Teksto eilučių kėlimas „Word“

Svarbu :  Šis straipsnis išverstas naudojant mašininį vertimą, žr. atsakomybės atsisakymą. Su šio straipsnio versija anglų kalba galite susipažinti čia .

Įterpus paveikslėlį arba grafinį objektą į „Word“ dokumentą (informacijos ieškokite Paveikslėlių įterpimas „Office“), galite naudoti įvairius įrankius, elemento padėties nustatymui puslapio ir teksto atžvilgiu. Šiame straipsnyje aprašomi visi būdai, kuriais galite pasiekti teksto kėlimo parinktis ir pateikiami keli pavyzdžiai.

Išsamios informacijos apie paveikslėlių ir grafinių objektų perkėlimą ir padėties nustatymą „Word 2016“ ir „Word 2013“ ieškokite „Word“ maketo parinkčių naudojimas norint perkelti paveikslėlius.

Ką norite daryti?

Teksto kėlimo parinkčių radimas

Teksto kėlimo meniu elementai
 1. Spustelėję pažymėkite paveikslėlį arba objektą.

 2. Spustelėkite Paveikslėlio įrankiai arba Piešimo įrankių formatas skirtuką ir grupėje Išdėstymas spustelėkite Kelti teksto eilutes.

 3. Pasirinkite norimą naudoti kėlimo stilių.

Padėties meniu parinktys

Šios parinktys nustato paveikslėlio arba objekto padėtį fiksuotoje puslapio vietoje ir automatiškai kelia tekstą aplink jį.

 1. Spustelėję pažymėkite paveikslėlį arba objektą.

 2. Spustelėkite Paveikslėlio įrankiai arba Piešimo įrankių formatas skirtuką ir grupėje Išdėstymas spustelėkite Padėtis.

 3. Pasirinkite norimą naudoti padėtį ir kėlimo stilių.

Teksto kėlimo skirtukas maketo lauke

 1. Spustelėję pažymėkite paveikslėlį arba objektą.

 2. Spustelėkite Paveikslėlio įrankiai arba Piešimo įrankių formatas skirtuką ir grupėje Išdėstymas spustelėkite Kelti teksto eilutes, tada spustelėkite Daugiau maketo parinkčių.

  Daugiau maketo parinkčių teksto kėlimo meniu

 3. Lango Maketas skirtuke Teksto kėlimas pasirinkite norimą naudoti kėlimo stilių.

Laukas „Maketo parinktys“

 1. Spustelėję pažymėkite paveikslėlį arba objektą.

 2. Spustelėkite piktogramą Maketo parinktys.

 3. Pasirinkite norimas maketo parinktis.

Dažniausių kėlimo scenarijų pavyzdžiai paveikslėliams.

Galite įtraukti paveikslėlį dokumento viršutiniame kairiajame kampe ir išdėstyti tekstą aplink jį.

Kvadratas, viršuje kairėje

 1. Spustelėję pažymėkite paveikslėlį.

 2. Skirtuke Formatas, spustelėkite Padėtis ir ties Formatuoti su teksto kėlimu spustelėkite Viršuje kairėje.

  Kelti teksto eilutę viršuje kairėje

  Patarimas : Galite vilkti paveikslėlį dokumente ir sulygiuoti kaip tik norite. Pasirinktinai keiskite žodžių kėlimą, paspaudę Formatas > Teksto kėlimas > Daugiau maketo parinkčių.

Galite įtraukti paveikslėlį dokumento centre ir išdėstyti tekstą aplink jį.

Kvadratas, centre

 1. Spustelėję pažymėkite paveikslėlį.

 2. Atidarykite skirtuką Formatas, spustelėkite Teksto kėlimas > Kvadratas.

  Kelti teksto kvadratą

 3. Spustelėkite Padėtis > Daugiau maketo parinkčių.

 4. Skirtuke Padėtis, ties Horizontalus pasirinkite Lygiuotė ir pakeiskite išplečiamą lauką į Centre.

 5. Šalia Santykinai su pasirinkite Puslapiu, tada spustelėkite Gerai.

  Pastaba : Galite vilkti paveikslėlį dokumente ir sulygiuoti kaip tik norite. Pasirinktinai keiskite žodžių kėlimą, paspaudę Formatas > Teksto kėlimas > Daugiau maketo parinkčių.

