Sužinokite, kaip naudoti mano pinigų srauto šabloną su „Excel 2016“

„Excel 2016“ suteikia galimybę analizuoti skirtingų tipų duomenis iš daugybės įvairių šaltinių ir panaudoti juos įvairiems tikslams. Šiame straipsnyje sužinosite, kaip naudojant įtaisytąjį „Excel 2016“ šabloną „Mano pinigų srautas“ stebėti, kiek pinigų uždirbate ir kam juos išleidžiate.

Šablono „Mano pinigų srautas“ naudojimas

Šablonas „Mano pinigų srautas“ yra paprastas pavyzdys, kaip naudojant „Excel 2016“ galima įdomiai ir įžvalgiai analizuoti, modeliuoti ir pateikti duomenis. Tai puikus būdas susipažinti su „Excel 2016“ duomenų analizės galimybėmis ir sužinoti, kaip įtaisytieji „Excel“ šablonai supaprastina duomenų analizę.

Šiame straipsnyje sužinosite, kaip „Excel 2016“ galima:

 1. Modeliuoti duomenis naudojant įtaisytąsias „Excel“ modeliavimo galimybes.

 2. Naudoti kai kurias „Excel“ laiko informacijos funkcijas.

 3. Naudoti savo darbaknygėse efektyvius skaičiavimus, vadinamus matais, kuriais remiantis buvo sukurtas šablonas „Mano pinigų srautas“.

Šablono „Mano pinigų srautas“ atidarymas

Norėdami atidaryti šabloną „Mano pinigų srautas“, pasirinkite Naujas > Verslo analizės funkcijų apžvalga.

šablonas Mano pinigų srautas

Jei šablono nematote, ieškos lauke įveskite Verslo analizės funkcijų apžvalga, tada pasirinkite didinamojo stiklo mygtuką, kad pradėtumėte iešką (arba paspauskite klavišą „Enter“). Atidaromas šablonas „Mano pinigų srautas“

Pamatysite pirmą darbaknygės skirtuką, pavadintą Pradžia. Norėdami pradėti pasirinkite mygtuką Pradėkime.

Mano pinigų srautai – pradėkime

Bus atidarytas darbaknygės skirtukas „Mano pinigų srautas“, kuriame matysite pasirinktų metų pinigų srauto ataskaitą. Pinigų srauto diagramoje dabartinių metų duomenys (pasirenkami mygtukais, esančiais viršutiniame dešiniajame darbaknygės kampe) lyginami su praėjusių metų duomenimis. Šio tipo skaičiavimas vadinamas laiko informacija. Naudodami viršutiniame dešiniajame kampe darbalapio kampe esančius mygtukus galite pasirinkti kitus metus. Atkreipkite dėmesį, kaip pasirinkus kitus metus keičiasi juostinė diagrama.

Mano pinigų srautų duomenų filtras pagal metus

Grynųjų pinigų srauto duomenų įvedimas

Peržiūrėti duomenų pavyzdį, pateiktą su šablonu, yra įdomu, bet gerokai įdomiau yra naudoti savo duomenis. Norėdami įvesti savo duomenis – tikrus skaičius arba tiesiog paeksperimentuoti su šablonu, kad suprastumėte, kaip jis veikia – pasirinkite darbalapio skirtuką Duomenų pavyzdžiai. Atkreipkite dėmesį į nurodymus Išbandykite, esančius į dešinę nuo lentelės, kur pateikiamos instrukcijos ir mygtukas savo duomenų pavyzdžiui įvesti.

Duomenų pavyzdžio įvedimas

Kai pasirinksite Įtraukti naują pavyzdinę eilutę, bus paryškinta lentelės apačioje esanti nauja eilutė ir keturiuose stulpeliuose bus įvesta ši informacija:

 • Operacijos tipas – pirmame stulpelyje nurodoma, ar tai yra pajamos, ar išlaidos. Kadangi naudojamos tik šios dvi kategorijos, darbalapyje Mano pinigų srautas esančioje diagramoje nuosekliai palyginamos pajamos su išlaidomis. Šiame pavyzdyje premija yra Pajamos.

