Svetainių ir svetainių rinkinių tvarkymas

Svarbu :  Šis straipsnis išverstas naudojant mašininį vertimą, žr. atsakomybės atsisakymą. Su šio straipsnio versija anglų kalba galite susipažinti čia .

Kai svetainę skirtingais tikslais lanko per daug žmonių, būna sunku ją prižiūrėti, ji pasensta ir tampa mažiau naudinga. Pavyzdžiui, jei ta pati svetainė naudojama klientams sekti, įmonės strategijai saugoti ir dokumentams apie kuriamus produktus bendrai naudoti, tuomet yra daug sunkiau ją tvarkyti ir ji gali greitai tapti netvarkinga. Kita vertus, jei turite per daug svetainių, gali būti sunku rasti norimą informaciją.

Šiame straipsnyje

Svetainių ir svetainių rinkinių skaičiaus nustatymas

Nutarimas, ką norėsite naudoti: svetainių rinkinius ar antrines svetaines

Svetainės hierarchijos kūrimas

Svetainės naudojimo stebėjimas

Nenaudojamų svetainių tvarkymas

Svetainių ir svetainių rinkinių skaičiaus nustatymas

Nuspręsti, kiek svetainių ir svetainių rinkinių jums reikės, padės rodikliai, pvz.:

 • Kiek asmenų naudojasi svetainėmis.

 • Kaip svetaines naudojantys asmenys susiję arba kaip bendrauja tarpusavyje.

 • Kaip asmenys naudos svetainę.

 • Kokio tipo turinį ketinate saugoti svetainėse.

 • Ar labai sudėtinga yra informacija, kurią bandote tvarkyti.

Turėtumėte nustatyti savo svetainės tikslų ir vartotojų sąrašą ir nuspręsti, kiek atskirų svetainių jums reikia.

Puslapio viršus

Nutarimas, ką norėsite naudoti: svetainių rinkinius ar antrines svetaines

Turėtumėte nuspręsti, ar savo svetaines norite kurti kaip atskirų svetainių rinkinių aukščiausio lygio svetaines, ar kaip to paties svetainių rinkinio antrines svetaines. Šis sprendimas priklauso nuo to, ar daug svetainės turi bendra viena su kita, ar norite galimybės tvarkyti jas atskirai, taip pat, ar norite, kad elementai, pvz., naršymas ir ieška, joje būtų naudojami bendrai.

Svetainių rinkinyje visos svetainės gali naudoti tuos pačius elementus:

 • Naršymo juostą (viršutinę saito juostą ir naršymo kelio juostą)

 • Turinio tipus

 • Darbo eigas

 • Saugos grupes

 • Sąrašų peržvalgos laukus

 • Ieškos aprėptį

 • Priemonių rinkinį

Atskiruose svetainių rinkiniuose pasirinkite aukščiausio lygio svetaines, kai norite atlikti šiuos veiksmus:

 • Atskirti skirtingų svetainių saugą.

  Pastaba : Net jei turite unikalių antrinės svetainės teisių, kartais galite norėti, kad dvi svetainės neturėtų bendrų vartotojų ir teisių. Tokiais atvejais turėtumėte naudoti atskirus svetainių rinkinius.

 • Ateityje svetainių rinkinį perkelti į kitą duomenų bazę.

 • Kurti tik tos svetainės atsarginę kopiją, taip pat atkurti tik tą svetainę.

 • Aprėpti tik tos svetainės darbo eigą.

 • Naudoti kvotas atskirai tvarkyti kiekvienos svetainės užimamą vietą.

 • Decentralizuoti savo administravimą ir padaryti taip, kad rinkinių administratoriai atliktų užduotis kaip prieigos užklausų ar svetainės naudojimo patvirtinimą.

Pasirinkite to paties svetainių rinkinio antrines svetaines, jei norite atlikti šiuos veiksmus:

 • Bendrai naršyti svetainėse.

 • Jei norite, kad antrinės svetainės paveldėtų pirminių svetainių teises.

 • Svetainėse bendrai naudoti sąrašus.

 • Svetainėse bendrai naudoti dizaino elementus (pvz., temas ar stilius).

Puslapio viršus

Svetainės hierarchijos kūrimas

Paprastai svetainės yra hierarchijoje. Hierarchijos viršuje yra aukščiausio lygio svetainė. Po šia aukščiausio lygio svetaine gali būti kelios antrinės svetainės (įskaitant dokumento ir susitikimų darbo sričių svetaines), o kiekviena antrinė svetainė gali turėti savo antrinių svetainių. Visa aukščiausio lygio svetainės ir jos antrinių svetainių struktūra yra vadinama svetainių rinkiniu.

