos dizaino įrankyje.

 4. Lauke Rodyti pasirinkite parametrą. Jei norite, kad kategorija būtų matoma naršymo srityje, pasirinkite Taip. Jei norite, kad komanda naršymo srityje nebūtų rodoma, pasirinkite Ne.

 5. Lauke Kategorija pasirinkite kategorijos, kurią norite slėpti arba rodyti, pavadinimą.

 6. Kartokite nuo 3 iki 5 veiksmo su kiekviena kategorija, kurią norite valdyti.

 7. Makrokomandų dizaino įrankyje iš išplečiamojo sąrašo pasirinkite Užrakintinaršymosritį. Veiksmas pasirodo makrokomandos dizaino įrankyje.

 8. Nurodykite argumento Lock reikšmę. Norėdami užrakinti naršymo sritį spustelėkite Taip.

Makrokomandos naudojimas kategorijai ar grupei perjungti

 1. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami sukurti naują makrokomandą, skirtuko Kūrimas grupėje Makrokomandos ir kodas spustelėkite Makrokomanda.

  • Norėdami įtraukti veiksmą į jau sukurtą makrokomandą, naršymo srityje spustelėkite norimą makrokomandą ir spustelėkite Dizaino rodinys.

 2. Skirtuko Dizainas grupėje Rodymas/slėpimas spustelėkite Rodyti visus veiksmus.

 3. Makrokomandų dizaino įrankyje iš išplečiamojo sąrašo pasirinkite Pereitiprie. Veiksmas pasirodo makrokomandos dizaino įrankyje.

 4. Lauke Kategorija spustelėkite kategorijos, į kurią norite pereiti, pavadinimą.

 5. Norėdami pereiti į konkrečią kategorijos grupę, spustelėkite rodyklę lauke Grupė ir pasirinkite grupės, į kurią norite pereiti, pavadinimą.

Makrokomandos veiksmo naudojimas naršymo sričiai slėpti

Jei pageidaujate susikurti savo naršymo sistemą, naršymo sritį galite paslėpti naudodami makrokomandos veiksmo RunCommand argumentą Slėptilangą.

 1. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami sukurti naują makrokomandą, skirtuko Kūrimas grupėje Makrokomandos ir kodas spustelėkite Makrokomanda.

  • Norėdami įtraukti veiksmą į jau sukurtą makrokomandą, naršymo srityje spustelėkite norimą makrokomandą ir spustelėkite Dizaino rodinys.

 2. Skirtuko Dizainas grupėje Rodymas/slėpimas spustelėkite Rodyti visus veiksmus.

 3. Makrokomandų dizaino įrankyje iš išplečiamojo sąrašo pasirinkite Vykdytimeniukomandą. Veiksmas pasirodo makrokomandos dizaino įrankyje.

 4. Lauke Komanda pasirinkite Slėptilangą.

Pastaba: Taip pat galite įjungti Rodyti naršymo srities įjungimas arba išjungimas naudojant dialogo lange Access parinktys pažymėkite žymės langelį Rodyti naršymo sritį . Jei naudojate paleistimeniukomanda makrokomandos veiksmą su argumentą Slėptilangą , ją slėpti naršymo sritį, pažymėtas ar išvalyti žymės langelį Rodyti naršymo sritį .

Puslapio viršus

Elemento dizaino rodinio išjungimas

Naršymo srityje galite nustatyti nuorodos ypatybę Išjungti dizaino rodinio nuorodas norėdami nustatyti, ar vartotojui galima naudojant nuorodą atidaryti objektą dizaino arba maketo rodinyje.

 1. Naršymo srityje dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite nuorodą, kuriai norite išjungti dizaino rodinį, ir spustelėkite Objekto ypatybės arba (jei naudojama lentelė) Lentelės ypatybės.

 2. Dialogo lange Objekto_vardas ypatybės pažymėkite žymės langelį Išjungti dizaino rodymo nuorodas.

Puslapio viršus

Duomenų bazės objekto slėpimas

 1. Spustelėkite dešiniuoju pelės mygtuku norimą slėpti objektą ir spustelėkite Objekto ypatybės arba (slėpdami lentelę) Lentelės ypatybės.

  Pasirodys dialogo langas Objekto_vardas ypatybės, o programa „Access“ objekto vardą įtrauks į dialogo lango antraštę. Pavyzdžiui, jei atidarysite formą Užsakymai, dialogo lango pavadinimas bus Užsakymų ypatybės. Kitame paveikslėlyje vaizduojamas dialogo langas.

  Programos Access duomenų bazės objekto dialogo langas Ypatybės

 2. Pažymėkite žymės langelį Paslėptas.

 3. Spustelėkite Gerai.

Paslėpto objekto atkūrimas (nebeslėpimas)

 1. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite naršymo srities viršuje esantį meniu, tada laikinajame meniu spustelėkite Naršymo parinktys.

 2. Dalyje Rodymo parinktys pažymėkite žymės langelį Rodyti paslėptus objektus.

 3. Spustelėkite Gerai ir grįžkite į naršymo sritį. Srityje bus rodoma pusiau permatoma visų paslėptų objektų piktograma.

 4. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Jei nuorodą arba grupės objektą paslėpėte, spustelėkite objektą dešiniuoju pelės mygtuku ir spustelėkite Neslėpti šioje grupėje.

  • Jei paslėpėte objektą visose kategorijose ir grupėse nustatydami ypatybę Paslėpta, spustelėkite objektą dešiniuoju pelės mygtuku, pasirinkite Rodyti ypatybės ir išvalykite žymės langelį Paslėpta.

Puslapio viršus

Pastaba: Mašininio vertimo atsakomybės atsisakymas: Šis straipsnis išverstas naudojant kompiuterinę sistemą be žmogaus įsikišimo. „Microsoft“ pateikia šiuos mašininius vertimus norėdama padėti anglų kalbos nesuprantantiems vartotojams perskaityti turinį apie „Microsoft“ produktus, paslaugas ir technologijas. Šis straipsnis išverstas mašininio vertimo būdu, todėl jame gali būti žodyno, sintaksės ar gramatikos klaidų.

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×