Sužinokite, kaip naršyti programoje „Skype“ verslui“ naudojant pritaikymo neįgaliesiems funkcijas

Sužinokite, kaip naršyti programoje „Skype“ verslui“ naudojant pritaikymo neįgaliesiems funkcijas

Garsiai skaityti simbolį, kuris žymi ekrano skaitytuvo turinį. Ši tema yra apie ekrano skaitytuvo naudojimą su „Office“

Šis straipsnis skirtas žmonėms, naudojantiems „Office“ produktų ekrano skaitytuvo programą; straipsnis yra turinio rinkinio „Office“ pritaikymas neįgaliesiems dalis. Daugiau bendrosios informacijos ieškokite „Office“ palaikymas pagrindiniame puslapyje.

Svarbu : Šis skyrius dar rengiamas. Turinys šiuo metu gali būti neišsamus arba netikslus. Grįžkite patikrinti, ar straipsnis užbaigtas. Ačiū!

 Programoje „Skype“ verslui yra pritaikymo neįgaliesiems funkcijų, kurios neįgaliesiems, pavyzdžiui, riboto miklumo žmonėms ar silpnaregiams, palengvina susitikimų ir pranešimų programos naudojimą. Daugiau informacijos apie pritaikymo neįgaliesiems nuostatas ir funkcijas, kurios kiekvienai platformai skiriasi, pateikiama skirsnyje „Įrenginio konfigūravimas“ veikti su pritaikymu neįgaliesiems naudojant „Office 365“.

Pastabos : 

Šioje temoje

Susipažinkite su „Skype“ verslui“ išdėstymu

Naudodami „Skype“ verslui, galite planuoti ir vykdyti susitikimus internetu, kuriuose dalyvautų iki 250 dalyvių. Be to, galite skambinti kolegoms ir siųsti jiems pranešimus. Elementai, įtraukti į „Skype“ verslui vartotojo sąsają, keičiasi pagal jūsų pasirinktą bendravimo elementą: kontaktai, pokalbiai, telefono skambučiai arba susitikimai.

Jei esate silpnaregis ar turite regos negalią arba judėjimo sutrikimų, susidarykite programos „Skype“ verslui vartotojo sąsajos įsivaizduojamąjį modelį. Vartotojo sąsajos sritys ir specialieji elementai aprašyti toliau pateikiamoje lentelėje.

Sritis

Elementai, kuriuos rasite šioje srityje

Pirmoji eilutė: meniu juosta arba individualizuotas jūsų įrašas

 • Jei naudojate numatytąjį programos rodinį, teksto laukelis „Kas šiandien vyksta“ yra pirmoje eilutėje. Jame rodomas jūsų individualizuotas įrašas.

 • Jei pakeitėte numatytąjį rodinį, kad būtų rodoma programos meniu juosta, meniu juosta atsiranda pirmoje eilutėje, o po jos yra teksto langelis „Kas šiandien vyksta“.

Antroji eilutė: informacija apie jus

 • Vartotojo vardas

 • Meniu Būsena. Rodo jūsų būseną, pavyzdžiui, Pasiekiamas, Užsiėmęs arba Netrukdyti ir kt.

 • Mygtukai ir teksto laukelis Nustatykite savo vietą. Rodo jūsų buvimo vietą arba leidžia nustatyti vietą.

Trečioji eilutė: žymių grupė, keičianti informaciją, rodomą pagrindinėje vartotojo sąsajos ir parinkčių mygtuko srityje.

 • Skirtukas Kontaktai. Rodo informaciją apie jūsų kontaktus.

 • Skirtukas Pokalbių kambariai (jei yra jūsų paskyroje). Rodo informaciją apie pokalbių kambarius, kuriems priklausote arba kuriuos stebite.

 • Skirtukas Pokalbiai. Rodo informaciją apie dabartinius ir ankstesnius pokalbius.

 • Skirtukas Telefonas. Rodo informaciją apie jūsų balso paštą ir skambinimui skirtą numerio rinkiklį (jei yra jūsų paskyroje).

 • Skirtukas Susitikimai. Rodo informaciją apie artėjančius susitikimus.

 • Mygtukas Parinktys. Leidžia pasiekti programos parametrus.

 • Mygtukas Rodyti meniu. Leidžia pasiekti toliau nurodytus mygtukus ir meniu.

