Animacijos, vaizdo ir garso įrašai

Teksto arba objektų animavimas

Teksto arba objektų animavimas

Savo „PowerPoint“ pateiktyje galite animuoti tekstą, paveikslėlius, figūras, lenteles, „SmartArt“ grafinius elementus ir kitus objektus.

Naudojant efektus, objektas gali atsirasti, išnykti arba būti perkeltas į kitą vietą. Jie gali pakeisti objekto dydį arba spalvą.

„PowerPoint 2013“

1:54

Taip pat yra susijęs vaizdo įrašas apie teksto animavimą.

Patarimas: Check out these YouTube videos from PowerPoint community experts for more help with animation!

Animacijų įtraukimas į pateikties tekstą, paveikslėlius, figūras ir kt.

 1. Pažymėkite norimą animuoti objektą ar tekstą.

 2. Pasirinkite Animacijos ir pasirinkite animaciją.

 3. Pasirinkite Efektų parinktys ir pasirinkite efektą.

Animacijų ir efektų valdymas

Yra įvairių būdų paleisti animacijas pateiktyje:

 • Spustelėjus: animacija paleidžiama spustelėjus skaidrę.

 • Su ankstesne: animacija paleidžiama tuo pačiu metu kaip ir ankstesnė sekos animacija.

 • Po ankstesnės: animacija paleidžiama iškart po ankstesnės.

 • Trukmė: efekto pailginimas arba sutrumpinimas.

 • Delsa: laiko prieš prasidedant efektui įtraukimas.

Papildomų efektų įtraukimas į animaciją

 1. Pasirinkite objektą ar tekstą su animacija.

 2. Pasirinkite Įtraukti animaciją ir pasirinkite animaciją.

Animacijų tvarkos keitimas

 1. Pasirinkite animacijos žymeklį.

 2. Pasirinkite norimą parinktį:

  • Ankstinti: paankstinti animaciją sekoje.

  • Vėlinti: pavėlinti animaciją sekoje.

Animacijos įtraukimas į sugrupuotus objektus

Galite įtraukti animacijų į sugrupuotus objektus, tekstą ir kt.

 1. Paspauskite Ctrl ir pasirinkite norimus objektus.

 2. Norėdami sugrupuoti objektus, pasirinkite Formatas > Grupavimas > Grupuoti.

 3. Pasirinkite Animacijos ir pasirinkite animaciją.

Animacijos įtraukimas į objektą

 1. Pažymėkite norimą animuoti objektą.

 2. Juostelės skirtuko Animacijos grupėje Animacija spustelėkite mygtuką Daugiau Mygtukas Daugiau ir pasirinkite norimą animacijos efektą.

  Grupė Animacija skirtuke Animacijos.

  Rodomi populiariausi efektai. Jei norite dar daugiau pasirinkimų, galerijos apačioje spustelėkite parinktį Daugiau.

Toliau pasirinkite antraštę, kad ją atidarytumėte ir peržiūrėtumėte išsamias instrukcijas.

Efekto greitį nulemia parametras Trukmė.

 1. Skaidrėje pasirinkite animacijos efektą, kurį norite keisti.

 2. Skirtuko Animacijos dalies Laikas lauke Trukmė įveskite norimą animacijos efekto trukmės sekundžių kiekį.

  Animacijos efektų parinktis Trukmė programoje „PowerPoint“

  (Maksimali: 59 sek. Mažiausia: 0,01 sek. Galite įvesti trukmę arba rodyklėmis aukštyn arba žemyn ir pasirinkti standartinę pokyčio reikšmę.)

 1. Skaidrėje pasirinkite animacijos efektą, kurį norite keisti.

 2. Skirtuko Animacijos dalyje Laikas atidarykite sąrašą Pradžia, tada pasirinkite vieną iš toliau nurodytų trijų parinkčių:

  Animacijos pradžios parinktys programoje „PowerPoint“

  Pasirinkite

  Norėdami paleisti animacijos efektą

  Spustelėjus

  Spustelėjus skaidrę

  Su ankstesniu

  Tuo pačiu metu kaip ankstesnį animacijos efektą sąraše. (Vienu spustelėjimas pradeda du ar daugiau animacijos efektų vienu metu.)

  Po ankstesnio

  Iš karto, kai pasibaigia ankstesnis animacijos efektas sąraše. (Kad šis animacijos efektas prasidėtų, nereikia spustelėti papildomai.)

