Spartieji klaviatūros klavišai programoje PowerPoint 2007

Svarbu :  Šis straipsnis išverstas naudojant mašininį vertimą, žr. atsakomybės atsisakymą. Su šio straipsnio versija anglų kalba galite susipažinti čia .

Ką reikia žinoti, naudojant sparčiuosius klaviatūros klavišus

Spartieji klaviatūros klavišai, aprašyti šioje žinyno temoje, paremti amerikietiškos klaviatūros išdėstymu. Kitokių išdėstymų klavišai gali netiksliai atitikti amerikietiškos klaviatūros klavišus.

Kai spaudžiami du ar daugiau klavišų vienu metu, klavišai, kuriuos reikia spausti, atskiriami pliuso ženklu (+). Kai spaudžiamas klavišas ir tuoj pat kitas, klavišai, kuriuos reikia spausti, atskiriami kableliu (,).

Pastaba : Jei norite šią temą išsispausdinti, paspauskite mygtuką TAB, kad pasirinktumėte Rodyti viską, paspauskite ENTER, paskui paspauskite CTRL+P.

Internetinis žinynas

Spartieji klavišai, skirti žinyno langui naudoti

Žinyno langas leidžia pasiekti visą „Office“ žinyno turinį. Žinyno lange rodomos temos ir kitas žinyno turinys.

Žinyno lange

Norėdami atlikti šiuos veiksmus

Paspauskite

Atidaryti žinyno langą.

F1

Uždaryti žinyno langą.

ALT + F4

Perjungti į žinyno langą arba aktyvią programą.

ALT+TAB

Grįžti į programos PowerPoint pagrindinį puslapį.

ALT+HOME

Žinyno lange pažymėti kitą elementą.

TAB

Žinyno lange pažymėti ankstesnį elementą.

SHIFT + TAB

Atlikti veiksmą su pažymėtuoju elementu.

ENTER

Žinyno lango sekcijoje Naršyti PowerPoint žinyne atitinkamai pasirinkti kitą arba ankstesnį elementą.

TAB, SHIFT+TAB

Žinyno lango sekcijoje Naršyti PowerPoint žinyne atitinkamai išplėsti arba sutraukti pasirinktą elementą.

ENTER

Temos viršuje pasirinkti kitą paslėptą tekstą ar hipersaitą, įskaitant Rodyti viską arba Slėpti viską.

TAB

Pasirinkti ankstesnį paslėptą tekstą arba hipersaitą.

SHIFT + TAB

Atlikti pažymėtų komandų Rodyti viską, Slėpti viską, pažymėto paslėpto teksto arba hipersaito veiksmą.

ENTER

Grįžti į ankstesnę žinyno temą (mygtukas Atgal).

ALT+RODYKLĖ KAIRĖN arba BACKSPACE

Pereiti prie paskesnės žinyno temos (mygtukas Pirmyn).

ALT+RODYKLĖ DEŠINĖN

Lėtai slinkti atitinkamai aukštyn ar žemyn dabar rodomoje temoje.

RODYKLĖ AUKŠTYN, RODYKLĖ ŽEMYN

Rodomoje žinyno temoje slinkti didesnę informacijos dalį aukštyn arba žemyn.

PAGE UP, PAGE DOWN

Rodyti žinyno lango komandų meniu. Tam reikia, kad žinyno langas būtų aktyvus (spustelėkite žinyno lange).

SHIFT + F10

Stabdyti paskutinį veiksmą (mygtukas Stabdyti).

ESC

Atnaujinti langą (mygtukas Naujinti).

F5

Spausdinti dabartinę žinyno temą.

Pastaba : Jei dabartinėje žinyno temoje žymeklio nėra, spustelėkite F6 ir tada spauskite CTRL+P.

CTRL+P

Keisti ryšio būseną. Gali reikėti paspausti klavišą F6 daugiau nei kartą.

F6 (kol aktyvus langas Įveskite ieškotinus žodžius), TAB, RODYKLĖ ŽEMYN

Įvesti tekstą lange Įveskite ieškotinus žodžius. Gali reikėti paspausti klavišą F6 daugiau nei kartą.

F6

Perjungti sritis žinyno lange; pavyzdžiui, perjungti įrankių juostą į langą Įveskite ieškotinus žodžius ir sąrašą Ieškoti.

F6

Medžio rodinio turinyje pasirinkti kitą arba ankstesnį elementą.

RODYKLĖ AUKŠTYN, RODYKLĖ ŽEMYN

Peržiūrėti, išplėsti arba sutraukti elementus medžio rodinio turinyje.

RODYKLĖ KAIRĖN, RODYKLĖ DEŠINĖN

„Microsoft Office“ pagrindinė informacija

Rodyti ir naudoti langus

Norėdami atlikti šiuos veiksmus

Paspauskite

Perjungti kitą langą.

ALT + TAB

Perjungti ankstesnį langą.

ALT + SHIF + TAB

Uždaryti aktyvų langą.

