Teksto įtraukimas ir formatavimas „PowerPoint“, naudojant ekrano skaitytuvą

Teksto įtraukimas ir formatavimas „PowerPoint“, naudojant ekrano skaitytuvą

Garsiai skaityti simbolį, kuris žymi ekrano skaitytuvo turinį. Ši tema yra apie ekrano skaitytuvo naudojimą su „Office“

Šis straipsnis skirtas žmonėms, naudojantiems „Office“ produktų ekrano skaitytuvo programą; straipsnis yra turinio rinkinio „Office“ pritaikymas neįgaliesiems dalis. Daugiau bendrosios informacijos ieškokite „Office“ palaikymas pagrindiniame puslapyje.

Suformatavus tekstą „PowerPoint“ pateiktyje, jį lengviau skaityti. Galite naudoti klaviatūrą ir diktorių, įtaisytąjį „Windows“ ekrano skaitytuvą, norėdami lengvai įtraukti teksto ir pateikčiai taikyti formatavimą. Taip pat galite kurti sąrašus su ženkleliais arba numeruotus sąrašus, kad geriau struktūrizuotumėte pateiktis, arba įtraukti hipersaitus, susietus su kitais informacijos šaltiniais.

Pastabos : 

Šioje temoje

„PowerPoint“ atidarymas ir prisijungimas

Norėdami automatiškai įrašyti pateiktis „OneDrive“, naudodami „PowerPoint“ prisijunkite su „Microsoft“ paskyra. Kai išsaugote pateiktis „OneDrive“, galite jas pasiekti bet kuriame įrenginyje, kuriame esate prisijungę.

 1. Norėdami greitai atidaryti „PowerPoint“, paspauskite „Windows“ logotipo klavišą, įveskite „PowerPoint 2016“, tada paspauskite „Enter“.

 2. Norėdami pradėti tuščią pateiktį, spauskite klavišą Tab, kol išgirsite: „Blank presentation“ (Tuščia pateiktis). Tada paspauskite „Enter“. Pateiktis atveriama. Diktorius sako: „PowerPoint edit view. Presentation 1. Slide 1, slide“ („PowerPoint“ redagavimo rodinys. 1 pateiktis. 1 skaidrė, skaidrė). Naudodami JAWS išgirsite: „Presentation 1 ready“ (1 pateiktis parengta).

 3. Norėdami prisijungti, paspauskite Alt + F. Diktorius sako: „File menu. Presentation 1. PowerPoint window. Selected“ (Meniu Failas. 1 pateiktis. „PowerPoint“ langas. Pasirinkta). Naudodami JAWS išgirsite: „Backstage view. File“ („Backstage“ rodinys. Failas). Tada paspauskite klavišą D. Diktorius sako: „Selected Account tab item“ (Pasirinktas elementas skirtukas Paskyra). Naudodami JAWS išgirsite: „Account tab“ (Skirtukas Paskyra).

 4. Paspauskite klavišą S. Diktorius sako: „Accounts window. Type your email or phone number“ (Langas Paskyros. Įveskite el. pašto adresą arba telefono numerį). Naudodami JAWS išgirsite: „Accounts. Type your email or phone number required“ (Paskyros. Įveskite savo el. pašto adresą arba telefono numerį, būtina).

 5. Įveskite el. pašto adresą arba telefono numerį, paspauskite „Enter“, tada „Tab“. Diktorius sako: „Password, editing text” („Slaptažodis, redaguojamas tekstas“). Naudodami JAWS išgirsite: „Password, edit. Type in text“ („Slaptažodis, redaguoti. Įveskite tekstą“).

 6. Įveskite slaptažodį ir paspauskite „Enter“.

Pastaba : Jei naudojate organizacijos paskyrą, o ne „Microsoft“ paskyrą, prisijungimo veiksmai gali šiek tiek skirtis. Pavyzdžiui, gali reikėti pasinaudoti PIN kodu arba intelektualiąja kortele.

Patarimas : Jei nuo paskutinį kartą naudotos programos „PowerPoint“ neatsijungėte, ji atidaroma be raginimo prisijungti.

Teksto įtraukimas į skaidrę

Galite įtraukti turinio į skaidrę, kai įjungtas įprastas rodinys. Įprastame rodinyje ekranas padalytas į miniatiūrų sritį, skaidrių redagavimo sritį ir pastabų sritį. Norėdami sužinoti daugiau apie tai, kaip dirbti su skaidrėmis naudojant skirtingus „PowerPoint“ rodinius, žr. Darbo pradžia naudojant ekrano skaitytuvą su „PowerPoint“ pateiktimi.

 1. Norėdami įjungti įprastą rodinį, paspauskite Alt + W, tada L. Diktorius sako: „PowerPoint edit view“ („PowerPoint“ redagavimo rodinys). Naudodami JAWS išgirsite: „Leaving menu bar. No selection“ (Išeinama iš meniu juostos. Nepažymėta).

 2. Norėdami pasirinkti skaidrę, į kurią norite įtraukti teksto, spauskite F6, kol atsidursite skaidrių miniatiūrų srityje. Diktorius sako „Thumbnails“ (Miniatiūros), tada praneša skaidrės numerį ir skaidrės pavadinimą. Naudodami JAWS išgirsite: „Slide thumbnails tab“ (Skirtukas Skaidrių miniatiūros).

 3. Norėdami naršyti skaidres, spauskite rodyklių aukštyn ir žemyn klavišus, kol išgirsite skaidrės numerį ir pavadinimą. Jei skaidrės yra sekcijose, sekcijoms naršyti naudokite rodyklių aukštyn ir žemyn klavišus. Kad išplėstumėte sekciją, paspauskite rodyklės dešinėn klavišą.

 4. Norėdami perkelti įvesties vietą į skaidrių redagavimo sritį, spustelėkite F6. Diktorius praneša skaidrės numerį, pavadinimą ir „Slide“ (Skaidrė). Naudodami JAWS išgirsite: „Slide area“ (Skaidrių sritis).

  Pastaba : Kai naudojate diktorių ir pereinate į miniatiūrų sritį, išgirstate „Thumbnails“ (Miniatiūros), kad atskirtumėte skaidrių sritį nuo miniatiūros.

 5. Paspaudę Tab pereisite prie teksto vietos rezervavimo ženklo. Diktorius vietos rezervavimo ženklus vadina teksto laukais, todėl girdėsite, pvz.: „Title text box“ (Pavadinimo teksto laukas). Naudodami JAWS išgirsite: „Title placeholder“ (Pavadinimo vietos rezervavimo ženklas).

 6. Norėdami vietos rezervavimo ženklą pakeisti tekstu, spustelėkite „Enter“, kad pereitumėte į redagavimo režimą, ir pasirinkite visą tekstą. Tada pradėkite rašyti.

 7. Norėdami perkelti įterpimo vietą į kitą pavadinimo arba pagrindinio teksto vietos rezervavimo ženklą, paspauskite „Ctrl“ ir „Enter“.

  Pastaba : Kad naršytumėte vietos rezervavimo ženklus, taip pat galite spausti „Caps Lock“ + rodyklės kairėn arba dešinėn klavišas ir „Caps Lock“ + „Enter“, kad perkeltumėte teksto įterpimo vietą pažymėto teksto lauko pabaigoje.

  Pastaba : Jei nebėra teksto vietos rezervavimo ženklų, daugeliu atveju paspaudus „Ctrl“ ir „Enter“ įterpiama nauja skaidrė, kurios maketas toks pat kaip pradinės skaidrės, ir įvesties vieta perkeliama ties pirmu naujos skaidrės vietos rezervavimo ženklu. Tačiau, jei pradinė skaidrė naudoja maketą „Pavadinimo skaidrė“, naujai sukurta skaidrė naudos maketą „Pavadinimas ir turinys“.

  Pastaba : Jei norite redaguoti tekstą, kurį jau įtraukėte teksto lauke, spustelėkite Tab ir pereisite į teksto lauką, tada spustelėkite F2, kad pasirinktumėte visą tekstą ir pradėtumėte redaguoti. Norėdami baigti redagavimą ir įvesties vietą sugrąžinti į teksto lauką, dar kartą spustelėkite F2.

