Sužinokite, kaip naršyti „Excel“ naudojant pritaikymo neįgaliesiems funkcijas

Sužinokite, kaip naršyti „Excel“ naudojant pritaikymo neįgaliesiems funkcijas

Garsiai skaityti simbolį, kuris žymi ekrano skaitytuvo turinį. Ši tema yra apie ekrano skaitytuvo naudojimą su „Office“

Šis straipsnis skirtas žmonėms, naudojantiems „Office“ produktų ekrano skaitytuvo programą; straipsnis yra turinio rinkinio „Office“ pritaikymas neįgaliesiems dalis. Daugiau bendrosios informacijos ieškokite „Office“ palaikymas pagrindiniame puslapyje.

„Office 365“ tarnyboje esanti „Excel 2016“, skirta „Windows“ kompiuteriams, pasižymi neįgaliesiems skirtomis funkcijomis, kad sunkiai judantys, prastai matantys arba kitas negalias turintys vartotojai galėtų dirbti su failais. Tai reiškia, kad dirbdami su „Excel 2016“ galite naudoti „Excel“ sparčiuosius klavišus ir funkcinius klavišus, skirtus „Windows“, ekrano skaitytuvą, pvz., įtaisytąjį „Windows“ ekrano skaitytuvą Diktorius ar JAWS, arba kalbėjimo atpažinimo įrankį, pvz., „Windows“ kalbėjimo atpažinimą.

Daug pritaikymo neįgaliesiems funkcijų, pvz., ekrano skaitytuvų, kalbėjimo atpažinimo įrankių ir spalvų kontrastingumo įrankių, būdingos konkrečioms platformoms, pvz., „ Windows“, „Mac“ arba „Android“. Daugiau informacijos apie pritaikymo neįgaliesiems parametrus ir funkcijas, kurios veikia jūsų įrenginyje, žr. Įrenginio nustatymas veikti su „Office 365“ pritaikymo neįgaliesiems funkcijomis. Norėdami gauti pagalbos įprastoms užduotims programoje „Excel“, skirtoje „Windows“ kompiuteriams, atlikti, žr. „Excel“ pritaikymo neįgaliesiems palaikymas.

Pastabos: 

Šioje temoje

Susipažinkite su „Excel“ maketu

Programoje „Excel“ jūsų darbaknygės pavadinimas rodomas centre ekrano viršuje. Programos valdikliai, pvz., Minimizuoti ir Uždaryti, yra viršutiniame dešiniajame kampe. Pagal numatytuosius parametrus sparčiosios prieigos įrankių juosta yra ekrano viršutinėje kairėje pusėje. Šią įrankių juostą galima tinkinti ir joje yra dažniausiai naudojamos komandos, pvz., Įrašyti, Anuliuoti ir Perdaryti.

Po šia įrankių juosta yra juostelės skirtukai, pvz., Pagrindinis, Įterpimas, Formulės, Duomenys, Peržiūra ir „Power Pivot“. Pažymėjus skirtuką, po skirtuku pateikiama to skirtuko juostelė. Kiekvienoje juostelėje yra sugrupuotos komandos. Pavyzdžiui, jei pasirenkate skirtuką Įterpimas, rodoma juostelė. Toje juostelėje galite pasirinkti skirtingus elementus, pvz., lenteles, diagramas, hipersaitus arba iliustracijas, kad įterptumėte juos į darbalapį.

Aktyvaus darbalapio langelių tinklelis rodomas po juostele ir užima didžiąją puslapio dalį. Kai kurios komandos, pvz., Peržiūrėti arba Rasti, atidaro langą darbalapio viduryje. Kitos komandos, pvz., Bendrinti, atidaro sritį darbalapio dešinėje arba kairėje.

Po langelių tinklelio yra juosta, kurioje yra lapo skirtukas kiekvienam darbaknygės darbalapiui. Galite slinkti per šią skirtukų eilutę, kad pasirinktumėte darbalapį. Šiuo metu pasirinktas darbalapis vadinamas „aktyviu darbalapiu“.

