Tinkamo užduoties rodinio pasirinkimas programoje „PowerPoint“

Svarbu :  Šis straipsnis išverstas naudojant mašininį vertimą, žr. atsakomybės atsisakymą. Su šio straipsnio versija anglų kalba galite susipažinti čia .

Galite peržiūrėti skaidres PowerPoint įvairiais būdais atsižvelgiant į užduotį. Kai kurie vaizdai yra naudinga, kai kuriate savo pateiktį, o kai yra ypač naudingas pristatymą.

Galite rasti skirtingų PowerPoint rodinio parinktys skirtuke Rodiniai , kaip parodyta toliau.

Rodomas meniu Rodinys programoje „PowerPoint“

Dažniausiai naudojamus rodinius taip pat galite rasti užduočių juostoje, esančioje skaidrių lango dešinėje pusėje apačioje, kaip parodyta toliau.

Rodomi rodinių mygtukai programos „PowerPoint“ ekrano apačioje

Pastaba : Norėdami pakeisti numatytąjį rodinį programoje "PowerPoint", žr.: Keisti numatytąjį rodinį.

Pateikties kūrimo rodiniai

Įprastas rodinys

Galite pasiekti rodinį Įprastas naudodamiesi užduočių juosta, Įprasto rodinio mygtukas programoje „PowerPoint“ esančia skaidrės lango apačioje arba naudodamiesi skirtuku Rodiniai, esančiu juostelėje.

Įprastas rodinys yra redagavimo režimu ten, kur galėsite dirbti dažniausiai skaidrėms kurti. Toliau, įprastas rodinys rodo skaidrių miniatiūras kairėje pusėje didelis langas rodo dabartinę skaidrę ir po šios skaidrės skyrių, kur galite įvesti savo kalbėtojo pastabas, kad skaidrės.

Rodomas įprastas rodinys programoje „PowerPoint“

Skaidrių rūšiuotuvo rodinys

Galite pasiekti rodinį Skaidrių rūšiuotuvas naudodamiesi užduočių juosta, Rodomas skaidrių rodinio mygtukas programoje „PowerPoint“ esančia skaidrės lango apačioje arba naudodamiesi skirtuku Rodiniai, esančiu juostelėje.

Skaidrių rūšiuotuvo rodinyje (toliau) rodo visų skaidrių pateikties horizontaliai suplanuotą, miniatiūrų srityje. Skaidrių demonstravimo rodinys naudingas, jei norite pertvarkyti skaidres, taip pat galite spustelėti ir skaidrių vilkite į naują vietą arba įtraukti sekcijų prasmingą grupuoti skaidres.

Rodomas Skaidrių rūšiuotuvo rodinys programoje „PowerPoint“

Daugiau informacijos apie sekcijas, žr. įtraukti arba šalinti "PowerPoint" pateiktyje.

Pastabų puslapio rodinys

Galite rodyti arba paslėpti savo kalbėtojų pastabas naudodami mygtuką Pastabos, pastabų mygtukas programoje „PowerPoint“ esantį skaidrių lango apačioje, arba galite pasiekti rodinį Pastabų puslapis iš skirtuko Rodinys, esančio juostelėje.

Pastabų sritis yra po skaidrės langu. Galite išspausdinti savo pastabas arba įtraukti pastabas į pateiktį, kurią siunčiate auditorijai, arba tiesiog naudoti jas kaip užuominas sau, kai pateikiate.

Rodo pranešėjo pastabų sritį programoje „PowerPoint“

Norėdami gauti daugiau informacijos apie pastabas, žr. Pranešėjo pastabų įtraukimas į skaidres.

Kontūro rodinys

Juostelės skirtuke rodinys patektų į struktūros rodinį. ( PowerPoint 2013 ir vėliau, jau jums gali į struktūros rodinį įprastas rodinys. Turite pasiekti iš skirtuko rodinys .)

