Tiesioginio pranešimo kūrimas ir siuntimas

Galite pradėti tiesioginių pranešimų mainų seansą su vienu ar keliais kontaktais. Pradėję tiesioginių pranešimų mainų seansą, galite pakviesti prisijungti ir daugiau kontaktų ir taip sukurti IM konferenciją.

Programa „Office Communicator 2007 R2“ tiesioginiuose pranešimuose palaiko raiškųjį tekstą, taigi galite nurodyti šrifto tipą ir kitas savybes, pvz., paryškinimą, pabraukimą, pasvirimą ir spalvą. Taip pat galite įterpti jaustukus, įklijuoti tekstą bei lenteles, nukopijuotas iš kitų sistemos „Microsoft Office“ programų, pvz., „Microsoft Word“ ar „Microsoft Excel“.

Pastaba : Bet kuriuo IM seanso su kitu programos „Communicator 2007 R2“ kontaktu metu galite pradėti darbalaukio bendrinimą ir savo darbalaukyje parodyti dokumentą arba taikomąją programą. Žr. Darbalaukio bendrinimo naudojimas.

Ką norėtumėte daryti?

Tiesioginio pranešimo siuntimas vienam kontaktui

Tiesioginio pranešimo siuntimas grupei (daugiau nei vienam kontaktui)

Tiesioginio pranešimo siuntimas AOL, „Yahoo“, MSN ar „Windows Live“ kontaktams

Didelės svarbos tiesioginio pranešimo siuntimas

Tarpo tarp tiesioginio pranešimo pastraipų įterpimas

Pranešimo formatavimas keičiant šriftą, dydį, stilių ir spalvą

Jaustukų įterpimas į tiesioginį pranešimą norint perteikti jausmus

Kopijavimas ir įklijavimas tiesioginiame pranešime

Ankstesnių pokalbių su kontaktu radimas

Senų tiesioginių pranešimų pokalbių peržiūra

Tiesioginio pranešimo siuntimas vienam kontaktui

 1. Kontaktų sąraše dukart spustelėkite kontakto vardą, įveskite pranešimo tekstą ir paspauskite klavišą ENTER. Jei kontakto kontaktų sąraše nėra, įveskite kontakto vardą lauke Ieška ir dukart spustelėkite vardą srityje „Ieškos rezultatai“.

 2. Pokalbio lange įveskite pranešimo tekstą ir paspauskite klavišą ENTER.

Puslapio viršus

Tiesioginio pranešimo siuntimas grupei (daugiau nei vienam kontaktui)

Galite siųsti tiesioginį pranešimą keletui kontaktų, pažymėtų kontaktų sąraše. Taip pat galite siųsti tiesioginį pranešimą kontaktų grupei arba platinimo grupei.

Norėdami siųsti tiesioginį pranešimą grupei

Atlikite vieną iš šių veiksmų.

 • Norėdami siųsti tiesioginį pranešimą platinimo grupei arba kontaktų grupei, kontaktų sąraše dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite grupės pavadinimą, spustelėkite Siųsti tiesioginį pranešimą, įveskite pranešimo tekstą ir paspauskite klavišą ENTER.

 • Norėdami pasirinkti grupės narius, išplėskite grupę kontaktų sąraše ir pažymėkite kontaktus laikydami nuspaudę klavišą CTRL. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite paskutinį pasirinktą kontaktą, tada spustelėkite Siųsti tiesioginį pranešimą. Pokalbio lange įveskite savo pranešimo tekstą ir paspauskite klavišą ENTER.

Pastaba : Kai pradedate tiesioginių pranešimų seansą su trimis vartotojais, jūs pradedate IM konferenciją, ir pokalbio lange rodomi konferencijos mygtukai. Daugiau informacijos žr. Konferencijos ir bendradarbiavimas.

Puslapio viršus

Tiesioginio pranešimo siuntimas AOL, „Yahoo“, MSN ar „Windows Live“ kontaktams

Jei jūsų įmonė palaiko viešąjį naudojimąsi tiesioginių pranešimų paslauga, galite bendrauti IM pokalbiais su kontaktais, kurie naudoja tiesioginių pranešimų mainų tarnybas AOL, „Yahoo“, MSN ar „Windows Live“.

