Svetainių rinkinių ir visuotinių parametrų valdymas „SharePoint“ administravimo centre

Jei esate „SharePoint Online“ administratorius, „SharePoint“ administravimo centrą galite naudoti, norėdami:

 • Kurti ir valdyti svetainių rinkinius, priskirti ir stebėti svetainių rinkinio saugyklą

 • Valdyti teises ir vartotojus bei padėti apsaugoti svetainių turinį

 • Valdyti vartotojų profilius ir konfigūruoti asmenines svetaines (Mano svetaines)

 • Įgalinti ir konfigūruoti specifines „SharePoint Online“ funkcijas arba visuotinius parametrus

Toliau pateikiama svarbios informacijos apžvalga, į kurią turėtumėte atsižvelgti planuodami kurti, konfigūruoti ir valdyti „SharePoint Online“ aplinką.

Šiame straipsnyje

Kuriamų svetainių rinkinių planavimas

Kokį (-us) svetainės šabloną (-us) turėtume naudoti?

Kiek svetainių rinkinių mums reikia?

Kiek saugyklos vietos reikia kiekvienam svetainių rinkiniui?

Ar reikia kelių kalbų palaikymo?

Planavimas, kad svetainių rinkiniai išliktų lengvai valdomi

Svetainių rinkinių naikinimas ir atkūrimas

Teisių valdymas ir turinio apsaugojimas

Svetainių rinkinio administratorių valdymas

Leidimas išoriniams vartotojams pasiekti vidines svetaines

Turinio apsauga, naudojant informacijos teisių valdymą (IRM)

Asmeninių svetainių ir socialinių funkcijų įgalinimas

Vartotojų profilių valdymas ir pasirinktinių profilio ypatybių ar strategijų planavimas

Personalizuoto turinio rodymas vartotojams, priskiriant auditorijai

Asmeninių vartotojų svetainių nustatymas

Verslo poreikių įvertinimas, planuojant funkcijų konfigūravimą

Partnerių sprendimų įvertinimas

Kuriamų svetainių rinkinių planavimas

Svetainių rinkinys yra žiniatinklio svetainių, turinčių tą patį savininką ir bendrinimo administravimo parametrus pvz., teises, grupė. Kai sukuriate svetainių rinkinį, automatiškai sukuriama aukščiausio lygio svetainė. Vėliau po aukščiausio lygio svetaine galite sukurti vieną ar daugiau antrinių svetainių.

Svetainių rinkinio hierarchijos diagrama, kurioje rodoma aukščiausio lygio svetainė ir antrinės svetainės.

Aukščiausio lygio svetainės ir antrinės svetainės leidžia naudoti skirtingus priemonių ir parametrų valdymo lygius. Naudodami tokią hierarchiją galite leisti vartotojams turėti pagrindinę visos komandos darbo svetainę bei atskiras darbo svetaines ir bendrai naudojamas šalutinių projektų svetaines. Galite kurti atskirus svetainių rinkinius skirtingiems padaliniams arba išorinėms žiniatinklio svetainėms.

Svetainių rinkinių sutvarkymas priklauso nuo organizacijos dydžio ir jos verslo poreikių. Jei išsiaiškinsite kelis pagrindinius dalykus, pvz., kam svetainė bus naudojama ir kokie vartotojai turės prieigą prie jos, bus lengviau nuspręsti, kokio tipo svetainės šabloną naudoti, kiek saugojimo vietos priskirti ir kiek svetainių rinkinių gali reikėti sukurti. Jeigu reikia peržiūrėti saugojimo limitus arba jūsų plane palaikomų svetainių rinkinių skaičių, žr. „SharePoint Online“: programinės įrangos ribos ir limitai. Kai būsite pasirengę kurti svetainių rinkinius, kurkite juos naudodami „SharePoint“ administravimo centrą.

Norėdami sužinoti:

Paklauskite:

Kokį (-us) svetainės šabloną (-us) turėtume naudoti?

Kurdami svetainių rinkinį galite naudoti svetainės šabloną. Svetainės šablonas yra iš anksto užpildytas sąrašais, bibliotekomis, puslapiais ir kitais elementais arba funkcijomis, padedančiomis įgyvendinti skirtingus verslo poreikius. Galite naudoti šabloną tokį, koks yra, arba tinkinti svetainę pagal savo poreikius.

Kiekviena svetainė paveldės pasirinkto svetainių rinkinio šablono ypatybes. Savo svetainių rinkinyje galite naudoti daugiau nei vieną svetainės šabloną.

 • Kokio tipo turinys bus saugomas svetainėse?

 • Ar svetainė įgyvendins specializuotą tikslą?

 • Kaip žmonės naudos šį turinį?

Kiek svetainių rinkinių mums reikia?

Šiam sprendimui turės įtakos verslo poreikiai ir bendrieji saugyklos limitai.

