Teksto arba objektų animavimas

Galite animuoti tekstą, paveikslėlius, figūras, lenteles, „SmartArt“ grafinius elementus ir kitus savo „PowerPoint“ pateikties objektus suteikdami jiems efektų, įskaitant įėjimo, išėjimo, dydžio ar spalvos keitimo ir net judėjimo efektus. Sukurkite skaidrių pateiktį su animuotais ženkleliais ar net gamybos kreditais.

(Paleidę vaizdo įrašą galite spustelėti apatiniame dešiniajame vaizdo įrašo rėmelyje esančią dydžio keitimo rodyklę Spustelėkite dydžio keitimo rodyklę, esančią apatiniame dešiniajame vaizdo įrašo rėmelyje, kad padidintumėte vaizdo įrašą , kad padidintumėte vaizdo įrašą.)

„PowerPoint 2013“
4:05

Animacija yra puikus būdas paryškinti mintį, valdyti informacijos srautą ir padidinti žiūrovų susidomėjimą. Galite taikyti animacijos efektus atskirose skaidrėse, skaidrių ruošinyje arba pasirinktiniuose skaidrių maketuose.

Susijusios informacijos ieškokite Žodžių rodymas atskirose eilutėse.

Animacijos taikymas

 1. Skaidrėje pažymėkite objektą ar tekstą, kurį norite animuoti.

  „Objektu“ šiame kontekste vadinamas koks nors skaidrės elementas, pvz., paveikslėlis, diagrama arba teksto laukas. Kai skaidrėje pasirenkate objektą, aplink jį atsiranda dydžio keitimo rankenėlės. (Animacijos sumetimais teksto lauke esanti pastraipa taip pat yra objektas, tačiau ją pasirinkus dydžio keitimo rankenėlių nėra; vietoj to visas teksto laukas yra su dydžio keitimo rankenėlėmis).

 2. Juostelės skirtuke Animacijos spustelėkite Pridėti animaciją ir pasirinkite animacijos efektą.

  Animacijos efekto įtraukimas programoje „PowerPoint“

  Norėdami įsitikinti, kad skaidrių demonstravimo metu bus rodoma animacija, patikrinkite, ar įėjus į Skaidrių demonstravimas > Nustatyti skaidrių demonstravimą išvalytas žymės langelis Rodyti be animacijos. Jei šis langelis pažymėtas, animacija bus rodoma peržiūrint skaidrių demonstravimą, bet nebus rodoma pateikiant.

Norėdami tam pačiam objektui taikyti papildomų animacijos efektų, žr. Kelių animacijos efektų taikymas vienam objektui, norėdami įtraukti judėjimo kelią, žr. Judėjimo kelio animacijos efekto įtraukimas.

Kai kurie įėjimo ir išėjimo efektai (pvz., Apvertimas, Numetimas ir Plakimas) bei kai kurie pabrėžimo efektai (pvz., Teptuko spalva ir Banga) galimi tik su objektais, kuriuose yra teksto. Jei norite taikyti animacijos efektą, kurio nėra dėl šios priežasties, pabandykite objekto viduje pridėti tarpą.

3D animacijos efektai

„Office 365“ prenumeratoriai gali įtraukti animacijos efektus į 3D objektus:

 • Atvykimas arba Išvykimas

 • Apsukimas ir Sūpynės

 • Šokinėjimas ir pasukimas

Jūsų naršyklė nepalaiko vaizdo įrašo. Įdiekite „Microsoft Silverlight“, „Adobe Flash Player“ ar „Internet Explorer 9“.
Trukmė 58 sekundės
„Office 365“ prenumeratorius

3D animacija teikiama tik „Office 365“ prenumeratoriams. Prenumeratoriai kas mėnesį gauna naujų funkcijų ir patobulinimų. Spustelėkite, jei norite išbandyti arba įsigyti prenumeratą.

Animacijos efekto greičio keitimas

Efekto greitį nulemia parametras Trukmė.

 1. Skaidrėje pasirinkite animacijos efektą, kurį norite keisti.

 2. Skirtuko Animacijos dalies Laikas lauke Trukmė įveskite norimą animacijos efekto trukmės sekundžių kiekį.

  Animacijos trukmės parinktys programoje „PowerPoint“

  (Maksimali: 59 sek. Mažiausia: 0,01 sek. Galite įvesti trukmę arba rodyklėmis aukštyn arba žemyn ir pasirinkti standartinę pokyčio reikšmę.)

