Susitikimų darbo sričių kūrimas, susiejimas arba naujinimas

Svarbu :  Šis straipsnis išverstas naudojant mašininį vertimą, žr. atsakomybės atsisakymą. Su šio straipsnio versija anglų kalba galite susipažinti čia .

Ką norite daryti?

Kurti naują susitikimų darbo sritį

Saitas su esama susitikimų darbo sritimi

Susitikimo užklausos ir susitikimų darbo srities naujinimas

Susitikimo užklausos saito su susitikimų darbo sritimi naikinimas

Naikinti susitikimų darbo sritį

Naujos susitikimų darbo srities kūrimas

 1. Naujos arba esamos susitikimų užklausos skirtuko Paskyra grupėje Dalyviai spustelėkite Susitikimų darbo sritis.

 2. Jei to dar nepadarėte, į susitikimo užklausą įtraukite šią informaciją:

  • Lauke Kam įrašykite žmonių, kuriuos norite pakviesti, vardus arba tiesiog pridėkite paskirstymo sąrašo pavadinimą. Pakviestųjų vardai bus automatiškai rodomi darbo srities sąraše Dalyviai, kai tik išsiųsite užklausą.

  • Lauke Tema įveskite susitikimo pavadinimą. Pavadinimas bus automatiškai rodomas darbo srities viršuje ir panaudotas kaip svetainės pavadinimas darbo srities adrese.

  • Nurodykite susitikimo datą, laiką ir vietą. Ši informacija bus automatiškai rodoma po darbo srities pavadinimu.

   Pastaba : Jei norite, kad paskyra būtų pasikartojimų seka, skirtuko Paskyra grupėje Parinktys spustelėkite Pasikartojimas, tada įveskite sekos informaciją.

 3. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Darbo srities nustatymas pirmą kartą   

   Jei prieš tai nesate sukūrę susitikimų darbo srities arba nesate jos susieję su jau sukurta, turėsite nurodyti vietą (serverį), kur norėsite talpinti darbo sritį, o tada pasirinkti norimą naudoti kalbą ir šabloną.

   1. Užduočių srityje Susitikimų darbo sritis spustelėkite Keisti parametrus.

    Norėdami gauti daugiau informacijos apie kiekvieną parametrą, užduočių srities apačioje spustelėkite Daugiau informacijos.

   2. 1-as žingsnis užduočių srityje: pasirinkite darbo srities vietą.

   3. 2-as žingsnis užduočių srityje: pasirinkite Kurti naują darbo sritį, tada pažymėkite šablono kalbą ir tipą. Šie parametrai taps numatytaisiais ateityje kuriamų darbo sričių parametrais.

   4. Nustatę parametrus, spustelėkite Gerai, kad grįžtumėte į pirmąją užduočių sritį.

   5. Spustelėkite Kurti.

    Pastaba : Spustelėjus Kurti, darbo sritis sukuriama jūsų nurodytoje vietoje. Jei nurodėte ne tą vietą ar šabloną, kurį norėjote, turite sukurti naują darbo sritį su norimais parametrais. Jei pirmosios darbo srities nenaudosite, turėtumėte ją panaikinti.

  • Papildomų darbo sričių kūrimas   

   Jei prieš tai esate sukūrę arba susieję susitikimų darbo sritį, tie vietos ir šablono parametrai dabar bus jūsų numatytieji parametrai ir pasirodys pirmojoje užduočių srityje. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

   1. Norėdami darbo srityje naudoti numatytuosius parametrus, užduočių srityje spustelėkite Kurti.

   2. Norėdami pakeisti numatytuosius parametrus, užduočių srityje spustelėkite Keisti parametrus, tada pažymėkite norimus naudoti parametrus. Nustatę parametrus, spustelėkite Gerai, kad grįžtumėte į pirmąją užduočių sritį, tada spustelėkite Kurti.

   3. Norėdami atidaryti naršyklę ir peržiūrėti darbo sritį, užduočių srityje spustelėkite Eiti į darbo sritį. Tai pat galite spustelėti saitą, kuris buvo pridėtas prie susitikimo užklausos. Galite pridėti informaciją arba tinkinti darbo sritį tiek dabar, tiek vėliau.

 4. Norėdami užbaigti susitikimo užklausą, grįžkite į programą „Microsoft Office Outlook 2007“ paspausdami ALT+TAB.

 5. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami siųsti susitikimo užklausą ir pakviesti kitus į susitikimą ir darbo sritį, spustelėkite Siųsti. Jei užklausa jau buvo išsiųsta anksčiau, spustelėkite Siųsti atnaujinimą.

Daugiau informacijos apie susitikimų darbo srities kūrimą ir susiejimą ieškokite susitikimų darbo srities žinyne.

Puslapio viršus

Saitas su esama susitikimų darbo sritimi

Pastaba : Jūs negalite susieti su esama susitikimų darbo sritimi, kurioje yra pasikartojančių renginių.

 1. Naujos arba esamos susitikimų užklausos skirtuko Paskyra grupėje Dalyviai spustelėkite Susitikimų darbo sritis.

 2. Jei to dar nepadarėte, į susitikimo užklausą įtraukite šią informaciją:

  1. Lauke Kam įrašykite žmonių, kuriuos norite pakviesti, vardus arba tiesiog pridėkite paskirstymo sąrašo pavadinimą. Pakviestųjų vardai bus automatiškai rodomi darbo srities sąraše Dalyviai, kai tik išsiųsite užklausą.

  2. Lauke Tema įveskite susitikimo pavadinimą. Pavadinimas bus automatiškai rodomas darbo srities viršuje ir panaudotas kaip svetainės pavadinimas darbo srities adrese.

