Sužinokite, kaip naršyti po „PowerPoint“, naudojant pritaikymo neįgaliesiems funkcijas.

Sužinokite, kaip naršyti po „PowerPoint“, naudojant pritaikymo neįgaliesiems funkcijas.

Garsiai skaityti simbolį, kuris žymi ekrano skaitytuvo turinį. Ši tema yra apie ekrano skaitytuvo naudojimą su „Office“

Šis straipsnis skirtas žmonėms, naudojantiems „Office“ produktų ekrano skaitytuvo programą; straipsnis yra turinio rinkinio „Office“ pritaikymas neįgaliesiems dalis. Daugiau bendrosios informacijos ieškokite „Office“ palaikymas pagrindiniame puslapyje.

„PowerPoint 2016“ yra neįgaliesiems skirtų funkcijų, kad neįgalūs, pvz., sunkiai judantys, prastai matantys arba kitas negalias turintys vartotojai galėtų dirbti su pateiktimis. Daugiau informacijos apie konkrečios platformos pritaikymo neįgaliesiems parametrus ir funkcijas žr. Įrenginio nustatymas veikti su „Office 365“ pritaikymo neįgaliesiems funkcijomis.

Pastabos : 

Šioje temoje

Susipažinimas su „PowerPoint 2016“ išdėstymu

Kai atidarote „PowerPoint 2016“ pateiktį arba sukuriate naują pateiktį, jūsų pateikties pavadinimas pasirodo ekrano viršaus centre. Kadangi įjungtas įprastinis rodinys, taikomosios programos valdikliai, pvz., Minimizuoti ir Uždaryti, yra viršutiniame dešiniajame kampe. Pagal numatytuosius parametrus sparčiosios prieigos įrankių juosta yra ekrano viršuje kairėje. Šią įrankių juostą galima tinkinti ir joje yra dažniausiai naudojamos komandos, pvz., Įrašyti, Anuliuoti, Perdaryti ir Pradėti nuo pradžių.

Po įrankių juosta yra juostelės skirtukai, pvz., Pagrindinis, Įterpimas, Dizainas, Perėjimai, Animacijos, Skaidrių demonstravimas ir Rodinys. Juostelė yra po šiais skirtukais (JAWS ją vadina „apatine juostele“). Pažymėjus skirtuką, pateikiama to skirtuko juostelė. Kiekvienoje juostelėje yra sugrupuotos komandos. Pavyzdžiui, jei pasirenkate skirtuką Įterpimas, rodoma juostelė. Toje juostelėje galite pasirinkti skirtingus elementus, pvz., lenteles, paveikslėlius, formas arba lygtis, kurias norite įterpti į pateiktį.

po juostele pasirodo trys sritys. Skaidrių sritis yra kairėje. Joje pateikiamos skaidrių miniatiūros arba tekstas iš pateikties skaidrių. Dešinėje pateikiama aktyvi skaidrė, o po ja pastabų sritis. Apatiniame dešiniajame ekrano kampe yra peržiūros mygtukai ir mastelio keitimo valdikliai.

Šios įrankių juostos, sritys ir valdikliai išlieka, kol perjungiate kitą rodinį.

Naršykite naudodami klaviatūrą

Norėdami naršyti po „PowerPoint 2016“ ir keisti ekrano orientyrus, spauskite F6. Orientyrai išdėstyti šia tvarka:

 • Aktyvi skaidrė

 • Mygtukai ir valdikliai apatiniame dešiniajame kampe

 • Viršutinė įrankių juosta ir juostelės skirtukai

 • Skaidrių sritis

Jei norite peržiūrėti esamo orientyro ekrano elementus, paspauskite klavišą Tab (pirmyn) arba Shift + Tab (atgal). Pasirinkite elementą ir paspauskite „Enter“. Jei norite naršyti meniu arba sąrašus, paspauskite rodyklių mygtukus ir, kad pasirinktumėte, paspauskite „Enter“. Pavyzdžiui, aktyvios skaidrės teksto laukus galite perjungti mygtuku Tab, o po skaidrių srities skaidrių miniatiūras naršyti rodyklių mygtukais žemyn ir aukštyn. Norėdami išeiti iš meniu arba režimo, paspauskite „Esc“.

