Susieti arba importavimas iš "SQL Server" duomenų bazės

Susieti arba importavimas iš "SQL Server" duomenų bazės

Svarbu :  Šis straipsnis išverstas naudojant mašininį vertimą, žr. atsakomybės atsisakymą. Su šio straipsnio versija anglų kalba galite susipažinti čia .

Galite susieti arba importuoti duomenis iš SQL duomenų bazę, kuri yra efektyvias valdomos duomenų bazės kritinę panaudojimo būdai. Daugiau informacijos ieškokite SQL serverio 2016.

 • Susiejus su duomenimis, „Access“ sukuria dvikryptį ryšį, kuriuo sinchronizuojami „Access“ ir SQL duomenų bazės duomenų pokyčiai.

 • Importuojant duomenis, „Access“ sukuria vienkartinę duomenų kopiją, todėl duomenys „Access“ ar SQL duomenų bazės duomenų pakeitimai nėra sinchronizuojami.

„Access“ prijungimo prie „SQL Server“ apžvalga

Prieš pradėdami

Norite viską atlikti sklandžiau? Tada prieš susiejimą ar importavimą atlikite šiuos pasiruošimo darbus:

 • Raskite SQL serverio duomenų bazės serverio pavadinimą ir nustatyti reikiamus ryšio informaciją, pasirinkite autentifikavimo metodas ("Windows" arba "SQL Server"). Daugiau informacijos apie autentifikavimo metodus, ieškokite prisijungimas prie serverio (duomenų bazės modulis) ir Norėdami apsaugoti savo duomenų bazę.

 • Nustatykite lenteles arba rodinius, kuriuos norite susieti arba importuoti, ir unikalių reikšmių susietųjų lentelių laukus. Galima susieti ar importuoti daugiau nei vieną lentelę arba rodinį atliekant vieną veiksmą.

 • Apsvarstykite galimybę kiekvieną lentelę ar Rodyti stulpelių skaičius. Programa Access nepalaiko daugiau nei 255 laukus lentelėje, todėl Access nuorodos arba importuoja tik pirmi 255 stulpelius. Norėdami išspręsti problemą, rodinį galite kurti SQL serverio duomenų bazės prie stulpelių ribą.

 • Nustatyti suma importuojami duomenys. "Access" duomenų bazės maksimalus dydis yra du gigabaitai, atėmus sistemos objektams reikalingą vietą. Jei SQL serverio duomenų bazės yra didelių lentelių, gali nepavykti importuoti juos visus į vieną "Access" duomenų bazę. Šiuo atveju turėtumėte susiejimas su duomenimis, o ne importuojate.

 • Apsaugokite „Access“ duomenų bazę ir ryšio informaciją naudodami patikimą vietą ir „Access“ duomenų bazės slaptažodį. Tai ypač svarbu, jei pasirenkate įrašyti „SQL Server“ slaptažodį „Access“.

 • Numatykite tolesnių ryšių kūrimą. „Access“ automatiškai nesukuria ryšių tarp susijusių lentelių importavimo operacijos pabaigoje. Galima rankiniu būdu sukurti ryšius tarp naujų ir esamų lentelių naudojant ryšių langą. Daugiau informacijos žr. Kas yra ryšių langas? ir Ryšio kūrimas, redagavimas ar naikinimas.

1 etapas: Darbo pradžia

 1. Spustelėkite Išoriniai duomenys > Naujas duomenų šaltinis > Iš duomenų bazėsIš „SQL Server“.

 2. Dialogo lange Gauti išorinius duomenis – ODBC duomenų bazė atlikite šiuos veiksmus:

  • Norėdami importuoti duomenis, pasirinkite Importuoti šaltinio duomenis į naują lentelę, esančią dabartinėje duomenų bazėje.

  • Norėdami susieti su duomenimis, pasirinkite Susieti duomenų šaltinį kuriant susietą lentelę.

 3. Pažymėkite Gerai.

2 etapas: DSN failo kūrimas arba pakartotinis naudojimas

Galima sukurti DSN failą arba pakartotinai naudoti jau esamą. Naudokite DSN failą, jeigu norite naudoti tą pačią ryšio informaciją skirtingoms susiejimo ir importavimo operacijoms, arba norite bendrinti su skirtingomis programomis, kurios taip pat naudoja DSN failus. DSN failą galima kurti tiesiogiai naudojant duomenų ryšio tvarkytuvę. Daugiau informacijos žr. ODBC duomenų šaltinių administravimas.

Nors vis tiek galima naudoti SQL ODBC tvarkyklės ankstesnes versijas, rekomenduojame naudoti 13.1 versiją, kuri turi daug patobulinimų ir palaiko naujas „SQL Server 2016“ funkcijas. Daugiau informacijos žr. „Microsoft ODBC“ tvarkyklė, skirta „SQL Server“ „Windows“ sistemoje.

 1. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Jei DSN failas, kurį norite naudoti, jau yra, pasirinkite jį iš sąrašo.

   Dialogo langas Duomenų šaltinio pasirinkimas

   Atsižvelgiant į naudojamą autentifikavimo metodą ryšio informacijoje, gali prireikti dar kartą įvesti slaptažodį.

  • Norėdami sukurti naują DSN failą:

   1. Pasirinkite Nauja.

    Dialogo langas Kurti naują duomenų šaltinį
   2. Pasirinkite ODBC tvarkyklė 13 SQL serverio, ir tada pasirinkite Pirmyn.

   3. Įveskite DSN failo vardą arba spustelėkite Naršyti, kad sukurtumėte failą kitoje vietoje.

 2. Spustelėkite Pirmyn, kad peržiūrėtumėte suvestinės informaciją, tada spustelėkite Baigti.

3 etapas: Naudokite vediklį Naujo duomenų šaltinio kūrimas „SQL Server“

Vediklyje Naujo duomenų šaltinio kūrimas „SQL Server“ atlikite šiuos veiksmus:

 1. Pirmajame puslapyje įveskite identifikavimo informaciją:

  • Lauke Aprašas pasirinktinai įveskite dokumentų informaciją apie DSN failą.

  • Lauke Server įveskite SQL serverio vardą. Ne, spustelėkite rodyklę žemyn.

 2. Antrame puslapyje pasirinkite vieną iš šių autentifikavimo metodų:

  • Naudodami integruotą "Windows" autentifikavimą    jungtis naudojant "Windows" vartotojo abonementą. Pasirinktinai įveskite tarnybos principo pavadinimą (SPN). Daugiau informacijos žr. Tarnybos principo pavadinimai (SPN) klientų ryšiuose (ODBC).

  • Su SQL serverio autentifikavimo...    Prisijunkite naudodami kredencialus, kad nustatytas duomenų bazėje įvesdami prisijungimo ID ir slaptažodį.

 3. Trečiame ir ketvirtame puslapiuose pasirinkite įvairias ryšio tinkinimo parinktis. Daugiau informacijos žr. „Microsoft ODBC“ tvarkyklė, skirta „SQL Server“.

 4. Rodomas ekranas, skirtas patvirtinti parametrus. Pasirinkite Tikrinti duomenų šaltinį, kad patvirtintumėte ryšį.

 5. Gali tekti prisijungti prie duomenų bazės. SQL serverio prisijungimo dialogo lange Įveskite prisijungimo ID ir slaptažodį. Norite keisti daugiau parametrų, pasirinkite parinktys.

4 etapas: susiejamų ar importuojamų lentelių pasirinkimas

 1. Dialogo lango Susieti lenteles arba Importuoti objektus srityje Lentelės pasirinkite kiekvieną lentelę ar rodinį, kurį norite importuoti ar susieti, tada spustelėkite Gerai.

  Susiejamų ar importuojamų lentelių sąrašas
 2. Atliekant susiejimo operaciją nuspręskite, ar pasirinkti Įrašyti slaptažodį.

  Sauga    Pasirinkus šią parinktį nebereikia įvesti kredencialų kiekvieną kartą atidarant „Access“ ir gaunant prieigą prie duomenų. Tačiau tokiu būdu išsaugomas nešifruotas slaptažodis „Access“ duomenų bazėje, o tai reiškia, kad žmonės, kurie gali pasiekti šaltinio turinį, gali peržiūrėti vartotojo vardą ir slaptažodį. Jei pažymėsite šią parinktį, primygtinai rekomenduojame išsaugoti „Access“ duomenų bazę patikimoje vietoje ir sukurti „Access“ duomenų bazės slaptažodį. Daugiau informacijos žr. Nuspręsti, ar pasitikėti duomenų baze ir Duomenų bazės šifravimas naudojant duomenų bazės slaptažodį.

5 etapas: sukurkite specifikacijas ir užduotis (tik importavimui)

Rezultatai

Kai bus baigta susiejimo ar importavimo operacija, naršymo srityje bus rodomos lentelės su tokiu pačiu pavadinimu, kaip „SQL Server“ lentelė arba rodinys su savininko vardu. Jeigu SQL pavadinimas yra dbo.Product, „Access“ pavadinimas yra dbo_Product. Jei toks pavadinimas jau naudojamas, „Access“ prie naujos lentelės pavadinimo prideda „1“, pvz., dbo_Product1. Jei dbo_Product1 taip pat naudojamas, „Access“ sukuria dbo_Product2 ir t. t. Tačiau lentelėms galima suteikti reikšmingesnius pavadinimus.

