Spartieji klaviatūros klavišai, naudojami kuriant pateiktį programa „PowerPoint 2010“

Ką reikia žinoti, naudojant sparčiuosius klaviatūros klavišus

Spartieji klaviatūros klavišai, aprašyti šioje žinyno temoje, paremti amerikietiškos klaviatūros išdėstymu. Kitokių išdėstymų klavišai gali netiksliai atitikti amerikietiškos klaviatūros klavišus.

Kai spaudžiami du ar daugiau klavišų vienu metu, klavišai, kuriuos reikia spausti, atskiriami pliuso ženklu (+). Kai spaudžiamas klavišas ir tuoj pat kitas, klavišai, kuriuos reikia spausti, atskiriami kableliu (,).

Pastaba : Jei norite šią temą išsispausdinti, paspauskite mygtuką TAB, kad pasirinktumėte Rodyti viską, paspauskite ENTER, paskui paspauskite CTRL+P.

Internetinis žinynas

Spartieji klaviatūros klavišai, skirti žinyno langui naudoti

Žinyno langas leidžia prieiti prie viso „Office“ žinyno turinio. Žinyno lange rodomos temos ir kitas žinyno turinys.

Žinyno lange

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Atidaryti žinyno langą.

F1

Uždaryti žinyno langą.

ALT+F4

Perjungti žinyno langą į aktyvią programą ir atvirkščiai.

ALT+TAB

Grįžti į „PowerPoint“ žinyną ir straipsnių „Kaip“ turinį.

ALT+HOME

Žinyno lange pažymėti kitą elementą.

TAB

Žinyno lange pažymėti ankstesnį elementą.

SHIFT+TAB

Atlikti veiksmą su pažymėtuoju elementu.

ENTER

Žinyno lango sekcijoje Naršyti „PowerPoint“ žinyne atitinkamai pasirinkti kitą arba ankstesnį elementą.

TAB, SHIFT+TAB

Žinyno lango sekcijoje Naršyti „PowerPoint“ žinyne atitinkamai išplėsti arba sutraukti pasirinktą elementą.

ENTER

Pasirinkti kitą paslėptą tekstą arba hipersaitą, įskaitant Rodyti viską arba Slėpti viską temos viršuje.

TAB

Pasirinkti ankstesnį paslėptą tekstą arba hipersaitą.

SHIFT+TAB

Atlikti veiksmą su pasirinktu Rodyti viską, Slėpti viską, paslėptu tekstu arba hipersaitu.

ENTER

Grįžti į ankstesnę žinyno temą (mygtukas Atgal).

ALT+RODYKLĖ KAIRĖN arba BACKSPACE

Pereiti prie kitos žinyno temos (mygtukas Pirmyn).

ALT+RODYKLĖ DEŠINĖN

Rodomoje žinyno temoje slinkti mažą informacijos dalį aukštyn arba žemyn.

RODYKLĖ AUKŠTYN, RODYKLĖ ŽEMYN

Rodomoje žinyno temoje slinkti didesnę informacijos dalį aukštyn arba žemyn.

PAGE UP, PAGE DOWN

Rodyti žinyno lango komandų meniu. Tam reikia, kad žinyno langas būtų aktyvus (spustelėkite žinyno lange).

SHIFT+F10

Stabdyti paskutinį veiksmą (mygtukas Stabdyti).

ESC

Atnaujinti langą (mygtukas Naujinti).

F5

Spausdinti dabartinę Žinyno temą.

Pastaba : Jei dabartinėje žinyno temoje žymeklio nėra, spustelėkite F6 ir tada spauskite CTRL+P.

CTRL+P

Keisti ryšio būseną. Gali reikėti paspausti klavišą F6 daugiau nei kartą.

F6 (kol aktyvus langas Įveskite ieškotinus žodžius), TAB, RODYKLĖ ŽEMYN

Įvesti tekstą lange Įveskite ieškotinus žodžius. Gali reikėti paspausti klavišą F6 daugiau nei kartą.

F6

Perjungti sritis žinyno lange; pavyzdžiui, perjungti įrankių juostą į langą Įveskite ieškotinus žodžius ir sąrašą Ieškoti.

F6

Medžio rodinio turinyje pasirinkti kitą arba ankstesnį elementą.

RODYKLĖ AUKŠTYN, RODYKLĖ ŽEMYN

Peržiūrėti, išplėsti arba sutraukti elementus medžio rodinio turinyje.

RODYKLĖ KAIRĖN, RODYKLĖ DEŠINĖN

„Microsoft Office“ pagrindai

Langų rodymas ir naudojimas

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Perjungti kitą langą.

