Teksto laukelio įterpimas

Microsoft Office InfoPath formos šablone teksto laukelį galite naudoti norėdami rinkti informaciją iš vartotojų arba rodyti duomenis, gaunamus iš duomenų bazės ar kito išorinio duomenų šaltinio.

Šiame straipsnyje

Kada naudoti teksto laukelį

Vartotojo patirtis

Teksto laukelio įterpimas

Išdėstymo patarimai

Kada naudoti teksto laukelį

Naudokite teksto laukelį, kai norite:

 • Leisti vartotojams formoje įvesti bet kokios apimties paprastąjį tekstą.

 • Rodyti informaciją, pavyzdžiui, formulės rezultatą ar dabartinę datą.

Šioje iliustracijoje teksto laukeliai naudojami rinkti kontaktinę informaciją iš vartotojų.

Three text boxes for collecting information

Numatyta, kad formos šablone įterpiant teksto laukelį, InfoPath prideda vienos eilutės teksto laukelį. Jei norite, kad teksto laukelyje būtų rodoma keletas eilučių, jį įtraukę galite įgalinti pastraipų lūžius arba teksto eilutės kėlimą. Taip pat galite naudoti raiškiojo teksto laukelį.

Susiję valdikliai

Programoje InfoPath yra valdiklių, kurie panašūs į teksto laukelius, bet yra skirti kitam tikslui. Norėdami nuspręsti, kurie iš šių valdiklių geriausiai veikia jūsų formos šablone, žiūrėkite šį sąrašą:

Raiškiojo teksto laukelis     Kaip ir paprastas teksto laukelis, raiškiojo teksto laukelis leidžia vartotojams įrašyti, redaguoti arba peržiūrėti tekstą. Priešingai nei teksto laukelyje, raiškiojo teksto laukelyje pagal numatytuosius parametrus rodoma keletas teksto eilučių. Raiškiojo teksto laukelyje vartotojai taip pat gali pridėti formatavimo elementų, pavyzdžiui, paryškintojo arba pasvirojo teksto, paveikslėlių ir lentelių. Formatuoti duomenys raiškiojo teksto laukelyje saugomi kaip išplėstinė hiperteksto žymių kalba (XHTML), o tai gali būti nesuderinama su duomenų šaltiniais, kuriems reiktų trumpų paprastojo teksto sekų.

Išraiškos laukas     Išraiškos laukas paprastai naudojamas rodyti tik skaityti skirtą tekstą, rodyti kito formos valdiklio reikšmę arba kurti wXML „XPath“ kalba (XPath) išraiškomis paremtas formulė. Kitaip nei teksto laukelyje, išraiškos laukelyje negalima saugoti arba įrašyti duomenų. Todėl išraiškos lauką naudokite tik jei nenorite įrašyti jo reikšmės ar pateikti nuorodos į ją kitoje formulėje.

Teksto laukelius galite naudoti vienus arba įtraukti juos į pasikartojanti lentelė, skyrius ar į kitus su maketus susijusius valdiklius. Pavyzdžiui, teksto laukeliai dažnai įtraukiami į pasikartojančios lentelės langelius.

Puslapio viršus

Vartotojo patirtis

Įvesti duomenis į teksto laukelį yra lengva. Vartotojai perkelia savo žymeklį į teksto laukelį ir įrašo reikiamą informaciją. Duomenys formoje rodomi kaip paprastasis tekstas.

Patarimas : Jei norite, kad vartotojai galėtų tekstui, esančiam teksto laukelyje, taikyti simbolių formatavimą, galite vietoj paprasto teksto laukelio naudoti raiškiojo teksto laukelį.

Teksto laukeliuose naudojama keletas pažįstamų Microsoft Office sistemos priemonių. Pavyzdžiui, jei vartotojai teksto laukelyje įveda žodį su rašybos klaidomis, jie mato pažįstamą banguotą pabraukimą, pranešantį apie galimą rašybos klaidą.

Spelling error in a text box

Numatyta, kad su rašybos tikrintuvu teksto laukeliuose įgalinta ir automatinio vykdymo priemonė. Automatinio vykdymo priemonė įrašo anksčiau vartotojų formoje įvestus įrašus. Kai vartotojas teksto laukelyje įrašo pirmuosius simbolius, InfoPath pateikia galimų atitikmenų sąrašą iš vartotojo anksčiau įvestų įrašų. Tai palengvina pasikartojančių ar įprastų duomenų, pavyzdžiui, vardo ar adreso, įvedimą į vartotojų pildomas formas.

