Tik InfoPath skirto su naršykle suderinamo formos šablono rodinio kūrimas

Svarbu :  Šis straipsnis išverstas naudojant mašininį vertimą, žr. atsakomybės atsisakymą. Su šio straipsnio versija anglų kalba galite susipažinti čia .

Šiame straipsnyje

Tik InfoPath skirtų rodinių įvadas

Naudojimo scenarijai

1 veiksmas: tik InfoPath skirto rodinio pridėjimas su naršykle suderinamame formos šablone

2 veiksmas: tik naršyklei skirto rodinio rodymas, kai žiniatinklio naršyklėje atidaromas naršyklės palaikomas formos šablonas

3 veiksmas: tik InfoPath skirto rodinio rodymas, kai programoje InfoPath atidaromas naršyklės palaikomas formos šablonas

Tik InfoPath skirtų rodinių įvadas

Galite kurti vieną formos šabloną, tinkantį dviejų tipų vartotojams: tiems, kurie turi įdiegę programą Microsoft Office InfoPath, ir tiems, kurie jos neturi. Šis formos šablono tipas vadinamas su naršykle suderinamu formos šablonu. Su naršykle suderinamame formos šablone bet kokios, žiniatinklio naršyklėje neveikiančios InfoPath priemonės, parametrai ir valdikliai dizaino režimas bus paslėpti arba išjungti. Taigi kurdami pagal savo dizainą jų panaudoti negalėsite.

Kai būsite pasirengę bendrinti su naršykle suderinamas formos šablonas su vartotojais, turite publikuoti serveryje, kuriame veikia InfoPath Forms Servicesir tada padaryti naršyklės palaikomų. Jei vartotojai turi InfoPath savo kompiuteriuose, tada formos bus atidarytas programoje "InfoPath". Jei jie neturi įdiegę programos InfoPath, tada formos bus atidarytas žiniatinklio naršyklėje. Bet kuriuo atveju, formos šablono neapima InfoPath funkcijas, parametrų ar valdiklius, kurie neveikia naršyklėje.

Jei tikitės, kad dauguma jūsų vartotojų turės savo kompiuteriuose įdiegę programą InfoPath, galbūt nenorėsite riboti savo formos šablono dizaino iki žiniatinklio naršyklėje palaikomų priemonių pogrupio. Tokiu atveju galite kurti du savo su naršykle suderinamo formos šablono rodinius. Vienas rodinys bus skirtas vartotojams, kurie atidaro formos šabloną naudodami žiniatinklio naršyklę. Kitas bus skirtas tik tiems vartotojams, kurie turi įdiegę programą InfoPath savo kompiuteriuose. Šis tik InfoPath skirtas rodinys niekada nebus rodomas žiniatinklio naršyklėje. Dėl to šiame rodinyje galite naudoti programos InfoPath priemones, kurių kitu atveju negalėtumėte naudoti, pvz., vartotojų vaidmenis ar pagrindinius/išsamios informacijos valdiklius.

Šioje temoje supažindinama, kaip su naršykle suderinamame formos šablone kurti tik InfoPath skirtą rodinį. Taip pat sužinosite, kaip kurti taisyklė, kuri nustato, ar formos šabloną atidarantis vartotojas turi savo kompiuteryje įdiegtą programą InfoPath. Jei programa InfoPath randama, vartotojas matys InfoPath rodinį. Jei programa InfoPath nerandama, vartotojas vietoj to žiniatinklio naršyklėje matys naršyklės rodinį.

Puslapio viršus

Naudojimo scenarijai

Įsivaizduokite, kad dirbate draudimo įmonėje ir kuriate su naršykle suderinamą formos šabloną, skirtą draudimo paraiškoms. Jūsų su naršykle suderinamas formos šablonas turi būti pritaikytas strategams, kurie atidaro ir pildo paraiškų formas jūsų įmonės svetainėje, taip pat vidiniams vartotojams, kurie peržiūri ir tvirtina paraiškos formos duomenis. Turite tikėtis, jog išoriniai vartotojai savo kompiuteriuose neturi įdiegę programos InfoPath, o vidiniai vartotojai ją turi. Norėdami formos šabloną pritaikyti vartotojams, kurie turį įdiegtą programą InfoPath, ir tiems, kurie jos neturi, galite kurti du skirtingus formos šablonus: vieną, kuris yra suderinamas su naršykle, o kitą, kuris nėra su ja suderinamas. Vis dėlto lengviau ir greičiau yra kurti vieną su naršykle suderinamą formos šabloną, turintį šiuos rodinius:

1 rodinys: išorinis, paraiškos pildymo rodinys    Tai yra rodinys, kurį mato strategai, įėję į jūsų svetainę ir atidarę paraiškos formą. Kadangi niekaip negalite sužinoti, ar strategas savo kompiuteryje turi įdiegtą programos InfoPath kopiją, formos šablonas turi būti suderinamas su naršykle. Tai yra, turite įsitikinti, kad formą galima pildyti naudojant žiniatinklio naršyklę.