Kai kurių tipų svetainės, pvz., viešoji žiniatinklio svetainė, taikomųjų programų katalogas, ieškos centras ar mano svetainės pagrindinis kompiuteris, veikia kaip atskiri svetainių rinkiniai. Kai kurie iš jų gali būti automatiškai sukuriami, kai prisiregistruojate naudoti „Office 365“. Jei jūsų organizacija turi kitų specializuotų tikslų, jums gali prireikti papildomų svetainių rinkinių. Pavyzdžiui, kai kurios grupės turi apriboti savo turinio prieigą.

 • Ar yra padalinių arba grupių, kuriems reikia tvarkyti atskirus duomenis?

 • Ar reikės skirtingų svetainių kolekcijų specializuotiems tikslams?

 • Ar planuojate naudoti „SharePoint“ taikomąsias programas (jei taip, jums reikės sukurti taikomųjų programų katalogo svetainę)

Kiek saugyklos vietos reikia kiekvienam svetainių rinkiniui?

Kai jūsų organizacija įsigyja „SharePoint Online“ paslaugą, jai paskiriama saugykla, atitinkanti įsigytų vartotojų licencijų kiekį ir „Office 365“ plano tipą. Žinomas bendras saugyklos dydis, todėl galite nustatyti, kiek vietos skirsite kiekvienam svetainių rinkiniui (mažiausiai 50 MB).

Priskyrę saugyklą naujam svetainių rinkiniui galėsite matyti bendrą jūsų organizacijai skirtos saugyklos talpą ir kiek saugyklos vietos liko priskirti naujiems svetainių rinkiniams. Nustatę svetainių rinkinio saugyklos vietą, jei reikės, vėliau galėsite ją padidinti. Galėsite stebėti, kiek saugyklos vietos naudoja kiekvienas svetainių rinkinys, ir gauti įspėjimą, kai svetainių rinkinys priartės prie paskirtos saugyklos vietos ribos.

Jei pastebėjote, kad baigiasi organizacijos saugyklos vieta, galite atlikti tris veiksmus:

 • Sumažinti „SharePoint Online“ svetainių turinio kiekį

 • Panaikinti vieną arba kelis svetainių rinkinius

 • Įsigyti daugiau saugyklos vietos iš „Microsoft“ arba jūsų teikėjo

Svarbu stebėti, kiek vietos naudojama ir nustatyti svetainių rinkinių administratoriams ir svetainių savininkams skirtas rekomendacijas ir strategijas, susijusias su jūsų organizacijos taikomais failų dydžio apribojimais.

Daugiau informacijos žr. Svetainių rinkinio saugyklos ir serverio išteklių kvotų keitimas.

 • Kaip manote, kiek svetainių rinkinių jums iš viso reikės?

 • Kiek saugojimo vietos gaunate su savo prenumerata?

 • Ar tam tikri svetainių rinkiniai turi didesnius saugojimo reikalavimus nei kiti, atsižvelgiant į juose saugomo turinio tipą ar apimtį?

 • Ar leisite svetainės vartotojams konkrečiame svetainių rinkinyje kurti savo komandų svetaines? Daugiau informacijos apie leidimą kurti svetainę žr. Leidimas vartotojams kurti savo pačių komandos svetainę.

Ar reikia kelių kalbų palaikymo?

Daugiakalbės vartotojo sąsajos (MUI) funkcija leidžia vartotojams peržiūrėti svetaines arba tinklalapius ne numatytąja svetainės arba svetainių rinkinio kalba. MUI funkcija nėra vertimo įrankis, ji tiesiog pakeičia tam tikrų numatytųjų sąsajos elementų rodymo kalbą.

MUI pakeičia tik atskirų vartotojų sąsajas ir tai neturi įtakos tam, kaip svetainė rodoma kitiems vartotojams. Be to, bet koks svetainės turinys, kuris buvo sukurtas naudojant svetainės numatytąją kalbą bus ir toliau rodomas numatytąja kalba.

MUI įgalinama pagal numatytuosius parametrus. Tačiau, jei MUI reikia naudoti svetainių rinkinyje, ją taip pat turi įgalinti svetainių rinkinio administratorius. Jūs ir jūsų svetainių savininkai turite iš anksto nuspręsti, kokia bus jūsų svetainių rinkinių ir svetainių numatytoji kalba, nes nurodytos kalbos pakeisti negalima. Sukūrus svetainių rinkinį svarbu patikrinti, ar tinkami svetainės lokalės ir regiono parametrai. Pvz., kai kuriate svetaines prancūzų kalba, lokalė visada bus Prancūzija, net jei esate Kanadoje. Todėl pasirinkus bet kurią kalbą, svarbu patikrinti, ar regiono ir lokalės parametrai atitinka jūsų vietą.

Daugiau informacijos apie daugiakalbes svetaines žr. Supažindinimas su daugiakalbėmis funkcijomis.

 • Ar kuriuos nors svetainių rinkinius reikia kurti konkrečiomis kalbomis?

Ar kurdami interneto svetainę planuojate naudoti viešąją žiniatinklio svetainę?

Daugiau informacijos apie viešosios žiniatinklio svetainės planavimą ir pasirinktinio domeno naudojimą žr. „SharePoint Online“ planavimo vadovo straipsnį Viešosios žiniatinklio svetainės planavimas.