ALT+TAB, TAB

Perjungti ankstesnį langą.

ALT+SHIFT+TAB, TAB

Uždaryti aktyvų langą.

CTRL+W arba CTRL+F4

Transliuoti atidarytą pateiktį nuotolinei auditorijai naudojant „PowerPoint“ taikomąją žiniatinklio programą.

CTRL+F5

Pereiti į kitą užduočių sritis iš kitos programos lango srities (prieš laikrodžio rodyklę). Gali tekti paspausti klavišą F6 daugiau nei kartą.

Pastaba : Jei paspaudus F6 norima užduočių sritis neparodoma, paspauskite ALT, kad būtų pažymėta juostelė, tada paspausdami klavišus CTRL+TAB pereikite į užduočių sritį.

F6

Programos lange pereiti į sritį iš kitos srities (prieš laikrodžio rodyklę).

SHIFT+F6

Perjungti kitą programos „PowerPoint“ langą, kai atidaryti keli „PowerPoint“ langai.

CTRL+F6

Perjungti ankstesnį programos „PowerPoint“ langą.

CTRL+SHIFT+F6

Kopijuoti paveikslėlį iš ekrano į mainų sritį.

PRINT SCREEN

Kopijuoti paveikslėlį iš pasirinkto lango į mainų sritį.

ALT+PRINT SCREEN

Šrifto arba jo dydžio keitimas

Pastaba : Norint naudoti šiuos sparčiuosius klavišus, žymiklis turi būti teksto laukelyje.

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Keisti šriftą

CTRL+SHIFT+F

Keisti šrifto dydį

CTRL+SHIFT+P

Padidinti pasirinkto teksto šrifto dydį.

CTRL+SHIFT+>

Sumažinti pasirinkto teksto šrifto dydį.

CTRL+SHIFT+<

Judėjimas po tekstą ir langelius

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Pereiti per vieną simbolį į kairę.

RODYKLĖ KAIRĖN

Pereiti per vieną simbolį į dešinę.

RODYKLĖ DEŠINĖN

Pereiti per vieną eilutę aukštyn.

RODYKLĖ AUKŠTYN

Pereiti per vieną eilutę žemyn.

RODYKLĖ ŽEMYN

Pereiti per vieną žodį į kairę.

CTRL+RODYKLĖ KAIRĖN

Pereiti per vieną žodį į dešinę.

CTRL+RODYKLĖ DEŠINĖN

Pereiti į eilutės pabaigą.

END

Pereiti į eilutės pradžią.

HOME

Pereiti per vieną pastraipą į viršų.

CTRL+RODYKLĖ AUKŠTYN

Pereiti per vieną pastraipą žemyn.

CTRL+RODYKLĖ ŽEMYN

Pereiti į teksto lauko pabaigą.

CTRL+END

Pereiti į teksto lauko pradžią.

CTRL+HOME

Pereiti prie kito antraštės arba pagrindinio teksto vietos rezervavimo ženklo programoje „Microsoft Office PowerPoint“. Jei tai paskutinis vietos rezervavimo ženklas skaidrėje, bus įtraukta nauja skaidrė, kurios maketas toks pat, kaip ir pradinės skaidrės.

CTRL+ENTER

Pakartoti paskutinį veiksmą Rasti.

SHIFT+F4

Radimas ir keitimas

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Atidaryti dialogo langą Radimas.

CTRL+F

Atidaryti dialogo langą Keitimas.

CTRL+H

Pakartokite paskutiniąją komandą Rasti.

SHIFT+F4

Judėjimas ir darbas lentelėse

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Pereiti į kitą langelį.

TAB

Pereiti į ankstesnį langelį.

SHIFT+TAB

Pereiti į kitą eilutę.

RODYKLĖ ŽEMYN

Pereiti į ankstesnę eilutę.

RODYKLĖ AUKŠTYN

Įterpti skirtuką langelyje.

CTRL+TAB

Pradėti naują pastraipą.

ENTER

Pridėti naują eilutę lentelės pabaigoje.

TAB paskutinės eilutės pabaigoje

Priėjimas prie užduočių sričių ir jų naudojimas

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Pereiti į užduočių sritis iš kitos programos lango srities. (Gali tekti paspausti klavišą F6 daugiau nei kartą).

F6

Pasirinkti kitą arba ankstesnę parinktį užduočių srityje, kai užduočių sritis yra aktyvi.

TAB, SHIFT+TAB

Užduočių srities meniu rodyti visą komandų rinkinį.