CTRL + W arba CTRL + F4

Atkurti aktyvaus lango dydį jį maksimizavus.

CTRL+F5

Pereiti į užduočių sritis iš kitos programos lango srities (laikrodžio rodyklės kryptimi). Gali reikėti paspausti klavišą F6 daugiau nei kartą.

Pastaba : Jei paspaudus F6 nerodoma norima užduočių sritis, paspauskite ALT ir pabandykite pereiti į juostelę, priklausančią „Microsoft Office Fluent“ vartotojo sąsaja, tada paspauskite CTRL+TAB, kad pereitumėte į užduoties sritį. Juostelė priklauso naujai „Microsoft Office Fluent“ vartotojo sąsaja. Ji pakeičia įvairius meniu ir įrankių juostas, kad vienoje vietoje galima būtų lengvai rasti visas reikalingas komandas.

F6

Programos lange pereiti į sritį iš kitos srities (prieš laikrodžio rodyklę).

SHIFT + F6

Perjungti kitą langą, kai atidaryti keli langai.

CTRL + F6

Perjungti ankstesnį langą.

CTRL+SHIFT+F6

Atlikti komandą Perkelti (lango meniu Valdiklis), kai dokumento langas nėra maksimizuotas. Langui perkelti naudokite rodyklių klavišus, o pabaigę spauskite klavišą ESC.

CTRL+F7

Atlikti komandą Dydis (lango meniu Valdiklis), kai dokumento langas nėra maksimizuotas. Norėdami keisti lango dydį, spauskite rodyklių klavišus, o pabaigę spauskite klavišą ESC.

CTRL+F8

Minimizuoti langą iki piktogramos (veikia tik kai kuriose Microsoft Office programose).

CTRL + F9

Maksimizuoti arba atkurti pasirinktą langą.

CTRL + F10

Kopijuoti ekrano paveikslėlį į mainų sritį.

PRINT SCREEN

Kopijuoti pasirinkto lango paveikslėlį į mainų sritį.

ALT + PRINT SCREEN

Keisti šriftą arba jo dydį

Norėdami atlikti šiuos veiksmus

Paspauskite

Keisti šriftą

CTRL + SHIFT + F

Keisti šrifto dydį

CTRL+SHIFT+P

Padidinti pasirinkto teksto šrifto dydį.

CTRL + SHIFT + >

Sumažinti pasirinkto teksto šrifto dydį.

CTRL + SHIFT + <

Judėjimas tekste ir langeliuose

Norėdami atlikti šiuos veiksmus

Paspauskite

Pereiti per vieną simbolį į kairę.

RODYKLĖ KAIRĖN

Pereiti per vieną simbolį į dešinę.

RODYKLĖ DEŠINĖN

Pereiti per vieną eilutę aukštyn.

RODYKLĖ AUKŠTYN

Pereiti per vieną eilutę žemyn.

RODYKLĖ ŽEMYN

Pereiti per vieną žodį į kairę.

CTRL + RODYKLĖ KAIRĖN

Pereiti per vieną žodį į dešinę.

CTRL+RODYKLĖ DEŠINĖN

Pereiti į eilutės pabaigą.

END

Pereiti į eilutės pradžią.

HOME

Pereiti per vieną pastraipą į viršų.

CTRL+RODYKLĖ AUKŠTYN

Pereiti per vieną pastraipą žemyn.

CTRL + RODYKLĖ ŽEMYN

Pereiti į teksto lauko pabaigą.

CTRL + END

Pereiti į teksto lauko pradžią.

CTRL + HOME

Pereiti prie kito antraštės arba pagrindinio teksto vietos rezervavimo ženklo programoje Microsoft Office PowerPoint. Jei tai paskutinis vietos rezervavimo ženklas skaidrėje, bus įtraukta nauja skaidrė, kurios maketas toks pat, kaip ir pradinės skaidrės.

CTRL + ENTER

Pakartoti paskutinį veiksmą Rasti.

SHIFT + F4

Radimas ir keitimas

Norėdami atlikti šiuos veiksmus

Paspauskite

Atidaryti dialogo langą Radimas.

CTRL+F

Atidaryti dialogo langą Keitimas.

CTRL+H

Pakartokite paskutiniąją komandą Rasti.

SHIFT + F4

Judėjimas ir darbas lentelėse

Norėdami atlikti šiuos veiksmus

Paspauskite

Pereiti į kitą langelį.

TAB

Pereiti į ankstesnį langelį.

SHIFT + TAB

Pereiti į kitą eilutę.

RODYKLĖ ŽEMYN

Pereiti į ankstesnę eilutę.

RODYKLĖ AUKŠTYN

Įterpti skirtuką langelyje.

CTRL + TAB

Pradėti naują pastraipą.

ENTER

Pridėti naują eilutę lentelės pabaigoje.