 • Ar jau turite savo įmonės interneto svetainę, ar norėtumėte naudoti svetainę, kuri jums automatiškai sukuriama „SharePoint Online“?

Puslapio viršus

Planavimas, kad svetainių rinkiniai išliktų lengvai valdomi

Valdymas yra strategijų, vaidmenų, užduočių ir procesų rinkinys, valdantis, kaip organizacija bendradarbiauja siekdama verslo tikslų. Šie tikslai susiję su jūsų teikiamomis paslaugomis ir intelektinės nuosavybės valdymu. Planuodami svetainių rinkinius, kartu turite suplanuoti jų valdymą.

Kai galvosite apie svetainių rinkinių struktūrą ir valdymą, atsakykite į šiuos klausimus.

Norėdami tai pasiekti:

Paklauskite:

Efektyvus svetainių rinkinys sudarytas iš asmenų ir komandų grupių, turinčių bendrų tikslų.

Ar svetainių rinkinių struktūra prisideda prie organizacijos efektyvumo?

Saugi svetainė yra atvira ieškantiems informacijos, tačiau jos informacija neprieinama tiems, kurie ji nėra skirta.

Ar struktūra leidžia informacijos architektūrai atitikti teisės reikalavimus, privatumo poreikius ir saugos tikslus?

Teisių modelis, leidžiantis skaityti, rašyti arba ir skaityti, ir rašyti.

Kokio tipo prieigos prie turinio reikia vartotojams?

Išorinių vartotojų autentifikavimas tik tuose svetainių rinkiniuose, kuriuose to reikia. Daugiau informacijos apie prieigos prie svetainių suteikimą išoriniams vartotojams rasite „SharePoint Online“ žinyno straipsnyje Svetainės bendrinimas su išoriniais vartotojais.

Ar vartotojams, nepriklausantiems įmonei, reikia turėti prieigą?

Valdomasis gerai tvarkomų svetainių planas.

Kam bus leidžiama kurti ir valdyti svetainių rinkinio svetaines?

Konkrečių veiksmų ir taikomųjų programų, pvz., smėlio dėžės technologija pagrįstų sprendimų, vietos.

Kokios funkcijos ir galimybės bus įgalintos vartotojams?

Svetainių rinkinys, kurio turinys naudingas bendrinantiems svetainę.

Ar ieškos rezultatuose rastas turinys bus svarbus bendrinantiems svetainių rinkinį?

Valdomas sprendimas, kurio versiją lengva atnaujinti.

Kokio lygio tinkinimą leisite?

Svetainių rinkinių naikinimas ir atkūrimas

Būdamas „SharePoint“ administratoriumi, galite atkurti panaikintus svetainių rinkinius. Šiukšlinėje laikomus panaikintus svetainių rinkinius galima atkurti, jei jie šiukšlinėje yra ne ilgiau kaip 90 dienų. Po 90 dienų šiukšlinėje esantis svetainių rinkinys automatiškai ištrinamas visam laikui. Jums suteikiama laiko įsitikinti, kad svetainių rinkinyje nėra jūsų organizacijai reikalingų duomenų. Daugiau informacijos žr. Panaikinto svetainių rinkinio atkūrimas.

Puslapio viršus

Teisių valdymas ir turinio apsaugojimas

Šiame skyriuje

Svetainių rinkinio administratorių valdymas

Yra trys „SharePoint Online“ paslaugos administravimo vaidmenys:

 • Visuotinis administratorius   „Office 365“ portalo administratorius; gali valdyti paslaugų licencijas, vartotojus ir grupes, domenus ir prenumeruojamas paslaugas. „Office 365“ visuotinis administratorius taip pat yra „SharePoint Online“ administratorius.

 • „SharePoint“ administratorius   Visuotinis administratorius, kurio pirminis darbas yra valdyti „SharePoint Online“ aplinką, naudojant „SharePoint“ administravimo centrą; gali kurti ir valdyti svetainių rinkinius, skirti teisių rinkinių administratorius, nustatyti nuomotojų parametrus, konfigūruoti išorinių sistemų ryšių paslaugas ir apsaugotą saugyklą, „InfoPath Forms Services“, įrašų valdymą, iešką ir vartotojų profilius.

 • Svetainių rinkinio administratorius   Vartotojas, turintis administravimo teises, leidžiančias valdyti svetainių rinkinį. Svetainių rinkinys gali turėti kelis administratorius, tačiau tik vieną pirminį. „SharePoint Online“ administratorius turi suteikti teises pirminiam svetainių rinkinio administratoriui, kai kurs svetainių rinkinį, ir vėliau gali įtraukti daugiau svetainių rinkinio administratorių.

Kurdamas „SharePoint Online“ svetainių rinkinį, visuotinis arba „SharePoint“ administratorius priskiria pirminį svetainių rinkinio administratorių. Naudinga priskirti vieną arba daugiau atsarginių svetainių rinkinio administratorių, taip pat „Office 365“ turėti antrinį visuotinį administratorių.

