Teksto laukelių tinkinimo būdai

Svarbu :  Šis straipsnis išverstas naudojant mašininį vertimą, žr. atsakomybės atsisakymą. Su šio straipsnio versija anglų kalba galite susipažinti čia .

Įterpę teksto laukelį formos šablone, galite jį tinkinti dialogo lange Teksto laukelio ypatybės, keisdami jo ypatybes ir parametrus. Jei norite atidaryti dialogo langą, formos šablone du kartus spustelėkite teksto laukelį, kurio ypatybes norite keisti.

Toliau pateikiamoje lentelėje aprašomi kai kurie teksto laukelio tinkinimo būdai ir pateikiamos galimos tinkinimo priežastys. Nors lentelėje nėra išsamios informacijos apie dialogo lango Teksto laukelio ypatybės parinktis, ją peržiūrėję galite susidaryti įspūdį apie galimas parinktis.

Pastabos : 

  • Jei kuriate su naršykle suderinamas formos šablonas, tam tikros priemonės dialogo lange Teksto laukelio ypatybės nebus galimos.

  • Jei formos šablone yra pagal duomenų bazę, schemos ar kitą esamą duomenų šaltinį, gali būti, kad galėtų tinkinti visus valdiklį. Pavyzdžiui, jums gali pavykti pakeisti kontrolės, bet ne jo lauko arba grupės pavadinimą, dydį, gautos iš esamo duomenų šaltinio.

Skirtukas

Užduotis

Išsami informacija

Duomenys

Keisti susietą lauko pavadinimą

Kai kuriate naują, tuščią formos šabloną, galite pakeisti numatytąjį lauko arba grupės pavadinimas, į kurį nors valdiklį, kad lengviau identifikuoti, kai dirbate su duomenų šaltiniu. Pvz., laukas, pavadintas "Pardavėjas" yra lengviau suprasti, kaip laukas, pavadintas "Laukas1."

Pastaba : Lauko pavadinimo keitimas nepakeičia teksto laukelio ir duomenų šaltinio lauko susiejimo. Jei teksto laukelį turite susieti su kitu lauku, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite teksto laukelį, tada laikinajame meniu spustelėkite Keisti susiejimą.

Duomenys

Keisti duomenų tipą

Kai kuriate naują tuščią formos šabloną, galite pakeisti numatytąjį valdiklio duomenų tipą. Numatytasis teksto laukelio duomenų tipas yra Tekstas (string), tačiau jūs galite laisvai jį keisti. Pavyzdžiui, jei norite, kad vartotojai teksto laukelyje Operacijos suma įvestų Britanijos svarus, galite pasirinkti duomenų tipą Visas skaičius (integer) ir tada pasirinkti formatavimo parinktis, kad teksto laukelyje įvestos reikšmės būtų rodomos su svaro valiutos simboliu (£).

Daugiau apie duomenų tipus

Toliau pateiktoje lentelėje pateikiamas teksto laukeliuose galimų duomenų tipų sąrašas.

Duomenų tipas

Aprašas

Tekstas (string)

Naudokite tokiems duomenims kaip vardai, adresai, telefono numeriai, socialinio draudimo numeriai ir t. t.

Visas skaičius (integer)

Naudokite teigiamiems arba neigiamiems sveikiesiems skaičiams, pavyzdžiui, 1234, –1234 arba 1234 $.

Dešimtainis (double)

Naudokite skaičiams, kuriuose yra dešimtainių dalių, pavyzdžiui, 1234,12, –1234,12 arba 1234,12 $.

Teisinga/klaidinga (boolean)

Naudokite duomenims, kurie turėtų būti arba 1 (teisinga) arba 0 (klaidinga).

Hipersaitas (anyURI)

Naudokite hipersaitams, pavyzdžiui, Universaliųjų vardų suteikimo konvencijos (UNC) maršrutui arba Vieningajam išteklių adresui (URL).

Data (date)

Naudokite datoms, pavyzdžiui, 2007 03 14 arba 2007 m. kovo 14 d.

Laikas (time)

Naudokite laiku pagrįstoms reikšmėms, pavyzdžiui, 9:46:55 arba 09:46 A.M.

Data ir laikas (dateTime)

Naudokite datoms ir laikui, pavyzdžiui, 2007 03 14 11:30 A.M.

Duomenys

Nurodyti numatytąją reikšmę

Jei norite numatytąjį tekstą, pasirodys valdiklį, kai vartotojas pirmą kartą atidaro formą, galite įvesti tekstą į lauką reikšmės . Taip pat galite reikšmę iš kito lauko duomenų šaltinio kaip numatytoji reikšmė valdiklio. Numatytosios reikšmės skiriasi nuo vietos rezervavimo ženklo tekstą (tai, kaip aprašyta šiame straipsnyje), kad jie visada įrašomi kaip duomenų formos (.xml) faile.

