Stulpelinės diagramos duomenų pateikimas

Svarbu :  Šis straipsnis išverstas naudojant mašininį vertimą, žr. atsakomybės atsisakymą. Su šio straipsnio versija anglų kalba galite susipažinti čia .

Galite kurti stulpelinę diagramą ir suteikti jai visiškai naują ir patrauklią išvaizdą. Kaip vienas iš dažniausiai naudojamų diagramos tipų, stulpelinė diagrama yra naudinga palyginti duomenų elementai į vieną ar daugiau duomenų seka.

Scenarijus pavyzdys stulpelinė diagrama

Stulpelinę diagramą galima braižyti duomenų, išdėstytų darbalapio eilučių ar stulpelių. Stulpelinės diagramos naudingos norint Rodyti duomenų pokyčius per tam tikrą laiką arba iliustruoti elementų palyginimas.

Stulpelinių diagramų kategorijos paprastai išdėstomos horizontalioje ašyje, o reikšmės vertikalioje ašyje.

Trimatė klasterinė histograma

Naudokite stulpelinę diagramą, kai:

 • yra viena ar daugiau duomenų sekų, kurias norite braižyti,

 • duomenys sudaryti iš teigiamų, neigiamų ir nulinių (0) reikšmių,

 • Norite palyginti įvairių kategorijų greta duomenis.

Kai kuriate stulpelinę diagramą, galite pasirinkti vieną iš šių stulpelinių diagramų potipių:

 • Jungtinė stulpelinė diagrama ir 3D jungtinė stulpelinė diagrama:    jungtinė stulpelinė diagrama palygina skirtingų kategorijų reikšmes. Jungtinė stulpelinė diagrama pateikia reikšmes naudodama dvimačius vertikalius stačiakampius. 3D jungtinė stulpelinė diagrama pateikia duomenis, naudodama tik trimatį formatą. Trečioji (gylio) ašis nenaudojama.

  Klasterinė histograma ir trimatė klasterinė histograma

  Jungtinės stulpelinės diagramos tipą galite naudoti, kai naudojate kategorijas, žyminčias:

  • reikšmių diapazonus (pavyzdžiui, elementų skaičių);

  • tam tikras skalių sistemas (pvz., Likerto skalę su tokiais įrašais, kaip visiškai sutinka, sutinka, neturi nuomonės, nesutinka, visiškai nesutinka);

  • be konkrečios tvarkos išdėstytus pavadinimus (pvz., elementų pavadinimus, geografinius pavadinimus arba žmonių vardus).

   Pastaba : Kad duomenys būtų pateikti 3D formatu, naudojamos trys ašys (horizontalioji ašis, vertikalioji ašis ir gylio ašis), kurį galite keisti, vietoj to naudokite 3D stulpelinės diagramos porūšį.

 • Sudėtinė stulpelinė ir 3D sudėtinė stulpelinė diagrama    Sudėtinė stulpelinė diagrama parodo atskirų elementų ryšį su visuma, palygina kiekvienos reikšmės poveikį visų kategorijų sumai. Sudėtinė stulpelinė diagrama pateikia reikšmes, naudodama dvimačius vertikaliai sudėliotus stačiakampius. 3D sudėtinė stulpelinė diagrama pateikia duomenis, naudodama tik trimatį formatą. Trečioji (gylio) ašis nenaudojama.

  Sudėtinė histograma ir trimatė sudėtinė histograma

  Galite naudoti sudėtinę stulpelinę diagramą, kai turite kelias duomenų sekas ir kai norite pabrėžti sumą.

 • 100 % sudėtinė stulpelinė diagrama ir 3D 100 % sudėtinė stulpelinė diagrama    100 % sudėtinės stulpelinės diagramos ir 3D 100% sudėtinės stulpelinės diagramos palygina, kiek procentų visų kategorijų sumos sudaro kiekviena reikšmė. 100 % sudėtinė stulpelinė diagrama pateikia reikšmes dvimačiuose vertikaliuose 100 % sudėtiniuose stačiakampiuose. 3D 100 % sudėtinė stulpelinė diagrama pateikia duomenis tik trimate perspektyva. Trečioji (gylio) ašis nenaudojama.