Pastaba : Kai naudodami programą InfoPath kuriate formos šabloną, galite pasirinkti kurti su naršykle suderinamas formos šablonas. Kai kuriate su naršykle suderinamą formos šabloną, programoje InfoPath negalite naudoti kai kurių priemonių, pavyzdžiui, rašybos tikrintuvo, kadangi jos neveikia žiniatinklio naršyklėje.

Puslapio viršus

Teksto laukelio įterpimas

Teksto laukelio įterpimo procedūra šiek tiek skiriasi, atsižvelgiant į tai, ar kuriamas naujas tuščias formos šablonas, ar formos šablonas kuriamas pagal duomenų bazę ar kitą išorinį duomenų šaltinį.

Šioje iliustracijoje vaizduojama, kaip atrodo teksto laukelis, pažymėtas įjungus dizaino režimas.

Text box selected in design mode

Valdikliai gali būti susieti ir nesusieti. Kai valdiklis yra susietas, jis yra prijungtas prie lauko ar grupės duomenų šaltinyje, kad į valdiklį įvedami duomenys būtų išsaugojami bazinės formos (.xml) faile. Kai valdiklis yra nesusietas, jis nėra prijungtas prie lauko ar grupės, o įvesti duomenys nėra išsaugomi. Kai žymeklį užvesite ant valdiklio, viršutiniame dešiniame valdiklio kampe atsiras tekstas ir susiejimo piktograma. Tekstas įvardins, prie kurios duomenų šaltinio grupės ar lauko šis valdiklis yra prijungtas. Piktograma parodo, ar prijungimas yra teisingas. Tokiu atveju piktograma yra žalia. Jei su prijungimu kas nors negerai, piktograma bus mėlyna arba raudona.

Formos ruošinio duomenų šaltinį sudaro laukai ir grupės. Laukai ir grupės rodomi užduočių srities Duomenų šaltinis hierarchiniame rodinyje. Teksto laukeliai visada susieti su laukais. Šiame pavyzdyje formoje esantis teksto laukelis Pavardė yra susietas su užduočių srityje Duomenų šaltinis esančiu lauku Pavardė.

relationship between text box on form template and field in data source

Teksto laukelio įterpimas naujame, tuščiame formos šablone

Kai kuriate naują, tuščią formos ruošinį, žymės langelis Automatiškai sukurti duomenų šaltinį užduočių srityje Valdikliai būna pažymėtas kaip numatytas nustatymas. Tai leidžia „InfoPath“ automatiškai kurti duomenų šaltinyje laukus ir grupes, jums talpinant valdiklius į formos ruošinį. Šie laukai ir grupės užduočių srityje Duomenų šaltinis pavaizduojami aplankų ir failų piktogramomis.

 1. Formos ruošinyje patalpinkite įterpties vietą ten, kur norite įterpti valdiklį.

 2. Jei užduočių sritis Valdikliai nėra matoma, meniu Įterpimas spauskite Daugiau valdiklių arba spauskite ALT+I, C.

 3. Dalyje Įterpti valdiklius spustelėkite Teksto laukelis.

 4. Jei norite papildyti žymę tekstu, suveskite jį aukščiau žymės arba žymės dešinėje, ir užbaikite jį dvitaškiu (:). Jei, pavyzdžiui, teksto laukelis skirtas vartotojo pavardei, galite įrašyti Pavardė:.

Teksto laukelio įterpimas į formos šabloną, kuris sukurtas pagal esamą duomenų šaltinį

Jei formos ruošinį kuriate iš jau turimo XML ( Extensible Markup Language – išplečiamoji aprašų kalba) failo, duomenų bazės ar žiniatinklio tarnybos, užduočių srities Duomenų šaltinis laukus ir grupes „InfoPath“ sudaro pagal šį esamą duomenų šaltinį. Šiame scenarijuje teksto laukelį galima įterpti velkant lauką iš užduočių srities Duomenų šaltinis į formos šabloną arba įterpiant teksto laukelį iš užduočių srities Valdikliai, kaip aprašyta šioje procedūroje:

 1. Formos ruošinyje patalpinkite įterpties vietą ten, kur norite įterpti valdiklį.

 2. Jei užduočių sritis Valdikliai nėra matoma, meniu Įterpimas spauskite Daugiau valdiklių arba spauskite ALT+I, C.

 3. Dalyje Įterpti valdiklius spustelėkite Teksto laukelis.

 4. Dialogo lange Teksto laukelio susiejimas pasirinkite lauką, kuriame norite saugoti teksto laukelio duomenis, ir spustelėkite Gerai.

