Supažindinimas su lentelėmis

Svarbu :  Šis straipsnis išverstas naudojant mašininį vertimą, žr. atsakomybės atsisakymą. Su šio straipsnio versija anglų kalba galite susipažinti čia .

Lentelių yra būtinas duomenų bazės objektų, nes jie turi visą informaciją ar duomenų. Pvz., verslo duomenų bazės gali būti kontaktų lentele, kurioje saugoma jų tiekėjais, el. pašto adresai ir telefono numeriai vardus. Šiame straipsnyje pateikiama "Access" lentelių apžvalga. Prieš kurdami lenteles, apsvarstykite jūsų reikalavimus ir nustatyti visas lenteles, kad jums gali prireikti. Įvadas į planavimo ir kuriate duomenų bazę, ieškokite duomenų bazės kūrimo pagrindai.

Šiame straipsnyje:

Apžvalga

Lentelės įtraukimas į kompiuterio duomenų bazę

Lenteles "Access" žiniatinklio programose

Įrašyti į lentelę

Apžvalga

Reliacinės duomenų bazės, pvz., prieigos paprastai turi keletą susijusių lentelių. Parengtą duomenų bazėje, kiekvienos lentelės saugo duomenis tam tikrą objektą, pvz., darbuotojų arba produktų. Lentelėje yra įrašus (eilutes) ir laukus (stulpelius). Laukų yra skirtingų tipų duomenis, pvz., tekstas, skaičius, datas ir hipersaitų.

„Access“ lentelė Klientai, pateikianti įrašų ir laukų išdėstymą

 1. Įrašo: yra konkrečių duomenų, pvz., informacijos apie konkretaus darbuotojo arba produkto.

 2. Lauko: yra duomenų apie vieną aspektą lentelės temą, pvz., vardas arba elektroninio pašto adresą.

 3. Lauko reikšmės: kiekvienam įrašui turi lauko reikšmę. Pvz., Contoso Ltd arba someone@example.com.

Lentelių ir laukų ypatybės

Savybes ir veikimo būdą, lenteles ir laukus, apibrėžti ir valdomi ypatybes. Lentelės ypatybės nustatomos lentelės ypatybių lape, pvz., galite nustatyti lentelės Numatytąjį rodinį Norėdami nurodyti, kaip lentelėje rodomi pagal numatytuosius nustatymus. Lauko ypatybės apibrėžia lauko veikimo būdo aspektas. Taip pat galite nustatyti lauko ypatybės dizaino rodinyje, naudojant Laukų ypatybių srityje. Kiekvienas laukas yra duomenų tipas, kuris apibrėžia tokio tipo informacijos, saugomos srityje. Pvz., kelių eilučių teksto arba valiutos yra duomenų tipai.

Lentelės ryšiai

Nors kiekvienoje duomenų bazėje esančioje lentelėje saugomi duomenys apie specifinį subjektą, santykinėse duomenų bazėse esančios lentelės, tokios kaip „Access“, saugo duomenis apie subjektus, kurie susiję vienas su kitu. Pavyzdžiui, duomenų bazėje gali būti:

 • Klientų lentelė, kurioje yra jūsų įmonės klientai ir jų adresai.

 • Jūsų parduodamų produktų lentelė, kurioje yra kiekvieno elemento kainos ir paveikslėliai.

 • Užsakymų lentelė, kuri seka klientų užsakymus.

Norėdami sujungti skirtingose lentelėse laikomus duomenis, sukurkite ryšius. Ryšys yra loginė dviejų lentelių, turinčių bendrą lauką jungtis.

Raktai

Laukai, kurie yra lentelių ryšių dalis, vadinami raktais. Raktą dažniausiai sudaro vienas laukas, tačiau jį gali sudaryti ir daugiau nei vienas laukas. Yra dviejų rūšių raktai:

 • Pirminis raktas: lentelėje gali būti tik vienas pirminis raktas. Pirminis raktas sudarytas iš vieno ar daugiau laukų, unikaliai kiekvieną įrašą, kurį saugote lentelėje. "Access" automatiškai suteikia unikalų identifikavimo numerį, vadinamą ID numeris, kuris yra naudojamas kaip pirminis raktas. Daugiau informacijos rasite pridėti arba keisti lentelės pirminį raktą.