  • Meniu Failas

  • Mygtukas Susitikite dabar

  • Meniu Įrankiai

  • Meniu Žinynas

  • Perjungiklis Rodyti meniu juostą. Rodo arba paslepia programos meniu juostą pirmoje vartotojo sąsajos eilutėje.

Kintamas eilučių skaičius: informacija, atitinkanti jūsų pasirinktą ryšio elementą

Pasirinkus skirtuką Kontaktai, pateikiama toliau nurodyta informacija.

 • Ieškos laukas Rasti asmenį. Ieško žmonių iš jūsų organizacijos arba „Skype“ verslui katalogo (jei pasiekiama jūsų organizacijai).

 • Kontaktų peržiūros skirtukai:

  • Skirtukas Grupės. Grupuoja ir rodo jūsų kontaktus pagal suskirstymą į mėgstamus, pasirinktines grupes ir kitus.

  • Skirtukas Būsena. Grupuoja ir rodo jūsų kontaktus pagal jų būseną, pavyzdžiui, Prisijungęs arba Pasišalinęs ir taip toliau.

  • Skirtukas Ryšiai. Grupuoja ir rodo jūsų kontaktus pagal jų privatumo ryšį su jumis, pavyzdžiui, Kolegos, Draugai ir Šeima arba Darbo grupės ir kt.

  • Skirtukas Nauji. Rodomi žmonės, kurie įtraukė jus į savo kontaktų sąrašus.

  • Mygtukas Pridėti kontaktą, kurti grupę ir tinkinti kontaktų sąrašą. Prideda kontaktus, kuria grupes ir nustato rodymo parinktis.

 • Kiekvieno asmens kontaktinę informaciją sudaro asmenvardis, būsena ir įrenginio charakteristika (pavyzdžiui, Palaiko vaizdą).

Pasirinkus skirtuką Pokalbiai, pateikiama toliau nurodyta informacija.

 • Pokalbių skirtukas Visi. Rodo visus dabartinius ir ankstesnius pokalbius.

 • Skirtukas Praleisti pokalbiai. Rodo jūsų praleistus pokalbius.

 • Skirtukas Skambučiai. Rodo jūsų skambučių istoriją.

 • Kiekvienas jūsų pokalbis arba kiekvienas skambutis skambučių istorijoje.

Jei pasirinksite skirtuką Telefonas, bus rodoma toliau pateikta informacija (jei įjungta jūsų paskyrai):

 •  Paieškos langelis Rasti asmenį ar kambarį arba surinkti telefono numerį. Galima ieškoti žmonių jūsų organizacijoje arba įvesti telefono numerį, kurį norite surinkti.

 • Numerio rinkiklio mygtukai. Leidžia įvesti telefono numerį arba perrinkti paskutinį rinktą telefono numerį ir paskambinti.

 • Meniu Peržiūrėti balso pašto parinktis. Rodomas meniu, apimantis tokias komandas: Skambinti balso paštui, Keisti sveikinimus ir Konfigūruoti balso paštą.

 • Kiekvienas jūsų balso pašto pranešimas.

Jei pasirinksite skirtuką Susitikimai, bus rodoma toliau pateikta informacija.

 • Mygtukas Susitikti dabar. Pradeda susitikimą dabar.

 • Kiekvienas jūsų susitikimas sugrupuotas pagal suplanuotą datą.

Paskutinė eilutė: informacija apie pagrindinį įrenginį

Meniu Pasirinkti pagrindinį įrenginį. Rodoma garso ir vaizdo informacija apie pagrindinį įrenginį.

Naršykite naudodami klaviatūrą

Toliau pateikiami kai kurie programoje „Skype“ verslui dažnai naudojami spartieji klavišai.

 • Norėdami matyti arba slėpti meniu juostą „Skype“ verslui vartotojo sąsajos viršutinėje eilutėje, paspauskite Alt. Kai rodoma meniu juosta ir paspausta Alt, bet kurį meniu atidarysite paspaudę meniu pavadinimo pabrauktą raidę (dažniausiai tai pirmoji raidė). Tada, norėdami atidaryti vieną iš meniu esančių elementų, paspauskite meniu elemento pavadinimo pabrauktą raidę (dažniausiai tai pirmoji raidė). Pavyzdžiui, norėdami atidaryti meniu elementą Parinktys, esantį meniu Įrankiai, paspauskite Alt + T + O.