2 rodinys: vidinis, paraiškos vykdymo rodinys    Šis rodinys skirtas paraiškas apsvarstantiems asmenims, kurie peržiūri pateiktą paraiškos formą ir nukreipia ją draudimo ekspertui patvirtinti. Visi draudimo įmonės darbuotojai savo kompiuteriuose turi įdiegę programą InfoPath, todėl jiems galite kurti tik InfoPath skirtą rodinį. Priešingai nei paraiškos pildymo rodinys, kurį, naudodami žiniatinklio naršyklę, pasiekia strategai, tik InfoPath skirtas rodinys nerodomas niekur kitur, išskyrus programoje InfoPath, dėl to jame gali būti visos priemonės, valdikliai ir parametrai, kurie yra neprieinami su naršykle suderinamame formos šablone.

Puslapio viršus

1 veiksmas: tik InfoPath skirto rodinio pridėjimas su naršykle suderinamame formos šablone

Norėdami su naršykle suderinamame formos šablone kurti tik InfoPath skirtą rodinį, dialogo lange Rodinio ypatybės pakeiskite parametrą. Šis parametras leidžia vartotojams matyti rodinį, tačiau neleidžia rodyti jo žiniatinklio naršyklėje.

 1. Atidarykite su naršykle suderinamą formos šabloną.

 2. Meniu rodymas spustelėkite Tvarkyti rodinius.

 3. Dalies Veiksmai užduočių srityje Rodiniai spustelėkite Pridėti naują rodinį.

 4. Dialogo lange Rodinio pridėjimas įrašykite rodinio pavadinimą, tada spustelėkite Gerai.

 5. Sąraše Pasirinkite rodinį dukart spustelėkite rodinį, kurį ką tik sukūrėte.

 6. Spustelėkite skirtuką Bendra.

 7. Išvalykite žymės langelį Pildant formą rodyti meniu Rodymas.

  Pastaba : Išvalius šį žymės langelį, vartotojai, kurie neturi įdiegę programos InfoPath, negalės perjungti tik InfoPath skirto rodinio.

 8. Pažymėkite žymės langelį Leisti tik InfoPath priemones (rodinys bus nepasiekiamas žiniatinklio naršyklėse), tada spustelėkite Gerai.

 9. Sukurkite savo rodinį, kaip tai darote įprastai.

  Dabar tik InfoPath skirtame rodinyje galėsite naudoti daugumą priemonių, valdiklių ir parametrų, kurie būtų nepasiekiami su naršykle suderinamame formos šablone. Pavyzdžiui, galite naudoti bet kurį užduočių srityje Valdikliai esantį valdiklį, o ne tik tą, kuris veikia naršyklėje. Taip pat užduočių srityje Dizaino tikrintuvas nematysite jokių suderinamumo su naršykle klaidų ar pranešimų.

  Pastaba : Nors naudodami tik InfoPath skirtą rodinį galite naudotis didžiąja dalimi programos InfoPath priemonių, tačiau tam tikros visam su naršykle suderinamam formos šablonui taikomos priemonės ir parametrai liks išjungti arba paslėpti. Pavyzdžiui, negalėsite įgalinti skaitmeninių parašų visam formos šablonui arba savo rodinyje naudoti scenarijaus, jei vienas iš jūsų formos šablono rodinių bus suderinamas su naršykle.

 10. Norėdami prie savo su naršykle suderinamo formos šablono pridėti papildomų tik InfoPath skirtų rodinių, kartokite 2–9 veiksmus.

Puslapio viršus

2 veiksmas: tik naršyklei skirto rodinio rodymas, kai žiniatinklio naršyklėje atidaromas naršyklės palaikomas formos šablonas

Atlikdami šią procedūrą išmoksite kurti taisyklę, nusakančią rodinį, kurį matys vartotojai, kai pirmą kartą atidarys jūsų su naršykle suderinamu formos šablonu pagrįstą formą. Taisyklė vykdoma, kai forma atidaroma pirmą kartą ir įvykdoma tam tikra sąlyga. Šiuo atveju sąlyga susijusi su tuo, ar vartotojai naršyklės palaikomą formos šabloną atidaro naudodami žiniatinklio naršyklę. Jei taip, bus rodomas tik naršyklei skirtas formos šablono rodinys. Šiame rodinyje yra apribojimas, leidžiantis naudotis tik naršyklės palaikomų priemonių rinkiniu.

 1. Atidarykite su naršykle suderinamą formos šabloną, kuriame yra tik InfoPath skirtas rodinys.

 2. Meniu Įrankiai spustelėkite Formos parinktys.

 3. Sąraše Kategorija spustelėkite Atidarymas ir įrašymas.

 4. Dalyje Atidarymas spustelėkite Taisyklės.

 5. Dialogo lange Formų atidarymo taisyklės spustelėkite Pridėti.

 6. Dialogo lange Taisyklė įrašykite prasmingą savo taisyklės pavadinimą, pvz., 1 taisyklė: perjungimas į naršyklės rodinį.

