Sprendimo paieškos skaičiavimo pavyzdys

Svarbu :  Šis straipsnis išverstas naudojant mašininį vertimą, žr. atsakomybės atsisakymą. Su šio straipsnio versija anglų kalba galite susipažinti čia .

Sprendimo paieškos yra kartais vadinama sąlyginė analizė įrankiai komandų rinkinio dalis. Naudojant sprendimo paiešką, galite rasti optimalių (didžiausią arba mažiausią) reikšmė, formulė vieno langelio, vadinamas tikslo langelis – apribojimų ar kitų formulės lape langelių reikšmes, apribojimai. Sprendimo paieška veikia grupėje langelių, vadinamas sprendimo kintamųjų ar tiesiog kintamųjų langelius, kurie dalyvauti skaičiavimo formulių langelių tikslo ir apribojimus. Sprendimo paieškos keičiasi sprendimo kintamųjų langeliai atitinka apribojimą langelių ribas ir pateikti norimo rezultato, kad tikslo langelio reikšmės.

Sprendimo paieškos galite nustatyti vieno langelio didžiausią arba mažiausią reikšmę, keisdami kitus langelius. Pavyzdžiui, galite pakeisti savo suprojektuotas reklamavimo biudžetas ir peržiūrėti poveikį savo suprojektuotas pelno suma.

Svarbu : Turėtumėte įgalinti sprendimo paieškos papildinio pirmą kartą. Daugiau informacijos ieškokite Sprendimo paieškos papildinio įkėlimas

Šiame pavyzdyje, reklamos kiekvieną ketvirtį lygis turi įtakos parduotų vienetų, netiesiogiai nustatymo pelno pajamos ir susijusios išlaidos, skaičių. Sprendimo paieškos galite pakeisti ketvirčio biudžeto reklamos (sprendimo kintamųjų langeliai B5:C5), iki bendrajam biudžetui apribojimą, 20 000 EUR (langelio D5), kol bendras pelnas (tikslo langelio D7) pasiekia didžiausią galimą kiekį. Kintamųjų langelių reikšmės naudojami norint apskaičiuoti pelno kiekvieno ketvirčio, kad jie yra susiję su formulės tikslo langelio D7, = SUM (K1 pelnas: K2 pelnas).

Pavyzdys sprendimo paieškos skaičiavimo

Išnaša 1 Kintamųjų langeliai

2 paaiškinimas Apriboti langeliai

Išnaša 3  Tikslo langelis

Paleidus sprendimo paiešką, naujos reikšmės yra tokios.

Pavyzdys sprendimo paieškos skaičiavimo naujos reikšmės

 1. Programoje "Excel 2016", skirta "Mac": spustelėkite duomenys > sprendimo paieška.

  Sprendimo paieška

  Programoje "Excel", skirta "Mac 2011": spustelėkite skirtuką duomenųanalizės, spustelėkite Sprendimo priemonė.

  Skirtuko Duomenys grupė analizė, sprendimo paieškos papildinys

 2. Nustatyti tikslą, įveskite langelio nuoroda arba tikslo langelio pavadinimą.

  Pastaba : Tikslo langelis turi būti formulėje.

 3. Atlikite šiuos veiksmus:

  Jei norite

  Atlikite tai

  Padaryti tikslo langelio reikšmė būtų kuo didesnė

  Spustelėkite Maks.

  Padaryti tikslo langelio reikšmė būtų kuo mažesnė

  Spustelėkite Min.

  Nustatyti tam tikrų reikšmę, kad tikslo langelio

  Spustelėkite Reikšmę,ir tada lauke įveskite reikšmę.

 4. Lauke Pagal keičiamus kintamasis langelius įveskite pavadinimą arba nuorodą kiekvieno sprendimo kintamųjų langelių diapazoną. Negretimas koordinates atskirkite kableliais.

  Kintamųjų langeliai turi būti su tiesiogiai arba netiesiogiai tikslo langelis. Galite nurodyti iki 200 kintamųjų langeliai.

 5. Lauke taikomi apribojimai įtraukite visus apribojimus, kuriuos norite taikyti.

  Jei norite pridėti apribojimą, atlikite šiuos veiksmus:

  1. Dialogo lange Sprendimo priemonės parametrai spustelėkite Pridėti.

  2. Lauke Langelio nuoroda įveskite langelio nuorodą arba norimo diapazono langelio, kuriam priskiriamas apribojimas, pavadinimą.

