Sužinokite daugiau apie „SmartArt“ grafinius elementus

Svarbu :  Šis straipsnis išverstas naudojant mašininį vertimą, žr. atsakomybės atsisakymą. Su šio straipsnio versija anglų kalba galite susipažinti čia .

Šiame straipsnyje

"SmartArt" grafinių elementų apžvalga

Į ką reikia atsižvelgti renkantis maketą

Apie teksto sritį

Stilius, spalva ir efektai, "SmartArt" grafinių elementų

"SmartArt" grafinių elementų animacija

Kaip kurti SmartArt grafinius elementus

„SmartArt“ grafinių elementų apžvalga

„SmartArt“ grafinis elementas yra vaizdinis jūsų informacijos ir idėjų pristatymas. Jei norite greitai, paprastai ir efektyviai perduoti savo pranešimą, „SmartArt“ grafinius elementus galite kurti rinkdamiesi iš daugelio skirtingų maketų.

Dauguma žmonių sukurti turinį, kuriame yra tik tekstas, net jei iliustracijos ir grafika padėti auditorijai suprasti ir prisiminti informaciją, geriau nei tekstas. Kurti profesionalius iliustracijos gali būti sudėtinga, ypač jei nesate profesionalus dizaineris arba jums negalime pasamdyti profesionalus dizaineris. Jei naudojate "Microsoft Office versijos, senesnės nei Office 2007", galite praleisti daug laiko priėmimo formų tokio paties dydžio ir lygiavimas juos tinkamai, darbo tekstas atrodytų ir neautomatiniu būdu formatuodami formas, kad jos atitiktų bendrą dokumento stilių, vietoj to, sutelkiant turinį. Su "SmartArt" grafinių elementų ir kitų funkcijų, pvz., temos, galite kurti profesionalius iliustracijos pele tik keliais spustelėjimais.

SmartArt grafinį elementą galima kurti programose Excel, PowerPoint, Word arba el. laiške, jei naudojate programą Outlook. Nors SmartArt grafinio elemento negalima kurti kitose Office programose, SmartArt grafinius elementus galima nukopijuoti ir įklijuoti į šias programas kaip vaizdus.

Kadangi "PowerPoint" pateiktyse dažnai būna skaidrių sąrašų su ženkleliais, kai dirbate programoje "PowerPoint", galite konvertuoti skaidrės tekstą į "SmartArt" grafinį elementą. Taip pat galite greitai konvertuoti "PowerPoint" skaidrę į SmartArt grafinių elementų paveikslėlius, naudodami vieną iš naujo, nuotraukos skirtos vien "SmartArt" grafinių elementų maketą. Be to, galite įtraukti į "SmartArt" grafinio elemento animacija "PowerPoint" pateiktyse.

Kai kuriate SmartArt grafinį elementą, esate paraginami pasirinkti tipą, pvz., Procesas, Hierarchija arba Ryšys. Tipas yra panašus į SmartArt grafinio elemento kategoriją ir kiekviename tipe yra keli skirtingi maketai.

Skaitykite daugiau apie "SmartArt" grafinį elementą.

Puslapio viršus

Į ką reikia atsižvelgti renkantis maketą

Pasirinkus "SmartArt" grafinio elemento maketą, paklauskite savęs, ką norite perteikti ir ar norite, kad jūsų informacija būtų rodoma tam tikru būdu. Kadangi galima greitai ir lengvai perjungti maketus, išbandyti skirtingus maketus (tipuose), kol rasti tokį, kuris geriausiai iliustruoja savo pranešimą. Eksperimentuoti su skirtingų tipų ir maketus, naudodami toliau pateikiamoje lentelėje kaip pradžios tašką.

Perjungiant maketus dauguma teksto ir kito turinio, spalvų, stilių, efektų ir teksto formatavimo automatiškai perkeliama į naują maketą.

Pastaba : Toliau pateikta lentelė skirta darbo pradžiai ir tai nėra išsamus sąrašas.

Jei norite

Naudokite šį tipą

Rodyti nenuoseklią informaciją.

Sąrašas

Rodyti proceso arba laiko planavimo juostos veiksmus.

