Sužinokite daugiau apie „SmartArt“ grafinius elementus

Šiame straipsnyje

„SmartArt“ grafinių elementų apžvalga

Į ką reikia atsižvelgti renkantis maketą

Apie teksto sritį

„SmartArt“ grafinių elementų stilius, spalva ir efektai

„SmartArt“ grafinių elementų animacija

Kaip kurti SmartArt grafinius elementus

„SmartArt“ grafinių elementų apžvalga

„SmartArt“ grafinis elementas yra vaizdinis jūsų informacijos ir idėjų pristatymas. Jei norite greitai, paprastai ir efektyviai perduoti savo pranešimą, „SmartArt“ grafinius elementus galite kurti rinkdamiesi iš daugelio skirtingų maketų.

Daugelis žmonių kuria turinį, kurį sudaro tik tekstas, net jei iliustracijos ir grafiniai elementai padėtų auditorijai suprasti ir įsiminti informaciją geriau nei tekstas. Tokios kokybės iliustracijų, kokias kuria dizaineriai, kūryba gali reikalauti daug pastangų, ypač jei nesate profesionalus dizaineris arba neišgalite samdyti profesionalaus dizainerio. Jei naudojate Microsoft Office versiją, senesnę nei Office 2007, užuot sutelkę dėmesį į turinį, galite sugaišti daug laiko kurdami vienodo dydžio figūras ir jas tinkamai lygiuodami, tvarkydami tekstą, kad jis gražiai atrodytų, ir rankiniu būdu formatuodami figūras, kad jos atitiktų bendrą dokumento stilių. Naudodami SmartArt grafinius elementus ir kitas priemones, pvz., tema, vos keliais pelės mygtuko spustelėjimais galite kurti iliustracijas, kurių kokybė prilygsta dizainerio sukurtų iliustracijų kokybei.

SmartArt grafinį elementą galima kurti programose Excel, PowerPoint, Word arba el. laiške, jei naudojate programą Outlook. Nors SmartArt grafinio elemento negalima kurti kitose Office programose, SmartArt grafinius elementus galima nukopijuoti ir įklijuoti į šias programas kaip vaizdus.

Kadangi „PowerPoint“ pateiktyse dažnai būna skaidrių, kuriose yra sąrašų su ženkleliais, dirbdami šioje programoje galite konvertuoti skaidrės tekstą į „SmartArt“ grafinį elementą. Be to, galite greitai konvertuoti savo „PowerPoint“ skaidrėje esančius paveikslėlius į „SmartArt“ grafinį elementą, naudodami vieną iš naujų, nuotraukoms skirtų „SmartArt“ grafinių elementų maketų. Be to, savo „PowerPoint“ pateiktyse galite įtraukti animacijos į savo „SmartArt“ grafinį elementą.

Kai kuriate SmartArt grafinį elementą, esate paraginami pasirinkti tipą, pvz., Procesas, Hierarchija arba Ryšys. Tipas yra panašus į SmartArt grafinio elemento kategoriją ir kiekviename tipe yra keli skirtingi maketai.

Skaitykite daugiau apie SmartArt grafinio elemento kūrimą.

Puslapio viršus

Į ką reikia atsižvelgti renkantis maketą

Kai renkatės savo SmartArt grafinio elemento maketą, atsakykite sau į klausimą, ką norite išreikšti ir ar norite informaciją rodyti konkrečiu būdu. Kadangi galima greitai ir paprastai perjungti maketus, išbandykite skirtingus maketus (skirtingų tipų), kol rasite geriausiai jūsų pranešimą iliustruojantį maketą. Eksperimentuokite su skirtingais tipais ir maketais, kaip pradžios tašką naudodami toliau pateiktą lentelę.

Perjungiant maketus dauguma teksto ir kito turinio, spalvų, stilių, efektų ir teksto formatavimo automatiškai perkeliama į naują maketą.

Pastaba   Toliau pateikta lentelė skirta darbo pradžiai ir tai nėra išsamus sąrašas.

Jei norite

Naudokite šį tipą

Rodyti nenuoseklią informaciją.