 • Norėdami pereiti per „Skype“ verslui vartotojo sąsajos elementus, paspauskite klavišą Tab, o jei norite eiti atgal, paspauskite Shift + Tab. Norint pereiti per tam tikrus elementus, gali prireikti naudoti rodyklių klavišus.

 • Norėdami pradėti bendrauti su kontaktu, pasirinkite tą kontaktą ir paspauskite Enter, kad atidarytumėte atskirą susirašinėjimo langą.

Daugiau informacijos apie sparčiuosius klavišus, skirtus specialiai „Skype“ verslui, pateikiama skirsnyje „Skype“ verslui“ spartieji klavišai.

Speciali informacija apie „Skype“ verslui“

Pakeiskite IM teksto dydį

Jei norite pakeisti teksto dydį pokalbiuose, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 • Pokalbio lange pasirinkite mygtuką Daugiau parinkčių.

 • Pasirinkite meniu elementą IM rodomo teksto dydis.

 • Pasirinkite norimą teksto dydį.

  Pastaba : Taip pakeičiamas teksto dydis ekrane, o ne siunčiamuose pranešimuose.

Reguliuokite ekrano skaitytuvo garsą, kai pradėsite arba priimsite skambutį

Jei jūsų kompiuteryje įdiegti „Dolby“ garso valdikliai, gali būti, kad jūsų ekrano skaitytuvo garsinių atsiliepimų garsas mažėja, kai pradedate arba priimate skambutį naudodami programą „Skype“ verslui. Tai žinoma problema, kuri sprendžiama sistemoje „Windows 10“ su visais garso įrenginių gamintojais. Vis dėlto, kol ši pataisa bus įdiegta visuose įrenginiuose, galite pašalinti garso mažėjimą bet kuriuo iš dviejų nurodytų būdų.

 • Prijunkite išorinius USB garsiakalbius. Garsiakalbiai be USB naudoja integruotą jūsų įrenginio garso plokštę su „Dolby“ tvarkykle. Naudokite ne integruotus įrenginio garsiakalbius arba prie ausinių lizdo prijungtus garsiakalbius, o prie įrenginio prijunkite išorinius USB garsiakalbius.

 • Išjunkite garso tvarkyklės „Dolby“ funkciją. Jei norite išjungti „Dolby“ funkciją, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

  1. Sistemoje „Windows 10“ eikite į Valdymo skydas ir atidarykite Garso parametrus.

  2. Garso parametrų dialogo lange pasirinkite skirtuką Atkūrimas, tada pasirinkite savo garso įrenginį.

  3. Pasirinkite mygtuką Ypatybės, tada dialogo lange Ypatybės pasirinkite skirtuką „Dolby“ ir išjunkite „Dolby“ funkciją. Pasirinkite mygtuką Gerai.

  4. Garso parametrų dialogo lange pasirinkite mygtuką Gerai.

Teletaipo (TTY) režimo įjungimas programoje „Skype“ verslui

Jei naudojate teletaipo (TTY) įrenginį, norėdami įjungti „Skype“ verslui TTY režimą, atlikite šiuos veiksmus:

 1. Meniu juostoje pasirinkite Įrankiai> Parinktys arba paspauskite mygtuką Parinktys.

 2. Pasirinkite skirtuką Telefonai, tada srityje Telefono pritaikymas neįgaliesiems pažymėkite režimo Įjungti TTY žymės langelį.

 3. Pasirinkite mygtuką Gerai.

„Skype“ verslui naudojimas su kalbėjimo atpažinimo funkcija

Kalbėjimo atpažinimo įrankiai yra naudingi judėjimo sutrikimų turintiems žmonėms, kuriems reikia naudoti balso komandas (o ne klaviatūrą ar pelę), kad galėtų dirbti su „Microsoft“ produktais, įskaitant programą „Skype“ verslui.

Galite naudoti kitų tiekėjų kalbėjimo atpažinimo įrankius arba funkciją „Kalbėjimo atpažinimas“, kuri įtraukta į „Windows“ operacinę sistemą. Norėdami savo kompiuteryje įjungti kalbėjimo atpažinimo funkciją, žr. Naudoti kalbėjimo atpažinimą.

Taip pat žr.