Procesas

Rodyti tęstinį procesą.

Ciklas

Kurti organizacijos schemą.

Hierarchija

Rodyti sprendimų medį.

Hierarchija

Iliustruoti ryšius.

Ryšys

Rodyti dalių sąveiką su visuma.

Matrica

Paveikslėlių naudojimas turiniui perteikti ar akcentuoti.

Paveikslėlis

Rodyti proporcinius ryšius su viršuje arba apačioje esančiu didžiausiu komponentu.

Piramidė

Taip pat atsižvelkite į turimo teksto kiekį, nes teksto kiekis ir dažnai naudojamų figūrų skaičius nustato geriausiai tinkantį maketą. Ar papildoma informacija užima daugiau ar mažiau vietos nei išvados? Apskritai „SmartArt“ grafiniai elementai yra efektyviausi, kai figūrų skaičius ir teksto kiekis apribojamas esminiais dalykais. Daugiau teksto gali sumažinti „SmartArt“ grafinio elemento vaizdinį patrauklumą, todėl bus sudėtingiau vaizdžiai perteikti pranešimą. Tačiau kai kurie maketai, pavyzdžiui, Trapecijų sąrašas, esantis tipe Sąrašas, gerai veikia ir naudojant daugiau teksto.

Kai kuriuose "SmartArt" grafinių elementų maketuose ribotas figūrų skaičius. Pavyzdžiui, tipo ryšys maketas Atsvaros rodyklės skirtas parodyti dvi priešingas idėjas arba sąvokas. Tik dviejose figūrose gali būti teksto, ir negalima keisti maketą, rodoma daugiau idėjų arba koncepcijų. Pasirinkus maketą su ribotas figūrų skaičius, šalia turinio, nebus rodoma SmartArt grafinio elemento teksto srityje rodomas raudonas x simbolis.

Maketas Atsvaros rodyklės

Jei turite išreikšti daugiau nei dvi idėjas, perjunkite kitą maketą, kuriame yra daugiau nei dvi tekstui skirtos figūros, pvz., tipo Piramidė maketą Pagrindinė piramidė. Atminkite, kad, keisdami maketus arba tipus, galite pakeisti informacijos prasmę. Pvz., maketo, kuriame rodyklės nukreiptos į dešinę, pvz., tipo Procesas maketas Pagrindinis procesas, prasmė skiriasi nuo SmartArt grafinio elemento, kuriame rodyklės išdėstytos apskritimu, pvz., tipo Ciklas maketas Tęstinis ciklas, prasmės. Rodyklėmis linkstama nurodyti konkrečios krypties srautą arba eigą, o panašiu maketu, kuriame vietoj rodyklių yra jungiančios linijos, linkstama nurodyti ryšius, bet nebūtinai srautą.

Jei nepavyksta rasti sau tinkamo maketo, į „SmartArt“ grafinį elementą galite įtraukti ir iš jo šalinti figūras ir taip koreguoti maketo struktūrą. Pvz., tipo Procesas makete Pagrindinis procesas rodomos trys figūros, o jums gali prireikti tik dviejų arba netgi penkių figūrų. Kai įtraukiate arba šalinate figūras ir redaguojate tekstą, figūrų ir teksto kiekio tose figūrose išdėstymas naujinamas automatiškai, taip išlaikomas pradinis „SmartArt“ grafinio elemento dizainas ir maketo kraštinės.

Pažymėjus maketą rodomas vietos rezervavimo ženklo tekstas (pvz., [Tekstas]). Vietos rezervavimo ženklo tekstas nespausdinamas ir nerodomas PowerPoint pateiktyje. Vietos rezervavimo ženklo tekstą galite pakeisti savo turiniu. Įsidėmėkite, kad figūros, kuriose yra vietos rezervavimo ženklo tekstas, jei jų nepanaikinate, visuomet rodomos ir spausdinamos.

Patarimas : Jei manote, kad SmartArt grafinis elementas atrodo nuobodus, perjunkite kitą maketą, kuriame yra antrinių figūrų, arba taikykite kitą SmartArt stilių arba spalvų variaciją.