Atliekant importavimo operaciją „Access“ niekada neperrašo lentelės duomenų bazėje. Nors negalima tiesiogiai pridėti „SQL Server“ duomenų prie esamos lentelės, galima sukurti papildymo užklausą, kad būtų galima papildyti duomenis importavus juos iš panašių lentelių.

Saito operaciją, jei stulpeliai, skirti tik skaityti SQL serverio lentelėje, jie taip pat tik skaityti, programoje "Access".

Patarimas    Norėdami peržiūrėti ryšio eilutę, palaikykite pelės žymiklį virš lentelės prieigos naršymo srityje.

Susietos lentelės dizaino atnaujinimas

Negalite įtraukti, naikinti, arba modifikuoti stulpelių arba keisti duomenų tipus ir gauti susietąją lentelę. Jei norite, kad dizaino pakeitimai, atlikti SQL serverio duomenų bazės. Norėdami matyti dizaino pakeitimus programoje "Access", atnaujinkite susietas lenteles:

 1. Pasirinkite Išoriniai duomenys > Susietos lentelės tvarkytuvė.

 2. Pasirinkite susietas lenteles, kurias norite naujinti, pasirinkite Gerai, tada pasirinkite Uždaryti.

Duomenų tipų palyginimas

Programos Access duomenų tipais yra kitaip vadinami iš SQL serverio duomenų tipai. Pvz., SQL serverio stulpelio duomenų tipo, tiek importuoti arba susieti į "Access" Taip/ne duomenų tipo. Toliau pateiktoje lentelėje palyginamos SQL serverio ir programos Access duomenų tipais.

„SQL Server“ duomenų tipas

„Access“ duomenų tipas

„Access“ lauko dydis

bigint

Didelis skaičius

Žr. Duomenų tipo Didelis skaičius naudojimas

dvejetainis (lauko dydis)

Dvejetainis

Toks pats kaip „SQL Server“ lauko dydis

bit

Taip / ne

simbolis (lauko dydis), kur lauko dydis yra mažesnis už arba lygus 255

Tekstas

Toks pats kaip „SQL Server“ lauko dydis

simbolis (lauko dydis), kur lauko dydis yra didesnis už 255

Memo

datetime

Data / laikas

dešimtainis (tikslumas, mastelis)

Skaičius

Dešimtainis („Access“ tikslumo ir mastelio ypatybės atitinka „SQL Server“ tikslumą ir mastelį).

float

Skaičius

Dvigubas

vaizdas

OLE objektas

int

Skaičius

Ilgasis sveikasis skaičius

pinigai

Valiuta

nchar (lauko dydis), kur lauko dydis yra mažesnis už arba lygus 255

Tekstas

Toks pats kaip „SQL Server“ lauko dydis

nchar (lauko dydis), kur lauko dydis yra didesnis už 255

Memo

ntext

Memo

skaitinis (tikslumas, mastelis)

Skaičius

Dešimtainis („Access“ tikslumo ir mastelio ypatybės atitinka „SQL Server“ tikslumą ir mastelį).

nvarchar (lauko dydis), kur lauko dydis yra mažesnis už arba lygus 255

Tekstas

Toks pats kaip „SQL Server“ lauko dydis

nvarchar (lauko dydis), kur lauko dydis yra didesnis už 255

Memo

nvarchar(MAX)

Memo

real

Skaičius

Viengubas

smalldatetime

Data / laikas

smallint

Skaičius

Sveikasis skaičius

smallmoney

Valiuta

sql_variant

Tekstas

255

text

Memo

laiko žyma

Dvejetainis

8

tinyint

Skaičius

Baitas

uniqueidentifier

Skaičius

Replikavimo ID

varbinary

Dvejetainis

Toks pats kaip „SQL Server“ lauko dydis

varbinary (MAX)

OLE objektas

varchar (lauko dydis), kur lauko dydis yra mažesnis už arba lygus 255

Tekstas

Toks pats kaip „SQL Server“ lauko dydis

varchar (lauko dydis), kur lauko dydis yra didesnis už 255

Memo

varchar(MAX)

Memo

xml

Memo

Galite dirbti su duomenų, saugomų SQL serveryje arba susieti į jį arba importuoti duomenis į "Access" duomenų bazės. Susieti yra geresnis pasirinkimas, jei pasirinkote bendrinti duomenis su kitais, nes centralizuotos vietoje saugomi duomenys, ir galite peržiūrėti naujausius duomenis, pridėti arba redaguoti duomenis ir vykdyti užklausas ir ataskaitas programoje "Access".

Pastaba :  Šis straipsnis netaikomas „Access“ taikomosioms programoms – naujo tipo duomenų bazei, kurią sukuriate naudodami „Access“ ir paskelbiate internete. Jei reikia daugiau informacijos, žr. „Access“ taikomosios programos kūrimas.

1 veiksmas: pasirengimas susieti

 1. Raskite SQL serverio duomenų bazę, su kuria norite susieti. Jei reikia, dėl ryšio informacijos susiekite su duomenų bazės administratoriumi.

 2. Identifikuokite lenteles ir rodinius, su kuriais susiesite SQL duomenų bazėje. Vienu metu galite susieti kelis objektus.

Peržiūrėkite šaltinio duomenis ir prisiminkite šiuos patarimus:

 • „Access“ palaiko ne daugiau nei 255 laukus (stulpelius) lentelėje, todėl susietoje lentelėje yra tik pirmi 255 susieto objekto laukai.

 • Stulpeliai, skirti tik skaityti SQL serverio lentelėje, programoje „Access“ taip pat bus skirti tik skaityti.

 1. Norėdami sukurti naują duomenų bazę susietoji lentelė: spustelėkite failas > naujas >tuščia kompiuterio duomenų bazė. Norėdami sukurti susietų lentelių esamą Access duomenų bazę, įsitikinkite, kad turite reikiamas teises, Norėdami įtraukti duomenis į duomenų bazę.

  Pastaba :  Esamoje „Access“ duomenų bazėje susieta lentelė sukuriama tokiu pačiu pavadinimu, kaip lentelė šaltinio objekte. Taigi, j jau turite lentelę tokiu pačiu pavadinimu, prie naujos susietos lentelės pavadinimo pridedama „1“ – pvz., Kontaktai1. (Jei Kontaktai1 jau taip pat naudojamas, „Access“ sukurs Kontaktai2 ir t. t.).

2 veiksmas: susiejimas su duomenimis

Kai SQL serverio duomenų bazėje susiejate lentelę arba rodinį, „Access“ sukuria naują lentelę (žinomą kaip susieta lentelė), kuri atspindi šaltinio lentelės struktūrą ir turinį. Duomenis galite keisti SQL serveryje arba „Access“ rodiniuose Duomenų lapas arba Forma. Pakeitimai atsispindės ir SQL, ir „Access“. Struktūriniai susietų lentelių pakeitimai, pvz., stulpelių pašalinimas ar pakeitimas, turi būti atlikti SQL serveryje, o ne „Access“.

 1. Atidarykite „Access“ paskirties duomenų bazę.

 2. Skirtuke Išoriniai duomenys spustelėkite ODBC duomenų bazė.

 3. Spustelėkite susieti su duomenų šaltinio iš naujo, kuriant susietą lentelę > gerai ir atlikite vedlyje nurodytus veiksmus. Lauke Pasirinkti duomenų šaltinį , jei .dsn failą, kurį norite naudoti jau yra, spustelėkite failą, sąraše.

  Sukurti naują .dsn failą:

  Lauke Pasirinkti duomenų šaltinį spustelėkite naujas> SQL serveris > Pirmyn.

  1. Įveskite .dsn failo vardą arba spustelėkite Naršyti.

   Pastaba : .dsn failui įrašyti reikalingos aplanko rašymo teisės.

  2. Spustelėkite kitą Peržiūrėkite suvestinės informaciją ir spustelėkite baigti.

   Vykdykite vediklyje kurti naują SQL serverio duomenų šaltinį .

 4. Spustelėkite Gerai ir dalyje Lentelės spustelėkite kiekvieną norimą susieti lentelę ar rodinį, tada spustelėkite Gerai.

Jei matote Unikalaus įrašo identifikatoriaus pasirinkimas, tai reiškia, kad programai „Access“ nepavyko nustatyti, kuris laukas ar laukai unikaliai identifikuoja kiekvieną šaltinio duomenų eilutę. Tiesiog pažymėkite kiekvienai eilutei unikalų lauką ar laukų derinį ir, jei nesate tikri, kreipkitės į SQL serverio duomenų bazės administratorių.

Baigus susiejimo operaciją, naršymo srityje galite matyti naują susietą lentelę arba lenteles.

Naujausios SQL serverio objekto struktūros pritaikymas

Kai atidarote susietą lentelę arba šaltinio objektą, matote naujausius duomenis. Tačiau jeigu SQL serverio objektui buvo atlikti struktūriniai pakeitimai, turėsite atnaujinti susietą (-as) lentelę (-es), kad pamatytumėte tuos pakeitimus.

 1. Naršymo srityje dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite lentelę, tada kontekstiniame meniu spustelėkite Susietų lentelių tvarkytuvas.