Skambinimas arba atsiliepimas į skambutį naudojant „Skype“ verslui“ su ekrano skaitytuvu

Ekrano bendrinimas naudojant „Skype“ verslui“ su ekrano skaitytuvu

„Skype“ verslui“ spartieji klavišai

Įrenginio nustatymas veikti su „Office 365“ pritaikymo neįgaliesiems funkcijomis

Geresnis susitikimų pritaikymas neįgaliesiems naudojant „Skype“ verslui“

Svarbu : Šis skyrius dar rengiamas. Turinys šiuo metu gali būti neišsamus arba netikslus. Grįžkite patikrinti, ar straipsnis užbaigtas. Ačiū!

 Programoje „Skype“ verslui, skirta „Mac“ yra pritaikymo neįgaliesiems funkcijų, kurios neįgaliesiems, pavyzdžiui, riboto miklumo žmonėms ar silpnaregiams, palengvina susitikimų ir pranešimų programos naudojimą. Daugiau informacijos apie pritaikymo neįgaliesiems nuostatas ir funkcijas, kurios kiekvienai platformai skiriasi, pateikiama skirsnyje Įrenginio konfigūravimas veikti su pritaikymu neįgaliesiems naudojant „Office 365“.

Pastabos : 

Šioje temoje

Susipažinkite su „Skype“ verslui“ „Mac“ išdėstymu

Naudodami „Skype“ verslui, galite planuoti ir vykdyti susitikimus internetu, kuriuose dalyvautų iki 250 dalyvių. Be to, galite skambinti kolegoms ir siųsti jiems pranešimus. Elementai, įtraukti į „Skype“ verslui vartotojo sąsają, keičiasi pagal jūsų pasirinktą bendravimo elementą: kontaktai, pokalbiai, telefono skambučiai arba susitikimai.

Jei esate silpnaregis ar turite regos negalią arba judėjimo sutrikimų, susidarykite programos „Skype“ verslui vartotojo sąsajos įsivaizduojamąjį modelį. Vartotojo sąsajos sritys ir specialieji elementai aprašyti toliau pateikiamoje lentelėje.

Sritis

Elementai, kuriuos rasite šioje srityje

Pirmasis stulpelis: pagrindinio naršymo grupė

 •  Iššokantysis mygtukas Mano profilis:

  • Pasiekiamumo informacijos keitimas

  • Personalizuoto būsenos pranešimo rašymas

 •  Skirtukas Pokalbiai

 •  Skirtukas Susitikimai

 •  Skirtukas Skambučiai

 •  Skirtukas Kontaktai

Antrasis stulpelis: sritis, kurioje išvardyti elementai, susiję su kiekvienu pagrindiniu naršymo grupės elementu

 • Pokalbiai:

  •  Langelis Pokalbių ieška

  • IM sąrašas

 • Susitikimai:

  • Artėjančių susitikimų sąrašas

 • Skambučiai:

  •  Parinktis Visi skambučiai

  •  Parinktis Praleisti skambučiai

  • Įrašyti skambučiai (jei yra

  •  Parinktis Balso pranešimai (priklauso nuo jūsų parametrų)

 •  Skirtuke Kontaktai yra:

  • Langelis Kontaktų ieška

  •  Grupė Mėgstamiausi kontaktai

  •  Grupė Kiti kontaktai

Trečiasis stulpelis: sritis, kurioje rodoma išsami informacija apie antrajame stulpelyje pasirinktą elementą.

 • Peržiūrėkite tiesioginių pranešimų, skambučių, kontaktų ir susitikimų informaciją.

 • Prisijunkite prie susitikimų, kai esate pasirinkę susitikimą.

Paleidus „Skype“ verslui, skirta „Mac“, pagal numatytuosius parametrus pasirenkamas skirtukas Kontaktai, o įvesties vieta nustatoma į meniu elementą Kontaktų ieška.

Pokalbių rodymas atskiruose languose

Pagal numatytuosius parametrus visi „Skype“ verslui, skirta „Mac“ kontakto tiesioginių pranešimų (IM) pokalbiai rodomi kitoje to paties lango srityje. Tačiau, jei norite, pokalbius galite tvarkyti atskirame lange.

 1. „Skype“ verslui nuostatose skirtukas Bendra pasirenkamas pagal numatytuosius nustatymus. Išgirsite: „Bendra, pasirinkta, mygtukas“. Tada paspauskite „Control“ + „Option“ + tarpo klavišą.