„Excel“ lango apačioje yra būsenos juosta. Būsenos juostos dešinėje yra komandos darbalapiui peržiūrėti (pvz., įprastajame rodinyje arba puslapio lūžio peržiūros rodinyje) ir Mastelio lygio slankiklis bei mygtukas. Pažymėjus langelių grupę, būsenos juosta rodo pažymėtų langelių skaičių vidurkį, kiekį ir sumą. Galite keisti tai, ką rodo būsenos juosta, tinkindami „Excel“ duomenų apibendrinimo būdą. Norėdami tinkinti būsenos juostą, spauskite F6, kol išgirsite „status bar, toolbar“ („būsenos juosta, įrankių juosta“). (Naudojant diktorių, išgirsite „on, normal button “ („įjungta, normalus mygtukas“). Spustelėkite Shift + F10. Norėdami pasirinkti norimas parinktis (pvz., Skaitinis kiekis, Max, Min ir „Scroll Lock“) meniu Tinkinti būsenos juostą naudokite rodyklių aukštyn ir žemyn klavišus ir paspauskite Enter.

Naršymas naudojant tik klaviatūrą

Norėdami naršyti po „Excel“ ekrano elementus (darbalapį, juostą, užduočių sritį (jei atidaryta) ir būsenos juostą / įrankių juostą), paspauskite F6 (pirmyn) ir Shift + F6 (atgal).

 • Norėdami perjungti kitą darbaknygės langą, kai atidarytas daugiau kaip vienas darbaknygės langas, spustelėkite Ctrl + F6.

 • Norėdami pereiti iš vieno lentelės langelio arba stulpelio į kitą, spauskite Tab (pirmyn) ir Shift + Tab (atgal) arba naudokite rodyklių klavišus. Norėdami pažymėti langelį, perkelkite įvesties vietą į langelį.

 • Jei norite naršyti meniu arba sąrašus, paspauskite rodyklės aukštyn arba rodyklės žemyn klavišą ir, kad pasirinktumėte, paspauskite Enter. Norėdami išeiti iš meniu arba režimo, spustelėkite Esc.

 • Norėdami pereiti į paskesnį arba ankstesnį atidarytos darbaknygės darbalapį, spustelėkite Ctrl + Page Down arba Ctrl + Page Up.

Patarimas: Norėdami greitai pereiti į pirmąją slankiąją figūrą, pvz., vaizdą ar teksto lauką, paspauskite Ctrl + Alt + 5. Tada norėdami peržiūrėti slankiąsias figūras, paspauskite klavišą Tab. Norėdami grįžti į įprastą naršymo sritį, paspauskite Esc.

Daugiau informacijos žr. „Excel“ spartieji klavišai ir funkciniai klavišai, skirti „Windows“.

Funkcijos „Ką norite daryti“ naudojimas

Norėdami greitai rasti komandą, naudokite funkciją Noriu sužinoti. Norėdami daugiau sužinoti apie funkciją Noriu sužinoti, peržiūrėkite šį vaizdo įrašą: Naudodami funkciją Noriu sužinoti greitai atlikite veiksmus naudodami ekrano skaitytuvą ir klaviatūrą.

Norėdami naudoti Noriu sužinoti, kad rastumėte komandą, atlikite šiuos veiksmus:

 1. Pažymėkite langelį ar langelių diapazoną, kuriame norite atlikti veiksmą.

 2. Pereikite į Noriu sužinoti redagavimo lauką paspausdami Alt + Q.

 3. Įveskite norimą komandą. Pavyzdžiui, įveskite „bullets“ (ženkleliai).

 4. Naudodami rodyklę žemyn peržiūrėkite rezultatus, paspauskite Enter ir pasirinkite vieną iš jų.

Taip pat žr.