Animacijos efekto paleidimo būdo keitimas

 1. Skaidrėje pasirinkite animacijos efektą, kurį norite keisti.

 2. Skirtuko Animacijos dalyje Laikas atidarykite sąrašą Pradžia, tada pasirinkite vieną iš toliau nurodytų trijų parinkčių:

  Norėdami paleisti animacijos efektą

  Pasirinkite

  Spustelėjus skaidrę

  Spustelėjus

  Tuo pačiu metu kaip ankstesnį animacijos efektą sąraše. (Vienu spustelėjimas pradeda du ar daugiau animacijos efektų vienu metu.)

  Su ankstesniu

  Iš karto, kai pasibaigia ankstesnis animacijos efektas sąraše. (Kad šis animacijos efektas prasidėtų, nereikia spustelėti papildomai.)

  Po ankstesnio

  Animacijos pradžios parinktys programoje „PowerPoint“

Trukmės tarp animacijos efektų nustatymas

Parinktis Delsa nustato, kiek laiko praeina iki konkretaus animacijos efekto pradžios, kai arba spustelėjama, arba pasibaigia ankstesnis animacijos efektas.

Animacijos efektų eilės tvarkos skaidrėje keitimas

Jei norite pertvarkyti kelias animacijas skaidrėje:

 1. Atidarykite sritį Animacija: skirtuko Animacijos grupėje Patobulinta animacija pasirinkite Animacijos sritis.

 2. Srityje Animacija pasirinkite animacijos efektą, kurio vietą tvarkoje norite pakeisti.

 3. Juostelės skirtuko Animacijos grupės Laikas dalyje Keisti animacijų tvarką pasirinkite vieną iš šių parinkčių:

  Animacijos trukmės parinktys programoje „PowerPoint“
  • Pasirinkite Perkelti anksčiau, kad efektą animacijų tvarkoje perkeltumėte viena vieta aukštyn.

  • Pasirinkite Perkelti vėliau, kad efektą animacijų tvarkoje perkeltumėte viena vieta žemyn.

  Parinktį galite pasirinkti kelis kartus, jei pasirinktą efektą reikia perkelti į tinkamą vietą animacijų tvarkoje.

Animacijos efekto šalinimas

Kai animuojate objektą (pvz., ženklelį arba paveikslėlį), objekto kairėje pasirodo mažas skaitmuo. Šis skaitmuo nurodo animacijos efekto buvimą ir jo vietą animacijų sekoje dabartinėje skaidrėje.

Animacijos efekto šalinimas

 1. Pažymėkite norimos pašalinti animacijos skaitmenį.

 2. Paspauskite klaviatūros klavišą „Delete“.

Jei pageidaujate išsamesnės diskusijos, žr. Animacijos efekto keitimas arba šalinimas.

Animacijos efektų kopijavimas iš vieno objekto į kitą

Venkite rankiniu būdu vienodai animuoti kelis objektus: pasinaudokite animacijos kopijavimo priemone ir greitai nukopijuokite animacijas iš vieno objekto į kitą. Išsamią informaciją ir trumpą demonstracinį vaizdo įrašą rasite Animacijų dubliavimas naudojant animacijos kopijavimo priemonę.

Animacijos kopijavimo priemonė juostelėje Animacija tampa pasiekiama, kai skaidrėje pasirenkama kažkas animuoto

Animacijos demonstravimas

Penkių minučių trukmės vaizdo įrašą, kuriame rodoma daug animacijos funkcijų, rasite Mokymas: animacijos įtraukimas į skaidres.

Animacijos įtraukimas į objektą

 1. Pažymėkite norimą animuoti objektą.

  „Objektu“ šiame kontekste vadinamas koks nors skaidrės elementas, pvz., paveikslėlis, diagrama arba teksto laukas. Kai skaidrėje pasirenkate objektą, aplink jį atsiranda dydžio keitimo rankenėlės. (Animacijos sumetimais teksto lauke esanti pastraipa taip pat yra objektas, tačiau ją pasirinkus dydžio keitimo rankenėlių nėra; vietoj to visas teksto laukas yra su dydžio keitimo rankenėlėmis).

 2. Juostelės skirtuko Animacijos grupėje Animacija spustelėkite mygtuką Daugiau Mygtukas Daugiau ir pasirinkite norimą animacijos efektą.

