Suvestinės saito žiniatinklio dalies arba suvestinės saito lauko valdiklio naudojimas ir konfigūravimas

Svarbu :  Šis straipsnis išverstas naudojant mašininį vertimą, žr. atsakomybės atsisakymą. Su šio straipsnio versija anglų kalba galite susipažinti čia .

Ir suvestinės saito puslapio dalis, ir suvestinės saito lauko valdikliai pateikia paprastą būdą, kaip sudaryti saitų su įvairiais ištekliais, tiek esančių jūsų tinklalapio viduje, tiek išorėje, puslapį. Išvaizdą, organizaciją ir į suvestinės saito žiniatinklio dalį arba lauko valdiklį įtrauktų saitų pristatymą galima kontroliuoti.

Ką norėtumėte daryti?

Sukurti tinklalapį, kuriame yra suvestinės saito žiniatinklio dalyje arba lauko valdiklis

Suvestinės saito žiniatinklio dalyje arba lauko valdiklyje konfigūravimas

Suvestinės saito žiniatinklio dalyje arba lauko valdiklis

Tinklalapio, kuriame yra suvestinės saito žiniatinklio dalis arba lauko valdiklis kūrimas

Kai kuriate puslapį, pasirinkdami atitinkamą puslapio maketą, galite pasirinkti, kad tame puslapyje būtų suvestinių saitai.

Dviejų puslapių maketuose, kuriuos naudojate kurdami puslapį, jau yra suvestinės saito lauko valdiklis:

 • Straipsnio puslapis su suvestinių saitais

 • Pasveikinimo puslapis su suvestinių saitais

 • Pasveikinimo pradinis puslapis

Suvestinės saito lauko valdiklį galite naudoti taip, kaip naudotumėte suvestinės saito žiniatinklio dalį, išskyrus tai, kad negalite į puslapį įtraukti lauko valdiklio. Lauko valdikliai į puslapio maketą turi būti įtraukiami prieš naudojant maketą tinklalapiui kurti.

Suvestinės saito žiniatinklio dalies įtraukimas į puslapį

Suvestinės saito žiniatinklio dalys į puslapį gali būti įtraukiamos tik jeigu puslapio maketas palaiko žiniatinklio dalis. Galite įtraukti suvestinės saito žiniatinklio dalį į puslapį, naudojantį bet kurį iš šių pasveikinimo puslapio maketų:

 • Išplėstinė ieška

 • Intraneto pagrindinis puslapis

 • Naujienų pagrindinis puslapis

 • Asmenų ieškos rezultatų puslapis

 • Ieškos puslapis

 • Ieškos rezultatai

 • Svetainių katalogo pagrindinis puslapis

 • Pasveikinimo puslapis su turiniu

 • Raskite puslapį, į kurį norite įtraukti suvestinės saito žiniatinklio dalį.

 • Meniu Mygtuko paveikslėlis Svetainės veiksmai spustelėkite Redaguoti puslapį.

 • Pasirinkite žiniatinklio dalies zoną ir joje spustelėkite Įtraukti žiniatinklio dalį. Atidaromas dialogo langas Įtraukti žiniatinklio dalis.

 • Dialogo lango Įtraukti žiniatinklio dalis dalies Visos žiniatinklio dalys sekcijoje Numatyta pažymėkite žymės langelį Suvestinės saito žiniatinklio dalis ir tada spustelėkite Įtraukti.

Puslapio viršus

Suvestinės saito žiniatinklio dalies arba lauko valdiklio konfigūravimas

Yra du suvestinės saito žiniatinklio dalies konfigūravimo parinkčių rinkiniai: standartinės žiniatinklio dalies konfigūravimo parinktys ir suvestinės saito konfigūravimo parinktys. Suvestinės saito konfigūravimo parinktys taip pat galimos ir suvestinės saito lauko valdikliuose.

Pasirinkite Standartinis puslapio dalies konfigūravimo parinktis, spustelėkite rodyklę, esančią viršutiniame dešiniajame kampe žiniatinklio dalies ir tada spustelėkite Modifikuoti bendrinamą puslapio dalį. Daugiau informacijos apie šias konfigūravimo parinktis, rasite straipsnyje Žiniatinklio dalių tinkinimas.

Jei jau redaguojate puslapį, viršutiniame dešiniajame žiniatinklio dalies kampe esanti rodyklė yra pažymėta kaip Redaguoti.

