Taisyklės pridėjimas

Pastaba:  Norėtume jums kuo greičiau pateikti naujausią žinyno turinį jūsų kalba. Šis puslapis išverstas automatiškai, todėl gali būti gramatikos klaidų ar netikslumų. Mūsų tikslas – padaryti, kad šis turinys būtų jums naudingas. Gal galite šio puslapio apačioje mums pranešti, ar informacija buvo naudinga? Čia yra straipsnis anglų kalba , kuriuo galite pasinaudoti kaip patogia nuoroda.

Kai kuriate formos šabloną, galite naudoti taisykles automatiškai rodomas dialogo langas, nustatyti lauko reikšmę, užklausą arba pateikti duomenų ryšį, perjungti rodinius, arba atidaryti arba uždaryti formą, atsižvelgiant į tam tikrus įvykius ir sąlygas. Įvykiu gali būti pakeisti į tam tikrą lauką ar grupę duomenų šaltinis, spustelėkite mygtuką, įterpimo pasikartojanti sekcija arba pasikartojanti lentelėarba atidarymo eilutę arba pateikimo formos. Sąlygomis gali būti skaičiavimai, XPath išraiškos, vartotojo vaidmenys ir lauko reikšmė yra tuščias, nurodytą diapazone, yra lygi reikšmei kito lauko, arba prasideda ar yra yra tam tikrų simbolių.

Be to, prie kiekvienos taisyklės galite pridėti kelis veiksmus. Pavyzdžiui, galite pridėti taisyklę, pagal kurią parodomas dialogo langas, kad vartotojai žinotų, jog bus parodytas naujas formos rodinys, pakeičiamas formos rodinys ir, vartotojui pildant su lauku susietą valdiklį, naudojamas duomenų ryšys.

Šiame straipsnyje

Apžvalga

Suderinamumo pastabos

Pridėti taisyklę, kuri veikia, kai vartotojas atidaro formą

Taisyklės įtraukimas į valdiklį

Taisyklės įtraukimas į lauką arba grupę

Taisyklės, kai vartotojas pateikia formą, įtraukimas

Apžvalga

Kai savo formos šablone norite taikyti verslo logiką, galite naudoti taisykles. Naudojant taisyklę, galima atlikti šiuos veiksmus:

 • Parodyti dialogo lango pranešimą    Galite pridėti taisyklę, kad vartotojui būtų parodytas dialogo langas, kai formoje susidaro tam tikros sąlygos. Pavyzdžiui, pranešimas gali būti parodytas išlaidų ataskaitos formoje, jei vartotojas įveda reikšmę, kuri yra didesnė nei nurodyta suma.

 • Parodyti dialogo lango išraišką    Galite pridėti taisyklę, kad būtų parodyti XPath išraiškos, kuri apskaičiuoja skirtingų formos laukų reikšmes, rezultatai. Pavyzdžiui, šį veiksmą galite naudoti tada, kai taikote kelias taisykles, kurios yra naudojamos sudėtingiems skaičiavimams atlikti. Šį veiksmą galite naudoti norėdami patikrinti, ar skaičiavimas atliekamas tinkamai. Norint tai padaryti, reikia stebėti kiekvieną skaičiavimo metu atliekamą reikšmių keitimą.

 • Pakeisti rodinius    Galite pridėti taisyklę, kad galėtumėte naršyti kelis rodinius arba pakeisti rodinį formos, kuri yra sukurta pagal vartotojo vaidmenį, susietą su šią formą atidarančiu vartotoju. Pavyzdžiui, taisyklę galite pridėti prie mygtuko, kurį spustelėję vartotojai gali pereiti į ankstesnį arba paskesnį rodinį.

 • Nustatyti lauko reikšmę    Galite pridėti taisyklę, pagal kurią apskaičiuojama lauko reikšmė. Pavyzdžiui, taisyklę galite pridėti prie lauko, kuriame rodoma projekto pabaigos data, apskaičiuojama pagal kito lauko datą ir nustatytą dienų skaičių.

 • Užklausa naudojant duomenų ryšį    Galite pridėti taisyklę, kuri siunčia užklausą duomenų ryšį, kai sąlygos formoje. Pavyzdžiui, galite įtraukti taisyklę, kuri siunčia užklausą duomenų ryšį, kai vartotojas įveda savo darbuotojų skaičių išlaidų ataskaitos formoje.