 • Išorinis raktas: lentelėje gali būti viena ar daugiau išorinių raktų. Išorinis raktas turi reikšmes, atitinkančias reikšmes iš kitos lentelės pirminį raktą. Pvz., gali būti užsakymų lentelė, kurioje kiekvieno užsakymo turi kliento ID numerį, atitinkantį įrašą lentelėje Klientai. Kliento ID laukas yra išorinis raktas iš lentelės užsakymai.

Raktų laukų reikšmių atitikimas suformuoja lentelės ryšių pagrindą. Naudokite lentelės ryšį susijusių lentelių duomenims sujungti. Pvz., tarkime, kad turite lentelę Klientai ir lentelę Užsakymai. Lentelės Klientai kiekvienas įrašas yra identifikuojamas pagal pirminio rakto lauko ID.

Norėdami susieti kiekvieną užsakymą su klientu, į lentelę Užsakymai įtraukite išorinio rakto lauką, kuris atitiks lentelės Klientai lauką ID, o tada sukurkite dviejų raktų ryšį. Kai įtraukiate įrašą į lentelę Užsakymai, naudojate kliento ID reikšmę, kuri paimama iš lentelės Klientai. Kai tik norite peržiūrėti informaciją apie užsakymo klientą, naudojate ryšį, kad identifikuotumėte, kurie lentelės Klientai duomenys, kuriuos lentelės Užsakymai duomenis atitinka.

„Access“ lentelės ryšys parodytas lange Ryšiai
 1. Pirminis raktas nurodomas rakto piktogramą šalia lauko pavadinimo.

 2. Išorinis raktas, nėra rakto piktograma.

Ryšių naudojimo privalumai

Duomenų laikymas atskirai susijusiose lentelėse duoda tokios naudos:

 • Nuoseklumas    Kadangi kiekvienas duomenų elementas įrašomas tik kartą ir vienoje lentelėje, yra mažiau galimybių netikslumams ir prieštaringumams atsirasti. Pvz., kliento vardą išsaugote tik vieną kartą lentelėje apie klientus, nereikia saugoti pakartotinai (nes tokiu būdu galima padaryti klaidų) lentelėje, kurioje laikomi užsakymų duomenys.

 • Veiksmingumas    Kadangi duomenys įrašomi tik vienoje vietoje, tai reiškia, kad naudojama mažiau disko vietos. Be to, mažesnės lentelės greičiau pateikia duomenis nei didelės. Pagaliau, jei nenaudojate atskirų lentelių atskiriems subjektams saugoti, savo lentelėse naudojate nulines reikšmes (duomenų nebuvimas) ir dubliuojate reikšmes, o tokiu būdu eikvojate vietą ir trukdote našumui.

 • Aiškumas    Lengviau suprasti duomenų bazės struktūrą, jei subjektai tinkamai suskirstyti į lenteles.

Puslapio viršus

Lentelės įtraukimas į "Access" duomenų bazės

Sukurkite naują lentelę, jei turite naują duomenų, kurie nepriklauso jokiai esamai lentelei, šaltinį. Yra būdai įtraukti lentelę į „Access“ duomenų bazę, pavyzdžiui, sukurdami naują duomenų bazę, įdėdami lentelę į egzistuojančią duomenų bazę arba importuodami ar susiedami lentelę iš kito duomenų šaltinio, pavyzdžiui, „Microsoft Excel“ darbaknygės, „Microsoft Word“ dokumento, tekstinio failo, žiniatinklio tarnybos ar kitos duomenų bazės. Kai sukuriate naują tuščią duomenų bazę, jums automatiškai įdedama nauja tuščia lentelė. Tada galite įvesti duomenis į lentelę, norėdami pradėti laukų apibrėžimą.

Daugiau informacijos, kaip įtraukti lauką į kompiuterio duomenų bazėje, ieškokite straipsnyje lauko įtraukimas į lentelę.

