Tiesioginio pranešimo kūrimas ir siuntimas

Galite pradėti tiesioginių pranešimų seansą su vienu ar keliais kontaktais. Pradėję seansą, galite pakviesti prisijungti ir daugiau kontaktų ir taip sukurti IM konferenciją.

Programa „Office Communicator 2007“ tiesioginiuose pranešimuose palaiko raiškųjį tekstą, todėl galite nurodyti šrifto tipą ir kitas savybes: paryškinimą, pabraukimą, pasvirimą, spalvą. Taip pat galite įterpti šypsniukus, įklijuoti tekstą, lenteles, nukopijuotas iš kitų sistemos „Microsoft Office“ programų, pvz., „Microsoft Word“ ar „Microsoft Excel“.

Ką norėtumėte atlikti?

Tiesioginio pranešimo siuntimas vienam kontaktui

Tiesioginio pranešimo siuntimas grupei (daugiau nei vienam kontaktui)

Tiesioginio pranešimo siuntimas tarnybų AOL, „Yahoo“, MSN ar „Windows Live“ kontaktams

Didelės svarbos tiesioginio pranešimo siuntimas

Tarpo tarp tiesioginio pranešimo pastraipų įterpimas

Pranešimo formatavimas keičiant šriftą, dydį, stilių ir spalvą

Šypsniukų įterpimas į tiesioginį pranešimą

Kopijavimas ir įklijavimas tiesioginiame pranešime

Kaip rasti ankstesnius pokalbius su kontaktu

Senų tiesioginių pranešimų pokalbių peržiūra

Tiesioginio pranešimo siuntimas vienam kontaktui

 1. Kontaktų sąraše dukart spustelėkite kontakto vardą, įveskite pranešimo tekstą ir paspauskite klavišą ENTER. Jei kontakto kontaktų sąraše nėra, įveskite kontakto vardą lauke Ieška ir dukart spustelėkite vardą srityje Ieškos rezultatai.

 2. Pokalbio lange įveskite pranešimo tekstą ir paspauskite klavišą ENTER.

Puslapio viršus

Tiesioginio pranešimo siuntimas grupei (daugiau nei vienam kontaktui)

Galite siųsti tiesioginį pranešimą keletui kontaktų, kuriuos pažymite kontaktų sąraše. Taip pat galite siųsti tiesioginį pranešimą kontaktų grupei arba paskirstymo grupei.

Kaip siųsti tiesioginį pranešimą grupei

Atlikite vieną iš šių veiksmų:

 • Tiesioginį pranešimą paskirstymo grupei arba kontaktų grupei išsiųsite, kontaktų sąraše dukart spustelėdami grupės pavadinimą, spustelėdami Siųsti tiesioginį pranešimą, įvesdami pranešimo tekstą ir paspausdami klavišą ENTER.

 • Keletą grupės narių pasirinksite išskleisdami grupę kontaktų sąraše, tada laikydami paspaudę klavišą CTRL ir pažymėdami kontaktus. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite paskutinį pažymėtą kontaktą ir spustelėkite Siųsti tiesioginį pranešimą. Pokalbio lange įveskite savo pranešimo tekstą ir paspauskite klavišą ENTER.

Pastaba: Kai pradedate tiesioginių pranešimų seansą su trimis vartotojais, jūs pradedate IM konferenciją, ir pokalbio langas parodo konferencijos mygtukus. Plačiau apie tai skaitykite temoje Konferencijos ir bendradarbiavimas.

Puslapio viršus

Tiesioginio pranešimo siuntimas tarnybų AOL, „Yahoo“, MSN ar „Windows Live“ kontaktams

Jei jūsų įmonė palaiko viešąjį IM jungiamumą, galite bendrauti IM pokalbiais su kontaktais, kurie naudoja tiesioginių pranešimų mainų tarnybas AOL, „Yahoo“, MSN ar „Windows Live“.

 • Kontaktų sąraše dukart spustelėkite tarnybų AOL, „Yahoo“, MSN arba „Windows Live“ kontaktą, kuriam norite siųsti pranešimą. Jei nerandate kontakto kontaktų sąraše, įveskite kontakto URI (vieningasis identifikatorius, paprastai tai yra kontakto el. pašto adresas) vardą lauke Ieška ir dukart spustelėkite kontakto vardą lauke Ieškos rezultatai.