  Pastaba : Norėdami sužinoti, kaip naudojant klaviatūrą taikyti simbolių formatavimą, pvz., paryškinimą, pabraukimą, kursyvą, apatinį indeksą, viršutinį indeksą, eikite į skiltį Teksto formatavimas straipsnyje Sparčiųjų klavišų naudojimas pateikčiai sukurti.

Ženklelių arba numerių įtraukimas į tekstą

Galite kurti sąrašus su ženkleliais arba numeruotus sąrašus naudodami sparčiuosius klavišus. Galite paversti esamas teksto eilutes sąrašu, pakeisti ženklelių stilių ir sukurti įdėtuosius sąrašus.

Ženklelių arba numerių įtraukimas į tekstą

 1. Teksto vietos rezervavimo ženkle pažymėkite tekstą, į kurį norite įtraukti ženklelių arba numerių.

  Patarimas : Norėdami sužinoti daugiau, kaip pažymėti tekstą programoje „PowerPoint“ naudojant klaviatūrą, eikite į skiltį Teksto ir objektų pasirinkimas ir redagavimas straipsnyje Sparčiųjų klavišų naudojimas pateikčiai kurti.

 2. Pasirinkite, ką norite daryti:

  • Norėdami pridėti ženklelių, paspauskite Alt + H, tada U. Spustelėkite Tab, kad peržvelgtumėte ženklelių stilius: užpildyti apvalūs ženkleliai, tuščiaviduriai apvalūs ženkleliai, užpildyti kvadratiniai ženkleliai, tuščiaviduriai kvadratiniai ženkleliai, žvaigždutės formos ženkleliai, rodyklės formos ženkleliai ir varnelės formos ženkleliai. Naršydami girdėsite ženklelio stiliaus apibūdinimą. Norėdami įterpti stilių, paspauskite „Enter“.

  • Norėdami pridėti numeravimą, paspauskite Alt + H, tada N. Naršykite numeravimo stilius paspaudę Tab: 1. 2. 3., 1) 2) 3), I. II. III., A. B. C., a) b) c), a. b. c., and i. ii. iii. Naršydami girdėsite numeravimo stiliaus apibūdinimą. Norėdami įterpti stilių, paspauskite „Enter“.

 3. Norėdami sukurti papildomų sąrašo elementų, įterpimo vietą perkelkite į sąrašo elemento pabaigą ir paspauskite „Enter“.

 4. Norėdami sustabdyti sąrašo kūrimą, įterpimo vietą perkelkite į paskutinio sąrašo elemento pabaigą ir paspauskite „Enter“, tada „Backspace“.

Sąrašo su ženkleliais kūrimas vedant tekstą

 1. Naujos eilutės pradžioje įveskite * (žvaigždutę), tada paspauskite tarpo klavišą arba Tab.

 2. Įveskite bet kokį norimą tekstą. Paspaudus „Enter“ bus automatiškai sukurtas užpildytas apvalus ženklelis.

 3. Norėdami sukurti naują sąrašo elementą, paspauskite „Enter“.

 4. Jei norite baigti kurti sąrašą, paspauskite „Enter“ ir „Backspace“.

Numeruoto sąrašo kūrimas vedant tekstą

 1. Naujos eilutės pradžioje įveskite 1. (skaičių 1 ir tašką), tada paspauskite tarpo klavišą arba Tab.

 2. Įveskite norimą tekstą. Paspaudus „Enter“ bus automatiškai sukurtas skaičiaus ženklelis.

 3. Norėdami sukurti naują sąrašo elementą, paspauskite „Enter“.

 4. Jei norite baigti kurti sąrašą, paspauskite „Enter“ ir „Backspace“.

Elementų įtrauka sąraše

 1. Pasirinkite norimus įtraukti sąrašo elementus.

 2. Pasirinkite, ką norite daryti:

  • Norėdami padidinti įtrauką, paspauskite Alt + H, tada A ir I.

  • Norėdami sumažinti įtrauką, paspauskite Alt + H, tada A ir O.

Hipersaito įtraukimas

Galite įtraukti hipersaitų, kurie atidaro tinklalapį, kitą pateikties dalį arba kitą failą. Taip pat galite įtraukti mailto saitą, kuris automatiškai atidaro naują el. laišką, adresuotą konkrečiam el. pašto adresui.

Saitas į tinklalapį

 1. Perkelkite įterpimo vietą pateiktyje ten, kur norite įterpti saitą.

 2. Kad į tinklalapį įtrauktumėte saitą, paspauskite Control + K. Diktorius sako: „Insert hyperlink window“ (Langas Hipersaito įterpimas). Naudodami JAWS išgirsite: „Insert hyperlink dialog“ (Dialogo langas Hipersaito įterpimas).

 3. Spauskite Control + Tab, kol išgirsite: „Address. Editing text“ (Adresas. Teksto redagavimas). Naudodami JAWS išgirsite: „Address column. Edit combo“ (Adreso stulpelis. Pasirinktinio įvedimo lauko redagavimas). Įveskite tinklalapio adresą.

 4. Norėdami įtraukti tekstą, kuris rodomas vietoj adreso, spauskite Tab, kol išgirsite: „Text to display. Editing text“ (Rodomas tekstas. Teksto redagavimas). Įveskite tekstą.

 5. Kad įtrauktumėte saitą, spauskite Tab, kol išgirsite: „OK button“ (Mygtukas Gerai). Tada paspauskite „Enter“.

Saitas į esamą failą

 1. Perkelkite įterpimo vietą pateiktyje ten, kur norite įterpti saitą.

 2. Kad į failą įtrauktumėte saitą, paspauskite Control + K. Diktorius sako: „Insert hyperlink window“ (Langas Hipersaito įterpimas). Naudodami JAWS išgirsite: „Insert hyperlink dialog“ (Dialogo langas Hipersaito įterpimas).

 3. Spauskite Control + Tab, kol išgirsite: „Address. Editing text“ (Adresas. Teksto redagavimas). Naudodami JAWS išgirsite: „Address column. Edit combo“ (Adreso stulpelis. Pasirinktinio įvedimo lauko redagavimas). Tada pakartotinai spauskite klavišą Tab, kol išgirsite: „Browse for file button“ (Mygtukas Surasti failą). Pasirinksite paspaudę „Enter“.

 4. Kad rastumėte failą, spauskite Tab, kol išgirsite aplanko pavadinimą, pvz., „Šis kompiuteris“, „Vietinis diskas“ arba „Darbalaukis“. Spaudydami rodyklės aukštyn arba žemyn klavišus naršykite aplankus, o spaudydami rodyklės dešinėn klavišą peržiūrėkite antrinius aplankus. Naršydami girdėsite aplankų pavadinimus.

 5. Pasiekę tinkamą aplanką, paspauskite „Enter“, tada „Tab“. Išgirsite failo aplanke pavadinimą.

 6. Spausdami rodyklių aukštyn ir žemyn klavišus naršykite failus, kol išgirsite norimo failo pavadinimą.

 7. Įtraukite saitą dukart paspaudę „Enter“.

Susiejimas su pateikties skaidre

 1. Perkelkite įterpimo vietą ten, į kur norite įterpti saitą.

 2. Paspaudę Control + K įtraukite saitą į pateikties skaidrę. Diktorius sako: „Insert hyperlink window“ (Langas Hipersaito įterpimas). Naudodami JAWS išgirsite: „Insert hyperlink dialog“ (Dialogo langas Hipersaito įterpimas).

 3. Spauskite Control + Tab, kol išgirsite: „Select a place in this document“ (Pasirinkite vietą šiame dokumente).

 4. Kad pasirinktumėte skaidrę, į kurią norite sukurti saitą, spauskite rodyklės žemyn klavišą, kol išgirsite skaidrės pavaidinimą.

 5. Įtraukite saitą paspaudę „Enter“.

Saitas į el. pašto adresą

 1. Perkelkite įterpimo vietą pateiktyje ten, kur norite įterpti saitą.

 2. Pridėkite el. pašto adresą paspaudę Control + K. Diktorius sako: „Insert hyperlink window“ (Langas Hipersaito įterpimas). Naudodami JAWS išgirsite: „Insert hyperlink dialog“ (Dialogo langas Hipersaito įterpimas).

 3. Spauskite Control + Tab, kol išgirsite: „E-mail address. Editing text“ (El. pašto adresas. Teksto redagavimas).

 4. Įveskite el. pašto adresą.

