Struktūrinių nuorodų naudojimas dirbant su „Excel“ lentelėmis

Svarbu :  Šis straipsnis išverstas naudojant mašininį vertimą, žr. atsakomybės atsisakymą. Su šio straipsnio versija anglų kalba galite susipažinti čia .

Kai norite sukurti "Excel" lentelę, "Excel" priskiria pavadinimą į lentelę ir kiekviename stulpelyje lentelėje. Kai įtraukiate formulių į "Excel" lentelės, tuos pavadinimus gali būti rodomi automatiškai, įveskite formulę ir pasirinkite lentelės vietoj rankiniu būdu įvesti juos į langelio nuorodas. Čia pateikiamas pavyzdys, kaip veikia "Excel":

Naudojimas vietoj tikslių langelio nuorodų

„Excel“ naudoja lentelės ir stulpelio pavadinimus

=Sum(C2:C7)

=SUM(DeptSales[Sales Amount])

Lentelės ir stulpelio pavadinimų derinys vadinamas struktūrine nuoroda. Pavadinimai struktūrinėse nuorodose koreguojami, kai įtraukiate duomenų į lentelę ar juos pašalinate.

Be to, struktūrinė nuoroda rodoma, jei formulę sukuriate už „Excel“ lentelės ribų, o ta formulė ta formulė kreipiasi į lentelės duomenis. Nuorodos gali leisti lengviau rasti lenteles didelėje darbaknygėje.

Norėdami įtraukti į formulę struktūrines nuorodas, spustelėkite lentelės langelius, kuriuos norite nurodyti, kad nereikėtų įvesti langelio nuorodos formulėje. Tolesnius duomenų pavyzdžius įveskite į formulę, kuri automatiškai naudos struktūrines nuorodas ir suskaičiuos pardavimo komisinius.

Pardavėjas

Regionas

Pardavimo suma

Komisiniai %

Komisinių suma

Juozas

Šiaurės

260

10 %

Rimantas

Pietų

660

15 %

Marija

Rytų

940

15 %

Audrius

Vakarų

410

12 %

Daina

Šiaurės

800

15 %

Tadas

Pietų

900

15 %

 1. Nukopijuokite duomenų pavyzdį iš aukščiau esančios lentelės, įskaitant stulpelių antraštes, ir įklijuokite jį į naujo, tuščio „Excel“ darbalapio langelį A1.

 2. Norėdami sukurti lentelę, pažymėkite langelį A1 ir paspauskite Ctrl + T.

 3. Įsitikinkite, pažymėtas žymės langelis Lentelė su antraštėmis, ir spustelėkite Gerai.

 4. Langelyje E2 įveskite lygybės ženklą (=) ir spustelėkite langelį C2.

Formulės juostoje struktūrinės nuorodos [@[pardavimo suma]] rodoma po lygybės ženklo.

 1. Iš karto po uždaromojo skliausto įveskite žvaigždutę (*) ir spustelėkite langelį D2.

Formulės juostoje struktūrinė nuoroda [@[%komisiniai]] rodoma po lygybės ženklo.

 1. Paspauskite „Enter“.

"Excel" automatiškai sukuria apskaičiuojamąjį stulpelį ir nukopijuoja formulę per visą stulpelį koreguodama kiekvienoje eilutėje. Daugiau informacijos apie formulių ir apskaičiuojamųjų stulpelių, ieškokite naudoti formules "Excel" lentelėje.

Kas nutiks, jei naudosiu tikslias langelio nuorodas?

Jei įvesite tikslias langelio nuorodas apskaičiuotame stulpelyje, gali būti sunkiau pamatyti, ką skaičiuoja formulė.

 1. Programos „Excel“ darbalapio pavyzdyje, spustelėkite langelį E2

 2. Formulės juostoje įveskite = C2 * D2 ir paspauskite "Enter".

Atminkite, kad programoje „Excel“ kopijuojant formulę žemyn stulpeliu, programa nenaudoja struktūrinių nuorodų. Jei, pavyzdžiui, tarp esamų stulpelių C ir D įterpiate dar vieną, turite peržiūrėti, ar formulė teisinga.