 2. Prie kiekvienos susietos lentelės, kurią norite atnaujinti, pažymėkite žymės langelį arba spustelėkite Žymėti viską, kad pažymėtumėte visas susietas lenteles.

 3. Spustelėkite Gerai > Uždaryti.

Pastaba : Programos „Access“ duomenų tipai skiriasi nuo SQL serverio duomenų tipų, todėl „Access“ kiekvieną stulpelį susieja su labiausiai atitinkančiu duomenų tipu. Programoje „Access“ priskirtus duomenų tipus galite tik peržiūrėti, bet ne keisti.

Daugiau informacijos ieškokite "Access" duomenų bazės bendrinimo būdai.

Puslapio viršus

Jei jūsų skyriaus ar darbo grupė naudoja Microsoft SQL Server duomenims saugoti, turite dirbti su SQL serverio duomenimis programoje "Access".

Galite perkelti duomenis iš SQL serverio objektų (lentelių arba rodinių) į "Access" dviem būdais – importuodami arba susiedami. Skirtumas tarp dviejų procesų yra tokia:

 • Kai importuojate duomenis, "Access" sukuria SQL serverio duomenų kopiją ir vėliau pakeitimus, atliktus duomenis "Access" duomenų bazėje nebus matomi SQL serverio duomenų bazę. Be to, vėliau pakeitimus SQL serverio lentelės ar rodinio nėra matomi programoje "Access".

 • Susiejant su SQL serverio duomenimis, jungiatės tiesiai į šaltinio duomenis, bet keitimai yra sukurtos taip, kad "Access" duomenų bus atvaizduoti SQL serverio, ir atvirkščiai.

Šiame straipsnyje aprašoma, kaip importavimas arba susiejimas su SQL serverio duomenimis.

Kaip nuspręsti, ar importavimas arba susiejimas

Situacijų, kai importuoti yra tinkamas

Paprastai, jūs SQL serverio duomenų importavimas į "Access" duomenų bazės dėl šių priežasčių:

 • Norėdami visam laikui perkelti SQL serverio duomenis į "Access" duomenų bazės, nes jums nebereikia SQL serverio duomenų bazės duomenis. Importavus duomenis į "Access", galite panaikinti duomenis iš SQL serverio duomenų bazę.

 • Jūsų skyriaus ar darbo grupė naudoja programą Access, bet jūs kartais kontrolinius papildomų duomenų, kurie turi būti sujungti į vieną iš jūsų "Access" duomenų bazės SQL serverio duomenų bazę.

Kadangi SQL serverio duomenų importavimo duomenų kopiją sukuria "Access" duomenų bazėje, importuojant, nurodote lentelių arba rodinių, kurį norite kopijuoti.

Situacijų, kai susiejimas yra tinkamas

Paprastai siejate su SQL serverio duomenimis dėl šių priežasčių:

 • Prisijungti tiesiai į šaltinio duomenis būtų galima peržiūrėti ir redaguoti naujausią informaciją SQL serverio duomenų bazės ir "Access" duomenų bazėje.

 • SQL serverio duomenų bazės yra daug didelių lentelių, ir jums būti draudžiama importuoti juos visus į vieną .accdb failo. "Access" duomenų bazės maksimalus dydis yra 2 gigabaitai, atėmus sistemos objektams reikalingą vietą.

 • Norite vykdyti užklausas ir kurti ataskaitas, pagrįstas SQL serverio duomenis be duomenų kopiją, apsvarstykite susiejimas su SQL serverio.

 • Jūsų skyriaus ar darbo grupė naudoja programą Access ataskaitų ir užklausų kūrimas ir naudoja SQL serverio duomenų saugykla. Atskiros grupės galite sukurti SQL serverio lenteles ir rodinius centralizuotai saugoti, tačiau dažnai šie duomenys turi būti įtraukti į kompiuterio programas, agreguoti ir ataskaitoms. Susiejimas yra tinkamas pasirinkimas, nes ji leidžia vartotojams SQL serverio duomenų bazės ir programos Access duomenų bazę įtraukti ir atnaujinti duomenis, ir visada peržiūrėti ir dirbti su naujausiais duomenimis.

 • Esate prieigos vartotojų, kurie neseniai pradėjo naudoti SQL serverio. Perkėlėte kelias jūsų duomenų bazės SQL serverio, ir dauguma šios duomenų bazės lentelių yra susietų lentelių. Dabar vietoj to, "Access" lentelių, galite kurti lenteles ir rodinius "SQL Server" ir tada susieti su jais iš jūsų "Access" duomenų bazės.

 • Norite toliau saugoti duomenis, "SQL Server", bet jūs taip pat norite dirbti su naujausiais duomenimis viduje prieigą, kad galėtumėte vykdyti užklausas ir spausdintines ataskaitas, kurią sukūrėte programoje "Access".

Puslapio viršus

Importuoti duomenis iš SQL serverio

Pasiruoškite importavimas

Vykdant importavimo operaciją, Access sukuria lentelę ir kopijos duomenis iš SQL serverio duomenų bazės į lentelę. Pasibaigus importavimo operaciją, galite pasirinkti kaip specifikacijos įrašymas išsamią informaciją apie importavimo operaciją.

Pastaba : Importavimo specifikacija leis jums pakartoti importavimo operaciją ateityje nesinaudojant kiekvieną kartą vedliu importavimas į.

 1. Raskite SQL serverio duomenų bazę, kurioje yra duomenų, kuriuos norite importuoti. Kreipkitės į administratorių duomenų bazės ryšio informaciją.

 2. Nustatyti lentelių arba rodinių, kuriuos norite importuoti. Galite importuoti kelis objektus vieną importavimo operaciją.

 3. Peržiūrėkite šaltinio duomenis ir prisiminkite šiuos patarimus Atminkite:

  • Programa Access nepalaiko daugiau nei 255 laukus lentelėje, kad "Access" importuoja tik pirmi 255 stulpelius.

  • "Access" duomenų bazės maksimalus dydis yra 2 gigabaitai, atėmus sistemos objektams reikalingą vietą. Jei SQL serverio duomenų bazės yra daug didelių lentelių, gali nepavykti importuoti juos visus į vieną .accdb failo. Tokiu atveju, galbūt norėsite apsvarstyti, vietoj to susieti duomenis su jūsų "Access" duomenų bazės.

  • Programa Access automatiškai nesukuria ryšius tarp lentelių importavimo operaciją pabaigoje. Turite rankiniu būdu sukurti ryšius tarp įvairių naujų ir esamų lentelių naudodami parinktis lange ryšiai . Kad būtų rodomas langas ryšiai :

   • Spustelėkite skirtuką failas , ir skirtuke informacija spustelėkite ryšiai.

 4. Raskite programos Access duomenų bazę, į kurią norite importuoti SQL serverio duomenimis.

  Įsitikinkite, kad turite reikiamas teises, Norėdami įtraukti duomenis į "Access" duomenų bazę. Jei nenorite saugoti duomenis kaip vieną iš esamų duomenų bazių, sukurti tuščią duomenų bazę spustelėdami skirtuką failas, ir naujas skirtukas, spustelėkite Tuščia duomenų bazė.

 5. Peržiūrėkite lenteles, jei yra, Access duomenų bazės.

  Importavimo operaciją sukuria lentelę su tuo pačiu pavadinimu kaip SQL serverio objektą. Jei tokiu pavadinimu jau yra naudojama, Access prideda "1" į naujos lentelės pavadinimą, pvz., Kontaktai1. (Jei Kontaktai1 taip pat jau yra naudojama, prieigos bus sukurti Contacts2, ir pan.)

  Pastaba : Programa Access niekada perrašo lentelę duomenų bazėje vykdant importavimo operaciją, ir jūs negalite pridėti SQL serverio duomenų į esamą lentelę.

Duomenų importavimas

 1. Atidarykite paskirties duomenų bazę.

  Skirtuko Išoriniai duomenys grupėje importuoti ir susieti spustelėkite ODBC duomenų bazė.

 2. Spustelėkite importuoti šaltinio duomenis į naują lentelę, esančią dabartinėje duomenų bazėje, ir tada spustelėkite gerai.

 3. Dialogo lange Duomenų šaltinio pasirinkimas , jei .dsn failas, kurį norite naudoti jau yra, spustelėkite norimą failą sąraše.

  Man reikia sukurti naują .dsn failą

  Pastaba : Šios procedūros veiksmus gali šiek tiek skirtis, atsižvelgiant į tai, programinę įrangą, įdiegtą jūsų kompiuteryje.

  1. Spustelėkite naujas , kad sukurtumėte naują duomenų šaltinio pavadinimą (DSN).

   Kurti naują duomenų šaltinio vedlys paleidžiamas.

  2. Vediklyje tvarkyklių sąraše pasirinkite SQL serverio , ir spustelėkite Pirmyn.

  3. Įveskite .dsn failo vardą arba spustelėkite Naršyti , Norėdami įrašyti failą į kitą vietą.

   Pastaba : .Dsn failui įrašyti aplanką, reikia turėti rašymo teises.

  4. Spustelėkite Pirmyn, peržiūrėkite suvestinės informaciją ir spustelėkite baigti vedlį.

   Kurti naują SQL serverio duomenų šaltinį, dialogo langas.