Puslapio viršus

Apie teksto sritį

Teksto sritį galite naudoti „SmartArt“ grafiniame elemente rodomam tekstui įvesti ir redaguoti. Teksto sritis rodoma į kairę nuo „SmartArt“ grafinio elemento. Kai įtraukiate arba redaguojate turinį teksto srityje, „SmartArt“ grafinis elementas automatiškai naujinamas – atitinkamai įtraukiamos ir šalinamos figūros.

Kai kuriate „SmartArt“ grafinį elementą, „SmartArt“ grafiniame elemente ir jo teksto srityje įvedamas vietos rezervavimo ženklo tekstas, kurį galite pakeisti savo informacija. Teksto srities viršuje galite redaguoti tekstą, kuris bus rodomas „SmartArt“ grafiniame elemente. Teksto srities apačioje galite peržiūrėti papildomą informaciją apie „SmartArt“ grafinį elementą.

Teksto srities, kurioje rodomas 1 lygio ir 2 lygio tekstas, paveikslėlis

SmartArt grafiniuose elementuose, kuriuose yra fiksuotas figūrų skaičius, rodoma tik dalis teksto srityje esančio teksto. Nerodomas tekstas, paveikslėliai ir kitas turinys teksto srityje pažymimi raudonu X ženklu. Nerodomas turinys vis tiek yra prieinamas, jei perjungiate kitą maketą, bet jei išlaikote ir uždarote tą patį maketą, informacija neįrašoma, kad būtų apsaugotas jūsų privatumas.

Teksto sritis pažymėta raudonu X ženklu

Teksto sritis veikia kaip struktūra arba sąrašas su ženkleliais, kuriame informacija susiejama tiesiogiai su jūsų „SmartArt“ grafiniu elementu. Kiekvienas „SmartArt“ grafinis elementas nustato savo sąsajas tarp teksto srityje esančių ženklelių ir „SmartArt“ grafinio elemento figūrų rinkinio.

Jei teksto srityje norite kurti naują teksto su ženkleliais eilutę, paspauskite ENTER. Jei teksto srityje eilutę norite įtraukti, pažymėkite norimą įtraukti eilutę, tada dalies „SmartArt“ įrankiai skirtuko Dizainas grupėje Kurti grafinį elementą spustelėkite Sumažinti. Jei norite įtraukti eilutę į kitą pusę, spustelėkite Padidinti. Taip pat, jei norite įtraukti, galite paspausti TAB arba SHIFT+TAB, jei teksto srityje norite įtraukti eilutę į kitą pusę. Atliekant šiuos veiksmus, naujinamas susiejimas tarp teksto srityje esančių ženklelių ir „SmartArt“ grafinio elemento makete esančių figūrų. Neįmanoma sumažinti teksto daugiau nei vienu lygiu, negu viršuje esančios eilutės tekstas, taip pat negalima sumažinti aukščiausio lygio figūros.

Jei nematote skirtukų SmartArt įrankiai arba Dizainas, dukart spustelėkite SmartArt grafinį elementą.

Pastaba : Atsižvelgiant į pasirinktą maketą, kiekvienas teksto srityje esantis ženklelis rodomas „SmartArt“ grafiniame elemente kaip nauja figūra arba figūroje esantis ženklelis. Pavyzdžiui, pažiūrėkite, kaip tas pats tekstas skirtingai susiejamas dviejuose toliau pateiktuose „SmartArt“ grafiniuose elementuose. Pirmame pavyzdyje antriniai ženkleliai pristatomi, kaip atskiros figūros. Antrame pavyzdyje antriniai ženkleliai pristatomi kaip figūroje esantys ženkleliai.

Hierarchijos sąrašas, kuriame „SmartArt“ grafinio elemento ženkleliai rodomi teksto srityje, bet ne figūrose

Pagrindinis procesas, kuriame „SmartArt“ grafinio elemento ženkleliai rodomi teksto srityje kaip ženkleliai figūroje.

Jei organizacijos schemos maketą naudojate su figūra Asistentas, ženklelis su pridėta eilute nurodo asistento figūrą.

Teksto sritis, kurioje rodomi vadovo, pavaldinio ir asistento figūrų ženkleliai.