Naudokite struktūros rodinį Norėdami sukurti struktūrą arba istorijos lentos, pateikties. Tik tekstas rodomas skaidres, paveikslėlių ar kitų grafinių elementų.

Rodomas struktūros rodinys programoje „PowerPoint“

Ruošinio rodiniai

Kad pasiektumėte ruošinio rodinį, esantį skirtuke Rodiniai, grupėje Ruošinio rodiniai pasirinkite norimą ruošinio rodinį.

Ruošinio rodinius sudaro Skaidrė, Padalomoji medžiaga ir Pastabos. Didžiausias darbo ruošinio rodinyje pranašumas yra tai, kad galite atlikti universalius kiekvienos skaidrės, pastabų lapo ar ruošinio, susijusio su jūsų pateiktimi, stiliaus keitimus.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie darbą su ruošiniais, žr.:

Pateikties pristatymo ir peržiūros rodiniai

Skaidrių demonstravimo rodinys

Jūs galite pasiekti rodinį skaidrių demonstravimas iš užduočių juostos Rodomas mygtukas Skaidrių demonstravimo rodinys programoje „PowerPoint“ skaidrės lango apačioje.

Norėdami pristatyti pateiktį auditorijai, naudokite skaidrių demonstravimo rodinį. Skaidrių demonstravimo rodinys apima visą kompiuterio ekraną ir atrodo lygiai taip pat, kaip dideliame ekrane auditorijai pristatoma pateiktis.

Pranešėjo rodinys

Norėdami pasiekti rodinį Pranešėjas, esantį rodinyje Skaidrių demonstravimas, apatiniame kairiame ekrano kampe, spustelėkite Rodomas mygtukas Pranešėjo rodinys programoje „PowerPoint“ ir tuomet spustelėkite Rodyti pranešėjo rodinį (kaip parodyta žemiau).

Naudokite pranešėjo rodinys pastabų pristatydami pateiktį. Pranešėjo rodinyje auditorijai negali matyti savo pastabas.

Rodomas „PowerPoint“ pranešėjo rodinio meniu

Norėdami gauti daugiau informacijos apie pranešėjo rodinio naudojimą, žr. Pranešėjo pastabų peržiūra demonstruojant skaidres.

Skaitymo rodinys

Jums gali į skaitymo rodinį užduočių juostoje skaitymo rodinio mygtukas programoje „PowerPoint“ skaidrės lango apačioje.

Dauguma žmonių Peržiūrėti PowerPoint pateiktį be pranešėjo norite naudoti Skaitymo rodinyje. Rodomas pateiktis per visą ekraną, pvz., skaidrių demonstravimas, taip pat yra kelis paprastus kontrolės, kad būtų galima greitai peržiūrėti skaidres.

Pateikties kūrimo rodiniai

Yra kelis rodinius programoje "PowerPoint", gali padėti jums sukurti profesionaliai pateiktį.

Įprastas rodinys

Įprastas rodinys yra pagrindinis redagavimo rodinį, kur rašyti ir kurkite savo pateiktis. Įprastame rodinyje turi darbo sritys:

Įprastas rodinys

1: struktūros skirtukas Tai yra puiki vieta pradėti rašyti turinį – fiksuoti idėjas, planuoti, kaip norite juos ir perkelti skaidres bei tekstą. Skirtuką struktūra rodomos skaidrės teksto struktūrą.

Pastaba : Spausdinti popierinę struktūros pateiktį, naudojant tik tą tekstą (kaip atrodo struktūros rodinyje) ir nė vienas iš grafinių elementų ar animacijos, pirmiausia spustelėkite skirtuką failas .

Tada spustelėkite Spausdinti, dalyje Kiti parametrai spustelėkite Skaidrės per visą puslapį, spustelėkite kontūras ir viršuje spustelėkite Spausdinti.