 5. Norėdami įtraukti tekstą, kuris rodomas vietoj įvesto adreso, spauskite Tab, kol išgirsite: „Text to display. Editing text“ (Rodomas tekstas. Teksto redagavimas). Tada įveskite tekstą.

 6. Įtraukite saitą paspaudę „Enter“.

Teksto spalvos keitimas

Galite keisti konkrečių pateikties teksto dalių spalvą.

 1. Pažymėkite norimą nuspalvinti tekstą.

 2. Pakeisite spalvą paspaudę Alt + H, tada F ir C. Diktorius praneša: „Menu“ (Meniu). Naudodami JAWS išgirsite: „Theme colors“ (Temos spalvos).

 3. Spauskite Tab, kol išgirsite norimą naudoti spalvą ir atspalvį.

 4. Spalvą pasirinksite paspaudę „Enter“.

Hipersaito teksto spalvos keitimas

Hipersaito teksto spalvą galima pakeisti visoje pateiktyje pritaikant pakeitimus skaidrių ruošinyje.

 1. Atidarysite skaidrių ruošinį paspaudę Alt + W, tada M.

 2. Skaidrių ruošinio spalvų schemą pakeisite paspaudę Alt + M, tada T ir C.

 3. Kad pakeistumėte hipersaito teksto spalvą, skaidrių ruošinyje paspauskite C. Tada dukart paspauskite rodyklės į viršų klavišą. Diktorius sako: „Hyperlink collapsed“ (Hipersaitas sutrauktas). Naudodami JAWS išgirsite: „Hyperlink submenu“ (Submeniu Hipersaitas).

 4. Naują spalvą pasirinksite paspaudę „Enter“. Spauskite Tab, kol išgirsite norimą naudoti spalvą ir atspalvį. Tada paspauskite „Enter“.

 5. Kad įrašytumėte keitimus, paspauskite Alt + S.

 6. Norėdami išeiti iš skaidrių ruošinio rodinio ir grįžti į įprastą rodinį, paspauskite Alt + W, tada L.

Teksto paryškinimas

Paryškinkite svarbias pateikties dalis. Paryškintos dalys atkreips auditorijos dėmesį. Programoje „PowerPoint“ tekstą taip pat galite paryškinti naudodami paryškinimo įrankį.

Teksto paryškinimas

 1. Pažymėkite tekstą, kurį norite paryškinti.

 2. Pasirinksite teksto žymėjimo spalvą paspaudę Alt + H, T, tada C. Tada naudokite rodyklių klavišus, kad naršytumėte spalvų parinktis.

 3. Pasirinksite paspaudę „Enter“.

Teksto paryškinimas naudojant teksto efektus

 1. Jei neturite teksto paryškinimo funkcijos, tekstui paryškinti galite naudoti paryškinimo įrankį.

  Pastaba : Jei nesate „Office 365“ prenumeratorius, jūsų „PowerPoint 2016“ programoje parinkties Teksto žymėjimo spalva gali nebūti.

 2. Norėdami pasirinkti teksto efektą, paspauskite Alt + J, tada D.

 3. Kad tekstui panaudotumėte paryškinimo įrankį, paspauskite T, tada X. Spauskite rodyklės žemyn klavišą, kol išgirsite „Glow“ (Švytėjimas). Tada paspauskite „Enter“.

 4. Kad pasirinktumėte spalvos ir ryškinimo variaciją, spauskite Tab, kol išgirsite norimą spalvą ir švytėjimo dydį, išreikštą punktais. Tada paspauskite „Enter“.

Taip pat žr.

Darbas su „PowerPoint“ skaidrėmis, naudojant ekrano skaitytuvą

Bendradarbiavimas debesyje naudojant „PowerPoint“ su ekrano skaitytuvu

Sparčiųjų klavišų naudojimas pateikčiai kurti

Pagrindinės užduotys pateikčiai sukurti „PowerPoint“, naudojant ekrano skaitytuvą

Įrenginio nustatymas veikti su „Office 365“ pritaikymo neįgaliesiems funkcijomis

Sužinokite, kaip naršyti „PowerPoint“, naudojant pritaikymo neįgaliesiems funkcijas

Naudodami klaviatūrą ir „VoiceOver“ ekrano skaitytuvą, galite įtraukti ir formatuoti tekstą „PowerPoint 2016 for Mac“ pateiktyse ir pateikti auditorijai susistemintą ir lengvai suprantamą pateiktį su saitais į susijusios išsamesnės informacijos šaltinius.

Šioje temoje

„PowerPoint“ atidarymas ir prisijungimas

Norėdami automatiškai įrašyti pateiktis „OneDrive“, naudodami „PowerPoint 2016 for Mac“ prisijunkite su „Microsoft“ paskyra. Kai išsaugote pateiktis „OneDrive“, galite jas pasiekti bet kuriame įrenginyje, kuriame esate prisijungę.

 1. „Mac“ kompiuteryje paspauskite „Command“ + „Shift“ + A, kad atidarytumėte rodinį Programos, esantį ieškiklyje.

 2. Paspauskite „Control“ + „Option“ + „Shift“ ir rodyklės žemyn klavišą, kad atidarytumėte grupę Programos, tada rodyklių klavišais naršykite programas.

 3. Kai „VoiceOver“ praneša „Microsoft PowerPoint application“ („Microsoft PowerPoint“ programa), paspauskite „Contro“ + „Option“ ir tarpo klavišą, kad atidarytumėte „PowerPoint“.

 4. Norėdami prisijungti, pakartotinai spauskite „Shift“ + „Tab“, kad pereitumėte prie meniu mygtuko Prisijungti. Norėdami pasirinkti mygtuką, paspauskite „Control“ + „Option“ + tarpo klavišas.

 5. Atidaromas dialogo langas Prisijungti. Įvesties vieta perkeliama į teksto lauką. Įveskite el. pašto adresą arba telefono numerį, susietą su jūsų „„Microsoft“ paskyra“. Kai baigsite, paspauskite Tab klavišą.

 6. Įvesties vieta perkeliama ties mygtuku Pirmyn. „VoiceOver“ praneša: „Link, Next“ (Nuoroda, Pirmyn). Norėdami pasirinkti mygtuką, paspauskite „Control“ + „Option“ + tarpo klavišas.

 7. Atidaromas dialogo langas Įveskite slaptažodį. Įvesties vieta perkeliama į teksto lauką. Įveskite „„Microsoft“ paskyra“ slaptažodį ir paspauskite Tab klavišą.

 8. Įvesties vieta perkeliama ties mygtuku Prisijungti. „VoiceOver“ praneša: „Sign in button“ (Mygtukas Prisijungti). Prisijungsite paspaudę „Control“ + „Option“ + tarpo klavišas.

Esate prisijungę. Suaktyvintas meniu Paskyros parametrai mygtukas, esantis „PowerPoint_generic“ pagrindiniame rodinyje. Norėdami pereiti prie kitų elementų rodinyje, paspauskite klavišą Tab.

Patarimas : Programoje „PowerPoint“ jūs nuolat prisijungę, todėl kitą kartą nereikia prisijungti, nebent norėsite atsijungti.

Teksto įtraukimas į skaidrę

Pirmą kartą atidarius „PowerPoint“, programa atidaroma įprastame rodinyje. Įprastame rodinyje ekranas padalytas į miniatiūrų sritį kairėje, skaidrių redagavimo sritį viduryje ir pastabų sritį apačioje, po redagavimo srities.

 1. Įprastame rodinyje pakartotinai spauskite F6, kol pereisite į miniatiūrų sritį. „VoiceOver“ praneša: „Thumbnail Pane, list, 1 item selected“ (Miniatiūrų sritis, sąrašas, pasirinktas 1 elementas).

 2. Paspaudę „Control“ + „Option“ + „Shift“ ir rodyklės žemyn klavišą atidarysite sritį.

 3. Rodyklių aukštyn ir žemyn klavišais naršykite skaidres.

 4. Kai rasite skaidrę, į kurią norite įtraukti teksto, spauskite klavišą Tab, kol „VoiceOver“ praneš: „You are currently on a text area, inside of a text box“ (Šiuo metu esate teksto srityje, teksto lauko viduje). Jei skaidrėje yra pavadinimo teksto laukas, jūs jame.

 5. Kad įtrauktumėte teksto, paspauskite „Control“ + „Option“ + „Shift“ + rodyklės žemyn klavišas ir pradėkite rašyti. Jei teksto srityje yra vietos rezervavimo ženklo tekstas, pirmiausia jį gali tekti pašalinti. Baigę, paspauskite „Esc“.

