Telkimai papildinyje „PowerPivot“

Svarbu :  Šis straipsnis išverstas naudojant mašininį vertimą, žr. atsakomybės atsisakymą. Su šio straipsnio versija anglų kalba galite susipažinti čia .

Telkimai yra duomenų sutraukimo, apibendrinimo ir grupavimo būdai. Pradėjus naudoti neapdorotus duomenis iš lentelių ar kitų duomenų šaltinių, duomenys paprastai būna nesuskirstyti, t. y. būna pateikta daug informacijos, tačiau ji niekaip nesutvarkyta ir nesugrupuota. Kai nėra apibendrinimų ar struktūros, gali būti sudėtinga nustatyti duomenų modelius. Modeliuojant duomenis svarbu apibrėžti telkimus, kurie supaprastina, reziumuoja ir apibendrina modelius, kuriuos galima pritaikyti konkrečioms verslo reikmėms.

Dažniausiai pasitaikančios agregavimo, pvz., naudojantys vidurkis, skaičius, DISTINCTCOUNT, MAX, MINarba suma kuriami priemonė automatiškai, naudodami funkciją Automatinė sudėtis. Kitų tipų agregavimo, pvz., AVERAGEX, COUNTX, COUNTROWSarba SUMXpateikia lentelę, ir reikia formulė, sukurta naudojant Duomenų analizės išraiškų (DAX).

Telkimų naudojimas „Power Pivot“

Telkimo grupių pasirinkimas

Telkiant duomenis jie grupuojami pagal atributus, pvz., produktą, kainą, regioną ar datą, tada apibrėžiama formulė, kurią galima taikyti visiems grupės duomenims. Pavyzdžiui, kurdami bendrąją metų sumą, kuriate telkimą. Jeigu vėliau kuriate šių metų ir praėjusių metų santykį ir pateikiate reikšmę kaip procentus, kuriamas kito tipo telkimas.

Duomenų grupavimo sprendimas priimamas atsižvelgiant į verslo poreikius. Pavyzdžiui, telkimai gali atsakyti į šiuos klausimus:

Skaičiai    Kiek operacijų buvo atlikta per mėnesį?

Vidurkiai    Kokie mėnesio pardavimo vidurkiai pagal pardavėjus?

Minimalios ir maksimalios reikšmės    Kurie penki pardavimo regionai buvo sėkmingiausi, atsižvelgiant į parduotų vienetų skaičių?

Jei norite sukurti skaičiavimą, kuris atsakytų į šiuos klausimus, privalote turėti išsamius duomenis su skaičiais, kuriuos būtų galima skaičiuoti arba pridėti, o tie skaitiniai duomenys turi būti tam tikru būdu susiję su grupėmis, kurias naudosite tvarkydami rezultatus.

Jei duomenys jau nėra reikšmių, kuriuos galite naudoti grupavimo tipą, pvz., produktų kategorijos arba geografiniam regionui, kurioje yra parduotuvės pavadinimą, galite norėti grupės pristatyti savo duomenų įtraukdami kategorijas. Kai kuriate grupės programoje "Excel", galite rankiniu būdu įveskite arba pasirinkite norimą naudoti darbalapio stulpelius iš grupės. Tačiau Reliacinė sistemoje, hierarchijas, pvz., produktų kategorijų dažnai saugomi kitą lentelės nei tai arba reikšmę lentelėje. Paprastai kategorijos lentelėje yra susijęs su tai duomenų tam tikros kodą. Pavyzdžiui, tarkime, pastebėsite, kad jūsų duomenyse yra produkto ID, bet ne produktų arba jų kategorijų pavadinimus. Norėdami įtraukti kategoriją į plokščią "Excel" darbalapį, jums reikės kopijuoti stulpelį, kuriame yra kategorijų pavadinimus. Su Power Pivot, galite importuoti produktų kategorijos lentelės į duomenų modelį, sukurti jo ryšį su duomenų lentelės ir produktų kategorijų sąraše ir naudodamiesi kategorijas, duomenų grupės. Daugiau informacijos ieškokite sukurti ryšį tarp lentelių.

