Su SmartArt grafiniu elementu naudojamos teksto srities apžvalga

Teksto sritis yra „SmartArt“ grafinio elemento kairėje. Joje galite įvesti ir redaguoti tekstą, kuris rodomas jūsų „SmartArt“ grafiniame elemente. Jei ieškote informacijos, kaip „Microsoft Office PowerPoint 2007“ arba „Microsoft Office Word 2007“ skaidrėse ar dokumentuose įtraukti numerius ar ženklelius, žr. Ženklelių arba numerių įtraukimas į tekstą ir Sąrašo su ženkleliais ar numeriais kūrimas. Jei reikia pagalbos kuriant „SmartArt“ grafinį elementą, žr. „SmartArt“ grafinio elemento kūrimas.

Ką norėtumėte daryti?

Įžanga apie teksto sritį

Ką nurodo ženkleliai teksto srityje?

Teksto formatavimas teksto srityje

Spartieji klaviatūros klavišai

Įžanga apie teksto sritį

Naudodami teksto sritį galite sutelkti dėmesį į pranešimą ir nesirūpinti, kaip atrodys „SmartArt“ grafinis elementas. Kai kuriate „SmartArt“ grafinį elementą, „SmartArt“ grafiniame elemente ir jo teksto srityje įvedamas vietos rezervavimo ženklo tekstas, kurį galite redaguoti ir pakeisti įvesdami savo informaciją. Teksto srities viršuje galite redaguoti tekstą, kuris bus rodomas jūsų „SmartArt“ grafiniame elemente. Teksto srities apačioje galite peržiūrėti papildomą „SmartArt“ grafinio elemento informaciją, pavyzdžiui, su kokio tipo informacija jį geriausia naudoti. Jei teksto srities apačioje informacijos nesimato, nukreipkite žymiklį į „SmartArt“ grafinio elemento pavadinimą apačioje arba, vilkdami teksto srities kraštinę, ją padidinkite.

Nors į teksto sritį negalima nuvilkti teksto, teksto srityje galite jį kopijuoti ir įklijuoti. Taip pat galite kopijuoti iš teksto srities į bet kokį „„2007 Microsoft Office“ sistema“ dokumentą arba iš „„Office 2007“ leidimas“ dokumentų į teksto sritį. Įvedę teksto srityje visą turinį, galite išbandyti įvairius maketus ir tinkinti savo „SmartArt“ grafinį elementą.

Teksto srities, kurioje rodomas 1 lygio ir 2 lygio tekstas, paveikslėlis

Apskritai „SmartArt“ grafinis elementas geriausiai veikia naudojant trumpesnius tekstus. Ilgesnis tekstas gali sumažinti „SmartArt“ grafinio elemento vaizdinį patrauklumą, todėl bus sudėtingiau vaizdžiai perteikti pranešimą. Tačiau kai kurie maketai, pavyzdžiui, Trapecijų sąrašas, esantis tipe Sąrašas, gerai veikia ir naudojant daugiau teksto. Be to, „„Office 2007“ leidimas“ dokumente šalia „SmartArt“ grafinio elemento galima įtraukti papildomos informacijos arba informaciją galima pateikti žodžiu pristatymo metu.

Tam tikruose „SmartArt“ grafiniuose elementuose teksto srityje rodomas ne visas tekstas, nes „SmartArt“ grafiniame elemente yra fiksuotas figūrų skaičius. Nerodomas tekstas, paveikslėliai ir kitas turinys teksto srityje pažymimi raudonu X ženklu. Nerodomas turinys vis tiek yra prieinamas, jei įjungiate kitą maketą, bet jei išlaikote ir uždarote tą patį maketą, informacija neįrašoma, kad būtų apsaugotas jūsų privatumas.

Teksto sritis pažymėta raudonu X ženklu

Spustelėjus ne „SmartArt“ grafiniame elemente, teksto sritis išnyksta. Spustelėjus „SmartArt“ grafinį elementą, sritis vėl bus rodoma, nebent ją paslepiate. Norėdami uždaryti teksto sritį, viršutiniame dešiniajame teksto srities kampe spustelėkite Uždaryti. Norėdami matyti teksto sritį, spustelėkite „SmartArt“ grafinio elemento kairėje esančią rankenėlę.

Teksto srities valdiklis

Teksto srityje galima tikrinti teksto rašybą ir keisti teksto dydį arba jį perkelti.