Parinktis Delsa nustato, kiek laiko praeina iki konkretaus animacijos efekto pradžios, kai arba spustelėjama, arba pasibaigia ankstesnis animacijos efektas.

 1. Skaidrėje pasirinkite animacijos efektą, kurį norite keisti.

 2. Skirtuko Animacijos grupės Laikas lauke Delsa nurodykite laiką sekundėmis.

Animacijos efektų parinktis Delsa programoje „PowerPoint“

Jei norite pertvarkyti kelias animacijas skaidrėje:

 1. Atidarykite sritį Animacija: skirtuko Animacijos grupėje Patobulinta animacija pasirinkite Animacijos sritis.

 2. Srityje Animacija pasirinkite animacijos efektą, kurio vietą tvarkoje norite pakeisti.

 3. Juostelės skirtuko Animacijos grupės Laikas dalyje Keisti animacijų tvarką pasirinkite vieną iš šių parinkčių:

  Animacijos trukmės parinktys programoje „PowerPoint“
  • Pasirinkite Perkelti anksčiau, kad efektą animacijų tvarkoje perkeltumėte viena vieta aukštyn.

  • Pasirinkite Perkelti vėliau, kad efektą animacijų tvarkoje perkeltumėte viena vieta žemyn.

  Parinktį galite pasirinkti kelis kartus, jei pasirinktą efektą reikia perkelti į tinkamą vietą animacijų tvarkoje.

Kai animuojate objektą, to objekto kairėje pasirodo mažas skaitinis žymeklis, nurodantis animacijos efekto buvimą ir jo vietą animacijų sekoje dabartinėje skaidrėje.

 1. Pažymėkite norimos pašalinti animacijos skaitmenį.

 2. Paspauskite klaviatūros klavišą „Delete“.

Jei pageidaujate išsamesnės diskusijos, žr. Animacijos efektų keitimas, šalinimas arba išjungimas.

 1. Pažymėkite tekstą ar objektą, į kurį norite įtraukti kelias animacijas.

 2. Skirtuko Animacijos grupėje Patobulinta animacija spustelėkite Pridėti animaciją.

  Grupė Išplėstinės animacijos skirtuke Animacijos.

Kai pridedate vieną ar kelis animacijos efektus, norėdami patvirtinti, ar jie veikia, atlikite nurodytus veiksmus.

 • Skirtuko Animacijos grupėje Peržiūra spustelėkite Peržiūrėti.

  Grupė Peržiūra skirtuke Animacijos.

Venkite rankiniu būdu vienodai animuoti kelis objektus: pasinaudokite animacijos kopijavimo priemone ir greitai nukopijuokite animacijas iš vieno objekto į kitą. Išsamią informaciją ir trumpą demonstracinį vaizdo įrašą rasite Animacijų dubliavimas naudojant animacijos kopijavimo priemonę.

Animacijos kopijavimo priemonė juostelėje Animacija tampa pasiekiama, kai skaidrėje pasirenkama kažkas animuoto

Animacijos efekto taikymas

 1. Pažymėkite norimą animuoti tekstą ar objektą.

  „Objektu“ šiame kontekste vadinamas koks nors skaidrės elementas, pvz., paveikslėlis, diagrama arba teksto laukas. Kai skaidrėje pasirenkate objektą, aplink jį atsiranda dydžio keitimo rankenėlės.

 2. Juostelės skirtuko Animacijos grupėje Animacijos esančiame sąraše Animuoti pasirinkite norimą animacijos efektą.

  Įtaisytosios animacijos

  Jei pažymėtas objektas yra teksto laukas, turite dvi parinktis, skirtas kiekvienam animacijos tipui, esančiam sąraše Animuoti:

  • Viskas iš karto: vienu metu vykdoma viso teksto animacija.

  • Iki 1 lygio pastraipų: paeiliui vykdoma teksto lauko kiekvienos pastraipos animacija.

Toliau pasirinkite antraštę, kad ją atidarytumėte ir peržiūrėtumėte išsamias instrukcijas.

 • Pažymėkite tekstą ar objektą, iš kurio norite pašalinti animaciją.

 • Skirtuko Animacijos grupėje Animacijos pasirinkite Be animacijos sąraše Animuoti.

Jei pageidaujate išsamesnės diskusijos, žr. Animacijos efektų keitimas, šalinimas arba išjungimas.