Telkimo funkcijos pasirinkimas

Identifikavus ir įtraukus grupavimus, būtina nuspręsti, kurios matematinės funkcijos bus naudojamos telkiant. Dažnai žodis „telkimas“ naudojamas kaip matematinių ar statistinių operacijų, naudojamų telkimuose, pvz., sumų, vidurkių, minimalių sumų ar skaičiavimų, sinonimas. Naudojant „Power Pivot“, be standartinių telkimų, naudojamų „Power Pivot“ ir „Excel“, galima kurti pasirinktines telkimo formules.

Pavyzdžiui, naudojant tą patį reikšmių ir grupavimų rinkinį, kuris buvo naudojamas ankstesniuose pavyzdžiuose, galima sukurti pasirinktinius telkimus, atsakančius į šiuos klausimus:

Filtruoti skaičiavimai   Kiek operacijų buvo atlikta per mėnesį, išskyrus mėnesio pabaigos priežiūros laiko intervalą?

Santykiai naudojant per laiką gautus vidurkius    Koks (procentine išraiška) buvo pardavimo didėjimas arba mažėjimas, palyginti su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu?

Sugrupuotos minimalios ir maksimalios reikšmės    Kurie pardavimo regionai įvertinti kaip geriausieji kiekvienoje produktų kategorijoje arba akcijų srityje?

Telkimų įtraukimas į formules ir „PivotTable“

Jeigu įsivaizduojate, kaip turėtų būti grupuojami duomenys ir reikšmės, kurias norite naudoti, nuspręskite, ar kurti „PivotTable“, ar kurti skaičiavimus pačioje lentelėje. „Power Pivot“ išplečia ir patobulina „Excel“ galimybes kurti telkimus, pvz., sumas, skaičiavimus ir vidurkius. Naudojant „Power Pivot“ galima kurti pasirinktinius telkimus „Power Pivot“ lange arba „Excel“ „PivotTable“ srityje.

  • Apskaičiuojamajame stulpelyje galima kurti telkimų, kurie gaudami susijusių eilučių iš kitos lentelės atsižvelgs į esamą eilutės kontekstą, tada susijusiose eilutėse pateiks tų reikšmių sumą, skaičiavimą ar vidurkį.

  • Priemonė, galite kurti dinamiškas agregavimo, kuriuose naudojama apibrėžti formulėje filtrai ir filtrai, "PivotTable" dizaino ir duomenų filtrai ir stulpelių antraštes, eilučių antraščių žymėjimą. Naudojant standartinį agregavimo priemonės gali būti sukurta Power Pivot naudodami mygtuką Automatinė sudėtis arba formulių kūrimą. Taip pat galite sukurti netiesioginis priemonės naudojant standartinį agregavimo "PivotTable" programoje "Excel".

Grupavimų įtraukimas į „PivotTable“

Kurdami „PivotTable“ velkate grupavimus, kategorijas ar hierarchijas nurodančius laukus į „PivotTable“ stulpelių ir eilučių sritį, kad būtų sugrupuoti duomenys. Tada velkate laukus, kuriuose yra skaitinės reikšmės, į reikšmių sritį, kad jas būtų galima apskaičiuoti, nustatyti jų vidurkį arba sudėti.

Jeigu į „PivotTable“ įtraukiate kategorijas, tačiau kategorijos duomenys nėra susieti su faktiniais duomenimis, gali būti pateikta klaida arba keisti rezultatai. Paprastai „Power Pivot“ bandys ištaisyti problemą automatiškai nustatydamas ir pasiūlydamas ryšius. Daugiau informacijos žr. Darbas su ryšiais „PivotTable“.

Taip pat galima vilkti laukus į duomenų filtrus, kad būtų galima pasirinkti peržiūrimas duomenų grupes. Naudojant duomenų filtrus galima interaktyviai grupuoti, rūšiuoti ir filtruoti „PivotTable“ rezultatus.

Grupavimų naudojimas formulėse

Grupavimus ir kategorijas taip pat galima naudoti siekiant telkti lentelėse esančius duomenis. Reikia sukurti ryšius tarp lentelių, tada sukurti formules, kurios leidžia tiems ryšiams ieškoti susijusių reikšmių.

Kitaip tariant, jeigu norite sukurti formulę, kuri grupuotų reikšmes pagal kategorijas, iš pradžių naudodami ryšį sujunkite lentelę, kurioje yra išsamūs duomenys, su lentelėmis, kuriose yra kategorijos, tada kurkite formulę.