Patarimas : Norėdami greitai pereiti į pirmąją slankiąją figūrą, pvz., vaizdą ar teksto lauką, paspauskite CTRL + ALT + 5. Tada norėdami peržiūrėti slankiąsias figūras, paspauskite klavišą TAB. Norėdami grįžti į įprastą naršymo sritį, paspauskite ESC.

Jei reikia išsamesnės informacijos, žr. Sparčiųjų klavišų naudojimas pateikčiai sukurti ir Sparčiųjų klavišų naudojimas pateikčiai pateikti.

Į „PowerPoint 2016“ įtraukti neįgaliesiems pritaikyti pavadinimai, kuriuos gali perskaityti ekrano skaitytuvai jums dirbant programa. Galite naudoti diktorių, įtaisytąjį „Windows“ ekrano skaitytuvą arba trečiosios šalies ekrano skaitytuvą, pvz., JAWS. Informacijos apie „PowerPoint 2016“ naudojimą su ekrano skaitytuvu ieškokite Darbo su ekrano skaitytuvu „PowerPoint“ pradžia.

Specialios pastabos renkantis „PowerPoint 2016“

Kad turinį būtų lengviau skaityti ir žymėti, galite padidinti kompiuterio kontrastą arba pritaikyti spalvų inversiją naudodami „Windows“ didelio kontrastingumo parametrus. Norėdami pradėti greitai naudoti didelio kontrastingumo temą, paspauskite kairįjį Alt + kairįjį Shift + Print Screen, tada paspauskite Enter, kad aktyvintumėte didelio kontrastingumo temą.

„Windows“ siūlo keletą didelio kontrastingumo temų. Norėdami rasti tinkamiausią metodą:

 1. Paspauskite „Windows“ logotipo klavišą, tada ieškos lauke įveskite „didelis kontrastingumas“. Jūsų ekrano skaitytuvas sako: „Didelis kontrastingumas, sistemos parametrai“

 2. Paspauskite „Enter“. Girdite: „Parametrų langas, Didelio kontrastingumo tema“, tada pasirinktos temos pavadinimą.

 3. Naršykite po didelio kontrastingumo temas naudodami rodyklių žemyn ir aukštyn klavišus, kol rasite sau tinkamiausia.

 4. Spaudinėkite Tab, kol išgirsite „Mygtukas Taikyti“, tada paspauskite Enter, kad aktyvintumėte pasirinktą temą.

Naudokite Noriu sužinoti

Norėdami greitai rasti komandą, naudokite funkciją Noriu sužinoti. Norėdami daugiau sužinoti apie funkciją Noriu sužinoti, peržiūrėkite šį vaizdo įrašą: Naudodami funkciją Noriu sužinoti greitai atlikite veiksmus naudodami ekrano skaitytuvą ir klaviatūrą.

Norėdami naudoti Noriu sužinoti, kad rastumėte komandą, atlikite šiuos veiksmus:

 1. Pažymėkite langelį ar langelių diapazoną, kuriame norite atlikti veiksmą.

 2. Pereikite į Noriu sužinoti redagavimo lauką paspausdami Alt + Q.

 3. Įveskite norimą komandą. Pavyzdžiui, įveskite „bullets“ (ženkleliai).

 4. Naudodami rodyklę žemyn peržiūrėkite rezultatus, paspauskite Enter ir pasirinkite vieną iš jų.

Taip pat žr.

Darbas su „PowerPoint“ skaidrėmis, naudojant ekrano skaitytuvą

Teksto įtraukimas ir formatavimas „PowerPoint“, naudojant ekrano skaitytuvą

Sparčiųjų klavišų naudojimas pateikčiai kurti

Pagrindinės užduotys pateikčiai sukurti „PowerPoint“, naudojant ekrano skaitytuvą

Įrenginio nustatymas veikti su „Office 365“ pritaikymo neįgaliesiems funkcijomis

„PowerPoint“ pateikčių pritaikymas neįgaliesiems

„„PowerPoint“, skirta „Android““ pasižymi neįgaliesiems skirtomis funkcijomis, kad neįgalūs, pvz., sunkiai judantys, prastai matantys, arba kitas negalias turintys vartotojai galėtų dirbti su pateiktimis. Daugiau informacijos apie pritaikymo neįgaliesiems parametrus ir funkcijas, kurios veikia jūsų įrenginyje, žr Įrenginio nustatymas veikti su „Office 365“ pritaikymo neįgaliesiems funkcijomis.