Daugiau informacijos žr. Svetainių rinkinio administratorių valdymas.

Puslapio viršus

Leidimas išoriniams vartotojams pasiekti vidines svetaines

„SharePoint Online“ suteikia svetainės vartotojai galimybę kviesti išorinius vartotojus (t. y. vartotojams, kurie neturi „Office 365“ prenumeratos licencijos) peržiūrėti arba redaguoti turinio svetainėse. Jei svarstote, kokių tipų vartotojai gali būti išoriniais vartotojais ir kokias teises turi išorinis vartotojas, žr. „SharePoint Online“ aplinkos išorinio bendrinimo valdymas. Išorinis bendrinimas yra efektyvi bendradarbiavimo priemonė, padedanti įgyvendinti organizacijos poreikius bendradarbiaujant su išoriniais tiekėjais, užsakovais ar klientais. Tačiau svarbu atidžiai valdyti išorinį bendrinimą, kad nebendrinamas turinys būtų tinkamai apsaugotas. Tačiau svarbu atidžiai valdyti išorinį bendrinimą, kad nebendrinamas turinys būtų tinkamai apsaugotas.

Yra trys būdai, kaip vartotojai svetainėse gali bendrinti turinį su organizacijai nepriklausančiais žmonėmis:

Išorinis bendrinimas „SharePoint Online“ aplinkoje (nuomininko) ir svetainių rinkiniuose įgalinamas pagal numatytuosius parametrus. Prieš žmonėms pradedant naudotis svetainėmis arba kol tiksliai nuspręsite, kaip naudoti šią funkciją, gali būti naudinga jį išjungti visur. Galite nuspręsti leisti išorinį bendrinimą tam tikruose svetainių rinkiniuose, o kituose svetainių rinkiniuose, kuriuose saugomas slaptas verslo turinys, jį palikti išjungtą. Turėtumėte išties gerai apsvarstyti, kuri įjungti išorinį bendrinimą ir kokio lygio išorinį bendrinimą leisti.

„SharePoint“ administravimo centre išorinį bendrinimą galite sukonfigūruoti dviem lygmenimis:

 1. Galite įjungti arba išjungti visos „SharePoint Online“ aplinkos (arba nuomininko) visuotinį išorinį bendrinimą.   Be to, įjungę išorinį bendrinimą galite nurodyti, ar leisti bendrinti tik su autentifikuotais vartotojais, ar leisti vartotojams turinį bendrinti ir su autentifikuotais, ir su anoniminiais vartotojais, naudojančiais svečių saitus.

 2. Galite įjungti arba išjungti atskirų svetainių rinkinių išorinį bendrinimą.   Tai suteiks galimybę apsaugoti turinį konkrečiuose svetainių rinkiniuose, kurių nenorite bendrinti. Taip pat galite nurodyti svetainių rinkinio bendrinimo lygį (bendrinimą su autentifikuotais vartotojais ar bendrinimą ir su autentifikuotais, ir anoniminiais vartotojais, naudojančiais svečių saitus).

Daugiau informacijos apie išorinio bendrinimo įjungimą ir valdymą žr. „SharePoint Online“ aplinkos išorinio bendrinimo valdymas. Informacijos apie tai, kaip vartotojai bendrina turinį, žr. Svetainių arba dokumentų bendrinimas su organizacijai nepriklausančiais žmonėmis.

Turinio apsauga, naudojant informacijos teisių valdymą (IRM)

„SharePoint Online“ IRM naudoja „Microsoft Azure Active Directory“ teisių valdymo tarnybas (RMS) – „Office 365“ informacijos apsaugos technologiją. Informacijos teisių valdymo (IRM) apsaugą galima taikyti „SharePoint“ sąrašų ar bibliotekų failams. Norėdami su žinoti daugiau, perskaitykite Kas yra „Microsoft Azure Active Directory“ teisių valdymas?

Kai IRM įgalinamas sąraše ar bibliotekoje, failai užšifruojami taip, kad juos peržiūrėti ar su jais atlikti tam tikrus veiksmus galėtų tik įgaliotieji asmenys. Kiekviename faile, kurio teisės valdomos, taip pat yra leidimo licencija, kuri nustato apribojimus failą peržiūrintiems asmenims. Tipiški apribojimai – failas yra tik skaitomas, neleidžiama kopijuoti teksto, asmenims draudžiama įrašyti vietinę kopiją ir spausdinti failą. Kliento programos, galinčios skaityti IRM palaikančius failų tipus, naudoja faile, kurio teisės valdomos, esančią leidimo licenciją, kad galėtų taikyti šiuos apribojimus. Tokiu būdu failas, kurio teisės valdomos, išlaiko apsaugą net po to, kai yra atsisiunčiamas.