  3. Dėl į < = ryšio iššokančiajame meniu pasirinkite ryšį, kuriuo norite susieti nuorodų langelį ir apribojimą. Jei pasirinksite < =, =, arba > =, lauke apribojimas įveskite numerį, langelio nuorodą arba pavadinimą ar formulę.

   Pastaba : Tik galite taikyti int, bin, ir dif ryšius apribojimuose sprendimo kintamųjų langeliai.

  4. Atlikite šiuos veiksmus:

  Jei norite

  Atlikite tai

  Patvirtinti apribojimą ir pridėti kitą

  Spustelėkite Įtraukti.

  Patvirtinti apribojimą ir grįžti į dialogo langą Sprendimo paieškos parametrai

  Spustelėkite Gerai.

 6. Spustelėkite Sprendimo priemonėir atlikite vieną iš šių veiksmų:

  Jei norite

  Atlikite tai

  Išlaikyti sprendimo reikšmes viename lape

  Spustelėkite mygtuką Išsaugoti sprendimo paieškos sprendimą , dialogo lange Sprendimo paieškos rezultatai .

  Atkurti pradinius duomenis

  Spustelėkite Atkurti originalias reikšmes.

Pastabos : 

 1. Norėdami nutraukti sprendimo procesą, paspauskite "ESC". "Excel" perskaičiuoja lapo paskutiniąją reikšmes, rastų taikomieji langeliai.

 2. Norėdami sukurti ataskaitą, pagrįstą jūsų sprendimas po sprendimo paieškos randa sprendimą, spustelėkite ataskaitos tipą lauke ataskaitas , ir spustelėkite gerai. Ataskaita yra sukurta į naują lapą darbaknygėje. Jei sprendimo nepavyksta rasti sprendimą, parinktis ataskaitai kurti negalima.

 3. Norėdami įrašyti savo reguliavimo langelių reikšmes kaip scenarijų, kurį galėsite naudoti vėliau, spustelėkite Įrašyti scenarijų dialogo lange Sprendimo paieškos rezultatai ir tada lauke Scenarijaus pavadinimas įveskite scenarijaus pavadinimą.

 1. Programoje "Excel 2016", skirta "Mac": spustelėkite duomenys > sprendimo paieška.

  Sprendimo paieška

  Programoje "Excel", skirta "Mac 2011": spustelėkite skirtuką duomenųanalizės, spustelėkite Sprendimo priemonė.

  Skirtuko Duomenys grupė analizė, sprendimo paieškos papildinys

 2. Apibrėžę problemą, dialogo lange Sprendimo paieškos parametrai spustelėkite parinktys.

 3. Pažymėkite žymės langelį Rodyti iteracijos rezultatus , jei norite matyti kiekvieno bandomojo sprendimo reikšmes, ir spustelėkite gerai.

 4. Dialogo lange Sprendimo paieškos parametrai spustelėkite mygtuką Spręsti.

 5. Dialogo lange Rodyti bandomąjį sprendimą atlikite vieną iš šių veiksmų:

  Jei norite

  Atlikite tai

  Sustabdyti sprendimo procesą ir peržiūrėti dialogo langą Sprendimo paieškos rezultatai

  Spustelėkite baigti.

  Tęsti sprendimo procesą ir peržiūrėti kitą bandomąjį sprendimą

  Spustelėkite Continue (Tęsti).

 1. Programoje "Excel 2016", skirta "Mac": spustelėkite duomenys > sprendimo paieška.

  Sprendimo paieška

  Programoje "Excel", skirta "Mac 2011": spustelėkite skirtuką duomenųanalizės, spustelėkite Sprendimo priemonė.

  Skirtuko Duomenys grupė analizė, sprendimo paieškos papildinys

 2. Spustelėkite parinktysir tada dialogo lange parinktys arba Sprendimo paieškos parinktys pasirinkite vieną ar kelis iš šių parinkčių:

  Jei norite

  Atlikite tai

  Nustatyti laiką ir kartojimą

  Skirtuke Visi metodai , Metodai, apribojimai, Maksimali trukmė (sekundėmis) lauke įveskite, kiek sekundžių, kurį norite leisti sprendimą kartą. Lauke iteracijos įveskite maksimalų skaičių kartojimą, kurį norite leisti.

  Pastaba : Jei sprendimo procesą pasiekia maksimaliai laiko arba iteracijos prieš sprendimo paieškos randa sprendimą, sprendimo paieškos rodomas dialogo lange Rodyti bandomąjį sprendimą .