2: skirtuke skaidrės  Kai redaguojate pateiktį kaip miniatiūras peržiūrėti skaidres. Miniatiūros padeda lengvai naršyti po pristatymą ir matyti visų dizaino pakeitimų poveikį. Taip pat lengvai galite pertvarkyti, pridėti arba panaikinti skaidres čia.

3: skaidrių srityje "PowerPoint" lango viršutiniame dešiniajame sekcijoje skaidrių srityje rodo didelio rodinio dabartinės skaidrės. Dabartinę skaidrę šiame rodinyje, galite pridėti tekstą ir įterpti paveikslėlių, lentelių, SmartArt grafinių elementų, diagramų, piešimo objektų, teksto laukai, filmai, garsus, hipersaitus ir animacijos.

4: pastabų sritį Pastabų srityje po skaidrės sritį, galite įvesti pastabas, taikomas dabartinės skaidrės. Vėliau, galite spausdinti pastabas ir kreiptis į juos, kai naudosite pateikdami pateiktį. Taip pat galite spausdinti pastabas suteikti auditorijai arba įtraukti pastabas į pateiktį, siųsti į auditoriją arba skelbti tinklalapyje.

Galite perjungti skaidrių ir struktūros skirtukų. Norėdami padidinti arba slėpti sritį, kurioje yra struktūros ir skaidrių skirtukai, rasite Rodyti arba slėpti skirtukus struktūra ir skaidrės.

Pastaba : Norėdami peržiūrėti liniuotę arba tinklelio brūkšnių Įprastame rodinyje, skirtuko rodinys grupėje Rodyti pažymėkite žymės langelį arba liniuotę , arba tinklelį .

Skaidrių rūšiuotuvo rodinys

Skaidrių rūšiuotuvo rodinys suteikia rodinį, skaidrių miniatiūrų formos. Šiame rodinyje lengva rūšiuoti ir tvarkyti skaidrių seką, kurdami savo pateiktį, tada taip pat, kaip parengti pristatymą spausdinti.

Sekcijas galite įtraukti skaidrių rūšiuotuvo rodinyje, taip pat ir rūšiavimas skaidrės į kategorijas arba sekcijų. Jūs galite pasiekti rodinį skaidrių rūšiuotuvas naudodamiesi užduočių juosta skaidrės lango apačioje arba naudodamiesi skirtuku Rodiniai , juostelės.

Skaidrių rūšiuotuvo rodinys

Pastabų puslapio rodinys

Pastabų sritis yra dalyje skaidrės sritis. Galite įvesti pastabas, taikomas dabartinės skaidrės. Vėliau, galite spausdinti pastabas ir kreiptis į juos, kai naudosite pateikdami pateiktį. Taip pat galite spausdinti pastabas suteikti auditorijai arba įtraukti pastabas į pateiktį, siųsti į auditoriją arba skelbti tinklalapyje.

Jei norite peržiūrėti ir dirbti su jūsų pastabomis viso puslapio formatu, skirtuko rodinys grupėje Pateikties rodiniai spustelėkite Pastabų puslapis.

Ruošinio rodiniai

Ruošinio rodiniai yra, skaidrių ruošinių, ir pastabų peržiūra. Jie pagrindiniame skaidrių pateiktį, įskaitant fono, spalvų, šriftų, efektus, vietos rezervavimo ženklų dydžius ir vietas informacijai saugoti. Pagrindiniai nauda ruošinio rodinį dirba yra, skaidrių ruošinyje, pastabų instruktorius arba ruošinių instruktorius, galite pakeisti universali stilių į kiekvieną skaidrę, pastabų puslapis arba ruošinių, susijusias su jūsų pateiktimi.

Daugiau informacijos apie darbą su ruošiniais, žr kas yra skaidrių ruošinys? ir kurti ir tinkinti skaidrių ruošinį.