Pastabos : 

Šioje temoje

Susipažinkite su „PowerPoint“, skirtos „Android“, išdėstymu

Pagal numatytuosius nustatymus „„PowerPoint“, skirta „Android““ atidaroma numatytame rodinyje. Šiame rodinyje, ekrano viršuje, viduryje, rasite dokumento pavadinimą. Po dokumento pavadinimu yra meniu juosta su šiais elementais iš kairės į dešinę:

 • Failas

Sukart bakstelėjus mygtuką Failas atidaromas meniu Failas, kuriame iš viršaus į apačia pateikiami šie mygtukai:

 • Naujas

 • Atidaryti

 • Įrašyti

 • Įrašyti kaip

 • Retrospektyva

 • Spausdinti

 • Bendrinti

 • Uždaryti

 • Atsiliepimai

 • Office Apps

 • Skaidrių demonstravimas

Dukart bakstelėjus mygtuką Skaidrių demonstravimas atidaromas Skaidrių demonstravimo rodinys, kuriame yra šie elementai ir sritys iš viršaus į apačią:

 • Meniu juosta su šiais elementais iš kairės į dešinę:

  • Skaidrių numerių indikatorius

  • Rankraščio jungiklis

  • rankraščio įrankių meniu

  • Ekrano susiejimo jungiklis

  • Demonstravimo pabaigos mygtukas

 • Skaidrių demonstravimo sritis

 • Pastabų sritis su išplėtimo jungikliu

 • Skaidrių sąrašas

 • Įtraukti skaidrę

 • Bendrinti

 • Anuliuoti

 • Dukart bakstelėkite Įtraukti skaidrę, kad įtrauktumėte į pateiktį naują skaidrę.

 • Dukart bakstelėkite Bendrinti, kai būsite pasirengę bendrinti pateiktį.

 • Dukart bakstelėkite Anuliuoti, kad anuliuotumėte paskutinį veiksmą.

Po meniu juosta rasite pagrindinę turinio sritį, kurioje matomos skaidrės. Šioje srityje braukite vienu pirštu, kad girdėtumėte skaidrių numerius. Bakstelėkite skaidrę, kad ją pasirinktumėte. Dukart bakstelėkite skaidrę ir išgirsite: „Mygtukas Redaguoti“. Dukart bakstelėkite ekraną ir pereisite į redagavimo rodinį.

Redagavimo rodinyje iš viršaus į apačią yra šie elementai:

 • Viršuje: Meniu juostos mygtukai

 • Atgal

 • Daugiau parinkčių

 • Pastabos

 • Bendrinti

 • Anuliuoti

Pagrindinė turinio sritis

 • Rodo vieno redaguojamą skaidrę

Apačioje: Mygtukas Ką norite daryti, kontekstinio meniu juostos mygtukai ir išplėtimo/sutraukimo jungiklis

 • Ką norite daryti

Kontekstinio meniu juostos mygtukai keičiasi atsižvelgiant į kas pasirinkta pagrindinėje turinio srityje (pvz. visa skaidrė, lentelė arba skaidrės teksto laukas). Pagal numatytuosius nustatymus, kai pasirinkta visa skaidrė, jame yra šie elementai:

 • Ką norite daryti

 • Maketas

 • Lentelė

 • Paveikslėlis

 • Figūra

 • Teksto laukas

 • Fotoaparatas

 • Anuliuoti

 • Jungiklis Išplėsti / sutraukti

Pastaba :  Dukart bakstelėjus šiuos elementus bus atidarytas papildomų parinkčių meniu.

Dukart bakstelėjus išplėtimo/sutraukimo jungiklį atidaroma arba paslepiama skirtukų meniu juosta, kurioje yra šie elementai iš kairės į dešinę:

 • Skirtukų meniu sąrašas

 • MygtukasKą norite daryti

 • Anuliavimo mygtukas

 • Mygtukas Perdaryti

 • Jungiklis Išplėsti / sutraukti

Skirtukų meniu sąraše yra šie skirtukai:

 • Pagrindinis

 • Įterpimas

 • Piešimas

 • Dizainas

 • Perėjimai

 • Skaidrių demonstravimas

 • Peržiūra

 • Rodinys

Dukart bakstelėjus meniu sąrašo elementus atidaromos naujos redagavimo parinktys.