TAB paskutinės eilutės pabaigoje

Prieiga prie užduočių sričių ir jų naudojimas

Norėdami atlikti šiuos veiksmus

Paspauskite

Pereiti į užduočių sritis iš kitos srities programos lange. (Gali tekti paspausti klavišą F6 daugiau nei kartą).

F6

Pasirinkti kitą arba ankstesnę parinktį užduočių srityje, kai užduočių sritis yra aktyvi.

TAB, SHIFT+TAB

Užduočių srities meniu rodyti visą komandų rinkinį.

CTRL + RODYKLĖ ŽEMYN

Judėti po pasirinkimus pasirinktame submeniu; dialogo lange judėti tarp konkrečių parinkčių parinkčių grupėje.

RODYKLĖ ŽEMYN arba RODYKLĖ AUKŠTYN

Atidaryti pasirinktą meniu arba vykdyti veiksmą, priskirtą pasirinktam mygtukui.

TARPO KLAVIŠAS arba ENTER

Atidaryti laikinąjį meniu; atidaryti pasirinkto galerijos elemento išplečiamąjį meniu.

SHIFT+F10

Pasirinkti pirmą arba paskutinę komandas iš meniu arba submeniu, kai jie yra matomi.

HOME, END

Slinkti aukštyn arba žemyn pasirinktame galerijos sąraše.

PAGE UP, PAGE DOWN

Judėti į pasirinkto galerijos sąrašo viršų arba apačią.

HOME, END

Uždaryti užduočių sritį.

CTRL+TARPO KLAVIŠAS, C

Atidaryti mainų sritį.

ALT+H, F, O

Pasiekti ir naudoti intelektualiąsias žymes

Norėdami atlikti šiuos veiksmus

Paspauskite

Rodyti intelektualiosios žymės meniu arba pranešimą. Jei yra daugiau nei viena intelektualioji žymė, perjungti kitą intelektualiąją žymę ir rodyti jos meniu ar pranešimą.

ALT + SHIFT + F10

Pasirinkti kitą intelektualiosios žymės meniu elementą.

RODYKLĖ ŽEMYN

Pasirinkti ankstesnį intelektualiosios žymės meniu elementą.

RODYKLĖ AUKŠTYN

Atlikti veiksmą su pasirinktu intelektualiosios žymės meniu elementu.

ENTER

Uždaryti intelektualiosios žymės meniu arba pranešimą.

ESC

Patarimai

 • Galite paprašyti, kad jus įspėtų garso signalu, kai atsiras intelektualioji žymė. Norint girdėti garso signalus reikalinga garso plokštė. Taip pat jūsų kompiuteryje turi būti įdiegta Microsoft Office Sounds.

 • Jei turite prieigą prie žiniatinklio, galite atsisiųsti „Microsoft Office Sounds“ iš „Microsoft Office Online“ svetainės. Įdiegę garso failus, Microsoft Office Access 2007, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007 arba Microsoft Office Word 2007 atlikite šiuos veiksmus:

  1. "Microsoft Office" mygtukas Mygtuko paveikslėlis , paspauskite ALT + F, ir tada paspauskite raidę I Programos parinktis.

  2. Norėdami pereiti į Išsamiau spauskite raidę A arba ieškokite naudodami klavišus RODYKLĖ AUKŠTYN arba RODYKLĖ ŽEMYN.

  3. Kategorijos Išsamiau temoje Bendrosios norėdami pažymėti žymės langelį Pateikti atsiliepimus su garsu spauskite ALT+F, spauskite TAB, kol prieisite prie mygtuko Gerai ir tada spauskite ENTER.

   Pastaba : Kai pažymėsite arba atžymėsite šį žymės langelį, nustatymas paveiks visas Office programas, turinčias garso palaikymą.

Pakeiskite užduočių srities dydį

 1. užduočių sritis paspauskite CTRL+TARPO KLAVIŠĄ, jei norite, kad būtų rodomas papildomų komandų meniu.

 2. Naudodamiesi klavišu RODYKLĖ ŽEMYN pažymėkite komandą Dydis ir paspauskite klavišą ENTER.

 3. Naudodami rodyklių klavišus pakeiskite užduočių srities dydį. Norėdami keisti dydį po vieną pikselį, spauskite CTRL+ rodyklių klavišus.

Pastaba : Baigę keisti dydį, paspauskite ESC.

Naudoti dialogų langus

Norėdami atlikti šiuos veiksmus

Paspauskite

Pereiti prie kitos parinkties ar parinkčių grupės.

TAB

Pereiti prie ankstesnės parinkties ar parinkčių grupės.

SHIFT + TAB

Pereiti prie kito skirtuko dialogo lange

CTRL + TAB

Pereiti prie ankstesnio skirtuko dialogo lange

CTRL+SHIFT+TAB

Atidaryti pažymėtą išplečiamąjį sąrašą.

ALT+RODYKLĖ ŽEMYN

Atidaryti sąrašą, jei jis uždarytas, ir pereiti prie parinkties sąraše.

Pirmoji parinkties raidė išplečiamajame sąraše

Judėti tarp parinkčių atidarytame išplečiamajame sąraše arba parinkčių grupėje.