 • Pateikti duomenis naudojant duomenų ryšį    Galite pridėti taisyklę, pagal kurią naudojant duomenų ryšį išoriniam duomenų šaltiniui pateikiami visi formos duomenys. Pavyzdžiui, prie leidimo prašymo formos šablono galite pridėti taisyklę, pagal kurią formos duomenys pateikiami tinklo tarnybai ir duomenų bazei, kai vartotojas spusteli formos mygtuką Pateikti.

 • Atidaryti naują pildytiną formą    Galite pridėti taisyklę, pagal kurią atidaroma nauja formos, sukurtos pagal šį arba kitą formos šabloną, kopiją. Pavyzdžiui, prie leidimo prašymo formos šablono galite pridėti taisyklę, pagal kurią atliekami šie veiksmai: jei lauko reikšmė viršija nustatytą sumą, pagal taisyklę atidaroma nauja forma, sukurta pagal kitą formos šabloną, kuris naudojamas tiek elektros darbų, tiek statybos leidimų prašymams rengti.

 • Uždaryti formą    Galite pridėti taisyklę, pagal kurią uždaroma forma, kai formoje įvyksta tam tikras įvykis. Pavyzdžiui, galite pridėti taisyklę, pagal kurią uždaroma forma po to, kai vartotojas pateikia formą ir išoriniame duomenų šaltinyje patvirtinama, kad forma buvo pateikta sėkmingai.

Pastaba: Kokius taisyklių tipus galite taikyti savo formos šablone, priklauso nuo formos šablono valdiklių ir laukų.

Valdiklio, kuris yra susietas su lauku, taisyklės automatiškai pritaikomos ir tam laukui, o lauko taisyklės automatiškai pritaikomos su tuo lauku susietam valdikliui. Jei valdiklį susiejate su lauku, kuriam jau taikomos taisyklės, šios taisyklės automatiškai pritaikomos valdikliui. Jei prie valdiklio pridėsite taisyklę, ji bus automatiškai pritaikyta su tuo valdikliu susietam laukui.

Jei prie formos šablono pridėsite kelias taisykles, programa Microsoft Office InfoPath taisykles paleis tokia tvarka, kokia jos pateiktos dialogo lange Taisyklės. Jei reikia, yra galimybė sustabdyti likusių taisyklių apdorojimą.

Puslapio viršus

Suderinamumas

Nors formos šablone, kuris rodomas dialogo langas jūsų vartotojams, galite pridėti taisyklę, dialogo langai nerodomi automatiškai formas, kurias vartotojai pildyti žiniatinklio naršyklėje. Dialogo langai rodomi automatiškai tik būtų užpildyti programoje "InfoPath" formas.

Puslapio viršus

Taisyklės, kuri paleidžiama, kai vartotojas atidaro formą, pridėjimas

 1. Meniu Įrankiai spustelėkite Formos parinktys.

 2. Sąraše Kategorija spustelėkite Atidarymas ir įrašymas.

 3. Dalyje Atidarymas spustelėkite Taisyklės.

 4. Dialogo lange Taisyklės spustelėkite Pridėti.

 5. Lauke Pavadinimas įveskite taisyklės pavadinimą.

 6. Jei norite nurodyti sąlygą, kada taisyklė turėtų būti paleista, spustelėkite Nustatyti sąlygą, įveskite sąlygą ir spustelėkite Gerai. Taisyklė bus paleista tada, kai bus įvykdyta sąlyga, nurodyta atliekant šį veiksmą.

 7. Spustelėkite Pridėti veiksmą.

 8. Sąraše Veiksmas spustelėkite norimą veiksmą ir įveskite to veiksmo parinktis.

 9. Jei prie šios taisyklės norite pridėti daugiau veiksmų, kiekvienam veiksmui pridėti pakartokite 7 ir 8 žingsnius.

 10. Jei norite, kad įvykdžius šios taisyklės sąlygą ir paleidus taisyklę nebūtų paleidžiamos jokios kitos taisyklės, pažymėkite žymės langelį Nustoti apdoroti taisykles, kai bus apdorota ši taisyklė.

 11. Spustelėkite Gerai.

 12. Norėdami patikrinti savo pakeitimus, įrankių juostoje Standartinė spustelėkite Peržiūra arba paspauskite CTRL + SHIFT + B.

