Teksto ir kitų duomenų radimas ir keitimas „Word“ dokumente

Teksto ir kitų duomenų radimas ir keitimas „Word“ dokumente

„Word“ siūlo keletą parinkčių, kaip rasti konkretų turinį dokumente. Galite ieškoti ir pakeisti elementus, pvz., tekstą, vaizdus, antraštes, žymeles ar tam tikro tipo formatavimą, pvz., pastraipas ar puslapių lūžius. Galite naudoti komandą Eiti į, kad pereitumėte prie tam tikro dokumento turinio egzemplioriaus ir taip pat galite išplėsti iešką naudodami pakaitos simbolius, kodus arba paprastuosius reiškinius, kad rastumėte žodžius ar frazes, kuriose yra konkrečių simbolių ar simbolių derinių.

Pastabos : 

 • „Word Online“ šiuo metu įtrauktos tik pagrindinės radimo ir keitimo funkcijos. Atidarykite dokumentą naudodami „Word“ darbalaukio programą, jei norite naudotis išplėstinėmis radimo ir keitimo funkcijomis, pvz., rasti objektus, rasti formatavimą, naudoti funkciją Eiti į, taip pat naudoti pakaitos simbolius, kodus ir paprastuosius reiškinius.

 • Dalis turinio šioje temoje gali būti netaikoma kai kurioms kalboms.

Radimas ir keitimas

Galite greitai ieškoti kiekvieno konkretaus žodžio ar frazės pasikartojimo.

 1. Skirtuko Pagrindinis grupėje Redagavimas pasirinkite Rasti. Arba paspauskite Ctrl + F klaviatūroje.

  Skirtuko Pagrindinis parinktis Rasti

  Bus atidaryta naršymo sritis.

  Naršymo sritis
 2. Ieškos lauke įveskite tekstą, kurį norite rasti. Visi rasto teksto egzemplioriai dokumente paryškinami ir nurodomi naršymo srityje.

  Ieškos rezultatai paryškinti dokumente ir naršymo srityje
 3. Naršykite rezultatus naudodamiesi rodyklių aukštyn ir žemyn valdikliais.

Pastaba : Jei atliekate keitimą dokumente ir ieškos rezultatai išnyksta, spustelėkite rodyklę žemyn, esančią po ieškos lauku, kad vėl rodytumėte rezultatų sąrašą.

 1. Skirtuko Pagrindinis grupėje Redagavimas pasirinkite Keisti. Arba paspauskite Ctrl + H klaviatūroje.

  Skirtuke Pagrindinis pažymėta parinktis Pakeisti.

 2. Lauke Rasti įveskite tekstą, kurio norite ieškoti ir jį pakeisti.

 3. Lauke Keisti į įveskite tekstą, kuriuo norite pakeisti.

  Teksto radimas ir keitimas

 4. Pasirinkite Rasti paskesnį ir atlikite vieną iš toliau nurodytų veiksmų.

  • Norėdami pakeisti paryškintą tekstą, spustelėkite Keisti.

  • Norėdami pakeisti visus teksto egzempliorius dokumente, spustelėkite Keisti viską.

  • Norėdami praleisti teksto egzempliorių ir pereiti prie kito egzemplioriaus, spustelėkite Rasti paskesnį.

  Dialogo lango Rasti ir keisti skirtukas Keisti

  Pastaba : „Word Online“ mygtuko Rasti paskesnį nėra. Naršykite rezultatus naudodamiesi rodyklėmis aukštyn ir žemyn, kad pakeistumėte paryškinto teksto egzempliorius.

Norėdami ieškoti objektų, pvz., lentelių, grafinių elementų, komentarų, puslapio išnašų, dokumento išnašų ar lygčių, atlikite šiuos veiksmus:

 1. Skirtuko Pagrindinis grupėje Redagavimas spustelėkite Rasti. Arba paspauskite Ctrl + F klaviatūroje.

  Skirtuko Pagrindinis parinktis Rasti

  Bus atidaryta naršymo sritis.

  Naršymo sritis
 2. Spustelėkite rodyklę, esančią dešinėje ieškos lauko pusėje, ir pasirinkite parinktį iš sąrašo.

  Objektų radimo parinkčių sąrašas

  Ieškos rezultatai rodomi po ieškos lauku.

 3. Pasirinkite rezultatą, kad pamatytumėte jį dokumente, arba naršykite visus rezultatus spustelėdami rodyklių valdiklius.

Ieškote dialogo lango Radimas ir keitimas?

Norėdami atlikti išplėstinę iešką naudodami dialogo langą Radimas ir keitimas, atlikite vieną iš šių veiksmų:

 • Skirtuko Pagrindinis grupėje Redagavimas pasirinkite rodyklę, esančią šalia Rasti, tada pasirinkite Išplėstinė ieška.

  arba

 • Naršymo srityje spustelėkite rodyklę, esančią dešinėje ieškos lauko pusėje, tada pasirinkite Išplėstinė ieška.