  Pastaba : Preferences atverti paspauskite „Command“ + kablelį (,)

 2. Pakartotinai spauskite tabuliavimo klavišą, kol išgirsite „Rodyti pokalbius atskiruose languose, atžymėtas žymės langelis“. Norėdami pažymėti parinktį, paspauskite „Control“ + „Option“ + tarpo klavišą.

Gaunamų pranešimų ir skambučių garsų įjungimas

Gaunamų pranešimų garso efektai įspėja apie naują tiesioginį pranešimą arba gaunamą skambutį.

 1. „Skype“ verslui nuostatose pakartotinai spauskite rodyklės kairėn ar rodyklės dešinėn klavišą arba tabuliavimo klavišą, kol išgirsite: „Pranešimai, pasirinkta, mygtukas“. Tada paspauskite „Control“ + „Option“ + tarpo klavišą.

 2. Pakartotinai spauskite rodyklės kairėn ar rodyklės dešinėn klavišą arba tabuliavimo klavišą, kol išgirsite: „Atkurti su skambučiais susijusius garsus, atžymėtas žymės langelis“. Norėdami pažymėti parinktį, paspauskite „Control“ + „Option“ + tarpo klavišą.

 3. Pakartotinai spauskite rodyklės kairėn ar rodyklės dešinėn klavišą arba tabuliavimo klavišą, kol išgirsite: „Atkurti su pranešimais susijusius garsus, atžymėtas žymės langelis“. Norėdami pažymėti parinktį, paspauskite „Control“ + „Option“ + tarpo klavišą.

  Patarimas : Jei nenorite, kad bendrinant ekraną būtų rodomi pranešimai, pakartotinai spauskite rodyklės kairėn ar rodyklės dešinėn klavišą arba tabuliavimo klavišą, kol išgirsite: „Stabdyti pranešimų rodymą, kai bendrinamas ekranas, atžymėtas žymės langelis“. Norėdami pažymėti parinktį, paspauskite „Control“ + „Option“ + tarpo klavišą.

Naršykite naudodami klaviatūrą

Kai „VoiceOver“ įjungtas, įsitikinkite, kad funkcija „Quick Nav“ įjunta taip pat. Klavišai „Control“ ir „Option“ vadinami „VoiceOver“ klavišais“ arba „Control“ + „Option“ klavišais“. Norėdami įvesti „VoiceOver“ komandas, paspauskite ir palaikykite nuspaudę klavišus „Control“ + „Option“ kartu su vienu ar daugiau kitų klavišų. Šioje temoje naudojami ne „Control“ + „Option“, o faktiniai klavišų pavadinimai.

 • Norėdami naršyti pagrindiniame lange, paspauskite klavišus „Control“ + „Option“ + rodyklės klavišą.

 • Norėdami atlikti veiksmus su elementais, paspauskite „Control“ + „Option“ + „Shift“ + rodyklės žemyn klavišą.

 • Norėdami pažymėti arba atžymėti elementą, paspauskite „Control“ + „Option“ + tarpo klavišą.

 • Norėdami elementus uždaryti, paspauskite „Control“ + „Option“ + „Shift“ + rodyklės aukštyn klavišą.

 • Jei norite naršyti meniu arba sąrašus, paspauskite rodyklės aukštyn arba rodyklės žemyn klavišą ir, kad pasirinktumėte, paspauskite „Enter“.

 • Norėdami uždaryti meniu arba sąrašą, paspauskite „Esc“.

 • Norėdami pasiekti meniu juostą, paspauskite „Control“ + „Option“ + M. Išgirsite: „Meniu juosta, „Apple“.

Norėdami daugiau informacijos, žr. „Skype“ verslui“ spartieji klavišai.

Naudokite „VoiceOver“ elementų parinkiklį

Norėdami lengvai naršyti „Skype“ verslui, taip pat galite naudoti „VoiceOver“ elementų parinkiklį. Norėdami suaktyvinti elementų parinkiklį, paspauskite „Control“ + „Option“ + I. Išgirsite: „Elementų parinkiklis – meniu“. Tada naudokite rodyklių klavišus, norėdami meniu perkelti įvesties vietą ir išgirsti turinį.