CTRL+RODYKLĖ ŽEMYN

Judėti po pasirinkimus pasirinktame submeniu; dialogo lange judėti tarp konkrečių parinkčių parinkčių grupėje.

RODYKLĖ ŽEMYN arba RODYKLĖ AUKŠTYN

Atidaryti pasirinktą meniu arba vykdyti veiksmą, priskirtą pasirinktam mygtukui.

TARPO KLAVIŠAS arba ENTER

Atidaryti laikinąjį meniu; atidaryti pasirinkto galerijos elemento išplečiamąjį meniu.

SHIFT+F10

Pasirinkti pirmą arba paskutinę komandas iš meniu arba submeniu, kai jie yra matomi.

HOME, END

Slinkti aukštyn arba žemyn pasirinktame galerijos sąraše.

PAGE UP, PAGE DOWN

Judėti į pasirinkto galerijos sąrašo viršų arba apačią.

HOME, END

Uždaryti užduočių sritį.

CTRL+TARPO KLAVIŠAS, C

Atidaryti mainų sritį.

ALT+H, F, O

Pakeiskite užduočių srities dydį

 1. užduočių sritis paspauskite CTRL+TARPO KLAVIŠAS, jei norite, kad būtų rodomas papildomų komandų meniu.

 2. Naudodamiesi klavišu RODYKLĖ ŽEMYN pažymėkite komandą Dydis ir paspauskite klavišą ENTER.

 3. Naudodami rodyklių klavišus pakeiskite užduočių srities dydį. Norėdami keisti dydį po vieną pikselį, spauskite CTRL+ rodyklių klavišus.

Pastaba : Baigę keisti dydį, paspauskite ESC.

Dialogo langų naudojimas

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Pereiti prie kitos parinkties ar parinkčių grupės.

TAB

Pereiti prie ankstesnės parinkties ar parinkčių grupės.

SHIFT+TAB

Perjungti kitą dialogo lango skirtuką. (Skirtukas turi būti pažymėtas atidarytame dialogo lange)

RODYKLĖ ŽEMYN

Perjungti ankstesnio dialogo lango skirtuką. (Skirtukas turi būti pažymėtas atidarytame dialogo lange)

RODYKLĖ AUKŠTYN

Atidaryti pažymėtą išplečiamąjį sąrašą.

RODYKLĖ ŽEMYN, ALT+RODYKLĖ ŽEMYN

Atidaryti sąrašą, jei jis uždarytas, ir pereiti prie parinkties sąraše.

Pirmoji parinkties raidė išplečiamajame sąraše

Judėti tarp parinkčių atidarytame išplečiamajame sąraše arba parinkčių grupėje.

RODYKLĖ AUKŠTYN, RODYKLĖ ŽEMYN

Atlikti veiksmą, priskirtą pažymėtam mygtukui; pažymėti arba atžymėti pasirinktą žymės langelį.

TARPO KLAVIŠAS

Pažymėti parinktį; pažymėti arba atžymėti žymės langelį.

Parinktyje pabraukta raidė

Atlikti numatytajam dialogo lango mygtukui priskirtą veiksmą.

ENTER

Uždaryti pažymėtą išplečiamąjį sąrašą; atšaukti komandą ir uždaryti dialogo langą.

ESC

Redagavimo laukų naudojimas dialogo languose

Redagavimo laukas yra tuščias laukas, kuriame įvedate ar įklijuojate įrašą, pvz., savo vartotojo vardą ar aplanko kelią.

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Pereiti į įrašo pradžią.

HOME

Pereiti į įrašo pabaigą.

END

Pereiti per vieną simbolį į kairę arba į dešinę nurodyta tvarka.

RODYKLĖ KAIRĖN, RODYKLĖ DEŠINĖN

Pereiti per vieną žodį į kairę.

CTRL+RODYKLĖ KAIRĖN

Pereiti per vieną žodį į dešinę.

CTRL+RODYKLĖ DEŠINĖN

Pažymėti arba atšaukti žymėjimą per vieną simbolį į kairę.

SHIFT+RODYKLĖ KAIRĖN

Pažymėti arba atšaukti žymėjimą per vieną simbolį į dešinę.

SHIFT+RODYKLĖ DEŠINĖN

Pažymėti arba atšaukti žymėjimą per vieną žodį į kairę.

CTRL+SHIFT+RODYKLĖ KAIRĖN

Pažymėti arba atšaukti žymėjimą per vieną žodį į dešinę.

CTRL+SHIFT+RODYKLĖ DEŠINĖN

Pažymėti nuo žymeklio iki įrašo pradžios.