  3. Nurodykite susitikimo datą, laiką ir vietą. Ši informacija bus automatiškai rodoma po darbo srities pavadinimu.

   Jei norite, kad paskyra būtų pasikartojimų seka, skirtuko Paskyra grupėje Parinktys spustelėkite Pasikartojimas, tada įveskite sekos informaciją.

  4. Užduočių srities apačioje esančiame lauke Patarimas spustelėkite tekstą.

  5. 1-as žingsnis užduočių srityje: pažymėkite vietą, kurioje yra norima susieti darbo sritis.

  6. 2-as žingsnis užduočių srityje: pažymėkite Susieti su jau sukurta darbo sritimi, tada pažymėkite norimą naudoti darbo sritį. Jei nesate tikri, ar darbo sritis yra ta, kurios jums reikia, spustelėkite Peržiūrėti darbo sritį, kad įsitikintumėte.

  7. Nustatę parametrus, spustelėkite Gerai, kad grįžtumėte į pirmąją užduočių sritį.

  8. Spustelėkite Susieti.

 3. Norėdami atidaryti naršyklę ir peržiūrėti darbo sritį, užduočių srityje spustelėkite Eiti į darbo sritį. Taip pat galite spustelėti saitą, kuris buvo pridėtas prie susitikimo užklausos. Galite pridėti informaciją arba tinkinti darbo sritį tiek dabar, tiek vėliau.

 4. Norėdami užbaigti susitikimo užklausą, grįžkite į programą „Office Outlook 2007“ paspausdami ALT+TAB.

 5. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  1. Norėdami siųsti susitikimo užklausą ir pakviesti kitus į susitikimą ir darbo sritį, spustelėkite Siųsti. Jei užklausa jau buvo išsiųsta anksčiau, spustelėkite Siųsti atnaujinimą.

  2. Norėdami įrašyti susitikimo užklausą, tačiau jos nesiųsti, skirtuko Paskyra grupėje Parinktys spustelėkite Įrašyti ir uždaryti. Jokia dalyvių informacija nebus siunčiama į darbo sritį; siunčiama bus tik susitikimo informacija (tema, pavadinimas, data, laikas ir vieta).

Daugiau informacijos apie susitikimų darbo srities kūrimą ir susiejimą iš „Windows SharePoint Services 3.0“ svetainės, ieškokite susitikimų darbo srities žinyne.

Puslapio viršus

Susitikimo užklausos ir susitikimų darbo srities naujinimas

Susitikimo užklausoje galite naujinti susitikimo dalyvius, vietą, datą arba laiką. Programa Outlook siųs naujinimus į darbo sritį. Jei norite keisti kitą susitikimų darbo srities informaciją, keitimus turite atlikti darbo srityje.

 1. Atidarykite susitikimo užklausą, kurioje yra saitas su darbo sritimi.

 2. Pakeiskite informaciją bet kuriuose iš šių laukų: Kam, Vieta, Pradžios laikas, Pabaigos laikas.

 3. Jei norite naujinimus siųsti į darbo sritį ir dalyviams, spustelėkite Siųsti atnaujinimą.

Pastaba : 

 • Jei susitikimo užklausą naujinate ir spustelite Įrašyti ir uždaryti, atnaujinta informacija nebus siunčiama į susitikimų darbo sritį. Norėdami siųsti atnaujintą informaciją, turite spustelėti Siųsti atnaujinimą.

 • Daugiau informacijos apie informacijos keitimą darbo srityje ieškokite darbo srities žinyne.

Puslapio viršus

Susitikimo užklausos saito su susitikimų darbo sritimi naikinimas

Jei nebenorite, kad susitikimo užklausa būtų susieta su darbo sritimi, galite pašalinti saitą ir tekstą, kuris buvo automatiškai pridėtas kartu su juo, iš užklausos teksto. Pašalinus saitą, darbo sritis nebegali būti naujinama susitikimo užklausai padarytais keitimais. Pašalinus saitą darbo sritis pašalinta nebus. Prie šios ar kitos susitikimo užklausos vėliau galite pridėti saitą su darbo sritimi. Arba galite panaikinti darbo sritį, jei nuspręsite jos nebenaudoti.

Pastaba : Jei susitikimo užklausa yra kartotinėje susitikimų sekoje, negalite pašalinti saito tik iš vieno sekos susitikimo. Pašalinti galite tik visos sekos saitą. Tai padarę, nebegalėsite vėl susieti darbo srities su jokia susitikimo užklausa. Tačiau galite pradinę pasikartojančių susitikimų seką susieti su kita darbo sritimi.

 • Susitikimų darbo srities užduočių srityje spustelėkite Šalinti. Tai šalina saitą, esantį laiško tekste.

Norėdami panaikinti darbo sritį, eikite į darbo sritį ir žinyne ieškokite informacijos apie sričių naikinimą.

Puslapio viršus

Susitikimų darbo srities naikinimas

Susitikimų darbo srities panaikinti iš programos „Office Outlook 2007“ negalima. Galite panaikinti svetainę iš darbo srities arba pradinės svetainės, kurioje sukurta jūsų darbo sritis.

Daugiau informacijos, kaip naikinti svetainę ieškokite darbo srities žinyne.

Puslapio viršus

Pastaba : Mašininio vertimo atsakomybės atsisakymas: Šis straipsnis išverstas naudojant kompiuterinę sistemą be žmogaus įsikišimo. „Microsoft“ pateikia šiuos mašininius vertimus norėdama padėti anglų kalbos nesuprantantiems vartotojams perskaityti turinį apie „Microsoft“ produktus, paslaugas ir technologijas. Šis straipsnis išverstas mašininio vertimo būdu, todėl jame gali būti žodyno, sintaksės ar gramatikos klaidų.

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×