Rodyklių klavišai

Uždaryti pažymėtą išplečiamąjį sąrašą; atšaukti komandą ir uždaryti dialogo langą.

ESC

Atlikti veiksmą, priskirtą pažymėtam mygtukui; pažymėti arba atžymėti pasirinktą žymės langelį.

TARPO KLAVIŠAS

Pažymėti parinktį; pažymėti ar išvalyti žymės langelio žymę.

ALT+ parinktyje pabraukta raidė

Atlikti numatytajam dialogo lango mygtukui priskirtą veiksmą.

ENTER

Naudoti redagavimo laukus dialogų languose

Redagavimo laukas yra vieta, kurioje jūs įvedate ar įklijuojate įrašą, pvz., savo vartotojo vardą ar aplanko kelią.

Norėdami atlikti šiuos veiksmus

Paspauskite

Pereiti į įrašo pradžią.

HOME

Pereiti į įrašo pabaigą.

END

Pereiti per vieną simbolį į kairę arba į dešinę nurodyta tvarka.

RODYKLĖ KAIRĖN, RODYKLĖ DEŠINĖN

Pereiti per vieną žodį į kairę.

CTRL + RODYKLĖ KAIRĖN

Pereiti per vieną žodį į dešinę.

CTRL + RODYKLĖ DEŠINĖN

Pažymėti arba atšaukti žymėjimą per vieną simbolį į kairę.

SHIFT + RODYKLĖ KAIRĖN

Pažymėti arba atšaukti žymėjimą per vieną simbolį į dešinę.

SHIFT + RODYKLĖ DEŠINĖN

Pažymėti arba atšaukti žymėjimą per vieną žodį į kairę.

CTRL + SHIFT + RODYKLĖ KAIRĖN

Pažymėti arba atšaukti žymėjimą per vieną žodį į dešinę.

CTRL+SHIFT+RODYKLĖ DEŠINĖN

Pažymėti nuo žymeklio iki įrašo pradžios.

SHIFT+HOME

Pažymėti nuo žymeklio iki įrašo pabaigos.

SHIFT+END

Naudoti dialogo langus Atidaryti ir Įrašyti kaip

Norėdami atlikti šiuos veiksmus

Paspauskite

Eiti į ankstesnį aplanką. Mygtuko paveikslėlis

ALT + 1

Vienu lygiu Mygtuko paveikslėlis mygtukas: atidaryti aplanką vienu lygiu aukščiau atidarytame aplanke.

ALT + 2

Mygtukas Naikinti Mygtuko paveikslėlis : naikinti pasirinktą aplanką arba failą.

ALT+3 arba DELETE

Mygtukas Kurti naują aplanką Mygtuko paveikslėlis : kurti naują aplanką.

ALT + 4

Mygtukas Rodiniai Mygtuko paveikslėlis : perjungti galimus aplanko rodinius.

ALT+5

Rodyti meniu Įrankiai: mygtukas Įrankiai.

ALT+L

Rodyti pasirinkto elemento, pavyzdžiui, aplanko arba failo, laikinąjį meniu.

SHIFT + F10

Judėti tarp dialogo lango parinkčių ar sričių

TAB

Atidaryti sąrašą Kur ieškoti.

F4 arba ALT + I

Atnaujinti failų sąrašą.

F5

Juostelės, priklausančios naujai „Office Fluent“ vartotojo sąsaja, naršymas

Kaip pasiekti bet kurią komandą keliais klavišų paspaudimais

 1. Paspauskite ALT.

  Virš kiekvienos priemonės, kuri prieinama esamame rodinyje, rodomi klavišų patarimai. Šis pavyzdys yra iš programos Microsoft Office Word.

  Juostelė su rodomais klaviatūros patarimais

 2. Paspauskite raidę, rodomą klavišo patarime virš savybės, kurią norite naudoti.

 3. Atsižvelgiant į tai, kokią raidę paspausite, gali būti rodomi papildomi klavišų patarimai. Pavyzdžiui, jei skirtukas Vietos yra aktyvus ir jūs spausite N, bus rodomas skirtukas Įterpti kartu su jo grupių klavišų patarimais.

 4. Toliau spauskite raides, kol paspausite komandos ar valdiklio, kurį norite naudoti, raidę. Kai kuriais atvejais pirmiausia reikia paspausti grupės, kurioje yra komanda, raidę. Pavyzdžiui, paspaudę ALT+H, F, S, pateksite į sąrašo lauką Dydis, esantį grupėje Šriftas.

  Pastaba : Norėdami atšaukti veiksmą, kurį atliekate ir paslėpti klavišų patarimus, paspauskite ALT.

Kaip pakeisti įvesties klaviatūra vietą nenaudojant pelės

Dar vienas būdas panaudoti klaviatūrą dirbant su juostele yra perkelti aktyvinimą į skirtukus ir komandas, kol rasite norimą naudoti priemonę. Šioje lentelėje surašyta keletas būdų, kaip perkelti aktyvinimą klaviatūra nenaudojant pelės.

