Su naršykle suderinamų formų šablonų įžanga

Svarbu :  Šis straipsnis išverstas naudojant mašininį vertimą, žr. atsakomybės atsisakymą. Su šio straipsnio versija anglų kalba galite susipažinti čia .

Projektuodami Microsoft Office InfoPath formos šabloną, galite pasirinkti sukurti tokį formos šabloną, kurį galima atidaryti arba užpildyti programoje InfoPath arba žiniatinklio naršyklėje. Šio tipo formos šablonas vadinamas su naršykle suderinamu formos šablonu. Sukūrę su naršykle suderinamą formos šabloną, galite naudoti publikavimo vedlį, kad publikuotumėte jį į serverį, kuriame veikia InfoPath Forms Services. Taip pat turite įgalinti su naršykle suderinamą formos šabloną naudoti žiniatinklio naršyklėje. Kai kuriais atvejais formos šabloną leidžiama įgalinti patiems publikavimo metu. Kitais atvejais, pavyzdžiui, kai su naršykle suderinamame formos šablone yra valdomas kodas, už jus šį veiksmą turi atlikti administratorius.

Šiame straipsnyje

Kas yra InfoPath Forms Services?

Naršyklės suderinamumo apžvalga

Suderinamumo parinktys

Tik InfoPath skirti rodiniai

Užduočių sritis Dizaino tikrintuvas

Diegimo parinktys

Kas yra InfoPath Forms Services?

InfoPath Forms Services yra serverio technologija, kuri leidžia jums kurti "InfoPath" formų naršyklę ir tada platinti šias formas, vidaus ar išorės interneto svetainėse. Vartotojams nebūtina programos InfoPath formos užpildyti savo kompiuteriuose, taip pat jiems nereikia nieko papildomo atsisiųsti iš žiniatinklio. Visi jie turi tai, pvz., "Windows Internet Explorer", "Apple Safari" arba "Mozilla Firefox" naršyklę. Jei vartotojai InfoPath savo kompiuteriuose, jie Rodyti ir užpildykite formą programoje InfoPath, o ne naršyklėje.

InfoPath Forms Services technologijos yra Microsoft Office SharePoint Server 2007 įmonės KPL ir taip pat, atskirai, Microsoft Office Forms Server 2007.

Puslapio viršus

Naršyklės suderinamumo apžvalga

Visi formų šablonai yra suderinami su InfoPath , t. y. vartotojai, įdiegę InfoPath savo kompiuteriuose, naudodami programą InfoPath gali formas atidaryti ir redaguoti.

Jeigu turite prieigą prie serverio, kuriame veikia InfoPath Forms Services, galite sukurti vieną formos šabloną, skirtą dviejų tipų vartotojams – tiems, kurių kompiuteriuose įdiegta programa InfoPath, ir tiems, kurių kompiuteriuose ji neįdiegta. Šiuo atveju vartotojai turi užpildyti formas žiniatinklio naršyklėje, ne programoje InfoPath.

Jeigu vartotojai turi įdiegę InfoPath, jie gali atidaryti formą programoje InfoPath ir gauti prieigą prie visų formų pildymo priemonių.

Kuriant su naršykle suderinamus formų šablonus reikia nurodyti suderinamumo parametrą arba iš anksto, kai pirmą kartą sukuriate formos šabloną, arba vėliau, kai kuriate formos šabloną. Sukūrę formos šabloną, galite jį patikrinti, publikuoti ir padaryti suderinamą su naršykle, kad vartotojai galėtų jį užpildyti naršyklėje.

Puslapio viršus

Suderinamumo parinktys

Galite sukurti vieną su naršykle suderinamą formos šabloną, veikiantį žiniatinklio naršyklėje, programoje InfoPath arba netgi mobiliajame įrenginyje. Taip sutrumpinsite programavimo laiką ir išlaidas bei padidinsite efektyvumą, leidžiant pritaikyti vieną formos šabloną skirtingiems vartotojams.

Norėdami sukurti su naršykle suderinamą formos šabloną, dialogo lange Formos šablono dizaino kūrimas, kuris rodomas kiekvieną kartą kuriant naują formos šabloną, pažymėkite žymės langelį Įjungti tik su naršykle suderinamas priemones. Tai programai InfoPath nurodo, kad norite, jog jūsų formos šablonas būtų suderinamas su žiniatinklio naršykle, ir kad ketinate publikuoti savo formos šabloną serveryje, kuriame veikia InfoPath Forms Services.

Suderinamumo nustatymas dialogo lange Formos šablono dizaino kūrimas

Pažymėjus šį žymės langelį, valdikliai ar priemonės, neveikiantys su naršykle suderinamame formos šablone yra paslepiami arba išjungiami, kad neketintumėte jų naudoti projektuodami formą. Šio paveikslėlio tekstas, esantis geltoname lauke, nurodo, kad nepalaikomi valdikliai nerodomi užduočių srityje Valdikliai.