Ekrano skaitytuvo „TalkBack“, lietimo gestų ir išorinės klaviatūros sparčiųjų klavišų naudojimas

„„PowerPoint“, skirta „Android““ veikia su ekrano skaitytuvu „TalkBack“. Įjungę „TalkBack“, išgirsite visko, ką pasirenkate ar aktyvinate savo įrenginyje, aprašymą balsu. Tai apima komandas, vietas, sąrašus ir mygtukus bei „PowerPoint“ ekranų turinį, meniu ir iškylančiuosius langus .

„TalkBack“ įjungimas

Galite įjungti „TalkBack“, kai nustatote „Android“ telefoną arba vėliau, atlikę sąranką. Taip pat galite aktyvinti nuorodą, kuri įjungia „TalkBack“. Instrukcijų ieškokite „TalkBack“ įjungimas.

 1. Norėdami įjungti „TalkBack“ po sąrankos, eikite į Parametrai > Pritaikymas neįgaliesiems.

 2. Bakstelėkite „TalkBack“ ir bakstelėkite jungiklį, kad įjungtumėte.

 3. Pažymėkite Gerai.

Visuotinių ir vietinių kontekstinių meniu naudojimas

Naršant su „TalkBack“ jums padeda du kontekstiniai meniu, kurie pateikia parametrus ir valdiklius. Visuotinį kontekstinį meniu sudaro komandos, veikiančios visur. Vietinio kontekstinio meniu komandos priklauso nuo pasirinkto elemento.

Norėdami sužinoti daugiau apie visuotinį ir vietinį kontekstinį meniu, žr. Visuotinio ir vietinio kontekstinio meniu naudojimas.

Naudokite Noriu sužinoti

Naudokite Ką norite daryti, kai norite sužinoti apie papildomas parinktis, greitai atlikti užduotį arba sužinoti, kurioje ekrano vietoje yra konkreti parinktis arba skirtukas.

Daugiau informacijos apie Ką norite daryti, žr. Spartesnis darbas naudojant funkciją Ką norite daryti.

 1. „PowerPoint“ pateikties redagavimo rodinyje braukite į kairę arba į dešinę vienu pirštu, kol išgirsite: „Mygtukas Ką norite daryti. Dukart bakstelėkite, kad aktyvintumėte.“ Tada dukart bakstelėkite ekraną vienu pirštu. Girdite: „Papasakokite, ką norite daryti.“

 2. Braukite dešinėn, kol išgirsite: „Redagavimo laukas, papasakokite, ką norite daryti.“ Tada dukart bakstelėkite ekraną. Girdite: „Rodoma <klaviatūros kalba> klaviatūrą.“

 3. Įveskite ieškomą žodį, braukite pirštu per klaviatūrą ekrano apačioje, tol, kol išgirsite norimą įvesti simbolį ir pakelkite pirštą. Kai renkate tekstą, atidaromas ieškos rezultatų sąrašas.

 4. Norėdami naršyti rezultatus, braukite kairėn arba dešinėn vienu pirštu. Išgirsite ieškos rezultatus. Kai kurie rezultatai gali turėti antrinių meniu su daugiau pasirinkimų. „TalkBack“ praneša apie ieškos rezultatus su antriniais meniu. Girdite: „< ieškos rezultatas> meniu, dukart bakstelėkite, kad aktyvintumėte.“ Norėdami atidaryti meniu, dukart bakstelėkite ekraną.

 5. Norėdami pasirinkti rezultatą, dukart bakstelėkite ekraną.

„PowerPoint“, skirtos „Android“ naudojimas su kalbėjimo atpažinimu

Kalbėjimo atpažinimo įrankiai gali padėti jums naudoti balso komandas valdant „„PowerPoint“, skirta „Android““, užuot naudoju lietimo judesius arba išorinę klaviatūrą. Daugiau informacijos apie tai, kaip atsisiųsti ir įjungti balso prieigos programą, žr. Darbo su balso prieiga pradžia.

Padidinimas arba sumažinimas

Priartinkite pateikties turinį, kad, pvz., apžiūrėtumėte skaidrės paveikslėlį.

Norėdami skaidrę priartinti, palieskite ekraną dviem pirštais ir juos išskėskite. Norėdami sumažinti mastelį, pirštus suglauskite.

Tegul „TalkBack“ perskaito alternatyvųjį tekstą

Norėdami geriau suprasti, ką reiškia skaidrės vaizdas, lentelė, teksto laukas arba figūros, klausykitės jos alternatyviojo teksto (jei yra).