Duomenys

Rodyti skaičiavimo rezultatus

Rodyti valdiklio skaičiavimo rezultatus, galite spustelėti Įterpti formulę Mygtuko paveikslėlis šalia lauko reikšmę , kad formulių ir funkcijų susieti su valdikliu. Pavyzdžiui, galite sukurti formulę, kuri susumuoja skaičių pasikartojančioje lentelėje stulpelį naudojant teksto lauką, kartu naudojant funkciją sum . Arba galite susieti funkciją šiandien su konkretaus teksto lauką, kad, kai vartotojas atidaro formą, kad teksto lauke rodoma šiandienos data.

Duomenys

Padaryti teksto laukelį būtiną

Jei norite, kad vartotojams būtų vizualiai primenama įvesti duomenis valdiklyje, pažymėkite žymės langelį Negali būti tuščia. Vartotojams atidarius formą, valdiklyje bus rodoma raudona žvaigždutė, primenanti, kad valdiklio negalima palikti tuščio. Vartotojai negalės pateikti duomenų, kol šiame valdiklyje neįves duomenų.

Duomenys

Pridėti duomenų tikrinimą

Spustelėkite Duomenų tikrinimas , norėdami nurodyti valdiklio duomenų tikrinimo taisykles. Pavyzdžiui, jei reikia, dalies numerius, kad būtų įrašyti į konkretų formatą – trys numerius, tada brūkšnelį ir tada dviejų daugiau skaičių – naudoti duomenų tikrinimą užtikrinti, kad vartotojai šio modelio.

Duomenys

Taikyti taisykles

Spustelėję Taisyklės, galite sukurti taisyklę, dėl kurios automatiškai atliekamas vienas ar daugiau veiksmų, kai vartotojai pakeičia valdiklio reikšmę. Pavyzdžiui, jei pirkimo užsakymo formos teksto laukelyje Suma vartotojas įveda skaičių, didesnį nei 10, galite naudoti taisyklę, kad būtų parodomas dialogo langas, kuriame pranešama, kad „Užsisakius daugiau nei 10 skirtingų prekių vienu metu, siuntimas gali užtrukti.“ Taip pat galite naudoti taisyklę atnaujintai informacijai iš išorinių duomenų šaltinio automatiškai nuskaityti. Pavyzdžiui, akcijų pirkimo formoje galite naudoti taisyklę, kad atidarius formą arba vartotojui pareikalavus teksto laukelyje būtų parodyti akcijų kursai realiu laiku.

Rodymas

Rodyti vietos rezervavimo ženklo tekstą

Jei norite vartotojams pateikti nuorodų, kokius duomenis įvesti teksto laukelyje, laukelyje Vietos rezervavimo ženklas galite įvesti instrukcijos tekstą. Pavyzdžiui, teksto laukelyje Naktų, praleistų viešbutyje, skaičius vietos rezervavimo ženklo tekstas gali būti naudojamas vartotojams pasufleruoti, kokio tipo duomenis jie turėtų įvesti.

Numatytoji reikšmė, pvz., vietos rezervavimo ženklo tekstas rodomas teksto įrašo valdiklyje vartotojo pirmą kartą paleidus formą. Tačiau, vietos rezervavimo ženklo tekstą skiriasi nuo numatytųjų reikšmių vienu iš šių trijų būdų:

  • Vietos rezervavimo ženklo tekstą niekada įrašomas kaip duomenų formos (.xml) faile.

  • Skirtingai nei numatytoji reikšmė, kuris bus rodomas kaip paprastas tekstas valdiklyje, vietos rezervavimo ženklo tekstą visada rodoma neryški.

  • Skirtingai nei numatytoji reikšmė, teksto vietos rezervavimo ženklo nepalaikomas naršyklės palaikomus formų šablonus.

Rodymas

Padaryti teksto laukelį skirtą tik skaityti

Kad vartotojai negalėtų keisti turinio valdiklį, pasirinkite norimą tik skaityti žymės langelį. Pavyzdžiui, jei Rodyti formulės rezultatus, naudokite teksto lauką, galite teksto lauką tik skaityti, kad vartotojai negalėtų rašyti ant rezultato. Nors tik skaityti teksto laukelį nepasirodo neryškiai formoje, vartotojams bus galima įvesti informaciją teksto lauke.

