Spartieji klavišai, skirti "Microsoft Outlook 2010"

Svarbu :  Šis straipsnis išverstas naudojant mašininį vertimą, žr. atsakomybės atsisakymą. Su šio straipsnio versija anglų kalba galite susipažinti čia .

Dalis turinio šioje temoje gali būti netaikoma kai kurioms kalboms.

Jei norite šią temą spausdinti, temos viršuje paspaudę klavišą TAB pažymėkite Rodyti viską, paspauskite ENTER, tada paspauskite CTRL+P.

Pastaba : „Outlook“ nėra parinkties keisti arba tinkinti sparčiuosius klavišus. Apie alternatyvias parinktis skaitykite šiame techninio centro straipsnyje.

Įprastos procedūros

Pagrindinis naršymas

Jei norite

Paspauskite

Persijungti į Paštą.

CTRL + 1

Persijungti į Kalendorių.

CTRL + 2

Persijungti į Kontaktus.

CTRL + 3

Persijungti į Užduotis.

CTRL + 4

Persijungti į Pastabas.

CTRL + 5

Persijungti į Aplankų sąrašą, esantį Naršymo srityje.

CTRL + 6

Persijungti į Nuorodas.

CTRL + 7

Persijungti į kitą laišką (kai laiškas atidarytas).

CTRL + TAŠKAS

Persijungti į ankstesnį laišką (kai laiškas atidarytas).

CTRL + KABLELIS

Pereiti prie Naršymo srities, pagrindinio programos Outlook lango, Skaitymo srities ir Užduočių tvarkymo juostos.

CTRL+SHIFT+TAB arba SHIFT+TAB

Pereiti prie programos Outlook lango, mažesnių Naršymo srities sričių, Skaitymo srities ir sekcijų, esančių Užduočių tvarkymo juostoje.

TAB

Pereiti prie Outlook lango, mažesnių Naršymo srities sričių, Skaitymo srities, sekcijų Užduočių tvarkymo juostoje ir rodyti prieigos klavišus Outlook juostelėje.

F6

Perjungti laiškų antraščių eilutes Naršymo srityje arba atidarytame laiške.

CTRL + TAB

Judėti Naršymo srityje.

Rodyklių klavišai

Eiti į kitą aplanką.

CTRL+Y

Eiti į lauką Ieška.

F3 arba CTRL+E

Skaitymo srityje eiti į ankstesnį laišką.

ALT+RODYKLĖ AUKŠTYN arba CTRL+KABLELIS, arba ALT+PAGE UP

Skaitymo srityje leistis puslapio tekstu žemyn.

TARPO KLAVIŠAS

Skaitymo srityje kilti puslapio tekstu aukštyn.

SHIFT+TARPO KLAVIŠAS

Sutraukti arba išskleisti grupę el. laiškų sąraše.

RODYKLĖ KAIRĖN arba RODYKLĖ DEŠINĖN

Eiti į ankstesnį pagrindinio programos Outlook lango rodinį.

ALT+B arba ALT+RODYKLĖ KAIRĖN

Eiti į paskesnį pagrindinio programos Outlook lango rodinį.

ALT + RODYKLĖ DEŠINĖN

Pažymėti Informacijos juosta ir, jei yra, rodyti komandų meniu.

CTRL+SHIFT+W

Ieška

Jei norite

Paspauskite

Rasti laišką ar kitą elementą.

CTRL+E

Išvalyti ieškos rezultatus.

ESC

Išplėsti iešką, kad būtų įtraukti Visi pašto elementai, Visi kalendoriaus elementaiarba Visi kontaktų elementai, atsižvelgiant į tai, kad esate.

CTRL+ALT+A

Naudoti Išplėstinę iešką.

CTRL+SHIFT+F

Kurti ieškos aplanką.

CTRL + SHIFT + P

Ieškoti teksto atidarytame elemente.

F4

Rasti ir pakeisti tekstą, simbolius arba formatavimo komandas. Veikia atidaryto elemento Skaitymo srityje.

CTRL+H

Išplėsti iešką ir įtraukti elementus iš dabartinio aplanko.

CTRL+ALT+K

Išplėsti iešką ir įtraukti poaplankius.