Puslapio viršus

Taisyklės pridėjimas prie valdiklio

Jei valdiklis yra susietas su lauku, kuriam yra taikoma viena arba kelios taisyklės, lauko taisyklės automatiškai pritaikomos ir valdikliui. Visos prie valdiklio pridėtos taisyklės pridedamos ir prie lauko. Jei valdiklį įtrauksite į formos šablono rodinį ir susiesite su lauku, kuriam jau taikomos taisyklės, šios taisyklės bus automatiškai pritaikytos ir valdikliui. Jei laukui pritaikote taisyklę, o laukas yra susietas su valdikliu, taisyklės automatiškai pritaikomos ir valdikliui.

 1. Dukart spustelėkite valdiklį.

 2. Spustelėkite skirtuką Duomenys.

 3. Spustelėkite Taisyklės.

 4. Dialogo lange Taisyklės spustelėkite Pridėti.

 5. Lauke Pavadinimas įveskite taisyklės pavadinimą.

 6. Jei norite nurodyti sąlygą, kada taisyklė turėtų būti paleista, spustelėkite Nustatyti sąlygą, įveskite sąlygą ir spustelėkite Gerai. Taisyklė bus paleista tada, kai bus įvykdyta sąlyga, nurodyta atliekant šį veiksmą.

 7. Spustelėkite Pridėti veiksmą.

 8. Sąraše Veiksmas spustelėkite norimą veiksmą ir įveskite to veiksmo parinktis.

 9. Jei prie šios taisyklės norite pridėti daugiau veiksmų, kiekvienam veiksmui pridėti pakartokite 7 ir 8 žingsnius.

 10. Jei norite, kad įvykdžius šios taisyklės sąlygą ir paleidus taisyklę nebūtų paleidžiamos jokios kitos taisyklės, pažymėkite žymės langelį Nustoti apdoroti taisykles, kai bus apdorota ši taisyklė.

 11. Spustelėkite Gerai.

 12. Norėdami patikrinti savo pakeitimus, įrankių juostoje Standartinė spustelėkite Peržiūra arba paspauskite CTRL + SHIFT + B.

Puslapio viršus

Taisyklės pridėjimas prie lauko arba grupės

Jei valdiklis yra susiejamas su lauku, kuriam jau taikomos taisyklės, šios taisyklės bus automatiškai pritaikytos ir valdikliui. Visos prie lauko pridėtos taisyklės pridedamos ir prie valdiklio.

 1. Jei Duomenų šaltinio užduočių srities nematomas, meniu rodymas spustelėkite Duomenų šaltinio .

 2. Dukart spustelėkite lauką.

 3. Spustelėkite skirtuką Taisyklės ir suliejimas.

 4. Spustelėkite Pridėti.

 5. Lauke Pavadinimas įveskite taisyklės pavadinimą.

 6. Jei norite nurodyti sąlygą, kada taisyklė turėtų būti paleista, spustelėkite Nustatyti sąlygą, įveskite sąlygą ir spustelėkite Gerai. Taisyklė bus paleista tada, kai bus įvykdyta sąlyga, nurodyta atliekant šį veiksmą.

 7. Spustelėkite Pridėti veiksmą.

 8. Sąraše Veiksmas spustelėkite norimą veiksmą ir įveskite to veiksmo parinktis.

 9. Jei prie šios taisyklės norite pridėti daugiau veiksmų, kiekvienam veiksmui pridėti pakartokite 7 ir 8 žingsnius.

 10. Jei norite, kad po šios taisyklės nebūtų vykdoma jokia kita taisyklė (esant dabartiniam įvykiui), pažymėkite žymės langelį Nustoti apdoroti taisykles, kai bus apdorota ši taisyklė.

 11. Spustelėkite Gerai.

 12. Norėdami patikrinti savo pakeitimus, įrankių juostoje Standartinė spustelėkite Peržiūra arba paspauskite CTRL + SHIFT + B.

Puslapio viršus

Taisyklės, kai vartotojas pateikia formą, įtraukimas

Galite konfigūruoti formos šablone vykdyti vieną arba daugiau taisyklių, kai jūsų vartotojas pateikia savo formą pagal jūsų formos šabloną. Pavyzdžiui, galite įtraukti taisyklę į formos šabloną, automatiškai pateikia į duomenų bazę ir el. formą, kai vartotojas pasirenka pateikti užpildytos formos. Taip pat galite įtraukti taisyklę formos šablone, kuris įjungia formą į kitą rodinį, kai vartotojas pateikia formą.