 • Data – operacijos data. Šablonas automatiškai įterpia 2015-04-01, tačiau galite nurodyti norimą datą. Darbalapyje Mano pinigų srautas esančioje diagramoje pajamos ir išlaidos grupuojamos pagal mėnesį ir metus, remiantis šio stulpelio reikšme.

 • Kategorijos – šiame stulpelyje galite klasifikuoti savo pajamas ir išlaidas. Galite pasirinkti iš daugybės jau įtrauktų kategorijų. Taip pat galite sukurti naują kategoriją, ypač jei tikitės gauti, tarkime, daugiau premijų. Taip pat galite peržiūrėti pajamas ir išlaidas pagal kategoriją, todėl nuosekliai įvedant šios kategorijos informaciją analizė bus sklandesnė.

 • Suma – tai pajamų arba išlaidų suma. Į šį stulpelį reikia vesti teigiamus skaičius (pvz., išlaidų nereikia nurodyti naudojant neigiamus skaičius), nes atliekant skaičiavimus, susietus su duomenų modeliu, šiame stulpelyje esantys teigiami skaičiai apdorojami reikiamu būdu.

Įveskite duomenų pavyzdį į šabloną Mano pinigų srautai

Kai įvedę duomenis grįšite į diagramą ir pasirinksite mygtuką Naujinti dabar (jis atnaujina duomenų modelį), pamatysite, kad pinigų srautų diagrama pasikeitė. Naudodami nurodymusIšbandykite įtraukėte papildomus 1500 EUR ir balandžio mėnesio rodiklis tapo nebe 38,94 % žemesnis, palyginti su praėjusių metų duomenimis, bet tapo 68,48 % aukštesnis.

Nauji duomenys pakeičia balandžio pinigų srautus

„Excel“ duomenų modelio naudojimas

Atlikdami ankstesnius veiksmus ir įvesdami papildomus pavyzdžio duomenų duomenis į darbaknygę Mano pinigų srautas, naudojote „Excel“ duomenų modelį. Duomenų modelis yra tarpusavyje struktūravimo, arba standartizavimo, būdu susietų duomenų elementų rinkinys. Mano pinigų srauto duomenų modelyje yra daug duomenų elementų (pinigų srauto įrašų), kurie tarpusavyje susieti naudojant keturias struktūrines, arba standartizuotas, kategorijas (operacijos tipas, duomenys, kategorija, suma).

Duomenų modeliai gali būti paprasti, kaip, pvz., šis Mano pinigų srauto duomenų modelis, arba sudėtingi, pvz., duomenų bazė ar duomenų bazių rinkinys, kurie tarpusavyje susieti tam tikrais ryšiais. Duomenų modeliai nebūtinai turi būti nuolatiniai arba sukurti duomenų bazių inžinierių – juos, atsižvelgiant į duomenų analizės poreikius, galima sukurti programoje „Excel“ iš įvairių šaltinių.

Taip pat galite analizuoti duomenų modelį peržiūrėdami duomenų dalis tam tikrais būdais, pvz., naudodami diagramas ar kitas vizualizacijas. Pavyzdžiui, galbūt norėsite analizuoti tik 2015 kalendorinių metų išlaidas. Taip darydami peržiūrėsite (analizuosite) antrinį duomenų modelį, atitinkantį jūsų kriterijus, ir galėsite padaryti išvadas. Kaip ir duomenų modeliai, vizualizacijos ir duomenų analizės gali būti paprastos (pvz., 2015 m. išlaidų internetui diagrama), arba sudėtingos.

Duomenų analizės papildinių įgalinimas

Į „Excel 2016“ yra įtraukta galinga duomenų modeliavimo funkcija, vadinama „Power Pivot“. Norėdami įgalinti „Power Pivot“ ir kitus duomenų analizės papildinius, pasirinkite Failas > Parinktys, kad būtų atidarytas langas Excel parinktys. Kairiojoje srityje pasirinkite Išsamiau, tada slinkite žemyn iki dalies Duomenys, esančios lango apačioje. Dalies Duomenys apačioje yra parinktis Įjungti duomenų analizės papildinius: „Power Pivot“, „Power View“ ir „Power Map“.

Langas „Excel“ parinktys

Pažymėkite žymės langelį ir pasirinkite Gerai.