CTRL+ALT+Z

Vėliavėlės

Jei norite

Paspauskite

Atidaryti dialogo langą Vykdymo vėliavėlės, kad priskirtumėte vėliavėlę.

CTRL+SHIFT+G

Spalvų kategorijos

Jei norite

Paspauskite

Naikinti dialogo lango Spalvų kategorijos sąraše pažymėtą kategoriją.

ALT+D

Elemento arba failo kūrimas

Jei norite

Paspauskite

Kurti paskyrą.

CTRL + SHIFT + A

Kurti kontaktą.

CTRL + SHIFT + C

Sukurti kontaktų sąrašą.

CTRL + SHIFT + L

Kurti fakso pranešimą.

CTRL + SHIFT + X

Kurti aplanką.

CTRL + SHIFT + E

Kurti žurnalo įrašą.

CTRL + SHIFT + J

Kurti susitikimo užklausą.

CTRL + SHIFT + Q

Kurti laišką.

CTRL + SHIFT + M

Kurti pastabą.

CTRL + SHIFT + N

Kurti „Microsoft Office“ dokumentą.

CTRL + SHIFT + H

Paskelbti šiame aplanke.

CTRL + SHIFT + S

Paskelbti atsakymą šiame aplanke.

CTRL+T

Kurti ieškos aplanką.

CTRL + SHIFT + P

Kurti užduotį.

CTRL + SHIFT + K

Kurti užduoties užklausą.

CTRL + SHIFT + U

Procedūros visuose elementuose

Jei norite

Paspauskite

Įrašyti (išskyrus aplanką Užduotys).

CTRL + S arba SHIFT + F12

Įrašyti ir uždaryti (išskyrus aplanką Paštas).

ALT + S

Įrašyti kaip (tik aplanke Paštas).

F12

Anuliuoti.

CTRL + Z arba ALT + BACKSPACE

Naikinti elementą.

CTRL + D

Spausdinti.

CTRL + P

Kopijuoti elementą.

CTRL + SHIFT + Y

Perkelti elementą.

CTRL + SHIFT + V

Tikrinti vardus.

CTRL+K

Tikrinti rašybą.

F7

Pažymėti vykdymo vėliavėle.

CTRL + SHIFT + G

Persiųsti.

CTRL + F

Siųsti, skelbti arba kviesti visus.

ALT + S

Įjungti redagavimą lauke (išskyrus aplanką Paštas ir piktogramų rodinį).

F2

Lygiuoti tekstą į kairę.

CTRL+L

Centruoti tekstą.

CTRL+E

Lygiuoti tekstą į dešinę.

CTRL+R

Elektroninio pašto

Jei norite

Paspauskite

Persijungti į aplanką Gauta.

CTRL + SHIFT + I

Persijungti į aplanką Siunčiama.

CTRL + SHIFT + O

Pasirinkti abonementą, iš kurio siųsti laišką.

CTRL + TAB (naudojant lauką į dėmesio), tada klavišu TAB į mygtuką abonementai

Tikrinti vardus.

CTRL+K

Siųsti.

ALT + S

Atsakyti į laišką.

CTRL + R

Atsakyti į visus laiškus.

CTRL + SHIFT + R

Atsakyti siunčiant susitikimo užklausą.

CTRL+ALT+R

Persiųsti pranešimą.

CTRL+F

Žymėti laišką kaip pageidaujamą.

CTRL + ALT + J

Rodyti blokuojamą išorinį turinį (laiške).

CTRL + SHIFT + I

Paskelbti aplanke.

CTRL + SHIFT + S

Taikyti įprastąjį stilių.

CTRL+SHIFT+N

Tikrinti naujus laiškus.

CTRL + M arba F9

Pereiti į ankstesnį laišką.

RODYKLĖ AUKŠTYN

Pereiti į paskesnį laišką.

RODYKLĖ ŽEMYN

Kurti laišką (aplanke Paštas).

CTRL + N

Kurti laišką (bet kuriame Outlook rodinyje).

CTRL+SHIFT+M

Atidaryti gautą laišką.

CTRL + O

Naikinti ir nepaisyti pokalbio.

CTRL + DELETE

Atidaryti adresų knygą.