Pastaba: Prieš pradėdami šią procedūrą, įsitikinkite, kad jūsų formos šablone yra bent vieną duomenų pateikimo ryšį. Raskite saitai į išsamesnę informaciją apie pateikti duomenų ryšius, rasite skyriuje Taip pat žr .

 1. Meniu Įrankiai spustelėkite Pateikimo parinktys.

 2. Pateikia dialogo langą Parinktys , pažymėkite žymės langelį leisti vartotojams pateikti šią formą .

  Pastaba: Pažymėjus šią parinktį, programa InfoPath prie įrankių juostos Standartinė pridės mygtuką Pateikti, o prie meniu Failas – komandą Pateikti.

 3. Spustelėkite Atlikti pasirinktinį veiksmą naudojant taisykles, tada spustelėkite Taisyklės.

 4. Dialogo lange Formų pateikimo taisyklės spustelėkite Pridėti.

 5. Lauke Pavadinimas įveskite šios taisyklės pavadinimą, nurodantį pateikimo vietą. Pavyzdžiui, jei norite lesti vartotojams pateikti formą naudojant el. laišką tik tuomet, jei konkrečiame lauke esanti reikšmė yra didesnė nei 50 Lt, įrašykite Pateikimas el. paštu, jei daugiau nei 50 Lt.

 6. Norėdami nustatyti sąlygą, kuri turi būti teisinga, prieš naudodami šią taisyklę, spustelėkite Nustatyti sąlygą dialogo lango taisyklė . Dialogo lange sąlyga nustatytas sąlygas, turi būti teisingi, ir spustelėkite gerai.

 7. Dialogo lange Taisyklė spustelėkite Pridėti veiksmą.

 8. Sąraše veiksmas spustelėkite veiksmą, kurį norite atsiranda, kai vartotojas pateikia formą pagal šį formos šabloną ir pasirinkite atitinkamas parinktis, kad veiksmų.

 9. Spustelėkite Gerai.

 10. Norėdami įtraukti papildomų veiksmų, pakartokite 7 – 9 kiekvieno papildomų veiksmų.

 11. Norėdami įtraukti kitų taisyklių, pakartokite veiksmus nuo 4 iki 9 kiekvieną papildomą taisyklę.

 12. Spustelėkite Gerai.

  1. Norėdami pakeisti pavadinimą, rodomą Standartinė įrankių juosta ir pasirodžiusiame meniu failas pildydami formą komandą pateikti mygtuką pateikti , įveskite naują pavadinimą lauke antraštė , pateikti Funkcijos dialogo lange.

   Patarimas: Jei norite priskirti mygtuką ir komandos spartųjį klavišą, įveskite ampersendo (&) prieš simbolį, kurį norite naudoti kaip spartųjį klavišą. Pvz., priskirti ALT + B spartieji klavišai mygtukui ir komandai, įveskite & pateikimo.

 13. Jei, vartotojams užpildžius formą, nenorite leisti naudoti komandos Pateikti arba įrankių juostoje Standartinė esančio mygtuko Pateikti, išvalykite žymės langelį Rodyti meniu elementą Pateikti ir įrankių juostos mygtuką Pateikti.

  1. Pagal numatytuosius parametrus, kai vartotojai pateikia formą, InfoPath išlaiko formą atidaryti ir rodo pranešimą, kad nurodytumėte, jei forma buvo sėkmingai pateikta. Norėdami pakeisti šį numatytąjį veikimo būdą, spustelėkite Išsamiauir atlikite vieną iš šių veiksmų:

   • Uždarykite formą arba sukurti naują tuščią formą, po to, kai vartotojas pateikia užbaigtą formą, spustelėkite po pateikti sąraše norimą parinktį.

   • Norėdami sukurti pasirinktinį pranešimą, nurodančius, jei forma buvo sėkmingai pateikta, pažymėkite žymės langelį naudoti pasirinktinius pranešimus ir įrašykite savo pranešimus apie sėkmės ir nesėkmės laukuose.

    Patarimas: Naudoti pranešimo lauke dėl klaidos pranešimas vartotojams ką daryti, jei jie negali pateikti savo formą. Pavyzdžiui, galite pasiūlyti, vartotojams išsaugoti savo formą ir susisiekti su kuo nors daugiau informacijos.

   • Jei nenorite, kad būtų rodomas pranešimas, kai vartotojas pateikia formą, išvalykite žymės langelį Rodyti pranešimus, sėkmės ir nesėkmės .

Puslapio viršus

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×