Norėdami gauti daugiau galimybių kontroliuoti, kaip ir kada taikomi efektai, galite kurti ir taikyti pasirinktinę animaciją. Pavyzdžiui, galite padidinti arba sumažinti tekstą, jį pasukti arba padaryti tviskančiu. Animaciją galite nustatyti taip, kad parodžius paveikslėlį pasigirstų aplodismentai. Galite pritaikyti kelias animacijas, kad teksto eilutė įskristų su garsu arba be jo, o tada tekstas išskristų. Kartu su išankstiniu nustatymu arba pasirinktiniais perkėlimo keliais, papildomai galite naudoti paryškinimo, įėjimo arba išėjimo parinktis.

Pasirinktines animacijas kuriate dalyje Pasirinktinė animacijaužduočių sritis, kur rodoma svarbi informacija apie animacijos efektą, įskaitant efekto tipą, kelių efektų tvarką tarpusavyje ir dalį efekto teksto.

Pasirinktinė animacijos užduočių sritis

1. Piktogramos nurodo animacijos efekto laiką, atsižvelgiant į kitus įvykius skaidrėje. Galimos šios parinktys:

 • Pradėti spustelėjimu (pelės piktograma, rodoma čia): animacijos efektas prasideda spustelėjus skaidrę.

 • Pradėti nuo ankstesnio (piktogramos nėra): Animacijos efektas prasideda tuo pat metu kaip ir ankstesnis sąrašo efektas (t. y. vienu spustelėjimu paleidžiami du ar daugiau animacijos efektų).

 • Pradėti po ankstesnio (laikrodžio piktograma): Animacijos efektas prasideda iškart, kai baigiasi sąrašo ankstesnio efekto leidimas (t. y. nereikia spustelėti dar kartą, kad būtų paleistas kitas animacijos efektas).

2. Pasirinkite elementą sąraše, kad pamatytumėte meniu piktogramą (rodyklę žemyn), ir spustelėkite piktogramą, kad pamatytumėte meniu.

3. Skaičiai nurodo tvarką, kuria leidžiami animacijos efektai. Skaičiai taip pat atitinka etiketes, susijusias su animuotais elementais įprastame rodinyje, kai rodoma užduočių sritis Pasirinktinė animacija.

4. Piktogramos nurodo animacijos efekto tipą. Šiame pavyzdyje pavaizduotas efektas Pabrėžimas.

Animuoti elementai skaidrėje pažymimi nespausdinama žyme su numeriu. Ši žyma atitinka efektus sąraše Pasirinktinė animacija ir yra rodoma šalia teksto ar objekto. Žymė atsiranda tik įprastame rodinyje, kai rodoma užduočių sritis Pasirinktinė animacija.

Norėdami pritaikyti pasirinktinis animacijos efektą programoje „Office PowerPoint 2007“, atlikite šiuos veiksmus:

 1. Pažymėkite norimą animuoti tekstą ar objektą.

 2. Skirtuko Animacijos grupėje Animacijos spustelėkite Pasirinktinė animacija.

 3. Užduočių srityje Pasirinktinė animacija spustelėkite Pridėti efektą, tada atlikite vieną arba kelis iš šių veiksmų:

  • Kad teksto ar objekto rodymą pradėtų efektu, perkelkite žymiklį į Įėjimas, tada spustelėkite efektą.

  • Norėdami įtraukti efektą, pvz., sukimo efektą, į tekstą arba objektą, kuris jau yra matomas skaidrėje, perkelkite žymiklį į Pabrėžimas, tada spustelėkite efektą.

  • Norėdami įtraukti efektą, dėl kurio tekstas ar objektas tam tikru metu pradingsta iš skaidrės, perkelkite žymiklį į Išėjimas, tada spustelėkite efektą.

  • Norėdami įtraukti efektą, dėl kurio tekstas ar objektas juda pagal tam tikrą šabloną, perkelkite žymiklį į Judėjimo keliai, tada spustelėkite kelią.

 4. Norėdami nurodyti, kaip efektas taikomas tekstui ar objektui, sąraše Pasirinktinė animacija dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite pasirinktinį animacijos efektą, tada kontekstiniame meniu spustelėkite Efekto parinktys.

 5. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami nurodyti teksto parametrus, skirtukuose Efektas, Laikas ir Teksto animacija spustelėkite parinktis, kurias norite naudoti tekstui animuoti.

  • Norėdami nurodyti objekto parametrus, skirtukuose Efektas ir Laikas spustelėkite parinktis, kurias norite naudoti objektui animuoti.

Efektai sąraše Pasirinktinė animacija rodomi ta tvarka, kuria juos pridėjote.