 6. Spustelėkite Tab klavišą, kad pereitumėte į kitą teksto lauką skaidrėje.

 7. Norėdami įtraukti teksto, pradėkite rašyti. Baigę, paspauskite „Esc“.

Ženklelių arba numerių įtraukimas į tekstą

Galite kurti sąrašus su ženkleliais arba numeruotus sąrašus naudodami ekrano skaitytuvą. Esamas teksto dalis galite pakeisti sąrašu arba kurti sąrašus įvesdami tekstą.

 1. Pažymėkite teksto dalį, kurią norite formatuoti kaip sąrašą.

 2. Paspauskite „Control“ + „Option“ + M, kad pereitumėte į meniu juostą. Pakartotinai spauskite rodyklės dešinėn klavišą, kol „VoiceOver“ praneš: „Format“ (Formatas). Atidarykite meniu, paspaudę „Control“ + „Option“ ir tarpo klavišą.

 3. Tris kartus paspauskite rodyklės žemyn klavišą. „VoiceOver“ praneša: „Bullets and Numbering, ellipsis“ (Ženkleliai ir numeravimas, daugtaškis). Norėdami pasirinkti, paspauskite „Control“ + „Option“ + tarpo klavišas.

 4. Atidaromas dialogo langas Ženkleliai ir numeravimas su pasirinktu skirtuku Ženkleliai. Į skirtuką Numeravimas pereisite vieną kartą paspaudę rodyklės dešinėn klavišą. Tada paspauskite „Control“ + „Option“ + tarpo klavišas, kad jį atidarytumėte.

 5. Norėdami naršyti parinktis, naudokite Tab klavišą. „VoiceOver“ praneš kiekvieną parinktį, prie kurios pereisite.

 6. Kai pasieksite norimą naudoti parinktį, paspauskite „Control“ + „Option“ + tarpo klavišas, tada pakartotinai spauskite Tab klavišą, kol „VoiceOver“ praneš: „OK, default button“ (Gerai, numatytoji reikšmė, mygtukas).

 7. Kad įterptumėte ženklelius arba numerius, paspauskite „Control“ + „Option“ + tarpo klavišas. Pažymėtas tekstas paverstas sąrašu, o įvesties vieta lieka sąraše.

Sąrašo su ženkleliais kūrimas vedant tekstą

 1. Perkelkite žymiklį į tą vietą, kurioje norite pradėti naują sąrašą.

 2. Įveskite * (žvaigždutė) ir paspauskite tarpo klavišą.

 3. Įveskite sąrašo elemento tekstą. Norėdami įtraukti naują sąrašo elementą, paspauskite „Enter“.

  „PowerPoint“ automatiškai pradeda sąrašą su ženkleliais.

Numeruoto sąrašo kūrimas vedant tekstą

 1. Perkelkite žymiklį į tą vietą, kurioje norite pradėti naują sąrašą.

 2. Įveskite 1. (skaičių „vienas“ ir tašką) ir paspauskite tarpo klavišą. „PowerPoint“ automatiškai pradeda surikiuotą sąrašą.

 3. Įveskite sąrašo elemento tekstą. Norėdami įtraukti naują sąrašo elementą, paspauskite „Enter“.

Hipersaito įtraukimas

Galite įtraukti hipersaitų, kurie atidaro tinklalapį, kitą pateikties dalį arba kitą failą. Taip pat galite įtraukti mailto saitą, kuris naudoja „Mac“ kompiuterio el. pašto paskyrą, kad sukurtumėte naują el. laišką, kuriame automatiškai įvestas nurodytas adresas.

Saitas į tinklalapį

 1. Programoje „PowerPoint“ pažymėkite tekstą, į kurį norite įtraukti hipersaitą, ir paspauskite „Command“ + K.

 2. Atidaromas dialogo langas Hipersaito įterpimas. Įvesties vieta yra adreso lauke. Jei „VoiceOver“ nepranešė „Link to an existing file or web page“ (Saitas į esamą failą arba tinklalapį), vieną kartą paspauskite „Shift“ + „Tab“, tada spauskite rodyklės kairėn klavišą, kol išgirsite „VoiceOver“ pranešant skirtuką Tinklalapis arba failas. Paspauskite „Control“ + „Option“ + tarpo klavišas, kad pasirinktumėte skirtuką.

 3. Įveskite arba įklijuokite tinklalapio, į kurį norite sukurti saitą, adresą.

 4. Pakartotinai spauskite klavišą Tab, kol „VoiceOver“ praneš: „OK, default button“ (Gerai, numatytoji reikšmė, mygtukas). Norėdami pasirinkti mygtuką, paspauskite „Control“ + „Option“ + tarpo klavišas.

Dialogo langas bus uždarytas ir įterptas hipersaitas. Įvesties vieta yra susietame tekste skaidrėje.

Saitas į failą

 1. Programoje „PowerPoint“ pažymėkite tekstą, į kurį norite įtraukti saitą, ir paspauskite „Command“ + K.

 2. Atidaromas dialogo langas Hipersaito įterpimas. Įvesties vieta yra adreso lauke. Jei „VoiceOver“ nepranešė „Link to an existing file or web page“ (Saitas į esamą failą arba tinklalapį), vieną kartą paspauskite „Shift“ + „Tab“, tada spauskite rodyklės kairėn klavišą, kol išgirsite „VoiceOver“ pranešant skirtuką Tinklalapis arba failas. Paspauskite „Control“ + „Option“ + tarpo klavišas, kad pasirinktumėte skirtuką.

 3. Spustelėkite Tab, kad pereitumėte prie mygtuko Pasirinkti, tada jį pasirinkite paspaudę „Control“ + „Option“ + tarpo klavišas.

 4. Atsidaro dialogo langas Pasirinkite failą, į kurį norite sukurti saitą. Norėdami naršyti dialogo lango sekcijas, naudokite Tab klavišą. Norėdami atidaryti sekciją, paspauskite „Control“ + „Option“ + „Shift“ + rodyklės žemyn klavišas.

 5. Kai pasieksite failą, į kurį norite sukurti saitą, paspauskite „Control“ + „Option“ + tarpo klavišą, kad jį pasirinktumėte.

 6. Pakartotinai spauskite klavišą Tab, kol „VoiceOver“ praneš: „OK, default button“ (Gerai, numatytoji reikšmė, mygtukas). Norėdami pasirinkti mygtuką, paspauskite „Control“ + „Option“ + tarpo klavišas.

Dialogo langas bus uždarytas ir įterptas hipersaitas. Įvesties vieta yra susietame tekste skaidrėje.

Susiejimas su kita pateikties skaidre

 1. Programoje „PowerPoint“ pažymėkite tekstą, į kurį norite įtraukti saitą, ir paspauskite „Command“ + K.

 2. Atidaromas dialogo langas Hipersaito įterpimas. Įvesties vieta yra adreso lauke. Jei „VoiceOver“ nepranešė „Select a place in this document“ (Pasirinkite vietą šiame dokumente), vieną kartą paspauskite „Shift“ + „Tab“, tada spauskite rodyklės kairėn arba dešinėn klavišą, kol išgirsite „VoiceOver“ pranešant skirtuką Šis dokumentas. Paspauskite „Control“ + „Option“ + tarpo klavišas, kad pasirinktumėte skirtuką.

 3. Paspauskite „Shift“ + rodyklės žemyn klavišas, kad pereitumėte į lentelę, kurioje yra skaidrių sąrašas. Norėdami naršyti skaidres, spauskite „Shift“ + rodyklės aukštyn ir žemyn klavišai. „VoiceOver“ praneš kiekvieną skaidrę, prie kurios pereisite.

 4. Kai rasite skaidrę, į kurį norite sukurti saitą, pakartotinai spauskite klavišą Tab, kol „VoiceOver“ praneš: „OK, default button“ (Gerai, numatytoji reikšmė, mygtukas). Norėdami pasirinkti mygtuką, paspauskite „Control“ + „Option“ + tarpo klavišas.

Dialogo langas bus uždarytas ir įterptas saitas. Įvesties vieta yra susietame tekste skaidrėje.