Pranešimas apie paslėptus valdiklius užduočių srityje Valdikliai

Norėdami greitai patikrinti dabartinį jūsų formos šablono suderinamumo parametrą, pažvelkite į tekstą, rodomą apatiniame dešiniajame programos InfoPath lango kampe.

Dabartinis formos šablono suderinamumo parametras, rodomas būsenos juostoje

Spustelėjus šį tekstą, parodoma užduočių sritis Dizaino tikrintuvas, kurioje galite pakeisti dabartinį formos šablono suderinamumo parametrą. Pavyzdžiui, jeigu pradedate kurti formos šabloną ir vėliau nusprendžiate, kad norite, kad jis būtų suderinamas su naršykle, galite pakeisti formos šablono suderinamumo parametrą užduočių srityje Dizaino tikrintuvas spustelėdami saitą Keisti suderinamumo parametrus. Taip pat galite spustelėti šį saitą, norėdami paversti su naršykle suderinamą formos šabloną į tik InfoPath formos šabloną.

Puslapio viršus

Tik InfoPath skirti rodiniai

Jeigu daugelis jūsų vartotojų turės įdiegę InfoPath savo kompiuteriuose, galite naudoti visą InfoPath galimų priemonių diapazoną, įskaitant kai kurias, negalimas žiniatinklio naršyklėje. Šiuo atveju galite sukurti du su naršykle suderinamo formos šablono rodinius. Vienas bus skirtas vartotojams, kurie atidaro formos šabloną žiniatinklio naršyklėje. Kitas rodinys bus naudojamas tik vartotojų, įdiegusių programą InfoPath savo kompiuteriuose.

Tik InfoPath skirtas rodinys niekada nebus rodomas žiniatinklio naršyklėje. Todėl šiame rodinyje galite naudoti priemones, kurių kitu atveju negalėtumėte naudoti, pavyzdžiui, vartotojų vaidmenis arba pagrindinius/išsamios informacijos valdiklius.

Patarimas : Taip pat galite kurti specialų rodinį, skirtą rodyti mažame ekrane, ir naudoti kodą, norėdami automatiškai perjungti tą rodinį, kai vartotojas atidaro formą naudodamas mobilųjį įrenginį.

Puslapio viršus

Dizaino tikrintuvo užduočių sritis

Jeigu projektuojate formos šabloną ir nusprendžiate pakeisti jo suderinamumo parametrą, kad jis būtų suderinamas su naršykle, tikėtina, kad gali kilti suderinamumo su naršykle problemų. Suderinamumo problemų kyla, kai formos šablone yra priemonių, nepalaikomų su naršykle suderinamuose formų šablonuose. Greičiausias būdas identifikuoti šias problemas – naudoti Dizaino tikrintuvo užduočių sritį.

Užduočių srities Dizaino tikrintuvas dalis

1. Tekstas, esantis užduočių srities viršuje, parodo, kad formos šablonas dabar yra suderinamas ir su programa InfoPath, ir su serveriu, kuriame veikia InfoPath Forms Services. Norėdami pakeisti šį parametrą, spustelėkite saitą Keisti suderinamumo parametrus.

2. Užduočių srityje klaidos rodomos dėl to, kad su naršykle suderinamame formos šablone yra nepalaikomi valdikliai. Norėdami publikuoti su naršykle suderinamą formos šabloną, pašalinkite šiuos valdiklius arba konvertuokite juos į su naršykle suderinamus valdiklius.

Dizaino tikrintuvo užduočių srityje pažymėję žymės langelį Tikrinti serveryje, galite matyti ne tik InfoPath aptinkamas klaidas ir pranešimus, bet taip pat ir serverio, kuriame veikia InfoPath Forms Services, generuotas klaidas ir pranešimus. Pavyzdžiui, galite gauti pranešimus apie formos šablono priemones, kurios gali turėti neigiamos įtakos formos veikimo naršyklėje spartai. Tikrinimo priemonė naudinga, nes potencialias problemas galite matyti dar projektuodami su naršykle suderinamą formos šabloną, o ne jau publikavę formos šabloną serveryje.

Pastaba : Galite publikuoti formos šabloną, kuriame yra suderinamumo klaidų. Tačiau, jeigu taip padarysite, nei jūs, nei administratorius negalės suderinti formos šablono su naršykle.

Puslapio viršus

Diegimo parinktys

Visi su naršykle suderinami formų šablonai turi būti laikomi serveryje, kuriame veikia InfoPath Forms Services. Norėdami diegti su naršykle suderinamą formos šabloną, turite publikuoti su naršykle suderinamą formos šabloną naudodami InfoPath publikavimo vedlį ir įgalinti jį naudoti žiniatinklyje.

Norėdami publikuoti su naršykle suderinamą formos šabloną, pirmame publikavimo vedlio ekrane turite pažymėti parinktį SharePoint serveryje naudojant arba nenaudojant InfoPath Forms Services.