Norėdami pasirinkti suvestinės saito konfigūravimo parinktis, atlikite šiuos veiksmus:

 1. Meniu Mygtuko paveikslėlis Svetainės veiksmai spustelėkite Redaguoti puslapį.

  Pastaba : Šis veiksmas nebūtinas, jeigu jau redaguojate puslapį.

 2. Suvestinės saito žiniatinklio dalyje arba lauko valdiklyje spustelėkite Konfigūruoti stilius ir maketą. Rodomas tinklalapio dialogo langas Konfigūruoti stilius ir maketą.

 3. Galite pasirinkti šias parinktis:

  • Numatytasis naujų saitų stilius      Pasirinkite naujų saitų rodymo stilių. Jūsų pasirinktas stilius yra taikomas kiekvienam į suvestinės saito žiniatinklio dalį įtraukiamam saitui.

  • Keisti dabartinius saitus, kad būtų naudojamas šis stilius      Pažymėkite žymės langelį, tada pasirinkite rodymo stilių, kurį norite taikyti visiems esantiems suvestinės saitų žiniatinklio dalies saitams.

  • Nustatyti grupės antraštes, kuriose bus naudojamas šis stilius      Suskirstę saitus į grupes, galite šią parinktį naudoti norėdami nustatyti grupių antraščių rodymo stilių.

  • Grupių stulpelių skaičius      Suskirstę saitus į grupes, šį parametrą galite naudoti, norėdami nustatyti rodomų stulpelių skaičių. Suvestinės saito žiniatinklio daliai arba lauko valdikliui gali būti priskirti ne daugiau nei penki stulpeliai. Jei naudojamos penkios ar mažiau grupių, naudojant parinktį Grupių stulpelių skaičius galima padaryti, kad nurodant skaičių, sutampantį su jūsų turimų grupių skaičiumi, kiekviena grupė būtų rodoma kaip atskiras stulpelis. Nurodant mažesnį stulpelių skaičių nei yra grupių, grupės yra lygiai paskirstomos po galimus stulpelius, o į žiniatinklio dalies apačią įtraukiama nauja eilutė su papildomomis grupėmis.

Puslapio viršus

Suvestinės saito žiniatinklio dalies arba lauko valdiklio naudojimas

Suvestinės saito žiniatinklio dalį arba lauko valdiklį galima naudoti, kuriant grupes, kurios padeda tvarkyti saitus, įtraukti naujus saitus ir surūšiuoti saitus ir grupių antraštes, esančias žiniatinklio dalyje.

Jei planuojate tvarkyti saitus naudodami grupes, gerai būtų prieš įtraukiant naujus saitus sukurti grupes. Tada, įtraukiant saitą, kiekvieną naują saitą galima įtraukti į grupę. Jei iš pradžių nusprendžiate nekurti grupių, tačiau vėliau nusprendžiate, kad jas norėtumėte naudoti, galite redaguoti kiekvieną saitą ir jį įtraukti į grupę arba galite nuvilkti kiekvieną saitą į grupę, kuriai norite, kad saitas priklausytų.

Ką norėtumėte daryti?

Grupės įtraukimas į suvestinės saito žiniatinklio dalyje arba lauko valdiklis

Saito įtraukimas į suvestinės saito žiniatinklio dalyje arba lauko valdiklis

Suvestinės saitų ir grupių antraščių suvestinės saito žiniatinklio dalyje arba lauko valdiklyje rikiavimas

Redaguoti, esantis saitas arba grupės antraštė

Grupės įtraukimas į suvestinės saito žiniatinklio dalį arba lauko valdiklį

 1. Meniu Mygtuko paveikslėlis Svetainės veiksmai spustelėkite Redaguoti puslapį.

  Pastaba : Šis veiksmas nebūtinas, jeigu jau redaguojate puslapį.

 2. Suvestinės saito žiniatinklio dalyje arba lauko valdiklyje spustelėkite Nauja grupė. Rodomas tinklalapio dialogo langas Nauja grupė.

 3. Lauke Grupės antraštės pavadinimas įrašykite grupės pavadinimą. Šis pavadinimas rodomas įtraukiamų į grupę saitų sąrašo viršuje.

  Pastaba : Kai kuriate pirmą tam tikros suvestinės saito žiniatinklio dalies arba lauko valdiklio grupę, bet kokie žiniatinklio dalyje arba lauko valdiklyje esantys saitai įtraukiami į tą grupę. Kuriamos papildomos grupės iš pradžių yra tuščios.