Naudokite toliau nurodytus veiksmus, kad pritaikytumėte efektus teksto, į kurį pridėjote animacijos efektus, ženkleliams. Iš pradžių skaidrės atrodo maždaug taip:

Skaidrėje yra pridėti „įėjimo“ ir „išėjimo“ animacijos efektai

O užduočių sritis Pasirinktinė animacija atrodo maždaug taip:

Pasirinktinės animacijos užduočių juosta su joje parodytais „įėjimo“ ir „išėjimo“ animacijos efektais

Atlikite nurodytus veiksmus.

 1. Užduočių srities Pasirinktinė animacija sąraše Pasirinktinė animacija spustelėkite rodyklę, esančią į dešinę nuo animacijos efekto, pritaikyto pirmajam teksto ženkleliui, tada spustelėkite Efekto parinktys.

  Efektų parinktys

 2. Skirtuko Efektas dalyje Patobulinimai esančiame sąraše Garsas atlikite vieną iš nurodytų veiksmų.

  • Pasirinkite garsą.

  • Norėdami įtraukti garsą iš failo, pasirinkite Kitas garsas, tada raskite norimą naudoti garso failą.

 3. Pakartokite 1 ir 2 veiksmus su kiekvienu teksto ženkleliu, į kurį norite pridėti garso efektą.

Kai pridedate vieną ar kelis animacijos efektus, norėdami patvirtinti, ar jie veikia, atlikite nurodytus veiksmus.

 • Užduočių srities Pasirinktinė animacija apačioje spustelėkite Leisti.

Jūsų sukurtų animacijos efektų patikrinimas

Animacijos taikymas

 1. Skaidrėje pažymėkite objektą ar tekstą, kurį norite animuoti.

  „Objektu“ šiame kontekste vadinamas koks nors skaidrės elementas, pvz., paveikslėlis, diagrama arba teksto laukas. Kai skaidrėje pasirenkate objektą, aplink jį atsiranda dydžio keitimo rankenėlės. (Animacijos sumetimais teksto lauke esanti pastraipa taip pat yra objektas, tačiau ją pasirinkus dydžio keitimo rankenėlių nėra; vietoj to visas teksto laukas yra su dydžio keitimo rankenėlėmis).

 2. Juostelės skirtuke Animacijos atidarykite animacijų galeriją ir pasirinkite norimą animaciją.

  Animacijų galerijos parinktys programoje „PowerPoint Online“
 3. Skirtuke Animacijos atidarykite sąrašą Efektų parinktys ir pasirinkite iš galimų parinkčių. Efektų parinktis galima taikyti tekstui arba norint pasirinkti animacijos kryptį ar dažnumą. (Ne visos animacijos turi efektų parinktis.)

 4. Norėdami peržiūrėti animaciją, juostelės skirtuko Rodymas grupėje Skaidrių demonstravimo pradžia pasirinkite Nuo dabartinės skaidrės.

  Paleisti skaidrių demonstravimą nuo dabartinės skaidrės.
 5. Skaidrių demonstravimo rodinyje spustelėkite skaidrę, kad būtų paleistas animacijos efektas.

Animacijos efekto šalinimas

 1. Pasirinkite animuojamą objektą.

 2. Juostelės skirtuke Animacijos atidarykite animacijų galeriją ir pasirinkite Nėra.

Animacijos efektų eilės tvarkos keitimas

Kai animuojate objektą, to objekto kairėje pasirodo mažas skaitinis žymeklis, nurodantis animacijos efekto buvimą ir jo vietą skaidrės animacijų sekoje. Šie žymekliai rodomi, kai pasirinktas juostelės skirtukas Animacija.

 1. Skaidrėje pasirinkite animuotą objektą.

 2. Juostelės skirtuko Animacija grupėje Laikas spustelėkite Ankstinti arba Vėlinti.

  Kiekvienas spustelėjimas pasikeičia objekto padėtį sekoje per vieną žingsnį. Animacijos žymeklių numerių pokyčiai atspindi efektų tvarkos pasikeitimą.

Taip pat žr.

Teksto rodymas po vieną eilutę, vieną žodį ir vieną raidę programoje „PowerPoint

Animuoto GIF įtraukimas į skaidrę

Kelių animacijos efektų taikymas vienam objektui

Judėjimo kelio animacijos efekto įtraukimas

3D animacijos efektai programoje „PowerPoint“

Skaidrių perėjimų įtraukimas

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×