Sąrašas

Rodyti proceso arba laiko planavimo juostos veiksmus.

Procesas

Rodyti tęstinį procesą.

Ciklas

Kurti organizacijos schemą.

Hierarchija

Rodyti sprendimų medį.

Hierarchija

Iliustruoti ryšius.

Ryšys

Rodyti dalių sąveiką su visuma.

Matrica

Paveikslėlių naudojimas turiniui perteikti ar akcentuoti.

Paveikslėlis

Rodyti proporcinius ryšius su viršuje arba apačioje esančiu didžiausiu komponentu.

Piramidė

Taip pat atsižvelkite į turimo teksto kiekį, nes teksto kiekis ir dažnai naudojamų figūrų skaičius nustato geriausiai tinkantį maketą. Ar papildoma informacija užima daugiau ar mažiau vietos nei išvados? Apskritai „SmartArt“ grafiniai elementai yra efektyviausi, kai figūrų skaičius ir teksto kiekis apribojamas esminiais dalykais. Daugiau teksto gali sumažinti „SmartArt“ grafinio elemento vaizdinį patrauklumą, todėl bus sudėtingiau vaizdžiai perteikti pranešimą. Tačiau kai kurie maketai, pavyzdžiui, Trapecijų sąrašas, esantis tipe Sąrašas, gerai veikia ir naudojant daugiau teksto.

Kai kuriuose SmartArt grafinių elementų maketuose yra ribotas figūrų skaičius. Pvz., tipo Ryšys maketas Atsvaros rodyklės sukurtas dviem priešingoms idėjoms arba koncepcijoms rodyti. Tik dviejose figūrose gali būti teksto, o maketo negalima keisti taip, kad būtų rodoma daugiau idėjų ar koncepcijų. Jei pasirenkate maketą su ribotu figūrų skaičiumi, teksto srityje šalia turinio, kuris nebus rodomas SmartArt grafiniame elemente, rodomas raudonas X ženklas.

Maketas Atsvaros rodyklės

Jei turite išreikšti daugiau nei dvi idėjas, perjunkite kitą maketą, kuriame yra daugiau nei dvi tekstui skirtos figūros, pvz., tipo Piramidė maketą Pagrindinė piramidė. Atminkite, kad, keisdami maketus arba tipus, galite pakeisti informacijos prasmę. Pvz., maketo, kuriame rodyklės nukreiptos į dešinę, pvz., tipo Procesas maketas Pagrindinis procesas, prasmė skiriasi nuo SmartArt grafinio elemento, kuriame rodyklės išdėstytos apskritimu, pvz., tipo Ciklas maketas Tęstinis ciklas, prasmės. Rodyklėmis linkstama nurodyti konkrečios krypties srautą arba eigą, o panašiu maketu, kuriame vietoj rodyklių yra jungiančios linijos, linkstama nurodyti ryšius, bet nebūtinai srautą.

Jei nepavyksta rasti sau tinkamo maketo, į „SmartArt“ grafinį elementą galite įtraukti ir iš jo šalinti figūras ir taip koreguoti maketo struktūrą. Pvz., tipo Procesas makete Pagrindinis procesas rodomos trys figūros, o jums gali prireikti tik dviejų arba netgi penkių figūrų. Kai įtraukiate arba šalinate figūras ir redaguojate tekstą, figūrų ir teksto kiekio tose figūrose išdėstymas naujinamas automatiškai, taip išlaikomas pradinis „SmartArt“ grafinio elemento dizainas ir maketo kraštinės.

Pažymėjus maketą rodomas vietos rezervavimo ženklo tekstas (pvz., [Tekstas]). Vietos rezervavimo ženklo tekstas nespausdinamas ir nerodomas PowerPoint pateiktyje. Vietos rezervavimo ženklo tekstą galite pakeisti savo turiniu. Įsidėmėkite, kad figūros, kuriose yra vietos rezervavimo ženklo tekstas, jei jų nepanaikinate, visuomet rodomos ir spausdinamos.

Patarimas   Jei manote, kad SmartArt grafinis elementas atrodo nuobodus, perjunkite kitą maketą, kuriame yra antrinių figūrų, arba taikykite kitą SmartArt stilių arba spalvų variaciją.