  5. Lauke Aprašas įveskite duomenų šaltinio aprašą. Šis veiksmas yra pasirinktinis.

  6. Dalyje, kurioje SQL serverio norite prisijungti prie, lauke Server įveskite arba pasirinkite SQL serverio, prie kurio norite prisijungti, pavadinimą ir spustelėkite Pirmyn ir toliau.

  7. Galbūt reikės iš SQL serverio duomenų bazės administratorių, pvz., ar norite naudoti Microsoft Windows NT autentifikavimą arba SQL serverio autentifikavimo informaciją. Spustelėkite Pirmyn ir toliau.

  8. Jei norite prisijungti prie duomenų bazę, įsitikinkite, kad žymės langelį keisti numatytąją duomenų bazės yra pasirinkta. Pasirinkite duomenų bazę, kuria norite dirbti su ir spustelėkite Pirmyn.

  9. Spustelėkite Baigti.

  10. Peržiūrėkite suvestinės informaciją ir spustelėkite Tikrinti duomenų šaltinis.

  11. Tikrinimo rezultatų peržiūra ir spustelėkite gerai , kad uždarytumėte dialogo langą.

   Jei patikrinus buvo sėkmingas, dar kartą spustelėkite gerai , arba spustelėkite Atšaukti , jei norite keisti parametrus.

 4. Spustelėkite gerai , kad uždarytumėte dialogo langą Duomenų šaltinio pasirinkimas .

  Programa Access rodo dialogo langą Importavimo objektų .

 5. Dalyje lentelėsspustelėkite kiekvieną lentelę ar rodinį, kurį norite importuoti, ir spustelėkite gerai.

 6. Jei pasirodo dialogo langas Pasirinkite įrašo identifikatorius , prieigos nepavyko nustatyti, kuris laukas arba laukai identifikuoti kiekvieną eilutę į tam tikrą objektą. Tokiu atveju, pažymėkite lauką ar laukus derinį, kiekvienos eilutės unikalų, ir spustelėkite gerai. Jei nesate tikri, kreipkitės į SQL serverio duomenų bazės administratorių.

  "Access" importuoja duomenis. Jei jūs planuojate kartoti vėliau importavimo operaciją, galite įrašyti importavimo veiksmus kaip importavimo specifikacija ir lengvai iš naujo paleiskite importavimo veiksmus vėliau. Jums reikia Microsoft Office Outlook įdiegta jūsų kompiuteryje Norėdami sukurti užduotį.

 7. Spustelėkite uždaryti dialogo lange Gauti išorinius duomenis – ODBC duomenų bazėĮrašykite importavimo veiksmus . Access baigs importavimo operaciją, ir rodo naują lentelę arba lenteles naršymo srityje.

Jei norite importuoti įrašymas norint naudoti pakartotinai užduotį, pereikite prie kito skyriaus.

Puslapio viršus

Įrašymo ir naudojimo importavimo parametrų

Pastaba : Turite turėti Microsoft Office Outlook įdiegta Norėdami sukurti užduotį.

 1. Dalyje Įrašyti importavimo veiksmus gauti išorinius duomenis – ODBC duomenų bazėsdialogo lange pažymėkite žymės langelį įrašyti importavimo veiksmus . Atsiranda papildomų valdiklių rinkinys.

 2. Lauke Įrašyti kaip , įveskite pavadinimą importavimas.

 3. Lauke aprašasįveskite aprašą. Šis veiksmas yra pasirinktinis.

 4. Atlikti operaciją nustatytais intervalais (pvz., savaitės arba mėnesio), pažymėkite žymės langelį Kurti "Outlook" užduotį . Tai sukuria užduotį Microsoft Outlook 2010 , kuris leidžia paleisti specifikacijos.

 5. Spustelėkite Įrašyti importavimą.

Jei nėra įdiegta "Outlook", programa Access rodo klaidos pranešimą spustelėkite Įrašyti importavimą.

Pastaba : Jei Outlook 2010 nėra tinkamai sukonfigūruotas, "Microsoft Outlook 2010" paleisties vediklis. Vykdykite vedlio nurodymus, kad "Outlook" konfigūravimas.

Jei norite, galite kurti "Outlook" užduotį. Gali būti naudinga užduoties kūrimas programoje "Outlook", jei norite vykdyti importavimo operaciją įprastos arba pasikartojančiais intervalais. Tačiau, jei ne, galite sukurti užduotį, prieigos vis dar įrašo specifikacijos.

Kurti "Outlook" užduotį

Jei pažymėjote žymės langelį Kurti "Outlook" užduotį , programa Access paleidžia programą "Outlook 2010" Office ir rodo naują užduotį. Atlikite šiuos veiksmus, kaip konfigūruoti užduotis:

Pastaba : Jei nėra įdiegta "Outlook", programa Access rodo klaidos pranešimą. Jei "Outlook" nėra tinkamai sukonfigūruotas, "Outlook" konfigūravimo vedlys. Vykdykite vedlio nurodymus, kad "Outlook" konfigūravimas.

 1. Peržiūrėkite ir modifikuokite užduoties parametrus, pvz., pradžios datą,terminas ir Priminimas.

  Norėdami, kad importuoti užduotis pasikartojantį įvykį, spustelėkite pasikartojimas ir įveskite reikiamą informaciją.

 2. Spustelėkite Įrašyti ir uždaryti.

Įrašytos užduoties vykdymas

 1. Programos Outlook naršymo srityje spustelėkite Užduotys, tada dukart spustelėkite norimą vykdyti užduotį.

 2. Skirtuke užduotis grupėje Microsoft Access spustelėkite Vykdyti importavimą.

 3. Grįžkite į "Access" langą, ir paspauskite klavišą F5, kad atnaujinti naršymo sritį.

 4. Dukart spustelėkite Importuoti lentelę ir atidarykite ją duomenų lapo rodinyje.

 5. Įsitikinkite, kad visus laukus ir įrašų buvo importuoti, ir kad nėra jokių klaidų.

 6. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite Importuoti lentelę naršymo srityje, ir laikinajame meniu spustelėkite Dizaino rodinys . Laukų duomenų tipus ir kitų lauko ypatybių peržiūra.

Puslapio viršus

Susiejimas su SQL serverio duomenimis

Duomenys saugomi lentelėse, galite susieti su lentele arba rodinyje SQL serverio duomenų bazę, Access sukuria naują lentelę (dažnai vadinama susietą lentelę), atitinka struktūrą ir turinį iš šaltinio objektas. Iš "Access", galite keisti duomenis, "SQL Server" arba duomenų lapo rodinyje ir formos rodinyje. Kitos atsispindi duomenų vienoje vietoje atliekamus pakeitimus. Tačiau, jei norite struktūrinis keitimai, pvz., pašalinti arba pakeisti stulpelio, darykite tai iš SQL serverio duomenų bazę arba Access projektą, kuris yra prijungtas prie duomenų bazės. Negalite įtraukti, naikinti arba keisti Susietosios lentelės laukų, kol dirbate programoje "Access".

Pasiruošimas susiejimui

 1. Raskite SQL serverio duomenų bazę, kurioje yra duomenys, į kurį norite susieti. Ryšio informacijos, susisiekite su duomenų bazės administratorių.

 2. Nustatyti lenteles ir rodinius, į kurį norite susieti. Galite susieti kelis objektus į vieną susiejimo operaciją.

 3. Peržiūrėkite šaltinio duomenis ir prisiminkite šiuos patarimus Atminkite:

  • Programa Access nepalaiko daugiau nei 255 laukus lentelėje, todėl susietoje lentelėje yra tik pirmi 255 laukus galite susieti objektą.

  • Stulpeliai, skirti tik skaityti SQL serverio objekto ir toliau bus tik skaityti, programoje "Access".

  • Jums nebus galima įtraukti, naikinti arba modifikuoti stulpelių susietoje lentelėje, programoje "Access".

 4. Raskite programos Access duomenų bazę, kurioje norite kurti susietas lenteles. Įsitikinkite, kad turite reikiamas teises, Norėdami įtraukti duomenis į duomenų bazę. Jei nenorite saugoti duomenis kaip vieną iš esamų duomenų bazių, sukurti naują, tuščią duomenų bazę, spustelėkite skirtuką failas, tada skirtuko naujas spustelėkite Tuščia duomenų bazė.

 5. Peržiūrėkite Access duomenų bazės lenteles. Susiejant su SQL serverio lentelės ar rodinį, programa Access sukuria susietą lentelę su tuo pačiu pavadinimu kaip ir šaltinio objektas. Jei tokiu pavadinimu jau yra naudojama, Access priskirs "1" į naują Susietosios lentelės pavadinimą, pvz., Kontaktai1. (Jei Kontaktai1 taip pat jau yra naudojama, prieigos bus sukurti Contacts2, ir pan.)

 6. Norėdami susieti duomenis, atidarykite paskirties duomenų bazę.

 7. Skirtuko Išoriniai duomenys grupėje importuoti ir susieti spustelėkite ODBC duomenų bazė.

 8. Spustelėkite susieti su duomenų šaltinio iš naujo, kuriant susietą lentelę, ir tada spustelėkite gerai.

 9. Dialogo lange Duomenų šaltinio pasirinkimas spustelėkite .dsn failą, kurį norite naudoti, arba spustelėkite naujas , kad sukurtumėte naują duomenų šaltinio pavadinimą (DSN).