Naujos lentelės kūrimas naujoje kompiuterio duomenų bazėje

 1. Dalyje Failas spustelėkite Naujas > Tuščia kompiuterio duomenų bazė.

 2. Lauke Failo vardas įrašykite naujos duomenų bazės failo vardą.

 3. Norėdami įrašyti duomenų bazę kitoje vietoje, spustelėkite aplanko piktogramą.

 4. Spustelėkite Kurti.

Atidaroma nauja duomenų bazė, kurios nauja lentelė pavadinta Lentelė1. Pervardykite lentelę pagal joje saugomų duomenų tipą.

Naujos lentelės kūrimas egzistuojančioje duomenų bazėje

 1. Spustelėkite Failas >atidaryti, tada spustelėkite duomenų bazę, jei ji bus nurodyta dalyje Naujausi. Jei ne, pasirinkite vieną iš parinkčių naršyti raskite duomenų bazę.

 2. Dalyje Kurti spustelėkite Lentelė.

Įtraukiama nauja lentelė ir atidaroma kaip duomenų lapo rodinys.

Puslapio viršus

Išoriniai duomenys

Galite susieti įvairius išorinių duomenų šaltinius, pvz., kitas duomenų bazes, teksto failus ir „Excel“ darbaknyges. Kai susiejate su išoriniais duomenimis, „Access“ gali naudoti saitą lyg tai būtų lentelė. Galite redaguoti susietosios lentelės duomenis ir kurti ryšius, apimančius susietąsias lenteles, tačiau tai priklauso nuo išorinio duomenų šaltinio ir jūsų saito sukūrimo būdo. Išorinių duomenų dizaino naudodami saitą keisti negalite.

Lentelės kūrimas importuojant arba susiejant

Lentelę galite sukurti importuodami arba susiedami duomenis, saugomus kitur. Galite importuoti arba susieti duomenis, esančius „Excel“ darbalapyje, Windows SharePoint Services sąraše, XML faile, kitoje „Access“ duomenų bazėje, „Microsoft Outlook“ aplanke ar kitur.

Kai importuojate duomenis, sukuriate tų duomenų kopiją naujoje lentelėje dabartinėje duomenų bazėje. Paskesni šaltinio duomenų pakeitimai poveikio importuotiems duomenims neturės, o importuotų duomenų pakeitimai nepaveikia šaltinio duomenų. Prisijungę prie duomenų šaltinio ir importavę jo duomenis, galite naudoti juos nebeprisijungdami prie šaltinio. Galite keisti importuotos lentelės dizainą.

Kai susiejate su duomenimis, dabartinėje duomenų bazėje sukuriate susietą lentelę, kuri reiškia tiesioginį saitą su esama informacija, saugoma kitur. Kai keičiate susietoje lentelėje esančius duomenis, juos keičiate šaltinyje. Visada pakeitus duomenis šaltinyje, pakeitimai bus matomi susietoje lentelėje. Jūs turite turėti galimybę prisijungti prie duomenų šaltinio visada, kai tik naudojate susietą lentelę. Susietos lentelės dizaino keisti negalite.

Pastaba : Negalite redaguoti duomenų „Excel“ darbalapyje naudodami susietąją lentelę. Norėdami išspręsti šią problemą, importuokite šaltinio duomenis į „Access“ duomenų bazę, tada susiekite su duomenų baze iš „Excel“. Daugiau informacijos apie susiejimą su „Access“ iš „Excel“ ieškokite „Excel“ žinyne.

Lentelės kūrimas susiejant arba importuojant išorinius duomenis

 1. Skirtuke Išoriniai duomenys, grupėje Importuoti ir susieti spustelėkite vieną iš galimų duomenų šaltinių.

 2. Vykdykite dialogo languose, kurie rodomi kiekvienu etapu, pateikiamas instrukcijas.

  „Access“ sukuria naują lentelę ir rodo ją naršymo srityje.

Patarimas : Taip pat galite importuoti arba saitas su "SharePoint" sąrašo, daugiau informacijos ieškokite saitas "SharePoint" sąrašo duomenų importavimas iš arba.