Pagal numatytuosius parametrus IRM išjungiamas, kai prisiregistruojate naudoti „Office 365“. Prieš įjungiant IRM paslaugą per „SharePoint“ administravimo centrą, „Office 365“ visuotinis administratorius pirmiausia turės įdiegti „Windows PowerShell“ teisių valdymo modulį ir tada prijungti teisių valdymo paslaugą. Daugiau informacijos žr. Informacijos teisių valdymo (IRM) nustatymas programoje „SharePoint Online“ ir Informacijos teisių valdymo taikymas sąrašui arba bibliotekai.

Puslapio viršus

Asmeninių svetainių ir socialinių funkcijų įgalinimas

Vartotojo profilis – tai ypatybių, kurios apibūdina „SharePoint“ vartotoją, rinkinys. Funkcijos, pvz., mano svetainės ir žmonių ieška, naudoja vartotojų profilius, kad organizacijos žmonėms pateiktų raiškią personalizuotą informaciją. Kadangi tiek daug socialinių funkcijų remiasi vartotojų profiliais, vartotojų profilių ir socialinių funkcijų konfigūravimas vyksta kartu.

Šiame skyriuje:

Vartotojų profilių valdymas ir pasirinktinių profilio ypatybių ar strategijų planavimas

Kai sukuriamas „Office 365“ vartotojo abonementas, administratorius gali neautomatiniu būdu įvesti vartotojo informaciją, pvz., pareigas, skyrių, telefono numerius ir kitas ypatybes, rodomas „Office 365“ visuotiniame adresų sąraše. Arba, naudodamas įrankį „Microsoft Online Services Directory Synchronization“, administratorius gali į „Office 365“ replikuoti jūsų organizacijos „Active Directory“ vartotojų abonementus (bei kitus „Active Directory“ objektus). Ši informacija tiekiama į vartotojo „SharePoint Online“ profilį.

Nesvarbu, ar vartotojo profilio informaciją „Office 365“ katalogų tarnyboje įvedėte ranka, ar sinchronizavote su „Active Directory“, jei yra informacijos, kurią norite įtraukti į vartotojų profilius, bet nėra jai skirto lauko, sukurkite „SharePoint Online“ vartotojo profilioypatybę. Taip pat galite apibrėžti strategijas, kaip šios ypatybės turėtų veikti.

Papildomos vartotojo profilio ypatybės gali pagerinti jūsų organizacijos „SharePoint“ socialinius ryšius, pvz., žmonių iešką ir rekomendacijas. Pavyzdžiui, galite sukurti vartotojo profilio ypatybę projektams, prie kurių darbuotojas šiuo metu dirba, kuri leis kitiems asmenims rasti temos specialistus.

Atminkite, kad šios ypatybės naudojamos „SharePoint Online“, o ši informacija nebus replikuojama jūsų organizacijos „Office 365“ abonementuose. Tai reiškia, kad „Office 365“ tarnybos, pvz., „Exchange Online“ arba „Lync Online“, nematys šios informacijos, nes ji nebus įtraukta į visuotinį adresų sąrašą.

Planuodami vartotojų profilius pradėkite nuo organizacijos bendradarbiavimo poreikių įvertinimo: apsvarstykite, kokie galėtų būti atsakymai į toliau pateiktus klausimus. Norėdami apriboti planavimo sritį, sutelkite dėmesį į ypatybes, atitinkančias pagrindinius verslo poreikius arba svetainių rinkinių scenarijus. Jei tam tikra ypatybė neatitinka konkretaus scenarijaus, palaukite, kol poreikis bus nurodytas atliekant įprastas operacijas, užuot planavę įtraukti ypatybę tik todėl, kad manote, jog jos prireiks ateityje. Gali būti, kad nereikės iš viso įtraukti naujų ypatybių.

Norėdami tai nustatyti:

Paklauskite:

Kurias ypatybes naudosite pagrindiniuose vartotojų profiliuose. Ypatybės yra svarbios ieškant vartotojų, kuriant turinio auditorijas ir nustatant kolegų bei darbo grupių ryšius.

Ar numatytosios vartotojo profilio ypatybės atitinka jūsų poreikius?

Kaip vartotojai įves šią informaciją ir kas galės ją matyti.

Jei kuriate naujas ypatybes, kokios strategijos turėtų būti joms taikomos?

Ar jums reikia nuoseklios taksonomijos, kad „SharePoint“ ieškos tarnybą priderintų ir rastų vartotojus. Pavyzdžiui, tarkime, jūs sukūrėte profilio ypatybę, pavadinate ją „Paklauskite manęs“ ir norite valdyti šios ypatybės lauke vartotojų įvedamą informaciją. Jeigu leisite jiems įvesti savo reikšmę, jie gali įvesti ją kitaip, nei kitas asmuo jos ieškos. Tokiu atveju sukurkite sąvokų rinkinį, nurodantį parinktis, kurias vartotojas galės pasirinkti, įvesdamas šią informaciją.

Ar jums reikia sukurti sąvokų rinkinį, kad vartotojai turėtų parinkčių rinkinį įvesdami naujos profilio ypatybės reikšmę?

Daugiau informacijos apie sąvokų rinkinius žr. Valdomų metaduomenų įvadas.