Rodiniai pristatymą

Skaidrių demonstravimo rodinys

Skaidrių demonstravimo rodinio naudojimas pristatyti pateiktį auditorijai. Skaidrių demonstravimo rodinio užima visą kompiuterio ekraną, lygiai taip, kaip pateikties atrodys dideliame ekrane, kai jūsų auditorija. Galite matyti, kaip faktinio pristatymo metu atrodys grafinių elementų, laiką, filmai, animuotų efektų ir perėjimo efektai.

Norėdami išeiti iš skaidrių demonstravimo rodinį, paspauskite klavišą ESC.

Pranešėjo rodinys

Pranešėjo rodinys yra pagrindiniai pagal skaidrių demonstravimo rodinio, kuriuos galite naudoti pristatydami pateiktį. Naudodami du monitorius, galite paleisti kitas programas ir Rodyti kalbėtojo pastabas, negalite matyti jūsų auditorija.

Naudoti pranešėjo rodinį, įsitikinkite, kad jūsų kompiuteryje yra kelių monitorių galimybes, įjungti kelių monitorių palaikymą ir įjungti pranešėjo rodinį.

Daugiau informacijos apie naudojant pranešėjo rodinį, peržiūrėkite privačiai pristatant pateiktį keliuose monitoriuose pranešėjo pastabų peržiūra.

Skaitymo rodinys

Pristatyti pateiktį, kad auditorijos (per didelis ekranas, pvz.,), o asmuo, peržiūrintis pristatymą savo kompiuteryje, naudodami skaitymo rodinį. Arba, naudodami skaitymo rodinį, jūsų kompiuteryje, jei norite peržiūrėti pateiktį ne viso ekrano skaidrių demonstravimo rodinys, o langas su paprasta valdiklius, kad pateiktis būtų lengviau peržiūrėti. Visada keičiant iš skaitymo rodinį į vieną iš kitų rodinių, jei norite keisti pateikties.

Parengimas ir pateikties spausdinimo rodiniai

Norėdami įrašyti popieriaus ir rašalo, jūs norite paruošti spausdinimo užduotį prieš spausdindami. "PowerPoint" teikia rodinius ir parametrus, kurie padės jums nurodyti, ką norite spausdinti (skaidres, padalomąją medžiagą arba pastabų puslapius), ir kaip norite, kad tas vietų spausdinti (spalvą, pilkio pustoniai, juoda ir balta, rėmelius, ir daugiau).

Daugiau informacijos apie spausdinimas ir spaudinio peržiūra, peržiūrėkite "PowerPoint" skaidrių bei ruošinių spausdinimas.

Skaidrių rūšiuotuvo rodinys

Skaidrių rūšiuotuvo rodinys suteikia rodinį, skaidrių miniatiūrų formos. Šiame rodinyje lengva rūšiuoti ir tvarkyti skaidrių seką, kaip jums pasirengti spausdinti skaidres. Jūs galite pasiekti rodinį skaidrių rūšiuotuvas naudodamiesi užduočių juosta skaidrės lango apačioje arba naudodamiesi skirtuku Rodiniai , juostelės.

Skaidrių rūšiuotuvo rodinys

Spaudinio peržiūra

Spaudinio peržiūra leidžia nurodyti parametrai, ką norite spausdinti, padalomąją medžiagą, pastabų puslapius, ir struktūra arba skaidrės. Spustelėkite failas > Spausdintiir pasirinkite norimas parinktis dalyje Parametrai.

Pateikties kūrimo rodiniai

Yra kelis rodinius programoje "PowerPoint", gali padėti jums sukurti profesionaliai pateiktį.

Įprastas rodinys

Įprastas rodinys yra pagrindinis redagavimo rodinį, kur rašyti ir kurkite savo pateiktis. Įprastame rodinyje turi darbo sritys:

Įprastas rodinys

1: struktūros skirtukas Tai yra puiki vieta pradėti rašyti turinį – fiksuoti idėjas, planuoti, kaip norite juos ir perkelti skaidres bei tekstą. Skirtuką struktūra rodomos skaidrės teksto struktūrą.