  Nustatyti tikslumo laipsnį

  Skirtuką Visi metodai , langą Apribojimas tikslumą , įveskite norimą tikslumo laipsnį. Mažesnis skaičius, tuo didesnis tikslumą.

  Nustatyti konvergencijos laipsnį

  Skirtuke GRG Netiesiniai arba Evolutionarykonvergencijos lauke įveskite santykinis pokytis, kurį norite leisti paskutiniai penki iteracijos prieš sprendimo paieškos sustabdo sprendimo kiekį. Mažesnis skaičius, tuo mažiau panašių keitimų leidžiama.

 3. Spustelėkite Gerai.

 4. Dialogo lange Sprendimo paieškos parametrai spustelėkite mygtuką spręsti arba uždaryti.

 1. Programoje "Excel 2016", skirta "Mac": spustelėkite duomenys > sprendimo paieška.

  Sprendimo paieška

  Programoje "Excel", skirta "Mac 2011": spustelėkite skirtuką duomenųanalizės, spustelėkite Sprendimo priemonė.

  Skirtuko Duomenys grupė analizė, sprendimo paieškos papildinys

 2. Spustelėkite Įkelti/įrašytiir įveskite modelio srities langelių diapazoną, tada spustelėkite įrašyti arba įkelti.

  Įrašydami modelį, įveskite vertikalaus langelių diapazono, į kurį norite įterpti uždavinio modelį, pirmojo langelio nuorodą. Įkeldami modelį, įveskite viso langelių diapazono, kuriame yra uždavinio modelis, nuorodą.

  Patarimas : Įrašant darbaknygę, galite įrašyti paskutinį parinktis dialogo lange Sprendimo paieškos parametrai , kurio. Kiekvieno lapo darbaknygėje gali būti savo sprendimo paieškos parinktis ir jas visas įrašomi. Taip pat galite nurodyti daugiau nei vieną problemą kelia lapą spustelėkite Įkelti/įrašyti ir įrašykite problemų atskirai.

 1. Programoje "Excel 2016", skirta "Mac": spustelėkite duomenys > sprendimo paieška.

  Sprendimo paieška

  Programoje "Excel", skirta "Mac 2011": spustelėkite skirtuką duomenųanalizės, spustelėkite Sprendimo priemonė.

  Skirtuko Duomenys grupė analizė, sprendimo paieškos papildinys

 2. Pasirinkti sprendimo metodą laikinasis meniu, pasirinkite vieną iš šių veiksmų:

Sprendimo būdas

Aprašas

GRG (apibendrintas sumažintų gradientų) netiesinis

Numatytasis pasirinkimas naudoti dauguma "Excel" funkcijos, išskyrus, jei modelių, pasirinkti, peržvalgos ir kitas funkcijas, "veiksmas".

LP simpleksas

Naudokite šį būdą linijinės programavimo problemas. Modelis turi būti naudojamas SUM, SUMPRODUCT, + - ir * formules, kurios priklauso nuo kintamųjų langelių.

Plėtotės

Šį metodą, remiantis genetinių algoritmų, yra geriausias, kai modelis naudoja, jei pasirinkti, ar peržvalgos argumentus, kurie yra priklausomi nuo kintamųjų langeliai.

Pastaba : Sprendimo paieškos programos kodą dalis autorių 1990-2010 Frontline Systems, Inc. dalis yra autorių teisių 1989 optimalius metodus, Inc.

Išsamesnės pagalbos apie sprendimo paieškos kontaktą:

Frontline Systems Inc.

Pašto dėžutės 4288

Nuolydis Village, NV 89450-4288

Telefono numeris: (775) 831-0300

Paštas: info@solver.com arba ieškokite Frontline sistemos svetainėje.

Išsamesnės pagalbos apie sprendimo paiešką Frontline Systems, ieškokite Sprendimo paieškos žinyne svetainėje Frontline sistemos.

Pastaba : Mašininio vertimo atsakomybės atsisakymas: Šis straipsnis išverstas naudojant kompiuterinę sistemą be žmogaus įsikišimo. „Microsoft“ pateikia šiuos mašininius vertimus norėdama padėti anglų kalbos nesuprantantiems vartotojams perskaityti turinį apie „Microsoft“ produktus, paslaugas ir technologijas. Šis straipsnis išverstas mašininio vertimo būdu, todėl jame gali būti žodyno, sintaksės ar gramatikos klaidų.

Taip pat žr.

Norint analizuoti darbalapio duomenis "PivotTable" kūrimas

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×