Svetainės turinio ir struktūros naudojimas

Pastaba:  Norėtume jums kuo greičiau pateikti naujausią žinyno turinį jūsų kalba. Šis puslapis išverstas automatiškai, todėl gali būti gramatikos klaidų ar netikslumų. Mūsų tikslas – padaryti, kad šis turinys būtų jums naudingas. Gal galite šio puslapio apačioje mums pranešti, ar informacija buvo naudinga? Čia yra straipsnis anglų kalba , kuriuo galite pasinaudoti kaip patogia nuoroda.

Svetainės turinio ir struktūros puslapį naudokite SharePoint svetainių rinkinio turiniui ir struktūrai tvarkyti. Serveryje Microsoft Office SharePoint Server 2007 naršymas generuojamas dinamiškai, naudojant svetainių rinkinio hierarchiją. Tai reiškia, kad svetainės struktūros (pavyzdžiui, antrinės svetainės perkėlimas) keitimas turi įtakos svetainės naršymui. Dabartinę elemento vietą svetainės naršymo formoje atspindi nauja esamos centrinės svetainės vieta. Šiame puslapyje galite imtis ne tik svetainės struktūros keitimo veiksmų. Galite tvarkyti turinį atlikdami kitus veiksmus su sąrašais ir sąrašo elementais. Pavyzdžiui, paimti arba padėti, publikuoti ir kopijuoti elementus.

Norint užtikrinti, kad svetainės turinio ir struktūros puslapio vartotojo sąsaja būtų jums pažįstama, ji sukurta panaši į Windows Explorer. Svetainių rinkinio hierarchiją naršymo srityje galima matyti kaip medžio rodinį svetainės turinio ir struktūros puslapio kairėje.

Pastaba: Jei norite pasiekti svetainės turinį ir struktūros puslapį, turite turėti bent bendradarbiavimo teises.

Ką norėtumėte daryti?

Eikite į puslapį svetainės turinio ir struktūros

Apie veiksmai

Pažymėti kelis elementus

Kopijuoti elementus

Perkelti elementus

Naikinti elementus

Rodyti arba slėpti susiję ištekliai

Apie svetainės turinio ir struktūros ataskaitų

Ataskaitų peržiūra

Svetainės turinio ir struktūros puslapio pasiekimas

Į svetainės turinio ir struktūros puslapį galite eiti naudodami meniu Svetainės veiksmai. Jei naudojatės aukščiausiu savo svetainės lygiu, meniu elementus matysite išvardytus meniu Svetainės veiksmai. Jei esate antrinėje svetainėje, galite pereiti į puslapį Svetainės parametrai, o tada į puslapį Svetainės turinys ir struktūra.

Pastaba: Kitos procedūros šiame puslapyje aprašomos manant, kad jūs mokate pereiti į puslapį Svetainės turinys ir struktūra atlikdami šios procedūros veiksmus.

 1. Spustelėkite Svetainės veiksmai, tada spustelėkite Tvarkyti turinį ir struktūrą.

 2. Jei Tvarkyti turinį ir struktūrą nerodomas, atlikite šiuos veiksmus:

  1. Nukreipkite žymiklį į Svetainės parametrai, spustelėkite Modifikuoti visus svetainės parametrus, tada dalyje Svetainių rinkinio administravimas spustelėkite Eiti į aukščiausio lygio svetainės parametrus.

  2. Dalyje Svetainės administravimas spustelėkite Turinys ir struktūra.

 3. Rodomas puslapis Svetainės turinys ir struktūra.

 4. Norėdami grįžti į puslapį Svetainės parametrai sąrašo įrankių juostoje spustelėkite Parametrai, ir tada spustelėkite Svetainės parametrai.

Puslapio viršus

Apie veiksmus

Kiekvieno puslapyje esančio elemento kontekstinis meniu, kurį galite naudoti įprastiniams veiksmams atlikti, pasiekiamas ir naršymo, ir sąrašo srityse. Naudodami kontekstinį meniu galite atlikti įprastinius Windows SharePoint Services 3.0 veiksmus, kuriuos atliekate bet kurioje kitoje vartotojo sąsajos vietoje. Galite naudoti publikavimo priemones, pavyzdžiui, paėmimo, paėmimų atmetimo, pateikimo tvirtinti arba elementų publikavimo priemones. Be to, galite keisti svetainių rinkinio struktūrą perkeldami, kopijuodami arba rekursyviai naikindami antrines svetaines. Kai turinys kopijuojamas, perkeliamas arba naikinamas, su šiuo turiniu susieti saitai taip pat atnaujinami.

Puslapyje Svetainės turinys ir struktūra esančių elementų įgalinti veiksmai reaguoja į kontekstą ir priklauso nuo elemento būsenos. Pavyzdžiui, jei elementas yra paimtas, paėmimo veiksmas neįgalinamas. Įgalinti veiksmai priklauso nuo esamo vartotojo saugos konteksto. Išskyrus tai, ar priemonės veiksmas įgalintas, veiksmų įgalinimas ar netgi rodymas priklauso nuo kitų veiksnių, pavyzdžiui, sąrašo, kuriame yra elementas, tipo arba nuo to, ar konkrečios priemonės, pavyzdžiui, publikavimas, yra įgalintos svetainių rinkinyje.