„Skype“ verslui“ nuostatų atidarymas

Paspauskite „Command“ + kablelį (,). Išgirsite: „Nuostatos, bendrosios“. Tada naršykite lange, norėdami išgirsti parinkčių pavadinimus.

Taip pat žr.

Skambinimas arba atsiliepimas į skambutį naudojant „Skype“ verslui su ekrano skaitytuvu

Ekrano bendrinimas naudojant „Skype“ verslui“ su ekrano skaitytuvu

„Skype“ verslui“ spartieji klavišai

Įrenginio nustatymas veikti su „Office 365“ pritaikymo neįgaliesiems funkcijomis

Geresnis susitikimų pritaikymas neįgaliesiems naudojant „Skype“ verslui“

Svarbu : Šis skyrius dar rengiamas. Turinys šiuo metu gali būti neišsamus arba netikslus. Grįžkite patikrinti, ar straipsnis užbaigtas. Ačiū!

 „iPhone“ ir „iPAd“ įrenginiams skirtoje programoje „Skype“ verslui yra pritaikymo neįgaliesiems funkcijų, kurios neįgaliesiems, pavyzdžiui, riboto miklumo žmonėms ar silpnaregiams, palengvina susitikimų ir pranešimų programos naudojimą. Daugiau informacijos apie pritaikymo neįgaliesiems nuostatas ir funkcijas, kurios kiekvienai platformai skiriasi, pateikiama skirsnyje Įrenginio konfigūravimas veikti su pritaikymu neįgaliesiems naudojant „Office 365“.

Pastabos : 

 • Naujos „Office 365“ funkcijos bus pristatomos „Office 365“ prenumeratoriams palaipsniui, todėl jūsų programa gali neturėti šių funkcijų. Norėdami sužinoti, kaip galima greičiau gauti naujas funkcijas, peržiūrėkite Kada gausiu naujausias funkcijas „Office 2016“, skirtame „Office 365“?.

 • Šioje temoje manoma, kad naudojate integruotą „iOS“ ekrano skaitytuvą, „VoiceOver“. Norėdami sužinoti daugiau apie „VoiceOver“ naudojimą, apsilankykite „Apple“ pritaikymas neįgaliesiems.

 • Šioje temoje manoma, kad naudojate „iPhone“. „iPad“ gali šiek tiek skirtis naršymas ir gestai.

Šioje temoje

Susipažinkite su „Skype“ verslui“ išdėstymu

Kai „iPhone“ įrenginyje paleisite programą „Skype“ verslui, išdėstyme rasite tokius elementus:

Pastaba :   „Skype“ verslui pasirenka, ką rodyti, remdamasi naujausia veikla. Tai, kas rodoma įrenginyje, gali skirtis.

 • Jūsų profilis, mygtukas Susitikimai, skambučių mygtukas Telefonas (jei yra jūsų paskyroje) ir mygtukas Kontaktai.

 • Langelis Kontaktų ieška.

 • Antraštė Artėjantys (jei yra artėjančių susitikimų).

 • Antraštė Naujausi, kur išvardijami naujausi pranešimai, įskaitant susitikimus.

Naršymas naudojant lietimą

Naršymas lietimu su „VoiceOver“.

 • Norėdami slinkti aukštyn, žemyn, kairėn arba dešinėn perbraukite ta kryptimi trimis pirštais.

 • Norėdami pasirinkti komandą arba vartotojo sąsajos elementą bakstelėkite vieną kartą.

 • Norėdami suaktyvinti pasirinktą komandą arba vartotojo sąsajos elementą bakstelėkite du kartus.

Taip pat žr.

„VoiceOver“ naudojimas skambinti programoje „Skype“ verslui“, įdiegtoje „iPhone“ arba „iPad“ įrenginyje

„VoiceOver“ naudojimas bendrinti ekranui programoje „Skype“ verslui“, įdiegtoje „iPhone“ arba „iPad“ įrenginyje

Įrenginio nustatymas veikti su „Office 365“ pritaikymo neįgaliesiems funkcijomis

Geresnis susitikimų pritaikymas neįgaliesiems naudojant „Skype“ verslui“

Svarbu : Šis skyrius dar rengiamas. Turinys šiuo metu gali būti neišsamus arba netikslus. Grįžkite patikrinti, ar straipsnis užbaigtas. Ačiū!

