Teksto formatavimas taikant viršutinį ir apatinį indeksą

Šiame skyriuje aprašoma, kaip tekstui pritaikyti viršutinis indeksas arba apatinis indeksas indeksą naudojant „PowerPoint 2013“.

  1. Pažymėkite tekstą, kurį norite formatuoti kaip viršutinį indeksą ar apatinį indeksą.

  2. Skirtuko Pagrindinis grupėje Šriftas spustelėkite Dialogo lango vykdyklė Mygtuko paveikslėlis.

  3. Dialogo lango Šriftas skirtuko Šriftas dalyje Efektai pažymėkite žymės langelį Viršutinis indeksas arba Apatinis indeksas.

Pastaba   Jei taikydami tekstui viršutinį indeksą pažymėtą tekstą norite pakelti nekeisdami šrifto dydžio, laukelyje Poslinkis įveskite didesnius procentus. Jei taikydami tekstui apatinį indeksą pažymėtą tekstą norite nuleisti nekeisdami šrifto dydžio, laukelyje Poslinkis įveskite mažesnius procentus.

„PowerPoint 2013“ kelintinių skaičių, rodančių atitinkamą padėtį sekoje (21-as, 22-as, 23-ias, 24-as ir t. t.), pabaigoje automatiškai pritaiko viršutinio indekso formatavimą.

Norėdami pakeisti šį parametrą, atlikite nurodytus veiksmus.

  1. Spustelėkite skirtuką Failas, tada spustelėkite Parinktys.

  2. Dialogo lange „PowerPoint“ parinktys spustelėkite Tikrinimas, tada spustelėkite Automatinės taisos parinktys.

  3. Dialogo lange Automatinė taisa spustelėkite Automatinis renkamo teksto formatavimas, tada atlikite vieną iš šių veiksmų:

    • Išvalykite žymės langelį Anglų k.: kelintinius (1st) viršutiniu indeksu, kad „PowerPoint“ nepritaikytų viršutinio indekso kelintiniams skaitvardžiams.

    • Pažymėkite žymės langelį Anglų k.: kelintinius (1st) viršutiniu indeksu, jei norite, kad kelintiniams skaitvardžiams būtų taikomas viršutinis indeksas.

Puslapio viršus

Taikoma: PowerPoint 2013Ar ši informacija buvo naudinga?

Taip Ne

Kaip galėtume tai pagerinti?

255 liko simbolių

Siekiant apsaugoti jūsų privatumą, neįtraukite kontaktinės informacijos į atsiliepimus. Peržiūrėkite mūsų privatumo strategija.

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Palaikymo ištekliai

Kalbos pakeitimas