Paėmimų atmetimo veiksmu, kurį naudojant galima anuliuoti skirtingų vartotojų vieno arba kelių elementų paėmimo veiksmą, atkuriama tokia elementų būsena, kokia buvo paskutinį kartą juos paimant.Tipinis atvejis: darbuotojas, prieš išeidamas atostogauti, užmiršta padėti failus. Norėdamas padaryti, kad šiais failais būtų galima naudotis, vadovas gali atlikti paėmimo atmetimo veiksmą.

Pastaba: Šį veiksmą galima atlikti tik puslapyje Tvarkyti turinį ir struktūrą ir tik tuomet, jei turite atitinkamas teises.

Puslapio viršus

Kelių elementų žymėjimas

Puslapyje Svetainės turinys ir struktūra bet kurį veiksmą, kurį galite atlikti su vienu elementu, galite atlikti ir su keliais elementais, pirmiausia juos pažymėję, o tada pasirinkę veiksmą.

 1. Puslapyje Svetainės turinys ir struktūra šalia Tipas spustelėkite mygtuką Pasirinkti visus elementus.

  • Išvalykite elementus, kurių įtraukti nenorite.

  • Jei norite pažymėti vieną elementą, pažymėkite žymės langelį, esantį šalia jo.

 2. Spustelėkite Veiksmai, tada spustelėkite norimą atlikti veiksmą.

Puslapio viršus

Elementų kopijavimas

Svetainių rinkinio hierarchijoje galite kopijuoti visas antrines svetaines arba sąrašus į kitą antrinę svetainę arba kopijuoti atskirus sąrašo elementus į bet kurį suderinamą sąrašą. Tačiau kopijavimo veiksmo negalima naudoti sąrašo elementams dubliuoti tame pačiame sąraše.

Atlikus kopijavimo veiksmą, atnaujinami visų naršymo komponentai, o svetainės naršymo forma atspindės abiejose vietose esančias antrines svetaines, sąrašus arba sąrašo elementus.

 1. Puslapyje Svetainės turinys ir struktūra pažymėkite elementą arba kelis elementus, kuriuos norite kopijuoti.

 2. Spustelėkite Veiksmai, tada spustelėkite Kopijuoti.

 3. Dialogo lange Kopijuoti pažymėkite paskirties vietą, tada spustelėkite Gerai.

 4. Norėdami užtikrinti, kad atitiktų paskirties vietos laikmena yra patvirtinti šaltinio elementai. Jei tikrinimo nustato:

  • Elementas suderinamas, jis bus nukopijuotas ir bus rodomas puslapis Svetainės turinys ir struktūra.

  • Elementas nesuderinamas, bus rodomas klaidos pranešimas, o elementas nebus nukopijuotas.

Puslapio viršus

Elementų perkėlimas

Svetainių rinkinyje galite perkelti atskirus sąrašo elementus arba visą antrinę svetainę į kitą antrinę svetainę. Antrinę svetainę galima perkelti taip, kad svetainių rinkinio hierarchijoje ji būtų tiesiai po aukščiausiuoju lygiu arba po kita antrine svetaine. Kai perkeliate antrinę svetainę, perkeliamas visas antrinės svetainės turinys. Tačiau į kitą antrinę svetainę negalite perkelti tik sąrašo (pavyzdžiui, tik dokumentų bibliotekos).

Kadangi svetainių rinkinio hierarchijoje naršymo forma generuojama dinamiškai, perkėlus antrinę svetainę arba elementą, naršymo komponentai atnaujinami automatiškai taip, kad naują elemento arba antrinės svetainės vietą atspindėtų naršymo forma.

Perkėlimo veiksmą galite naudoti, jei norite efektyviai pertvarkyti savo svetainės struktūrą. Pavyzdžiui, galite iš naujo sukurti savo svetainės naršymo formą arba perkelti skecijos, kuri buvo pertvarkyta ir priklauso kitai grupei, antrinę svetainę.

 1. Puslapyje Svetainės turinys ir struktūra pažymėkite elementą arba kelis elementus, kuriuos norite perkelti.

 2. Spustelėkite Veiksmai, tada spustelėkite Perkelti.

 3. Dialogo lange Perkelti pažymėkite paskirties vietą, tada spustelėkite Gerai.

 4. Patikrinama, ar šaltinio elementai suderinami su paskirties vietos laikmena. Jei tikrinant nustatoma, kad:

  • Elementas suderinamas, jis bus perkeltas ir bus rodomas puslapis Svetainės turinys ir struktūra.

  • Elementas nesuderinamas, bus rodomas klaidos pranešimas, o elementas nebus perkeliamas.