Dialogo lange Radimas ir keitimas spustelėkite Daugiau, kad pamatytumėte išsamias ieškos parinktis.

Pastaba :  Jei norite matyti mažesnį išplėstinių ieškos parinkčių, pvz., Skirti ABC nuo abc arba Ieškoti tik viso žodžio, rinkinį , naršymo srityje pasirinkite rodyklę, esančią ieškos lauko dešinėje, tada pasirinkite Parinktys.

Galite ieškoti ir pakeisti arba pašalinti simbolių formatavimą dokumente. Pavyzdžiui, galite ieškoti tam tikro žodžio arba frazės ir pakeisti šrifto spalvą arba galite ieškoti konkretaus formatavimo, pvz., paryškintojo šrifto arba teksto paryškinimo, ir jį pakeisti.

 1. Skirtuko Pagrindinis grupėje Redagavimas pasirinkite Keisti. Arba paspauskite Ctrl + H klaviatūroje.

  Skirtuke Pagrindinis pažymėta parinktis Pakeisti.

 2. Jei nematote mygtuko Formatas, spustelėkite Daugiau.

  Mygtukas Daugiau

 3. Norėdami ieškoti teksto su konkrečiu formatavimu, įveskite tekstą lauke Rasti. Norėdami rasti tik formatavimą, palikite lauką tuščią.

 4. Spustelėkite Formatas, tada pasirinkite norimus rasti ir keisti formatus. Pavyzdžiui, norėdami rasti paryškintą tekstą, spustelėkite Formatas > Paryškinimas; norėdami rasti paryškintojo šrifto tekstą, spustelėkite Formatas > Šriftas, tada dialogo lange Rasti šriftą pasirinkite Paryškintasis iš sąrašo Šrifto stilius.

 5. Spustelėkite lauką Keisti į, spustelėkite Formatas, tada pasirinkite pakaitinius formatus, kaip aprašyta 4 veiksme.

  Pastaba : Jei norite pakeisti ir tekstą, įveskite pakaitinį tekstą lauke Keisti į.

 6. Norėdami rasti ir pakeisti kiekvieną nurodyto formatavimo egzempliorių, spustelėkite Rasti paskesnį, tada spustelėkite Pakeisti. Norėdami pakeisti visus nurodyto formatavimo egzempliorius, spustelėkite Keisti viską.

Galite ieškoti ir pakeisti specialiuosius simbolius ir dokumento elementus, pvz., tabuliacijos žymes, pastraipų ženklus (grįžimus į eilutės pradžią) ir neautomatinius puslapių lūžius. Pavyzdžiui, galite rasti visus dvigubos linijos tarpus (du pastraipų ženklus) ir juos pakeisti viengubos linijos tarpais (vienu pastraipos ženklu).

Patarimas : Norėdami rodyti paslėptus formatavimo simbolius, pvz., tarpus, pastraipų žymes ir puslapių lūžius, spustelėkite skirtuko Pagrindinis grupėje Pastraipa.

 1. Skirtuko Pagrindinis grupėje Redagavimas spustelėkite rodyklę, esančią šalia Rasti, tada spustelėkite Išplėstinė ieška.

  Meniu Rasti parinktis Išplėstinis radimas

 2. Jei nematote mygtuko Specialus, spustelėkite Daugiau.

  Mygtukas Daugiau

 3. Spustelėkite Specialus, tada spustelėkite norimą elementą.

 4. Jei norite pakeisti elementą, spustelėkite skirtuką Pakeisti ir lauke Keisti į įveskite, ką norite naudoti kaip pakaitinį elementą.

 5. Norėdami rasti ir pakeisti kiekvieną nurodyto elemento egzempliorių, spustelėkite Rasti paskesnį, tada spustelėkite Pakeisti. Norėdami pakeisti visus nurodyto elemento egzempliorius, spustelėkite Keisti viską.

Radimas naudojant funkciją Eiti į

 1. Skirtuko Pagrindinis grupėje Redagavimas spustelėkite rodyklę šalia Rasti, tada spustelėkite Eiti į.

  Meniu Rasti parinktis Eiti į

 2. Lauke Perėjimo vieta spustelėkite elemento tipą.

 3. Atlikite šiuos veiksmus:

  • Norėdami pereiti prie konkretaus elemento, įveskite atitinkamą elementą identifikuojančią informaciją lauke Įveskite elemento tipą, tada spustelėkite Eiti į.

  • Norėdami pereiti prie paskesnio arba ankstesnio nurodyto tipo elemento, palikite lauką Įvesti tuščią, tada spustelėkite Kitas arba Ankstesnis.

Ieška naudojant pakaitos simbolius

Naudokite pakaitos simbolius ieškodami teksto. Pavyzdžiui, galite naudoti žvaigždutės (*) pakaitos simbolį, norėdami ieškoti simbolių eilutės (pvz., įvedus „n*s“, bus randama „namas“, „naujas“ ir pan.).