CTRL + SHIFT + B

Pridėti sparčiojo žymėjimo vėliavėlę prie neatidaryto laiško.

INSERT

Rodyti dialogo langą Vykdymo vėliavėlė.

CTRL + SHIFT + G

Pažymėti kaip skaitytą.

CTRL + Q

Pažymėti kaip neskaitytą.

CTRL+U

Atidaryti pašto patarimą pasirinktame laiške.

CTRL + SHIFT + W

Rasti arba pakeisti.

F4

Rasti kitą.

SHIFT+F4

Siųsti.

CTRL+ENTER

Spausdinti.

CTRL+P

Persiųsti.

CTRL+F

Persiųsti kaip priedą.

CTRL+ALT+F

Rodyti pažymėto elemento ypatybes.

ALT+ENTER

Kurti laišką su multimedija

CTRL+SHIFT+U

Kurti teksto laišką.

CTRL+SHIFT+T

Pažymėti, kad atsisiųstumėte.

CTRL+ALT+M

Išvalyti atsisiuntimo žymę.

CTRL+ALT+U

Rodyti Siųsti/Gauti progresą.

CTRL+B (kai vykdoma komanda Siųsti/Gauti)

Kalendorius

Jei norite

Paspauskite

Kurti paskyrą (Kalendoriaus rodinyje).

CTRL + N

Kurti paskyrą („Outlook“ rodinyje).

CTRL + SHIFT + A

Kurti susitikimo užklausą.

CTRL + SHIFT + Q

Persiųsti paskyrą arba susitikimą.

CTRL+F

Atsakyti į susitikimo užklausą laišku.

CTRL+R

Atsakyti visiems į susitikimo užklausą laišku.

CTRL+SHIFT+R

Rodyti kalendoriuje 10 dienų.

ALT+0

Rodyti kalendoriuje 1 dieną.

ALT + 1

Rodyti kalendoriuje 2 dienas.

ALT + 2

Rodyti kalendoriuje 3 dienas.

ALT + 3

Rodyti kalendoriuje 4 dienas.

ALT + 4

Rodyti kalendoriuje 5 dienas.

ALT + 5

Rodyti kalendoriuje 6 dienas.

ALT + 6

Rodyti kalendoriuje 7 dienas.

ALT+7

Rodyti kalendoriuje 8 dienas.

ALT+8

Rodyti kalendoriuje 9 dienas.

ALT+9

Eiti prie datos.

CTRL+G

Persijungti į rodinį Mėnuo.

ALT+= arba CTRL+ALT+4

Eiti prie paskesnės dienos.

CTRL+RODYKLĖ DEŠINĖN

Eiti prie kitos savaitės.

ALT + RODYKLĖ ŽEMYN

Eiti prie kito mėnesio.

ALT + PAGE DOWN

Eiti prie ankstesnės dienos.

CTRL + RODYKLĖ KAIRĖN

Eiti prie ankstesnės savaitės.

ALT+RODYKLĖ AUKŠTYN

Eiti prie ankstesnio mėnesio.

ALT + PAGE UP

Eiti prie savaitės pradžios.

ALT+HOME

Eiti prie savaitės pabaigos.

ALT+END

Persijungti į rodinį Visa savaitė.

ALT+MINUSO ŽENKLAS arba CTRL+ALT+3

Persijungti į rodinį Darbo savaitė.

CTRL+ALT+2

Eiti į ankstesnę paskyrą.

CTRL+KABLELIS arba CTRL+SHIFT+KABLELIS

Eiti į kitą paskyrą.

CTRL+BRŪKŠNELIS arba CTRL+SHIFT+BRŪKŠNELIS

Nustatyti atidarytos paskyros arba susitikimo pasikartojimą.

CTRL+G

Taip pat žr. Rodymas, rodinys Kalendoriaus diena/savaitė/mėnuo ir Datų naršyklė

Kontaktai

Jei norite

Paspauskite

Rinkti naują numerį.

CTRL + SHIFT + D

Rasti kontaktą arba kitą elementą (ieškoti).

F3 arba CTRL+E

Lauke Ieškoti adresų knygose įveskite vardą.