Norėdami atlikti šiuos veiksmus

Paspauskite

Pasirinkti aktyvų juostelės skirtuką ir aktyvinti sparčiųjų klavišų seką.

ALT arba F10. Norėdami grįžti į dokumentą ir atšaukti sparčiųjų klavišų seką, dar kartą paspauskite vieną iš šių mygtukų.

Pereiti kairėn arba dešinėn į kitą juostelės skirtuką.

F10 norint pasirinkti aktyvųjį skirtuką ir tada RODYKLĖ KAIRĖN, RODYKLĖ DEŠINĖN

Paslėpti arba rodyti juostelę.

CTRL + F1

Rodyti pasirinktos komandos laikinąjį meniu.

SHIFT + F10

Perkelti įvesties klaviatūra vietą ir pasirinkti šias lango sritis:

 • Aktyvų juostos skirtuką

 • Bet kurią atidarytą užduočių sritį

 • Savo dokumentą

F6

Perkelti aktyvinimą į kiekvieną juostelės komandą pirmyn arba atgal.

TAB, SHIFT+TAB

Judėti žemyn, aukštyn, kairėn arba dešinėn tarp juostelės elementų.

RODYKLĖ ŽEMYN, RODYKLĖ AUKŠTYN, RODYKLĖ KAIRĖN, RODYKLĖ DEŠINĖN

Aktyvinti pasirinktą juostelės komandą arba valdiklį.

TARPO KLAVIŠAS arba ENTER

Atidaryti pasirinktą juostelės meniu arba galeriją.

TARPO KLAVIŠAS arba ENTER

Aktyvinti juostelės komandą arba valdiklį, norint keisti reikšmę.

ENTER

Baigti keisti reikšmę juostelės valdiklyje ir perkelti aktyvinimą atgal į dokumentą.

ENTER

Gauti pagalbos dėl pasirinktos juostelės komandos ar valdiklio. (Jei su pasirinkta komanda nesusieta jokia žinyno tema, bus rodoma bendra žinyno tema apie programą.)

F1

Įprastos užduotys programoje Microsoft Office PowerPoint

Judėti tarp sričių

Norėdami atlikti šiuos veiksmus

Paspauskite

Judėti tarp sričių pagal laikrodžio rodyklę įprastame rodinyje.

F6

Judėti tarp sričių prieš laikrodžio rodyklę įprastame rodinyje.

SHIFT+F6

Perjungti skirtukus Skaidrės ir Struktūra įprasto rodinio struktūros ir skaidrių srityse.

CTRL+SHIFT+TAB

Darbas su struktūra

Norėdami atlikti šiuos veiksmus

Paspauskite

Didinti pastraipą.

ALT + SHIFT + RODYKLĖ KAIRĖN

Mažinti pastraipą.

ALT+SHIFT+RODYKLĖ DEŠINĖN

Pažymėtas pastraipas perkelti aukštyn.

ALT + SHIFT + RODYKLĖ AUKŠTYN

Perkelti pažymėtas pastraipas žemyn.

ALT+SHIFT+RODYKLĖ ŽEMYN

Rodyti antraštės 1 lygį.

ALT+SHIFT+1

Išplėsti tekstą po antrašte.

ALT+SHIFT+PLIUSO ŽENKLAS

Sutraukti tekstą po antrašte.

ALT+SHIFT+MINUSO ŽENKLAS

Darbas su figūromis, paveikslėliais, laukais, objektais ir „WordArt“ objektais

Figūros įterpimas

 1. Norėdami pasirinkti Figūros, paspauskite ir atleiskite ALT, tada N, S, tada H.

 2. Naudokite rodyklių klavišus norėdami judėti tarp figūrų kategorijų ir pasirinkite norimą figūrą.

 3. Norėdami įterpti pasirinktą figūrą, paspauskite CTRL+ENTER.

Lauko įterpimas

 1. Paspauskite ir atleiskite ALT, tada paspauskite N.

 2. Paspaudę TAB persikelsite prie Teksto laukas, kuris yra skirtuko Įterpti grupėje Tekstas.

 3. Norėdami įterpti teksto lauką, paspauskite CTRL+ENTER.

Įterpti objektą

 1. Paspauskite ir atleiskite ALT, tada N, tada J, kad pasirinktumėte Objektas.

 2. Norėdami judėti tarp objektų naudokite rodyklių klavišus.

 3. Įterpkite norimą objektą paspaudę CTRL+ENTER.

Įterpti WordArt

 1. Paspauskite ir atleiskite ALT, tada N, tada W, kad pasirinktumėte WordArt.

 2. Norimam WordArt stiliui pasirinkti naudokite rodyklių klavišus, tada paspauskite ENTER.

 3. Įveskite norimą tekstą.

Figūros žymėjimas

Pastaba : Jei žymeklis yra tekste, paspauskite ESC.