SHIFT+HOME

Pažymėti nuo žymeklio iki įrašo pabaigos.

SHIFT+END

Dialogo langų Atidaryti ir Įrašyti kaip naudojimas

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Atidaryti dialogo langą Atidaryti

ALT+F, tada O

Atidaryti dialogo langą Įrašyti kaip

ALT+F, tada A

Eiti per parinktis atidarytame išplečiamajame sąraše arba per parinkčių grupės parinktis

Rodyklių klavišai

Rodyti pasirinkto elemento, pavyzdžiui, aplanko arba failo, laikinąjį meniu.

SHIFT+F10

Judėti tarp parinkčių arba sričių dialogo lange.

TAB

Atidaryti failo kelio išskleidžiamąjį meniu

F4 arba ALT+Y

Atnaujinti failų sąrašą.

F5

Naršymas juostelėje

Prieiga prie bet kurios komandos keliais klavišo paspaudimais

 1. Spauskite ALT.

  Virš kiekvienos funkcijos, pasiekiamos esamame rodinyje, rodomi sparčiųjų klavišų patarimai.

  Skirtuko Failas spartieji klaviatūros klavišai

 2. Spauskite raidę, rodomą klavišo patarime virš priemonės, kurią norite naudoti.

 3. Atsižvelgiant į tai, kokią raidę paspausite, gali būti rodomi papildomi klavišų patarimai. Pavyzdžiui, jei skirtukas Vietos yra aktyvus ir jūs spausite N, bus rodomas skirtukas Įterpti kartu su jo grupių klavišų patarimais.

 4. Toliau spauskite raides, kol paspausite komandos ar valdiklio, kurį norite naudoti, raidę. Kai kuriais atvejais pirmiausia reikia paspausti grupės, kurioje yra komanda, raidę. Pavyzdžiui, jei skirtukas Pagrindinis yra aktyvus, paspaudę ALT+H, F, S, pateksite į sąrašo lauką Dydis, esantį grupėje Šriftas.

  Pastaba : Norėdami atšaukti vykdomą veiksmą ir paslėpti klavišų patarimus, spauskite ALT.

Aktyvinimo klaviatūra keitimas nenaudojant pelės

Dar vienas būdas panaudoti klaviatūrą dirbant su juostele yra perkelti aktyvinimą į skirtukus ir komandas, kol rasite norimą naudoti priemonę. Šioje lentelėje surašyta keletas būdų, kaip perkelti aktyvinimą klaviatūra nenaudojant pelės.

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Pasirinkite aktyvų juostelės skirtuką ir aktyvinkite prieigos klavišas.

ALT arba F10. Norėdami grįžti į dokumentą ir atšaukti prieigos klavišus, spauskite bet kurį iš šių klavišų dar kartą.

Pereiti kairėn arba dešinėn į kitą juostelės skirtuką.

F10 norint pasirinkti aktyvųjį skirtuką ir tada RODYKLĖ KAIRĖN, RODYKLĖ DEŠINĖN

Paslėpti arba rodyti juostelę.

CTRL+F1

Rodyti pasirinktos komandos laikinąjį meniu.

SHIFT+F10

Perkelti aktyvinimą, norint pasirinkti bet kurią šių lango sričių:

 • Aktyvų juostelės skirtuką

 • Bet kurias atidarytas užduočių sritis

 • Jūsų dokumentą

F6

Perkelti aktyvinimą į kiekvieną juostelės komandą pirmyn arba atgal.

TAB, SHIFT+TAB

Judėti žemyn, aukštyn, kairėn arba dešinėn tarp juostelės elementų.

RODYKLĖ ŽEMYN, RODYKLĖ AUKŠTYN, RODYKLĖ KAIRĖN, RODYKLĖ DEŠINĖN

Aktyvinti pasirinktą juostelės komandą arba valdiklį.

TARPO KLAVIŠAS arba ENTER

Atidaryti pasirinktą juostelės meniu arba galeriją.

TARPO KLAVIŠAS arba ENTER

Aktyvinti juostelės komandą arba valdiklį, norint keisti reikšmę.

ENTER

Baigti keisti reikšmę juostelės valdiklyje ir perkelti aktyvinimą atgal į dokumentą.

ENTER

Gauti žinyno paaiškinimus pasirinktos juostelės komandos arba valdiklio srityje. (Jei su pasirinkta komanda nesusieta jokia žinyno tema, vietoj jos rodoma bendra žinyno tema apie programą).