Daugiau informacijos apie formulių, kurios naudoja peržvalgą, kūrimą žr. Ryšiai „PowerPivot“ formulėse.

Filtrų naudojimas telkimuose

Nauja funkcija Power Pivot yra galimybė taikyti filtrus stulpelių ir lentelių duomenimis, ne tik vartotojo sąsajos ir per "PivotTable" arba diagramos, bet taip pat galite naudoti, kad apskaičiuotumėte agregavimo labai formulėse. Filtrus galima naudoti formules apskaičiuojamuosiuose stulpeliuose ir s.

Pavyzdžiui, naujosiose DAX sudėtinėse funkcijose vietoj to, kad nurodytumėte reikšmes, kurios bus sudedamos ar skaičiuojamos, kaip argumentą galite nurodyti visą lentelę. Jeigu lentelei netaikomi jokie filtrai, sudėtinė funkcija veiks naudodama visas nurodytame stulpelyje ar lentelėje esančias reikšmes. Tačiau naudojant DAX galima sukurti lentelės dinaminį arba statinį filtrą, kad būtų telkiami skirtingi duomenų pogrupiai, atsižvelgiant į filtro būseną ir esamą kontekstą.

Formulėse derinant sąlygas ir filtrus galima sukurti telkimus, kurie pasikeistų atsižvelgiant į formulėms teikiamas reikšmes, arba tas pokytis gali priklausyti nuo „PivotTable“ eilučių antraščių ir stulpelių antraščių pasirinkimo.

Daugiau informacijos žr. Duomenų filtravimas formulėse.

„Excel“ sudėtinių funkcijų ir DAX sudėtinių funkcijų palyginimas

Tolesnėje lentelėje išvardytos kai kurios „Excel“ teikiamos standartinės sudėtinės funkcijos ir nurodyti saitai, kaip pritaikyti tas funkcijas papildinyje „Power Pivot“. Šių funkcijų DAX versija veikia panašiai kaip „Excel“ versija. Yra tik nedidelių sintaksės ir tam tikrų duomenų tipų valdymo skirtumų.

Standartinės sudėtinės funkcijos

Funkcija

Naudojimas

AVERAGE

Pateikia visų stulpelyje esančių skaičių vidurkį (aritmetinį vidurkį).

AVERAGEA

Pateikia visų stulpelyje esančių reikšmių vidurkį (aritmetinį vidurkį). Apdoroja tekstines ir neskaitines reikšmes.

COUNT

Skaičiuoja skaitinių reikšmių skaičių stulpelyje.

COUNTA

Skaičiuoja reikšmių, kurios nėra tuščios, skaičių stulpelyje.

MAX

Pateikia didžiausią stulpelio skaitinę reikšmę.

MAXX

Pateikia reiškinių rinkinio didžiausią reikšmę, apskaičiuotą naudojant lentelę.

MIN

Pateikia mažiausią skaitinę stulpelio reikšmę.

MINX

Pateikia reiškinių rinkinio mažiausią reikšmę, apskaičiuotą naudojant lentelę.

SUM

Sudeda visus stulpelyje esančius skaičius.

DAX sudėtinės funkcijos

DAX apima sudėtines funkcijas, kurias naudojant galima nurodyti lentelę, kurioje bus atliekamas telkimas. Todėl vietoj to, kad tik įtrauktų reikšmes į stulpelį arba pateiktų jų vidurkį, šios funkcijos leidžia kurti reiškinį, kuris dinamiškai apibrėžia telkiamus duomenis.

Tolesnėje lentelėje išvardytos DAX sudėtinės funkcijos.

Funkcija

Naudojimas

AVERAGEX

Pateikia lentelėje esančių reiškinių rinkinio vidutinę reikšmę.

COUNTAX

Apskaičiuoja lentelėje esančių reiškinių rinkinio vidutinę reikšmę.

COUNTBLANK

Skaičiuoja stulpelyje esančių tuščių reikšmių skaičių.

COUNTX

Skaičiuoja bendrą lentelės eilučių skaičių.

COUNTROWS

Skaičiuoja eilučių, pateiktų iš įdėtosios lentelės funkcijos, pvz., filtro funkcijos, skaičių.

SUMX

Pateikia reiškinių rinkinio sumą, apskaičiuotą naudojant lentelę.