Ar pakeisti lentelės pavadinimą?

Sukūrus „Excel“ lentelę, „Excel“ sukuria numatytąjį lentelės pavadinimą (Lentelė1, Lentelė2 ir taip toliau), tačiau jūs galite pakeisti pavadinimą į prasmingesnį.

 1. Pažymėkite bet kurį „Excel“ lentelės langelį, kad juostelėje atsirastų parinktis Lentelės įrankiai.

 2. Skirtuko Dizainas lauke Lentelės pavadinimas įveskite norimą pavadinimą ir paspauskite Enter.

Duomenų pavyzdyje naudojome pavadinimą DeptSales.

Naudokite toliau nurodytas lentelių pavadinimų taisykles:

 • Naudokite v Novelb simboliai Visada prasideda pavadinimo raidę, pabraukimo simbolis (_) arba brūkšnį (\). Naudokite raides, skaičius, taškai ir pabraukimo simbolis kitų pavadinimą.

Pavadinime negalite naudoti raidžių C, c, R arba r, nes jos jau priskirtos kaip nuoroda pasirenkant stulpelio ar eilutės aktyvų langelį, kai įvedate juos į lauką Pavadinimas arba Eiti į.

 • Nenaudokite c ELL nuorodos Pavadinimai negali būti tokie patys kaip langelio koordinatės, pavyzdžiui, Z$ 100 arba R1C1.

 • Nenaudokite s tempu žodžiams atskirti Varde negalima naudoti tarpų. Galite naudoti tarpo arba įveskite pabraukimo simbolis (_) ir taškas (.) kaip žodžių skyrikliai. Pavyzdžiui, DeptSales, Pardavimų_Mokesčiai arba pirmas.ketvirtis.

 • Naudokite ne daugiau nei 255 simbolius Lentelės pavadinimas turi būti ne ilgesnis nei 255 simboliai.

 • Naudokite unikalius lentelių pavadinimus Pasikartojantys pavadinimai yra neleidžiami. „Excel“ pavadinimuose neskiria viršutinio ir apatinio registro simbolių, todėl jei įveskite „Pardavimai“, bet toje pačioje darbaknygėje jau turite kitą pavadinimą PARDAVIMAI, būsite paraginti pasirinkti unikalų pavadinimą.

Struktūrinių nuorodų sintaksės taisyklės

Formulėje galite rankomis įvesti arba keisti struktūrinės nuorodas, bet norint tai padaryti, verta suprasti struktūrinių nuorodų sintaksę. Peržiūrėkime šios formulės pavyzdį:

=SUM(DeptSales[[#Totals],[Sales Amount]],DeptSales[[#Data],[Commission Amount]])

Šią formulę sudaro šie struktūrinių nuorodų komponentai:

 • Lentelės pavadinimas:   DeptSales yra pasirinktinės lentelės pavadinimas. Jis nurodo į lentelės duomenis be jokios antraštės arba sumos eilučių. Galite naudoti numatytąjį lentelės pavadinimą, pvz., Lentelė1, arba pakeisti jį pasirinktiniu pavadinimu.

 • Stulpelio specifikatorius:   [Sales Amount] ir [Commission Amount] yra stulpelių specifikatoriai, kurie naudoja savo žymimų stulpelių pavadinimus. Jie nurodo į stulpelio duomenis be jokios antraštės arba sumos eilutės. Specifikatorius visada įrašykite skliaustuose, kaip parodyta.

 • Elemento specifikatorius:   [#Totals] ir [#Data] yra specialiųjų elementų specifikatorius, kuris nurodo konkrečias lentelės dalis, pvz., Sumos eilutę.

 • Lentelės specifikatorius:   [[#Totals], [pardavimo suma]] ir [[#Data], [komisinių suma]] yra lentelės specifikatoriai, kurie žymi išorines struktūrinės nuorodos dalis. Išorinės nuorodos susietos su lentelės pavadinimu ir rašomos laužtiniuose skliaustuose.