F1

Įprastos užduotys programoje „Microsoft Office PowerPoint“

Judėjimas tarp sričių

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Judėti tarp sričių pagal laikrodžio rodyklę įprastame rodinyje.

F6

Judėti tarp sričių prieš laikrodžio rodyklę įprastame rodinyje.

SHIFT+F6

Perjungti skirtukus Skaidrės ir Struktūra įprasto rodinio struktūros ir skaidrių srityse.

CTRL+SHIFT+TAB

Darbas su struktūra

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Didinti pastraipą.

ALT+SHIFT+RODYKLĖ KAIRĖN

Mažinti pastraipą.

ALT+SHIFT+RODYKLĖ DEŠINĖN

Pažymėtas pastraipas perkelti aukštyn.

ALT+SHIFT+RODYKLĖ AUKŠTYN

Pažymėtas pastraipas perkelti žemyn.

ALT+SHIFT+RODYKLĖ ŽEMYN

Rodyti antraštės 1 lygį.

ALT+SHIFT+1

Išplėsti tekstą po antrašte.

ALT+SHIFT+PLIUSO ŽENKLAS

Sutraukti tekstą po antrašte.

ALT+SHIFT+MINUSO ŽENKLAS

Darbas su figūromis, paveikslėliais, laukais, objektais ir WordArt objektais

Figūros įterpimas

 1. Norėdami pasirinkti Figūros, paspauskite ir atleiskite ALT, tada N, S, tada H.

 2. Naudokite rodyklių klavišus norėdami judėti tarp figūrų kategorijų ir pasirinkite norimą figūrą.

 3. Norėdami įterpti pasirinktą figūrą, paspauskite CTRL+ENTER.

Teksto lauko įterpimas

 1. Paspauskite ir atleiskite ALT, tada N, o tada X.

 2. Norėdami įterpti teksto lauką, paspauskite CTRL+ENTER.

Objekto įterpimas

 1. Paspauskite ir atleiskite ALT, tada N, tada J, kad pasirinktumėte Objektas.

 2. Norėdami judėti tarp objektų naudokite rodyklių klavišus.

 3. Įterpkite norimą objektą paspaudę CTRL+ENTER.

WordArt objekto įterpimas

 1. Paspauskite ir atleiskite ALT, tada N, tada W, kad pasirinktumėte WordArt.

 2. Norimam WordArt stiliui pasirinkti naudokite rodyklių klavišus, tada paspauskite ENTER.

 3. Įveskite norimą tekstą.

Figūros žymėjimas

Pastaba : Jei žymeklis yra tekste, paspauskite ESC.

 • Norėdami pasirinkti vieną figūrą, paspauskite klavišą TAB, kad judėtumėte į priekį (arba SHIFT+TAB, kad judėtumėte atgal) tarp objektų, kol bus rodomos objekto, kurį norite pasirinkti, dydžio nustatymo rankenėlės.

 • Norėdami pasirinkti keletą elementų, naudokite pasirinkimo sritį.

Figūrų, paveikslėlių ir WordArt objektų grupavimas ir išgrupavimas

 • Norėdami grupuoti figūras, paveikslėlius arba WordArt objektus, pažymėkite elementus, kuriuos norite grupuoti, ir paspauskite CTRL+G.

 • Norėdami išgrupuoti grupę, pažymėkite grupę ir tada paspauskite CTRL+SHIFT+G.

Tinklelio arba kreipiamųjų rodymas arba slėpimas

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Rodyti arba slėpti tinklelį.

SHIFT+F9

Rodyti arba slėpti kreipiamąsias.

ALT+F9

Figūros atributų kopijavimas

 1. Pažymėkite figūrą su atributais, kuriuos norite kopijuoti.

  Pastaba : Jei pažymėsite figūrą su tekstu, nukopijuosite ne tik figūros atributus, bet ir teksto išvaizdą bei stilių.

 2. Objekto atributams nukopijuoti paspauskite klavišus CTRL+SHIFT+C.

 3. Norėdami pasirinkti objektą, į kurį norite nukopijuoti atributus, paspauskite klavišą TAB arba SHIFT+TAB.

 4. Paspauskite klavišus CTRL+SHIFT+V.

Teksto ir objektų žymėjimas

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Žymėti vieną simbolį į dešinę.

SHIFT+RODYKLĖ DEŠINĖN

Žymėti vieną simbolį į kairę.

SHIFT+RODYKLĖ KAIRĖN

Žymėti iki žodžio galo.

CTRL+SHIFT+RODYKLĖ DEŠINĖN

Žymėti iki žodžio pradžios.