Ekrano skaitytuvo naudojimas lentelei rūšiuoti arba filtruoti naudojant „Excel 2016“

„Excel“ spartieji klavišai ir funkciniai klavišai, skirti „Windows“

Pagrindinės užduotys naudojant ekrano skaitytuvą su „Excel“

Įrenginio nustatymas veikti su „Office 365“ pritaikymo neįgaliesiems funkcijomis

„Excel“ skaičiuoklių pritaikymas neįgaliesiems

„„Excel“, skirta „Android““ pasižymi neįgaliesiems skirtomis funkcijomis, kad neįgalūs, pvz., sunkiai judantys, prastai matantys, žmonės galėtų kurti skaičiuokles, filtruoti duomenis, dirbti su diagramomis ir kt. Galite naudoti „„Excel“, skirta „Android““ su „TalkBack“ integruotu „Android“ ekrano skaitytuvu. Daugiau informacijos apie pritaikymo neįgaliesiems parametrus ir funkcijas, būdingas konkrečioms platformoms, žr. Įrenginio nustatymas veikti su „Office 365“ pritaikymo neįgaliesiems funkcijas.

Pastabos: 

Šioje temoje

Susipažinkite su „Excel“, skirtos „Android“, maketu

Kai „Office 365“ atidarote „Excel“, skirtą „Android“, failo pavadinimas rodomas viršutinėje juostoje. „Excel“ meniu juosta rodoma po pavadinimu ir joje yra juostelės skirtukai, pvz., Failas, Pagrindinis ir Įterpimas. Tos pačios juostos dešinėje pusėje rasite mygtukus Bendrinti, Anuliuoti ir Perdaryti.

Pažymėjus skirtuką, pateikiama to skirtuko juostelė. Kiekvienoje juostelėje yra sugrupuotos komandos. Pvz., skirtukas Įterpimas persijungia į juostelę, kuri leidžia į dokumentą įterpti lenteles arba paveikslėlius.

Po juostele yra laukas Pavadinimas ir juosta Formulė. Laukas Pavadinimas rodo šiuo metu darbalapyje pažymėto langelio pavadinimą arba vietą. Juosta Formulė apima dabartinio langelio turinį ir leidžia įvesti tekstą arba formules, kurias „Excel“ naudoja skaičiavimams atlikti.

Po jos yra darbaknygė su atidarytu dabartiniu darbalapiu. Darbalapis užima didžiąją dalį ekrano. Naują darbalapį sudaro tuščių langelių tinklelis. Darbalapio viršuje yra stulpelių antraštės, raidės arba raidžių kombinacijos, žyminčios stulpelį. Darbalapio kairėje per visą jo ilgį pateikiami eilučių numeriai, po vieną kiekvienai eilutei, pradedant nuo 1. Anksčiau minėtas laukas Pavadinimas identifikuoja langelius pagal stulpelio raidę ir eilutės skaičių, pvz., C3.

Galiausiai, darbalapio kairėje apačioje yra lapų skirtukai, po vieną kiekvienam darbaknygės darbalapiui, ir mygtukas naujam darbalapiui įtraukti. Dešinėje pusėje yra būsenos juosta su mygtukais, skirtais keisti puslapio maketą, didinimą ir kt.

Naršymas „Excel“, skirtoje „Android“

„Excel“, skirta „Android“, optimizuota jutikliniams ekranams. Jei reikia pagalbos naudojant lietimą programoje „Excel“, žr. „Excel“, skirtos „Android“, lietimo vadovas.

Norėdami sužinoti daugiau apie „Excel“, skirtos „Android“, sparčiuosius klavišus, naudojamus su išorine klaviatūra, žr. Išorinės klaviatūros naudojimas su „Excel“, skirta „Android“.

Taip pat žr.

Ekrano skaitytuvo naudojimas lentelei įterpti į „Excel“ darbalapį

Ekrano skaitytuvo naudojimas lentelei rikiuoti arba filtruoti naudojant „Excel“

Pagrindinės užduotys naudojant ekrano skaitytuvą su „Excel“

Įrenginio nustatymas veikti su „Office 365“ pritaikymo neįgaliesiems funkcijomis

„Excel“ skaičiuoklių pritaikymas neįgaliesiems

Programoje „Excel Mobile“, skirtoje „Windows 10“, yra pritaikymo neįgaliesiems funkcijų, kurios padeda negalią turintiems žmonėms kurti skaičiuokles, filtruoti duomenis, dirbti su diagramomis ir kt. Pvz., aklieji arba silpnaregiai gali naudoti „Windows“ įtaisytąjį ekrano skaitytuvą „Diktorių“, kad gautų garsiai skaitomą informaciją apie vartotojo sąsają (UI). Jei turite išorinę klaviatūrą, galite naudoti sparčiuosius klavišus.