 1. Norėdami pereiti prie skaidrės objekto, braukite kairėn arba dešinėn, kol išgirsite: „< alternatyvaus teksto pavadinimas><objekto tipas><alternatyviojo teksto aprašymas>. Pasirinktiniai veiksmai, paleisti kontekstinį meniu, dukart bakstelėkite, kad aktyvintumėte.“

 2. Norėdami pereiti prie kito objekto, braukite kairėn arba dešinėn.

Spalvų kontrasto keitimas ir spalvų inversija

Kad turinį būtų lengviau skaityti ir žymėti, galite padidinti įrenginio kontrastą arba pritaikyti spalvų inversiją.

Pastaba : Spalvų keitimas ir spalvų inversija yra eksperimentinės užduotys. Nėra garantijos, kad jos tiks visiems mygtukams ir paviršiams.

 1. Bet kuriame rodinyje perbraukite iš viršaus į apačią dviem pirštais. Girdite: „Pranešimo šešėlis.“ Atidaroma pranešimų sritis.

 2. Braukite žemyn dviem pirštais iš ekrano viršaus. Išgirsite, kuri parinktis pasirinkta.

 3. Braukite kairėn arba dešinėn, kol išgirsite: „Mygtukas Atidaryti parametrus“ Dukart bakstelėkite, kad aktyvintumėte.“ Tada dukart bakstelėkite ekraną. Girdite: „Parametrai.“

 4. Bakstelėkite bet kurią ekrano vietą ir braukite kairėn arba dešinėn, kol išgirsite: „Pritaikymas neįgaliesiems, dukart bakstelėkite, kad aktyvintumėte.“ Tada dukart bakstelėkite ekraną. Girdite: „Pritaikymas neįgaliesiems.“

 5. Atlikite vieną arba abu šiuos veiksmus:

  • Braukite dešinėn, kol išgirsite: „Didelio kontrastingumo tekstas, eksperimentinis, išjungimo jungiklis, dukart bakstelėkite, kad aktyvintumėte.“ Tada dukart bakstelėkite elementą. Girdite: „Įjungta.“

  • Braukite dešinėn, kol išgirsite: „Spalvų inversija, eksperimentinė, gali nukentėti našumas, išjungimo jungiklis, dukart bakstelėkite, kad aktyvintumėte.“ Tada dukart bakstelėkite elementą. Girdite: „Įjungta.“

Neįgaliesiems pritaikytų „PowerPoint“ pateikčių kūrimas

Galite formatuoti teksto laukus, figūras, lenteles ir vaizdus programoje „„PowerPoint“, skirta „Android““, kad jie būtų lengviau pasiekiami visiems. Patarimų, pritaikyti pateikti neįgaliesiems, žr „PowerPoint“ pritaikymas neįgaliesiems.

Taip pat žr.

Darbas su „PowerPoint“ skaidrėmis, naudojant ekrano skaitytuvą

Teksto įtraukimas ir formatavimas „PowerPoint“, naudojant ekrano skaitytuvą

Pagrindinės užduotys pateikčiai sukurti „PowerPoint“, naudojant ekrano skaitytuvą

Įrenginio nustatymas veikti su „Office 365“ pritaikymo neįgaliesiems funkcijomis

Pritaikykite savo „PowerPoint“ pateiktis neįgaliesiems

„PowerPoint Mobile“ pasižymi neįgaliesiems skirtomis funkcijomis, kad neįgalūs, pvz., sunkiai judantys, prastai matantys, arba kitas negalias turintys vartotojai galėtų dirbti su pateiktimis.

Pastabos : 

Šioje temoje

Susipažinkite su „PowerPoint Mobile“ išdėstymu

Kai atidarote „PowerPoint Mobile“, viršutiniame dešiniajame pradinio rodinio kampe yra vartotojo paskyros mygtukas. Po mygtuku yra „PowerPoint“ antraštės eilutę. Po antraštės eilute yra mygtukai Naujas ir Naršyti. Po mygtukais, pagrindinio turinio srityje yra pateiktys, su kuriomis dirbote paskiausiai.