 10. Dialogo lange Duomenų šaltinio pasirinkimas , jei .dsn failą, kurį norite naudoti jau yra, spustelėkite Failas, sąraše.

  Man reikia sukurti naują .dsn failą

  Pastaba : Šios procedūros veiksmus gali šiek tiek skirtis, atsižvelgiant į tai, programinę įrangą, įdiegtą jūsų kompiuteryje.

  1. Spustelėkite naujas , kad sukurtumėte naują duomenų šaltinio pavadinimą (DSN).

   Kurti naują duomenų šaltinio vedlys paleidžiamas.

  2. Vediklyje tvarkyklių sąraše pasirinkite SQL serverio , ir spustelėkite Pirmyn.

  3. Įveskite .dsn failo vardą arba spustelėkite Naršyti , Norėdami įrašyti failą į kitą vietą.

   Pastaba : .Dsn failui įrašyti aplanką, reikia turėti rašymo teises.

  4. Spustelėkite Pirmyn, peržiūrėkite suvestinės informaciją ir spustelėkite baigti kurti naują duomenų šaltinį vedlį.

   Kurti naują duomenų šaltinį į SQL serverio vedlys paleidžiamas.

  5. Vediklyje įveskite duomenų šaltinio lauke Aprašas . Šis veiksmas yra pasirinktinis.

  6. Dalyje, kurioje SQL serverio norite prisijungti prie, lauke Server įveskite arba pasirinkite SQL serverio kompiuteryje, prie kurio norite prisijungti, pavadinimą ir spustelėkite Pirmyn ir toliau.

  7. Šiame puslapyje vedlio, gali tekti gauti informaciją iš SQL serverio duomenų bazės administratorių, pvz., ar naudoti Windows NT autentifikavimą arba SQL serverio autentifikavimą. Spustelėkite Pirmyn ir toliau.

  8. Kitame vedlio puslapyje, jums reikia daugiau informacijos iš SQL serverio duomenų bazės administratorių. Jei norite prisijungti prie duomenų bazę, įsitikinkite, kad pasirinkta pažymėkite žymės langelį keisti numatytąją duomenų bazės , pasirinkite SQL serverio duomenų bazę, kuria norite dirbti su ir spustelėkite Pirmyn.

  9. Spustelėkite baigti. Peržiūrėkite suvestinės informaciją ir spustelėkite Tikrinti duomenų šaltinio.

  10. Tikrinimo rezultatų peržiūra ir spustelėkite gerai , kad uždarytumėte dialogo langą SQL Server ODBC duomenų šaltinio patikrinti .

   Jei kad patikrinimas buvo sėkmingas, spustelėkite gerai Norėdami baigti naudojimąsi vedliu, arba spustelėkite Atšaukti , jei norite grįžti į vedlį ir pakeisti savo parametrus.

 11. Spustelėkite Gerai.

  Programa Access rodo dialogo langą Lentelės nuoroda .

 12. Dalyje lentelėsspustelėkite kiekvieną lentelę ar rodinį, kurį norite susieti, ir spustelėkite gerai.

  1. Jei pasirodo dialogo langas Pasirinkite įrašo identifikatorius , prieigos nepavyko nustatyti, kuris laukas arba laukai unikaliai kiekvienos eilutės šaltinio duomenis. Tokiu atveju, pažymėkite lauką ar laukus derinį, kiekvienos eilutės unikalų, ir spustelėkite gerai. Jei nesate tikri, kreipkitės į SQL serverio duomenų bazės administratorių.

Access baigs susiejimo operaciją, ir rodo naują susietą lentelę arba lenteles naršymo srityje.

Svarbu : Kiekvieną kartą atidarius susietą lentelę ar šaltinio objektas, matote joje rodomi naujausi duomenys. Tačiau struktūriniai pakeitimai SQL serverio objekto nėra automatiškai atsispindi susietą lentelę.

Atnaujinti susietą lentelę taikydami naujausios SQL serverio objekto struktūros pritaikymas

 1. Naršymo srityje dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite lentelę, tada kontekstiniame meniu spustelėkite Susietų lentelių tvarkytuvas.

 2. Prie kiekvienos susietos lentelės, kurią norite atnaujinti, pažymėkite žymės langelį arba spustelėkite Žymėti viską, kad pažymėtumėte visas susietas lenteles.

 3. Spustelėkite Gerai.

  Jei naujinimas yra sėkmingai, programa Access rodo tai informuojantį pranešimą. Kitu atveju programa Access rodo pranešimą.

 4. Spustelėkite uždaryti uždaryti susietų lentelių tvarkytuvą.

Puslapio viršus

Kaip naudotis mato SQL serverio duomenų tipai

Kadangi Access duomenų tipai skiriasi nuo SQL serverio duomenų tipai, prieigos turi nustatyti tinkamiausias Access duomenų tipą naudoti kiekvieną kiekvienos SQL serverio lentelės stulpelį arba Rodyti, importuoti arba susieti su. Pvz., SQL serverio stulpelio duomenų tipo bitų importuoti arba susieti į "Access", kai duomenų tipas Taip/ne. Pateiktame pavyzdyje, SQL serverio stulpelio duomenų tipo nvarchar(255) (ar mažesnis) importuoti arba susieti su duomenų tipas yra tekstas, bet stulpelio duomenų tipo nvarchar(256) (arba didesnis) importuojama kaip Access atmintinės lauką. Baigti importavimo ar susiejimo operaciją, Atidarykite lentelę kaip dizaino rodinį ir patvirtinti, kurių duomenų tipai prieigos priskirti laukus. Galite pakeisti importuotų lentelių laukų duomenų tipus. Tačiau negalima keisti susietų lentelių, laukų duomenų tipus išskyrus pakeisdami SQL serverio duomenų bazės, pati arba programos "Access" projekto, kuris yra prijungtas prie duomenų bazės.

Toliau esančioje lentelėje pagrindinis SQL serverio duomenų tipai. Antrajame ir trečiajame stulpeliuose rodo, kaip naudotis interpretuojamas kiekvieno tipo.

SQL serverio duomenų tipas

Prieigos duomenų tipas

Prieigos lauko dydis

bigint

Tekstas

255

dvejetainį ( lauko dydis )

Dvejetainis

Toks pats kaip „SQL Server“ lauko dydis

šiek tiek

Taip / ne

char ( lauko dydis ), kur lauko dydis yra mažesnis arba lygus 255

Tekstas

Toks pats kaip „SQL Server“ lauko dydis

char ( lauko dydis ), kur yra daugiau nei 255 lauko dydis

Memo

datetime

Data / laikas

dešimtainis ( tikslumo , skalė )

Skaičius

Dešimtainis (prieigos tikslumą ir mastelį ypatybės match SQL serverio tikslumą ir mastelį.)

perdengimas

Skaičius

Dvigubas

vaizdas

OLE objektas

sveikasis skaičius

Skaičius

Ilgasis sveikasis skaičius

pinigų

Valiuta

nchar ( lauko dydis ), kur lauko dydis yra mažesnis arba lygus 255

Tekstas

Toks pats kaip „SQL Server“ lauko dydis

nchar ( lauko dydis ), kur yra daugiau nei 255 lauko dydis

Memo

ntext

Memo

skaitiniai ( tikslumo , skalė )

Skaičius

Dešimtainis (prieigos tikslumą ir mastelį ypatybės match SQL serverio tikslumą ir mastelį.)

nvarchar ( lauko dydis ), kur lauko dydis yra mažesnis arba lygus 255

Tekstas

Toks pats kaip „SQL Server“ lauko dydis

nvarchar ( lauko dydis ), kur yra daugiau nei 255 lauko dydis

Memo

nvarchar(max)

Memo

realusis skaičius

Skaičius

Viengubas

smalldatetime

Data / laikas

smallint

Skaičius

Sveikasis skaičius

smallmoney

Valiuta

sql_variant

Tekstas

255

text

Memo

laiko žyma

Dvejetainis

8

tinyint

Skaičius

Baitas

uniqueidentifier

Skaičius

Replikavimo ID

pvz., tipai

Dvejetainis

Toks pats kaip „SQL Server“ lauko dydis

varbinary(max)

OLE objektas

varchar ( lauko dydis ), kur lauko dydis yra mažesnis arba lygus 255

Tekstas

Toks pats kaip „SQL Server“ lauko dydis

varchar ( lauko dydis), kur yra daugiau nei 255 lauko dydis

Memo

varchar(max)

Memo

XML

Memo

Puslapio viršus

Jei jūsų skyriaus ar darbo grupė naudoja Microsoft SQL Server duomenų, galite susidurti su scenarijai, kai jums reikia dirbti su SQL serverio duomenų Microsoft Office Access 2007.

Jei nesate susipažinę su SQL serverio ir norite sužinoti daugiau, apsilankykite "Microsoft SQL Server" pagrindinį puslapį. Sekite nuorodą į šio straipsnio skyriuje Taip pat žiūrėkite .