Rodymas

Išjungti rašybos tikrintuvą arba automatinio vykdymo priemonę

Jei norite neleisti vartotojams tikrinti teksto įrašo valdiklio teksto rašybos arba automatiškai naudoti ankstesnių įrašų, kurie buvo įvesti tame formos valdiklyje, išvalykite žymės langelius Įgalinti rašybos tikrintuvą ir Įgalinti automatinį vykdymą, kurie pagal numatytuosius parametrus yra pažymėti. Pavyzdžiui, galite išjungti rašybos tikrintuvą teksto laukeliuose, kuriuose rodomi tikriniai vardai. Automatinį vykdymą galite išjungti privatumo tikslais, pavyzdžiui, kai formą bendrai naudos daug žmonių.

Rodymas

Leisti vartotojams įvesti kelias teksto eilutes

Jei norite, kad teksto laukelyje būtų rodomos daugiau nei viena eilutės, pažymėkite žymės langelį Kelių eilučių. Tada galite nuspręsti, ar norite teksto laukelyje leisti naudoti pastraipos lūžius.

Rodymas

Įgalinti pastraipų lūžius

Jei pažymite žymės langelį Kelių eilučių ir norite, kad vartotojai teksto laukelyje galėtų įvesti informacijos pastraipas, pažymėkite žymės langelį Pastraipų lūžiai. Tai naudinga, kai, pavyzdžiui, norite, kad teksto laukelyje vartotojai atsakytų į klausimą, reikalaujantį išsamaus atsakymo, tačiau norite, kad duomenys būtų pateikti paprastojo teksto formatu, nes galiausiai vartotojai pateiks juos į duomenų bazę. Jei pažymėsite žymės langelį Kelių eilučių su naršykle suderinamame formos šablone, negalėsite išvalyti žymės langelio Pastraipų lūžiai.

Rodymas

Įgalinti teksto eilutės kėlimą

Jei pažymėsite žymės langelį Kelių eilučių, InfoPath automatiškai pažymės ir žymės langelį Kelti teksto eilutę, kad vartotojams teksto laukelyje įvedant tekstą, jis būtų keliamas iš vienos eilutės į kitą. Kai teksto eilutės kėlimas įgalintas, sąraše Slinktis galite pasirinkti slinkties parinktis. Pavyzdžiui, galite nustatyti, kad slinkties juostos teksto laukelyje būtų rodomos tada, kai vartotojai įveda daugiau teksto, nei jo pagal numatytuosius parametrus gali būti rodoma raiškiojo teksto laukelyje. Jei norite, kad slinkties parinktys veiktų tinkamai, jūsų teksto laukelio aukštis ir plotis turi būti fiksuoti. Jei pažymėsite žymės langelį Kelių eilučių su naršykle suderinamame formos šablone, negalėsite išvalyti žymės langelio Kelti teksto eilutę arba nurodyti sąrašo Slinktis parinkčių.

Rodymas

Riboti simbolius

Jei norite teksto laukeliui priskirti simbolių apribojimą, pažymėkite žymės langelį Apriboti teksto laukelį iki ir įveskite leistiną simbolių skaičių. Pavyzdžiui, galite naudoti šią priemonę personalo formos šablone, kad neleistumėte vartotojams teksto laukelyje Darbuotojo ID įvesti daugiau nei penkis simbolius. Jei jūsų formos šablonas susietas su duomenų baze arba išorine XML schema ir tame duomenų šaltinyje nustatytas simbolių ilgio reikalavimas, Microsoft Office InfoPath automatiškai rodys duomenų tikrinimo klaidą, jei vartotojai, pildydami jūsų formos šablonu pagrįstą formą, viršys šiuos apribojimus. Jei norite, kad pasiekus valdiklio simbolių skaičiaus ribą, žymeklis būtų automatiškai perkeliamas į paskesnį formos valdiklį, pažymėkite žymės langelį Automatiškai pereiti prie kito valdiklio pasiekus limitą. Automatinis žymeklio perkėlimas į paskesnį valdiklį nepalaikomas su naršykle suderinamuose formos šablonuose.

Rodymas

Pridėti sąlyginį formatavimą

Spustelėkite atidaryti Sąlyginio formatavimo dialogo langas, kuriame galima keisti išvaizdą, įskaitant jo matomumą, pagal reikšmes, kurias vartotojai įvedė formos valdiklį Sąlyginį formatavimą . Pvz., pardavimo ataskaitos formos šablone, galite sąlyginio formatavimo įspėti vartotoją, kad praleido suma yra didesnė nei numatyta.

Dydis

Koreguoti dydį, užpildymą ir paraštes

Galite rankiniu būdu nurodyti valdiklio dydį įvedant reikšmes laukuose aukštis ir plotis . Galite keisti padidinimo, kuris yra buferis tarpą aplink valdiklio turinį, arba paraštes, tai yra atstumą tarp valdiklio kraštinės ir aplinkinio teksto ar valdiklių formos šablone, galite patikslinti tarpus ir už jos ribų valdiklį.