Puslapio viršus

„SharePoint“ svetainės naudojimas lentelei kurti

Duomenų bazėje galite sukurti lentelę duomenų bazėje, kuri importuoja duomenis iš „SharePoint“ sąrašo arba su juo susieja. Taip pat galite sukurti naują „SharePoint“ sąrašą naudodami iš anksto sukurtą šabloną.

 1. Dalyje kurti, spustelėkite "SharePoint" sąrašai ir atlikite vieną iš šių veiksmų:

 2. Kurti "SharePoint" sąrašo pagal šabloną

  1. Spustelėkite Kontaktai, Užduotys, Problemos arba Įvykiai.

  2. Į į Sukurti naują sąrašą dialogo lange įveskite URL, kur norite sukurti sąrašą "SharePoint" svetainę.

  3. Įveskite naujo sąrašo pavadinimą ir jo aprašą laukuose Nurodykite naujo sąrašo pavadinimą ir Aprašas.

  4. Norėdami atidaryti jau sukurtą susietą lentelę, pažymėkite žymės langelį Baigę atidarykite sąrašą (pažymėtas pagal numatytuosius nustatymus).

 3. Naujo pasirinktinio sąrašo kūrimas

  1. Spustelėkite Pasirinktinis. Dialogo lange Naujo sąrašo kūrimas įveskite URL, kur norite sukurti sąrašą "SharePoint" svetainę.

  2. Įveskite naujo sąrašo pavadinimą ir jo aprašą laukuose Nurodykitenaujo sąrašo pavadinimą ir Aprašas.

  3. Norėdami atidaryti jau sukurtą susietą lentelę pasirinkite norimą Atidaryti sąrašą, kai baigsite, žymės langelį (pasirinkta pagal numatytuosius parametrus).

 4. Duomenų importavimas iš esamo sąrašo

  1. Spustelėkite Esamas „SharePoint“ sąrašas.

  2. Dialogo lange Gauti išorinius duomenis įveskite „SharePoint“ svetainės, kurioje yra norimi importuoti duomenys, URL.

  3. Spustelėkite Importuoti šaltinio duomenis į naują lentelę, esančią dabartinėje duomenų bazėje, ir spustelėkite Pirmyn.

  4. Pažymėkite kiekvieno norimo importuoti „SharePoint“ sąrašo žymės langelį.

 5. Saitas į esamą sąrašą

  1. Spustelėkite Esamas SharePoint sąrašas.

  2. Dialogo lange Gauti išorinius duomenis – „SharePoint“ svetainė įveskite „SharePoint“ svetainės, kurioje yra sąrašas, su kuriuo norite susieti, URL.

  3. Spustelėkite Duomenų šaltinį susieti kuriant susietą lentelę ir spustelėkite Pirmyn.

  4. Pažymėkite kiekvieno, su kuriuo norite susieti, „SharePoint“ sąrašo žymės langelį.

Puslapio viršus

Žiniatinklio tarnybos naudojimas lentelei kurti

Savo duomenų bazėje galite kurti lentelę, kuri prisijungia prie duomenų, esančių žiniatinklio svetainėje, kuri teikia žiniatinklio tarnybos sąsają.

Pastaba : Žiniatinklio tarnybos lenteles galima tik skaityti.

 1. Skirtuko Išoriniai duomenys grupėje Importuoti ir susieti spustelėkite Daugiau, tada spustelėkite Duomenų tarnybos.

 2. Jei norimas naudoti ryšys jau įdiegtas, praleiskite 5 žingsnį. Kitu atveju toliau vykdykite kito žingsnio nurodymus.

 3. Spustelėkite Diegti naują ryšį.

 4. Pasirinkite norimą naudoti ryšio failą, tada spustelėkite Gerai.

 5. Dialogo lange Kurti žiniatinklio tarnybos duomenų saitą išplėskite norimą naudoti ryšį.

 6. Pažymėkite lentelę, su kuria norite susieti. „Access“ rodo laukus dešiniojoje dialogo lango pusėje.

 7. Pasirinktinai laukelyje Nurodyti saito pavadinimą galite įvesti susietos lentelės pavadinimą. „Access“ naudos šį pavadinimą naršymo srityje kaip susietos lentelės pavadinimą.