Galite perkelti duomenis iš SQL serverio objektų (lentelių arba rodinių) į Office Access 2007 dviem būdais – importuodami arba susiedami. Jei importuojate duomenis, nukopijuokite duomenis į savo "Access" duomenų bazę. SQL serverio duomenų bazės ne atsispindi jų pakeitimus, galite atlikti programoje "Access" duomenų. Be to, jų pakeitimus, atliktus SQL serverio lentelės ar rodinio nėra matomi programoje "Access" lentelę. Priešingu atveju, jei siejate su SQL serverio duomenimis, duomenų lieka SQL serverio kompiuteryje, ir Access palaiko ryšį su tokiais duomenimis. SQL serverio duomenų atsispindi jų pakeitimus, kuriuos atliekate programoje "Access" duomenų ir pakeitimus, kuriuos atliekate SQL serverio duomenų bazės atsispindi susietoje lentelėje, programoje "Access".

Šiame straipsnyje aprašomi veiksmai, importuoti ir susieti SQL serverio duomenų į Access 2007.

SQL serverio duomenų importavimas

"Access" duomenų bazės SQL serverio duomenų importavimo sukuria duomenų kopiją. Importuodami, nurodote lentelių arba rodinių, kuriuos norite kopijuoti.

Importavimo operaciją programoje "Access" sukuria lentelę ir tada nukopijuoja duomenis iš SQL serverio duomenų bazės į "Access" lentelę. Rasti daugiau informacijos apie lenteles ir duomenų bazės struktūra kaip skyriuje Taip pat žiūrėkite saitus.

Pasibaigus importavimo operaciją, galite pasirinkti kaip specifikacijos įrašymas išsamią informaciją apie importavimo operaciją. Importavimo specifikacija leis jums pakartoti importavimo operaciją ateityje nesinaudojant kiekvieną kartą vedliu importavimas į.

Dažnai pasitaikantys SQL serverio lentelės importavimo į programą Access

Paprastai, galite importuoti SQL serverio duomenis į "Access" duomenų bazės dėl šių priežasčių:

 • Norite visam laikui perkelti į "Access" duomenų bazės SQL serverio duomenų, nes jums nebereikia duomenų "SQL Server" duomenų bazėje. Galite importuoti duomenis į "Access" ir tada panaikinkite jį iš SQL serverio duomenų bazę.

 • Jūsų skyriaus ar darbo grupė naudoja programą Access, bet jūs kartais kontrolinius papildomų duomenų, kurie turi būti sujungti į vieną iš jūsų "Access" duomenų bazės SQL serverio duomenų bazę.

Šie veiksmai paaiškina, kaip SQL serverio duomenų importavimas į "Access" duomenų bazės.

Pasiruošimas importavimo operaciją

 1. Raskite SQL serverio duomenų bazę, kurioje yra duomenų, kuriuos norite kopijuoti. Kreipkitės į administratorių duomenų bazės ryšio informaciją.

 2. Nustatyti lentelių arba rodinių, kuriuos norite kopijuoti į "Access" duomenų bazę. Galite importuoti kelis objektus vieną importavimo operaciją.

 3. Peržiūrėkite šaltinio duomenis ir prisiminkite šiuos patarimus Atminkite:

  • Programa Access nepalaiko daugiau nei 255 laukus lentelėje, kad "Access" importuoja tik pirmi 255 stulpelius.

  • "Access" duomenų bazės maksimalus dydis yra 2 gigabaitai, atėmus sistemos objektams reikalingą vietą. Jei SQL serverio duomenų bazės yra daug didelių lentelių, gali nepavykti importuoti juos visus į vieną .accdb failo. Tokiu atveju, galbūt norėsite apsvarstyti, vietoj to susieti duomenis su jūsų "Access" duomenų bazės.

  • Programa Access automatiškai nesukuria ryšius tarp lentelių importavimo operaciją pabaigoje. Turite rankiniu būdu sukurti ryšius tarp įvairių naujų ir esamų lentelių naudodami parinktis, spustelėkite skirtuką ryšiai . Kad būtų rodomas skirtukas ryšiai :
   Skirtuko Duomenų bazės įrankiai grupėje Rodymas/slėpimas spustelėkite ryšiai. Mygtuko paveikslėlis

 4. Raskite programos Access duomenų bazę, į kurią norite importuoti SQL serverio duomenimis.

  Įsitikinkite, kad turite reikiamas teises, Norėdami įtraukti duomenis į "Access" duomenų bazę. Jei nenorite saugoti duomenis kaip vieną iš esamų duomenų bazių, tuščią duomenų bazės kūrimas, spustelėdami "Microsoft Office" mygtukas Mygtuko paveikslėlis , tada spustelėkite naujas.

 5. Peržiūrėkite lenteles, jei yra, Access duomenų bazės.

  Importavimo operaciją sukuria lentelę su tuo pačiu pavadinimu kaip SQL serverio objektą. Jei tokiu pavadinimu jau yra naudojama, Access prideda "1" į naujos lentelės pavadinimą, pvz., Kontaktai1. (Jei Kontaktai1 taip pat jau yra naudojama, prieigos bus sukurti Contacts2, ir pan.)

  Pastaba : Programa Access niekada perrašo lentelę duomenų bazėje vykdant importavimo operaciją, ir jūs negalite pridėti SQL serverio duomenų į esamą lentelę.

Duomenų importavimas

 1. Atidarykite paskirties duomenų bazę.

  Skirtuko Išoriniai duomenys grupėje importavimas spustelėkite daugiau.

 2. Spustelėkite ODBC duomenų bazė Mygtuko paveikslėlis .

 3. Spustelėkite importuoti šaltinio duomenis į naują lentelę, esančią dabartinėje duomenų bazėje, ir tada spustelėkite gerai.

 4. Dialogo lange Duomenų šaltinio pasirinkimas , jei .dsn failas, kurį norite naudoti jau yra, spustelėkite norimą failą sąraše.

  Man reikia sukurti naują .dsn failą

  Pastaba : Šios procedūros veiksmus gali šiek tiek skirtis, atsižvelgiant į tai, programinę įrangą, įdiegtą jūsų kompiuteryje.

  1. Spustelėkite naujas , kad sukurtumėte naują duomenų šaltinio pavadinimą (DSN).
   Kurti naują duomenų šaltinio vedlys paleidžiamas.

  2. Vediklyje tvarkyklių sąraše pasirinkite SQL serverio , ir spustelėkite Pirmyn.

  3. Įveskite .dsn failo vardą arba spustelėkite Naršyti , Norėdami įrašyti failą į kitą vietą.

   Pastaba : .Dsn failui įrašyti aplanką, reikia turėti rašymo teises.

  4. Spustelėkite Pirmyn, peržiūrėkite suvestinės informaciją ir spustelėkite baigti vedlį.
   Kurti naują duomenų šaltinį į SQL serverio vedlys paleidžiamas.

  5. Vediklyje įveskite duomenų šaltinio lauke Aprašas . Šis veiksmas yra pasirinktinis.

  6. Dalyje, kurioje SQL serverio norite prisijungti prie, lauke Server įveskite arba pasirinkite SQL serverio, prie kurio norite prisijungti, pavadinimą ir spustelėkite Pirmyn ir toliau.

  7. Šiame puslapyje vedlio, gali tekti gauti informaciją iš SQL serverio duomenų bazės administratorių, pvz., nustatyti, ar naudoti Microsoft Windows NT autentifikavimą arba SQL serverio autentifikavimą. Spustelėkite Pirmyn ir toliau.

  8. Kitame vedlio puslapyje, jums reikia daugiau informacijos iš SQL serverio duomenų bazės administratorių prieš tęsdami. Jei norite prisijungti prie duomenų bazę, įsitikinkite, kad žymės langelį keisti numatytąją duomenų bazės yra pasirinkta. Pasirinkite duomenų bazę, kuria norite dirbti su ir spustelėkite Pirmyn.

  9. Spustelėkite baigti. Peržiūrėkite suvestinės informaciją ir spustelėkite Tikrinti duomenų šaltinio.

  10. Tikrinimo rezultatų peržiūra ir spustelėkite gerai , kad uždarytumėte dialogo langą SQL Server ODBC duomenų šaltinio patikrinti .

   Jei į patikrinimas buvo sėkmingas, spustelėkite gerai Norėdami baigti naudojimąsi vedliu, arba spustelėkite Atšaukti , jei norite grįžti į vedlį ir keisti savo parametrus.

 5. Spustelėkite gerai , kad uždarytumėte dialogo langą Duomenų šaltinio pasirinkimas .

  Programa Access rodo dialogo langą Importavimo objektų .

 6. Dalyje lentelėsspustelėkite kiekvieną lentelę ar rodinį, kurį norite importuoti, ir spustelėkite gerai.

 7. Jei pasirodo dialogo langas Pasirinkite įrašo identifikatorius , prieigos nepavyko nustatyti, kuris laukas arba laukai identifikuoti kiekvieną eilutę į tam tikrą objektą. Tokiu atveju, pažymėkite lauką ar laukus derinį, kiekvienos eilutės unikalų, ir spustelėkite gerai. Jei nesate tikri, kreipkitės į SQL serverio duomenų bazės administratorių.