 5. „InfoPath“ naudoja lauko ar grupės vardą kaip kontrolės žymę. Jei reikia, pakeiskite žymės tekstą.

  Patarimas : Taip pat galite naudoti užduočių sritį Duomenų šaltinis, kad įterptumėte valdiklius. Užduočių srityje Duomenų šaltinis dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite lauką, su kuriuo norite susieti teksto laukelį, tada laikinajame meniu spustelėkite Teksto laukelis.

Puslapio viršus

Išdėstymo patarimai

Prieš formos šablone įterpdami teksto laukelius, pagalvokite, kaip norite juos išdėstyti. Galite pridėti teksto laukelių vilkdami juos į bet kurią norimą formos šablono vietą, tačiau taip galite sukurti atsitiktinį dizainą. Jei formos šablone norite daugiau tvarkos, galite įtraukti išdėstymo lentelė ir į atskirus langelius įtraukti etiketes ir valdiklius, kad jie būtų gražiai išdėstyti. Šioje iliustracijoje, norint gražiai išdėstyti etiketes ir valdiklius, naudojama iš keturių eilučių ir dviejų stulpelių sudaryta maketo lentelė.

Text boxes inside layout table in design mode

Be maketo lentelių naudojimo, norint tvarkyti teksto laukelius, galite atlikti vieną ar daugiau iš šių veiksmų:

 • Norėdami tuo pat metu keisti kelių teksto laukelių dydį, pažymėkite teksto laukelius, kurių dydį norite keisti, meniu Formatavimas spustelėkite Ypatybės, spustelėkite skirtuką Dydis ir atlikite norimus keitimus.

 • Norėdami teksto laukelius pritaikyti teksto, kurį, jūsų manymu, vartotojai į juos įrašys, ilgiui, keiskite jų dydį.

 • Norėdami tuo pat metu keisti kelių teksto laukelių kraštinę arba spalvą, pažymėkite norimus keisti teksto laukelius, meniu Formatavimas spustelėkite Kraštinės ir spalvinimas, tada spustelėkite skirtuką Kraštinės ir atlikite reikiamus keitimus.

 • Norėdami tinkinti teksto laukelyje rodomą tekstą, naudokite įrankių juostos Formatavimas laukus Šriftas ir Šrifto dydis. Norėdami tuo pat metu keisti visų jūsų formos šablone esančių teksto laukelių šriftą ir šrifto dydį, pažymėkite teksto laukelį, kurio formatavimas yra toks, kokio jūs norite, tada meniu Formatavimas spustelėkite Šriftą taikyti visiems teksto laukelių valdikliams.

 • Norėdami pamatyti, kaip jūsų teksto laukeliai atrodys įvedus į juos tekstą, meniu Rodymas spustelėkite Duomenų pavyzdžiai. Taip galėsite įsivaizduoti, kaip atrodys vartotojų pildoma forma.

 • Norėdami koreguoti tarpus aplink teksto laukelį, naudokite paraštes. Norėdami koreguoti tarpus aplink raiškiojo teksto laukelyje esantį tekstą, naudokite užpildymą. Abu šiuos parametrus galima rasti dialogo lango Teksto laukelio ypatybės skirtuke Dydis.

 • Kartais teksto laukelyje esantis tekstas ir į kairę nuo teksto laukelio esanti etiketė gali būti nesulygiuoti. Norėdami juos greitai sulygiuoti iš naujo, du kartus spustelėkite teksto laukelį, skirtuke Dydis spustelėkite Lygiuoti, tada spustelėkite Taikyti. Jei etiketė ir teksto laukelis yra skirtinguose maketo lentelės langeliuose, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite langelį, kuriame yra etiketė, laikinajame meniu spustelėkite Lentelės ypatybės, tada skirtuko Langelis dalyje Vertikalioji lygiuotė spustelėkite Centre.

Puslapio viršus

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×