CTRL+SHIFT+RODYKLĖ KAIRĖN

Žymėti vieną eilutę aukštyn (žymikliu eilutės pradžioje).

SHIFT+RODYKLĖ AUKŠTYN

Žymėti vieną eilutę žemyn (žymikliu eilutės pradžioje).

SHIFT+RODYKLĖ ŽEMYN

Žymėti objektą (kai tekstas yra pažymėtame objekte).

ESC

Žymėti kitą objektą (kai pažymėtas vienas objektas).

TAB arba SHIFT+TAB, kol bus pažymėtas objektas

Žymėti tekstą objekte (su pažymėtu objektu).

ENTER

Žymėti visus objektus.

CTRL+A (skirtuke Skaidrės)

Žymėti visas skaidres.

CTRL+A (skaidrių rūšiuotuvo rodinyje)

Žymėti visą tekstą.

CTRL+A (skirtuke Struktūra)

Teksto ir objektų naikinimas ir kopijavimas

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Naikinti vieną simbolį į kairę.

TARPO KLAVIŠAS

Naikinti vieną žodį į kairę.

CTRL+TARPO KLAVIŠAS

Naikinti vieną simbolį į dešinę.

DELETE

Naikinti vieną žodį į dešinę.

Pastaba : Norint tai padaryti, žymiklis turi būti tarp žodžių.

CTRL+DELETE

Iškirpti pažymėtą objektą arba tekstą.

CTRL+X

Kopijuoti pažymėtą objektą arba tekstą.

CTRL+C

Įklijuoti iškirptą ar nukopijuotą objektą arba tekstą.

CTRL+V

Anuliuoti paskutinį veiksmą.

CTRL+Z

Perdaryti paskutinį veiksmą.

CTRL+Y

Kopijuoti tik formatavimą.

CTRL+SHIFT+C

Įklijuoti tik formatavimą.

CTRL+SHIFT+V

Atidaryti dialogo langą Specialusis įklijavimas.

CTRL+ALT+V

Judėjimas tekste

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Pereiti per vieną simbolį į kairę.

RODYKLĖ KAIRĖN

Pereiti per vieną simbolį į dešinę.

RODYKLĖ DEŠINĖN

Pereiti per vieną eilutę aukštyn.

RODYKLĖ AUKŠTYN

Pereiti per vieną eilutę žemyn.

RODYKLĖ ŽEMYN

Pereiti per vieną žodį į kairę.

CTRL+RODYKLĖ KAIRĖN

Pereiti per vieną žodį į dešinę.

CTRL+RODYKLĖ DEŠINĖN

Pereiti į eilutės pabaigą.

END

Pereiti į eilutės pradžią.

HOME

Pereiti per vieną pastraipą į viršų.

CTRL+RODYKLĖ AUKŠTYN

Pereiti per vieną pastraipą žemyn.

CTRL+RODYKLĖ ŽEMYN

Pereiti į teksto lauko pabaigą.

CTRL+END

Pereiti į teksto lauko pradžią.

CTRL+HOME

Pereiti prie kitos antraštės ar pagrindinio teksto vietos rezervavimo ženklo. Jei tai paskutinis vietos rezervavimo ženklas skaidrėje, šis veiksmas įtrauks naują skaidrę, kurios maketas toks pat kaip pradinės skaidrės.

CTRL+ENTER

Pereiti prie paskutinio veiksmo Rasti kartojimo.

SHIFT+F4

Judėjimas ir darbas lentelėse

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Pereiti į kitą langelį.

TAB

Pereiti į ankstesnį langelį.

SHIFT+TAB

Pereiti į kitą eilutę.

RODYKLĖ ŽEMYN

Pereiti į ankstesnę eilutę.

RODYKLĖ AUKŠTYN

Įterpti skirtuką langelyje.

CTRL+TAB

Pradėti naują pastraipą.

ENTER

Pridėti naują eilutę lentelės pabaigoje.

TAB paskutinės eilutės pabaigoje

Susietojo arba įdėtojo objekto redagavimas

 1. Kad pasirinktumėte norimą objektą, paspauskite TAB arba SHIFT+TAB.

 2. Norėdami matyti laikinąjį meniu, spauskite SHIFT+F10.

 3. Naudokite RODYKLĘ ŽEMYN, kol bus pažymėtas Darbalapio objektas, paspauskite RODYKLĘ Į DEŠINĘ, kad pažymėtumėte Redaguoti ir paspauskite ENTER.