Dydis

Lygiuoti teksto laukelį su jo etiketėmis

Norėdami geriau sulygiuoti teksto viduje valdiklio etiketę, spustelėkite mygtuką Lygiuoti . InfoPath automatiškai keičiasi valdiklio aukštį, užpildymą apačioje ir apatinės paraštės parametrus būtina.

Išsamiau

Ekrane nurodyti patarimą

Norėdami, kad paaiškinimu rodomas vartotojams perkėlus žymiklį ant valdiklio, įveskite tekstą, kurį norite, lauke ekrano patarimo. Pritaikymo neįgaliesiems priemonės, pvz., ekrano peržiūros priemonės, padaryti ekrano informaciją sintezuota kalba, arba atnaujinamus Brailio ekranas, dažnai remiasi šių ekrano informaciją savo vartotojams.

Išsamiau

Keisti skirtuko rodyklės tvarką

Galite pakeisti padėtį formos šablono bendrą skirtukų tvarkos valdiklį. Skirtukų tvarka bus tokia tvarka, kuria įvesties vieta perkeliama formoje iš vieno lauko arba objekto į kitą kaip vartotojai paspauskite TAB arba SHIFT + TAB. Numatytasis skirtuką indekso nustatymas visus valdiklius, formos šablone yra 0, tačiau skirtukų tvarkos prasideda 1. Tai yra, bet kurį valdiklį su 1 lauke tabuliacijos indekso bus aplankytos pirmą kartą kai vartotojai paspauskite klavišą TAB. Bet kurį valdiklį su 2 lauke tabuliacijos indekso bus aplankytos antra, ir taip toliau. Visi tikrinimai su 0 lauke tabuliacijos indekso ateis paskutinį skirtukų tvarkos. Jei norite praleisti valdiklių skirtukų tvarkos, tabuliacijos indekso lauke įveskite -1 .

Išsamiau

Priskirti sparčiuosius klavišus

Prieigos kodą lauke nurodyti sparčiuosius klavišus galite įvesti raidę ar skaičių. Spartieji klavišai leidžia vartotojams pereiti į valdiklį paspausdami klavišų derinį, o ne perkeldami pelės žymiklį. Jei pasirinksite naudoti sparčiuosius klavišus, formos šablone, jūs turite bendrauti vartotojams spartieji klavišai turi būti. Pavyzdžiui, galite įvesti (ALT + S) po teksto lauko etiketės, kad vartotojai žinotų, yra spartieji klavišai Pardavėjas teksto lauką.

Išsamiau

Nurodyti arba tinkinti suliejimo veiksmus

Spustelėkite Sulieti parametrus , kad nurodytumėte, kaip duomenų, kuriuos vartotojai įvesti į valdiklį turėtų būti rodomi, kai sujungiami kelias formas. Pvz., galite pasirinkti iš teksto lauko tam tikrą žodį ar teksto lauko elementų kabliataškiu prefiksas.

Išsamiau

Gauti teksto laukelio identifikatorių ViewContext

Nustatyti valdymo kodą, galite naudoti ViewContext reikšmę. Pvz., jei žinote ViewContext reikšmę, galite ta reikšmė ĮvygdytiVeiksmą metodą objekto rodinys redagavimo veiksmams atlikti programiniu būdu XML duomenis, kurie yra susietas su valdiklio.

Išsamiau

Nurodyti ir tinkinti įvesties aprėptį

Spustelėkite norėdami nurodyti vartotojo įvesties, skirtas valdiklio Įvesties sritį . Tai gali padėti pagerinti rankraščio ir kalbėjimo atpažinimą valdikliuose. Pavyzdžiui, jei naudojate įvesties sritį IS_URL valdiklio, InfoPath žino, kad nepaisyti tarpus tarp žodžių.

Naršyklės formos

Tinkinti duomenų padėjimo serveryje parametrus

Skirtuką naršyklės formose rodoma tik, kai kuriate su naršykle suderinamas formos šabloną. Tai leidžia kontroliuoti, ar duomenys siunčiami į serverį, kai vartotojai keisti duomenis į teksto lauką.

Pastaba : Mašininio vertimo atsakomybės atsisakymas: Šis straipsnis išverstas naudojant kompiuterinę sistemą be žmogaus įsikišimo. „Microsoft“ pateikia šiuos mašininius vertimus norėdama padėti anglų kalbos nesuprantantiems vartotojams perskaityti turinį apie „Microsoft“ produktus, paslaugas ir technologijas. Šis straipsnis išverstas mašininio vertimo būdu, todėl jame gali būti žodyno, sintaksės ar gramatikos klaidų.

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×