 8. Spustelėkite Gerai. Programa „Access“ sukuria susietą lentelę.

Puslapio viršus

Lentelės ypatybių nustatymas kompiuterio duomenų bazėje

Galite nustatyti ypatybes, kurios bus taikomos visai lentelei ar visiems įrašams.

 1. Pažymėkite lentelę, kurios ypatybes norite nustatyti.

 2. Skirtuko Pagrindinis grupėje Rodiniai spustelėkite Rodinys, tada spustelėkite Dizaino rodinys.

 3. Skirtuko Dizainas grupėje Rodymas/slėpimas spustelėkite Ypatybių lapas.

  Rodyti/slėpti grupę „Access“ skirtuke „Dizainas“ .

 4. Ypatybių lape spustelėkite skirtuką Bendra.

 5. Spustelėkite kairėje esantį norimos nustatyti ypatybės laukelį ir įveskite ypatybės parametrą. Kad pamatytumėte lentelės ypatybių sąrašą, spustelėkiteGalimos lentelės ypatybės

 6. Paspauskite CTRL+S, kad įrašytumėte keitimus.

  Naudokite šią lauko ypatybę

  Norėdami

  Peržiūrėti rodinius „SharePoint“ svetainėje

  Nurodyti, ar lentele pagrįsti rodiniai gali būti rodomi „SharePoint“ svetainėje.

  Pastaba : Šio parametro nustatymo poveikis priklauso nuo duomenų bazės ypatybės Visų rodinių rodymas „SharePoint“ svetainėje nustatymo.

  Daugiau informacijos žr. skyriuje Taip pat skaitykite.

  Papildomo duomenų lapo išplėtimas

  Išplėsti visus papildomus duomenų lapus jums atidarant lentelę.

  Papildomo duomenų lapo aukštis

  Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Jei norite išplėsti papildomo duomenų lapo langą, kad būtų rodomos visos eilutės, šios ypatybės nuostatą palikite 0".

  • Jei norite kontroliuoti papildomo duomenų lapo aukštį, įveskite pageidaujamą aukštį coliais.

  Padėtis

  Nustatyti rodinio padėtį, atsižvelgiant į tai, ar jūsų kalba rašoma iš kairės į dešinę, ar iš dešinės į kairę.

  Aprašas

  Nurodyti lentelės aprašą. Aprašas bus rodomas lentelės patarimuose.

  Numatytasis rodinys

  Nustatyti Duomenų lapas, PivotTable arba PivotChart kaip numatytąjį rodinį atidarant lentelę.

  Tikrinimo taisyklė

  Įvesti išraišką, kuri turi būti teisinga įtraukiant ar keičiant įrašą.

  Tikrinimo tekstas

  Įvesti pranešimą, kuris būtų rodomas, kai įrašas pažeis išraišką, nurodytą ypatybėje Tikrinimo taisyklė.

  Filtruoti

  Nurodyti kriterijus, kada duomenų lapo rodinyje rodomos tik atitinkančios eilutės.

  Rūšiuoti pagal

  Pasirinkti vieną arba daugiau laukų, norėdami nurodyti numatytąją eilučių rūšiavimo tvarką duomenų lapo rodinyje.

  Papildomo duomenų lapo pavadinimas

  Nurodyti, ar papildomas duomenų lapas turėtų būti pateikiamas kaip duomenų lapo rodinys, jeigu taip, kuri lentelė arba užklausa turėtų suteikti eilutes papildomam duomenų lapui.

  Susieti antrinius laukus

  Išvardyti lentelės ar užklausos laukus, kurie naudojami papildomame duomenų lape, atitinkančiame nurodytą lentelės ypatybę Susieti pagrindinius laukus.

  Susieti pagrindinius laukus

  Išvardyti lentelės laukus, kurie atitinka nurodytą lentelės ypatybę Susieti antrinius laukus.