DAX ir „Excel“ sudėtinių funkcijų skirtumai

Nors šių funkcijų pavadinimai kaip kolegomis "Excel", jie naudoja Power Pivotatminties analizės modulis ir pertvarkytas dirbti su lentelėmis ir stulpeliais. Negalite naudoti DAX formulę "Excel" darbaknygę, ir atvirkščiai. Jie galima naudoti tik lange Power Pivot ir "PivotTables", sukurtą pagal Power Pivot duomenis. Be to, nors funkcijų pavadinimai identiškų, veikimas gali būti šiek tiek skiriasi. Daugiau informacijos ieškokite atskirą funkciją temose.

Stulpelių vertinimo telkime būdas skiriasi nuo telkimo tvarkymo programoje „Excel“. Toliau pateiktas pavyzdys, pademonstruojantis skirtumus.

Tarkime, kad norite gauti lentelės „Sales“ stulpelyje „Amount“ esančių reikšmių sumą, todėl sukuriate tokią formulę:

=SUM('Sales'[Amount])

Paprasčiausiu atveju funkcija gauna reikšmes iš vieno nefiltruoto stulpelio, o rezultatas yra toks pat, kaip naudojant programą „Excel“, kurioje visada tik sudedamos reikšmės stulpelyje Suma. Tačiau naudojant „Power Pivot“ formulė interpretuojama taip: gauti lentelės Pardavimas kiekvienos eilutės reikšmę stulpelyje Suma, tada sudėti tas atskiras reikšmes. „Power Pivot“ įvertina kiekvieną eilutę, kurioje atliekamas telkimas, ir suskaičiuoja kiekvienoje eilutėje vieną skaliarinę reikšmę, o tada atlieka tų reikšmių telkimą. Todėl formulės rezultatas gali skirtis lentelėje pritaikius filtrą arba tuo atveju, jeigu reikšmės skaičiuojamos atsižvelgiant į kitus telkimus, kurie gali būti filtruojami. Daugiau informacijos žr. DAX formulių kontekstas.

DAX laiko informacijos funkcijos

Be naujų lentelės telkimo funkcijų, aprašytų ankstesniame skyriuje, DAX yra telkimo funkcijos, kurias galima taikyti nurodytoms datoms ir laikams, kad būtų pateikiama įtaisytoji laiko informacija. Šios funkcijos naudoja duomenų diapazonus, kad gautų susijusias reikšmes ir jas telktų. Taip pat galima palyginti skirtingų datų diapazonų reikšmes.

Tolesnėje lentelėje išvardytos laiko informacijos funkcijos, kurias galima naudoti telkimui.

Funkcija

Naudojimas

CLOSINGBALANCEMONTH

CLOSINGBALANCEQUARTER

CLOSINGBALANCEYEAR

Apskaičiuoja nurodyto laikotarpio kalendoriaus pabaigos reikšmę.

OPENINGBALANCEMONTH

OPENINGBALANCEQUARTER

OPENINGBALANCEYEAR

Apskaičiuoja prieš nurodytą laikotarpį esančio laikotarpio kalendoriaus pabaigos reikšmę.

TOTALMTD

TOTALYTD

TOTALQTD

Apskaičiuoja reikšmę intervalu, kuris prasideda pirmąją laikotarpio dieną ir baigiasi paskutinę nurodytame datų stulpelyje pateiktą datą.

Kitos skyriuje „Laiko informacijos funkcijos“ aprašytos funkcijos (Laiko informacijos funkcijos) yra funkcijos, kurias naudojant galima gauti datas ar pasirinktinius datų diapazonus, kurie gali būti naudojami telkiant. Pavyzdžiui, funkciją DATESINPERIOD galima naudoti siekiant gauti datų diapazoną ir naudoti tą datų rinkinį kaip argumentą kitoje funkcijoje, kad būtų galima apskaičiuoti tik tų datų pasirinktinį telkimą.

Pastaba : Mašininio vertimo atsakomybės atsisakymas: Šis straipsnis išverstas naudojant kompiuterinę sistemą be žmogaus įsikišimo. „Microsoft“ pateikia šiuos mašininius vertimus norėdama padėti anglų kalbos nesuprantantiems vartotojams perskaityti turinį apie „Microsoft“ produktus, paslaugas ir technologijas. Šis straipsnis išverstas mašininio vertimo būdu, todėl jame gali būti žodyno, sintaksės ar gramatikos klaidų.

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×