 „Android“ įrenginiams skirtoje programoje „Skype“ verslui yra pritaikymo neįgaliesiems funkcijų, kurios neįgaliesiems, pavyzdžiui, riboto miklumo žmonėms ar silpnaregiams, palengvina susitikimų ir pranešimų programos naudojimą. Daugiau informacijos apie pritaikymo neįgaliesiems nuostatas ir funkcijas, kurios kiekvienai platformai skiriasi, pateikiama skirsnyje Įrenginio konfigūravimas veikti su pritaikymu neįgaliesiems naudojant „Office 365“.

Pastabos : 

 • Naujos „Office 365“ funkcijos bus pristatomos „Office 365“ prenumeratoriams palaipsniui, todėl jūsų programa gali neturėti šių funkcijų. Norėdami sužinoti, kaip galima greičiau gauti naujas funkcijas, peržiūrėkite Kada gausiu naujausias funkcijas „Office 2016“, skirtame „Office 365“?.

 • Šioje temoje manoma, kad naudojate integruotą ekrano skaitytuvą“, „TalkBack“. Norėdami daugiau sužinoti apie „TalkBack“ naudojimą, eikite į „Android“ pritaikymas neįgaliesiems.

 • Šioje temoje manoma, kad naudojate šią programą „Android“ telefone. „Android“ planšetiniame kompiuteryje gali šiek tiek skirtis naršymas ir gestai.

Šioje temoje

Susipažinkite su „Skype“ verslui“ išdėstymu

Kai „Android“ įrenginyje paleisite programą „Skype“ verslui, išdėstyme rasite tokius elementus:

Pastaba :   „Skype“ verslui pasirenka, ką rodyti, remdamasi naujausia veikla. Tai, kas rodoma įrenginyje, gali skirtis.

 • Jūsų profilis, mygtukas Susitikimai, skambučių mygtukas Telefonas (jei yra jūsų paskyroje) ir mygtukas Kontaktai.

 •  Langelis Kontaktų ieška arba Ieškoti įmonės kataloge (priklauso nuo jūsų paskyros nuostatų).

 • Antraštė Artėjantys (jei yra artėjančių susitikimų).

 • Antraštė Naujausi, kur išvardijami naujausi pranešimai, įskaitant susitikimus.

Naršymas naudojant lietimą

Naršymas lietimu su „TalkBack“.

 • Norėdami slinkti aukštyn, žemyn, kairėn arba dešinėn perbraukite ta kryptimi dviem pirštais.

 • Norėdami pasirinkti komandą arba vartotojo sąsajos elementą bakstelėkite vieną kartą.

 • Norėdami suaktyvinti pasirinktą komandą arba vartotojo sąsajos elementą bakstelėkite du kartus.

Taip pat žr.

Skambinimas programėlėje „Skype“ verslui“, skirtoje „Android“, naudojant „TalkBack“

Pateikties bendrinimas „Skype“ verslui“, skirtoje „Android“, naudojant „TalkBack“

Įrenginio nustatymas veikti su „Office 365“ pritaikymo neįgaliesiems funkcijomis

Geresnis susitikimų pritaikymas neįgaliesiems naudojant „Skype“ verslui“

Svarbu : Šis skyrius dar rengiamas. Turinys šiuo metu gali būti neišsamus arba netikslus. Grįžkite patikrinti, ar straipsnis užbaigtas. Ačiū!

 Programos Internetinė „Outlook“ modulyje „Skype“ verslui yra pritaikymo neįgaliesiems funkcijų, kurios žmonėms su negalia, pavyzdžiui, riboto miklumo žmonėms arba silpnaregiams, padeda lengviau naudotis pranešimų programa.

Pastabos : 

 • Naujos „Office 365“ funkcijos bus pristatomos „Office 365“ prenumeratoriams palaipsniui, todėl jūsų programa gali neturėti šių funkcijų. Norėdami sužinoti, kaip galima greičiau gauti naujas funkcijas, peržiūrėkite Kada gausiu naujausias funkcijas „Office 2016“, skirtame „Office 365“?.

 • Spartieji klavišai aprašyti skirsnyje Internetinės „Outlook“ spartieji klavišai.

 • Šioje temoje manoma, kad naudojate integruotą „Windows“ ekrano skaitytuvą, Diktorių. Norėdami sužinoti daugiau apie Diktoriaus naudojimą, eikite į Diktoriaus naudojimo pradžia.