  Grupė Animacija skirtuke Animacijos.
  • Jei nematote norimo įėjimo, išėjimo, pabrėžimo arba judėjimo kelio animacijos efekto, spustelėkite Daugiau įėjimo efektų, Daugiau pabrėžimo efektų, Daugiau išėjimo efektų arba Daugiau judėjimo kelių.

  • Kai kurie įėjimo ir išėjimo efektai (pvz., Apvertimas, Numetimas ir Plakimas) bei kai kurie pabrėžimo efektai (pvz., Teptuko spalva ir Banga) galimi tik su objektais, kuriuose yra teksto. Jei norite taikyti animacijos efektą, kurio nėra dėl šios priežasties, pabandykite objekto viduje pridėti tarpą.

  • Pritaikius animaciją objektui arba tekstui, animuoti elementai skaidrėje pažymimi nespausdinama žyme su numeriu, rodoma šalia teksto ar objekto. Žymė atsiranda tik įprastame rodinyje, kai pasirenkamas skirtukas Animacijos arba matoma animacijos užduočių sritis.

Animacijos efekto greičio keitimas

Efekto greitį nulemia parametras Trukmė.

 1. Skaidrėje pasirinkite animacijos efektą, kurį norite keisti.

 2. Skirtuko Animacijos dalies Laikas lauke Trukmė įveskite norimą animacijos efekto trukmės sekundžių kiekį.

  Animacijos trukmės parinktys programoje „PowerPoint“

  (Maksimali: 59 sek. Mažiausia: 0,01 sek. Galite įvesti trukmę arba rodyklėmis aukštyn arba žemyn ir pasirinkti standartinę pokyčio reikšmę.)

Animacijos efekto paleidimo būdo keitimas

 1. Skaidrėje pasirinkite animacijos efektą, kurį norite keisti.

 2. Skirtuko Animacijos dalyje Laikas atidarykite sąrašą Pradžia, tada pasirinkite vieną iš toliau nurodytų trijų parinkčių:

  Norėdami paleisti animacijos efektą

  Pasirinkite

  Spustelėjus skaidrę

  Spustelėjus

  Tuo pačiu metu kaip ankstesnį animacijos efektą sąraše. (Vienu spustelėjimas pradeda du ar daugiau animacijos efektų vienu metu.)

  Su ankstesniu

  Iš karto, kai pasibaigia ankstesnis animacijos efektas sąraše. (Kad šis animacijos efektas prasidėtų, nereikia spustelėti papildomai.)

  Po ankstesnio

  Animacijos pradžios parinktys programoje „PowerPoint“

Trukmės tarp animacijos efektų nustatymas

Parinktis Delsa nustato, kiek laiko praeina iki konkretaus animacijos efekto pradžios, kai arba spustelėjama, arba pasibaigia ankstesnis animacijos efektas.

Animacijos efektų eilės tvarkos skaidrėje keitimas

Jei norite pertvarkyti kelias animacijas skaidrėje:

 1. Atidarykite sritį Animacija: skirtuko Animacijos grupėje Patobulinta animacija pasirinkite Animacijos sritis.

 2. Srityje Animacija pasirinkite animacijos efektą, kurio vietą tvarkoje norite pakeisti.

 3. Juostelės skirtuko Animacijos grupės Laikas dalyje Keisti animacijų tvarką pasirinkite vieną iš šių parinkčių:

  Animacijos trukmės parinktys programoje „PowerPoint“
  • Pasirinkite Perkelti anksčiau, kad efektą animacijų tvarkoje perkeltumėte viena vieta aukštyn.

  • Pasirinkite Perkelti vėliau, kad efektą animacijų tvarkoje perkeltumėte viena vieta žemyn.

  Parinktį galite pasirinkti kelis kartus, jei pasirinktą efektą reikia perkelti į tinkamą vietą animacijų tvarkoje.

Animacijos efekto šalinimas

Kai animuojate objektą (pvz., ženklelį arba paveikslėlį), objekto kairėje pasirodo mažas skaitmuo. Šis skaitmuo nurodo animacijos efekto buvimą ir jo vietą animacijų sekoje dabartinėje skaidrėje.

Animacijos efekto šalinimas

 1. Pažymėkite norimos pašalinti animacijos skaitmenį.

 2. Paspauskite klaviatūros klavišą „Delete“.

Jei pageidaujate išsamesnės diskusijos, žr. Animacijos efekto keitimas arba šalinimas.