Publikavimo vedlio dalis

Yra du formų šablonų, laikomų serveryje, kuriame veikia InfoPath Forms Services diegimo režimai: vienas skirtas vartotojų formų šablonams, o kitas – administratorių patvirtintiems formų šablonams. Šiose sekcijose išsamiau aprašomos dvi diegimo parinktys.

Vartotojų formų šablonai

Šio tipo formos šabloną leidžiama įgalinti naudoti žiniatinklyje formos šablono dizaineriui.

Vartotojų formų šablonuose negali būti scenarijų arba valdomo kodo; jiems būtinas visiškas patikimumas arba jie turi naudoti duomenų ryšį, valdomą administratoriaus. Be to, vartotojų formų šablonų negalima sukurti norint pasiekti naudojant mobiliąją žiniatinklio naršyklę.

Vartotojų formų šablonai veikia domeno patikimumo saugos lygmeniu, tai reiškia, kad formos šablonu pasitikima dirbant su kompiuteriais, esančiais tame pačiame domene kaip serveris, ir, kad bet kokie formos šablono ryšiai gali gauti prieigą tik prie to domeno duomenų.

Galite publikuoti vartotojų formų šablonus bibliotekoje arba kaip turinio tipas serveryje, kuriame veikia InfoPath Forms Services. Norėdami publikuoti formos šabloną bibliotekoje, reikia teisių, reikalingų norint kurti bibliotekas ir sąrašus svetainėje. Norint publikuoti formos šabloną kaip svetainės turinio tipą, reikia teisių, skirtų valdyti svetainę.

Vartotojo formų šablonų diegimas geriausiai tinka formų šablonams, kuriuose nėra valdomo kodo, ir kurių ribota diegimo aprėptis yra tokia, kokia naudojama tik vieno skyriaus darbuotojų.

Pastaba : Jeigu norite diegti formos šabloną, tačiau neturite tam reikalingų teisių, publikavimo vedlyje pamatysite nurodymą paprašyti administratoriaus pagalbos. Prieš prašydami administratoriaus įdiegti formos šabloną, turite jį publikuoti vietoje, prie kurios administratorius turi prieigą. Pavyzdžiui, įsivaizduokite, kad ką tik baigėte kurti formos šabloną, kuris įgalina klientus tvarkyti jų draudimo strategiją tinkle. Kadangi jūsų formos šablone yra administratoriaus valdomų duomenų ryšių, negalite formos šablono publikuoti tiesiogiai serveryje, kuriame veikia InfoPath Forms Services. Vietoje to galite publikuoti formos šabloną administratoriaus nurodytoje tinklo vietoje, kur gali būti patikrintas jo suderinamumas su bet kokiais jūsų organizacijoje naudojamais formų šablonų kūrimo standartais. Galiausiai galite pranešti administratoriui, kad formos šablonas paruoštas peržiūrai.

Administratoriaus patvirtinti formų šablonai

Šio tipo formos šabloną įgalinti naudoti žiniatinklyje gali tik administratorius.

Administratoriaus patvirtintuose formų šablonuose gali būti scenarijus arba valdomas kodas, jam būtinas visiškas patikimumas arba jis turi naudoti duomenų ryšį, valdomą administratoriaus. Be to, juos galima sukurti norint pasiekti naudojant mobiliąją žiniatinklio naršyklę.

Administratoriaus patvirtinti formų šablonai gali veikti tik domeno patikimumo arba visiško patikimumo lygmeniu.

Formos šablonas paprastai patikrinamas ir nusiunčiamas administratoriaus, tada formos šablonas aktyvuojamas vienoje ar daugiau svetainės rinkinių formų šablono bibliotekoje. Aktyvavimas yra procesas, naudojamas įjungti arba išjungti svetainių rinkinys priemones arba paruošti administratoriaus patvirtintus formų šablonus naudoti. Ūkio administratorius turi patikrinti ir įkelti administratoriaus patvirtintą formos šabloną, tačiau svetainių rinkinio administratorius gali aktyvinti formos šabloną jį nusiuntus.

Administratoriaus patvirtintus formų šablonus diegimas yra tinkamiausias naudojant formų šablonus, kuriuos naudos daug organizacijos skyrių darbuotojų.

Puslapio viršus

Pastaba : Mašininio vertimo atsakomybės atsisakymas: Šis straipsnis išverstas naudojant kompiuterinę sistemą be žmogaus įsikišimo. „Microsoft“ pateikia šiuos mašininius vertimus norėdama padėti anglų kalbos nesuprantantiems vartotojams perskaityti turinį apie „Microsoft“ produktus, paslaugas ir technologijas. Šis straipsnis išverstas mašininio vertimo būdu, todėl jame gali būti žodyno, sintaksės ar gramatikos klaidų.

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×