Pastaba : Norėdami spausdinti popierinę struktūros pateiktį, naudojant tik tą tekstą (kaip atrodo struktūros rodinyje) ir nė vienas iš grafinių elementų ar animacija, spustelėkite Microsoft Office mygtuką Mygtuko „Office“ paveikslėlis , spustelėkite Spausdinti, pasirinkite struktūros rodinyje po Spausdinti Ką, tada spustelėkite gerai.

2: skirtuke skaidrės Tai puikus būdas peržiūrėti skaidres pateiktį kaip miniatiūras, kai galite redaguoti. Miniatiūros padeda lengvai naršyti po pristatymą ir matyti visų dizaino pakeitimų poveikį. Taip pat lengvai galite pertvarkyti, pridėti arba panaikinti skaidres čia.

3: skaidrių srityje "PowerPoint" lango viršutiniame dešiniajame sekcijoje skaidrių srityje rodo didelio rodinio dabartinės skaidrės. Dabartinę skaidrę šiame rodinyje, galite pridėti tekstą ir įterpti paveikslėlių, lentelių, SmartArt grafinių elementų, diagramų, piešimo objektų, teksto laukai, filmai, garsus, hipersaitus ir animacijos.

4: pastabų sritį Pastabų srityje po skaidrės sritį, galite įvesti pastabas, taikomas dabartinės skaidrės. Vėliau, galite spausdinti pastabas ir kreiptis į juos, kai naudosite pateikdami pateiktį. Taip pat galite spausdinti pastabas ranka iš savo auditoriją arba įtraukti pastabas į pateiktį, siųsti į auditoriją arba skelbti tinklalapyje.

Galite perjungti skaidrių ir struktūros skirtukų. Norėdami padidinti arba slėpti sritį, kurioje yra struktūros ir skaidrių skirtukai, rasite Rodyti arba slėpti skirtukus struktūra ir skaidrės.

Pastaba : Norėdami peržiūrėti liniuotę arba tinklelio brūkšnių Įprastame rodinyje, skirtuko rodinys grupėje Rodyti/slėpti pažymėkite žymės langelį arba liniuotę , arba tinklelį .

Skaidrių rūšiuotuvo rodinys

Skaidrių rūšiuotuvo rodinyje skaidrių miniatiūrų forma su. Šiame rodinyje lengva rūšiuoti ir tvarkyti skaidrių seką, kurdami savo pateiktį, tada taip pat, kaip parengti pristatymą spausdinti.

Jūs galite pasiekti rodinį skaidrių rūšiuotuvas naudodamiesi užduočių juosta skaidrės lango apačioje arba naudodamiesi skirtuku Rodiniai , juostelės.

Skaidrių rūšiuotuvo rodinys

Pastabų puslapio rodinys

Pastabų sritis yra po skaidrės sritis. Galite įvesti pastabas, taikomas dabartinės skaidrės. Vėliau, galite spausdinti pastabas ir kreiptis į juos, kai naudosite pateikdami pateiktį. Taip pat galite spausdinti pastabas ranka iš savo auditoriją arba įtraukti pastabas į pateiktį, siųsti į auditoriją arba skelbti tinklalapyje.

Jei norite peržiūrėti ir dirbti su jūsų pastabomis viso puslapio formatu, skirtuko rodinys grupėje Pateikties rodiniai spustelėkite Pastabų puslapis.

Ruošinio rodiniai

Ruošinio rodiniai yra skaidrių ruošinys, ir pastabų peržiūra. Jie pagrindiniame skaidrių pateiktį, įskaitant fono, spalvų, šriftų, efektus, vietos rezervavimo ženklų dydžius ir vietas informacijai saugoti. Pagrindiniai nauda ruošinio rodinį dirba yra, skaidrių ruošinyje, pastabų instruktorius arba ruošinių instruktorius, galite pakeisti universali stilių į kiekvieną skaidrę, pastabų puslapis arba ruošinių, susijusias su jūsų pateiktimi.

