Stulpelių sumų rodymas duomenų lape

Svarbu :  Šis straipsnis išverstas naudojant mašininį vertimą, žr. atsakomybės atsisakymą. Su šio straipsnio versija anglų kalba galite susipažinti čia .

Microsoft Office Access 2007 pateikia naują įrankį, vadinamą eilute Sumos, kuris supaprastina duomenų stulpelio sumavimo procesą. Eilutę Sumos taip pat galite naudoti atlikdami kitus skaičiavimus, pvz., vidurkių skaičiavimą, stulpelyje esančių elementų skaičiavimą ir mažiausios bei didžiausios duomenų stulpelio reikšmės radimą.

Naudojant eilutę Sumos daug lengviau ir greičiau naudoti rinkinį agregavimo funkcijų – funkcijų, apskaičiuojančių duomenų diapazono reikšmes. Ankstesnėse programos Access versijose turėjote šias funkcijas naudoti užklausose arba naudodami Visual Basic for Applications (VBA) kodą. Šiuos metodus vis dar galite naudoti, tačiau eilutė Sumos jums suteikia galimybę greitai naudoti agregavimo funkciją. Šis straipsnis pristato agregavimo funkcijas ir paaiškina, kaip jas naudoti eilutėje Sumos.

Ką norėtumėte daryti?

Sum ir agregavimo funkcijų supratimas

Reikšmių sumavimas naudojant eilutę sumos

Skaičių stulpelio reikšmės

Daugiau apie funkcijas standartinis nuokrypis ir dispersija

Funkcijos SUM ir kitų agregavimo funkcijų naudojimas

Agregavimo funkcijos atlieka duomenų stulpelių skaičiavimus ir grąžina vieną rezultatą. Agregavimo funkcijas naudojate, norėdami apskaičiuoti vieną reikšmę, pvz., sumą ar vidurkį. Prieš tęsdami atsiminkite, kad agregavimo funkcijas naudojate duomenų stulpeliuose. Tai gali atrodyti akivaizdu, tačiau kurdami ir naudodami duomenų bazę paprastai kreipiate dėmesį į duomenų eilutes ir individualius įrašus – įsitikinkite, kad vartotojai gali lauke įvesti duomenis, perkelkite žymeklį į dešinę ar kairę, užpildykite kitą lauką ir t. t. Priešingai, norėdami didžiausią dėmesį skirti stulpeliuose esančioms įrašų grupėms, jūs naudojate agregavimo funkcijas.

Pavyzdžiui, tarkime, kad jūs naudojate programą Access, norėdami saugoti ir sekti pardavimo duomenis. Agregavimo funkcijas galite naudoti, norėdami viename stulpelyje suskaičiuoti parduotų produktų skaičių, antrame stulpelyje apskaičiuoti pardavimo sumą ir trečiame stulpelyje apskaičiuoti vidutinę kiekvieno produkto pardavimų sumą.

Šioje lentelėje išvardijamos ir apibūdinamos agregavimo funkcijos, kurias Access pateikia eilutėje Sumos. Nepamirškite, kad Access pateikia papildomas agregavimo funkcijas, tačiau jas reikia naudoti užklausose. Jei vykdote programos Access projektą (išorinis Access serveris susietas su Microsoft SQL Server duomenų baze), taip pat galite naudoti didesnį agregavimo funkcijų rinkinį. Daugiau informacijos apie šias papildomas funkcijas rasite SQL serverio internetiniame žinyne.

Funkcija

Aprašas

Naudojimas su duomenų tipu (tipais)

Ar galimas eilutėje Sumos?

Vidurkis

Apskaičiuoja vidutinę stulpelio reikšmę. Stulpelyje turi būti skaitinių, valiutos ar datos arba laiko duomenų. Ši funkcija nepaiso neapibrėžtų reikšmių.

Skaičius, dešimtainis, valiuta, Data/laikas

Taip

Skaičiuoti

Apskaičiuoja stulpelyje esančių elementų skaičių.

Visi duomenų tipai, išskyrus sudėtingus pasikartojančius Skaliarinė duomenis, pvz., kelių reikšmių sąrašo stulpelis. Daugiau informacijos apie kelių reikšmių sąrašuose, ieškokite straipsniuose vadovas kelių reikšmių laukų ir įtraukti arba keisti peržvalgos lauką, kuris leidžia saugoti kelias reikšmes.

Taip

Didžiausia reikšmė

Grąžina elementus, kurių reikšmė didžiausia. Didžiausia teksto duomenų reikšmė yra paskutinė abėcėlės reikšmė; programa Access nepaiso šio atvejo. Ši funkcija nepaiso neapibrėžtų reikšmių.

Skaičius, dešimtainis, valiuta, Data/laikas

Taip

Mažiausia reikšmė

Grąžina elementus, kurių reikšmė mažiausia. Mažiausia teksto duomenų reikšmė yra pirmoji abėcėlės reikšmė; programa Access nepaiso šio atvejo. Ši funkcija nepaiso neapibrėžtų reikšmių.