 • Norėdami pasirinkti vieną figūrą, paspauskite klavišą TAB, kad judėtumėte į priekį (arba SHIFT+TAB, kad judėtumėte atgal) tarp objektų, kol bus rodomos objekto, kurį norite pasirinkti, dydžio nustatymo rankenėlės.

 • Norėdami pažymėti kelis elementus, naudokite žymėjimo sritį.

Figūrų, paveikslėlių ir „WordArt“ objektų grupavimas ir išgrupavimas

 • Norėdami grupuoti figūras, paveikslėlius arba WordArt objektus, pažymėkite elementus, kuriuos norite grupuoti, ir paspauskite CTRL + G.

 • Norėdami išgrupuoti grupę, pažymėkitegrupę, ir paspauskite CTRL + SHIFT + G.

Tinklelio arba kreipiamųjų rodymas arba slėpimas

Norėdami atlikti šiuos veiksmus

Paspauskite

Rodyti arba slėpti tinklelį.

SHIFT+F9

Rodyti arba slėpti kreipiamąsias.

ALT+F9

Figūros atributų kopijavimas

 1. Pažymėkite figūrą su atributais, kuriuos norite kopijuoti.

  Jei pažymėsite figūrą su pridėtu tekstu, nukopijuosite ir figūros atributus, ir teksto išvaizdą bei stilių.

 2. Objekto atributams nukopijuoti paspauskite klavišus CTRL+SHIFT+C.

 3. Norėdami pasirinkti objektą, į kurį norite nukopijuoti atributus, paspauskite klavišą TAB arba SHIFT+TAB.

 4. Paspauskite klavišus CTRL+SHIFT+V.

Teksto ir objektų žymėjimas

Norėdami atlikti šiuos veiksmus

Paspauskite

Žymėti vieną simbolį į dešinę.

SHIFT+RODYKLĖ DEŠINĖN

Žymėti vieną simbolį į kairę.

SHIFT+RODYKLĖ KAIRĖN

Žymėti iki žodžio galo.

CTRL+SHIFT+RODYKLĖ DEŠINĖN

Žymėti iki žodžio pradžios.

CTRL+SHIFT+RODYKLĖ KAIRĖN

Žymėti vieną eilutę aukštyn.

SHIFT+RODYKLĖ AUKŠTYN

Žymėti vieną eilutę žemyn.

SHIFT+RODYKLĖ ŽEMYN

Žymėti objektą (su objekte pažymėtu tekstu).

ESC

Žymėti objektą (su pažymėtu objektu).

TAB arba SHIFT+TAB, kol bus pažymėtas objektas

Žymėti tekstą objekte (su pažymėtu objektu).

ENTER

Žymėti visus objektus.

CTRL+A (skirtuke Skaidrės)

Žymėti visas skaidres.

CTRL+A (skaidrių rūšiuotuvo rodinyje)

Žymėti visą tekstą.

CTRL+A (skirtuke Struktūra)

Teksto ir objektų naikinimas ir kopijavimas

Norėdami atlikti šiuos veiksmus

Paspauskite

Ištrina vieną simbolį kairėn.

BACKSPACE

Ištrina vieną žodį kairėn.

CTRL + BACKSPACE

Ištrina vieną simbolį dešinėn.

DELETE

Ištrina vieną žodį dešinėn.

CTRL+DELETE

Iškirpti pažymėtą objektą.

CTRL+X

Kopijuoti pažymėtą objektą.

CTRL+C

Įklijuoti iškirptą arba nukopijuotą objektą.

CTRL+V

Anuliuoti paskutinį veiksmą.

CTRL + Z

Pakartoti paskutinį veiksmą.

CTRL+Y

Kopijuoti tik formatavimą.

CTRL+SHIFT+C

Įklijuoti tik formatavimą.

CTRL+SHIFT+V

Specialusis įklijavimas.

CTRL+ALT+V

Judėjimas tekste

Norėdami atlikti šiuos veiksmus

Paspauskite

Pereiti per vieną simbolį į kairę.

RODYKLĖ KAIRĖN

Pereiti per vieną simbolį į dešinę.

RODYKLĖ DEŠINĖN

Pereiti per vieną eilutę aukštyn.

RODYKLĖ AUKŠTYN

Pereiti per vieną eilutę žemyn.

RODYKLĖ ŽEMYN

Pereiti per vieną žodį į kairę.

CTRL + RODYKLĖ KAIRĖN

Pereiti per vieną žodį į dešinę.

CTRL+RODYKLĖ DEŠINĖN

Pereiti į eilutės pabaigą.

END

Pereiti į eilutės pradžią.

HOME

Pereiti per vieną pastraipą į viršų.

CTRL+RODYKLĖ AUKŠTYN

Pereiti per vieną pastraipą žemyn.

CTRL + RODYKLĖ ŽEMYN

Pereiti į teksto lauko pabaigą.

CTRL + END

Pereiti į teksto lauko pradžią.