 • Struktūrinė nuoroda:   (DeptSales[[#Totals],[Sales Amount]] ir DeptSales[[#Data],[Commission Amount]] yra struktūrinės nuorodos, nurodančios eilutę, prasidedančią lentelės pavadinimu ir pasibaigiančią stulpelio specifikatoriumi.

Norėdami rankomis sukurti arba redaguoti struktūrines nuorodas, naudokite šias sintaksės taisykles:

 • Aplink specifikatorius naudokite skliaustus    Visi lentelių, stulpelių ir specialiųjų elementų specifikatoriai turi būti vienoduose skliausteliuose ([ ]). Specifikatoriui, kuriame yra kiti specifikatoriai, reikalingi išorėje vienodi skliausteliai, kad kitų specifikatorių viduje būtų galima įrašyti vienodus skliaustus. Pavyzdys: =DeptSales[[Pardavėjas]:[Regionas]]

 • Visos stulpelių antraštės yra teksto eilutės    Tačiau jie nereikalauja pasiūlymai, kai jie naudojami struktūrinių nuorodų. Skaičius ir datas, pvz., 2014 arba 1/1/2014, taip pat laikomos teksto eilutes. Išraiškos negalima naudoti su stulpelių antraštėmis. Pavyzdžiui, išraiška DeptSalesFYSummary [[2014]: [2012]] neveiks.

Aplink stulpelių antraštes su specialiais simboliais naudokite skliaustus    Jei yra specialių simbolių, visa stulpelio antraštė turi būti rašoma skliausteliuose, o tai reiškia, kad stulpelio specifikatoriuje reikia dvigubų skliaustų. Pavyzdys: = DeptSalesFYSummary [[Total $ Amount]]

Čia pateikiamas specialiųjų simbolių, kuriems formulėse reikia papildomų skliaustų, sąrašas:

 • Tabuliacijos simbolis

 • Įvedimo į eilutę simbolis

 • Perkėlimo simbolis

 • Kablelis (,)

 • Dvitaškis (:)

 • Taškas (.)

 • Kairysis skliaustas ([)

 • Dešinysis skliaustas (])

 • Svaro ženklas (#)

 • Viengubos kabutės ženklas (')

 • Dvigubos kabutės ženklas (')

 • Kairysis riestinis skliaustas ({)

 • Dešinysis riestinis skliaustas (})

 • Dolerio ženklas ($)

 • Įterpinio ženklas (^)

 • Ampersandas (&)

 • Žvaigždutė (*)

 • Pliuso ženklas (+)

 • Lygybės ženklas (=)

 • Minuso ženklas (-)

 • Ženklas „daugiau nei“ (>)

 • Ženklas „mažiau nei“ (<)

 • Dalybos ženklas (/)

 • Kaitos simbolio naudojimas su kai kuriais specialiaisiais ženklais stulpelių antraštėse    Kai kurie simboliai turi specialią reikšmę ir juos reikia naudoti su vienguba kabute (') kaip kaitos simboliu. Pavyzdys: =DeptSalesFYSummary['#OfItems]

Čia pateikiamas specialiųjų simbolių, kuriems reikia kaitos simbolio (') formulės, sąrašas:

 • Kairysis skliaustas ([)

 • Dešinysis skliaustas (])

 • Svaro ženklas(#)

 • Viengubos kabutės ženklas (')

Tarpo simbolio naudojimas, norint pagerinti struktūrinių nuorodų skaitomumą    Norėdami pagerinti struktūrinių nuorodų skaitomumą, galite naudoti tarpo simbolį. Pavyzdys:=DeptSales[ [Sales Person]:[Region] ] arba =DeptSales[[#Headers], [#Data], [% Commission]]

Rekomenduojama naudoti vieną tarpą:

 • Po pirmojo kairiojo skliausto ([)

 • Prieš paskutinį dešinįjį skliaustą (]).