Saitas į el. pašto adresą

 1. Programoje „PowerPoint“ pažymėkite tekstą, į kurį norite įtraukti saitą, ir paspauskite „Command“ + K.

 2. Atidaromas dialogo langas Hipersaito įterpimas. Įvesties vieta yra adreso lauke. Jei „VoiceOver“ nepranešė „Email address“ (El. pašto adresas), vieną kartą paspauskite „Shift“ + „Tab“, tada spauskite rodyklės dešinėn klavišą, kol išgirsite „VoiceOver“ pranešant skirtuką El. pašto adresas. Paspauskite „Control“ + „Option“ + tarpo klavišas, kad pasirinktumėte skirtuką.

 3. Įveskite adresą. Jei norite nurodyti el. laiško temą, spustelėkite Tab klavišą, kad pereitumėte į lauką Tema, ir įveskite temą.

 4. Pakartotinai spauskite klavišą Tab, kol „VoiceOver“ praneš: „OK, default button“ (Gerai, numatytoji reikšmė, mygtukas). Norėdami pasirinkti mygtuką, paspauskite „Control“ + „Option“ + tarpo klavišas.

Dialogo langas bus uždarytas ir įterptas saitas. Įvesties vieta yra susietame tekste skaidrėje.

Hipersaitų spalvos keitimas

Visų hipersaitų spalvą galima pakeisti visoje pateiktyje pritaikant pakeitimus skaidrių ruošinyje.

 1. Atidarysite skaidrių ruošinį paspaudę Option + „Command“ + 1.

 2. Pakartotinai spauskite klavišą F6, kol „VoiceOver“ praneš: „Slide Master, selected, tab“ (Skaidrių ruošinys, pasirinktas, skirtukas). Paspaudę rodyklės žemyn klavišą, pereisite į juostelę. „VoiceOver“ praneša: „Scroll area“ (Slinkties sritis).

 3. Kad pradėtumėte naršyti juostelės elementus, paspauskite „Control“ + „Option“ + „Shift“ + rodyklė žemyn.

 4. Pakartotinai spauskite rodyklės dešinėn klavišą, kol „VoiceOver“ praneš: „Colors, menu button“ (Spalvos, meniu mygtukas). Norėdami pasirinkti mygtuką, paspauskite „Control“ + „Option“ + tarpo klavišas.

 5. Vieną kartą paspauskite rodyklės žemyn klavišą. „VoiceOver“ praneša: „Customize Colors“ (Tinkinti spalvas). Paspauskite „Control“ + „Option“ + tarpo klavišas, kad pasirinktumėte parinktį.

 6. Atidaromas dialogo langas Temos spalvų kūrimas. „VoiceOver“ pradės skaityti elementus.

  Dialogo lange spalvos išvardytos kairėje, o elementai, naudojantys tam tikrą spalvą, išvardyti šalia jų dešinėje.

 7. Spustelėkite Tab klavišą, kad patektumėte į sąrašą. „VoiceOver“ praneš spalvą. Norėdami išgirsti, kam naudojama spalva, paspauskite rodyklės dešinėn klavišą. Norėdami naršyti sąrašą, pakartotinai spauskite rodyklės dešinėn klavišą.

 8. Naršykite, kol „VoiceOver“ praneš: „Hyperlink“ (Hipersaitas). Vieną kartą paspauskite rodyklės kairėn klavišą, kad grįžtumėte prie spalvos. „VoiceOver“ praneša: „<the color>, color well. You are currently on a color well“ (<spalva>, spalvų lentelė. Šiuo metu esate spalvų lentelėje).

 9. Atidarykite spalvų parinkiklį, paspaudę „Control“ + „Option“ + tarpo klavišas. Pagal numatytuosius parametrus jis atidaromas spalvų rate. Jei vis dėlto norite pereiti prie spalvų rato, pakartotinai spauskite klavišą Tab, kol „VoiceOver“ praneš: „Color Palettes, button“ (Spalvų paletės, mygtukas). Norėdami pasirinkti mygtuką, paspauskite „Control“ + „Option“ + tarpo klavišas.

 10. Spalvas galėsite naršyti pakartotinai spausdami Tab klavišą, kol atsidursite ties šiuo metu pasirinkta spalva. „VoiceOver“ praneš, pvz.: „Blue, selected“ (Mėlyna, pasirinkta). Tada spauskite rodyklės aukštyn arba žemyn klavišą, kol „VoiceOver“ praneš jūsų norimą naudoti spalvą. Spalva bus parinkta ir galėsite uždaryti spalvų parinkiklį paspaudę „Esc“.

 11. Būsite nukreipti atgal į dialogo langą Temos spalvų kūrimas. Spauskite Tab klavišą, kol „VoiceOver“ praneš: „Save, default, button“ (Įrašyti, numatytoji reikšmė, mygtukas). Norėdami pasirinkti mygtuką, paspauskite „Control“ + „Option“ + tarpo klavišas.

 12. Norėdami išeiti iš skaidrių ruošinio, spauskite rodyklės dešinėn klavišą, kol „VoiceOver“ praneš: „Close Master, button“ (Uždaryti ruošinį, mygtukas). Norėdami pasirinkti mygtuką, paspauskite „Control“ + „Option“ + tarpo klavišas. „VoiceOver“ praneša: „Pressed Close Master, button“ (Paspausta Uždaryti ruošinį, mygtukas).

Skaidrių ruošinio rodinys uždarytas, hipersaito spalva pakeista, o jūs grįžtate į įprastą rodinį.

Teksto paryškinimas naudojant teksto efektus

Galite atkreipti dėmesį į svarbius pateikties dalykus, programoje „PowerPoint 2016 for Mac“ paryškindami tekstą, naudojant teksto efektus, pvz., šešėlį, atspindį arba švytėjimą.

 1. Pažymėkite tekstą, kurį norite paryškinti.

 2. Paspauskite „Command“ + „Shift“ + 1, kad atidarytumėte sritį Figūros formatavimas.

 3. Pakartotinai spauskite klavišą Tab, kol „VoiceOver“ praneš: „Shape Option“ (Figūros parinktys). Paspauskite rodyklės dešinėn klavišą, kad pereitumėte į Teksto parinktys, ir paspauskite „Control“ + „Option“ + tarpo klavišas.

 4. Paspauskite Tab vieną kartą, tada rodyklės dešinėn klavišą vieną kartą. „VoiceOver“ praneša: „Text Effects, tab“ (Teksto efektai, skirtukas). Paspauskite „Control“ + „Option“ + tarpo klavišas, kad pasirinktumėte skirtuką.

 5. Spauskite rodyklės dešinėn klavišą, kol „VoiceOver“ praneš: „Scroll area“ (Slinkties sritis). Paspaudę „Control“ + „Option“ + „Shift“ ir rodyklės žemyn klavišą atidarysite sritį.

 6. Naršykite meniu parinktis naudodami rodyklių klavišus. „VoiceOver“ praneš kiekvieną elementą, prie kurio pereisite.

 7. Radę norimą naudoti parinktį, paspauskite „Control“ + „Option“ + tarpo klavišas.

  Teksto efektas pritaikomas pažymėto teksto daliai.

 8. Norėdami uždaryti sritį Figūros formatavimas ir grįžti į pateiktį, vieną kartą paspauskite „Control“ + „Option“ + „Shift“ + rodyklės aukštyn klavišas, tada pakartotinai spauskite „Shift“ + „Tab“, kol „VoiceOver“ praneš: „Close Format Shape, button“ (Uždaryti figūros formatavimą, mygtukas). Norėdami pasirinkti, paspauskite „Control“ + „Option“ + tarpo klavišas.

Taip pat žr.

Naudokite „VoiceOver“ ekrano skaitytuvą, kad įtrauktumėte ir formatuotumėte tekstą „„PowerPoint 2016“ skirta „iOS““ pateiktyse ir pateiktumėte auditorijai susistemintą ir lengvai suprantamą pateiktį su saitais į susijusios išsamesnės informacijos šaltinius.

Pastabos : 

 • Šioje temoje daroma prielaida, kad naudojate „iOS“ integruotą ekrano skaitytuvą „VoiceOver“. Norėdami sužinoti daugiau, kaip naudoti „VoiceOver“, žr. Darbo pradžia naudojant skaitytuvą „VoiceOver“.

 • Šioje temoje manoma, kad naudojate „iPhone“. „iPad“ gali šiek tiek skirtis naršymas ir gestai.