Puslapio viršus

Ką nurodo ženkleliai teksto srityje?

Teksto sritis veikia kaip struktūra arba sąrašas su ženkleliais, kuriame informacija susiejama tiesiogiai su jūsų SmartArt grafiniu elementu. Kiekvienas SmartArt grafinis elementas nustato savo sąsajas tarp teksto srityje esančių ženklelių ir SmartArt grafinio elemento figūrų rinkinio.

Jei teksto srityje norite kurti naują teksto su ženkleliais eilutę, paspauskite ENTER. Jei teksto srityje eilutę norite įtraukti, pažymėkite norimą įtraukti eilutę, tada dalies „SmartArt“ įrankiai skirtuko Dizainas grupėje Kurti grafinį elementą spustelėkite Padidinti. Jei norite įtraukti eilutę į kitą pusę, spustelėkite Sumažinti. Taip pat, jei norite įtraukti, galite paspausti TAB arba SHIFT+TAB, jei teksto srityje norite įtraukti eilutę į kitą pusę. Atliekant šiuos veiksmus, naujinamas susiejimas tarp teksto srityje esančių ženklelių ir „SmartArt“ grafinio elemento makete esančių figūrų. Neįmanoma sumažinti teksto daugiau nei vienu lygiu, negu viršuje esančios eilutės tekstas, taip pat negalima sumažinti aukščiausio lygio figūros.

Pastaba : Atsižvelgiant į pasirinktą „SmartArt“ grafinio elemento maketą, kiekvienas teksto srityje esantis ženklelis bus rodomas „SmartArt“ grafiniame elemente kaip nauja figūra arba figūroje esantis ženklelis. Pavyzdžiui, pažiūrėkite, kaip tas pats tekstas skirtingai susiejamas dviejuose toliau pateiktuose „SmartArt“ grafiniuose elementuose. Pirmame pavyzdyje antriniai ženkleliai pristatomi kaip atskiros figūros. Antrame pavyzdyje antriniai ženkleliai pristatomi kaip figūroje esantys ženkleliai.

Hierarchijos sąrašas, kuriame „SmartArt“ grafinio elemento ženkleliai rodomi teksto srityje, bet ne figūrose

Pagrindinis procesas, kuriame „SmartArt“ grafinio elemento ženkleliai rodomi teksto srityje kaip ženkleliai figūroje.

Jei organizacijos schemos maketą naudojate su figūra Asistentas, ženklelis su pridėta eilute nurodo asistento figūrą.

Teksto sritis, kurioje rodomi vadovo, pavaldinio ir asistento figūrų ženkleliai.

Puslapio viršus

Teksto formatavimas teksto srityje

Nors teksto srityje esančiam tekstui galima taikyti simbolių formatavimą, pavyzdžiui, šriftą, šrifto dydį, paryškinimą, rašymą kursyvu ir pabraukimą, teksto srityje simbolių formatavimas nerodomas. Tačiau visi formatavimo keitimai atsispindi jūsų SmartArt grafiniame elemente.

Puslapio viršus

Spartieji klaviatūros klavišai

Norėdami atlikti šiuos veiksmus

Paspauskite

Įtraukti tekstą

TAB arba ALT+SHIFT+RODYKLĖ DEŠINĖN

Įtraukti tekstą į kitą pusę

SHIFT+TAB arba ALT+SHIFT+RODYKLĖ KAIRĖN

Įtraukti tabuliacijos simbolį

CTRL + TAB

Kurti naują teksto eilutę

ENTER

Tikrinti teksto rašybą

F7

Sulieti dvi teksto eilutes

DELETE pirmos teksto eilutės pabaigoje

Rodyti laikinąjį meniu

SHIFT + F10

Perjungti teksto srities viršų į apačioje esantį saitą Sužinokite daugiau apie SmartArt grafinius elementus ir atvirkščiai

CTRL + SHIFT + F1

Perjungti SmartArt grafinį elementą į teksto sritį ir atvirkščiai

CTRL + SHIFT + F2

Uždaryti teksto sritį

ALT + F4

Perjungti aktyvinimą iš teksto srities į SmartArt grafinio elemento kraštinę

ESC

Puslapio viršus

Ar ši informacija buvo naudinga?

Puiku! Turite daugiau atsiliepimų?

Kaip galėtume tai pagerinti?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

×