 • Kontaktų sąraše dukart spustelėkite AOL, „Yahoo“, MSN arba „Windows Live“ kontaktą, kuriam norite siųsti pranešimą. Jei nerandate kontakto kontaktų sąraše, įveskite kontakto URI (vieningąjį identifikatorių – dažniausiai tai kontakto el. pašto adresas) vardą lauke Ieška ir dukart spustelėkite kontakto vardą lauke Ieškos rezultatai.

Svarbu : Galimybė susisiekti su IM kontaktais ne iš organizacijos gali būti nepalaikoma. Norėdami sužinoti, ar palaikomas viešasis naudojimasis tiesioginių pranešimų paslauga, kreipkitės į savo sistemos administratorių.

Pastaba : Daugiau informacijos žr. Kontaktų ne iš jūsų įmonės įtraukimas.

Puslapio viršus

Didelės svarbos tiesioginio pranešimo siuntimas

Galite siųsti kvietimą bendrauti tiesioginiais pranešimais su didelės svarbos vėliavėle. Didelės svarbos vėliavėlė pasirodo IM kvietime ir padeda IM gavėjui nuspręsti, ar prisijungti prie pokalbio.

Nustatymas, kad pranešimas yra didelės svarbos

 • Kontaktų sąraše dukart spustelėkite kontaktą, pokalbio lange spustelėkite mygtuką Rodyti daugiau parinkčių (viršutiniame dešiniajame pokalbio lango kampe), tada spustelėkite Didelė svarba.

Išsiuntus pranešimą, didelės svarbos vėliavėlė atsiranda gavėjo pokalbio lange.

Puslapio viršus

Tarpo tarp tiesioginio pranešimo pastraipų įterpimas

 • Jei norite įterpti tarpą tarp tiesioginio pranešimo pastraipų, įveskite pastraipą, laikydami nuspaudę klavišą SHIFT paspauskite klavišą ENTER, tada įveskite kitą pastraipą.

Puslapio viršus

Pranešimo formatavimas keičiant šriftą, dydį, stilių ir spalvą

Pranešimo įvedimo srityje galite formatuoti žodį arba net vieną raidę. Galite pažymėtą tekstą ar raides paryškinti, padaryti pasviras, perbraukti, pakeisti šriftą, jo spalvą ir dydį. Taip pat galite nustatyti teksto formatavimo parinktis, išliksiančias visų IM seansų metu arba tik šio seanso metu.

Visų būsimų IM pokalbių pranešimų teksto formatavimas

 1. Programos Office Communicator pavadinimo juostoje spustelėkite mygtuką Meniu, spustelėkite Įrankiai ir Parinktys.

 2. Spustelėkite skirtuką Bendra, tada spustelėkite Keisti šriftą.

 3. Dialogo lange Šrifto ir teksto spalvos keitimas kaip norite suformatuokite tekstą, tada spustelėkite Gerai.

Dabartinio IM seanso pranešimų teksto formatavimas

Galite keisti teksto formatą IM seanso metu. Taip pat galite formatuoti pažymėtas teksto dalis keisdami jų šriftą, spalvą, padarydami tekstą pasvirusį, jį paryškindami ir kt. Šrifto formato pakeitimai išliks tik esamo pokalbio metu.

 • Norėdami pasirinktinai formatuoti pranešimo tekstą (pavyzdžiui, paryškinti žodį) pokalbio lange, pažymėkite norimą formatuoti tekstą ir spustelėkite mygtuką Keisti teksto spalvą, šriftą ir kitą formatavimą. Atlikite norimus keitimus išskleidžiamajame dialogo lange, tada uždarykite dialogo langą ir priimkite keitimus spustelėję sritį „Įrašas“. Pažymėtas tekstas suformatuojamas pagal jūsų atliktus keitimus. Taip pat naujuoju formatu bus pateikiamas visas tekstas, kurį įvesite po formatavimo pakeitimų.

 • Jei norite formatuoti visą pranešimo tekstą, įvedimo srityje spustelėkite Keisti teksto spalvą, šriftą ir kitą formatavimą, išplečiamajame dialogo lange atlikite norimus formato pakeitimus, tada uždarykite dialogo langą ir priimkite keitimus spustelėję įvedimo srityje. Pažymėtas tekstas suformatuojamas pagal jūsų atliktus keitimus. Naujuoju formatu bus pateikiamas visas tekstas, kurį įvesite po formatavimo pakeitimų.