Šioje temoje

Teksto įtraukimas į skaidrę

Pirmą kartą atidarius „PowerPoint“, ekranas padalintas į miniatiūrų sritį kairėje (jei laikote telefoną gulsčiai) arba apačioje (jei laikote telefoną stačiai), skaidrių redagavimo sritį viduryje ir lauką Pastabos apačioje po redagavimo sritimi.

 1. Pateiktyje pasirinkite skaidrę, į kurią norite įtraukti teksto. Kad pasirinktumėte skaidrę, braukite dešinėn arba kairėn, kol išgirsite „Slide <slide number> of <total number of slides>“ (Skaidrė <skaidrės numeris> iš <bendras skaidrių skaičius), tada braukite dešinėn arba kairėn, kol išgirsite norimą pasirinkti skaidrę. Pereinant pranešami skaidrių numeriai. Tada dukart bakstelėkite ekraną. Išgirsite: „Selected“ (Pasirinkta).

 2. Kai pasieksite skaidrę, į kurią norite įtraukti teksto, braukite dešinėn arba kairėn, kol išgirsite teksto lauko tipą ir „Text box, text field“ (Teksto laukas). Jei teksto lauke jau yra teksto, „VoiceOver“ taip pat perskaito tekstą. Norėdami pasirinkti teksto lauką, dukart bakstelėkite ekraną.

 3. Norėdami įtraukti teksto, dar kartą dukart bakstelėkite ekraną. Tada ekranine klaviatūra įveskite tekstą. Norėdami pereiti į klaviatūrą, braukite dešinėn, kol išgirsite: „Q“. Norėdami uždaryti klaviatūrą, braukite kairėn, kol išgirsite: „Hide keyboard“ (slėpti klaviatūrą). Dukart bakstelėkite ekraną.

 4. Norėdami pereiti į paskesnį teksto lauką, braukite kairėn, kol išgirsite teksto lauką.

Ženklelių arba numerių įtraukimas į tekstą

Galite kurti sąrašus su ženkleliais arba numeruotus sąrašus naudodami ekrano skaitytuvą.

 1. Eikite į skaidrę, kur norite pradėti sąrašą.

 2. Norėdami pereiti į juostelę, braukite dešinėn, kol išgirsite: „Show ribbon“ (Rodyti juostelę). Dukart bakstelėkite ekraną.

 3. Kad pereitumėte į juostelės skirtuką Pagrindinis, braukite dešinėn arba kairėn, kol išgirsite juostelės skirtuko pavadinimą ir „Tab“ (Skirtukas). Dukart bakstelėkite ekraną. Norėdami pereiti į skirtuką Pagrindinis, braukite dešinėn arba kairėn, kol išgirsite: „Home tab“ (Skirtukas Pagrindinis). Norėdami pasirinkti, dukart bakstelėkite ekraną.

 4. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami sukurti sąrašą su ženkleliais, braukite dešinėn, kol išgirsite: „Bullets, button.“ (Ženkleliai, mygtukas). Dukart bakstelėkite ekraną. Atidaromas meniu Ženkleliai.

  • Norėdami sukurti numeruotą sąrašą, braukite dešinėn, kol išgirsite: „Numbering, button“ (Numeravimas, mygtukas). Dukart bakstelėkite ekraną. Atidaromas meniu Numeravimas.

 5. Braukite kairėn, kad naršytumėte parinktis, esančias meniu Ženkleliai ir Numeravimas. „VoiceOver“ praneš kiekvieną parinktį, prie kurios pereisite. Pasiekę norimą naudoti parinktį, dukart bakstelėkite ekraną, kad pasirinktumėte. Įterpiami ženkleliai arba numeriai.

 6. Norėdami uždaryti juostelę, braukite dešinėn, kol išgirsite: „Hide ribbon, button“ (Paslėpti juostelę, mygtukas). Dukart bakstelėkite ekraną.

 7. Juostelė uždaroma, o įvesties vieta perkeliama į sąrašą. Ekraninė klaviatūra tampa pasiekiama ir galite įvesti tekstą.

Sąrašo su ženkleliais kūrimas vedant tekstą

 1. Pasirinkite teksto lauką, kuriame norite pradėti sąrašą.

 2. Pereikite į * (žvaigždutė) ekraninėje klaviatūroje. Norėdami pasirinkti, dukart bakstelėkite ekraną. Tada pereikite į tarpo klavišą ir dukart bakstelėkite ekraną.

 3. Ekranine klaviatūra įveskite sąrašo elemento tekstą. Pabaigę eikite prie klavišo Return ir dukart bakstelėkite ekraną, kad jį pasirinktumėte.

  „PowerPoint“ automatiškai pradeda sąrašą su ženkleliais.

Numeruoto sąrašo kūrimas vedant tekstą

 1. Pasirinkite teksto lauką, kuriame norite pradėti sąrašą.

 2. Naudodami ekraninę klaviatūrą įveskite 1. (skaičius vienas ir taškas). Tada pereikite į tarpo klavišą ir dukart bakstelėkite ekraną.

 3. Ekranine klaviatūra įveskite sąrašo elemento tekstą. Pabaigę eikite prie klavišo Return ir dukart bakstelėkite ekraną, kad jį pasirinktumėte.

  „PowerPoint“ automatiškai pradeda numeruotą sąrašą.

Hipersaito įtraukimas arba redagavimas

Galite įtraukti hipersaitų, kurie atidaromi tinklalapyje. Taip pat galite įtraukti mailto saitą, kuris naudoja „iPhone“ įrenginio el. pašto paskyrą, kad sukurtumėte naują el. laišką, kuriame automatiškai įvestas nurodytas adresas.

Saitas į tinklalapį

 1. Eikite į skaidrę, į kurią norite įtraukti saitą.

 2. Įveskite žiniatinklio adresą naudodami ekraninę klaviatūrą, tada pereikite prie tarpo klavišo arba klavišo Return. Dukart bakstelėkite ekraną, kad paspaustumėte mygtuką. „PowerPoint“ automatiškai sukuria hipersaitą.

Saitas į naują el. laišką

 1. Eikite į skaidrę, į kurią norite įtraukti saitą.

 2. Įveskite el. pašto adresą naudodami ekraninę klaviatūrą, tada pereikite prie tarpo klavišo arba klavišo Return. Dukart bakstelėkite ekraną, kad paspaustumėte mygtuką. „PowerPoint“ automatiškai sukuria saitą.

Hipersaito redagavimas

 1. Norėdami redaguoti hipersaitą, į jį perkelkite žymiklį ir dviem pirštais dukart bakstelėkite ekraną. Girdite hipersaito adresą.

 2. Braukite dešinėn, kol išgirsite: „Edit button“ (Redagavimo mygtukas). Atidaromas meniu Redaguoti saitą.

 3. Norėdami keisti hipersaito rodomą tekstą, pereikite į teksto lauką Rodymas. Braukite dešinėn, kol išgirsite dabartinį adresą ir „Display“ (Rodymas). Dukart bakstelėkite ekraną. Tada redaguokite rodomą tekstą ekranine klaviatūra.

  Patarimas : Galite greitai išvalyti dabartinį rodomą tekstą nenaudodami klaviatūros. Norėdami panaikinti dabartinį rodomą tekstą, teksto lauke Rodymas braukite dešinėn. Išgirsite: „Clear text button“ (Mygtukas Valyti tekstą). Tada norėdami pasirinkti, dukart bakstelėkite ekraną.

 4. Įvedę norimą rodymo tekstą, braukite kairėn, kol išgirsite: „Done button“ (Mygtukas Atlikta). Dukart bakstelėkite ekraną.

 5. Rodomas tekstas pakeistas, o įvesties vieta perkeliama į pateiktį.

Taip pat žr.

„„PowerPoint“, skirta „Android““ įrenginyje naudokite „TalkBack“, įtaisytąjį ekrano skaitytuvą, skirtą „Android“, kad į pateiktį įtrauktumėte teksto ir hipersaitų. Taip pat galite kurti sąrašus su ženkleliais arba numeruotus sąrašus, kad geriau struktūrizuotumėte pateiktis.

Pastabos : 

 • Šioje temoje manoma, kad naudojate šią programą „Android“ telefone. „Android“ planšetiniame kompiuteryje gali šiek tiek skirtis naršymas ir gestai.