F11

Kontaktų kortelės arba vizitinės kortelės rodinyje eiti į pirmą kontaktą, kuris prasideda tam tikra raide.

SHIFT+raidė

Pažymėti Visus kontaktus.

CTRL+A

Sukurkite pranešimą, kuris naudoja pasirinktu kontaktu kaip gavėju.

CTRL+F

Kurti pažymėto kontakto žurnalo įrašą.

CTRL+J

Kurti kontaktą (naudojant rodinį Kontaktai).

CTRL + N

Kurti kontaktą (bet kuriame „Outlook“ rodinyje)

CTRL + SHIFT + C

Atidarykite formą, kuri naudoja pasirinktam kontaktui.

CTRL + O

Sukurti kontaktų sąrašą.

CTRL+SHIFT+L

Spausdinti.

CTRL+P

Atnaujinti kontaktų sąrašo narius.

F5

Eiti į kitą aplanką.

CTRL + Y

Atidaryti adresų knygą.

CTRL+SHIFT+B

Naudoti Išplėstinę iešką.

CTRL+SHIFT+F

Atidarius kontaktą atidaryti kitą sąraše esantį kontaktą.

CTRL+SHIFT+BRŪKŠNELIS

Rasti kontaktą.

F11

Uždaryti kontaktą.

ESC

Siųsti faksą pasirinktam kontaktui.

CTRL+SHIFT+X

Atdaryti dialogo langą Adreso tikrinimas.

ALT+D

Kontakto formos dalyje Internetas rodyti informaciją 1 el. paštas.

ALT+SHIFT+1

Kontakto formos dalyje Internetas rodyti informaciją 2 el. paštas.

ALT+SHIFT+2

Kontakto formos dalyje Internetas rodyti informaciją 3 el. paštas.

ALT+SHIFT+3

Dialogo lange Elektroninės vizitinės kortelės

Jei norite

Paspauskite

Atidaryti sąrašą Pridėti.

ALT+A

Pažymėti tekstą lauke etiketė , kai pažymėtas laukas su priskirta etikete.

ALT+B

Atidaryti dialogo langą Kortelės paveikslėlio pridėjimas.

ALT+C

Perkelkite žymiklį į lauko Redagavimas pradžią.

ALT+E

Pažymėti lauką Laukai.

ALT+F

Pasirinkti išplečiamąjį sąrašą Vaizdo lygiavimas.

ALT+G

Pasirinkti fono spalvų paletę.

ALT+K, tada ENTER

Pažymėti išplečiamąjį sąrašą Maketas.

ALT+L

Šalinti pažymėtą lauką iš lauko Laukai.

ALT+R

Užduotys

Jei norite

Paspauskite

Rodyti arba slėpti Užduočių tvarkymo juostą.

ALT+F2

Priimti užduoties užklausą.

ALT+C

Atmesti užduoties užklausą.

ALT+D

Rasti užduotį arba kitą elementą.

CTRL+E

Atidaryti dialogo langą Perėjimas į aplanką.

CTRL+Y

Kurti užduotį (aplanke Užduotys).

CTRL + N

Kurti užduotį (bet kuriame „Outlook“ rodinyje).

CTRL+SHIFT+K

Atidaryti pažymėtą elementą.

CTRL+O

Spausdinti pažymėtą elementą.

CTRL+P

Pažymėti visus elementus.

CTRL+A

Naikinti pažymėtą elementą.

CTRL+D

Persiųsti užduotį kaip priedą.

CTRL+F

Kurti užduoties užklausą.

CTRL+SHIFT+ALT+U

Persijungti į Naršymo sritis, sąrašą Užduotys ir Užduočių tvarkymo juosta.

TAB arba SHIFT+TAB

Atidaryti pažymėtą elementą kaip žurnalo elementą.

CTRL+J

Anuliuoti paskutinį veiksmą.

CTRL+Z

Žymėti elementą vėliavėle arba pažymėti kaip baigtą.

INSERT

Teksto formatavimas

Jei norite

Paspauskite

Rodyti meniu Formatavimas.

ALT + O

Rodyti dialogo langą Šriftas.

CTRL+SHIFT+P

Pakeisti raidžių registrą (kai pažymėtas tekstas).