 1. Skirtuko Pagrindinis grupėje Redagavimas spustelėkite rodyklę, esančią šalia Rasti, tada spustelėkite Išplėstinė ieška.

  Meniu Rasti parinktis Išplėstinis radimas

 2. Pažymėkite žymės langelį Naudoti pakaitos simbolius.

  Jei žymės langelio Naudoti pakaitos simbolius nematote, spustelėkite Daugiau.

  Mygtukas Daugiau

 3. Atlikite šiuos veiksmus:

  • Norėdami pasirinkti iš sąrašo pakaitos simbolį, spustelėkite Specialusis, spustelėkite pakaitos simbolį, tada įveskite bet kokį papildomą tekstą lauke Rasti. Daugiau informacijos žr. toliau pateiktoje lentelėje Elementų, kuriuos norite rasti ir keisti, pakaitos simboliai.

  • Įveskite pakaitos simbolį tiesiogiai lauke Rasti. Daugiau informacijos žr. toliau pateiktoje lentelėje Elementų, kuriuos norite rasti ir keisti, pakaitos simboliai.

 4. Jei norite pakeisti elementą, spustelėkite skirtuką Pakeisti ir lauke Keisti į įveskite, ką norite naudoti kaip pakaitinį elementą.

 5. Spustelėkite Rasti paskesnį arba Rasti viską, tada spustelėkite Pakeisti arba Keisti viską, kad pakeistumėte visus elemento egzempliorius.

  Pastaba : Norėdami atšaukti ieškos procesą, paspauskite klavišą ESC.

Naudokite skliaustus ( ) norėdami sukurti pakaitos simbolių ir teksto grupes lauke Rasti, tada naudokite \n lauke Keisti į, kad panaudotumėte kiekvieno reiškinio rezultatus.

Galite naudoti pakaitos simbolį \n norėdami ieškoti reiškinio, tada pakeisti jį pertvarkytu reiškiniu. Pavyzdžiui, įveskite (Jonas) (Petraitis) lauke Rasti ir \2 \1 lauke Keisti į. „Word“ ras Jonas Petraitis ir pakeis į Petraitis Jonas.

 • Kai pažymėtas žymės langelis Naudoti pakaitos simbolius, „Word“ randa tik tikslų jūsų nurodytą tekstą. Atkreipkite dėmesį, kad žymės langeliai Skirti ABC nuo abc ir Ieškoti tik viso žodžio bus nepasiekiami (blankūs); tai reiškia, kad šios parinktys yra įjungtos automatiškai. Šių parinkčių išjungti negalite.

 • Norėdami ieškoti simbolio, kuris apibrėžtas kaip pakaitos simbolis, prieš simbolį įveskite pasvirąjį kairinį brūkšnį (\). Pavyzdžiui, įveskite \?, jei norite rasti klaustuką, arba \\, jei norite rasti pasvirojo kairinio brūkšnio simbolį (tai dažnai vadinama kaitos ženklu).

 • Galite naudoti skliaustus norėdami grupuoti pakaitos simbolius ir tekstą bei nurodyti vertinimo tvarką. Pavyzdžiui, įveskite <(pri)*(as)>, kad rastumėte „pristatytas“ ir „priglobtas“.

Jei norite rasti

Įveskite

Pavyzdys

Bet kurį vieną simbolį, įskaitant tarpo ir skyrybos simbolius

?

s?t ras sat, set ir s t.

Vieną iš šių simbolių

[ ]

w[io]n ras win ir won.

Bet kurį vieną simbolį, esantį šiame diapazone

[-]

[r-t]ight ras right, sight ir tight. Diapazonai turi būti nurodyti didėjančia tvarka.

Žodžio pradžią

<

<(inter) ras interesting ir intercept, bet ne splintered.

Žodžio pabaigą

>

(in)> ras in ir within, bet ne interesting.

Reiškinį

()

„Word“ įsimena ieškos derinio rezultatus, kuriuos reikia naudoti atliekant keitimo veiksmą.

Bet kokį vieną simbolį, išskyrus simbolius, esančius skliaustuose nurodytame diapazone

[!x-z]

t[!a-m]ck ras tock ir tuck, bet ne tack ar tick.

Tiksliai n ankstesnio simbolio ar reiškinio pasikartojimus

{n}

fe{2}d ras feed, bet ne fed.

Bent n ankstesnio simbolio ar reiškinio pasikartojimus

{n,}

fe{1,}d ras fed ir feed.

Nuo n iki m ankstesnio simbolio ar reiškinio pasikartojimų

{n,m}

10{1,3} ras 10, 100 ir 1000.

Vieną ar daugiau ankstesnio simbolio ar reiškinio pasikartojimų

@

lo@t ras lot ir loot.

Bet kurią simbolių eilutę, įskaitant tarpo ir skyrybos simbolius

*

s*d ras sad, started ir significantly altered.