Kelių animacijos efektų taikymas vienam objektui

 1. Pažymėkite tekstą ar objektą, į kurį norite įtraukti kelias animacijas.

 2. Skirtuko Animacijos grupėje Patobulinta animacija spustelėkite Pridėti animaciją.

  Grupė Išplėstinės animacijos skirtuke Animacijos.

Skaidrėje esančių animacijų sąrašo peržiūra

Visų skaidrėje esančių animacijų sąrašą galite peržiūrėti animacijos srityje. Animacijos srityje rodoma svarbi informacija apie animacijos efektą, pvz., efekto tipą, kelių efektų tvarką tarpusavyje, objekto, kuriam daroma įtaka, pavadinimą ir efekto trukmę.

Norėdami atidaryti animacijos užduočių sritį, skirtuko Animacijos grupėje Patobulinta animacija spustelėkite Animacijos sritis.

Animacijos užduočių sritis.

1. Užduočių srityje esantys skaičiai nurodo tvarką, kuria leidžiami animacijos efektai. Užduočių srityje rodomi skaičiai atitinka nespausdinamas žymes su numeriu, kurios rodomos skaidrėje.

2. Laiko planavimo juostos nurodo efektų trukmę.

3. Piktogramos nurodo animacijos efekto tipą. Šiame pavyzdyje pavaizduotas efektas Išėjimas.

4. Pasirinkite elementą sąraše, kad pamatytumėte meniu piktogramą (rodyklę žemyn), ir spustelėkite piktogramą, kad pamatytumėte meniu.

Pastabos: 

 • Efektai animacijos užduočių srityje rodomi ta tvarka, kuria juos pridėjote.

 • Taip pat galite peržiūrėti piktogramas, nurodančias animacijos efektų pradžios laiką, atsižvelgiant į kitus įvykius skaidrėje. Jei norite peržiūrėti visų animacijų pradžios laiko piktogramas, spustelėkite meniu piktogramą šalia animacijos efekto ir pasirinkite Neberodyti patobulintos laiko planavimo juostos.

 • Yra kelių tipų piktogramos, nurodančios animacijos efektų pradžios laiką. Galimos šios parinktys:

  • Pradėti spustelėjimu (pelės piktograma, rodoma čia): animacija prasideda spustelėjus pele.

  • Pradėti nuo ankstesnio (piktogramos nėra): animacijos efektas pradedamas leisti tuo pačiu metu kaip ankstesnis animacijos efektas sąraše. Šis parametras sujungia kelis efektus vienu metu.

  • Pradėti po ankstesnio (laikrodžio piktograma): animacijos efektas pradedamas iš karto, kai pasibaigia ankstesnis animacijos efektas sąraše.

Efekto parinkčių, laiko ar animacijos tvarkos nustatymas

 • Norėdami nustatyti animacijos efekto parinktis, skirtuko Animacijos grupėje Animacija spustelėkite rodyklę, esančią į dešinę nuo Efekto parinktys, tada spustelėkite norimą parinktį.

 • Skirtuke Animacijos galite nurodyti animacijos pradžią, trukmę arba atidėjimo laikotarpį.

  • Norėdami nustatyti animacijos pradžios laiką, grupėje Laikas spustelėkite rodyklę, esančią į dešinę nuo meniu Pradžia, tada pasirinkite norimą laiką.

  • Norėdami nustatyti animacijos leidimo trukmę, grupėje Laikas įveskite norimą sekundžių skaičių lauke Trukmė.

  • Norėdami nustatyti delsą iki animacijos leidimo pradžios, grupėje Laikas įveskite norimą sekundžių skaičių lauke Delsa.

 • Norėdami keisti animacijos tvarką sąraše, užduočių srityje Animacijos pažymėkite animaciją, kurios tvarką norite pakeisti, ir skirtuko Animacijos grupės Laikas dalyje Keisti animacijų tvarką pasirinkite Perkelti anksčiau, kad animacija būtų leidžiama prieš kitą sąraše esančią animaciją, arba pasirinkite Perkelti vėliau, kad animacija būtų leidžiama po kitos sąraše esančios animacijos.

Animacijos efekto patikrinimas

Kai pridedate vieną ar kelis animacijos efektus, norėdami patvirtinti, ar jie veikia, atlikite nurodytus veiksmus.

 • Skirtuko Animacijos grupėje Peržiūra spustelėkite Peržiūrėti.