 • Šioje temoje manoma, kad naudojate integruotą ekrano skaitytuvą“, „TalkBack“. Norėdami daugiau sužinoti apie „TalkBack“ naudojimą, eikite į „Android“ pritaikymas neįgaliesiems.

Šioje temoje

Teksto įtraukimas į skaidrę

 1. Kai programoje „PowerPoint“ atidaryta pateiktis ir įvesties vieta skaidrėje, dukart bakstelėkite ekraną. Išgirsite: „Edit button“ (Redagavimo mygtukas). Dukart bakstelėkite ekraną.

 2. Braukite dešinėn, kol rasite teksto lauką, į kurį norite įtraukti teksto. Dukart bakstelėkite ekraną, kad atidarytumėte teksto lauką ir galėtumėte redaguoti.

 3. Braukite dešinėn, kol išgirsite: „Edit text button“ (teksto redagavimo mygtukas), tada dukart bakstelėkite ekraną.

 4. Naudokite ekraninę klaviatūrą tekstui vesti.

 5. Braukite žemyn, tada kairėn, kad uždarytumėte klaviatūrą.

  Žymiklis lieka teksto lauke. Dar kartą perbraukę žemyn, tada kairėn, grįšite į skaidrės pasirinkimo rodinį.

Ženklelių arba numerių įtraukimas į tekstą

Į bet kurį pateikties teksto lauką galite įtraukti sąrašą su ženkleliais ar numeruotą sąrašą.

 1. Kai programoje „PowerPoint“ atidaryta pateiktis ir įvesties vieta skaidrėje, dukart bakstelėkite ekraną. Išgirsite: „Edit button“ (Redagavimo mygtukas). Dukart bakstelėkite ekraną.

 2. Braukite dešinėn, kol rasite teksto lauką, į kurį norite įtraukti ženklelių arba numerių. Dukart bakstelėkite ekraną, kad redaguotumėte teksto lauką.

 3. Kad įtrauktumėte ženklelių ar numerių, atlikite nurodytus veiksmus.

  • Norėdami įtraukti sąrašo su ženkleliais elementą, braukite dešinėn, kol išgirsite: „Not checked, bullets, switch, double-tap to toggle“ (Nepažymėta, ženkleliai, jungiklis, dukart bakstelėkite, kad perjungtumėte), tada dukart bakstelėkite ekraną.

  • Norėdami įtraukti numeruoto sąrašo elementą, braukite dešinėn, kol išgirsite: „Not checked, numbering, switch, double-tap to toggle on“ (Nepažymėta, numeravimas, jungiklis, dukart bakstelėkite, kad įjungtumėte), tada dukart bakstelėkite ekraną.

  Pastaba : Gali būti, kad jau nustatyta, jog jūsų naudojamame „PowerPoint“ šablone teksto lauke būtų sąrašas. Tokiu atveju, užuot išgirdę „Not checked“ (Nepažymėta), išgirsite „Checked“ (Pažymėta).

 4. Naudokite ekraninę klaviatūrą sąrašo elementui vesti.

 5. Kad įtrauktumėte kitą sąrašo elementą, braukite pirštu ekrano apatiniame dešiniajame kampe, kol išgirsite: „Enter“ (įvesti). Atitraukite pirštą, kad įterptumėte naują sąrašo elementą, ir įveskite jį naudodami klaviatūrą.

 6. Kai sąrašas paruoštas, braukite žemyn, tada kairėn, kad uždarytumėte klaviatūrą.

  Žymiklis lieka teksto lauke. Dar kartą perbraukę žemyn, tada kairėn, grįšite į skaidrės pasirinkimo rodinį.

Hipersaito įtraukimas

 1. Kai programoje „PowerPoint“ atidaryta pateiktis ir įvesties vieta skaidrėje, dukart bakstelėkite ekraną. Išgirsite: „Edit button“ (Redagavimo mygtukas). Dukart bakstelėkite ekraną.

 2. Braukite dešinėn, kol rasite teksto lauką, į kurį norite įtraukti hipersaitą. Dukart bakstelėkite ekraną, kad redaguotumėte teksto lauką.

 3. Braukite dešinėn, kol išgirsite „Not checked, expand switch“ (Nepažymėta, išplėtimo jungiklis), tada dukart bakstelėkite ekraną. Išgirsite: „Tab menu, on“ (Skirtuko meniu, įjungta).

 4. Dukart bakstelėkite ekraną, tada braukite dešinėn, kol išgirsite „Insert tab, double-tap to activate“ (Įterpimo skirtukas, dukart bakstelėkite, kad suaktyvintumėte), tada dukart bakstelėkite ekraną.

 5. Braukite dešinėn iki išgirsite „Link menu, double-tap to activate“ (Meniu saitas, bakstelėkite du kartus, kad suaktyvintumėte), tada dukart bakstelėkite ekraną. Išgirsite: „Link window, address, editing“ (Saito langas, adresas, redagavimas).

 6. Braukite dešinėn, kol išgirsite „Insert link“ (Įterpti saitą), tada dukart bakstelėkite ekraną.

 7. Braukite kairėn arba dešinėn iki išgirsite „Edit box for address“ (Redaguoti adreso lauką), tada dukart bakstelėkite ekraną.

 8. Naudokite ekraninę klaviatūrą hipersaito adresui įvesti.

 9. Braukite pirštu ekrano apatiniame dešiniajame kampe iki išgirsite: „Done“ (atlikta). Atitraukite pirštą, kad įterptumėte saitą.

  Meniu Daugiau parinkčių bus uždarytas. Perbraukę žemyn, tada kairėn, grįšite į skaidrės pasirinkimo rodinį.

Taip pat žr.

„PowerPoint“ pateikčių pritaikymas neįgaliesiems

Pagrindinės užduotys pateikčiai sukurti „PowerPoint“, naudojant ekrano skaitytuvą

Įrenginio nustatymas veikti su „Office 365“ pritaikymo neįgaliesiems funkcijomis

Sužinokite, kaip naršyti „PowerPoint“, naudojant pritaikymo neįgaliesiems funkcijas

„PowerPoint Mobile“ įrenginyje naudokite diktorių, įtaisytąjį ekrano skaitytuvą, skirtą „Windows“, kad į pateiktį įtrauktumėte teksto ir hipersaitų. Taip pat galite kurti sąrašus su ženkleliais arba numeruotus sąrašus, kad geriau struktūrizuotumėte pateiktis.

Pastabos : 

Šioje temoje

Teksto įtraukimas į skaidrę

 1. Peržiūrėdami dokumentą programoje „PowerPoint“, dukart bakstelėkite ekraną dviem pirštais. Išgirsite: „Custom“ (Pasirinktinis).

 2. Braukite dešinėn, kol išgirsite: „Edit button“ (Redagavimo mygtukas), tada dukart bakstelėkite ekraną. Išgirsite: „Slide, pane“ (Skaidrė, sritis).

 3. Braukite dešinėn, kol rasite teksto lauką, į kurį norite įtraukti teksto. Dukart bakstelėkite ekraną, kad atidarytumėte teksto lauką ir galėtumėte redaguoti.

 4. Naudokite ekraninę klaviatūrą tekstui vesti.

 5. Braukite pirštu ekrano apačioje iki išgirsite: „Back, button collapsed“ (Atgal, mygtukas sutrauktas). Dukart bakstelėkite ekraną, kad uždarytumėte klaviatūrą.

  Mygtukas Atgal lieka suaktyvintas. Dar kartą dukart bakstelėję ekraną grįšite į skaidrės pasirinkimo rodinį.

Ženklelių arba numerių įtraukimas į tekstą

Į bet kurį pateikties teksto lauką galite įtraukti sąrašą su ženkleliais ar numeruotą sąrašą.

 1. Peržiūrėdami dokumentą programoje „PowerPoint“, dukart bakstelėkite ekraną dviem pirštais. Išgirsite: „Custom“ (Pasirinktinis).

 2. Braukite dešinėn, kol išgirsite: „Edit button“ (Redagavimo mygtukas), tada dukart bakstelėkite ekraną. Išgirsite: „Slide, pane“ (Skaidrė, sritis).

 3. Braukite dešinėn, kol rasite teksto lauką, į kurį norite įtraukti ženklelių arba numerių. Dukart bakstelėkite ekraną, kad redaguotumėte teksto lauką.