Pastabos   

 • Kai katalogų sinchronizavimo įrankis („DirSync“) leidžia „Active Directory“ vartotojų profilius perkelti ir sinchronizuoti su „SharePoint Online“, „Active Directory“ informacija perduodama tik viena kryptimi – iš vidinės „Active Directory“ įdiegties į „SharePoint Online“. Taip užtikrinama, kad „SharePoint Online“ esanti vartojo informacija atspindi naujausią ir tikslią „Active Directory“ vartotojo duomenų būseną. Daugiau informacijos apie „Office 365“ katalogo tarnybą skaitykite skyriuje „Active Directory“ sinchronizavimas „Office 365“.

 • Kai vartotojų profiliai sinchronizuojami iš „Active Directory“, galite sinchronizuoti ir „Active Directory“ grupes. Sinchronizuojant grupes, „SharePoint Online“ pateikiama informacija, kokie vartotojai priklauso kokioms grupėms.

 • Jeigu jūsų „Active Directory“ administratorius sukūrė pasirinktinius „Active Directory“ atributus, ta informacija nebus susieta su numatytomis „Office 365“ ypatybėmis ir nebus sinchronizuojama.

Daugiau informacijos apie vartotojų profilių valdymą ieškokite Vartotojų profilių valdymas „SharePoint Online“.

Puslapio viršus

Personalizuoto turinio rodymas vartotojams, priskiriant auditorijai

„SharePoint“ auditorijos leidžia rodyti turinį vartotojams pagal jų darbą arba užduotį. Auditorijas galima apibrėžti vienu elementu arba kelių elementų deriniu: naryste paskirstymo sąraše, „Windows“ saugos grupėje arba „SharePoint “ grupėje, organizacijos vaidmeniu arba vartotojų profilių viešumo ypatybėmis. Auditorijoms galite taikyti naršymo saitų, sąrašų elementų, bibliotekų elementų ir puslapio dalių turinį.

Prieš sukurdami auditorijas, kurioms bus taikomas turinys, turėtumėte kartu su svetainių rinkinio administratoriumi ir svetainių savininkais nustatyti, kurie svetainės elementai bus naudojami jų svetainėse. Tai padės nuspręsti, kaip žmonės naudos įvairias svetaines, ir nustatyti, kaip norite naudoti tikslinį turinį.

Apibrėžus auditorijas, joms tikslinį turinį galima taikyti keliais būdais. Pavyzdžiui, „Microsoft Office 2013“ taikomosiose programose galite apibrėžti saitus, rodomus Įrašyti kaip > „SharePoint“ naujausi aplankai, ir nustatyti auditorijas, kurioms kiekvienas saitas yra rodomas. Asmeninėse svetainėse (anksčiau vadintose Mano svetainėmis) galite nustatyti viršutinėje saitų juostoje rodomų svetainės naršymo saitų auditorijas. Aplinkoje, kurioje sukonfigūruotos auditorijos, svetainių administratoriai gali naudoti puslapio dalis, kad paskirtų tikslinį turinį atsižvelgdami į auditoriją.

Planuojant auditoriją, reikėtų rasti mažiausią pagrindinių auditorijų rinkinį, atsižvelgiant į organizacijos turinio poreikius.

„SharePoint Online“ auditorijos skiriasi nuo „SharePoint“ teisių. Jei norite panaikinti asmens prieigą prie konkrečios svetainė, dokumentų bibliotekos arba dokumento, tai galite atlikti konfigūruodami teises. Daugiau informacijos apie tokį planavimą žr. Prieigos teisių strategijos planavimas.

Daugiau informacijos apie auditorijų valdymą ieškokite Vartotojų profilių valdymas „SharePoint Online“.

Puslapio viršus

Asmeninių vartotojų svetainių nustatymas

Mano svetainės yra asmeninės svetainės, kurios suteikia daug socialinių tinklų ir bendradarbiavimo funkcijų visiems organizacijos nariams. Be to, Mano svetainės suteikia „Office 365“ vartotojams centrinę vietą, kurioje jie gali saugoti, bendrinti ir sekti svarbią informaciją. Savo asmenines svetaines vartotojai gali pasiekti „SharePoint Online“ svetainės viršuje spustelėdami Svetainės. Spustelėjus naujienų informacijos santrauką arba „OneDrive“, vartotojas bus nukreiptas į kitas Mano svetainės vietas, kai tik bus sukurtas Mano svetaines svetainių rinkinys. Be to, bet kurio puslapio viršutiniame dešiniajame kampe spustelėję vartotojo vardą, tada spustelėję Apie mane, būsite nukreipti į Mano svetainės puslapį, kuriame aprašomi Mano svetainės savininko veiksmai.

Jei esate „SharePoint Online“ administratorius, galite tinkinti bet kurios organizacijos kiekvieno vartotojo Mano svetainės turinį ir įgalinti privatumą saugančias strategijas.