Svarbu: Galimybė prisijungti prie IM kontaktų ne iš organizacijos gali būti nepalaikoma. Kreipkitės į sistemos administratorių ir išsiaiškinkite, ar viešasis IM jungiamumas palaikomas.

Pastaba: Plačiau apie tai skaitykite temoje Kontaktų ne iš jūsų įmonės įtraukimas.

Puslapio viršus

Didelės svarbos tiesioginio pranešimo siuntimas

Galite siųsti kvietimą bendrauti tiesioginiais pranešimais su didelės svarbos vėliavėle. Didelės svarbos vėliavėlė pasirodo IM kvietime ir padeda IM gavėjui nuspręsti, ar prisijungti prie pokalbio.

Nustatymas, kad pranešimas yra didelės svarbos

 • Kontaktų sąraše dukart spustelėkite kontaktą, pokalbio lange spustelėkite mygtuką Rodyti daugiau parinkčių (viršutiniame dešiniajame pokalbio lango kampe) ir spustelėkite Didelė svarba.

Kai siunčiate pranešimą, didelės svarbos vėliavėlė atsiranda gavėjo kvietime bendrauti tiesioginiai pranešimais.

Puslapio viršus

Tarpo tarp tiesioginio pranešimo pastraipų įterpimas

 • Jei norite įterpti tarpą tarp tiesioginio pranešimo pastraipų, įveskite pastraipą, laikydami paspaudę klavišą CTRL paspauskite klavišą ENTER ir įveskite kitą pastraipą.

Puslapio viršus

Pranešimo formatavimas keičiant šriftą, dydį, stilių ir spalvą

Pranešimo įvedimo srityje galite formatuoti žodį arba net vieną raidę. Galite pažymėtą tekstą ar raides paryškinti, padaryti pasviras, perbraukti, pakeisti šriftą, jo spalvą ir dydį. Taip pat galite nustatyti teksto formatavimo parinktis, kad jos išliktų visų IM seansų metu arba vien šiame seanse.

Visų IM pokalbių teksto formatavimas

 1. Programos Office Communicator pavadinimo juostoje spustelėkite mygtuką Meniu, spustelėkite Įrankiai ir Parinktys.

 2. Spustelėkite skirtuką Bendra ir spustelėkite Keisti šriftą.

 3. Dialogo lange Šrifto ir teksto spalvos keitimas formatuokite tekstą taip, kaip norite, ir spustelėkite Gerai.

Dabartinio IM seanso pranešimų teksto formatavimas

Galite keisti teksto formatą IM seanso metu. Taip pat galite formatuoti pažymėtas teksto dalis: keisti šriftą, spalvą, padaryti tekstą pasvirusį, paryškinti ir kt. Formato pakeitimai išliks tik šio pokalbio metu.

 • Kad pasirinktinai formatuotumėte pranešimo tekstą (pavyzdžiui, paryškintumėte žodį), esantį pokalbio lange, pasirinkite norimą formatuoti tekstą ir spustelėkite mygtuką Keisti šriftą arba teksto spalvą. Atlikite norimus pakeitimus išskleidžiamajame dialogo lange ir spustelėkite sritį Įrašas, kad uždarytumėte dialogą ir priimtumėte pakeitimus. Pasirinktas tekstas formatuojamas pagal jūsų pakeitimus. Taip pat bet koks tekstas, kurį įvedate po formatavimo pakeitimų, bus formatuojamas naujai.

 • Jei norite formatuoti visą pranešimo tekstą, įvedimo srityje spustelėkite Keisti šriftą ar teksto spalvą, išplečiamajame dialogo lange atlikite norimus formato pakeitimus ir spustelėkite kur nors įvedimo srityje, kad uždarytumėte dialogo langą ir priimtumėte pakeitimus. Pažymėtas tekstas dabar yra formatuotas pagal jūsų pakeitimus. Bet koks tekstas, kurį įvesite po formato keitimo, bus naujo formato.