 4. Kad įtrauktumėte ženklelių ar numerių, atlikite nurodytus veiksmus.

  • Norėdami įtraukti sąrašo elementą su ženkleliu, braukite dešinėn, kol išgirsite: „Off, bullets, button“ (išjungta, ženkleliai, mygtukas), tada dukart bakstelėkite ekraną.

  • Norėdami įtraukti numeruotą sąrašo elementą, braukite dešinėn, kol išgirsite: „Off, numbering, button“ (išjungta, numeravimas, mygtukas), tada dukart bakstelėkite ekraną.

 5. Naudokite ekraninę klaviatūrą sąrašo elementui vesti.

 6. Kad įtrauktumėte kitą sąrašo elementą, braukite pirštu ekrano apatiniame dešiniajame kampe, kol išgirsite: „Enter“ (įvesti). Dukart bakstelėkite ekraną, kad įterptumėte naują sąrašo elementą, ir įveskite jį naudodami klaviatūrą.

 7. Norėdami užbaigti sąrašą, braukite pirštu ekrano apačioje, kol išgirsite: „Back, button collapsed“ (Atgal, mygtukas sutrauktas). Dukart bakstelėkite ekraną, kad uždarytumėte klaviatūrą.

  Mygtukas Atgal lieka suaktyvintas. Dar kartą dukart bakstelėję ekraną grįšite į skaidrės pasirinkimo rodinį.

Hipersaito įtraukimas

 1. Peržiūrėdami dokumentą programoje „PowerPoint“, dukart bakstelėkite ekraną dviem pirštais. Išgirsite: „Custom“ (Pasirinktinis).

 2. Braukite dešinėn, kol išgirsite: „Edit button“ (Redagavimo mygtukas), tada dukart bakstelėkite ekraną. Išgirsite: „Slide, pane“ (Skaidrė, sritis).

 3. Braukite dešinėn, kol rasite teksto lauką, į kurį norite įtraukti hipersaitą. Dukart bakstelėkite ekraną, kad redaguotumėte teksto lauką.

 4. Braukite dešinėn, kol išgirsite „More options, button collapsed“ (daugiau parinkčių, mygtukas sutrauktas), tada dukart bakstelėkite ekraną.

 5. Braukite kairėn iki išgirsite „Home, button collapsed“ (Pagrindinis, mygtukas sutrauktas), tada dukart bakstelėkite ekraną.

 6. Braukite kairėn iki išgirsite „Insert, 2 of 9“ (Įterpti, 2 iš 9), tada dukart bakstelėkite ekraną.

 7. Braukite dešinėn iki išgirsite „Link button“ (Saito mygtukas), tada dukart bakstelėkite ekraną. Išgirsite: „Link window, address, editing“ (Saito langas, adresas, redagavimas).

 8. Naudokite ekraninę klaviatūrą hipersaito adresui įvesti.

 9. Braukite pirštu ekrano apatiniame dešiniajame kampe iki išgirsite: „Enter“ (įvesti). Kad įterptumėte saitą, dukart bakstelėkite ekraną.

  Įvesties vieta grąžinama į skaidrę, o meniu Daugiau parinkčių uždaromas.

Taip pat žr.

Darbas su „PowerPoint“ skaidrėmis, naudojant ekrano skaitytuvą

Skaidrių spausdinimas programoje „PowerPoint“, naudojant ekrano skaitytuvą

Pagrindinės užduotys kuriant pateiktį programoje „PowerPoint“, naudojant ekrano skaitytuvą

Sužinokite, kaip naršyti „PowerPoint“, naudojant pritaikymo neįgaliesiems funkcijas

Naudokite klaviatūrą ir diktorių, įtaisytąjį ekrano skaitytuvą, skirtą „Windows“, kad į „PowerPoint Online“ pateiktį įtrauktumėte teksto ir hipersaitų.

Pastabos : 

 • Naujos „Office 365“ funkcijos bus pristatomos „Office 365“ prenumeratoriams palaipsniui, todėl jūsų programa gali neturėti šių funkcijų. Norėdami sužinoti, kaip galima greičiau gauti naujas funkcijas, peržiūrėkite Kada gausiu naujausias funkcijas „Office 2016“, skirtame „Office 365“?.

 • Jei norite sužinoti apie sparčiuosius klavišus, žr. Spartieji klavišai programoje „PowerPoint Online“.

 • Šioje temoje manoma, kad naudojate integruotą „Windows“ ekrano skaitytuvą, Diktorių. Norėdami sužinoti daugiau apie Diktoriaus naudojimą, eikite į Diktoriaus naudojimo pradžia.

 • „PowerPoint Online“ veikia jūsų žiniatinklio naršyklėje, todėl spartieji klavišai skiriasi nuo naudojamų kompiuterio programoje. Pvz., norėdami pereiti į komandas ir iš jų, naudosite CTRL + F6, užuot naudoję F6. Taip pat įprasti spartieji klavišai, pvz., F1 (Žinynas) ir CTRL + O (Atidaryti), veikia žiniatinklio naršyklėje, o ne „PowerPoint Online“.

Šioje temoje

Teksto įtraukimas į skaidrę

 1. Programos „PowerPoint Online“ redagavimo rodinyje kelis kartus paspauskite „Ctrl“ + F6, kol pereisite prie miniatiūrų srities. Kai pasieksite miniatiūrų sritį, Diktorius paskelbs dabartinės skaidrės numerį ir pavadinimą.

  Patarimas : Kai atidarote pateiktį „PowerPoint Online“, ji atidaroma Skaitymo rodinyje. Norėdami pereiti į Redagavimo rodinį, paspauskite „Ctrl“ + F6 kelis kartus, kol išgirsite: „Edit Presentation“ (Redaguoti pateiktį). Paspaudę klavišą „Enter“ atidarykite meniu. Tada vieną kartą paspauskite rodyklės žemyn klavišą. Išgirsite: „Edit in browser“ (Redaguoti naršyklėje). Paspaudę klavišą „Enter“ atidarykite pateiktį Redagavimo rodinyje.

 2. Norėdami naršyti skaidres, spauskite rodyklių aukštyn ir žemyn klavišus, kol išgirsite skaidrės, kurią norite redaguoti, numerį ir pavadinimą.

 3. Paspauskite „Ctrl“ + F6. Diktorius praneša: „Slide panel“ (Skaidrių sritis).

 4. Paspauskite Tab, kad įvesties vietą perkeltumėte ties pirmu vietos rezervavimo ženklu. Diktorius praneša vietos rezervavimo ženklą.

 5. Norėdami vietos rezervavimo ženklą pakeisti tekstu, spustelėkite „Enter“ ir pradėkite rašyti. Kai baigsite, paspauskite F2. Diktorius praneša: „Slide panel“ (Skaidrių sritis).

 6. Norėdami pereiti prie kito vietos rezervavimo ženklo, paspauskite Tab. Diktorius praneša vietos rezervavimo ženklą. Pradėkite vesti tekstą paspaudę „Enter“. Kai baigsite, paspauskite F2.

Hipersaito įtraukimas

 1. Skaidrėje pasirinkite teksto dalį, į kurią norite įtraukti saitą, ir paspauskite „Shift“ + F10.

 2. Du kartus paspauskite rodyklės žemyn klavišą. Diktorius praneša: „Link, menu item“ (Saitas, meniu elementas). Norėdami pasirinkti, paspauskite „Enter“.

 3. Atidaromas dialogo langas Saitas. Įveskite saito adresą ir paspauskite „Enter“.

  Dialogo langas bus uždarytas ir saitas įtrauktas į skaidrę.

Taip pat žr.

Techninė pagalba klientams, turintiems negalią

„Microsoft“ nori, kad visiems klientams būtų kuo patogiau naudotis savo programine įranga. Jei turite negalią arba turite klausimų, susijusių su pritaikymu neįgaliesiems, susisiekite su Microsoft Disability Answer Desk techninės pagalbos. „Microsoft Disability Answer Desk“ palaikymo komanda apmokyta daugelio populiarių pagalbinių technologijų ir gali suteikti pagalbą anglų, ispanų, prancūzų kalba ir JAV ženklų kalba. Apsilankykite svetainėje „Microsoft Disability Answer Desk“ ir sužinokite kontaktinę informaciją jūsų regione.

Jei esate valstybinės įstaigos, komercinis ar įmonės vartotojas, susisiekite su įmonės neįgaliųjų aptarnavimo centru.

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×