Pagal numatytuosius parametrus Mano svetainės turi tris pagrindinius komponentus:

 • Mano teikiamos naujienos yra numatytasis nukreipimo puslapis. Šiame puslapyje rodoma naujausios veiklos, susijusios su vartotojo nurodytais bendradarbiais ir pomėgiais, informacijos santrauka. Vartotojai gali tinkinti savo informacijos santraukas sekdami kolegas, nurodydami pomėgius ir konfigūruodami norimą sekti veiklos tipą.

 • Mano „OneDrive“ verslui turinysyra puslapio dalies puslapis, rodantis Mano svetainėje saugomą vartotojo turinį.

 • Mano svetainės – tai puslapis, kuriame pateikiami vartotojų sekamų ir rekomenduojamų svetainių saitai.

 • Apie mane rodo vartotojo profilio puslapį kitiems organizacijos darbuotojams. Čia jie gali dalintis žiniomis, profilio paveikslėliais ir t.t. Nors puslapiai Mano naujienų informacijos santrauka ir Mano „OneDrive“ verslui turinys yra prieinami tik vartotojui, puslapį Mano profilis vartotojas ir kiti organizacijos darbuotojai pamato prisijungę prie vartotojo Mano svetainės.

Norėdamas efektyviai suplanuoti Mano svetaines, „SharePoint Online“ turėtų nustatyti reikiamą Mano svetainių kvotą. Be to, „SharePoint Online“ administratorius gali nurodyti svarbią konfigūracijos informaciją, pvz., patikimas pagrindinio kompiuterio vietas, pageidaujamą ieškos centrą, kokie abonementai ar grupės Mano svetainėse turės skaitymo teises, ir kitus privatumo ir saugos parametrus, kuriuos galima rasti „SharePoint“ administravimo centre, dalyje Vartotojų profiliai. „SharePoint Online“ administratorius taip pat valdo vartotojo profilio ypatybes, rodomas Mano svetainės vartotojų profilių puslapiuose.

Svetainių rinkinių administratoriai arba svetainių savininkai gali nustatyti, ar komandų svetainėse veikianti funkcija Svetainės informacijos santrauka bus įjungta svetainėje. Įjungus šią funkciją, bus sukurtos svetainės informacijos ir mažoji informacijos santraukos, kurias bus galima skaityti svetainėje arba sekti iš Mano svetainės.

Puslapio viršus

Šioje lentelėje pateikiamos bendruomeninių funkcijų teisių rekomendacijos:

Teisė

Rekomendacija

Kurti asmeninę svetainę

Pagal numatytuosius parametrus visi autentifikuoti vartotojai gali kurti Mano svetainės žiniatinklio svetainę. Įsitikinkite, ar norite, kad numatytasis parametras būtų taikomas organizacijai. Arba, naudodami vieną arba kelias saugos grupes, galite suteikti teisę kurti asmeninę svetainę organizacijos vartotojų pogrupiui.

Naudoti socialines priemones

Pagal numatytuosius parametrus autentifikuoti vartotojai gali įtraukti įvertinimus ir bendruomenės žymes į dokumentus, kitus „SharePoint Online“ elementus ir kitus elementus, pvz., išorinius tinklalapius ir interneto dienoraščių skelbimus. Be to, vartotojai gali teikti pastabas ekspromtu Mano svetainės žiniatinklio svetainės profilių puslapiuose arba bet kuriame „SharePoint Online“ puslapyje. Arba, naudodami vieną arba kelias saugos grupes, galite suteikti teisę naudoti socialines priemones organizacijos vartotojų pogrupiui.

Naudoti asmenines priemones

Pagal numatytuosius parametrus autentifikuoti vartotojai gali redaguoti savo profilius, įtraukti arba redaguoti kolegas ir įtraukti arba redaguoti narystes. Arba, naudodami vieną arba kelias saugos grupes, galite suteikti teisę naudoti asmenines priemones organizacijos vartotojų pogrupiui.

Į ką reikėtų atkreipti dėmesį

Mano svetainės funkcijos, reikalaujančios ypatingo dėmesio:

 • Naujienų informacijos santrauka   Pagal numatytuosius parametrus naujienų teikimo funkcija įgalinta, kad svetainės vartotojai galėtų sekti bendradarbių veiklą Mano svetainės naujienų teikimo puslapyje. Vartotojai gali peržiūrėti veiklą tik toje informacijos santraukoje, kurios teises turi. Planuodami Mano svetaines turite atsižvelgti į šios funkcijos įtaką privatumui ir taikyti teisių apribojimus, atsižvelgdami į savo reikalavimus.

 • Žymių ir pastabų įrankis   Žymių ir pastabų įrankį galima įjungti arba išjungti „SharePoint“ administravimo centre, nustatant teisę naudoti žymes ir pastabas. Šis parametras taikomas visiems vartotojams, turintiems teisę naudoti žymes ir pastabas.

Daugiau informacijos apie Mano svetainių valdymą žr. Mano svetainės parametrų valdymas „SharePoint Online“. Informacijos, kaip tinkinti Mano svetainės pagrindinį kompiuterį, kuris valdo jūsų organizacijos asmeninėse svetainėse naudojamų naujienų teikimo ir profilių puslapių išvaizdą ir funkcijas, žr. Mano svetainės pagrindinio kompiuterio tinkinimas.