Kodų naudojimas norint rasti raides, formatavimą, laukus ar specialiuosius simbolius

Jei norite rasti

Įveskite

Pastraipos žymę ( Pastraipos žymė )

^p (neveikia lauke Rasti, kai įjungta parinktis Naudoti pakaitos simbolius) arba ^13

Tabuliacijos simbolį ( Tabuliacijos simbolį )

^t arba ^9

ASCII simbolį

^ nnn, kur nnn yra simbolio kodas

ANSI simbolį

^0 nnn, kur 0 yra nulis, o nnn yra simbolio kodas

Ilgą brūkšnį ( — )

^+

Trumpą brūkšnį ( – )

^=

Stogelio simbolį

^^

Neautomatinį eilutės lūžį ( Neautomatinis eilutės lūžis )

^l arba ^11

Stulpelio lūžį

^n arba ^14

Puslapio arba sekcijos lūžį

^ 12 (keičiant įterpia puslapio lūžį)

Neautomatinį puslapio lūžį

^ m (taip pat randa arba pakeičia sekcijų lūžius, kai įjungta parinktis Naudoti pakaitos simbolius)

Nekeliamąjį tarpą ( Nekeliamasis tarpas )

^ s

Nekeliamąjį brūkšnelį ( Nekeliamasis brūkšnelis )

^~

Nebūtiną brūkšnelį ( Keliamasis brūkšnelis )

^-

Jei norite rasti

Įveskite

Bet kokį simbolį

^?

Bet kokį skaitmenį

^#

Bet kokią raidę

^$

Paveikslėlį ar grafinį elementą (tik įdėtąjį)

^g

Puslapio išnašos žymę

^f arba ^2

Dokumento išnašos žymę

^e

Lauką (kai matomi laukų kodai)

^d arba ^19 arba ^21

Komentarą (kai komentarai yra įdėtieji)

^a arba ^5

Skyriaus lūžis

^b

Tarpą

^ w (bet koks tarpas arba bet koks derinys įprastų ir nekeliamųjų tarpų ir tabuliacijos simbolių)

Jei norite rasti

Įveskite

„Microsoft Windows“ mainų srities turinys

^c

Teksto radimas ir keitimas naudojant paprastuosius reiškinius

Galite automatizuoti daug radimo ir keitimo užduočių naudodami pakaitos simbolius, kad sukurtumėte paprastuosius reiškinius, kurie yra raidinio teksto ir pakaitos simbolių deriniai. Raidinio teksto simboliai nurodo tekstą, kuris turi būti ieškomoje teksto eilutėje. Pakaitos simboliai nurodo tekstą, kuris ieškomoje eilutėje gali skirtis. Pavyzdžiui, galite naudoti paprastuosius reiškinius, kad rastumėte ir pašalintumėte besidubliuojančias eilutes iš didelės lentelės arba transponuotumėte vardų sąrašą (pakeistumėte iš „Vardas Pavardė“ į „Pavardė, Vardas“).

Štai pavyzdys, kurį galite išbandyti. Šiame skyriuje pateiktais veiksmais paaiškinama, kaip naudoti vardus transponuojantį paprastąjį reiškinį. Atminkite, kad paprastiesiems reiškiniams vykdyti visada naudojamas dialogo langas Radimas ir keitimas. Taip pat atminkite, kad jei reiškinys neveikia, kaip turėtų, visada galite paspausti CTRL + Z, kad anuliuotumėte keitimus, tada išbandyti kitą reiškinį.

 1. Paleiskite „Word“ ir atidarykite naują tuščią dokumentą.

 2. Nukopijuokite į dokumentą toliau nurodytus vardus.

  Josh Barnhill

  Doris Hartwig

  Tamara Johnston

  Daniel Shimshoni

 3. Skirtuko Pagrindinis grupėje Redagavimas spustelėkite Pakeisti, kad atidarytumėte dialogo langą Radimas ir keitimas.

  Skirtuke Pagrindinis pažymėta parinktis Pakeisti.

 4. Jei žymės langelio Naudoti pakaitos simbolius nematote, spustelėkite Daugiau, tada pažymėkite žymės langelį. Jei žymės langelio nepažymėsite, „Word“ pakaitos simbolius traktuos kaip tekstą.

 5. Įveskite toliau nurodytus simbolius lauke Rasti. Įsitikinkite, kad įtraukėte tarpą tarp dviejų skliaustelių grupių ir pabaigoje neįtraukite tarpo.

  (<*>) (<*>)

 6. Lauke Keisti į įveskite toliau nurodytus simbolius. Įsitikinkite, kad įtraukėte tarpą tarp kablelio ir antrojo pasvirojo brūkšnio.

  \2, \1

 7. Pasirinkite vardus ir spustelėkite Keisti viską. „Word“ transponuos vardus ir atskirs juos kableliais, kaip parodyta toliau.