Galite įtraukti vaizdą į dokumentą ir nustatyti teksto srautą aplink jį taip, kad jis atkartotų vaizdo figūrą.

Patarimas : Norėdami geriausių rezultatų, pasirinkite paveikslėlį su permatomu, baltu arba vientisos spalvos fonu.

Kėlimo taškai

 1. Pasirinkite paveikslėlį ir vilkite į puslapio vidurį arba ten, kur norite.

 2. Atidarykite skirtuką Formatas, spustelėkite Teksto kėlimas > Glaudus.

  Glaudus teksto kėlimas

 3. Skirtuke Formatas spustelėkite Šalinti foną.

  Fono šalinimas

  Pastaba : Negalite pašalinti fono iš vektorinių vaizdų.

 4. Spustelėkite bet kur už vaizdo ribų, norėdami pamatyti, kaip tekstas keliamas aplink vaizdą.

 5. Prie Santykinai pakeiskite išplečiamą sąrašą į Puslapiui ir spustelėkite Gerai.

Teksto kėlimo koregavimas

Jei tarp teksto ir vaizdo yra per daug vietos, galite rankiniu būdu nustatyti teksto kėlimo taškus.

 1. Spustelėkite paveikslėlį ir skirtuke Formatas spustelėkite Teksto kėlimas> Redaguoti kėlimo taškus.

  Redaguoti kėlimo taškus
 2. Vilkite juodus kėlimo taškus arčiau arba toliau nuo paveikslėlio, kol būsite patenkinti išvaizda.

  Patarimas : Vilkite raudoną liniją, norėdami sukurti papildomų kėlimo taškų.

Paveikslėliai, įterpti vienoje eilutėje su tekstu, yra susieti su vieta tekste, kurioje jie buvo įterpti, ir laikomi tokiais pačiais kaip bet kuris teksto simbolis – „esančiu tekste“. Jie automatiškai perkeliami su aplinkiniu tekstu.

 1. Spustelėję pažymėkite paveikslėlį.

 2. Skirtuke Formatas spustelėkite Teksto kėlimas > Vienoje eilutėje su tekstu.

Galite užtikrinti, kad paveikslėlis liks savo vietoje, įterpiant arba naikinant tekstą.

„Word 2016“ ir „Word 2013“ programose:

 1. Spustelėję pažymėkite paveikslėlį.

 2. Atidarykite skirtuką Formatas, spustelėkite Teksto kėlimas > Fiksuoti padėtį puslapyje.

  Pastaba : „Word 2010“ programoje galite užfiksuoti paveikslėlį puslapio vietoje, užrakindami jo prieraišą: Spustelėkite paveikslėlį, spustelėkite Padėtis skirtuke Formatas, spustelėkite Daugiau maketo parinkčių, tada apačioje pasirinkite Užrakinti prieraišą. Atkreipkite dėmesį, kad prieraišai nenaudojami su vienoje eilutėje su tekstu esančiais paveikslėliais.

Taip pat žr.

„Word“ maketo parinkčių naudojimas paveikslėlių perkėlimui („Word 2016“, „Word 2013“)

Teksto lauko, figūros, „WordArt“ ar paveikslėlio pasukimas

Figūrų, paveikslėlių ar kitų objektų grupavimas arba išgrupavimas

Paveikslėlio apkarpymas arba talpinimas į figūrą naudojant paveikslėlio užpildą

Galite rinktis keletą greitai už kėlimą aplink paveikslėlį programoje "Word Online".

 1. Spustelėję pažymėkite paveikslėlį.

 2. Skirtuke Paveikslėlio įrankiai spustelėkite skirtuką formatas ir spustelėkite Kelti teksto eilutę.

  Paveikslėlio formatavimas – kelti teksto išplečiamąjį lauką

 3. Pasirinkite parinktį kėlimo tekstą aplink paveikslėlį.

  Vienoje eilutėje su tekstu , geriausiai tinka paveikslėlius, atskirai; Vienintelis dalykas pastraipos, paveikslėlio ir neliks teksto šalia paveikslėlio.

  Į norimą šalia teksto, pasirinkite Kvadratinė kairėje arba Dešinėje kvadratinė.

  Uždėkite dokumento tekstą, paveikslėlį, pasirinkite Už tekstoarba slėpti dokumento tekstas su paveikslėlio, pasirinkite Į tekstą.