 • Po kablelio.

Nuorodų operatoriai

Norėdami padidinti langelių diapazonų nurodymo galimybes, galite naudoti toliau pateikiamus nuorodų operatorius, kad sujungtumėte stulpelių specifikatorius.

Struktūrinė nuoroda:

Nurodo:

Naudojama:

Langelių diapazonas:

=DeptSales[[Pardavėjas]:[Regionas]]

Visi langeliai dviejuose ar keliuose gretimuose stulpeliuose

: (dvitaškis) diapazono operatorius

A2:B7

=DeptSales[Pardavimo suma],DeptSales[Komisinių suma]

Dviejų ar kelių stulpelių kombinacija

, (kablelis) sąjungos operatorius

C2:C7, E2:E7

=DeptSales[[Pardavėjas]:[Pardavimo suma]] DeptSales[[Regionas]:[Komisiniai %]]

Dviejų ar kelių stulpelių sankirta

 (tarpas) sankirtos operatorius

B2:C7

Specialių elementų specifikatoriai

Norėdami nurodyti konkrečias lentelės dalis, pvz., tik sumos eilutę, savo struktūrinėse nuorodose galite naudoti bet kurį iš šių specialiųjų elementų specifikatorių.

Specialusis elemento specifikatorius:

Nurodo:

#Visi

Visa lentelė, įskaitant stulpelių antraštes, duomenis ir sumas (jei tokių yra).

#Duomenys

Tik duomenų eilutės.

#Antraštės

Tik antraštės eilutė.

#Bendrosios sumos

Tik sumos eilutė. Jei tokios nėra, grąžinamas nulis.

#Ši eilutė

arba

@

arba

@[Stulpelio pavadinimas]

Tik toje pačioje eilutėje esantys langeliai kaip formulė. Šių specifikatorių negalima jungti su jokiais kitais specialiųjų elementų specifikatoriais. Naudokite juos norėdami nutraukti numanomą nuorodos sankirtą arba nepaisyti numanomos sankirtos ir nurodyti pavienes stulpelio reikšmes.

Lentelėse, kuriose yra daugiau nei viena duomenų eilutė, „Excel“ automatiškai pakeičia specifikatorių #Ši eilutė į trumpesnius @ specifikatorių. Tačiau jei lentelėje yra tik viena eilutė, programa „Excel“ nekeičia specifiaktoriaus #Ši eilutė, todėl įtraukus daugiau eilučių skaičiavimo rezultatai gali būti netikėti. Norėdami išvengti skaičiavimo problemų, prieš įvesdami struktūrinių nuoroda formules, įsitikinkite, kad įvedėte lentelėje kelias eilutes.

Kriterijus atitinkančios struktūrinės nuorodos apskaičiuojamuosiuose stulpeliuose

Kai kuriate apskaičiuotą stulpelį, dažniausiai naudojate struktūrinę nuorodą, kad sukurtumėte formulę. Ši struktūrinė nuoroda gali būti neatitinkanti kriterijų arba visiškai atitinkanti kriterijus. Pavyzdžiui, kad sukurtumėte apskaičiuojamąjį stulpelį, pavadintą Komisinių suma, kuris skaičiuoja komisinių sumą litais, galite naudoti toliau pateiktas formules:

Struktūrinės nuorodos tipas

Pavyzdys

Komentaras

Neatitinkanti kriterijų

=[Pardavimo suma]*[Komisiniai %]

Sudaugina atitinkamas reikšmes iš dabartinės eilutės.

Visiškai atitinkanti kriterijus

=DeptSales[Pardavimo suma]*DeptSales[Komisiniai %]

Sudaugina atitinkamas kiekvienos abiejų stulpelių eilutės reikšmes.

Pagrindinė taisyklė: jei naudojate struktūrines nuorodas lentelėje, pvz., kai kuriate apskaičiuojamąjį stulpelį, galite naudoti neatitinkančią kriterijų struktūrinę nuorodą. Jei struktūrinę nuorodą naudosite ne lentelėje, turite naudoti atitinkančią kriterijus struktūrinę nuorodą.