Įjungus duomenų analizės papildinius, juostelės skirtuko Duomenys dalyje Duomenų įrankiai atsiranda mygtukas Valdyti duomenų modelį. Pasirinkus mygtuką Valdyti duomenų modelį atidaromas „Power Pivot“ duomenų modeliavimo langas.

Tvarkyti duomenų modelį juostelės skirtuke Duomenys

Laiko informacijos funkcijos ir matų naudojimas programoje „Excel 2016“

Šablone „Mano pinigų srautas“ naudojamos kelios „Excel 2016“ laiko analizės funkcijos galimybės, pvz., kelių metų duomenų palyginimas, aptartas šiame straipsnyje. Šios laiko analizės galimybės realizuotos kaip matai, sukurti šablono duomenų modelyje. Norėdami matyti matus, pasirinkite mygtuką Valdyti duomenų modelį, esantį skirtuke Duomenys. Bus atidarytas „Power Pivot“ langas. Pirmo mato pavadinimas yra Bendras pinigų srautas.

„Power Pivot“ priemonės

Šablone „Mano pinigų srautas“ skaičiuojant metų duomenis dabartinių metų pinigų srautas (jį vadinsime CYC) palyginamas su ankstesnių metų pinigų srautu (PYC). Metų duomenų skaičiavimo formulė yra tokia:

Year-Over-Year = (CYC-PYC)/PYC

Šablone „Mano pinigų srautas“ įtraukti tokie laiko analizės matai:

 • TotalIncome:=CALCULATE(sum([AMOUNT]),'Sample'[TRANSACTION TYPE]="Income")

  Matas TotalIncome susumuoja stulpelį Suma, bet įtraukia tik tas reikšmes, kurių stulpelyje Operacijos tipas nurodyta Pajamos.

 • TotalExpenses:=CALCULATE(sum([AMOUNT])*-1,'Sample'[TRANSACTION TYPE]="Expenses")

  Matas TotalExpenses yra panašus į matą TotalIncome, o Operacijos tipas yra Išlaidos. Rezultatas padauginamas iš -1, nes rezultatai yra išlaidos.

 • Total Cashflow:=[TotalIncome]+[TotalExpenses]

  Matas Total Cashflow sukuriamas įtraukiant matus [TotalIncome]+[TotalExpenses]. Kai matai naudojami kaip skaičiavimo kūrimo blokai, bet kurio iš matų pakeitimai atsispindi mate Total Cashflow.

  Naudojant matą Total Cashflow pagal pinigų srauto duomenis galima sukurti suvestinę lentelę. Įtraukus duomenų filtrą Metai galima peržiūrėti konkrečių metų pinigų srautą (pvz., šių metų). Kuriant metų palyginimą taip pat reikia ankstesnių metų pinigų srautų. Be to, reikia padaryti taip, kad duomenų filtrui rodant šių metų duomenis taip pat būtų matoma ir ankstesnių metų pinigų srauto informacija. Šį iššūkį padės išspręsti matas, pavadintas PreviousYearCashflow.

 • PreviousYearCashflow:=CALCULATE([Total Cashflow],SAMEPERIODLASTYEAR('Calendar'[Date]))

  Funkcija Calculate yra efektyvi funkcija. Calculate gali pakeisti esamą filtrą nauju, taip suteikdama galimybę išspręsti analizės problemas ir atsižvelgti į vartotojų poreikius.

  Matas PreviousYearCashflow susumuoja anksčiau sukurtą matą Total Cashflow. Taip pat laiko dimensijai suteikiamas naujas kontekstas, kad būtų galima gauti norimus duomenis. Konkrečiai: jei Total Cashflow pasirinkta 2015 m. skiltis, matas PreviousYearCashflow pateikia 2014 m. duomenis naudodamas funkciją SAMEPERIODLASTYEAR.

Matų dalyje naudojama formulės sintaksė yra DAX (duomenų analizės išraiškų) kalbos dalis. Daugiau informacijos apie DAX galite rasti toliau pateikiamose susijusiose temose.

Taip pat žr.

Funkcija Gauti ir transformuoti programoje „Excel 2016“

Darbo naudojant funkciją Gauti ir transformuoti programoje „Excel 2016“ pradžia

„Power Pivot“ – apžvalga ir mokymasis

Duomenų analizės išraiškos (DAX) „Power Pivot“

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×