Šalinti grupę

Taip pat galite iš suvestinės saito žiniatinklio dalies arba lauko valdiklio pašalinti grupę.

 1. Meniu Mygtuko paveikslėlis Svetainės veiksmai spustelėkite Redaguoti puslapį.

  Pastaba : Šis veiksmas nebūtinas, jeigu jau redaguojate puslapį.

 2. Suvestinės saito žiniatinklio dalyje arba lauko valdiklyje spustelėkite šalia norimos pašalinti grupės esantį meniu, tada spustelėkite Naikinti.

  Pastaba : Pašalinus grupę, kurioje yra saitai, jie yra perkeliami į pirmą likusią grupę. Pašalinus vienintelę grupę, saitai lieka ir daugiau nebepriklauso jokiai grupei.

Saito įtraukimas į suvestinės saito žiniatinklio dalį arba lauko valdiklį

 1. Meniu Mygtuko paveikslėlis Svetainės veiksmai spustelėkite Redaguoti puslapį.

  Pastaba : Šis veiksmas nebūtinas, jeigu jau redaguojate puslapį.

 2. Suvestinės saito žiniatinklio dalyje arba lauko valdiklyje spustelėkite Naujas saitas. Rodomas tinklalapio dialogo langas Naujas saitas.

 3. Dialogo lange Naujas saitas pasirinkite, ar saitas nurodo asmenį, ar elementą.

  Pastaba : Suvestinės saitas su asmeniu yra galimas tik svetainėse, kurių bendrai naudojamų tarnybų teikėjas (SSP) sukonfigūruotas. Jei jūsų svetainėje nėra sukonfigūruoto SSP, parinktis Asmuo yra negalima.

  Jei pasirenkate saitą su asmeniu, nauja parinktis Asmuo atsiranda dialogo lange Naujas saitas. Galite nurodyti, kurį asmenį nurodo saitas, užpildę lauką Asmuo arba spustelėję Naršyti, tada žiniatinklio dialogo lange Įtraukti asmenį pasirinkę asmenį. Parinktis Asmuo nepasirodo, jei pasirenkate saitą su elementu.

 4. Įtraukite saito antraštę ir aprašą, užpildydami laukus Antraštė ir Aprašas. Privalote įvesti antraštę, tačiau aprašas yra pasirinktinis. Įtraukdami aprašą, galite patikrinti aprašo teksto rašybą spustelėdami mygtuką Tikrinti rašybą, esantį šalia lauko Aprašas.

 5. Užpildydami lauką URL saitas galite nurodyti saito adresą (URL). Jei saitas nurodo asmenį, adresas jau yra įvestas. Jei saitas nurodo jūsų svetainėje esantį elementą, galite spustelėti mygtuką Naršyti, norėdami rasti elementą ir automatiškai užpildyti lauką URL saitas. Norėdami išbandyti savo saito adresą, spustelėkite Norėdami išbandyti, spustelėkite čia.

 6. Pažymėkite parinktį Atidaryti saitą naujame lange, kad saitas būtų atidarytas naujame naršyklės lange.

 7. Užpildydami lauką Patarimas apie įrankį galite į saitą įtraukti patarimą apie įrankį. Patarimas apie įrankį atsiranda kaip saitas, kai asmuo, peržiūrintis puslapį, perkelia pelės žymiklį ant saito.

 8. Lauke Vaizdo URL įvesdami adresą, galite vaizdą susieti su saitu. Jei vaizdas yra jūsų svetainėje, galite spustelėti mygtuką Naršyti, norėdami vaizdą rasti ir automatiškai užpildyti lauką Vaizdo URL. Susiejus vaizdą su saitu, vaizdas atsiranda šalia saito ir puslapį peržiūrintys asmenys, norėdami pereiti į saito paskirties vietą, gali spustelėti arba vaizdą, arba saitą. Norėdami išbandyti vaizdo adresą, spustelėkite Norėdami išbandyti, spustelėkite čia.

 9. Jei nurodėte vaizdą susieti su saitu, taip pat galite lauke Vaizdo aprašas įvesdami tekstą nurodyti alternatyvų vaizdo tekstą. Alternatyvus tekstas puslapio skaitymo programinės įrangos skaitomas garsiai, kai puslapį peržiūrintis asmuo, naudojantis puslapio skaitymo programinę įrangą, aplanko puslapį. Šis tekstas taip pat rodomas vietoje vaizdo, jei dėl kokios nors priežasties puslapį peržiūrinčio asmens naršyklė vaizdo nerodo.