Skaitymo rodinys

Kai atidarote „PowerPoint Mobile“ pateiktį arba pradedate kurti naują pateiktį, pateiktis atidaroma rodinyje Skaitymas. Ekrano viršuje centre yra pateikties pavadinimas. Po pavadinimu, kairėje pusėje, yra mygtukas Failas. Mygtuko dešinėje yra šie mygtukai: Demonstruoti, Nauja skaidrė, Bendrinti ir Anuliuoti.

Visos pateikties skaidrės pateikiamos kaip miniatiūros po mygtukais.

Redagavimo rodinys

Norėdami pereiti iš Skaitymo rodinio į Redagavimo rodinį, dukart bakstelėkite ekraną norimoje redaguoti skaidrėje. Girdite: „Pasirinktinis.“ Braukite dešinėn, kol išgirsite „Kontekstiniame meniu, mygtukas Redaguoti“ ir dukart bakstelėkite ekraną. Atidaromas Redagavimo rodinys. Girdite: „Skaidrių sritis.“ Pasirenkamas pagrindinis turinio meniu.

Ekrano viršuje centre yra pateikties pavadinimas. Po pavadinimu, kairėje pusėje, yra mygtukas Atgal. Mygtuko dešinėje yra šie mygtukai: Rasti, Pastabos, Demonstruoti, ir Anuliuoti.

Po mygtukais yra pagrindinė turinio sritis, kurios užima didžiąją ekrano dalį. Čia rodoma pasirinkta skaidrė.

Po pagrindine turinio sritimi rodoma Pastabų sritis, jei ji įjungta.

Po Pastabų sritimi arba pagrindinėje turinio srityje yra kontekstinė Sparčiosios prieigos įrankių juosta. Joje rodomi mygtukai, susiję su pasirinkta pagrindinės turinio srities skaidrės sritimi arba elementu. Mygtukas Daugiau parinkčių yra įrankių juostos dešinėje. Dukart bakstelėjus mygtuką atidaromas pagrindinis meniu po pagrindine turinio sritimi.

Pagrindinio meniu viršuje yra meniu juosta. Esamo skirtuko pavadinimas yra tolimajame kairiajame meniu juostos krašte. Skirtuko parinktys išvardytos po skirtuko pavadinimu. Dukart bakstelėjus skirtuko pavadinimą atidaromas skirtuko meniu, kuriame pateikiami visi galimi skirtukai. Meniu juostos skirtuko pavadinimo dešinėje yra šie mygtukai: Ką norite daryti, Anuliuoti, Perdaryti, ir Daugiau parinkčių (išplėsta).

Norėdami pereiti iš Redagavimo rodinio į Skaitymo rodinį, braukite dešinėn, kol išgirsite „Išjungta, grįžties mygtukas“ ir dukart bakstelėkite ekraną.

Naršymas naudojant lietimą

 • Norėdami naršyti po „PowerPoint Mobile“ ir peržiūrėti ekrano elementus, braukite kairėn arba dešinėn.

 • Norėdami pasirinkti elementą, dukart bakstelėkite ekraną.

 • Norėdami naršyti meniu arba sąrašus, braukite kairėn arba dešinėn ir norėdami pasirinkti dukart bakstelėkite ekraną.

 • Norėdami uždaryti kontekstinį meniu, greitai brėžkite Z dviem pirštais.

Taip pat žr.

Darbas su „PowerPoint“ skaidrėmis, naudojant ekrano skaitytuvą

Teksto įtraukimas ir formatavimas „PowerPoint“, naudojant ekrano skaitytuvą

Pagrindinės užduotys pateikčiai sukurti „PowerPoint“, naudojant ekrano skaitytuvą

Padarykite savo „PowerPoint“ pateiktis pasiekiamas

Techninė pagalba klientams, turintiems negalią

„Microsoft“ nori, kad visiems klientams būtų kuo patogiau naudotis savo programine įranga. Jei turite negalią arba turite klausimų, susijusių su pritaikymu neįgaliesiems, susisiekite su Microsoft Disability Answer Desk techninės pagalbos. „Microsoft Disability Answer Desk“ palaikymo komanda apmokyta daugelio populiarių pagalbinių technologijų ir gali suteikti pagalbą anglų, ispanų, prancūzų kalba ir JAV ženklų kalba. Apsilankykite svetainėje „Microsoft Disability Answer Desk“ ir sužinokite kontaktinę informaciją jūsų regione.

Jei esate valstybinės įstaigos, komercinis ar įmonės vartotojas, susisiekite su įmonės neįgaliųjų aptarnavimo centru.

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×