  100% sudėtinė histograma ir 100% trimatė histograma

  Galite naudoti 100 % sudėtinė stulpelinė diagrama, kai turite tris arba daugiau duomenų sekų ir norite pabrėžti reikšmių poveikį visumai, ypač jei suma priklauso tai pačiai kiekvienos kategorijos.

 • 3D stulpelinė diagrama    3D stulpelinės diagramos turi tris modifikuojamas ašis (horizontalią, vertikalią ir gylio ašį) ir lygina duomenų elementai horizontalią ir gylio ašį.

  3-D stulpelinė diagrama

  Galite naudoti 3-D stulpelinė diagrama, kai norite palyginti duomenis kategorijose ir sekose, nes šis diagramos tipas rodo kategorijas horizontaliojoje ir gylio ašis, o Vertikali ašis rodo reikšmes.

 • Cilindrinės, kūginės, ir piramidė    Cilindrinės, kūginės ir piramidinės diagramos yra vienu Jungtinė, rietuvės, 100 % sudėtines ir 3-D diagramų tipus, kurie pateikti stačiakampio stulpelinė diagrama, ir jie rodomi ir lyginti duomenis taip pat. Tik skirtumas yra, kad šie diagramų tipai vaizduoja cilindrinės, kūginės ir piramidinės figūros vietoj stačiakampių.

  Cilindrinė, kūginė ir piramidinė diagrama

Spustelėkite vieną iš skirtukų, esančių po instrukcijas produktus.

Ši procedūra padės jums sukurti regiono pardavimo stulpelinę diagramą ir gauti panašius rezultatus.

Sudėtingos stulpelinės diagramos kūrimas

 1. Įveskite duomenis, kaip parodyta paveikslėlyje į skaičiuoklę.

  Duomenų pavyzdžiai stulpelinė diagrama
 2. Pasirinkite duomenis.

 3. Pažymėkite vieną iš šių parinkčių:

  • Jei naudojate Excel 2016, spustelėkite Įterpimas > Įterpti stulpelį arba Juostinė diagrama > 3-D sudėtinė stulpelinė.

   3-D sudėtinė stulpelinė diagrama
  • Jei naudojate „Excel 2013“, spustelėkite Įterpimas > Įterpti stulpelinę diagramą > 3-D sudėtinė stulpelinė.

   3-D sudėtinė stulpelinė diagrama
  • Jei naudojate Excel 2010 arba Excel 2007, spustelėkite skirtuko Įterpimas grupėje diagramos , spustelėkite stulpelį.

   Diagramų grupė programos „Excel“ juostelėje

   3-D stulpelį, spustelėkite Sudėtinė stulpelinė diagrama 3-d erdvėje.

 4. Spustelėkite diagramą.

  Tai rodo dizainas, Maketas (galima tik Excel 2010 ir ankstesnėse versijose) ir formatas nerodomas juostelėje.

 5. Skirtuko dizainas grupės Diagramos maketai , pasirinkite maketą.

  „Excel“ juostelės vaizdas

 6. Skirtuko dizainas grupėje Diagramos stiliai , pažymėkite pasirinktą stilių.

  „Excel“ juostelės vaizdas

 7. Diagramos, spustelėkite pavadinimą ir pakeiskite esamą tekstą dviračio komponentų pardavimas.

 8. Skirtuko formatas grupėje > grupė Dabartinė pažymėta sritis > Išplečiamasis laukas Diagramos elementai > vertikaliosios (reikšmės) ašies ir spustelėkite Formatuoti žymėjimą.

  Diagramos elementų išplečiamąjį lauką

  Formatuoti ašį lange rodomas.

 9. Dalyje Ašies parinktyslauke rodomi vienetai lange Formatuoti ašį spustelėkite tūkstančių.

 10. Skirtuko formatas grupėje > grupė Dabartinė pažymėta sritis > Diagramos elementų išplečiamajame sąraše pažymėkite duomenų seką. Pavyzdžiui, serijos "Qtr 1".

 11. Skirtuke formatas > Figūros efektai > trimatės kraštinės > Švelnių Round.

  Figūrų stiliai programos „Excel“ juostelėje

 12. Skirtuke formatas > Figūros efektai > trimatės kraštinės > 3-d vaizdo parinktys.

  Trimatės kraštinės 3-d vaizdo parinktys

  Tai rodo langą Formatuoti duomenų sekas. Šiame lange:

  1. Formatuoti 3-D, viršų pakreipta, įveskite plotį ir aukštį 12 pt ir 4 pt atitinkamai ir apačioje pakreipta, įveskite plotį ir aukštį kaip 6 pt ir 6 pt atitinkamai.