Puslapio viršus

Elementų naikinimas

Naudodamas šią priemonę svetainės administratorius gali pertvarkyti svetainę nereikalaudamas, kad svetainės administratoriai atskirai naikintų kiekvieną elementą. Visą antrinę svetainę arba atskirus elementus galima naikinti, esant svetainių rinkinio hierarchijoje.

Jei įgalinta svetainės šiukšlinė, panaikintus sąrašo elementus galima atkurti. Tačiau antrinės svetainės naikinimas yra radikalus veiksmas: net jei šiukšlinė yra įgalinta, visam laikui panaikinama visa šaka.

Pastaba: Jei jūsų tikslas yra svetainės naršyme nerodyti antrinės svetainės arba puslapio, neturėtumėte naikinti svetainės; verčiau eikite į puslapį Naršymo parinktys ir naudokite funkciją Slėpti.

 1. Puslapio Svetainės turinys ir struktūra medžio rodinyje nukreipkite žymiklį į norimą naikinti antrinę svetainę, tada spustelėkite atsiradusią rodyklę.

 2. Pasirodžiusiame meniu spustelėkite Naikinti.

 3. Bus parodytas dialogo langas su pranešimu Panaikinus pasirinktas svetaines bus visam laikui panaikinti duomenys ir vartotojo informacija. Taip pat visam laikui neteksite visų šioje svetainėje esančių antrinių svetainių.

 4. Įspėjimo dialogo lange spustelėkite Taip.

 5. Kadangi ši operacija vykdoma ilgai, rodomas svetainės tinklalapis Atliekama naikinimo operacija.

 6. Kai operacija užbaigiama, naršyklė automatiškai įkelia puslapį Tvarkyti turinį ir struktūrą.

Puslapio viršus

Susijusių išteklių rodymas arba slėpimas

Naudokite šią priemonę, jei norite nustatyti elemento iškviečiamus išteklius. Ištekliai yra bet kokie puslapyje naudojami elementai, įskaitant puslapio maketą, paveikslėlius, pakopinių stilių lapus (CSS), puslapyje esančius saitus su kitais puslapiais, svetainių rinkinyje esančius saitus su puslapiu ir saitus su šiuo puslapiu. Identifikuojanti susijusius elemento išteklius ypač naudinga, jei, pavyzdžiui, reikia naikinti paveikslėlį. Nustatę, kam priklauso šis paveikslėlis, saitus arba išteklius galite naujinti taip, kaip reikia.

Ši priemonė vienu metu rodo tik vieno elemento susijusius išteklius. Jei spustelite Rodyti susijusius išteklius nepažymėję elemento, pažymimas sąrašo srityje esantis pirmas elementas. Kai pažymite kitą sąrašo elementą, rodomi to elemento ištekliai.

Kad būtų rodomi susiję ištekliai   

 1. Puslapio Svetainės turinys ir struktūra sąrašo įrankių juostoje spustelėkite Rodyti susijusius išteklius.

 2. Rodoma sritis Ištekliai, susiję su.

 3. Jei nepažymite elemento, o sąrašas surūšiuotas abėcėlės tvarka, bus pateikta pirmojo elemento ataskaita.

Norėdami paslėpti susiję ištekliai   

 1. Puslapio Svetainės turinys ir struktūra sąrašo įrankių juostoje spustelėkite Slėpti susijusius išteklius.

 2. Sritis Ištekliai, susiję su nerodoma.

Puslapio viršus

Apie ataskaitas Svetainės turinys ir struktūra

Įdiegus serverį Office SharePoint Server 2007, galimos septynios ataskaitos. Kai pažymite ataskaitą, grąžinami visi elementai, kurie esamoje svetainėje ir visose antrinėse svetainėse atitinka filtrą.

Pastaba: Jei ataskaitoje norite nustatyti elemento laikmeną, nukreipus žymiklį į pavadinimo stulpelį maršrutas bus rodomas naršymo būsenos juostoje.

Jei turite atitinkamas teises į savo svetainę, galite kurti arba redaguoti jums reikalingas ir naudingas ataskaitas. Pavyzdžiui, autoriams gali būti sunku svetainių rinkinyje rasti visus savo kuriamus puslapius. Vykdydami ataskaitas jie gali rasti visus elementus ir tada ataskaitos rodinyje atlikti veiksmus su elementais taip pat kaip rodinyje Visi dokumentai.

Kadangi ataskaitos pateikiamos kaip elementų sąrašas, nauja sukurta ataskaita automatiškai įdiegiama. Taip pat, kadangi ataskaitos pateikiamos kaip elementų sąrašas, galima nustatyti, kad jų versijos prieš redagavimą būtų patikrintos.

Ataskaitų peržiūra

 1. Jei norite peržiūrėti ataskaitas, pasirinkite vieną iš šių būdų:

  • Puslapio Svetainės turinys ir struktūra meniu Rodymas pažymėkite ataskaitą.

  • Spustelėkite Svetainės veiksmai, nukreipkite žymiklį į Peržiūrėti ataskaitas, tada pažymėkite ataskaitą.

 2. Ataskaita atidaroma svetainėje Svetainės turinys ir struktūra.

Puslapio viršus

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×