Skaičius, dešimtainis, valiuta, Data/laikas

Taip

Standartinis nuokrypis

Priemonių, kiek reikšmės skiriasi nuo vidutinės reikšmės (vidurkio). Daugiau informacijos šiame straipsnyje rasite daugiau apie funkcijas standartinis nuokrypis ir dispersija.

Skaičius, dešimtainis, valiuta

Taip

Suma

Į stulpelį įtraukia elementus. Veikia tik su skaitiniais ir valiutos duomenimis.

Skaičius, dešimtainis, valiuta

Taip

Dispersija

Priemonių visų stulpelio reikšmių statistines dispersijas. Šią funkciją galite naudoti tik su skaitiniais ir valiutos duomenimis. Jei lentelėje yra mažiau nei dvi eilutes, Access grąžina neapibrėžta reikšmė. Daugiau informacijos apie dispersijos funkcijas, ieškokite šio straipsnio skyriuje daugiau apie funkcijas standartinis nuokrypis ir dispersija.

Skaičius, dešimtainis, valiuta

Taip

Šiame skyriuje paaiškinama, kaip eilutėje Sumos naudoti kiekvieną funkciją.

Puslapio viršus

Reikšmės susumavimas naudojant eilutę Sumos

Jei turite susumuoti duomenų stulpelį arba greitai naudoti kitą agregavimo funkciją, į lentelę, užklausos rezultatų rinkinį ar perskirtąją formą – formą, kurioje yra duomenų lapas, galite įtraukti eilutę Sumos. Eilutės Sumos sutaupo daug laiko, kadangi jūs į užklausą neturite įtraukti funkcijos ar rašyti VBA kodo.

Prieš tęsdami, nepamirškite šių taisyklių:

 • Eilutės Sumos pateikiamos funkcijos skiriasi nuo duomenų stulpelio duomenų tipo parametro. Pavyzdžiui, programa Access laukuose, nustatytuose kaip teksto duomenų tipas, pateikia tik funkciją Skaičiuoti, nes su teksto duomenimis negalite vykdyti matematinių operacijų.

 • Pirmas eilutėje Sumos esantis laukas įtraukia žodį Suma, kol jo nepakeičiate pasirinkdami funkciją.

 • Negalite įtraukti eilutės sumos į ataskaitą. Galite naudoti sudėtines funkcijas ataskaitose, tačiau jums reikia naudoti kitus būdus. Daugiau informacijos apie agregavimo funkcijos ir išraiškos ataskaitas, ieškokite straipsnyje sugrupuotos arba suvestinės ataskaitos kūrimas.

 • Į lenteles ir užklausas, atidarytas kaip duomenų lapo rodiniai, galite įtraukti eilutę Sumos. Eilutę Sumos taip pat galite įtraukti į perskirtąją formą, atidarytą kaip formos rodiniai.

 • Numatyta, kad programa Access iš filtro ir rūšiavimo operacijų pašalina eilutes Sumos.

Šiuose skyriuose paaiškinama kaip duomenų lape ir perskirtojoje formoje naudoti eilutę Sumos.

Eilutės Sumos įtraukimas

 1. Lentelę ar užklausą atidarykite kaip duomenų lapo rodinį arba perskirtąją formą – kaip formos rodinį. Norėdami tai atlikti, naršymo srityje dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite lentelę, užklausą ar formą ir laikinajame meniu spustelėkite Dizaino rodinys arba Formos rodinys.

 2. Skirtuko Pagrindinis grupėje Įrašai spustelėkite Sumos.

  Access juostelės paveikslėlis

  Duomenų lape arba perskirtojoje formoje po pradine eilute rodoma eilutė Suma.

  Nauja, tuščia eilutė Sumos

  Pastaba : Jei dirbate su perskirtąja forma, sukurta naudojant ankstesnę Access versiją, o tada konvertuota į naują .accdb formatą, duomenų lape pradinės eilutės nematote. Šis skirtumas eilutei Sumos jokios įtakos neturi.

 3. Eilutėje Suma spustelėkite norimą sumuoti lauką, tada iš sąrašo pasirinkite SUM.

  Eilutės Sumos funkcijos SUM pasirinkimas

  Informacija apie funkciją, ieškokite šio straipsnio skyriuje suprasti sudėtinių funkcijų.

Eilutės Sumos pašalinimas

 • Skirtuko Pagrindinis grupėje Įrašai spustelėkite Sumos.

  Access juostelės paveikslėlis

Pastaba : Eilutės Sumos iškirpti ar panaikinti negalite – ją galite tik įjungti arba išjungti. Tačiau eilutę Sumos galite kopijuoti ir įklijuoti į kitą failą, pvz., Microsoft Office Excel 2007 darbaknygę arba Microsoft Office Word 2007 dokumentą. Kitame veiksmų rinkinyje paaiškinama kaip kopijuoti eilutę Sumos.