  Barnhill, Josh

  Hartwig, Doris

  Johnston, Tamara

  Shimshoni, Daniel

Dokumento turinys apibrėžia didžiąją dalį (bet ne visą) jūsų paprastųjų reiškinių konstrukciją. Anksčiau pateiktame pavyzdyje kiekviename elemente (varde) yra po du žodžius. Jei elemente yra du žodžiai ir antro vardo inicialas, turėsite naudoti kitokį reiškinį.

Išsamiai išnagrinėkime kiekvieną reiškinį:

Pirmajame reiškinyje, (<*>) (<*>):

 • Žvaigždutė (*) pateikia visą žodžio tekstą.

 • Simboliai Mažiau nei ir Daugiau nei (< >) atitinkamai nurodo kiekvieno žodžio pradžią ir pabaigą. Jie užtikrina, kad ieška pateiks vieną žodį.

 • Skliaustai ir tarpas tarp jų suskirsto žodžius į dvi atskiras grupes: (pirmas žodis) (antras žodis). Skliaustai taip pat nurodo, kokia tvarka ieška turėtų įvertinti kiekvieną reiškinį.

Kitaip tariant, reiškinys nurodo: „Rasti abu žodžius“.

Antrajame reiškinyje, \2, \1:

 • Pasvirasis brūkšnys (\) kartu su skaičiais veikia kaip vietos rezervavimo ženklas. (Taip pat galite naudoti pasvirąjį brūkšnį norėdami rasti kitus pakaitos simbolius. Daugiau informacijos žr. kitame skyriuje.)

 • Kablelis po pirmojo vietos rezervavimo ženklo įterpia tinkamą skyrybos ženklą tarp transponuotų vardų.

Kitaip tariant, reiškinys nurodo: „Rašyti antrąjį žodį, įtraukti kablelį, rašyti pirmąjį žodį“.

Tolesniuose pavyzdžiuose pateikiami keli būdai, kaip galite naudoti pakaitos simbolius ir paprastuosius reiškinius programoje „Word“. Galimų naudoti pakaitos simbolių sąrašą žr. ankstesniame skyriuje Elementų, kuriuos norite rasti ir pakeisti, pakaitos simboliai.

1 pavyzdys: vardų su antrojo vardo inicialais transponavimas

2 pavyzdys: datų transponavimas

3 pavyzdys: taškų įtraukimas į kreipinius arba jų pašalinimas

4 pavyzdys: pasikartojančių pastraipų ar eilučių radimas


1 pavyzdys: vardų su antrojo vardo inicialais transponavimas

Šiame pavyzdyje naudojamas pakaitos simbolių ir simbolių kodų derinys vardams, kuriuose yra antrojo vardo inicialų, transponuoti. Jei nesate susipažinę su simbolių kodais, žr. ankstesnį skyrių Kodų naudojimas norint rasti raides, formatavimą, laukus ar specialiuosius simbolius.

Prieš atlikdami veiksmus, atminkite šiuos dalykus:

 • Kaskart, kai naudojate šį reiškinį su lentelėje esančiais vardais, pirmiausia turite konvertuoti tą lentelę į tekstą.

 • Jei lentelėje yra daugiau nei vienas stulpelis, nukopijuokite stulpelį, kuriame yra vardai, į tuščią dokumentą, ir ten konvertuokite jį į tekstą.

 • Transponavę vardus, vėl konvertuokite tekstą į lentelę. Tuomet galite panaikinti pradinį stulpelį ir pakeisti jį duomenimis, kuriuos pakeitėte.

Pirmiausia paruoškite duomenų pavyzdį:

 1. Jei to dar nepadarėte, paleiskite programą „Word“ ir sukurkite naują tuščią dokumentą.

 2. Įterpkite tuščią lentelę į dokumentą. Pasirinkite 1 stulpelio pločio ir 4 eilučių aukščio lentelę.

 3. Atskirai nukopijuokite šiuos vardus ir įklijuokite kiekvieną jų į tuščią lentelės langelį:

  Joshua Quentin Barnhill
  Doris X. Hartwig
  Tamara Y. Johnston
  Daniel Shimshoni

  Jūsų lentelė turėtų atrodyti maždaug taip:

  Joshua Quentin Barnhill

  Doris X. Hartwig

  Tamara Y. Johnston

  Daniel Shimshoni

 4. Pažymėkite lentelę ir skirtuko Lentelės įrankiai > Maketas grupėje Duomenys spustelėkite Konvertuoti į tekstą.

 5. Kaip teksto skyriklį pasirinkite Pastraipos ženklai ir spustelėkite Gerai.

Dabar transponuokite vardus:

 1. Skirtuko Pagrindinis grupėje Redagavimas spustelėkite Pakeisti, kad atidarytumėte dialogo langą Radimas ir keitimas.

 2. Pažymėkite žymės langelį Naudoti pakaitos simbolius (norint matyti žymės langelį, gali reikėti spustelėti Daugiau), tada lauke Rasti įveskite šį reiškinį:

  (*) ([! ]@)^13

  Įsitikinkite, kad įtraukėte tarpą tarp dviejų skliaustelių grupių ir po šauktuko. Jei anksčiau nesate matę simbolio ^13, kitame skyriuje paaiškinsime, ką jis atlieka.