  Grupė Peržiūra skirtuke Animacijos.

Animacijos efektų kopijavimas iš vieno objekto į kitą

Venkite rankiniu būdu vienodai animuoti kelis objektus: pasinaudokite animacijos kopijavimo priemone ir greitai nukopijuokite animacijas iš vieno objekto į kitą. Išsamią informaciją ir trumpą demonstracinį vaizdo įrašą rasite Animacijų dubliavimas naudojant animacijos kopijavimo priemonę.

Animacijos kopijavimo priemonė juostelėje Animacija tampa pasiekiama, kai skaidrėje pasirenkama kažkas animuoto

Animacijos apžvalga

Galite naudoti programos „Microsoft Office PowerPoint 2007“ įtaisytuosius animacijų efektus arba galite sukurti savo pasirinktinius efektus. Galite taikyti animacijos efektus atskirose skaidrėse, skaidrių ruošinyje arba pasirinktiniuose skaidrių maketuose. Daugiau informacijos apie skaidrių ruošinius ir pasirinktinius maketus ieškokite Skaidrių ruošinio kūrimas ir tinkinimas bei Kas yra skaidrės maketas?

Įtaisytojo animacijos efekto pritaikymas tekstui ar objektui

 1. Pažymėkite norimą animuoti tekstą ar objektą.

  „Objektu“ šiame kontekste vadinamas koks nors skaidrės elementas, pvz., paveikslėlis, diagrama arba teksto laukas. Kai skaidrėje pasirenkate objektą, aplink jį atsiranda dydžio keitimo rankenėlės.

 2. Juostelės skirtuko Animacijos grupėje Animacijos esančiame sąraše Animuoti pasirinkite norimą animacijos efektą.

  Įtaisytosios animacijos

  Jei pažymėtas objektas yra teksto laukas, turite dvi parinktis, skirtas kiekvienam animacijos tipui, esančiam sąraše Animuoti:

  • Viskas iš karto: vienu metu vykdoma viso teksto animacija.

  • Iki 1 lygio pastraipų: paeiliui vykdoma teksto lauko kiekvienos pastraipos animacija.

Animacijos efekto šalinimas

 • Pažymėkite tekstą ar objektą, iš kurio norite pašalinti animaciją.

 • Skirtuko Animacijos grupėje Animacijos pasirinkite Be animacijos sąraše Animuoti.

Jei pageidaujate išsamesnės diskusijos, žr. Animacijos efekto keitimas arba šalinimas.

Pasirinktinio animacijos efekto kūrimas ir pritaikymas tekstui ar objektams

Norėdami gauti daugiau galimybių kontroliuoti, kaip ir kada taikomi efektai, galite kurti ir taikyti pasirinktinę animaciją. Pavyzdžiui, galite padidinti arba sumažinti tekstą, jį pasukti arba padaryti tviskančiu. Animaciją galite nustatyti taip, kad parodžius paveikslėlį pasigirstų aplodismentai. Galite pritaikyti kelias animacijas, kad teksto eilutė įskristų su garsu arba be jo, o tada tekstas išskristų. Galite naudoti ne tik iš anksto nustatytus ar pasirinktinius judėjimo kelius, bet ir pabrėžimo, įėjimo arba išėjimo parinktis.

Pasirinktines animacijas kuriate užduočių srityje Pasirinktinė animacija. Užduočių srityje Pasirinktinė animacija rodoma svarbi informacija apie animacijos efektą, įskaitant efekto tipą, kelių efektų tvarką tarpusavyje ir dalį efekto teksto.

Pasirinktinė animacijos užduočių sritis

1. Piktogramos nurodo animacijos efekto laiką, atsižvelgiant į kitus įvykius skaidrėje. Galimos šios parinktys:

 • Pradėti spustelėjimu (pelės piktograma, rodoma čia): animacijos efektas prasideda spustelėjus skaidrę.

 • Pradėti nuo ankstesnio (piktogramos nėra): Animacijos efektas prasideda tuo pat metu kaip ir ankstesnis sąrašo efektas (t. y. vienu spustelėjimu paleidžiami du ar daugiau animacijos efektų).

 • Pradėti po ankstesnio (laikrodžio piktograma): Animacijos efektas prasideda iškart, kai baigiasi sąrašo ankstesnio efekto leidimas (t. y. nereikia spustelėti dar kartą, kad būtų paleistas kitas animacijos efektas).