Struktūrinių nuorodų naudojimo pavyzdžiai

Čia pateikiami keli struktūrinių nuorodų naudojimo pavyzdžiai.

Struktūrinė nuoroda:

Nurodo:

Langelių diapazonas:

=DeptSales[[#Visi],[Pardavimo suma]]

Visi stulpelio „Pardavimo suma“ langeliai.

C1:C8

=DeptSales[[#Antraštės],[Komisiniai %]]

Stulpelio „Komisiniai %“ antraštė.

D1

=DeptSales[[#Totals],[Region]]

Regiono stulpelio suma. Jei nėra Sumų eilutės, grąžinamas nulis.

B8

=DeptSales[[#Visi],[Pardavimo suma]]]:[Komisiniai %]]

Visi „Pardavimo suma“ ir „Komisiniai %“ langeliai.

C1:D8

=DeptSales[[#Duomenys],[Komisiniai %]:[Komisinių suma]]

Tik stulpelių „Komisiniai %“ ir „Komisinių suma“ duomenys.

D2:E7

=DeptSales[[#Antraštės], [Regionas]: [Komisinių suma]]

Tik stulpelių nuo „Regionas“ iki „Komisinių suma“ antraštės.

B1:E1

=DeptSales[[#Bendrosios sumos], [Pardavimo suma]:[Komisinių suma]]

Stulpelių nuo „Pardavimo suma“ iki „Komisinių suma“ suma. Jei sumos eilutės nėra, grąžinamas nulis.

C8:E8

=DeptSales[[#Antraštės],[#Duomenys],[Komisiniai %]]

Tik antraštė ir „Komisinių %“ duomenys.

D1:D7

=DeptSales[[#Ši eilė], [Komisinių suma]]

arba

=DeptSales[@Komisinių suma]

Dabartinės eilutės ir stulpelio „Komisinių suma“ sankirtos langelis. Jei naudojama toje pačioje eilutėje, kurioje yra antraštė arba bendroji suma, grąžinama #VALUE! klaida.

Jei struktūrinę nuorodą lentelėje su keliomis duomenų eilutėmis įvedate ilgesne forma (#Ši eilutė), „Excel“ automatiškai pakeičia ją trumpesne forma (@). Jos abi veikia taip pat.

E5 (jei dabartinė eilutė yra 5)

Darbo su struktūrinėmis nuorodomis strategijos

Kai dirbate su struktūrinėmis nuorodomis, atsižvelkite į toliau pateiktą informaciją.

 • Formulės automatinio vykdymo naudojimas    Galite pastebėti, kad formulių automatinio vykdymo naudojimas yra labai naudingas struktūrinėms nuorodoms įvesti ir užtikrinti teisingos sintaksės naudojimą. Daugiau informacijos ieškokite Formulių automatinio vykdymo naudojimas.

 • Sprendimas, ar kurti lentelių dalinio pasirinkimo struktūrines nuorodas    Pagal numatytuosius parametrus, kai kuriate formulę, spustelėjus lentelės lauko diapazoną iš dalies pasirenkami langai ir vietoj langelio formulėje automatiškai įvedama struktūrinė nuoroda. Šis dalinis pasirinkimas palengvina struktūrinės nuorodos įvedimą. Jūs galite įjungti arba išjungti šią funkciją pažymėdami arba išvalydami žymės langelį Lentelių pavadinimų naudojimas formulėse sekcijos Darbas su formulėmis kategorijos Formulės dialogo lange Excel parinktys.

 • Darbaknygių yra išoriniais saitais naudojimas su „Excel“ lentelėmis, esančiomis kitose darbaknygėse    Jei darbaknygėse yra išorinis saitas su „Excel“ lentele, esančia kitoje darbaknygėje, ta susieta šaltinio darbaknygė turi būti atidaryta naudojant „Excel“, kad paskirties darbaknygėje, kurioje yra saitų, būtų galima išvengti klaidų – #REF!. Jei pirmiau atidarysite paskirties darbaknygę, bus rodomos klaidos #REF!. Klaidas galėsite ištaisyti pirmiausia atidarę šaltinio darbaknygę. Jei pirmiau atidarysite šaltinio darbaknygę, klaidos kodų turėtų nebūti.

