Suliejimo laukų įterpimas į suliejimo leidinį

Svarbu :  Šis straipsnis išverstas naudojant mašininį vertimą, žr. atsakomybės atsisakymą. Su šio straipsnio versija anglų kalba galite susipažinti čia .

Atliekant 2 laiškų suliejimo, el. laiškų suliejimo arba katalogų suliejimo veiksmą, galima įterpti suliejimo laukų į laiškų suliejimo, el. laiškų suliejimo arba katalogo suliejimo leidinį. Suliejimo laukai yra teksto arba paveikslėlio informacijos, kuri kiekvienoje baigto leidinio kopijoje gali skirtis, vietos rezervavimo ženklai.

Jūsų laiškų suliejimo, el. laiškų suliejimo arba katalogo suliejimo leidinį turi būti prijungta prie duomenų šaltinio prieš įterpdami suliejimo laukus. Informacijos, kaip kurti duomenų šaltinį, rasite laiškų suliejimo duomenų šaltinio kūrimas.

Šiame straipsnyje

Suliejimo laukų įterpimas į laiškų suliejimo leidinį

Suliejimo laukų įterpimas į laiškų suliejimo leidinį į

Suliejimo laukų įterpimas į katalogo suliejimo leidinį

Sulietų laukų įterpimas į laiškų suliejimo leidinį

 1. Jei laiškų suliejimo leidinys dar neatidarytas, atidarykite jį.

 2. Meniu Įrankiai nukreipkite žymiklį į Pašto pranešimai ir katalogai ir spustelėkite Laiškų suliejimas.

 3. Užduočių srities Laiškų suliejimas dalyje Kurti gavėjų sąrašą pažymėkite norimą naudoti duomenų šaltinį, tada spustelėkite Pirmyn: sukurkite arba prisijunkite prie gavėjų sąrašo.

 4. Dialogo lange Pasirinkite duomenų šaltinį spustelėkite norimą duomenų šaltinį, tada spustelėkite Atidaryti.

  Atsižvelgiant į pažymėto duomenų šaltinio tipą, gali atsidaryti kiti dialogo langai reikalaujantys konkrečios informacijos.

  Pavyzdžiui, jei jūsų duomenų šaltinis yra Microsoft Office Excel darbaknygė, kurios keliuose darbalapiuose pateikta informacija, turite pasirinkti darbalapį, kuriame yra norima informacija, tada spustelėti Gerai.

 5. Dialogo lange Sulietų laiškų gavėjai galite pasirinkti gavėjus, kuriuos norite įtraukti į suliejimą. Pasirinkti gavėjus, kuriuos norite įtraukti, žymės langelius ir išvalykite žymės langelius, kuriuos norite pašalinti. Galite filtruoti pagal tam tikrą lauką ar kriterijų sąrašą ir rikiuoti sąrašą abėcėlės tvarka. Daugiau informacijos apie gavėjų sąrašui, rasite Patarimai, kaip siuntimo sąrašų.

 6. Jei jūsų leidinyje nėra teksto laukelio, o jūs norite įtraukti tekstą, kuris visose galutinio leidinio kopijose bus vienodas, įterpkite vieną arba kelis teksto laukelius.

  Kaip?

  1. Objektų įrankių juostoje spustelėkite Teksto lauką Mygtuko paveikslėlis .

  2. Nukreipkite žymiklį į tą leidinio vietą, kurioje norite įterpti vieną teksto laukelio kampą, tada įstrižai vilkdami nustatykite norimo dydžio teksto laukelį.

 7. Norėdami įterpti tekstą, kuris visose galutinio leidinio kopijose bus vienodas, spustelėkite teksto laukelį, tada įveskite tekstą, kurį norite matyti visose kopijose.

 8. Spustelėkite toje teksto laukelio vietoje, kurioje norite įterpti suliejimo lauką.

 9. Įterpkite bet kurį iš šių:

  Paveikslėlio lauką

  1. Užduočių srities Laiškų suliejimas dalyje Daugiau elementų spustelėkite Paveikslėlio laukas.

  2. Dialogo lange Įterpti paveikslėlio lauką spustelėkite duomenų lauką, kuriame yra paveikslėlio failų vardai arba maršrutai, tada spustelėkite Gerai.

   Pastaba : Jei stulpelyje Turinys nėra aplanko, kuriame yra paveikslėliai, maršruto, turite nurodyti paveikslėlių failų vietą. Spustelėkite Nurodyti aplankus, pažymėkite [Duomenų šaltinio aplankas], spustelėkite Pridėti, nueikite į paveikslėlių vietą, tada spustelėkite Atidaryti.