SHIFT + F3

Visas raides formatuoti kaip mažas didžiąsias.

CTRL+SHIFT+K

Paryškinti raides.

CTRL + B

Pridėti ženklelių.

CTRL + SHIFT + L

Pakreipti raides.

CTRL + I

Padidinti įtraukimą.

CTRL + T

Sumažinti įtraukimą.

CTRL + SHIFT + T

Lygiuoti kairėje.

CTRL + L

Centruoti.

CTRL + E

Pabraukti.

CTRL+U

Padidinti šriftą.

CTRL+] arba CTRL+SHIFT+>

Sumažinti šriftą.

CTRL+[ arba CTRL+SHIFT+<

Iškirpti.

CTRL + X arba SHIFT + DELETE

Kopijuoti.

CTRL + C arba CTRL + INSERT

Pastaba : CTRL + INSERT negalima skaitymo srityje.

Įklijuoti.

CTRL + V arba SHIFT + INSERT

Išvalyti formatavimą.

CTRL + SHIFT + Z arba CTRL + SPACEBAR

Naikinti kitą žodį.

CTRL+SHIFT+H

Ištempti pastraipą, kad tilptų tarp paraščių.

CTRL+SHIFT+J

Taikyti stilius.

CTRL+SHIFT+S

Kurti atvirkštinę įtrauką.

CTRL+T

Įterpti hipersaitą.

CTRL+K

Lygiuoti iš kairės.

CTRL+L

Lygiuoti pastraipą dešinėje.

CTRL+R

Mažinti atvirkštinę įtrauką.

CTRL+SHIFT+T

Šalinti pastraipos formatavimą.

CTRL+Q

Žiniatinklio informacijos įtraukimas į elementus

Jei norite

Paspauskite

Redaguoti URL pagrindinėje elemento dalyje.

Laikykite nuspaudę klavišą CTRL ir spustelėkite.

Įterpti hipersaitą.

CTRL + K

Spausdinimas

Jei norite

Paspauskite

Atidaryti skirtuką Spausdinti operacijų rodinyje.

Paspauskite ALT + F, tada paspauskite P

Spausdinti elementą atidarytame lange.

ALT+F, paspauskite P, tada F ir tada 1

Atidaryti Puslapio parametrai, esančią Spaudinio peržiūra.

ALT + S arba ALT + L

Pasirinkti spausdintuvą Spaudinio peržiūroje.

ALT+F, paspauskite P, tada I

Apibrėžti spausdinimo stilius.

ALT+F, paspauskite P, tada L

Atidaryti Spausdinimo parinktis.

ALT+F, paspauskite P, tada R

Siųsti/Gauti

Jei norite

Paspauskite

Paleisti komandą Siųsti/Gauti visose nurodytose siuntimo/gavimo grupėse su pažymėta parinktimi Įtraukti šią grupę į Siųsti/Gauti (Fa). Tai gali būti antraštės, išsamūs elementai, nurodyti aplankai, elementai, mažesni nei konkretus dydis, arba bet koks kitas jūsų nustatytas derinys.

F9

Paleisti komandą siųsti/gauti dabartiniame aplanke, atsisiunčiant išsamius elementus (antraštę, elementą ir visus priedus).

SHIFT + F9

Paleisti Siųsti/Gauti.

CTRL+M

Nustatyti Siųsti/Gauti grupes.

CTRL+ALT+S

Visual Basic rengyklė

Jei norite

Paspauskite

Atidaryti Visual Basic rengyklę.

ALT+F11

Makrokomandos

Jei norite

Paspauskite

Paleisti makrokomandą.

ALT+F8

Formos

Jei norite

Paspauskite

Kurti Office InfoPath formą.

Spustelėkite aplanką InfoPath, tada spustelėkite CTRL+N.

Pasirinkti Microsoft InfoPath formą.

CTRL+SHIFT+ALT+T

Puslapio viršus

Rodiniai

Lentelės rodinys

Bendrasis naudojimas

Jei norite

Paspauskite

Atidaryti elementą.

ENTER

Pažymėti visus elementus.

CTRL + A

Pereiti prie ekrano apačioje rodomo elemento.

PAGE DOWN

Pereiti prie ekrano viršuje rodomo elemento.