Norėdami gauti pagalbos įprastoms užduotims programoje „Excel Mobile“, skirtoje „Windows 10“, atlikti, žr. „Excel“ pritaikymo neįgaliesiems palaikymas.

Pastabos: 

Šioje temoje

Susipažinkite su „Excel Mobile“, skirtos „Windows 10“, maketu

Kai paleidžiate „Excel Mobile“, naršymo sritis rodoma programos lango kairėje pusėje, kur galite pasirinkti esamą failą. Jei norite sukurti naują darbaknygę, dešinėje lango pusėje rodomas šablonų sąrašas. Pasirinkę šabloną arba iš naršymo srities atidarę esamą failą, galite judėti pagrindinėmis „Excel Mobile“ sritimis ir pasirinkti norimus veiksmus.

Kai atidarote darbaknygę naudodami „Excel Mobile“, pavadinimo juosta yra ekrano viršuje. Joje yra juostelės skirtukų pavadinimai, pvz., Failas, Pagrindinis ir Įterpimas. Joje taip pat yra ieškos laukas Ką norite daryti, kurį galite naudoti komandoms rasti arba pagalbai gauti. Viršutinės juostos dešinėje pusėje rasite mygtukus Bendrinti, Anuliuoti ir Perdaryti.

Po viršutine juosta yra laukas Pavadinimas ir juosta Formulė.

 • Laukas Pavadinimas rodo pažymėto langelio, lentelės, diagramos ar kito objekto pavadinimą, jei jis priskirtas. Jei nepriskirtas joks pavadinimas, rodoma langelio vieta (pvz., „C2“) arba bendroji žyma, pvz., „Lentelė3“.

 • Juosta Formulė rodo langelio turinį, kuris gali būti reikšmė arba formulė.

Po laukais Pavadinimas ir Formulė yra pagrindinė darbaknygės dalis. Darbaknygė yra tinklelis, kuriame eilutės paženklintos skaičiais, o stulpeliai paženklinti raidiniais simboliais. Eilučių ir stulpelių žymos nurodo langelius taip, kad langelis „C2“ yra ties stulpelio C ir eilutės 2 susikirtimu.

Galiausiai, puslapio apačioje ir po darbaknygės tinklelio yra puslapio skirtukų eilutė. Kiekvienam darbaknygės darbalapiui yra po vieną skirtuką, nors paprastai tik rodomi tik keli. Šalia lapų skirtukų yra mygtukas, kuris įtraukia papildomų darbalapių ir su jais susietų lapų skirtukų. Taip pat yra funkcijos juosta, kurioje yra funkcijos, pvz., Suma.

Naršymas naudojant klaviatūrą

Toliau pateikiami kai kurie programoje „Excel Mobile“ dažnai naudojami spartieji klavišai:

 • Norėdami eiti per vartotojo sąsajos elementus į priekį, spustelėkite klavišą Tab. Norėdami eiti atgal, spustelėkite Shift + Tab. Kai kuriems elementams taip pat galite naudoti rodyklių klavišus.

 • Norėdami pasirinkti šiuo metu juostelėje rodomą skirtuką, spustelėkite Alt. Kad iškart paspaudę Alt galėtumėte pereiti tiesiai prie meniu Failas, spustelėkite Shift + Tab. Norėdami pereiti iš vieno juostelės skirtuko į kitą, spustelėkite rodyklės kairėn ir rodyklės dešinėn klavišus arba spustelėkite Ctrl + Tab. Norėdami pereiti prie parinkčių atskiriems skirtukams, spustelėkite rodyklės į apačią klavišą, o norėdami grįžti į skirtuką spustelėkite rodyklės į viršų klavišą. Norėdami pasirinkti parinktį, paspauskite klavišą „Enter“ arba tarpo klavišą.