 • Konvertuoti į diapazoną į lentelę ir lentelę į diapazoną    Kai galite konvertuoti lentelę į diapazoną, visos langelių nuorodos konvertuojamos į jų ekvivalentą absoliuti A1 stiliaus nuorodas. Kai konvertuojate diapazoną į lentelę, "Excel" automatiškai nekeičia jokių langelių nuorodas, šį diapazoną į jų ekvivalentą struktūrinės nuorodos.

 • Stulpelių antraščių išjungimas    Jei išjungiate lentelės stulpelių antraštes (Lentelės skirtuko Dizainas grupėje Lentelės stilių parinktys išvalykite Antraštės eilutė), struktūrinės nuorodos, naudojančios šiuos stulpelių pavadinimus, nepaveikiamos ir galima jas naudoti formulėse. Struktūrinė nuorodas, kurios tiesiogiai nurodo lentelės antraštes (pvz.=DeptSales[[#Headers],[%Commission]]), gausite #REF.

 • Stulpelių ir eilučių pridėjimas arba pašalinimas lentelėje    Lentelės duomenų diapazonai dažnai keičiasi, todėl į struktūrinių nuorodų langelių nuorodas koreguojamos automatiškai. Pavyzdžiui, jei formulėje naudojate lentelės pavadinimą, kad suskaičiuotumėte duomenų langelius, ir jei tuomet pridedate duomenų eilutę, langelio nuoroda automatiškai koreguojama.

 • Lentelės ar stulpelio pervardijimas    Jei pervardijate stulpelį ar lentelę, „Excel“ automatiškai pakeičia tos lentelės ar stulpelio antraštės naudojimą visose struktūrinėse darbaknygės nuorodose.

 • Perkelti, kopijuoti, ir įveskite struktūrinės nuorodos    Visos struktūrinės nuorodos išlieka tokios pačios, kai kopijuojate ar perkeliate struktūrinę nuorodą naudojančią formulę.

  Pastaba : Kopijavimo struktūrinių nuorodų ir daro užpildą struktūrinių nuorodų nėra tas pats. Kai kopijuojate, visos struktūrinės nuorodos išlieka tokios pačios, o kai pildote formulę, visiškai kriterijus atitinkančios struktūrinės nuorodos koreguoti Stulpelio specifikatorius kaip seką, kaip apibendrinta toliau pateiktoje lentelėje.

Jei pildymo kryptis yra:

Kol pildote, spauskite:

Tada:

Aukštyn arba žemyn

Nieko

Nėra jokio stulpelio specifikatoriaus koregavimo.

Aukštyn arba žemyn

Ctrl

Stulpelių specifikatoriai koreguojami kaip seka.

Dešinėn arba kairėn

Nėra

Stulpelių specifikatoriai koreguojami kaip seka.

Aukštyn, žemyn, dešinėn arba kairėn

SHIFT

Vietoj reikšmių dabartiniuose laukeliuose perrašymo, dabartinės laukelio reikšmės yra perkeliamos ir įterpiami stulpelio specifikatoriai.

Pastaba : Mašininio vertimo atsakomybės atsisakymas: Šis straipsnis išverstas naudojant kompiuterinę sistemą be žmogaus įsikišimo. „Microsoft“ pateikia šiuos mašininius vertimus norėdama padėti anglų kalbos nesuprantantiems vartotojams perskaityti turinį apie „Microsoft“ produktus, paslaugas ir technologijas. Šis straipsnis išverstas mašininio vertimo būdu, todėl jame gali būti žodyno, sintaksės ar gramatikos klaidų.

Taip pat žr.

"Excel" formulių apžvalgos

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×