Patarimas : Jei nenorite, kad visas tekstas būtų atskirose figūrose, perjunkite kitą maketą, kuriame visas tekstas rodomas kaip ženkleliai.

Nors simbolių formatavimą, pavyzdžiui, šriftą, šrifto dydį, paryškintasis, pasvirasis, ir pabrauktas, gali būti taikomi teksto srityje teksto simbolį srityje teksto formatavimas nerodomas. Tačiau visi formatavimo pakeitimai rodomi "SmartArt" grafinį elementą.

Kai vienos figūros šrifto dydis sumažėja dėl į figūrą įtraukto papildomo teksto, visas tekstas likusiose „SmartArt“ grafinio elemento figūrose taip pat bus sumažinamas iki tokio paties dydžio, kad „SmartArt“ grafinis elementas išliktų vientisas ir atrodytų profesionaliai. Pasirinkę maketą, galite užvesti pelės žymiklį ant bet kurio iš juostelėje rodomų skirtingų maketų ir naudodami tiesioginę peržiūrą pamatyti, kaip atrodys jūsų turinys, pritaikius tą maketą.

Puslapio viršus

„SmartArt“ grafinių elementų stilius, spalva ir efektai

Dalies „SmartArt“ įrankiai skirtuke Dizainas yra dvi galerijos skirtos „SmartArt“ grafinio elemento išvaizdai greitai keisti – „SmartArt“ stiliai ir Spalvos keitimas. Kai palaikote žymiklį nukreiptą į miniatiūrą, esančią bet kurioje iš šių galerijų, galite matyti, kaip „SmartArt“ stilius arba spalvų įvairovė, jų netaikant, paveikia „SmartArt“ grafinį elementą.

Greitas ir paprastas būdas įtraukti profesionaliai apipavidalintų efektų derinį į "SmartArt" grafinio elemento – taikyti "SmartArt" stilių. "SmartArt" stiliai yra figūros užpildo, briaunas, šešėlius, linijų stilius, perėjimus ir trimates (3-D) perspektyvas ir taikomi visam "SmartArt" grafiniam elementui. Taip pat galite taikyti atskirą figūros stilių į vieną ar kelias figūras, "SmartArt" grafinį elementą.

Antroje galerijoje – Spalvų keitimas – pateikiamas diapazonas įvairių „SmartArt“ grafinio elemento spalvų parinkčių, kurios „SmartArt“ grafinio elemento figūroms įvairiais būdais taiko vieną arba kelias temos spalvos.

„SmartArt“ stiliai ir spalvų deriniai skirti jūsų turiniui pabrėžti.

Pavyzdžiui, jei naudojate trimatį „SmartArt“ stilių su perspektyva, viską galite matyti tame pačiame lygyje.

Organizacijos schema su baltu kontūru

Taip pat galite naudoti trimatį „SmartArt“ stilių su perspektyva, kad akcentuotumėte laiko planavimo juostą nusitęsiančią į ateitį.

Pagrindinė laiko planavimo juosta naudojant vaizdą iš paukščio skrydžio

Patarimas : Besaikis trimačių „SmartArt“ stilių, ypač susietas su scena trimatis vaizdas, naudojimas gali atitraukti dėmesį nuo norimo pateikti pranešimo. Trimačius „SmartArt“ stilius geriausia naudoti pirmajame dokumento puslapyje arba pirmoje pristatymo skaidrėje. Paprastesni trimačiai efektai, pavyzdžiui, pakreipimai, taip neatitraukia dėmesio, bet juos taip pat reikia naudoti saikingai.

Norėdami „SmartArt“ grafinio elemento tipe Procesas pabrėžti išskirtinius veiksmus, galite naudoti bet kurį dalyje Spalvota esantį derinį.

Pagrindinio proceso maketas su spalvoto diapazono paryškinimo spalvomis nuo 5 iki 6

Jei turite „SmartArt“ grafinį elementą, kurio tipas Ciklas, ir norite pabrėžti judėjimą ratu, galite naudoti bet kurią parinktį Pereinantis diapazonas – Paryškinimas n spalvomis. Šios spalvos pasikeičia iki vidurinės figūros, o tada atvirkštine tvarka – iki pirmos figūros.