  Adreso blokas su vardu, adresu ir kita informacija

  1. Užduočių srities Laiškų suliejimas dalyje Daugiau elementų spustelėkite Adresų blokas.

  2. Dialogo lange Adresų bloko įterpimas spustelėkite norimus įtraukti adresų elementus, tada spustelėkite Gerai.

   Pastaba : Jei duomenų šaltinio duomenų laukų pavadinimai neatitinka pavadinimai duomenų laukų, Publisher naudoja adresų blokas, turite spustelėti Atitinka laukus , dialogo lange Įterpti adreso bloką . Dialogo langas Sutapdinti laukus , Norėdami pasirinkti laukus iš duomenų šaltinio, atitinka programos Publisher laukus naudoti išplečiamųjų sąrašų.

  Pasisveikinimo eilutė

  1. Užduočių srities Laiškų suliejimas dalyje Daugiau elementų spustelėkite Pasisveikinimo eilutė.

  2. Dialogo lange Pasisveikinimo eilutė pasirinkite pasisveikinimo eilutės formatą, į kurį įtrauktas pasveikinimas, vardo formatas ir po jų dedamas skyrybos ženklas.

   Pasisveikinimo ir po jo nurodytuose skyrybos laukuose galite įvesti savo tekstą.

  3. Pažymėkite tekstą, kurį norite rodyti, kai programa Publisher negali suprasti gavėjo vardo, pavyzdžiui, kai duomenų šaltinyje nėra gavėjo vardo arba pavardės, o tik įmonės pavadinimas.

   Lauke, kuris naudojamas, kai gavėjų vardai neteisingi, galite įvesti savo pasisveikinimo eilutės tekstą.

  4. Spustelėkite Gerai.

   Pastaba : Jei duomenų šaltinyje esantys duomenų laukų pavadinimai nesutampa su programos Publisher pasisveikinimo eilutėje naudojamų laukų pavadinimais, dialogo lange Pasisveikinimo eilutė reikia spustelėti Sutampantys laukai. Dialogo lango Sutampantys laukai išplečiamuosiuose sąrašuose pažymėkite duomenų šaltinio laukus, kurie atitinka programos Publisher laukus.

  Kiti informacijos laukai

  Užduočių srities Laiškų suliejimas dalies Parenkite leidinį sąraše nurodyti visi jūsų duomenų šaltinyje esantys laukai. Šį sąrašą galima naudoti papildomiems laukams į jūsų leidinį įtraukti.

  1. Užduočių srities Laiškų suliejimas dalies Parenkite leidinį sąraše pasirinktą lauką nuvilkite į teksto laukelį, kurį sukūrėte tam laukui.

   Pastaba : Nuvilkus paveikslėlio elementą iš šio sąrašo, įterpiamas tik paveikslėlio maršrutą nurodantis tekstas; pats paveikslėlis neįterpiamas.

Puslapio viršus

Sulietų laukų įterpimas į el. laiškų suliejimo leidinį

 1. Jei el. laiškų suliejimo leidinys dar neatidarytas, atidarykite jį.

 2. Meniu Įrankiai nukreipkite žymiklį į Pašto pranešimai ir katalogai ir spustelėkite El. laiškų suliejimas.

 3. Užduočių srities El. laiškų suliejimas dalyje Kurti gavėjų sąrašą pažymėkite norimą naudoti duomenų šaltinį, tada spustelėkite Pirmyn: sukurkite arba prisijunkite prie gavėjų sąrašo.

 4. Dialogo lange Pasirinkite duomenų šaltinį spustelėkite norimą duomenų šaltinį, tada spustelėkite Atidaryti.

  Atsižvelgiant į pažymėto duomenų šaltinio tipą, gali atsidaryti kiti dialogo langai reikalaujantys konkrečios informacijos.

  Pavyzdžiui, jei jūsų duomenų šaltinis yra Microsoft Office Excel darbaknygė, kurios keliuose darbalapiuose pateikta informacija, turite pasirinkti darbalapį, kuriame yra norima informacija, tada spustelėti Gerai.

 5. Dialogo lange Sulietų laiškų gavėjai galite pasirinkti gavėjus, kuriuos norite įtraukti į suliejimą. Pasirinkti gavėjus, kuriuos norite įtraukti, žymės langelius ir išvalykite žymės langelius, kuriuos norite pašalinti. Galite filtruoti pagal tam tikrą lauką ar kriterijų sąrašą ir rikiuoti sąrašą abėcėlės tvarka. Daugiau informacijos apie gavėjų sąrašui, rasite Patarimai, kaip parengti el. pašto siuntimo sąrašą.