CTRL+HOME

Pereiti prie kitos antraštės ar pagrindinio teksto vietos rezervavimo ženklo. Jei tai paskutinis vietos rezervavimo ženklas skaidrėje, šis veiksmas įtrauks naują skaidrę, kurios maketas toks pat kaip pradinės skaidrės.

CTRL+ENTER

Pereiti prie paskutinio veiksmo Rasti kartojimo.

SHIFT+F4

Judėjimas ir darbas lentelėse

Norėdami atlikti šiuos veiksmus

Paspauskite

Pereiti į kitą langelį.

TAB

Pereiti į ankstesnį langelį.

SHIFT + TAB

Pereiti į kitą eilutę.

RODYKLĖ ŽEMYN

Pereiti į ankstesnę eilutę.

RODYKLĖ AUKŠTYN

Įterpti skirtuką langelyje.

CTRL + TAB

Pradėti naują pastraipą.

ENTER

Pridėti naują eilutę lentelės pabaigoje.

TAB paskutinės eilutės pabaigoje

Susietojo arba įdėtojo objekto redagavimas

 1. Spauskite SHIFT+TAB, kad pasirinktumėte norimą objektą.

 2. Norėdami matyti laikinąjį meniu, spauskite SHIFT+F10.

 3. Norėdami pasirinkti Darbalapio objektą ir tada pasirinkti Redaguoti, spauskite RODYKLĘ ŽEMYN.

Simbolių ir pastraipų formatavimas ir lygiavimas

Šrifto arba jo dydžio keitimas

Norėdami atlikti šiuos veiksmus

Paspauskite

Atidaryti dialogo langą Šriftas ir pakeisti šriftą.

CTRL+SHIFT+F

Norėdami pakeisti šrifto dydį, atidarykite dialogo langą Šriftas.

CTRL+SHIFT+P

Didinti šrifto dydį.

CTRL + SHIFT + >

Mažinti šrifto dydį.

CTRL+SHIFT+<

Simbolių formatų taikymas

Norėdami atlikti šiuos veiksmus

Paspauskite

Atidaryti dialogo langą Šriftas ir pakeisti simbolių formatavimą.

CTRL+T

Keisti sakinio raides į mažąsias arba didžiąsias.

SHIFT+F3

Taikyti paryškintąjį formatavimą.

CTRL + B

Taikyti pabraukimą.

CTRL+U

Taikyti pasvirąjį formatavimą.

CTRL+I

Taikyti apatinio indekso formatavimą (automatinį išdėstymą).

CTRL + LYGYBĖS ŽENKLAS

Taikyti viršutinio indekso formatavimą (automatiniai tarpai).

CTRL+SHIFT+PLIUSO ŽENKLAS

Šalinti simbolių formatavimą neautomatiniu būdu, pavyzdžiui, apatinį ir viršutinį indeksą.

CTRL+TARPO KLAVIŠAS

Įterpti hipersaitą.

CTRL+K

Teksto formatų kopijavimas

Norėdami atlikti šiuos veiksmus

Paspauskite

Kopijuoti formatus.

CTRL + SHIFT + C

Įklijuoti formatus.

CTRL+SHIFT+V

Pastraipų lygiavimas

Norėdami atlikti šiuos veiksmus

Paspauskite

Centruoti pastraipą.

CTRL+E

Lygiuoti pastraipą.

CTRL+J

Lygiuoti pastraipą kairėje.

CTRL+L

Lygiuoti pastraipą dešinėje.

CTRL+R

Pristatymo paleidimas

Paleidžiant pateiktį viso ekrano režimu, galite naudoti šiuos sparčiuosius klavišus.

Norėdami atlikti šiuos veiksmus

Paspauskite

Paleisti pristatymą nuo pradžių.

F5

Atlikti paskesnę animaciją arba pereiti prie paskesnės skaidrės.

N, ENTER, PAGE DOWN, RODYKLĘ DEŠINĖN, RODYKLĘ ŽEMYN arba TARPO KLAVIŠĄ

Atlikti ankstesnę animaciją arba grįžti prie ankstesnės skaidrės.

P, PAGE UP, RODYKLĖ KAIRĖN, RODYKLĖ AUKŠTYN arba BACKSPACE

Eiti į skaidrės numerį.

numeris + ENTER

Rodyti tuščią juodą skaidrę arba iš tuščios juodos skaidrės grįžti į pristatymą.

B arba TAŠKAS

Rodyti tuščią baltą skaidrę arba iš tuščios baltos skaidrės grįžti į pristatymą.

W arba KABLELIS

Sustabdyti ar iš naujo pradėti automatinį pristatymą.

S

Baigti pristatymą.

ESC arba BRŪKŠNELĮ

Ištrinti ekrane esančius komentarus.

E

Pereiti į paskesnę paslėptą skaidrę.

H

Peržiūrint nustatyti naują laiką.

T

Peržiūrint naudoti pradinį laiką.