 • Norėdami, kad būtų rodomas langelio kontekstinis meniu, spustelėkite Shift + F10.

Jei reikia informacijos apie sparčiuosius klavišus, skirtus „Excel Mobile“, žr. Išorinės klaviatūros sparčiųjų klavišų naudojimas „Excel Mobile“, skirtoje „Windows 10“. Informacijos apie ekrano skaitytuvo naudojimą su „Excel Mobile“ rasite straipsnyje Pagrindinės užduotys naudojant ekrano skaitytuvą su „Excel.

Naudokite funkciją Ką norite daryti

Norėdami greitai rasti komandą, naudokite funkciją Noriu sužinoti. Norėdami daugiau sužinoti apie funkciją Noriu sužinoti, peržiūrėkite šį vaizdo įrašą: Naudodami funkciją Noriu sužinoti greitai atlikite veiksmus naudodami ekrano skaitytuvą ir klaviatūrą.

Norėdami naudoti Noriu sužinoti, kad rastumėte komandą, atlikite šiuos veiksmus:

 1. Pažymėkite langelį ar langelių diapazoną, kuriame norite atlikti veiksmą.

 2. Pereikite į Noriu sužinoti redagavimo lauką paspausdami Alt + Q.

 3. Įveskite norimą komandą. Pavyzdžiui, įveskite „bullets“ (ženkleliai).

 4. Naudodami rodyklę žemyn peržiūrėkite rezultatus, paspauskite Enter ir pasirinkite vieną iš jų.

Taip pat žr.

Išorinės klaviatūros sparčiųjų klavišų naudojimas „Excel Mobile“, skirtoje „Windows 10“

Pagrindinės užduotys naudojant ekrano skaitytuvą su „Excel“

„Excel Online“ įtrauktos pritaikymo neįgaliesiems funkcijos, kurios palengvina galimybes dirbti su failais vartotojams, turintiems koordinacijos, regėjimo ir kitų negalių. Tai reiškia, kad naudodami „Excel Online“ galite naudoti sparčiuosius klavišus, ekrano skaitytuvą, pvz., Diktorių, įtaisytąjį „Windows“ ekrano skaitytuvą, arba kalbėjimo atpažinimo įrankį.

Norėdami gauti pagalbos įprastoms užduotims programoje „Excel Online“, atlikti, žr. „Excel“ pritaikymo neįgaliesiems palaikymas.

Pastabos: 

 • Naujos „Office 365“ funkcijos bus pristatomos „Office 365“ prenumeratoriams palaipsniui, todėl jūsų programa gali neturėti šių funkcijų. Norėdami sužinoti, kaip galima greičiau gauti naujas funkcijas, peržiūrėkite Kada gausiu naujausias funkcijas „Office 2016“, skirtame „Office 365“?.

 • Norėdami sužinoti apie sparčiuosius klaviatūros klavišus, žr. „Excel Online“ spartieji klavišai.

 • Šioje temoje manoma, kad naudojate integruotą „Windows“ ekrano skaitytuvą, Diktorių. Norėdami sužinoti daugiau apie Diktoriaus naudojimą, eikite į Diktoriaus naudojimo pradžia.

 • Šioje temoje taip pat pateikiamos pastabos apie JAWS funkcijas. Norėdami sužinoti daugiau apie JAWS, skirtą „Windows“, žr. JAWS, skirtos „Windows“, spartaus paruošimo darbui vadovas.

 • Šioje temoje manoma, kad naudojate šią programą asmeniniame kompiuteryje. „Windows“ telefone ar planšetiniame kompiuteryje gali šiek tiek skirtis naršymas ir gestai.

 • Kai naudojate „Excel Online“, rekomenduojame kaip žiniatinklio naršyklę naudoti „Microsoft Edge“. Kadangi „Excel Online“ veikia jūsų žiniatinklio naršyklėje, spartieji klavišai skiriasi nuo naudojamų darbalaukio programoje. Pvz., norėdami pereiti į komandas ir iš jų spausite klavišus „Ctrl“ + F6, užuot spaudę F6. Be to, įprasti spartieji klavišai, pvz., F1 (Žinynas) ir „Ctrl“ + „O“ (Atidaryti), veikia žiniatinklio naršyklėje, ne „Excel Online“.