 6. Jei jūsų leidinyje nėra teksto laukelio, įterpkite vieną arba kelis teksto laukelius.

  Kaip?

  1. Objektų įrankių juostoje spustelėkite Teksto lauką Mygtuko paveikslėlis .

  2. Nukreipkite žymiklį į tą leidinio vietą, kurioje norite įterpti vieną teksto laukelio kampą, tada įstrižai vilkdami nustatykite norimo dydžio teksto laukelį.

 7. Norėdami įterpti tekstą, kuris visose galutinio leidinio kopijose bus vienodas, spustelėkite teksto laukelį, tada įveskite tekstą, kurį norite matyti visose kopijose.

 8. El. laiškų suliejimo leidinyje spustelėkite teksto laukelį, kuriame norite įterpti suliejimo lauką.

 9. Įterpkite bet kurį iš šių:

  Asmeninį hipersaitą

  1. Užduočių srities El. laiškų suliejimas dalyje Daugiau elementų spustelėkite Įterpti asmeninį hipersaitą.

  2. Dialogo lange Asmeninio hipersaito įterpimas įveskite norimą rodyti tekstą ir svetainės arba tinklalapio adresą, kuriuo norite nukreipti gavėjus, spustelėjusius hipersaitą.

  3. Jei duomenų lauką norite naudoti rodomo teksto arba hipersaito laukuose, spustelėkite laukelį Rodomas tekstas arba Hipersaitas, tada dalies Įterpiamas elementas sąraše spustelėkite norimą įterpti duomenų lauką.

   Jei įterpiate duomenų lauką, galite nurodyti vietoj tuščių įrašų, kurie atitinka įterptą duomenų lauką, rodomą tekstą ir žiniatinklio adresą. Jei reikia, pažymėkite žymės langelius Naudoti numatytąjį tuščių įrašų tekstą ir Naudoti numatytąjį tuščių įrašų hipersaitą, tada įveskite pakaitinį tekstą ir žiniatinklio adresą.

   Dialogo lango Asmeninio hipersaito įterpimas paveikslėlis

  Paveikslėlio lauką

  1. Užduočių srities El. laiškų suliejimas dalyje Daugiau elementų spustelėkite Paveikslėlio laukas.

  2. Dialogo lange Įterpti paveikslėlio lauką spustelėkite norimą įterpti paveikslėlio duomenų lauką, tada spustelėkite Gerai.

   Pastaba : Jei stulpelyje Turinys nėra aplanko, kuriame yra paveikslėliai, maršruto, turite nurodyti paveikslėlių failų vietą. Spustelėkite Nurodyti aplankus, pažymėkite [Duomenų šaltinio aplankas], spustelėkite Pridėti, nueikite į paveikslėlių vietą, tada spustelėkite Atidaryti.

  Pasisveikinimo eilutė

  1. Užduočių srities El. laiškų suliejimas dalyje Daugiau elementų spustelėkite Pasisveikinimo eilutė.

  2. Dialogo lange Pasisveikinimo eilutė pasirinkite pasisveikinimo eilutės formatą, į kurį įtrauktas pasveikinimas, vardo formatas ir po jų dedamas skyrybos ženklas.

   Pasisveikinimo ir po jo nurodytuose skyrybos laukuose galite įvesti savo tekstą.

  3. Pažymėkite tekstą, kurį norite rodyti, kai programa Publisher negali suprasti gavėjo vardo, pavyzdžiui, kai duomenų šaltinyje nėra gavėjo vardo arba pavardės, o tik įmonės pavadinimas.

   Lauke, kuris naudojamas, kai gavėjų vardai neteisingi, galite įvesti savo pasisveikinimo eilutės tekstą.

  4. Spustelėkite Gerai.

   Pastaba : Jei duomenų šaltinyje esantys duomenų laukų pavadinimai nesutampa su programos Publisher pasisveikinimo eilutėje naudojamų laukų pavadinimais, dialogo lange Pasisveikinimo eilutė reikia spustelėti Sutampantys laukai. Dialogo lango Sutampantys laukai išplečiamuosiuose sąrašuose pažymėkite duomenų šaltinio laukus, kurie atitinka programos Publisher laukus.

  Kiti informacijos laukai

  Užduočių srities El. laiškų suliejimas dalies Parenkite leidinį sąraše nurodyti visi jūsų duomenų šaltinyje esantys laukai. Šį sąrašą galima naudoti papildomiems laukams į jūsų leidinį įtraukti.