O

Peržiūrint naudoti pelės klavišą, norint judėti pirmyn.

M

Grįžti į pirmąją skaidrę.

1+ENTER

Vėl rodyti paslėptą žymiklį arba keisti jį į rašiklį.

CTRL+P

Vėl rodyti paslėptą žymiklį arba keisti jį į rodyklę.

CTRL+A

Tuoj pat paslėpti žymiklį ir naršymo mygtuką.

CTRL+H

Po 15 sekundžių paslėpti žymiklį ir naršymo mygtuką.

CTRL+U

Rodyti laikinąjį meniu.

SHIFT+F10

Pereiti prie pirmo ar paskesnio skaidrės hipersaito.

TAB

Pereiti prie paskutinio ar ankstesnio skaidrės hipersaito.

SHIFT+TAB

Spustelėti pažymėtą hipersaitą pelės mygtuku.

ENTER pažymėjus hipersaitą

Patarimas : Norėdami pamatyti valdiklių sąrašą, galite paspausti F1.

Naršymas žiniatinklio pristatymuose

Šie klavišai skirti žiniatinklio pristatymo peržiūrai naršyklėje „Microsoft Internet Explorer 4.0“ arba vėlesnėje jos versijoje.

Norėdami atlikti šiuos veiksmus

Paspauskite

Judėti pirmyn per žiniatinklio pristatymo, adresų juostos ir saitų juostos hipersaitus.

TAB

Judėti atgal per žiniatinklio pristatymo, adresų juostos ir saitų juostos hipersaitus.

SHIFT+TAB

Atlikti pažymėto hipersaito pelės spustelėjimo veiksmą.

ENTER

Eiti į kitą skaidrę.

TARPO KLAVIŠAS

Eiti į ankstesnę skaidrę.

TARPO KLAVIŠAS

Pasirinkimo srities priemonės naudojimas

Pasirinkimo srityje naudokite šiuos sparčiuosius klaviatūros klavišus.

Norėdami atlikti šiuos veiksmus

Paspauskite

Paleisti pasirinkimo sritį.

ALT, J, D, A ir tada P

Perkelti aktyvinimą į skirtingas sritis.

F6

Rodyti kontekstinį meniu.

SHIFT+F10

Perkelti aktyvinimą į vieną elementą ar grupę.

RODYKLĖ AUKŠTYN arba RODYKLĖ ŽEMYN

Perkelti aktyvinimą iš elemento, esančio grupėje, į jo pirminę grupę.

RODYKLĖ KAIRĖN

Perkelti aktyvinimą iš grupės į pirmą jos elementą.

RODYKLĖ DEŠINĖN

Išplėsti suaktyvintą grupę ir visas jos antrines grupes.

* (tik skaitinėje klaviatūroje)

Išplėsti suaktyvintą grupę.

+ (tik skaitinėje klaviatūroje)

Sutraukti suaktyvintą grupę.

- (tik skaitinėje klaviatūroje)

Perkelti aktyvinimą į elementą ir jį pažymėti.

SHIFT+RODYKLĖ AUKŠTYN arba SHIFT+RODYKLĖ ŽEMYN

Pažymėti suaktyvintą elementą.

TARPO KLAVIŠAS arba ENTER

Atžymėti suaktyvintą elementą.

SHIFT+TARPO KLAVIŠAS arba SHIFT+ENTER

Perkelti pažymėtą elementą pirmyn.

CTRL+SHIFT+F

Perkelti pažymėtą elementą atgal.

CTRL+SHIFT+B

Rodyti arba slėpti suaktyvintą elementą.

CTRL+SHIFT+S

Pervardyti suaktyvintą elementą.

F2

Pasirinkimo srityje perjungti medžio rodinio ir mygtukų Rodyti viską ir Slėpti viską aktyvinimą klaviatūra.

TAB arba SHIFT+TAB

Sutraukti visas grupes.

ALT+SHIFT+1

Išplėsti visas grupes.

ALT+SHIFT+9

Norėdami priskirti pasirinktinius sparčiuosius klavišus meniu elementai, įrašytas makrokomandas ir Visual Basic for Applications (VBA) kodą Office PowerPoint 2007, turite naudoti su trečiosios šalies papildinys, pvz., trumpinys vadybininkas OfficeOne priedai, "PowerPoint"nuo "PowerPoint".

Pastaba : Mašininio vertimo atsakomybės atsisakymas: Šis straipsnis išverstas naudojant kompiuterinę sistemą be žmogaus įsikišimo. „Microsoft“ pateikia šiuos mašininius vertimus norėdama padėti anglų kalbos nesuprantantiems vartotojams perskaityti turinį apie „Microsoft“ produktus, paslaugas ir technologijas. Šis straipsnis išverstas mašininio vertimo būdu, todėl jame gali būti žodyno, sintaksės ar gramatikos klaidų.

Ar ši informacija buvo naudinga?

Puiku! Turite daugiau atsiliepimų?

Kaip galėtume tai pagerinti?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

×