Šioje temoje

Susipažinkite su „Excel Online“ maketu

„Excel Online“ veikia naršyklėje. Galite pasirinkti iš dviejų rodinių: skaitymo rodinio ir redagavimo rodinio. „Excel Online“ langas šiek tiek skiriasi ir skiriasi komandos, atsižvelgiant į naudojamą rodinį.

 • Skaitymo rodinyje galite peržiūrėti, spausdinti, bendrinti, atnaujinti duomenų ryšius, perskaičiuoti darbaknygę ir komentuoti darbaknygę. Pagal numatytuosius parametrus „Excel Online“ atidaromas skaitymo rodinyje.

  Skaitymo rodinyje, lango viršuje „Excel Online“ pateikiama pavadinimo juostoje. Kairiajame pavadinimo juostos krašte yra taikomųjų programų vykdyklė – valdiklis, susietas su „Microsoft“ tarnybomis ir „Office Online“ programomis, įskaitant paštą, kalendorių, „OneDrive“, „Excel“, „PowerPoint“ ir kt.

  Po pavadinimo juosta yra įrankių juosta, kurios dešinėje yra komandų rinkinys (Redaguoti darbaknygę, Spausdinti, Bendrinti, Duomenys ir kt.) ir, jei leidžia naršyklės plotis, darbaknygės pavadinimas.

 • Norėdami skaitymo rodinį perjungti į redagavimo rodinį, spauskite Ctrl + F6, kol išgirsite „Excel Online“. Tada dar kartą paspauskite Ctrl + F6, kad pereitumėte į aplanko, kuriame yra darbaknygė, pavadinimą. Paspauskite klavišą Tab, kad pereitumėte prie mygtuko Redaguoti darbaknygę, paspauskite „Enter“ ir naudodami rodyklės žemyn klavišą pasirinkite Redaguoti naudojant „Excel Online“.

  Redagavimo rodinyje galite atlikti savo darbaknygės keitimus. Šiame rodinyje, „Excel Online“ lango viršuje pavadinimo juosta apima taikomųjų programų vykdyklę kairėje, programos pavadinimą („Excel Online“), mygtuką Bendrinti dešinėje ir, jei leidžia naršyklės plotis, darbaknygės pavadinimą centre.

  Po pavadinimo juosta yra įrankių juosta, suskirstyta į skirtukus: Failas, Pagrindinis, Įterpimas, Duomenys, Peržiūra, Rodinys ir Atidaryti programoje „Word“. Juostelė yra po šia skirtukų eilute. Pažymėjus skirtuką, pateikiama to skirtuko juostelė. Kiekvienoje juostelėje yra sugrupuotos komandos. Pavyzdžiui, jei pasirenkate skirtuką Įterpimas, rodoma juostelė. Toje juostelėje galite pasirinkti skirtingus elementus, pvz., lenteles, diagramas, hipersaitus arba komentarus, kad įterptumėte juos į darbaknygę.

Skaitymo ir redagavimo rodinyje aktyviam darbaknygės darbalapiui taikomas komandų rinkinys. Darbalapio langelių tinklelis užima didžiąją dalį puslapio. Kai kurios komandos, pvz., komanda Eiti į arba komanda Rasti, atidaro langą darbalapio viduryje. Kitos, pvz., komentarų peržiūros arba įterpimo, komandos atidaro sritį darbalapio dešinėje arba kairėje.

Po langelių tinklelio yra juosta, kurioje yra skirtukas kiekvienam darbaknygės darbalapiui. Galite slinkti per šią skirtukų eilutę, kad pasirinktumėte darbalapį. Šiuo metu pasirinktas darbalapis vadinamas „aktyviu darbalapiu“.