Puslapio viršus

Apie teksto sritį

Teksto sritį galite naudoti „SmartArt“ grafiniame elemente rodomam tekstui įvesti ir redaguoti. Teksto sritis rodoma į kairę nuo „SmartArt“ grafinio elemento. Kai įtraukiate arba redaguojate turinį teksto srityje, „SmartArt“ grafinis elementas automatiškai naujinamas – atitinkamai įtraukiamos ir šalinamos figūros.

Kai kuriate „SmartArt“ grafinį elementą, „SmartArt“ grafiniame elemente ir jo teksto srityje įvedamas vietos rezervavimo ženklo tekstas, kurį galite pakeisti savo informacija. Teksto srities viršuje galite redaguoti tekstą, kuris bus rodomas „SmartArt“ grafiniame elemente. Teksto srities apačioje galite peržiūrėti papildomą informaciją apie „SmartArt“ grafinį elementą.

Teksto srities, kurioje rodomas 1 lygio ir 2 lygio tekstas, paveikslėlis

SmartArt grafiniuose elementuose, kuriuose yra fiksuotas figūrų skaičius, rodoma tik dalis teksto srityje esančio teksto. Nerodomas tekstas, paveikslėliai ir kitas turinys teksto srityje pažymimi raudonu X ženklu. Nerodomas turinys vis tiek yra prieinamas, jei perjungiate kitą maketą, bet jei išlaikote ir uždarote tą patį maketą, informacija neįrašoma, kad būtų apsaugotas jūsų privatumas.

Teksto sritis pažymėta raudonu X ženklu

Teksto sritis veikia kaip struktūra arba sąrašas su ženkleliais, kuriame informacija susiejama tiesiogiai su jūsų „SmartArt“ grafiniu elementu. Kiekvienas „SmartArt“ grafinis elementas nustato savo sąsajas tarp teksto srityje esančių ženklelių ir „SmartArt“ grafinio elemento figūrų rinkinio.

Jei teksto srityje norite kurti naują teksto su ženkleliais eilutę, paspauskite ENTER. Jei teksto srityje eilutę norite įtraukti, pažymėkite norimą įtraukti eilutę, tada dalies „SmartArt“ įrankiai skirtuko Dizainas grupėje Kurti grafinį elementą spustelėkite Sumažinti. Jei norite įtraukti eilutę į kitą pusę, spustelėkite Padidinti. Taip pat, jei norite įtraukti, galite paspausti TAB arba SHIFT+TAB, jei teksto srityje norite įtraukti eilutę į kitą pusę. Atliekant šiuos veiksmus, naujinamas susiejimas tarp teksto srityje esančių ženklelių ir „SmartArt“ grafinio elemento makete esančių figūrų. Neįmanoma sumažinti teksto daugiau nei vienu lygiu, negu viršuje esančios eilutės tekstas, taip pat negalima sumažinti aukščiausio lygio figūros.

Jei nematote skirtukų SmartArt įrankiai arba Dizainas, dukart spustelėkite SmartArt grafinį elementą.

Pastaba   Atsižvelgiant į pasirinktą maketą, kiekvienas teksto srityje esantis ženklelis rodomas „SmartArt“ grafiniame elemente kaip nauja figūra arba figūroje esantis ženklelis. Pavyzdžiui, pažiūrėkite, kaip tas pats tekstas skirtingai susiejamas dviejuose toliau pateiktuose „SmartArt“ grafiniuose elementuose. Pirmame pavyzdyje antriniai ženkleliai pristatomi, kaip atskiros figūros. Antrame pavyzdyje antriniai ženkleliai pristatomi kaip figūroje esantys ženkleliai.

Hierarchijos sąrašas, kuriame „SmartArt“ grafinio elemento ženkleliai rodomi teksto srityje, bet ne figūrose

Pagrindinis procesas, kuriame „SmartArt“ grafinio elemento ženkleliai rodomi teksto srityje kaip ženkleliai figūroje.