PAGE UP

Vienu elementu išskleisti arba sutraukti pažymėtus elementus.

Atitinkamai SHIFT + RODYKLĖ AUKŠTYN arba SHIFT + RODYKLĖ ŽEMYN

Pereiti prie ankstesnio ar paskesnio elemento neišskleidžiant pažymėtų elementų.

Atitinkamai CTRL + RODYKLĖ AUKŠTYN arba CTRL + RODYKLĖ ŽEMYN

Pažymėti aktyvų elementą arba atšaukti jo žymėjimą.

CTRL + TARPO KLAVIŠAS

Su pažymėta grupe

Jei norite

Paspauskite

Išskleisti vieną pažymėtą grupę.

RODYKLĖ DEŠINĖN

Sutraukti vieną pažymėtą grupę.

RODYKLĖ KAIRĖN

Pažymėti ankstesnę grupę.

RODYKLĖ AUKŠTYN

Pažymėti paskesnę grupę.

RODYKLĖ ŽEMYN

Pažymėti pirmą grupę.

HOME

Pažymėti paskutinę grupę.

END

Pažymėti išskleistos grupės pirmą elementą ekrane arba pirmą elementą ne ekrane dešinėje.

RODYKLĖ DEŠINĖN

Rodinys Kalendoriaus diena/savaitė/mėnuo

Visi trys

Jei norite

Paspauskite

Rodyti nuo 1-os iki 9-os dienos.

ALT+dienų skaičiaus klavišas

Rodyti 10 dienų.

ALT + 0 (NULIS)

Persijungti į savaites.

ALT+MINUSO ŽENKLAS

Persijungti į mėnesius.

ALT+=

Judėti tarp aplanko Kalendorius, Užduočių blokelis ir Aplankų sąrašas.

CTRL + TAB arba F6

Pažymėti ankstesnę paskyrą.

SHIFT + TAB

Eiti prie ankstesnės dienos.

RODYKLĖ KAIRĖN

Eiti prie paskesnės dienos.

RODYKLĖ DEŠINĖN

Eiti į tokią pačią kitos savaitės dieną.

ALT + RODYKLĖ ŽEMYN

Eiti į tokią pačią ankstesnės savaitės dieną.

ALT + RODYKLĖ AUKŠTYN

Rodinys Diena

Jei norite

Paspauskite

Pasirinkti laiką, kada prasideda jūsų darbo diena.

HOME

Pasirinkti laiką, kada baigiasi jūsų darbo diena.

END

Pasirinkti ankstesnį laiko tarpą.

RODYKLĖ AUKŠTYN

Pasirinkti paskesnį laiko tarpą.

RODYKLĖ ŽEMYN

Pasirinkti ekrano viršuje rodomą laiko tarpą.

PAGE UP

Pasirinkti ekrano apačioje rodomą laiko tarpą.

PAGE DOWN

Praplėsti arba sumažinti pažymėtą laiko tarpą.

SHIFT+RODYKLĖ AUKŠTYN arba SHIFT+RODYKLĖ ŽEMYN

Perkelti paskyrą aukštyn arba žemyn.

Laikant žymeklį paskyroje, ALT + rodyklė aukštyn arba ALT + rodyklė žemyn

Keisti paskyros pradžios arba pabaigos laiką.

Laikant žymeklį paskyroje, ALT + SHIFT + rodyklė aukštyn arba ALT + SHIFT + rodyklė žemyn

Perkelti pažymėtą elementą į tokią pačią kitos savaitės dieną.

ALT + RODYKLĖ ŽEMYN

Perkelti pažymėtą elementą į tokią pačią ankstesnės savaitės dieną.

ALT + RODYKLĖ AUKŠTYN

Rodinys savaitė

Jei norite

Paspauskite

Eiti į pasirinktos dienos darbo valandų pradžią.

HOME

Eiti į pasirinktos dienos darbo valandų pabaigą.

END

Eiti vienu pasirinktos dienos rodinio puslapiu aukštyn.

PAGE UP

Eiti vienu pasirinktos dienos rodinio puslapiu žemyn.

PAGE DOWN

Keisti pažymėto laiko tarpo trukmę.