„Excel Online“ lango apačioje yra būsenos juosta. Pažymėjus langelių grupę, būsenos juosta rodo dabartinį pažymėtų langelių skaičių vidurkį, kiekį ir sumą. Galite keisti tai, kas rodoma būsenos juostoje, tinkindami „Excel“ duomenų apibendrinimo būdą. Paspaudę Tab pereikite į meniu Būsenos juostos tinkinimas ir spustelėkite Enter. Kontekstiniame meniu naudokite rodyklę žemyn parametrui pasirinkti (pvz., Skaičių kiekis, Maks. arba Min.) ir spustelėkite Enter.

Naršymas naudojant sparčiuosius klavišus

 • Informacijos apie sparčiuosius klavišus rasite straipsnyje „Excel Online“ spartieji klavišai.

 • Norėdami pereiti tarp naršyklės adreso juostos ir darbaknygės turinio programoje „Excel Online“, spustelėkite F6.

 • Norėdami naršyti po „Excel Online“ sritis – juostelę, darbalapį, darbalapio skirtukų juostą ir būsenos juostą – spauskite Ctrl + F6.

 • Norėdami pereiti į kitą darbaknygės darbalapį, spustelėkite Ctrl + Alt + PgUp arba Ctrl + Alt + PgDn.

 • Norėdami pereiti į kitą įrankių juostos skirtuką arba juostelėje esančią komandą, spustelėkite klavišą Tab (pirmyn) arba Shift + Tab (atgal).

 • Norėdami pasirinkti elementą, paspauskite „Enter“. Norėdami pažymėti langelį, perkelkite įvesties vietą į langelį.

 • Jei norite naršyti meniu arba sąrašus, paspauskite rodyklės aukštyn arba rodyklės žemyn klavišą ir, kad pasirinktumėte, paspauskite „Enter“.

 • Norėdami judėti langelių tinklelyje, naudokite klavišą Tab, rodyklių klavišus arba sparčiuosius klavišus.

 • Norėdami išeiti iš meniu arba režimo, paspauskite Esc.

Naudokite funkciją Ką norite daryti

Norėdami greitai rasti komandą, naudokite funkciją Noriu sužinoti. Norėdami daugiau sužinoti apie funkciją Noriu sužinoti, peržiūrėkite šį vaizdo įrašą: Naudodami funkciją Noriu sužinoti greitai atlikite veiksmus naudodami ekrano skaitytuvą ir klaviatūrą.

Norėdami naudoti Noriu sužinoti, kad rastumėte komandą, atlikite šiuos veiksmus:

 1. Pažymėkite langelį ar langelių diapazoną, kuriame norite atlikti veiksmą.

 2. Pereikite į Noriu sužinoti redagavimo lauką paspausdami Alt + Q.

 3. Įveskite norimą komandą. Pavyzdžiui, įveskite „bullets“ (ženkleliai).

 4. Naudodami rodyklę žemyn peržiūrėkite rezultatus, paspauskite Enter ir pasirinkite vieną iš jų.

Taip pat žr.

Ekrano skaitytuvo naudojimas lentelei rūšiuoti arba filtruoti naudojant „Excel“

„Excel Online“ spartieji klavišai

Pagrindinės užduotys naudojant ekrano skaitytuvą su „Excel“

„Excel“ skaičiuoklių pritaikymas neįgaliesiems

Techninė pagalba klientams, turintiems negalią

„Microsoft“ nori, kad visiems klientams būtų kuo patogiau naudotis savo programine įranga. Jei turite negalią arba turite klausimų, susijusių su pritaikymu neįgaliesiems, susisiekite su Microsoft Disability Answer Desk techninės pagalbos. „Microsoft Disability Answer Desk“ palaikymo komanda apmokyta daugelio populiarių pagalbinių technologijų ir gali suteikti pagalbą anglų, ispanų, prancūzų kalba ir JAV ženklų kalba. Apsilankykite svetainėje „Microsoft Disability Answer Desk“ ir sužinokite kontaktinę informaciją jūsų regione.

Jei esate valstybinės įstaigos, komercinis ar įmonės vartotojas, susisiekite su įmonės neįgaliųjų aptarnavimo centru.

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×