Jei organizacijos schemos maketą naudojate su figūra Asistentas, ženklelis su pridėta eilute nurodo asistento figūrą.

Teksto sritis, kurioje rodomi vadovo, pavaldinio ir asistento figūrų ženkleliai.

Patarimas   Jei nenorite, kad visas tekstas būtų atskirose figūrose, perjunkite kitą maketą, kuriame visas tekstas rodomas kaip ženkleliai.

Nors teksto srityje esančiam tekstui galima taikyti simbolių formatavimą, pavyzdžiui, šriftą, šrifto dydį, paryškinimą, rašymą kursyvu ir pabraukimą, teksto srityje simbolių formatavimas nerodomas. Tačiau visi formatavimo keitimai atsispindi jūsų „SmartArt“ grafiniame elemente.

Kai vienos figūros šrifto dydis sumažėja dėl į figūrą įtraukto papildomo teksto, visas tekstas likusiose „SmartArt“ grafinio elemento figūrose taip pat bus sumažinamas iki tokio paties dydžio, kad „SmartArt“ grafinis elementas išliktų vientisas ir atrodytų profesionaliai. Pasirinkę maketą, galite užvesti pelės žymiklį ant bet kurio iš juostelėje rodomų skirtingų maketų ir naudodami tiesioginę peržiūrą pamatyti, kaip atrodys jūsų turinys, pritaikius tą maketą.

Puslapio viršus

„SmartArt“ grafinių elementų stilius, spalva ir efektai

Dalies „SmartArt“ įrankiai skirtuke Dizainas yra dvi galerijos skirtos „SmartArt“ grafinio elemento išvaizdai greitai keisti – „SmartArt“ stiliai ir Spalvos keitimas. Kai palaikote žymiklį nukreiptą į miniatiūrą, esančią bet kurioje iš šių galerijų, galite matyti, kaip „SmartArt“ stilius arba spalvų įvairovė, jų netaikant, paveikia „SmartArt“ grafinį elementą.

Jei norite greitai ir paprastai įtraukti profesionaliai sukurtą efektų derinį į SmartArt grafinį elementą, taikykite SmartArt stilių. spartieji stiliai apima figūrų užpildus, briaunas, šešėlius, linijų stilius, gradientus ir trimates (3D) perspektyvas, jie yra taikomi visam SmartArt grafiniam elementui. Taip pat vienai ar kelioms SmartArt grafinio elemento figūroms galite taikyti atskirą figūros stilių.

Antroje galerijoje – Spalvų keitimas – pateikiama daugybė įvairių SmartArt grafinio elemento spalvų parinkčių; kiekviena iš jų SmartArt grafinių elementų figūroms pritaiko vieną arba daugiau temos spalvos skirtingu būdu.

„SmartArt“ stiliai ir spalvų deriniai skirti jūsų turiniui pabrėžti.

Pavyzdžiui, jei naudojate trimatį „SmartArt“ stilių su perspektyva, viską galite matyti tame pačiame lygyje.

Organizacijos schema su baltu kontūru

Taip pat galite naudoti trimatį „SmartArt“ stilių su perspektyva, kad akcentuotumėte laiko planavimo juostą nusitęsiančią į ateitį.

Pagrindinė laiko planavimo juosta naudojant vaizdą iš paukščio skrydžio

Patarimas   Netaupiai naudodami trimačius SmartArt stilius, ypač susietas su scena trimatis vaizdas, dažnai galite atitraukti dėmesį nuo norimo išreikšti pranešimo. Trimačius SmartArt stilius dažnai tinka naudoti pirmajame dokumento puslapyje arba pirmojoje pateikties skaidrėje. Paprastesni 3-D efektai, pvz., pakreipimai, taip neatitraukia dėmesio, bet juos taip pat reikia naudoti saikingai.

Norėdami „SmartArt“ grafinio elemento tipe Procesas pabrėžti išskirtinius veiksmus, galite naudoti bet kurį dalyje Spalvota esantį derinį.