 • Šioje temoje manoma, kad naudojate šią programą asmeniniame kompiuteryje. „Windows“ telefone ar planšetiniame kompiuteryje gali šiek tiek skirtis naršymas ir gestai.

 • Jei dirbsite su programos Internetinė „Outlook“ moduliu „Skype“ verslui, rekomenduojame naudoti interneto naršyklę Microsoft Edge. Programos Internetinė „Outlook“ modulis „Skype“ verslui veikia interneto naršyklėje, todėl spartieji klavišai skiriasi nuo atskiros kompiuterinės programos klavišų. Pavyzdžiui, norint patekti į komandų skiltį, reikia spausti Ctrl+F6, o ne F6. Be to, įprastiniai spartieji klavišai, pavyzdžiui, F1 (Žinynas) ir Ctrl+O (Atidaryti) galioja interneto naršyklei, o ne programai Internetinė „Outlook“.

Šioje temoje

Susipažinkite su „Skype“ verslui“ išdėstymu

 Programos Internetinė „Outlook“ modulis „Skype“ verslui veikia Internetinė „Outlook“ aplinkoje. Jam atverti reikia paspausti mygtuką Skype, kuris yra toje pačioje juostoje kaip Office 365 taikomųjų programų vykdyklė.

Kai paleisite programą „Skype“ verslui, išdėstyme rasite tokius elementus:

 •  Sąrašas Kontaktai. Atidarius programą nustatyta įvesties vieta būna sąrašas Kontaktai. Pasirinkę skirtuką Visi kontaktai sąraše matysite visus asmenis, o pasirinkę skirtuką Prisijungę matysite dabar prisijungusius asmenis.

 •  Langelis Paieška „Skype“, skirtas ieškoti kontaktų.

 •  Mygtukas Naujas pokalbis, skirtas IM seansui su parinktu kontaktu pradėti.

 • Atidaryti pokalbiai (jei yra).

Naršykite naudodami klaviatūrą

Programos Internetinė „Outlook“ modulyje „Skype“ verslui naršykite ir eikite ekrane nuo vieno elemento prie kito naudodami klaviatūrą.

 • Programos Internetinė „Outlook“ modulyje „Skype“ verslui norėdami pereiti nuo vieno elemento prie kito spauskite klavišą „Tab“ (eiti į priekį) arba „Shift“ + „Tab“ (eiti atgal). Elementui pasirinkti spauskite „Enter“.

 • Norėdami pereiti iš skirtuko Visi kontaktai į sąrašą Kontaktai, spauskite klavišą „Tab“, kol išgirsite pirmo kontakto vardą.

 • Kad pereitumėte nuo vieno kontakto vardo prie kito, sąraše Kontaktai spauskite rodyklės žemyn arba aukštyn klavišą. Pasiekę kontaktą išgirsite kontakto vardą arba el. pašto adresą ir esamą būseną. Pokalbiui su parinktu kontaktu pradėti paspauskite „Enter“.

 • Darbui su „Skype“ verslui pabaigti spauskite „Esc“.

Taip pat žr.

Tiesioginio pranešimo siuntimas iš internetinės „Outlook“ „Skype“ verslui“ naudojant ekrano skaitytuvą

Kontakto pridėjimas internetinės „Outlook“ modulyje „Skype“ verslui“ naudojant ekrano skaitytuvą

Geresnis susitikimų pritaikymas neįgaliesiems naudojant „Skype“ verslui“

Techninė pagalba klientams, turintiems negalią

„Microsoft“ nori, kad visiems klientams būtų kuo patogiau naudotis savo programine įranga. Jei turite negalią arba turite klausimų, susijusių su pritaikymu neįgaliesiems, susisiekite su Microsoft Disability Answer Desk techninės pagalbos. „Microsoft Disability Answer Desk“ palaikymo komanda apmokyta daugelio populiarių pagalbinių technologijų ir gali suteikti pagalbą anglų, ispanų, prancūzų kalba ir JAV ženklų kalba. Apsilankykite svetainėje „Microsoft Disability Answer Desk“ ir sužinokite kontaktinę informaciją jūsų regione.

Jei esate valstybinės įstaigos, komercinis ar įmonės vartotojas, susisiekite su įmonės neįgaliųjų aptarnavimo centru.

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×