Tęstinio ciklo maketas su pereinančiu diapazonu – 3 paryškinimas

Rinkdamiesi spalvas turėtumėte atsižvelgti į tai, ar „SmartArt“ grafinį elementą jūsų auditorija spausdins ar peržiūrės jį tinkle. Pavyzdžiui, spalvos Pirminė tema skirtos spausdinti nespalvotai.

Patarimas : Spalvų deriniai, kurių pavadinimuose yra žodis Permatoma, geriausiai tinka, jei jūsų skaidrės fone yra paveikslėlis arba kitas ryškus efektas, pabrėžiantis tobulesnį jūsų dokumento dizainą.

Kai įterpiate "SmartArt" grafinį elementą į savo dokumentą, ji atitiks turinio dokumente. Jei jums keisti tema dokumento, "SmartArt" grafinio elemento išvaizdą automatiškai atnaujinama.

Jei norimai išvaizdai gauti jums neužtenka įtaisytųjų galerijų, galite tinkinti beveik visas SmartArt grafinio elemento dalis. Jei SmartArt stiliaus galerijoje nėra tinkamo užpildų, linijų ir efektų derinio, galite taikyti atskirą figūros stilių arba patys visiškai tinkinti figūrą. Jei jums netinka figūros dydis ir vieta, galite perkelti figūrą į kitą vietą arba keisti jos dydį. Daugumą tinkinimo parinkčių rasite dalies SmartArt įrankiai skirtuko lape Formatavimas.

Net pritinkinę savo SmartArt grafinį elementą galite keisti maketą kitu, o didžioji dalis tinkinimų išliks. Jei norite šalinti visus formatavimo keitimus ir pradėti iš naujo, skirtuko lapo Dizainas grupėje Nustatyti iš naujo galite spustelėti mygtuką Nustatyti grafinį elementą iš naujo.

Mygtukas Nustatyti grafinį elementą iš naujo

SmartArt grafinio elemento išvaizdą galite keisti pakeisdami figūros arba teksto užpildą, įtraukdami efektus, pvz., šešėlius, atspindžius, švytėjimą ar sušvelnintas briaunas, arba įtraukdami trimačius (3D) efektus, pvz., pakreipimus arba pasukimus.

Puslapio viršus

„SmartArt“ grafinių elementų animacija

Pastaba : Animaciją galima taikyti tik tuose SmartArt grafiniuose elementuose, kurie sukurti naudojant programą PowerPoint.

Jei norite labiau akcentuoti arba parodyti savo informaciją etapais, galite įtraukti animaciją į „SmartArt“ grafinį elementą arba į atskirą „SmartArt“ grafinio elemento figūrą. Pavyzdžiui, galite nustatyti, kad figūra greitai atskristų iš vienos ekrano pusės arba lėtai išryškėtų.

Galimos animacijos priklauso nuo jūsų pasirinkto „SmartArt“ grafinio elemento maketo, bet visada galima animuoti iš karto visas figūras arba tik vieną figūrą.

Daugiau informacijos apie animacijos įtraukimą į "SmartArt" grafinį elementą, pateikties, ieškokite straipsnyje "SmartArt" grafinį elementą.

Puslapio viršus

Kaip kurti SmartArt grafinius elementus

Daugiau informacijos apie SmartArt grafinių elementų kūrimą rasite toliau pateiktuose straipsniuose.

Puslapio viršus

Pastaba : Mašininio vertimo atsakomybės atsisakymas: Šis straipsnis išverstas naudojant kompiuterinę sistemą be žmogaus įsikišimo. „Microsoft“ pateikia šiuos mašininius vertimus norėdama padėti anglų kalbos nesuprantantiems vartotojams perskaityti turinį apie „Microsoft“ produktus, paslaugas ir technologijas. Šis straipsnis išverstas mašininio vertimo būdu, todėl jame gali būti žodyno, sintaksės ar gramatikos klaidų.

Ar ši informacija buvo naudinga?

Puiku! Turite daugiau atsiliepimų?

Kaip galėtume tai pagerinti?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

×