  1. Užduočių srities El. laiškų suliejimas dalies Parenkite leidinįsąraše pasirinktą lauką nuvilkite į teksto laukelį, kurį sukūrėte tam laukui.

   Pastaba : Nuvilkus paveikslėlio elementą iš šio sąrašo, įterpiamas tik paveikslėlio maršrutas. Pats paveikslėlis neįterpiamas.

Puslapio viršus

Suliejimo laukų įterpimas į katalogų suliejimo leidinį

 1. Jei katalogų suliejimo leidinys dar neatidarytas, atidarykite jį.

 2. Meniu Įrankiai nukreipkite žymiklį į Pašto pranešimai ir katalogai ir spustelėkite Katalogų suliejimas.

 3. Užduočių srities Katalogų suliejimas dalyje Pasirinkite produktų sąrašą pažymėkite norimą naudoti duomenų šaltinį, tada spustelėkite Pirmyn: sukurkite arba prisijunkite prie produktų sąrašo.

 4. Dialogo lange Pasirinkite duomenų šaltinį spustelėkite norimą duomenų šaltinį, tada spustelėkite Atidaryti.

  Atsižvelgiant į pažymėto duomenų šaltinio tipą, gali atsidaryti kiti dialogo langai reikalaujantys konkrečios informacijos.

  Pavyzdžiui, jei jūsų duomenų šaltinis yra Microsoft Office Excel darbaknygė, kurios keliuose darbalapiuose pateikta informacija, turite pasirinkti darbalapį, kuriame yra norima informacija, tada spustelėti Gerai.

 5. Dialogo lange Katalogų suliejimo produktų sąrašas galite pasirinkti elementus, kuriuos norite įtraukti į sąlają. Pažymėkite elementų, kuriuos norite įtraukti, ir išvalykite elementų, kurių nenorite įtraukti, žymės langelius. Sąrašą galite filtruoti pagal konkretų lauką arba kriterijų ir sąrašą abėcėlės tvarka.

 6. Jei jūsų leidinyje nėra teksto lauką, įterpti teksto lauką į srities katalogo suliejimo leidinį, kurį įterpsite duomenų laukus.

  Kaip?

  1. Objektų įrankių juostoje spustelėkite Teksto lauką Mygtuko paveikslėlis .

  2. Nukreipkite žymiklį į tą leidinio vietą, kurioje norite įterpti vieną teksto laukelio kampą, tada įstrižai vilkdami nustatykite norimo dydžio teksto laukelį.

 7. Norėdami įterpti duomenis, kurie kiekviename pasikartojančios katalogų suliejimo srities įraše skirsis, spustelėkite teksto laukelį, į kurį norite įterpti duomenų lauką, tada atlikite bet kurį iš šių veiksmų:

  1. Norėdami įterpti tekstą į savo šablono pasikartojančią katalogų suliejimo sritį, užduočių srities Katalogų suliejimas dalyje Parenkite leidinį spustelėkite norimą įterpti lauką.

   Pastaba : Spustelėjus paveikslėlio arba nuotraukos lauką, bus įterptas tekstas (paveikslėlio maršrutas ir failo vardas), o ne pats paveikslėlis.

  2. Norėdami įterpti paveikslėlį, dalyje Daugiau elementų spustelėkite Produkto paveikslėlis.

   Pastaba : Jei prieš įterpdami suliejimo lauką nespustelėjote katalogų suliejimo srityje esančio teksto laukelio, programa Publisher kiekvieną suliejimo lauką įterps naujame teksto laukelyje arba paveikslėlio rėmelyje.

 8. Kartokite 5 veiksmą, kol įterpsite visus norimus laukus iš duomenų šaltinio.

 9. Formatuokite ir tvarkykite katalogų suliejimo sritį, kuri kartosis tvarkant visus duomenų šaltinio įrašus. Galite keisti jos dydį, kad puslapyje tilptų keli įrašai taip, kaip norite. Daugiau informacijos apie formatavimą ir teksto tvarkymą ieškokite skyriuje Taip pat žiūrėkite.

Puslapio viršus

Pastaba : Mašininio vertimo atsakomybės atsisakymas: Šis straipsnis išverstas naudojant kompiuterinę sistemą be žmogaus įsikišimo. „Microsoft“ pateikia šiuos mašininius vertimus norėdama padėti anglų kalbos nesuprantantiems vartotojams perskaityti turinį apie „Microsoft“ produktus, paslaugas ir technologijas. Šis straipsnis išverstas mašininio vertimo būdu, todėl jame gali būti žodyno, sintaksės ar gramatikos klaidų.

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×