  Filtruoti įkeliant

  Automatiškai taikyti filtro kriterijus, esančius ypatybėje Filtras (nustačius Taip), kai lentelė atidaroma kaip duomenų lapo rodinys.

  Įkeliant rūšiuoti pagal

  Automatiškai taikyti rūšiavimo kriterijus, esančius ypatybėje Rūšiuoti pagal (nustačius Taip), kai lentelė atidaroma kaip duomenų lapo rodinys.

  Patarimas : Norint pateikti daugiau vietos, įveskite arba redaguokite ypatybės lauke parametrą, paspauskite SHIFT + F2 laukelį mastelio keitimas . Jei nustatote ypatybę Tinkamumo taisyklė kaip išraišką ir norite pagalbos ją kuriant, kaip, spustelėkite šalia lauko tinkamumo taisyklė ypatybės, kad būtų rodomas reiškinio daryklę Daryklės mygtukas .

Puslapio viršus

Lauko įtraukimas į "Access" duomenų bazės lentelę

Kiekvieną duomenų elementą, kurį norite stebėti, turite laikyti lauke. Pvz., kontaktų lentelėje sukuriate laukus Pavardė, Vardas, Telefono numeris ir Adresas. Gaminių lentelės laukai: Gaminio pavadinimas, Gaminio ID ir Kaina.

Prieš kurdami laukus, pabandykite duomenis suskirstyti į mažesnes naudingas dalis. Vėliau daug lengviau sujungti duomenis nei atskirti. Pvz., užuot kūrę lauką Vardas ir pavardė, sukurkite atskirus laukus Pavardė ir Vardas. Jei naudodami duomenų elementą ketinate kurti ataskaitas, rūšiuoti, ieškoti ar skaičiuoti, saugokite tą elementą atskirame lauke. Norėdami gauti daugiau informacijos apie duomenų bazės ir laukų kūrimą žr. skyriuje Taip pat skaitykite esančius saitus.

Sukūrę lauką galite nustatyti ir jo ypatybes, kad galėtumėte kontroliuoti jo išvaizdą ir veikimo būdą.

Galite sukurti naują lauką „Access“ įvesdami duomenis į naują stulpelį duomenų lapo rodinyje. Kai kuriate lauką įvesdami duomenis duomenų lapo rodinyje, „Access“ laukui automatiškai priskiria duomenų tipą pagal jūsų įvestą reikšmę. Jei joks duomenų tipas nėra numanomas pagal įvestį, „Access“ nustato duomenų tipą Tekstas, bet jūs galite keisti duomenų tipą.

Lauko įtraukimas įvedant duomenis

Kai duomenų lapo rodinyje kuriate naują lentelę ar atidarote esamą lentelę, į ją galite įtraukti lauką įvesdami duomenis duomenų lapo stulpelyje Įtraukti naują lauką.

„Access“ duomenų lapas su stulpeliu Įtraukti naują lauką

1. Įveskite duomenis tuščiame stulpelyje Pridėti naują lauką .

Norėdami įtraukti naują lauką:

 1. Sukurkite arba atidarykite lentelę kaip duomenų lapo rodinį.

 2. Stulpelyje Pridėti naują lauką įveskite lauko, kurį norite kurti, vardą. Naudokite apibūdinamąjį vardą, kad lauką būtų lengva identifikuoti.

 3. Į naująjį lauką įveskite duomenis.

Puslapio viršus

Lauko ypatybių nustatymas

Sukūrę lauką galite nustatyti jo ypatybes, kad galėtumėte kontroliuoti jo išvaizdą ir veikimo būdą.

Pavyzdžiui, nustatydami ypatybes galite:

 • Kontroliuoti lauke esančių duomenų išvaizdą

 • Lengviau išvengti netinkamų duomenų įvedimo į lauką

 • Nurodyti numatytąsias lauko reikšmes

 • Pagreitinti iešką ir rūšiavimą lauke

Dirbdami duomenų lapo rodinyje galite nustatyti kai kurias galimas laukų ypatybes. Norėdami turėti prieigą ir nustatyti visą laukų ypatybių sąrašą, turite naudoti dizaino rodinį.