Puslapio viršus

Verslo poreikių įvertinimas, planuojant funkcijų konfigūravimą

Yra daug funkcijų, kurias galima konfigūruoti ir valdyti iš „SharePoint“ administravimo centro. Planuojant laiką ir išteklius, naudinga įvertinti, ar organizacija turi specifinių funkcijų verslo poreikių. Šis etapas padės jums nustatyti, kur organizacijoje gali reikėti įtraukti temos specialistus, kurie padės administratoriams planuoti šių funkcijų konfigūravimą. Pavyzdžiui, norint surinkti reikiamus tokių konfigūruojamų funkcijų, kaip komandos parduotuvė, arba įrašų valdymo funkcijų, pvz., turinio tvarkytuvo, reikalavimus, jums gali tekti bendradarbiauti su organizacijos darbuotojais, atsakingais už įmonės taksonomiją, įrašų arba turinio valdymą.

Ar jums reikia šių galimybių?

Norėdami sužinoti daugiau apie nustatymą, eikite į:

Svetainių kūrėjai nori kurti ir publikuoti naršyklės palaikomas formas, kurias svetainės vartotojai gali užpildyti.

„InfoPath Forms Services“ leidžia formas, kurios gali būti generuojamos žiniatinklio naršyklėje. Tai pasiekiama „Office 365“ planuose E3 ir E4.

Jums reikia dirbti su verslo duomenimis, saugomais išorinėse programose, ir norite integruoti tuos duomenis „SharePoint Online“ svetainėse.

Norėdami prisijungti prie tokių duomenų šaltinių, kaip „SQL Azure“ duomenų bazės arba „Windows Communication Foundation“ žiniatinklio tarnybos (dar žinomos kaip WCF), naudokite išorinių sistemų ryšių paslaugas.

Norite kurti ir naudoti taksonomijas, kad galėtumėte klasifikuoti ir tvarkyti svetainėse pateikiamą informaciją.

Norėdami kurti, importuoti ir valdyti hierarchinius centralizuotai valdomų terminų rinkinius (vadinamus terminų rinkiniais), naudokite terminų saugyklos tvarkymo įrankį.

Jums reikia automatiškai nukreipti turinį į nurodytas vietas, atsižvelgiant į įrašų arba dokumentų valdymo kriterijus.

Jums reikia konfigūruoti „SharePoint Online“ aplinkos iešką.

Norite suteikti vartotojams galimybę rasti ir įdiegti viduje sukurtas verslo taikomąsias programas arba trečiųjų šalių taikomąsias programas, kad jie galėtų tinkinti ir išplėsti svetaines.

Norite sukurti el. aptikimo centrą, kuriame galėsite valdyti turinį, galimai naudojamą tyrimų, audito ar teisinių bylų el. aptikimo užklausose.

El. aptikimo centras – tai svetainių rinkinys, kuris turi būti sukurtas „SharePoint“ administravimo centre. El. aptikimo centro šablonas pateiktas naujo svetainių rinkinio dialogo lango skirtuke Įmonė. Kiekviena nauja byla tampa el. aptikimo centro svetainių rinkinio svetaine.

Puslapio viršus

Partnerių sprendimų įvertinimas

Planuodami turite įvertinti, ar jūsų organizacija turi konkrečių verslo poreikių, dėl kurių jums gali prireikti naudoti trečiosios šalies paslaugas ar programas, norint tinkinti „SharePoint Online“. Pavyzdžiui, jūsų organizacijai gali reikėti perkelti daug turinio arba daug vartotojų į „SharePoint Online“ svetainę. Arba kai kuriems jūsų verslo procesams gali būti reikalingas sąrašų, kuriuose įgalintas el. paštas, palaikymas. Jei manote, kad jūsų organizacijai gali būti naudingos trečiosios šalies paslaugos ar programos, susipažinkite su profesionaliomis paslaugomis ir programomis, kurias teikia „Microsoft“ partneriai „Microsoft Office 365 Marketplace“. Apsilankę šioje parduotuvėje galite rasti specialistų, padėsiančių įdiegti debesies technologijas arba pritaikyti „Microsoft Office 365“ jūsų įmonės poreikiams. Pateikiamas trečiųjų šalių paslaugas ir sprendimus patartina ištirti planavimo proceso pradžioje.

Puslapio viršus

Grįžti į „SharePoint Online“ planavimo vadovą, skirtą „Office 365 Enterprise“ ir „Office 365 Midsize“

Taikoma: SharePoint OnlineAr ši informacija buvo naudinga?

Taip Ne

Kaip galėtume tai pagerinti?

255 liko simbolių

Siekiant apsaugoti jūsų privatumą, neįtraukite kontaktinės informacijos į atsiliepimus. Peržiūrėkite mūsų privatumo strategija.

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Palaikymo ištekliai

Kalbos pakeitimas