 10. Jei jau turite grupes įtraukti į suvestinės saito žiniatinklio dalyje arba lauko valdiklyje, galite nurodyti kuriai grupei saitas priklauso naudojant grupės išplečiamajame sąraše. Kai redaguojate saitą, galite naudoti grupės išplečiamojo sąrašo į grupę įtraukti saitą arba pakeisti, kuriai grupei saitas priklauso.

 11. Saito rodymo stilių galite nustatyti pasirinkdami lauke Stilius esančią parinktį. Įsidėmėkite, kad kai kurie stiliai nerodo vaizdų, taigi jei su savo saitu susiejote vaizdą, būkite atsargūs, kad pasirinktumėte vaizdus rodantį stilių.

Saito pašalinimas

Taip pat galite iš suvestinės saito žiniatinklio dalies arba lauko valdiklio pašalinti saitą.

 1. Meniu Mygtuko paveikslėlis Svetainės veiksmai spustelėkite Redaguoti puslapį.

  Pastaba : Šis veiksmas nebūtinas, jeigu jau redaguojate puslapį.

 2. Suvestinės saito žiniatinklio dalyje arba lauko valdiklyje spustelėkite šalia norimo pašalinti saito esantį meniu, tada spustelėkite Naikinti.

Suvestinės saito žiniatinklio dalyje arba lauko valdiklyje esančių suvestinės saitų ir grupės antraščių rūšiavimas

 1. Meniu Mygtuko paveikslėlis Svetainės veiksmai spustelėkite Redaguoti puslapį.

  Pastaba : Šis veiksmas nebūtinas, jeigu jau redaguojate puslapį.

 2. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami suvestinės saito žiniatinklio dalyje arba lauko valdiklyje pakeisti saito arba grupės antraštės padėtį kitų saitų ir grupių antraščių atžvilgiu, saitą ar grupės antraštę nuvilkite. Ten, kur bus perkeltas saitas arba grupės antraštė, atsiras horizontali raudona juosta.

  • Naudokite mygtukus Perkelti aukštyn ir Perkelti žemyn:

   1. Suvestinės saito žiniatinklio dalyje arba lauko valdiklyje spustelėkite Pertvarkyti. Rodomas tinklalapio dialogo langas Pertvarkyti.

   2. Spustelėkite norimą perkelti grupės antraštę ar saitą, tada spustelėkite Perkelti aukštyn arba Perkelti žemyn.

    Pastaba : Perkėlus saitą aukštyn arba žemyn, saitas gali būti perkeltas į kitą grupę. Jei saitas yra grupės viršuje, o virš jo yra kita grupė, spustelėjus Perkelti aukštyn saitas yra perkeliamas į virš jo esančią grupę. Jei saitas yra grupės apačioje, o žemiau jo yra kita grupė, pasirinkus saitą ir spustelėjus Perkelti žemyn saitas yra perkeliamas į žemiau jo esančią grupę.

Dabartinio saito ar grupės antraštės redagavimas

 1. Meniu Mygtuko paveikslėlis Svetainės veiksmai spustelėkite Redaguoti puslapį.

  Pastaba : Šis veiksmas nebūtinas, jeigu jau redaguojate puslapį.

 2. Dirbdami redagavimo režimu, kiekviename suvestinės saite ir grupės antraštėje yra saito ar antraštės kairėje esantis meniu. Spustelėkite meniu, tada spustelėkite Redaguoti. Atsižvelgiant į tai, ar spustelėjote saito, ar grupės antraštės meniu, rodomas tinklalapis Redaguoti saitą arba dialogo langas Redaguoti grupę

 3. Tas pačias parinktis, yra galima įtraukti saitą arba įtraukti į grupę taip pat galimos grupę ar saitą redaguojant.

Puslapio viršus

Pastaba : Mašininio vertimo atsakomybės atsisakymas: Šis straipsnis išverstas naudojant kompiuterinę sistemą be žmogaus įsikišimo. „Microsoft“ pateikia šiuos mašininius vertimus norėdama padėti anglų kalbos nesuprantantiems vartotojams perskaityti turinį apie „Microsoft“ produktus, paslaugas ir technologijas. Šis straipsnis išverstas mašininio vertimo būdu, todėl jame gali būti žodyno, sintaksės ar gramatikos klaidų.

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×