  Pastaba : Komandos pavadinimas kontekstiniame meniu priklauso nuo įdėto arba susieto meniu. Pavyzdžiui, įdėtajame „Microsoft Office Excel“ darbalapyje yra komanda Darbalapio objektas, o įdėtajame „Microsoft Office Visio“ piešinyje yra komanda „Visio“ objektas.

Simbolių ir pastraipų formatavimas ir lygiavimas

Šrifto arba jo dydžio keitimas

Pastaba : Norėdami naudoti šiuos sparčiuosius klaviatūros klavišus, pirmiausia turite pažymėti norimą pakeisti tekstą.

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Norėdami pakeisti šriftą, atidarykite dialogo langą Šriftas.

CTRL+SHIFT+F

Didinti šrifto dydį.

CTRL+SHIFT+>

Mažinti šrifto dydį.

CTRL+SHIFT+<

Simbolių formatų taikymas

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Norėdami keisti simbolių formatavimą, atidarykite dialogo langą Šriftas.

CTRL+T

Keisti sakinio raides į mažąsias arba didžiąsias.

SHIFT+F3

Taikyti paryškintąjį formatavimą.

CTRL+B

Taikyti pabraukimą.

CTRL+U

Taikyti pasvirąjį formatavimą.

CTRL+I

Taikyti apatinio indekso formatavimą (automatinį išdėstymą).

CTRL+LYGYBĖS ŽENKLAS

Taikyti viršutinio indekso formatavimą (automatinį išdėstymą).

CTRL+SHIFT+PLIUSO ŽENKLAS

Šalinti simbolių formatavimą neautomatiniu būdu, pavyzdžiui, apatinį ir viršutinį indeksą.

CTRL+TARPO KLAVIŠAS

Įterpti hipersaitą.

CTRL+K

Teksto formatų kopijavimas

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Kopijuoti formatus.

CTRL+SHIFT+C

Įklijuoti formatus.

CTRL+SHIFT+V

Pastraipų lygiavimas

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Centruoti pastraipą.

CTRL+E

Lygiuoti pastraipą.

CTRL+J

Lygiuoti pastraipą kairėje.

CTRL+L

Lygiuoti pastraipą dešinėje.

CTRL+R

Pristatymo paleidimas

Šiuos sparčiuosius klaviatūros klavišus galite naudoti leisdami pateiktį rodinyje Skaidrių demonstravimas.

Skaidrių demonstravimo spartieji klavišai

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Paleisti pateiktį nuo pradžių.

F5

Atlikti paskesnę animaciją arba pereiti prie kitos skaidrės.

N, ENTER, PAGE DOWN, RODYKLĖ DEŠINĖN, RODYKLĖ ŽEMYN arba TARPO KLAVIŠAS

Atlikti ankstesnę animaciją arba grįžti į ankstesnę skaidrę.

P, PAGE UP, RODYKLĖ KAIRĖN, RODYKLĖ AUKŠTYN arba BACKSPACE

Eiti į skaidrę numeris.

numeris+ENTER

Rodyti tuščią juodą skaidrę arba iš tuščios juodos skaidrės grįžti į pristatymą.

B arba TAŠKAS

Rodyti tuščią baltą skaidrę arba iš tuščios baltos skaidrės grįžti į pristatymą.

W arba KABLELIS

Sustabdyti arba iš naujo pradėti automatinį pristatymą.

S

Baigti pristatymą.

ESC arba BRŪKŠNELIS

Trinti ekrane esančius komentarus.

E

Eiti į kitą skaidrę, jei ji paslėpta.

H

Peržiūrint nustatyti naują laiką.

T

Peržiūrint naudoti pradinį laiką.

O

Peržiūrint naudoti pelės klavišą, norint judėti pirmyn.

M

Iš naujo įrašyti skaidrės pasakojimą ir laiko nustatymą

R

Grįžti į pirmąją skaidrę.

Paspauskite ir laikykite nuspaudę dešinįjį ir kairįjį pelės mygtuką 2 sekundes

Rodyti arba nerodyti strėlytės formos žymiklio

A arba =

Pakeisti žymiklį į rašiklį.

CTRL+P

Pakeisti žymiklį į rodyklę.

CTRL+A

Pakeisti žymiklį į trintuką

CTRL+E

Rodyti arba slėpti žymėjimą rašalu

CTRL+M

Iškart slėpti žymiklį ir naršymo mygtuką.

CTRL+H

Slėpti žymiklį ir naršymo mygtuką po 15 sekundžių.

CTRL+U

Rodyti dialogo langą Visos skaidrės

CTRL+S

Rodyti kompiuterio užduočių juostą

CTRL+T

Rodyti laikinąjį meniu.