2. Pasirinkite elementą sąraše, kad pamatytumėte meniu piktogramą (rodyklę žemyn), ir spustelėkite piktogramą, kad pamatytumėte meniu.

3. Skaičiai nurodo tvarką, kuria leidžiami animacijos efektai. Skaičiai taip pat atitinka etiketes, susijusias su animuotais elementais įprastame rodinyje, kai rodoma užduočių sritis Pasirinktinė animacija.

4. Piktogramos nurodo animacijos efekto tipą. Šiame pavyzdyje pavaizduotas efektas Pabrėžimas.

Animuoti elementai skaidrėje pažymimi nespausdinama žyme su numeriu. Ši žyma atitinka efektus sąraše Pasirinktinė animacija ir yra rodoma šalia teksto ar objekto. Žymė atsiranda tik įprastame rodinyje, kai rodoma užduočių sritis Pasirinktinė animacija.

Norėdami pritaikyti pasirinktinis animacijos efektą programoje „Office PowerPoint 2007“, atlikite šiuos veiksmus:

 1. Pažymėkite norimą animuoti tekstą ar objektą.

 2. Skirtuko Animacijos grupėje Animacijos spustelėkite Pasirinktinė animacija.

 3. Užduočių srityje Pasirinktinė animacija spustelėkite Pridėti efektą, tada atlikite vieną arba kelis iš šių veiksmų:

  • Kad teksto ar objekto rodymą pradėtų efektu, perkelkite žymiklį į Įėjimas, tada spustelėkite efektą.

  • Norėdami įtraukti efektą, pvz., sukimo efektą, į tekstą arba objektą, kuris jau yra matomas skaidrėje, perkelkite žymiklį į Pabrėžimas, tada spustelėkite efektą.

  • Norėdami įtraukti efektą, dėl kurio tekstas ar objektas tam tikru metu pradingsta iš skaidrės, perkelkite žymiklį į Išėjimas, tada spustelėkite efektą.

  • Norėdami įtraukti efektą, dėl kurio tekstas ar objektas juda pagal tam tikrą šabloną, perkelkite žymiklį į Judėjimo keliai, tada spustelėkite kelią.

 4. Norėdami nurodyti, kaip efektas taikomas tekstui ar objektui, sąraše Pasirinktinė animacija dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite pasirinktinį animacijos efektą, tada kontekstiniame meniu spustelėkite Efekto parinktys.

 5. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami nurodyti teksto parametrus, skirtukuose Efektas, Laikas ir Teksto animacija spustelėkite parinktis, kurias norite naudoti tekstui animuoti.

  • Norėdami nurodyti objekto parametrus, skirtukuose Efektas ir Laikas spustelėkite parinktis, kurias norite naudoti objektui animuoti.

Efektai sąraše Pasirinktinė animacija rodomi ta tvarka, kuria juos pridėjote.

Garso efektų taikymas teksto ženkleliams

Naudokite toliau nurodytus veiksmus, kad pritaikytumėte efektus teksto, į kurį pridėjote animacijos efektus, ženkleliams. Iš pradžių skaidrės atrodo maždaug taip:

Skaidrėje yra pridėti „įėjimo“ ir „išėjimo“ animacijos efektai

O užduočių sritis Pasirinktinė animacija atrodo maždaug taip:

Pasirinktinės animacijos užduočių juosta su joje parodytais „įėjimo“ ir „išėjimo“ animacijos efektais

Atlikite nurodytus veiksmus.

 1. Užduočių srities Pasirinktinė animacija sąraše Pasirinktinė animacija spustelėkite rodyklę, esančią į dešinę nuo animacijos efekto, pritaikyto pirmajam teksto ženkleliui, tada spustelėkite Efekto parinktys.

  Efektų parinktys

 2. Skirtuko Efektas dalyje Patobulinimai esančiame sąraše Garsas atlikite vieną iš nurodytų veiksmų.

  • Pasirinkite garsą.

  • Norėdami įtraukti garsą iš failo, pasirinkite Kitas garsas, tada raskite norimą naudoti garso failą.

 3. Pakartokite 1 ir 2 veiksmus su kiekvienu teksto ženkleliu, į kurį norite pridėti garso efektą.

Judėjimo kelio taikymas objektui

Svarbu: 

 • Prieš taikydami į judėjimo kelią objektui, turite į skaidrę įtraukti objektą, pvz., paveikslėlį ar iliustraciją. Pasirinkite iliustraciją arba paveikslėlį su permatomu fonu, nes pritaikius judėjimo kelią, iliustracija (be fono) judės skaidrėje kaip vienas objektas.