"Access" importuoja duomenis. Jei jūs planuojate kartoti vėliau importavimo operaciją, galite įrašyti importavimo veiksmus kaip importavimo specifikacija ir lengvai iš naujo paleiskite importavimo veiksmus vėliau. Pereikite prie kito skyriaus šį straipsnį, kad atlikti šią užduotį. Jei nenorite, kad įrašytumėte išsamią informaciją apie importavimas, spustelėkite uždaryti dialogo lange Gauti išorinius duomenis – ODBC duomenų bazėĮrašykite importavimo veiksmus . Access užbaigia importavimo operaciją, ir rodo naują lentelę arba lenteles naršymo srityje.

Importavimo veiksmus kaip specifikacijos įrašymas

 1. Dalyje Įrašyti importavimo veiksmus dialogo lange Gauti išorinius duomenis – ODBC duomenų bazė , pažymėkite žymės langelį įrašyti importavimo veiksmus .

  Atsiranda papildomų valdiklių rinkinys.

 2. Lauke Įrašyti kaip , įveskite pavadinimą importavimas.

 3. Lauke Aprašas įveskite aprašą. Šis veiksmas yra pasirinktinis.

 4. Jei norite atlikti veiksmą (pvz., savaitės arba mėnesio) nustatytais intervalais, pažymėkite žymės langelį Kurti "Outlook" užduotį . Tai sukuria užduotį Microsoft Office Outlook 2007 , kuris leidžia paleisti specifikacijos.

 5. Spustelėkite Įrašyti importavimą.

„Outlook“ užduoties konfigūravimas

Pažymėjus žymės langelį Kurti "Outlook" užduotį anksčiau aprašytą procedūrą, Access paleidžia Office Outlook 2007 ir rodo naują užduotį. Atlikite šiuos veiksmus Norėdami sukonfigūruoti užduotį.

Pastaba : Jei nėra įdiegta "Outlook", programa Access rodo klaidos pranešimą. Jei "Outlook" nėra tinkamai sukonfigūruotas, "Outlook" konfigūravimo vedlys. Vykdykite vedlio nurodymus, kad "Outlook" konfigūravimas.

 1. "Outlook" užduočių lange peržiūrėkite ir modifikuokite užduoties parametrus, pvz., terminas ir Priminimas.

  Norėdami, kad užduotis kartotųsi, spustelėkite pasikartojimas ir įveskite reikiamą informaciją.

  Šiame paveikslėlyje rodoma užduočių planavimo priemonė su kai kurios įprastos parametrai.

  Outlook užduočių planavimo priemonė

  Informacijos apie "Outlook" užduočių planavimo, ieškokite straipsnyje planuoti importavimo ar eksportavimo operaciją.

 2. Kai baigsite su užduoties parametrus programoje "Outlook", skirtuke užduotis grupėje veiksmai spustelėkite Įrašyti ir uždaryti.

Įrašytos užduoties vykdymas

 1. Programos Outlook naršymo srityje spustelėkite Užduotys, tada dukart spustelėkite norimą vykdyti užduotį.

 2. Skirtuke užduotis grupėje Microsoft Office Access spustelėkite Vykdyti importavimą Mygtuko paveikslėlis .

 3. Grįžkite į "Access" langą, ir paspauskite klavišą F5, kad atnaujinti naršymo sritį.

 4. Dukart spustelėkite Importuoti lentelę ir atidarykite ją duomenų lapo rodinyje.

 5. Įsitikinkite, kad visus laukus ir įrašų buvo importuoti, ir kad nėra jokių klaidų.

 6. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite Importuoti lentelę naršymo srityje, ir laikinajame meniu spustelėkite Dizaino rodinys . Laukų duomenų tipus ir kitų lauko ypatybių peržiūra.

Puslapio viršus

Susiejimas su SQL serverio duomenimis

Susiejimas leidžia prisijungti prie duomenų neimportuodami tos informacijos, kad galite peržiūrėti ir redaguoti naujausius duomenis į SQL serverio duomenų bazės ir "Access" duomenų bazėje kūrimas ir tvarkymas programoje "Access" duomenų kopiją. Jei nenorite SQL serverio duomenų kopijavimas į jūsų "Access" duomenų bazę, bet vietoj to norite vykdyti užklausas ir kurti ataskaitas, pagrįstas duomenų, turėtų būti saitas, o ne importuoti.

Galite susieti su lentele arba rodinyje SQL serverio duomenų bazę, Access sukuria naują lentelę (dažnai nurodomos kaip susietą lentelę), atitinka struktūrą ir turinį iš šaltinio objektas. "SQL Server" arba duomenų lapo arba formos rodinyje iš programos Access duomenų, galite atlikti keitimus. Kitos atsispindi duomenų vienoje vietoje atliekamus pakeitimus. Tačiau, jei norite pakeisti struktūrinių, pvz., pašalinti arba pakeisti stulpelio, darykite tai iš SQL serverio duomenų bazėje, ar iš prieigą projektą, prijungtas prie duomenų bazės. Negalite įtraukti, naikinti arba keisti Susietosios lentelės laukai dirbant programoje "Access".

Jei SQL serverio duomenų bazės yra daug duomenų, turite pasirinkti susiejimo per importuoti, nes "Access" duomenų bazės maksimalus dydis yra 2 gigabaitų (atėmus sistemos objektams reikalingą vietą). Importuoti daug didelių lentelių arba rodinių gali sukelti jums tos ribos, kadangi susiejimas su duomenų neįtraukia daug dydžio jūsų "Access" duomenų bazę.

Dažnai pasitaikantys susiejimo su SQL serverio duomenimis

Paprastai, galite susieti su "SQL Server" lentele arba peržiūrėti iš "Access" duomenų bazės dėl šių priežasčių:

 • Jūsų skyriaus ar darbo grupė naudoja programą Access ataskaitų ir užklausų kūrimas ir naudoja SQL serverio duomenų saugykla. Atskiros grupės galite sukurti SQL serverio lenteles ir rodinius centralizuotai saugoti, tačiau dažnai šie duomenys turi būti įtraukti į kompiuterio programas, agreguoti ir ataskaitoms. Susiejimas yra tinkamas pasirinkimas, nes ji leidžia vartotojams SQL serverio duomenų bazės ir programos Access duomenų bazę įtraukti ir atnaujinti duomenis, ir visada peržiūrėti ir dirbti su naujausiais duomenimis.

 • Esate prieigos vartotojų, kurie neseniai pradėjo naudoti SQL serverio. Perkėlėte kelias jūsų duomenų bazės SQL serverio, ir dauguma šios duomenų bazės lentelių yra susietų lentelių. Dabar vietoj to, "Access" lentelių, galite kurti lenteles ir rodinius "SQL Server" ir tada susieti su jais iš jūsų "Access" duomenų bazės.

 • Norite toliau saugoti duomenis, "SQL Server", bet jūs taip pat norite dirbti su naujausiais duomenimis viduje prieigą, kad galėtumėte vykdyti užklausas ir spausdintines ataskaitas, kurią sukūrėte programoje "Access".

Pasiruošimas susiejimui su "SQL Server" lentele

 1. Raskite SQL serverio duomenų bazę, kurioje yra duomenys, į kurį norite susieti. Ryšio informacijos, susisiekite su duomenų bazės administratorių.

 2. Nustatyti lenteles ir rodinius, į kurį norite susieti. Galite susieti kelis objektus į vieną susiejimo operaciją.

 3. Peržiūrėkite šaltinio duomenis ir prisiminkite šiuos patarimus Atminkite:

  • Programa Access nepalaiko daugiau nei 255 laukus lentelėje, todėl susietoje lentelėje yra tik pirmi 255 laukus galite susieti objektą.

  • Stulpeliai, skirti tik skaityti SQL serverio objekto ir toliau bus tik skaityti, programoje "Access".

  • Jums nebus galima įtraukti, naikinti arba modifikuoti stulpelių susietoje lentelėje, programoje "Access".

 4. Raskite programos Access duomenų bazę, kurioje norite kurti susietas lenteles. Įsitikinkite, kad turite reikiamas teises, Norėdami įtraukti duomenis į duomenų bazę. Jei nenorite saugoti duomenis kaip vieną iš esamų duomenų bazių, sukurkite naują, tuščią duomenų bazę, naudojant šią komandą:

  Spustelėkite "Microsoft Office" mygtukas Mygtuko paveikslėlis , ir tada spustelėkite naujas.

 5. Peržiūrėkite Access duomenų bazės lenteles. Susiejant su SQL serverio lentelės ar rodinį, programa Access sukuria susietą lentelę su tuo pačiu pavadinimu kaip ir šaltinio objektas. Jei tokiu pavadinimu jau yra naudojama, Access priskirs "1" į naują Susietosios lentelės pavadinimą, pvz., Kontaktai1. (Jei Kontaktai1 taip pat jau yra naudojama, prieigos bus sukurti Contacts2, ir pan.)

Susiejimas su duomenimis

 1. Atidarykite paskirties duomenų bazę.

 2. Skirtuko Išoriniai duomenys grupėje importavimas spustelėkite daugiau.

 3. Spustelėkite ODBC duomenų bazė.

 4. Spustelėkite susieti su duomenų šaltinio iš naujo, kuriant susietą lentelę, ir tada spustelėkite gerai.

 5. Dialogo lange Duomenų šaltinio pasirinkimas spustelėkite .dsn failą, kurį norite naudoti, arba spustelėkite naujas , kad sukurtumėte naują duomenų šaltinio pavadinimą (DSN).