  Pastaba : Už teksto ir Į teksto parinktis, turėsite redaguoti dokumentą programoje "Word" kompiuterio leisti pažymėkite paveikslėlį.

Viso rinkinio pasirinkimų, spustelėkite redaguoti programoje "Word" ir teksto eilučių kėlimas funkcijų naudojimas kompiuterio taikomąją programą.

Ką norite daryti?

 1. Jei paveikslėlis arba objektas yra ant piešimo drobė, pažymėkite drobę. Jei paveikslėlis arba objektas nėra ant piešimo drobės, pažymėkite paveikslėlį arba objektą.

 2. Skirtuko Formatas grupėje Išdėstymas spustelėkite Padėtis.

  Word juostelės paveikslėlis

  Jei grupė Tvarkymas sutraukta ir Padėtis nėra matoma, spustelėkite mygtuką Tvarkymas, tada spustelėkite Padėtis.

  Spustelėkite kėlimo vietą, kurią norite taikyti.

  Patarimas : Vilkite paveikslėlį arba objektą, jei norite pakeisti jo padėtį puslapyje. Teksto kėlimas koreguojamas pagal objektą naujoje padėtyje.

 3. Norėdami pakeisti teksto srautą aplink objektą arba pakeisti kitus kėlimo nustatymus, grupėje Tvarkymas spustelėkite Teksto kėlimas, tada spustelėkite geriausiai atrodančią parinktį.

 1. Spustelėkite lentelę.

 2. Dalies Lentelės įrankiai skirtuko Maketas grupėje Lentelė spustelėkite Ypatybės.

  Lentelės ypatybės

 3. Tiek Teksto kėlimas spustelėkite Aplink.

  Norėdami nustatyti lentelės horizontalią ir vertikalią padėtį, atstumą nuo aplinkinio teksto ir kitas parinktis, ties Teksto kėlimas spustelėkite Padėties nustatymas ir pasirinkite norimas parinktis.

Automatiškai kelti tekstą braižant lentelę

 1. Skirtuko Įterpimas grupėje Lentelės spustelėkite Lentelė.

  „Word“ juostelės vaizdas

 2. Paspauskite „CTRL“ spausdami Braižyti lentelę.

 3. Nubraižykite lentelę.

  Tekstas automatiškai išdėstomas aplink lentelę.

  Daugiau informacijos apie lentelės braižymą ieškokite Lentelės įterpimas arba braižymas.

Teksto kėlimo lūžiai naudojami norint atskirti tekstą aplink objektus žiniatinklio puslapiuose. Pavyzdžiui, galite naudoti teksto kėlimo lūžį, norėdami atskirti antraštės tekstą nuo pagrindinės dalies teksto.

Teksto eilučių perkėlimo lūžio simbolis

1. Antraštės teksto lūžis

 • Spustelėkite, kur norite, kad žiniatinklio puslapyje baigtųsi keliamas tekstas.

 • Skirtuko Puslapio maketas grupėje Puslapio sąranka spustelėkite Lūžiai, tada spustelėkite Teksto kėlimas.

  „Word“ juostelės vaizdas

Pastaba : Teksto kėlimo lūžiai yra formatavimo žymės, kurios dokumente paprastai nematomos. Jei norite matyti šiuos lūžius, įjunkite formatavimo žymes, paspausdami Rodyti / slėpti Mygtuko paveikslėlis grupėje Pastraipa, skirtuke Pagrindinis. Teksto kėlimo lūžio simbolis ( Teksto eilučių perkėlimo lūžio simbolis ) nurodo teksto kėlimo lūžį.

Taip pat žr.

Teksto lauko, figūros, „WordArt“ ar paveikslėlio pasukimas

Figūrų, paveikslėlių ar kitų objektų grupavimas arba išgrupavimas

Paveikslėlio apkarpymas arba talpinimas į figūrą naudojant paveikslėlio užpildą

Pastaba : Mašininio vertimo atsakomybės atsisakymas: Šis straipsnis išverstas naudojant kompiuterinę sistemą be žmogaus įsikišimo. „Microsoft“ pateikia šiuos mašininius vertimus norėdama padėti anglų kalbos nesuprantantiems vartotojams perskaityti turinį apie „Microsoft“ produktus, paslaugas ir technologijas. Šis straipsnis išverstas mašininio vertimo būdu, todėl jame gali būti žodyno, sintaksės ar gramatikos klaidų.

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×