 • Ieškodami iliustracijų ir paveikslėlių internete, būsite nukreipti į „Bing“. Privalote paisyti autorių teisių, o „Bing“ licencijų filtras padės pasirinkti vaizdus.

Norėdami pritaikyti animacijos efektą „SmartArt“ grafiniams elementams, žr. SmartArt“ grafinio elemento animavimas.

 1. Įtraukę objektą į skaidrę, vilkite jį į vietą skaidrėje, iš kurios jis turėtų pradėti judėti.

 2. Spustelėkite objektą.

 3. Skirtuko Animacijos grupėje Animacijos spustelėkite Pasirinktinė animacija.

 4. Užduočių srityje Pasirinktinė animacija spustelėkite Pridėti efektą, perkelkite pelės žymiklį į Judėjimo keliai, tada – į Piešti pasirinktinį kelią, tada spustelėkite Pieštinė kreivė.

  Pastaba: Žymiklis tampa rašikliu.

 5. Pradėję nuo iliustracijos arba kito objekto, nubrėžkite kelią, kuriuo jūsų objektas judėtų skaidrėje, tada spustelėkite vietą, kurioje jis turėtų liautis judėjęs.

Judėjimo maršruto piešimas

1. Iliustracijos objektas su ketvirtu jam pritaikytu animacijos efektu

2. Judėjimo kelias

3. Įėjimo animacijos efektas pritaikytas pirmajam teksto ženkleliui

4. Išėjimo animacijos efektas pritaikytas pirmajam teksto ženkleliui

5. Įėjimo animacijos efektas pritaikytas antrajam teksto ženkleliui

6. Išėjimo animacijos efektas pritaikytas antrajam teksto ženkleliui

Animacijos efekto patikrinimas

Kai pridedate vieną ar kelis animacijos efektus, norėdami patvirtinti, ar jie veikia, atlikite nurodytus veiksmus.

 • Užduočių srities Pasirinktinė animacija apačioje spustelėkite Leisti.

Jūsų sukurtų animacijos efektų patikrinimas

Daugiau apie teksto ir objektų animavimą

Naudojami keturių skirtingų tipų animacijos efektai:

 • Įėjimo efektais pasiekiama, kad, pvz., objektas būtų pamažu fokusuojamas, įskristų į skaidrę nuo krašto arba įšoktų į rodinį.

 • Išėjimo efektais pasiekiama, kad, pvz., objektas išskristų iš skaidrės, išnyktų iš rodinio ar paliktų ją sukdamasis spirale.

 • Pabrėžimo efektais pasiekiama, pvz., kad objektas mažėtų ar didėtų, keistų spalvą ar suktųsi aplink ašį.

 • Naudodami judėjimo kelius galite priversti objektą judėti aukštyn ar žemyn, kairėn ar dešinėn arba žvaigždės ar apskritu keliu (bei taikyti kitus efektus). Taip pat galite nubrėžti savo judėjimo kelią.

Animaciją galima naudoti atskirai arba derinti ją su kitais efektais. Pavyzdžiui, teksto eilutė įskrisdama didės, jei taikysite įėjimo efektą Atskridimas ir pabrėžimo efektą Augimas/susitraukimas. Norėdami pridėti efektų, spustelėkite Pridėti animaciją, o norėdami nustatyti pabrėžimo efektą, kad būtų taikomas Su ankstesniu, naudokitės animacijos sritimi.

Skirtuke Animacijos esančioje animacijos efektų galerijoje pateikti tik populiariausieji efektai. Spustelėję Pridėti animaciją, paslinkę žemyn, tada spustelėję Daugiau įėjimo efektų, Daugiau pabrėžimo efektų, Daugiau išėjimo efektų arba Daugiau judėjimo maršrutų pamatysite dar daugiau parinkčių.

Daugiau animacijos efektų programoje „PowerPoint“

Perėjimai ir animacija

Programoje „PowerPoint“ animacija skiriasi nuo perėjimo. Perėjimas animuoja skaidrių keitimą. Norėdami įtraukti perėjimą, žr. Skaidrių perėjimų pridėjimas, keitimas arba šalinimas.

Susijusios temos

Žodžių rodymas atskirose eilutėse programoje „PowerPoint“

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×