 3. Lauke Keisti į įveskite toliau nurodytą reiškinį.

  \2, \1^p

 4. Pasirinkite vardų sąrašą ir spustelėkite Keisti viską. „Word“ transponuos vardus ir antrojo vardo inicialus arba antruosius vardus, kaip nurodyta toliau.

  Barnhill, Joshua Quentin
  Hartwig, Doris X.
  Johnston, Tamara Y.
  Shimshoni, Daniel

Konvertuokite pakeistą tekstą atgal į lentelę:

 1. Pasirinkite transponuotų vardų sąrašą.

 2. Skirtuko Įterpimas grupėje Lentelės spustelėkite Lentelė, tada spustelėkite Konvertuoti tekstą į lentelę.

 3. Dialogo lango Konvertuoti tekstą į lentelę dalyje Teksto atskyrimo vietos spustelėkite Pastraipos, tada spustelėkite Gerai.

Transponavimas su antrojo vardo inicialais (žingsnis po žingsnio)

Pažvelkime į atskiras reiškinio dalis, kad pamatytume, kaip jos veikia, pradėdami nuo reiškinio lauke Rasti.

Visas reiškinys ieško dviejų derinių grupių: vardo su antrojo vardo inicialu (arba antruoju vardu) ir pavardės. (*) randa visus vardus. Atkreipkite dėmesį, kad po jo yra tarpas.

Ši reiškinio dalis pateiks pavardes:

([! ]@)^13

Šauktukas neįtraukia visų skliaustuose nurodytų simbolių. Šiuo atveju [! ] reiškia „rasti viską, išskyrus tarpus“. Jo paskirtis – pašalinti tarpą priešais pavardes.

Simbolis @ randa vieną ar daugiau ankstesnio simbolio pasikartojimų, todėl tai tiesiog užtikrina, kad bus pašalinti visi priešais pavardę esantys tarpai.

Turime žinoti, kur baigiasi pavardė, todėl taip pat naudojame simbolį ^13, kad rastume pastraipos ženklą kiekvienos eilutės pabaigoje. Tačiau neplanuojame pakartotinai naudoti pastraipos ženklo, todėl viską parašome skliaustuose.

Galite išbandyti tai vėl nukopijuodami vardus į bandomąjį dokumentą (nepamirškite atskirti jų pastraipos ženklais), tada atlikdami iešką naudodami ([! ]@)^13 lauke Rasti. Ieškos rezultatuose bus pateikta kiekviena pavardė.

Kadangi ieška vėl pradedama nuo kitos eilutės pradžios, naudojame žvaigždutės pakaitos simbolį (*), kad rastume viską nuo tos vietos iki kitos pavardės pradžios.

Vėl naudoti tarpo priešais pavardę neplanuojame, todėl naudosime skliaustus, kad neįtrauktumėte jo dviejose grupėse:

(*) ([! ]@)^13

Svarbu : ^13 simbolio kodą naudokite atsargiai. Paprastai galite naudoti ^p simbolio kodą norėdami ieškoti pastraipos ženklų. Tačiau tas kodas neveikia ieškoje, kurioje naudojami pakaitos simboliai. Vietoj jo turite naudoti pakaitinį kodą ^13. Nors ^p simbolio kodas neveikia ieškoje, kurioje naudojami pakaitos simboliai, turėtumėte naudoti jį pakaitos simbolių keitimo operacijose, nes jame yra formatavimo informacija, kurios nėra simbolyje ^13. Be to, simboliui ^13 apskritai negalite priskirti stiliaus informacijos. Netinkamai panaudojus ^13 kodą keitimo operacijoje, dokumentas gali būti iš esmės konvertuotas į failą, kurio negalėsite formatuoti.

Faktinį transponavimą atlieka „keitimo“ reiškinys (\2 \1). Lauke Keisti į simboliai \2, nurodo ieškai rašyti antrąjį derinį pirmą ir po jo įtraukti kablelį. Simboliai \1^p nurodo ieškai, kur rašyti pirmąjį derinį, ir nurodo po to derinio rašyti pastraipos ženklą.


2 pavyzdys: datų transponavimas

Šiame pavyzdyje naudojami paprastieji reiškiniai datoms iš Europos formato į JAV formatą konvertuoti.

 1. Nukopijuokite ir įklijuokite šią datą į savo dokumentą: 28th May 2003

 2. Atidarykite dialogo langą Radimas ir keitimas ir lauke Rasti įveskite šį reiškinį:

  ([0-9]{1,2})([dhnrst]{2}) (<[ADFJMNOS]*>) ([0-9]{4})

  Nepamirškite įterpti tarpo tarp šių atidarymo ir uždarymo skliaustų: 2}) (<[ ir *>) ([0.