 6. Dialogo lange Duomenų šaltinio pasirinkimas , jei .dsn failą, kurį norite naudoti jau yra, spustelėkite Failas, sąraše.

  Man reikia sukurti naują .dsn failą

  Pastaba : Šios procedūros veiksmus gali šiek tiek skirtis, atsižvelgiant į tai, programinę įrangą, įdiegtą jūsų kompiuteryje.

  1. Spustelėkite naujas , kad sukurtumėte naują duomenų šaltinio pavadinimą (DSN).
   Kurti naują duomenų šaltinio vedlys paleidžiamas.

  2. Vediklyje tvarkyklių sąraše pasirinkite SQL serverio , ir spustelėkite Pirmyn.

  3. Įveskite .dsn failo vardą arba spustelėkite Naršyti , Norėdami įrašyti failą į kitą vietą.

   Pastaba : .Dsn failui įrašyti aplanką, reikia turėti rašymo teises.

  4. Spustelėkite Pirmyn, peržiūrėkite suvestinės informaciją ir spustelėkite baigti kurti naują duomenų šaltinį vedlį.
   Kurti naują duomenų šaltinį į SQL serverio vedlys paleidžiamas.

  5. Vediklyje įveskite duomenų šaltinio lauke Aprašas . Šis veiksmas yra pasirinktinis.

  6. Dalyje, kurioje SQL serverio norite prisijungti prie, lauke Server įveskite arba pasirinkite SQL serverio kompiuteryje, prie kurio norite prisijungti, pavadinimą ir spustelėkite Pirmyn ir toliau.

  7. Šiame puslapyje vedlio, gali tekti gauti informaciją iš SQL serverio duomenų bazės administratorių, pvz., ar naudoti Windows NT autentifikavimą arba SQL serverio autentifikavimą. Spustelėkite Pirmyn ir toliau.

  8. Kitame vedlio puslapyje, jums reikia daugiau informacijos iš SQL serverio duomenų bazės administratorių. Jei norite prisijungti prie duomenų bazę, įsitikinkite, kad pasirinkta pažymėkite žymės langelį keisti numatytąją duomenų bazės , pasirinkite SQL serverio duomenų bazę, kuria norite dirbti su ir spustelėkite Pirmyn.

  9. Spustelėkite baigti. Peržiūrėkite suvestinės informaciją ir spustelėkite Tikrinti duomenų šaltinio.

  10. Tikrinimo rezultatų peržiūra ir spustelėkite gerai , kad uždarytumėte dialogo langą SQL Server ODBC duomenų šaltinio patikrinti .

   Jei į patikrinimas buvo sėkmingas, spustelėkite gerai Norėdami baigti naudojimąsi vedliu, arba spustelėkite Atšaukti , jei norite grįžti į vedlį ir keisti savo parametrus.

 7. Spustelėkite gerai.
  Programa Access rodo dialogo langą Lentelės nuoroda .

 8. Dalyje lentelėsspustelėkite kiekvieną lentelę ar rodinį, kurį norite susieti, ir spustelėkite gerai.

 9. Jei pasirodo dialogo langas Pasirinkite įrašo identifikatorius , prieigos nepavyko nustatyti, kuris laukas arba laukai unikaliai kiekvienos eilutės šaltinio duomenis. Tokiu atveju, pažymėkite lauką ar laukus derinį, kiekvienos eilutės unikalų, ir spustelėkite gerai. Jei nesate tikri, kreipkitės į SQL serverio duomenų bazės administratorių.

Access užbaigia susiejimo operaciją, ir rodo naują susietą lentelę arba lenteles naršymo srityje.

Svarbu : Kiekvieną kartą atidarius susietą lentelę ar šaltinio objektas, matote joje rodomi naujausi duomenys. Tačiau struktūriniai pakeitimai SQL serverio objekto nėra automatiškai atsispindi susietą lentelę.


Atnaujinti susietą lentelę taikydami naujausios SQL serverio objekto struktūros pritaikymas:

 1. Naršymo srityje dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite lentelę, tada kontekstiniame meniu spustelėkite Susietų lentelių tvarkytuvas.

 2. Prie kiekvienos susietos lentelės, kurią norite atnaujinti, pažymėkite žymės langelį arba spustelėkite Žymėti viską, kad pažymėtumėte visas susietas lenteles.

 3. Spustelėkite Gerai.

  Jei naujinimas yra sėkmingai, programa Access rodo tai informuojantį pranešimą. Kitu atveju programa Access rodo klaidos pranešimą.

 4. Spustelėkite uždaryti uždaryti susietų lentelių tvarkytuvą.

Puslapio viršus

Sužinokite, kaip naudotis interpretuojamas SQL serverio duomenų tipai

Kadangi Access duomenų tipai skiriasi nuo SQL serverio duomenų tipai, prieigos turi nustatyti tinkamiausias Access duomenų tipą naudoti kiekvieną kiekvienos SQL serverio lentelės stulpelį arba Rodyti, importuoti arba susieti su. Pvz., SQL serverio stulpelio duomenų tipo bitų importuoti arba susieti į "Access", kai duomenų tipas Taip/ne. Kitas pavyzdys, SQL serverio stulpelio duomenų tipo nvarchar(255) (arba mažesnis) yra importuoti arba susieti į "Access" duomenų tipo tekstą, bet stulpelio duomenų tipo nvarchar(256) (ar daugiau) yra įkelti kaip Access atmintinės lauką. Baigti importavimo ar susiejimo operaciją, turėtumėte Atidarykite lentelę kaip dizaino rodinį ir patvirtinti, kurių duomenų tipai prieigos priskirti laukus. Galite keisti duomenų tipų laukus importuotų lentelių; Tačiau negalite keisti susietų lentelių, laukų duomenų tipus išskyrus SQL serverio duomenų bazę arba Access projektą, kuris yra prijungtas prie duomenų bazės.

Toliau esančioje lentelėje pagrindinis SQL serverio duomenų tipai. Antrajame ir trečiajame stulpeliuose rodo, kaip naudotis interpretuojamas kiekvieno tipo.

SQL serverio duomenų tipas

Prieigos duomenų tipas

Prieigos lauko dydis

bigint

Tekstas

255

dvejetainį ( lauko dydis )

Dvejetainis

Toks pats kaip „SQL Server“ lauko dydis

šiek tiek

Taip / ne

char ( lauko dydis ), kur lauko dydis yra mažesnis arba lygus 255

Tekstas

Toks pats kaip „SQL Server“ lauko dydis

char ( lauko dydis ), kur yra daugiau nei 255 lauko dydis

Memo

datetime

Data / laikas

dešimtainis ( tikslumo , skalė )

Skaičius

Dešimtainis (prieigos tikslumą ir mastelį ypatybės match SQL serverio tikslumą ir mastelį.)

perdengimas

Skaičius

Dvigubas

vaizdas

OLE objektas

sveikasis skaičius

Skaičius

Ilgasis sveikasis skaičius

pinigų

Valiuta

NCHAR ( lauko dydis ), kur lauko dydis yra mažesnis arba lygus 255

Tekstas

Toks pats kaip „SQL Server“ lauko dydis

NCHAR ( lauko dydis ), kur yra daugiau nei 255 lauko dydis

Memo

ntext

Memo

skaitiniai ( tikslumo , skalė )

Skaičius

Dešimtainis (prieigos tikslumą ir mastelį ypatybės match SQL serverio tikslumą ir mastelį.)

nvarchar ( lauko dydis ), kur lauko dydis yra mažesnis arba lygus 255

Tekstas

Toks pats kaip „SQL Server“ lauko dydis

nvarchar ( lauko dydis ), kur yra daugiau nei 255 lauko dydis

Memo

nvarchar (MAX)

Memo

realusis skaičius

Skaičius

Viengubas

smalldatetime

Data / laikas

smallint

Skaičius

Sveikasis skaičius

smallmoney

Valiuta

sql_variant

Tekstas

255

text

Memo

laiko žyma

Dvejetainis

8

tinyint

Skaičius

Baitas

uniqueidentifier

Skaičius

Replikavimo ID

pvz., tipai

Dvejetainis

Toks pats kaip „SQL Server“ lauko dydis

pvz., tipai (MAX)

OLE objektas

varchar ( lauko dydis ), kur lauko dydis yra mažesnis arba lygus 255

Tekstas

Toks pats kaip „SQL Server“ lauko dydis

varchar ( lauko dydis), kur yra daugiau nei 255 lauko dydis

Memo

varchar (MAX)

Memo

XML

Memo

Puslapio viršus

Pastaba : Mašininio vertimo atsakomybės atsisakymas: Šis straipsnis išverstas naudojant kompiuterinę sistemą be žmogaus įsikišimo. „Microsoft“ pateikia šiuos mašininius vertimus norėdama padėti anglų kalbos nesuprantantiems vartotojams perskaityti turinį apie „Microsoft“ produktus, paslaugas ir technologijas. Šis straipsnis išverstas mašininio vertimo būdu, todėl jame gali būti žodyno, sintaksės ar gramatikos klaidų.

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×