Galite naudoti svetainės planavimo įrankį, kurį palaiko Windows SharePoint tarnybos, pvz., atsisiųsdintiną Microsoft Office Visio piešimo ir diagramų kūrimo programinės įrangos šabloną, arba kitą būdą kurti svetainės hierarchijos diagramą, įskaitant visus reikiamus svetainių rinkinius, aukščiausio lygio svetaines ir antrines svetaines.

Puslapio viršus

Svetainės naudojimo stebėjimas

Jei norite sužinoti, kokį poveikį turi jūsų svetainė, turite sekti, kiek vartotojų ją lanko, kiek ir kokio tipo apsilankymų ji gauna, taip pat kitą svetainės naudojimo informaciją. Suvestinės ir išsamaus naudojimo ataskaitos teikia informaciją, pvz.:

 • Apsilankymų puslapyje skaičių

 • Unikalių vartotojų skaičių

 • Naršyklės ir operacinės sistemos informaciją

 • Kreipimąsi į domenus ir URL

Sekti informacijos naudojimą naudinga, jei norite nustatyti, koks jūsų svetainės turinys dažniausiai naudojamas (taigi toks ir turi išlikti), o kuris rečiausiai (ir dėl to gali būti archyvuojamas). Kartu su svetainės naudojimo statistika, galite sekti, kiek jūsų svetainė užima saugyklos vietos, taip pat jūsų svetainės kuriamo aktyvumo lygį. Windows SharePoint Services 3.0 surenka informaciją kaip svetainių kvotos sekimo dalį.

Kaip svetainės savininkas, galite tvarkyti serverio išteklių kontrolės ir atidžiai stebėti sričių, pvz., saugojimo vietos pažymėdami kvotas, nustatytas svetainių.

Kad būtų lengviau tvarkyti svetainę ir serverio išteklius, vietinio serverio kompiuterio administratorius gali nurodyti kvotas, kurios naudojamos riboti svetainės vietos saugykloje dydį ir prie svetainių rinkinio pridėtų vartotojų skaičių. Šios kvotos padeda užtikrinti, kad viena svetainė negalės išnaudoti tiek daug išteklių, jog dėl to nebeveiktų kitos svetainės.

Serverio administratorius gali naudoti užraktus, kad svetainės negalėtų viršyti jūsų saugojimo kvotų apribojimų ir, jei reikia, blokuoti visų vartotojų prieigą prie svetainės.

Jei viršija maksimalią saugojimo kvotą, svetainė gali būti automatiškai užrakinama. Serverio administratorius taip pat gali užrakinti svetainę neautomatiniu būdu, jei, pavyzdžiui, svetainė pažeidžia svetainės naudojimo strategiją. Atsižvelgiant į užrakto tipą, užrakintos svetainės rezultatas bus skirtingas:

 • Jei svetainė užrakinta, nes viršijo saugojimo kvotos ribą, naują turinį bandantys nusiųsti vartotojai pamatys klaidą, pranešančią, kad diskas yra pilnas.

 • Jei svetainė užrakinta neautomatiniu būdu, ją peržiūrėti bandantys vartotojai pamatys pranešimą, kad prieiga uždrausta.

Svetainės administratoriai negalės patys atrakinti svetainių, jei jos užrakintos dėl to, kad viršyta kvotos ribą. Tik serverio administratorius gali pašalinti neautomatinį užraktą. Jei norite išsiaiškinti, kokios yra dabartinės jūsų svetainės kvotos vertės ir duomenys, susisiekite su savo serverio administratoriumi.

Svetainės kvotos duomenų peržiūra

 1. Svetainės veiksmų meniu Mygtuko paveikslėlis , spustelėkite Svetainės parametrai.

  Pastaba : Svetainėje, kurios meniu Svetainės veiksmai tinkintas, nukreipkite žymiklį į Svetainės parametrai, tada spustelėkite norimus peržiūrėti parametrus.

 1. Puslapio Svetainės parametrai sekcijoje Svetainių rinkinio administravimas spustelėkite Naudojimo suvestinė.

 2. Norėdami peržiūrėti išsamią naudojamos saugyklos informaciją, sekcijoje Saugykla spustelėkite Saugojimo vietos paskyrimas.

 3. Saugojimo vietos paskyrimo puslapio sekcijoje Pasirinkite rodinį atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami peržiūrėti dokumentų bibliotekų saugojimo vietos paskyrimą, spustelėkite Dokumentų bibliotekos.