Lauko ypatybių nustatymas duomenų lapo rodinyje

Dirbdami duomenų lapo rodinyje galite pervardyti lauką, pakeisti jo duomenų tipą, pakeisti jo ypatybę Formatas ir pakeisti kai kurias kitas lauko ypatybes.

 • Norite atidaryti lentelę kaip duomenų lapo rodinį:    Naršymo srityje dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite lentelę ir laikinajame meniu spustelėkite duomenų lapo rodinys.

 • Norite pervardyti lauką:    Kai lauko įtraukimas įvedant duomenis duomenų lapo rodinyje, Access automatiškai priskiria bendras pavadinimą į lauką. Access priskiria pavadinimą Laukas1 į pirmąjį naujų laukų, Laukas2 antrą naują lauką, ir pan. Pagal numatytuosius nustatymus yra lauko pavadinimas yra naudojamas kaip, jo etiketę ten, kur rodomas lauko, pvz., duomenų lapo stulpelio antraštę. Pervardydami laukus, kad jų pavadinimai išsamesnis padeda lengviau peržiūrėti arba redaguoti įrašus.

 • Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite norimo pervardyti lauko antraštę (pvz., Laukas1).

 • Kontekstiniame meniu spustelėkite Pervardyti stulpelį.

 • Lauko antraštėje įveskite naują pavadinimą.

Laukų pavadinimus gali sudaryti iki 64 simbolių (raidžių ir skaičių), įskaitant tarpus.

Lauko duomenų tipo keitimas

Kai kuriate lauką įvesdami duomenis duomenų lapo rodinyje, „Access“ patikrina tuos duomenis, kad nustatytų tinkamą lauko duomenų tipą. Pvz., jei įvedate 2006\01\01, „Access“ šiuos duomenis atpažįsta kaip datą ir lauko duomenų tipą nustato kaip Data/laikas. Jei „Access“ negali tiksliai nustatyti duomenų tipo, pagal numatytuosius nustatymus nustatomas duomenų tipas Tekstas.

Lauko duomenų tipas nurodo, kokias kitas lauko ypatybes galite nustatyti. Pvz., lauko, kurio duomenų tipas Hipersaitas arba Atmintinė, galite nustatyti tik vieną ypatybę Tik pridėjimas.

Gali būti atvejų, kai norėsite rankiniu būdu pakeisti lauko duomenų tipą. Pvz., tarkime, turite vietų numerius, kurie panašūs į datas, pvz., 2001/10. Jei duomenų lapo rodinyje naujame lauke įvedate 2001/10, automatinio duomenų tipo aptikimo funkcija tam laukui parinks duomenų tipą Data/laikas. Kadangi vietų numeriai yra žymos, o ne datos, turi būti naudojamas duomenų tipas Tekstas. Norėdami pakeisti lauko duomenų tipą, atlikite tokią procedūrą.

 1. Spustelėkite skirtuką Duomenų lapas.

 2. Sąrašo Duomenų tipas grupėje Duomenų tipas ir formatavimas pasirinkite norimą duomenų tipą.

  „Access“ duomenų tipo juostelės paveikslėlis ir formatavimo grupė

Lauko formato keitimas

„Access“ gali nustatyti ne tik naujo lauko duomenų tipą, bet ir lauko ypatybę Formatas, kuri priklauso nuo jūsų įvesties. Pvz., jei įvedate 10:50 val., „Access“ nustato duomenų tipą kaip Data/laikas, o ypatybę Formatas kaip Vidutinis laikas. Norėdami rankiniu būdu keisti lauko ypatybę Formatas, atlikite šiuos veiksmus:

 1. Juostelėje spustelėkite skirtuką Duomenų lapas.

 2. Sąrašo Formatas grupėje Duomenų tipas ir formatavimas įveskite norimą formatą.

  Pastaba : Kai kuriuose laukuose sąrašo Formatas gali nebūti (pvz., lauke Tekstas), tai priklauso nuo lauko duomenų tipo.