 7. Norėdami nurodyti, kada taisyklė turi būti vykdoma, spustelėkite Nustatyti sąlygą.

 8. Pirmajame dalies Taikyti taisyklę, jei ši sąlyga teisinga lauke spustelėkite Išraiška.

 9. Antrajame lauke įrašykite xdEnvironment:IsBrowser(), tada spustelėkite Gerai.

 10. Dialogo lange Taisyklė spustelėkite Pridėti veiksmą.

 11. Sąraše Veiksmas spustelėkite Perjungti rodinius.

 12. Sąraše Rodinys spustelėkite norimą įjungti naršyklės rodinį, tada spustelėkite Gerai.

 13. Jei norite, kad po šios taisyklės nebūtų vykdoma jokia kita taisyklė (dabartiniame įvykyje), dialogo lange Taisyklė pažymėkite žymės langelį Nustoti apdoroti taisykles, kai bus apdorota ši taisyklė.

  Taisyklė, kurią ką tik sukūrėte, bus vykdoma, kai bus atidaromas formos šablonas ir įvykdyta jūsų nurodyta sąlyga, t. y., kai vartotojo aplinka bus žiniatinklio naršyklė .

Puslapio viršus

3 veiksmas: tik InfoPath skirto rodinio rodymas, kai programoje InfoPath atidaromas naršyklės palaikomas formos šablonas

Dabar prie savo su naršykle suderinamo formos šablono pridėsite kitą taisyklę. Ši taisyklė bus vykdoma atidarius formą pirmą kartą ir įvykdžius tam tikrą sąlygą. Šiuo atveju sąlyga susijusi su tuo, ar naršyklės palaikomą formos šabloną atidarantis vartotojas savo kompiuteryje turi įdiegęs (-usi) programą InfoPath. Jei programa Infopath įdiegta, bus rodomas tik InfoPath skirtas formos šablono rodinys. Kadangi šis rodinys matomas tik naudojant programą InfoPath, jame gali būti visos InfoPath priemonės.

 1. Atidarykite su naršykle suderinamą formos šabloną, kuriame yra tik InfoPath skirtas rodinys.

 2. Meniu Įrankiai spustelėkite Formos parinktys.

 3. Sąraše Kategorija spustelėkite Atidarymas ir įrašymas.

 4. Dalyje Atidarymas spustelėkite Taisyklės.

 5. Spustelėkite Pridėti.

 6. Dialogo lange Taisyklė įrašykite prasmingą savo taisyklės pavadinimą, pvz., 1 taisyklė: perjungimas į InfoPath rodinį.

 7. Norėdami nurodyti, kada taisyklė turi būti vykdoma, spustelėkite Nustatyti sąlygą.

 8. Pirmajame dalies Taikyti taisyklę, jei ši sąlyga teisinga lauke spustelėkite Išraiška.

 9. Antrajame lauke įrašykite not(xdEnvironment:IsBrowser()).

 10. Spustelėkite Ir.

 11. Po pirmąja sąlyga esančiame pirmajame lauke spustelėkite Išraiška.

 12. Antrajame lauke įrašykite not(xdEnvironment:IsMobile()), tada spustelėkite Gerai.

 13. Dialogo lange Taisyklė spustelėkite Pridėti veiksmą.

 14. Dialogo lango Veiksmas sąraše Veiksmas spustelėkite Perjungti rodinius.

 15. Sąraše Rodinys spustelėkite norimą įjungti tik InfoPath skirtą rodinį, tada spustelėkite Gerai.

 16. Jei norite kad po šios taisyklės nebūtų vykdoma jokia kita taisyklė (dabartiniame įvykyje), dialogo lange Taisyklė pažymėkite žymės langelį Nustoti apdoroti taisykles, kai bus apdorota ši taisyklė.

  Taisyklė, kurią ką tik sukūrėte, bus vykdoma atidarius formos šabloną ir įvykdžius jūsų nurodytą sąlygą, t. y., kai vartotojo aplinka bus programa InfoPath, o ne žiniatinklio naršyklė ar mobilusis įrenginys .

Puslapio viršus

Pastaba : Mašininio vertimo atsakomybės atsisakymas: Šis straipsnis išverstas naudojant kompiuterinę sistemą be žmogaus įsikišimo. „Microsoft“ pateikia šiuos mašininius vertimus norėdama padėti anglų kalbos nesuprantantiems vartotojams perskaityti turinį apie „Microsoft“ produktus, paslaugas ir technologijas. Šis straipsnis išverstas mašininio vertimo būdu, todėl jame gali būti žodyno, sintaksės ar gramatikos klaidų.

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×