Puslapio viršus

Jaustukų įterpimas į tiesioginį pranešimą norint perteikti jausmus

Ne visada užtenka žodžių norint išreikšti jausmus, tad norėdami išreikšti savo jausmus į pranešimus galite įtraukti grafinių paveikslėlių, vadinamų jaustukais.

 1. Pokalbio lango įvedimo srityje spustelėkite vietą, kur norite įterpti jaustuką, tada spustelėkite įvedimo srityje esantį mygtuką Pasirinkti jaustuką.

 2. Norėdami įtraukti jaustuką į pranešimą, spustelėkite jį.

  Pastaba : AOL ir „Yahoo Messenger“ vartotojai vietoj grafinio paveikslėlio matys jaustuką aprašantį tekstą.

Puslapio viršus

Kopijavimas ir įklijavimas tiesioginiame pranešime

Programa „Office Communicator 2007 R2“ palaiko raiškiojo teksto formatą (RTF), taigi galite nukopijuoti tekstą iš kitos „Microsoft Office“ programos, pavyzdžiui, „Word“, „Excel“, „OneNote“ ar „PowerPoint“, ir įklijuoti jį į tiesioginį pranešimą. Taip pat galite kopijuoti raiškųjį tekstą iš pokalbio lango ir įklijuoti jį „Office“ taikomojoje programoje. Kai raiškusis tekstas tiesioginiame pranešime įklijuojamas iš „Office“ taikomosios programos arba iš tiesioginio pranešimo „Office“ taikomojoje programoje, programa „Communicator“ išlaiko nepakeistą originalų formatą, įskaitant programos „Excel“ darbalapio langelių kraštines.

Teksto kopijavimas iš tiesioginių pranešimų pokalbio

 1. Pokalbio lango pranešimo srityje pažymėkite tekstą, kurį norite kopijuoti, spustelėkite jį dešiniuoju pelės mygtuku, tada spustelėkite Kopijuoti.

 2. Galite įklijuoti tekstą bet kurioje „Office“ taikomojoje programoje išsaugodami jo formatą.

Teksto įklijavimas tiesioginiame pranešime

 1. „Office“ taikomojoje programoje nukopijuokite tekstą, kurį norite įklijuoti tiesioginiame pranešime.

 2. Pokalbio lango įvedimo srityje dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite vietą, kur norite įklijuoti tekstą, ir spustelėkite Įklijuoti.

Pastaba : Negalite IM įvedimo srityje įklijuoti grafinių elementų ar objektų. Leidžiamas tik tekstas.

Ankstesnių pokalbių su kontaktu radimas

Programoje „Office Communicator 2007 R2“ galima naudoti funkciją „Rasti ankstesnius pokalbius“. Naudodami šią funkciją, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėję kontaktą kontaktų sąraše ir spustelėję Rasti ankstesnius pokalbius galite atidaryti programą „Outlook“ ir gauti visų pokalbių su kontaktu sąrašą: IM, telefoninių, garso ir vaizdo ar konferencinių pokalbių.

Norėdami rasti ankstesnius pokalbius su kontaktu

 • „Office Communicator“ kontaktų sąraše dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite kontaktą, tada spustelėkite Rasti ankstesnius pokalbius.

Puslapio viršus

Senų tiesioginių pranešimų pokalbių peržiūra

Programa „Communicator“ suteikia galimybę įrašyti tiesioginių pranešimų pokalbių kopijas programos „Outlook“ pašto dėžutėje esančiame aplanke „Pokalbių retrospektyva“. Pagal numatytuosius nustatymus ši parinktis išjungta.

Norėdami peržiūrėti aplanką „Pokalbių retrospektyva“

 • Programos „Office Communicator“ pavadinimo juostoje spustelėkite mygtuką Meniu, nukreipkite žymiklį į Įrankiai ir spustelėkite Rodyti pokalbių retrospektyvą.

Aplanko „Pokalbių retrospektyva“ peržiūrėjimas

 • Atidarykite programą „Outlook“ ir pašto dėžutėje spustelėkite aplanką Pokalbių retrospektyva.

Puslapio viršus

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×