Puslapio viršus

Šypsniukų įterpimas į tiesioginį pranešimą

Ne visada užtenka žodžių norint išreikšti jausmus, taigi savo pranešimuose galite įterpti grafinių paveikslėlių, vadinamų šypsniukais, kad perteiktumėte savo jausmus ir emocijas.

 1. Pokalbio lango įvedimo srityje spustelėkite vietą, kur norite įterpti šypsniuką, ir spustelėkite mygtuką Pasirinkti šypsniuką, esantį įvedimo srityje.

 2. Spustelėkite šypsniuką, kad įterptumėte jį į pranešimą, ir uždarykite išplečiamąjį sąrašą, spustelėdami įvedimo sritį pokalbio lange.

  Pastaba: Tarnybų AOL ir „Yahoo Messenger“ vartotojai vietoj grafinio paveikslėlio matys tekstą, aprašantį šypsniuką.

Puslapio viršus

Kopijavimas ir įklijavimas tiesioginiame pranešime

Programa „Office Communicator 2007“ palaiko raiškiojo teksto formatą (RTF), taigi galite nukopijuoti tekstą iš kitos sistemos „Office“ programos, pavyzdžiui, iš „Word“, „Excel“, „OneNote“, „PowerPoint“, ir įklijuoti į tiesioginį pranešimą. Taip pat galite kopijuoti raiškųjį tekstą iš pokalbio lango ir įklijuoti jį į sistemos „Office“ programą. Kai raiškusis tekstas į tiesioginį pranešimą yra įklijuojamas iš sistemos „Office“ programos arba iš tiesioginio pranešimo į sistemos „Office“ programą, programa „Communicator“ išlaiko nepakeistą originalų formatą, net programos „Excel“ darbalapio langelių kraštines.

Teksto kopijavimas iš tiesioginių pranešimų pokalbio

 1. Programos Office Communicator pokalbio lango pranešimo srityje pažymėkite tekstą, kurį norite kopijuoti, spustelėkite jį dešiniuoju pelės mygtuku ir spustelėkite Kopijuoti.

 2. Galite įklijuoti tekstą į bet kurią sistemos „Office“ programą – teksto formatas yra išsaugojamas.

Teksto įklijavimas iš tiesioginių pranešimų pokalbio

 1. Sistemos „Office“ programoje kopijuokite tekstą, kurį norite įklijuoti į tiesioginį pranešimą.

 2. Programos „Communicator“ pokalbio lango įvedimo srityje dešiniuoju mygtuku spustelėkite ten, kur norite įklijuoti tekstą, ir spustelėkite Įklijuoti.

Pastaba: Negalite įklijuoti grafinių elementų ar objektų į IM įvedimo sritį. Leidžiamas tik tekstas.

Kaip rasti ankstesnius pokalbius su kontaktu

Programa „Office Communicator 2007“ suteikia priemonę Rasti ankstesnius pokalbius. Naudodami šią funkciją, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėję kontaktą kontaktų sąraše ir spustelėję Rasti ankstesnius pokalbius, galite atidaryti programą „Outlook“ ir gauti visų pokalbių su kontaktu sąrašą: IM, telefoninių, garso ir vaizdo ar konferencinių pokalbių.

Ankstesnių pokalbių su kontaktu radimas

 • Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite kontaktą programos „Office Communicator“ kontaktų sąraše ir spustelėkite Rasti ankstesnius pokalbius.

Puslapio viršus

Senų tiesioginių pranešimų pokalbių peržiūra

Programa „Communicator“ suteikia galimybę įrašyti tiesioginių pranešimų pokalbių kopijas programos „Outlook“ aplanke Pokalbių retrospektyva, kuris yra jūsų programos „Outlook“ pašto dėžutėje. Numatyta, kad tai yra išjungta.

Kaip peržiūrėti aplanką Pokalbių retrospektyva

 • Programos „Office Communicator“ pavadinimo juostoje spustelėkite mygtuką Meniu, nurodykite Įrankiai ir spustelėkite Rodyti pokalbių retrospektyvą.

Aplanko Pokalbių retrospektyva peržiūrėjimas

 • Atidarykite programos „Outlook“, pašto dėžutę ir spustelėkite aplanką Pokalbių retrospektyva.

Puslapio viršus

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×