  • Norėdami peržiūrėti dokumentų saugojimo vietos paskyrimą, spustelėkite Dokumentai.

  • Norėdami peržiūrėti sąrašų saugojimo vietos paskyrimą, spustelėkite Sąrašai.

  • Norėdami peržiūrėti šiukšlinės elementų saugojimo vietos paskyrimą, spustelėkite Šiukšlinė.

Puslapio viršus

Nenaudojamų svetainių tvarkymas

Jei norite reguliuoti nenaudojamų savo serverio svetainių skaičių, svetainių rinkinio savininkams gali būti išsiųsti pranešimai, reikalaujantys patvirtinti, kad jų svetainių rinkiniai yra naudojami. Nepatvirtinti svetainių rinkiniai taip pat gali būti naikinami automatiškai. Šią priemonę įjungti ir sukonfigūruoti galima centriniame administravime.

Naudoti patvirtinimo yra panašus į įspėjimus. Kai kuriate svetainių rinkinio, svetainės įtraukiamas į duomenų bazę ir yra prisijungę jį kaip "aktyvus" svetainės. Po nurodyto laiko, el. pašto pranešimas siunčiamas į svetainių rinkinio savininkas prašo savininko patvirtinti arba panaikinti nenaudojamą svetainių rinkinį. El. pašto pranešime yra saitai patvirtinti, kad svetainių rinkinys yra aktyvus arba naikinti svetainių rinkinį. Svetainių rinkinio savininkui išsiuntus el. pašto pranešimą, yra trys galimi rezultatai:

 • Jei svetainė naudojama, svetainių rinkinio savininkas patvirtins, kad svetainių rinkinys yra aktyvus, taigi jis bus išsaugomas. Kai savininkas spusteli patvirtinimo saitą, svetainės sertifikavimo data yra pratęsiama.

 • Jei svetainė nenaudojama, savininkas gali panaikinti svetainių rinkinį vykdydamas el. pašto pranešimo instrukcijas, arba gali nieko nedaryti. Atsižvelgiant į serverio administratoriaus nurodytą intervalą, savininkas ir toliau gaus periodinius el. pašto pranešimus, kol patvirtins, kad svetainių rinkinys yra naudojamas arba svetainių rinkinį panaikins.

 • Jei svetainių rinkinio nėra naudojamas, o serverio administratorius turi įjungti automatinio naikinimo priemonę, el. pašto siunčiami pranešimai svetainių rinkinio savininkui tam tikrą laiką. Jei svetainių rinkinio savininkas negali patvirtinti, kad svetainių rinkinys naudojamas, tada automatiškai panaikinti svetainių rinkinį.

Norėdami apsaugoti svetainę nuo automatinio naikinimo, patariame vadovautis šia praktika:

 • Kai vartotojai kuria svetainių rinkinius, reikalaukite antrinio kontakto.

  Kaip numatyta, svetainių rinkinio kūrėjas yra įrašytas kaip svetainių rinkinio savininkas. Atsižvelgiant į jūsų konfigūraciją, vartotojas taip pat turi nurodyti antrinį svetainių rinkinio kontaktą. Patvirtinimo pranešimai svetainių rinkinio savininkui ir antriniu kontaktu, jei toks yra, išsiunčiami automatiškai.

 • Informuokite savo organizaciją apie atostogas ir leidimus neatvykti į darbą.

  Pavyzdžiui, jei svetainės savininkas keturias savaites nepasiekiamas, o serverio administratorius yra nustatęs, kad svetainių rinkiniai bus naikinami praleidus keturis savaitinius patvirtinimus, svetainė gali būti panaikinta nesuteikiant savininkui šanso patvirtinti, kad svetainė naudojama.

 • Įsitikinkite, kad suplanuotas reguliarus svetainių rinkinių atsarginių kopijų kūrimas, kad galėtumėte atkurti vėliausią svetainių rinkinio kopiją, jei svetainių rinkinys netyčia būtų panaikintas.

Puslapio viršus

Pastaba : Mašininio vertimo atsakomybės atsisakymas: Šis straipsnis išverstas naudojant kompiuterinę sistemą be žmogaus įsikišimo. „Microsoft“ pateikia šiuos mašininius vertimus norėdama padėti anglų kalbos nesuprantantiems vartotojams perskaityti turinį apie „Microsoft“ produktus, paslaugas ir technologijas. Šis straipsnis išverstas mašininio vertimo būdu, todėl jame gali būti žodyno, sintaksės ar gramatikos klaidų.

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×