SHIFT+F10

Eiti į pirmąjį skaidrės hipersaitą.

TAB

Eiti į paskutinį arba ankstesnį skaidrės hipersaitą.

SHIFT+TAB

Atlikti pažymėto hipersaito pelės spustelėjimo veiksmą.

ENTER pažymėjus hipersaitą

Medijos spartieji klavišai pateikties rodymo metu

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Sustabdyti medijos leidimą

ALT+Q

Perjungti grojimo ir pristabdymo režimus

ALT+P

Eiti į kitą žymelę

ALT+END

Eiti į ankstesnę žymelę

ALT+HOME

Padidinti garsumą

ALT+ rodyklė aukštyn

Sumažinti garsumą

ALT + rodyklė žemyn

Ieškoti toliau

ALT + SHIFT + PAGE DOWN

Ieškoti atgal

ALT + SHIFT + PAGE UP

Nutildyti garsą

ALT+U

Patarimas : Norėdami pamatyti valdiklių sąrašą, galite paspausti F1.

Naršymas žiniatinklio pristatymuose

Šie klavišai skirti žiniatinklio pristatymo peržiūrai naršyklėje „Microsoft Internet Explorer 4.0“ arba vėlesnėje jos versijoje.

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Judėti pirmyn per žiniatinklio pristatymo, adresų juostos ir saitų juostos hipersaitus.

TAB

Judėti atgal per žiniatinklio pristatymo, adresų juostos ir saitų juostos hipersaitus.

SHIFT+TAB

Atlikti pažymėto hipersaito pelės spustelėjimo veiksmą.

ENTER

Eiti į kitą skaidrę.

TARPO KLAVIŠAS

Pasirinkimo srities priemonės naudojimas

Žymėjimo srityje naudokite šiuos sparčiuosius klaviatūros klavišus.

Norėdami paleisti žymėjimo sritį, paspauskite Alt, tada H, tada S, tada L ir tada P.

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Perkelti aktyvinimą į skirtingas sritis.

F6

Rodyti kontekstinį meniu.

SHIFT+F10

Perkelti aktyvinimą į vieną elementą ar grupę.

RODYKLĖ AUKŠTYN arba RODYKLĖ ŽEMYN

Perkelti aktyvinimą iš elemento, esančio grupėje, į jo pirminę grupę.

RODYKLĖ KAIRĖN

Perkelti aktyvinimą iš grupės į pirmą jos elementą.

RODYKLĖ DEŠINĖN

Išplėsti suaktyvintą grupę ir visas jos antrines grupes.

* (tik skaitinėje klaviatūroje)

Išplėsti suaktyvintą grupę.

+ (tik skaitinėje klaviatūroje)

Sutraukti suaktyvintą grupę.

- (tik skaitinėje klaviatūroje)

Perkelti aktyvinimą į elementą ir jį pažymėti.

SHIFT+RODYKLĖ AUKŠTYN arba SHIFT+RODYKLĖ ŽEMYN

Pažymėti suaktyvintą elementą.

TARPO KLAVIŠAS arba ENTER

Atžymėti suaktyvintą elementą.

SHIFT+TARPO KLAVIŠAS arba SHIFT+ENTER

Perkelti pažymėtą elementą pirmyn.

CTRL+SHIFT+F

Perkelti pažymėtą elementą atgal.

CTRL+SHIFT+B

Rodyti arba slėpti suaktyvintą elementą.

CTRL+SHIFT+S

Pervardyti suaktyvintą elementą.

F2

Pasirinkimo srityje perjungti medžio rodinio ir mygtukų Rodyti viską ir Slėpti viską aktyvinimą klaviatūra.

TAB arba SHIFT+TAB

Sutraukti visas grupes.

Pastaba : Norint naudoti šį spartųjį klavišą, reikia pereiti į žymėjimo srities medžio rodinį.

ALT+SHIFT+1

Išplėsti visas grupes.

ALT+SHIFT+9

Norėdami priskirti pasirinktinius sparčiuosius klaviatūros klavišus meniu elementams, įrašytoms makrokomandoms ir „Visual Basic for Applications“ (VBA) kodui programoje Office PowerPoint 2007, turite naudoti trečiosios šalies priedą, pavyzdžiui, programos „PowerPoint“ sparčiųjų klavišų tvarkytuvą, kurį galima atsisiųsti iš „OfficeOne“priedai, skirti programai „PowerPoint“.

Ar ši informacija buvo naudinga?

Puiku! Turite daugiau atsiliepimų?

Kaip galėtume tai pagerinti?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

×