  2. Medžiagos išplečiamajame lauke pasirinkite plastiko.

 13. Pakartokite veiksmus nuo 9 iki 12 kiekvienos duomenų sekos.

 14. Pasirinkite dirbote paskutinį duomenų seką ir spustelėkite Formatuoti žymėjimą.

 15. Lange Formatuoti duomenų sekas . spustelėkite Sekų parinktys.

 16. Dalyje Tarpo plotisvilkite slankiklį 0 %.

 17. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite diagramą ir pasirinkite Formatuoti diagramos sritį. Rodomas lange Formatuoti diagramos sritį.

 18. Pažymėkite vieną iš šių parinkčių:

  • "Excel 2016" arba "2013: spustelėkite Užpildas ir linija piktograma (užpildas ir linija), dalyje kraštinė, pažymėkite žymės langelį suapvalinti kampai .

  • "Excel 2010" arba "2007: spustelėkite Kraštinių stiliaiir pažymėkite žymės langelį suapvalinti kampai .

 19. Jei norite naudoti temos spalvas, kurios skiriasi nuo numatytoji tema, kuri taikoma darbaknygę, atlikite šiuos veiksmus:

  1. Skirtuko Puslapio maketas grupėje temos spustelėkite temos.

   „Excel“ juostelės vaizdas

  2. Dalyje įtaisytosiosspustelėkite norimą temą.

Keisti tarpus tarp stulpelių

Galite padidinti arba sumažinti tarpus tarp duomenų žymeklių arba stulpelių stulpelinėje diagramoje. 2-D stulpelinėje diagramoje, stulpeliai net gali persidengti tarpusavyje.

 1. Diagramoje spustelėkite duomenų seka , kurią norite keisti, arba atlikite šiuos veiksmus, kad pasirinktumėte duomenų sekas iš diagramos elementų sąrašo:

  1. Spustelėkite diagramą.

  2. Skirtuko formatas grupėje Dabartinė pažymėta sritis spustelėkite rodyklę, esančią šalia lauko Diagramos elementai , tada spustelėkite bet kurį duomenų seką, ir spustelėkite Formatuoti žymėjimą.

   „Excel“ juostelės vaizdas

 2. Patarimas : Jums reikia pasirinkti tik vieną duomenų seką, kad pakeistumėte visų to paties diagramos tipo duomenų sekų tarpus.

 3. Dalyje Sekų parinktysatlikite vieną iš šių veiksmų:

  1. Įveskite procentą nuo -100 iki 100 lauke Sekų persidengimas .

   Pastabos : 

   • Yra tik Excel 2016Sekų persidengimas parinktį.

   • Kuo didesnė reikšmė, tuo didesnis perdengimas kategorijoje.

  2. Įveskite reikšmę nuo 0 (nulio) iki 500 lauke Tarpo plotis .

   Pastaba : Kuo didesnė reikšmė, didesnė tarpus tarp stulpelių.

  3. Įveskite reikšmę nuo 0 (nulio) iki 500 lauke Tarpo gylis .

   Pastabos : 

   • Tarpo gylis parinkties nėra Excel 2016.

   • Kuo didesnė reikšmė, tuo didesnis atstumas tarp stulpelių.

Ši procedūra padės jums sukurti regiono pardavimo stulpelinę diagramą ir gauti panašius rezultatus.

Stulpelinės diagramos kūrimas

 1. Savo elektroninio pašto pranešimą, spustelėkite skirtuką Įterpti ir grupėje iliustracijos spustelėkite diagrama.

 2. Dialogo lange Įterpti diagramą , spustelėkite stulpelį > Sudėtinė stulpelinė, tada spustelėkite gerai.

  Excel atidaro Perskirto lango ir darbalapyje rodys duomenų pavyzdžius.

 3. Pakeisti duomenų pavyzdžius su šiais duomenimis, kaip parodyta paveikslėlyje.

  Duomenų pavyzdžiai stulpelinė diagrama

  Pastaba : Kai naujinate darbalapį, diagramą programoje "Outlook" bus automatiškai atnaujinta naujais duomenimis.