Eilutės Sumos kopijavimas į kitą failą

 1. Norėdami pažymėti visą eilutę, spustelėkite eilutės parinkiklį – lauką, esantį eilutės Suma pradžioje ar pabaigoje .

  1. Skirtuko Pagrindinis grupėje Mainų sritis spustelėkite Kopijuoti.

  Access juostelės paveikslėlis

  Arba

  Paspauskite CTRL+C.

 2. Atidarykite paskirties failą, į kurį norite įklijuoti duomenis.

 3. Pasirinkite paskirties lentelės, užklausos rezultatų rinkinio ar formos paskutinę eilutę.

 4. Skirtuko Vietos grupėje Mainų sritis spustelėkite Įklijuoti.

  Access juostelės paveikslėlis

Puslapio viršus

Stulpelyje esančių reikšmių skaičiaus apskaičiavimas

Funkciją Skaičiuoti naudojate, kai norite apskaičiuoti stulpelyje esančių elementų skaičių. Funkcija Skaičiuoti veikia tik vieną duomenų stulpelį ir grąžina vienintelę reikšmę. Ši funkcija veikia su visais duomenų tipais.

Stulpelyje esančių elementų apskaičiavimas

 1. Atidarykite lentelę, užklausos rezultatų rinkinį ar formą. Galite naudoti bet kokį rodinį, išskyrus Dizaino rodinį.

 2. Skirtuko Pagrindinis grupėje Įrašai spustelėkite Sumos.

  Access juostelės paveikslėlis

  Duomenų lape po pradine eilute rodoma eilutė Sumos.

 3. Eilutėje suma , spustelėkite lauką, kurį norite skaičiuoti ir iš sąrašo pasirinkite COUNT . Informacijos apie funkciją, ieškokite šio straipsnio skyrių suprasti Sum ir agregavimo funkcijos.

  Pastaba : Programa Access neapskaičiuoja funkcijos reikšmės, kol neatliekate pakeitimų. Norėdami tai atlikti, galite įvesti naują reikšmę į kitą lauką arba paspausti F9, kad vykdytumėte pakartotinę duomenų užklausą.

Puslapio viršus

Daugiau apie funkcijas Standartinis nuokrypis ir Dispersija

Funkcijos Standartinis nuokrypis ir Dispersija apskaičiuoja statistines reikšmes. Tiksliau sakant, jos apskaičiuoja, kur reikšmės yra sugrupuojamos apie savo vidurkį pagal standartinį skirstinį (varpo kreivę).

Pavyzdžiui, tarkime, kad jūs atsitiktine tvarka surenkate 10 įrankių, pažymėtų vienos mašinos, ir išmatuojate jų atsparumą nutrūkimui – tai procesas, tikrinantis mašiną ir jūsų kokybės valdymo vertinimo kriterijus. Jei apskaičiuojate atsparumo nutrūkimui vidurkį, matote, kad daugumos įrankių atsparumas nutrūkimui yra artimas vidurkiui, kelių įrankių atsparumas didesnis, o kelių – mažesnis. Vis dėlto, jei apskaičiuosite tik vidutinį atsparumą nutrūkimui, reikšmė jums nenurodys, ar gerai veikia kokybės valdymo procesas, kadangi keli ypač atsparūs ar neatsparūs įrankiai gali vidurkį pakelti arba sumažinti.

Funkcijos Dispersija ir Standartinis nuokrypis šią problemą sprendžia nurodydamos, ar reikšmės yra arti vidurkio. Kuo mažesni yra bet kurios iš šių funkcijų grąžinami skaičiai, tuo jūsų gamybos procesai veikia geriau, nes tik kelių įrankių atsparumas nutrūkimui yra didesnis ar mažesnis nei vidurkis.

Išsamaus dispersijos ir standartinio nuokrypio aptarimo šiame straipsnyje nėra. Daugiau informacijos apie abi temas galite rasti įvairiose statistiką nagrinėjančiose svetainėse. Naudodami funkcijas Dispersija ir Standartinis nuokrypis nepamirškite šių taisyklių:

 • Šios funkcijos nepaiso neapibrėžtų reikšmių.

 • Funkcija dispersija naudoja šią formulę:
  Formulė

 • Standartinis nuokrypis funkcija naudoja šią formulę:
  Formulė

Puslapio viršus

Pastaba : Mašininio vertimo atsakomybės atsisakymas: Šis straipsnis išverstas naudojant kompiuterinę sistemą be žmogaus įsikišimo. „Microsoft“ pateikia šiuos mašininius vertimus norėdama padėti anglų kalbos nesuprantantiems vartotojams perskaityti turinį apie „Microsoft“ produktus, paslaugas ir technologijas. Šis straipsnis išverstas mašininio vertimo būdu, todėl jame gali būti žodyno, sintaksės ar gramatikos klaidų.

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×