 3. Lauke Keisti į įveskite šį reiškinį.

  \3 \1, \4

  Nepamirškite įterpti tarpo tarp kiekvieno simbolių rinkinio.

 4. Spustelėkite Keisti viską.

  Ieška pakeis „28th May 2003“ į „May 28, 2003“.

Datų transponavimas (žingsnis po žingsnio)

Pradėkime nuo reiškinio lauke Rasti. Reiškinys veikia išskaidydamas datas į keturis derinius, atskirtus skliaustų grupėmis. Kiekvieną derinį sudaro komponentai, kuriuos rasite visose datose, parašyti tokiu stiliumi, kokį naudojote pavyzdyje. Iš kairės į dešinę:

 • Skaičių diapazonas [0–9] atitinka vieno skaitmens skaičius pirmajame derinyje. Datas gali sudaryti du skaičiai, todėl nurodome ieškai pateikti arba vieno skaitmens, arba dviejų skaitmenų datas: {1,2}. Rezultatas yra pirmasis derinys: ([0-9]{1,2}).

  Kelintiniai skaičiai sudaro antrąjį derinį. Kelintinius skaičius sudaro „th,“ „nd,“ „st,“ ir „rd,“, todėl įtraukiame šias raides į diapazoną [dhnrst]. Kadangi kelintinius skaičius visada sudaro dvi raidės, apribojame raidžių skaičių iki dviejų: ([dhnrst]{2}).

 • Toliau rašomas tarpas, o po jo – raidiniai ir pakaitos simboliai, kurie ras mėnesių pavadinimus. Visi mėnesių pavadinimai prasideda šiomis didžiosiomis raidėmis: ADFJMNOS. Nežinome, kiek simbolių yra po kiekvienos didžiosios raidės, todėl naudojame žvaigždutę (*). Mus domina tik pats mėnesio pavadinimas, todėl naudojame simbolius „daugiau nei“ ir „mažiau nei“, kad apribotume rezultatus iki vieno žodžio. Rezultatas yra ketvirtasis derinys: (<[ADFJMNOS]*>).

 • Galiausiai ieškome metų. Naudojame tokį patį skaitmenų diapazoną, tačiau šįkart apribojame skaičių iki keturių raidžių ([0-9]{4}).

Atkreipkite dėmesį, kad lauke Keisti į įrašėme tik tris iš keturių adresų derinių. Praleidome kelintinį skaičių („th“), nes JAV formatu rašomose datose kelintiniai skaičiai nenaudojami. Jei norite datoje palikti kelintinį skaičių, lauke Keisti į įveskite \3 \1\2, \4. Tokiu atveju palikite tarpą po „3“ ir po kablelio, bet niekur daugiau.

Šiuo metu gali kilti klausimų, ką daryti su datomis, kuriose mėnesio pavadinimas nėra užrašytas žodžiu, pvz., 28/05/03. Atlikite iešką naudodami šį reiškinį:

([0-9]{1,2})/([0-9]{1,2})/([0-9]{2})

Pakeiskite naudodami šį reiškinį:

\3/\1/\2

Jei datos formatas yra 28/05/2003, paskutiniame derinyje naudokite {4}, o ne {2}.

Apie sąrašo skyriklių naudojimą paprastuosiuose reiškiniuose

Ankstesniame pavyzdyje vieno skaitmens arba dviejų skaitmenų datoms rasti buvo naudojamas šis argumentas: {1,2}. Šiuo atveju dvi reikšmes atskiria kablelis. Tačiau jūsų naudojamą sąrašo skyriklį valdo „Windows“ regiono parametrai. Jei jūsų regiono parametruose nurodyta, kad kaip sąrašo skyrikliai naudojami kabliataškiai, turite naudoti juos vietoj kablelių.

Norėdami sužinoti, kurį sąrašo skyriklį nurodo jūsų operacinė sistema, atlikite šiuos veiksmus:

 1. Atidarykite valdymo skydą. (Jei naudojate „Windows 8“ ar naujesnę versiją, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite „Windows“ pradžios mygtuką, tada spustelėkite Valdymo skydas. Jei naudojate „Windows 7“, spustelėkite mygtuką Pradėti, tada spustelėkite Valdymo skydas.)

 2. Spustelėkite Laikas, kalba ir regionas.

 3. Spustelėkite Keisti datos, laiko ar skaičių formatą, tada spustelėkite Papildomi parametrai.

 4. Spustelėkite skirtuką Skaičiai ir raskite įrašą Sąrašo skyriklis.


3 pavyzdys: taškų įtraukimas į kreipinius arba jų pašalinimas

Kai kuriose šalyse po pagarbių kreipinių (Mr., Mrs. ir pan.) nededamas taškas. Šiame pavyzdyje pavaizduota, kaip į pagarbius kreipinius įtraukti taškus arba juos pašalinti. Nuo šiol laikykime, kad žinote, kaip naudotis dialogo langu Radimas ir keitimas.