 4. Jei norite, galite įrašyti darbalapį.

 5. Spustelėkite diagramą.

  Tai rodo dizainas, Maketas (galima tik Excel 2010 ir ankstesnėse versijose) ir formatas nerodomas juostelėje.

 6. Skirtuko dizainas grupės Diagramos maketai , pasirinkite maketą.

  „Excel“ juostelės vaizdas

 7. Skirtuko dizainas grupėje Diagramos stiliai , pažymėkite pasirinktą stilių.

  „Excel“ juostelės vaizdas

 8. Diagramos, spustelėkite pavadinimą ir pakeiskite esamą tekstą dviračio komponentų pardavimas.

 9. Skirtuko formatas grupėje > grupė Dabartinė pažymėta sritis > Išplečiamasis laukas Diagramos elementai > vertikaliosios (reikšmės) ašies ir spustelėkite Formatuoti žymėjimą.

  Diagramos elementų išplečiamąjį lauką

  Formatuoti ašį lange rodomas.

 10. Dalyje Ašies parinktyslauke rodomi vienetai lange Formatuoti ašį spustelėkite tūkstančių.

 11. Skirtuko formatas grupėje > grupė Dabartinė pažymėta sritis > Diagramos elementų išplečiamajame sąraše pažymėkite duomenų seką. Pavyzdžiui, serijos "Qtr 1".

 12. Skirtuke formatas > Figūros efektai > trimatės kraštinės > Švelnių Round.

  Figūrų stiliai programos „Excel“ juostelėje

 13. Skirtuke formatas > Figūros efektai > trimatės kraštinės > 3-d vaizdo parinktys.

  3-d vaizdo parinktys, trimatė kraštinė

  Tai rodo langą Formatuoti duomenų sekas. Šiame lange:

  1. Formatuoti 3-D, viršų pakreipta, įveskite plotį ir aukštį 12 pt ir 4 pt atitinkamai ir apačioje pakreipta, įveskite plotį ir aukštį kaip 6 pt ir 6 pt atitinkamai.

  2. Medžiagos išplečiamajame lauke pasirinkite plastiko.

 14. Pakartokite veiksmus nuo 9 iki 12 kiekvienos duomenų sekos.

 15. Pasirinkite dirbote paskutinį duomenų seką ir spustelėkite Formatuoti žymėjimą.

 16. Lange Formatuoti duomenų sekas . spustelėkite Sekų parinktys.

 17. Dalyje Tarpo plotisvilkite slankiklį 0 %.

 18. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite diagramą ir pasirinkite Formatuoti diagramos sritį. Rodomas lange Formatuoti diagramos sritį.

 19. Pažymėkite vieną iš šių parinkčių:

  • "Outlook 2016" arba "2013: spustelėkite Užpildas ir linija piktograma (užpildas ir linija), dalyje kraštinė, pažymėkite žymės langelį suapvalinti kampai .

  • "Outlook 2010" arba "2007: spustelėkite Kraštinių stiliaiir pažymėkite žymės langelį suapvalinti kampai .

Puslapio viršus

Ar žinojote?

Jei neturite "Office 365" prenumeratą arba naujausią "Office" versiją, dabar galite jį išbandyti:

Išbandykite „Office 365“ arba naujausią „Excel“ versiją

Pastaba : Mašininio vertimo atsakomybės atsisakymas: Šis straipsnis išverstas naudojant kompiuterinę sistemą be žmogaus įsikišimo. „Microsoft“ pateikia šiuos mašininius vertimus norėdama padėti anglų kalbos nesuprantantiems vartotojams perskaityti turinį apie „Microsoft“ produktus, paslaugas ir technologijas. Šis straipsnis išverstas mašininio vertimo būdu, todėl jame gali būti žodyno, sintaksės ar gramatikos klaidų.

Taip pat žr.

Lauko ir linijos diagramos (Mažoji diagrama) kūrimas

Bendrinti Facebook Facebook Twitter Twitter El. paštas El. paštas

Ar ši informacija buvo naudinga?

Puiku! Turite daugiau atsiliepimų?

Kaip galėtume tai pagerinti?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

×