Daugiau informacijos apie darbą su ruošiniais, žr kas yra skaidrių ruošinys? ir kurti ir tinkinti skaidrių ruošinį.

Rodiniai pristatymą

Skaidrių demonstravimo rodinys

Skaidrių demonstravimo rodinio naudojimas pristatyti pateiktį auditorijai. Skaidrių demonstravimo rodinio užima visą kompiuterio ekraną, pvz., "faktinį" pateiktį. Šiame rodinyje matysite pateikties taip, kaip bus jūsų auditorija. Galite matyti, kaip faktinio pristatymo metu atrodys grafinių elementų, laiką, filmai, animuotų efektų ir perėjimo efektai.

Norėdami išeiti iš skaidrių demonstravimo rodinį, paspauskite klavišą ESC.

Pastaba : Norėdami išeiti iš pristatymo, kol esate rodinyje skaidrių demonstravimas, paspauskite "ESC".

Pranešėjo rodinys

Skaidrių demonstravimo rodinį, kuriuos galite naudoti, kai pristatymą vadinamas pranešėjo rodinio klavišą. Naudodami du monitorius, galite paleisti kitas programas ir Rodyti kalbėtojo pastabas, negalite matyti jūsų auditorija.

Naudoti pranešėjo rodinį, įsitikinkite, kad jūsų kompiuteryje yra kelių monitorių galimybes, įjungti kelių monitorių palaikymą ir įjungti pranešėjo rodinį.

Daugiau informacijos apie naudojant pranešėjo rodinį, peržiūrėkite privačiai pristatant pateiktį keliuose monitoriuose pranešėjo pastabų peržiūra.

Parengimas ir pateikties spausdinimo rodiniai

Norėdami įrašyti popieriaus ir rašalo, jūs norite paruošti spausdinimo užduotį prieš spausdindami. "PowerPoint" teikia rodinius ir parametrus, kurie padės jums nurodyti, ką norite spausdinti (skaidres, padalomąją medžiagą arba pastabų puslapius), ir kaip norite, kad tas vietų spausdinti (spalvą, pilkio pustoniai, juoda ir balta, rėmelius, ir daugiau).

Skaidrių rūšiuotuvo rodinys

Skaidrių rūšiuotuvo rodinyje skaidrių miniatiūrų forma su. Šiame rodinyje lengva rūšiuoti ir tvarkyti skaidrių seką, kaip jums pasirengti spausdinti skaidres. Jūs galite pasiekti rodinį skaidrių rūšiuotuvas naudodamiesi užduočių juosta skaidrės lango apačioje arba naudodamiesi skirtuku Rodiniai , juostelės.

Skaidrių rūšiuotuvo rodinys

Spaudinio peržiūra

Spaudinio peržiūra leidžia jums nurodyti parametrai, ką norite spausdinti, padalomąją medžiagą, pastabų puslapius, ir struktūra arba skaidrės, prieš spausdindami. Spustelėkite Microsoft Office mygtuką Mygtuko „Office“ paveikslėlis , nukreipkite žymiklį į Spausdinti, spustelėkite Spaudinio peržiūrair pasirinkite parinktį dalyje ką spausdinti.

Pastaba : Mašininio vertimo atsakomybės atsisakymas: Šis straipsnis išverstas naudojant kompiuterinę sistemą be žmogaus įsikišimo. „Microsoft“ pateikia šiuos mašininius vertimus norėdama padėti anglų kalbos nesuprantantiems vartotojams perskaityti turinį apie „Microsoft“ produktus, paslaugas ir technologijas. Šis straipsnis išverstas mašininio vertimo būdu, todėl jame gali būti žodyno, sintaksės ar gramatikos klaidų.

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×