Kitų lauko ypatybių nustatymas

 1. Duomenų lapo rodinyje spustelėkite lauką, kurio ypatybę norite nustatyti.

 2. Skirtuko Duomenų lapas grupėje Duomenų tipas ir formatavimas pasirinkite norimas ypatybes.

  „Access“ duomenų tipo juostelės paveikslėlis ir formatavimo grupė

Puslapio viršus

Lauko ypatybių nustatymas

Galite nustatyti lauko ypatybę atidarydami lentelę dizaino rodinyje.

 • Jei norite atidaryti lentelę dizaino rodinyje   : naršymo srityje, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite lentelę, ir laikinajame meniu spustelėkite Dizaino rodinys.

 • Norėdami pakeisti lauko duomenų tipą   : raskite lauko pavadinimą, kuriam norite nustatyti duomenų tipą, spustelėkite lauką Duomenų tipas ir pasirinkite duomenų tipą iš sąrašo.

 • Norėdami nustatyti kitas lauko ypatybes   : lentelės kūrimo tinklelyje pažymėkite lauką, kuriam norite nustatyti ypatybes. Į į Laukų ypatybių srityje įveskite kiekvienos ypatybės norimus parametrus. Paspauskite CTRL+S.to įrašyti savo keitimus.

  Pastaba : Ypatybės, kurias galite nustatyti priklauso nuo lauko duomenų tipo.

Puslapio viršus

Lenteles "Access" žiniatinklio programose

"Access" klientą pateikiami dizaineriai kūrimo ir modifikavimo lentelėmis, kurios bus saugomi SQL serverio. Informacija, kurią galimybę, reikia norint kurti ir tvarkyti lentelės ir ypatybės, pvz., peržvalgos informacija ir formatavimas yra saugomi sistemos lentelėje (Access.ColumnProperties) vartotojo duomenų bazėje. Daugiau informacijos ieškokite sukurti "Access" programos.

Puslapio viršus

Įrašyti lentelę

Kurti arba modifikuoti lentelę, kompiuterio duomenų bazės ar įrašyti savo dizainą. Pirmą kartą įrašant lentelę, suteikite pavadinimą, apibūdinantį joje duomenimis. Galite naudoti ne daugiau kaip 64 raidinių ir skaitinių simbolių, įskaitant tarpus. Pavyzdžiui, galite pavadinti lentelę Klientai, dalis atsargų arba produktai.

Programa Access suteikia jums lankstumo, kai bandoma įvardyti lentelių "web apps"; Tačiau yra keletas apribojimų, reikia žinoti. Lentelės pavadinimą gali būti iki 64 simbolių, gali būti bet kuri kombinacija raidžių, skaičių, tarpų ir specialiųjų simbolių, išskyrus tašką (.), šauktuką (!), pateikiama laužtiniais skliaustais ([]), todėl vietos, todėl lygybės ženklą (=) arba nespausdinamų simbolių, pvz. Pavadinimas taip pat negali būti šių simbolių: "/ \:; * ? "" < > | # < SKIRTUKAS > {} % ~ &.

Patarimas : Turite apgalvoti duomenų bazės objektų vardų suteikimo strategiją ir ją naudoti nuosekliai.

 1. Spustelėkite įrašyti sparčiosios prieigos įrankių juostoje arba paspauskite CTRL + S.

 2. Jei pirmą kartą įrašote lentelę, įveskite lentelės pavadinimą ir spustelėkite Gerai.

Puslapio viršus

Pastaba : Mašininio vertimo atsakomybės atsisakymas: Šis straipsnis išverstas naudojant kompiuterinę sistemą be žmogaus įsikišimo. „Microsoft“ pateikia šiuos mašininius vertimus norėdama padėti anglų kalbos nesuprantantiems vartotojams perskaityti turinį apie „Microsoft“ produktus, paslaugas ir technologijas. Šis straipsnis išverstas mašininio vertimo būdu, todėl jame gali būti žodyno, sintaksės ar gramatikos klaidų.

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×