Šis reiškinys randa Mr, Ms, Mrs ir Dr be taškų:

<([DM][ rs ]{1,2})( )

Atkreipkite dėmesį, kad reiškinys naudoja antrąjį derinį, kuriame yra tuščias tarpas. Tas tarpas įprastai būtų po pagarbaus kreipinio, jei po jo nebūtų taško. Šis reiškinys įtraukia tašką:

\1.\2

Norėdami padaryti atvirkščiai, atlikite iešką naudodami šį reiškinį:

<([DM][ rs ]{1,2}).

Ir pakeiskite naudodami šį reiškinį:

\1


4 pavyzdys: pasikartojančių pastraipų ar eilučių radimas

Naudojant šį reiškinį, reikėtų iš pradžių surūšiuoti sąrašą, kad besidubliuojančios eilutės atsidurtų viena šalia kitos. Taip pat turite pašalinti visus tuščių pastraipų ženklus. Kitaip tariant, jei naudojate tuščias pastraipas teksto blokams atskirti, kaip pavaizduota čia:

Joshua Quentin Barnhill¶

Joshua Quentin Barnhill¶

Doris X. Hartwig¶

Turite pašalinti šias pastraipas, kad gautumėte tokį rezultatą:

Joshua Quentin Barnhill¶
Joshua Quentin Barnhill¶
Doris X. Hartwig¶

Tuščias pastraipas galite pašalinti savo mėgstamu būdu, tačiau yra vienas būdas, kuriuo randami du šalia vienas kito esantys pastraipų ženklai. Atlikite iešką naudodami šį reiškinį (simbolis @ pakartoja radimo ir keitimo operaciją ir pašalina visas tuščias eilutes):

(^13)\1@

Rezultatus pakeičiate naudodami šį reiškinį:

^p

Dabar pažvelkime į teksto keitimo būdus. Šis reiškinys randa bet kokią dviejų iš eilės einančių identiškų pastraipų seką:

(*^13)\1

Šis reiškinys taip pat randa ilgesnius teksto pasikartojimus, kurie baigiasi pastraipomis. Pavyzdžiui, naudokite reiškinį su šiuo sąrašu:

Joshua Quentin Barnhill¶
Doris X. Hartwig¶
Joshua Quentin Barnhill¶
Doris X. Hartwig¶
Tamara Y. Johnston¶

Ieška randa pirmas keturias eilutes ir sustoja tik tada, kai pasikeičia visas derinys. Palyginimui, jei naudotumėte reiškinį su šiuo sąrašu:

Joshua Quentin Barnhill¶
Joshua Quentin Barnhill
Doris X. Hartwig¶
Doris X. Hartwig¶

Reiškinys randa tik dvi pirmąsias pastraipas. 

Norėdami ieškoti didesnio identiškų elementų skaičiaus, įtraukite daugiau vietos rezervavimo ženklų. Pavyzdžiui, šis reiškinys randa tris iš eilės einančias identiškas pastraipas:

(*^13)\1\1

Tą patį galite padaryti naudodami riestinius skliaustus. Šiuose pavyzdžiuose atitinkamai randamos dvi ir trys identiškos pastraipos:

(*^13){2} (*^13){3}

Arba galite rasti dvi arba tris identiškas pastraipas:

(*^13){2,3}

Taip pat galite rasti dvi arba daugiau identiškų pastraipų:

(*^13){2,}

Galite pakeisti bet kurį iš šių reiškinių šia eilute:

\1

Be to, jei reikia, galite kartoti radimo ir keitimo operaciją, kad pakeistumėte visas pasikartojančias pastraipas dokumente, arba galite įtraukti pakaitos simbolį @ ir leisti reiškiniui pakartoti operaciją už jus:

(*^13)\1@

Šis metodas taip pat naudojamas besidubliuojančioms lentelės eilutėms pakeisti. Norėdami tai padaryti, pirmiausia pašalinkite visus sulietus langelius, tada surūšiuokite lentelę, kad pasikartojantys langeliai atsidurtų šalia vienas kito. Tada konvertuokite lentelę į tekstą. (Meniu Lentelė perkelkite žymiklį ant Konvertuoti, tada spustelėkite Lentelę į tekstą; kai būsite paraginti, naudokite skyriklį tabuliacijos žymėmis.) Atlikę pakeitimus, vėl konvertuokite tekstą į lentelę.

Daugiau pavyzdžių

Daugiau pavyzdžių, kaip naudoti paprastuosius reiškinius programoje „Word“, žr. Simbolių radimas ir keitimas naudojant pakaitos simbolius MVP DUK svetainėje.

Taip pat žr.

Automatinio teksto formatavimo (automatinio formatavimo funkcijos) konfigūravimas arba išjungimas

Puslapių numerių naikinimas

Puslapio naikinimas „Word“

Simbolių įterpimas

Teksto arba formatavimo radimas ir keitimas programoje „Word for Mac“

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×