Pagrindinio proceso maketas su spalvoto diapazono paryškinimo spalvomis nuo 5 iki 6

Jei turite „SmartArt“ grafinį elementą, kurio tipas Ciklas, ir norite pabrėžti judėjimą ratu, galite naudoti bet kurią parinktį Pereinantis diapazonas – Paryškinimas n spalvomis. Šios spalvos pasikeičia iki vidurinės figūros, o tada atvirkštine tvarka – iki pirmos figūros.

Tęstinio ciklo maketas su pereinančiu diapazonu – 3 paryškinimas

Rinkdamiesi spalvas turėtumėte atsižvelgti į tai, ar „SmartArt“ grafinį elementą jūsų auditorija spausdins ar peržiūrės jį tinkle. Pavyzdžiui, spalvos Pirminė tema skirtos spausdinti nespalvotai.

Patarimas   Spalvų deriniai, kurių pavadinimuose yra žodis Permatoma, geriausiai tinka, jei jūsų skaidrės fone yra paveikslėlis arba kitas ryškus efektas, pabrėžiantis tobulesnį jūsų dokumento dizainą.

Kai į dokumentą įterpiate SmartArt grafinį elementą, jis pritaikomas pagal likusį dokumento turinį. Jei pakeičiate dokumento tema, SmartArt grafinio elemento išvaizda automatiškai naujinama.

Jei norimai išvaizdai gauti jums neužtenka įtaisytųjų galerijų, galite tinkinti beveik visas SmartArt grafinio elemento dalis. Jei SmartArt stiliaus galerijoje nėra tinkamo užpildų, linijų ir efektų derinio, galite taikyti atskirą figūros stilių arba patys visiškai tinkinti figūrą. Jei jums netinka figūros dydis ir vieta, galite perkelti figūrą į kitą vietą arba keisti jos dydį. Daugumą tinkinimo parinkčių rasite dalies SmartArt įrankiai skirtuko lape Formatavimas.

Net pritinkinę savo SmartArt grafinį elementą galite keisti maketą kitu, o didžioji dalis tinkinimų išliks. Jei norite šalinti visus formatavimo keitimus ir pradėti iš naujo, skirtuko lapo Dizainas grupėje Nustatyti iš naujo galite spustelėti mygtuką Nustatyti grafinį elementą iš naujo.

Mygtukas Nustatyti grafinį elementą iš naujo

SmartArt grafinio elemento išvaizdą galite keisti pakeisdami figūros arba teksto užpildą, įtraukdami efektus, pvz., šešėlius, atspindžius, švytėjimą ar sušvelnintas briaunas, arba įtraukdami trimačius (3D) efektus, pvz., pakreipimus arba pasukimus.

Puslapio viršus

„SmartArt“ grafinių elementų animacija

Pastaba   Animaciją galima taikyti tik tuose SmartArt grafiniuose elementuose, kurie sukurti naudojant programą PowerPoint.

Jei norite labiau akcentuoti arba parodyti savo informaciją etapais, galite įtraukti animaciją į „SmartArt“ grafinį elementą arba į atskirą „SmartArt“ grafinio elemento figūrą. Pavyzdžiui, galite nustatyti, kad figūra greitai atskristų iš vienos ekrano pusės arba lėtai išryškėtų.

Galimos animacijos priklauso nuo jūsų pasirinkto „SmartArt“ grafinio elemento maketo, bet visada galima animuoti iš karto visas figūras arba tik vieną figūrą.

Daugiau informacijos apie animacijos įtraukimą į pateikties SmartArt grafinį elementą ieškokite straipsnyje SmartArt grafinio elemento animavimas.

Puslapio viršus

Kaip kurti SmartArt grafinius elementus

Daugiau informacijos apie SmartArt grafinių elementų kūrimą rasite toliau pateiktuose straipsniuose.

Puslapio viršus

Taikoma: Word 2010, PowerPoint 2010, Outlook 2010, Excel 2010Ar ši informacija buvo naudinga?

Taip Ne

Kaip galėtume tai pagerinti?

255 liko simbolių

Siekiant apsaugoti jūsų privatumą, neįtraukite kontaktinės informacijos į atsiliepimus. Peržiūrėkite mūsų privatumo strategija.

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Palaikymo ištekliai

Kalbos pakeitimas