SHIFT+RODYKLĖ KAIRĖN, SHIFT+RODYKLĖ DEŠINĖN, SHIFT+RODYKLĖ AUKŠTYN arba SHIFT+RODYKLĖ ŽEMYN; taip pat SHIFT+HOME arba SHIFT+END

Rodinys Mėnuo

Jei norite

Paspauskite

Eiti į pirmą savaitės dieną.

HOME

Eiti į tą pačią savaitės dieną ankstesniame puslapyje.

PAGE UP

Eiti į tą pačią savaitės dieną paskesniame puslapyje.

PAGE DOWN

Datų naršyklė

Jei norite

Paspauskite

Eiti į pirmą dabartinės savaitės dieną.

ALT + HOME

Eiti į paskutinę dabartinės savaitės dieną.

ALT + END

Eiti į tokią pačią ankstesnės savaitės dieną.

ALT + RODYKLĖ AUKŠTYN

Eiti į tokią pačią paskesnės savaitės dieną.

ALT + RODYKLĖ ŽEMYN

Rodinys Vizitinės kortelės arba Adresų kortelės

Bendrasis naudojimas

Jei norite

Paspauskite

Pasirinkti sąraše konkrečią kortelę.

Vieną ar daugiau raidžių, esančių kortelės pavadinime arba lauko pavadinime, pagal kurį rūšiuojate

Pasirinkti ankstesnę kortelę.

RODYKLĖ AUKŠTYN

Pasirinkti paskesnę kortelę.

RODYKLĖ ŽEMYN

Pasirinkti pirmą sąrašo kortelę.

HOME

Pasirinkti paskutinę sąrašo kortelę.

END

Pasirinkti pirmą dabartinio puslapio kortelę.

PAGE UP

Pasirinkti pirmą paskesnio puslapio kortelę.

PAGE DOWN

Pasirinkti artimiausią kito stulpelio kortelę.

RODYKLĖ DEŠINĖN

Pasirinkti artimiausią ankstesnio stulpelio kortelę.

RODYKLĖ KAIRĖN

Pažymėti aktyvią kortelę arba atšaukti jos žymėjimą.

CTRL + TARPO KLAVIŠAS

Išplėsti žymėjimą iki ankstesnės kortelės ir atšaukti kortelių žymėjimą po pradžios taško.

SHIFT + RODYKLĖ AUKŠTYN

Išplėsti žymėjimą iki kitos kortelės ir atšaukti kortelių žymėjimą prieš pradžios tašką.

SHIFT + RODYKLĖ ŽEMYN

Išplėsti žymėjimą iki ankstesnės kortelės neatsižvelgiant į pradžios tašką.

CTRL + SHIFT + RODYKLĖ AUKŠTYN

Išplėsti žymėjimą iki paskesnės kortelės neatsižvelgiant į pradžios tašką.

CTRL + SHIFT + RODYKLĖ ŽEMYN

Pažymėtą sritį išplėsti iki pirmos sąrašo kortelės.

SHIFT + HOME

Pažymėtą sritį išplėsti iki paskutinės sąrašo kortelės.

SHIFT + END

Pažymėtą sritį išplėsti iki pirmos ankstesnio puslapio kortelės.

SHIFT + PAGE UP

Pažymėtą sritį išplėsti iki paskutinės paskesnio puslapio kortelės.

SHIFT + PAGE DOWN

Judėjimas tarp atidarytos kortelės laukų

Norėdami naudoti šiuos klavišus, įsitikinkite, kad pasirinktas laukas kortelėje. Norėdami pasirinkti lauką pasirinktoje kortelėje, spustelėkite jį.

Jei norite

Paspauskite

Pereiti į kitą lauką ir valdiklį.

TAB

Pereiti į ankstesnį lauką ir valdiklį.

SHIFT + TAB

Uždaryti aktyvią kortelę.

ENTER

Judėjimas tarp lauko simbolių

Norėdami naudoti šiuos klavišus, įsitikinkite, kad pasirinktas laukas kortelėje. Norėdami pasirinkti lauką pasirinktoje kortelėje, spustelėkite jį.

Jei norite

Paspauskite

Pridėti eilutę kelių eilučių lauke.

ENTER

Pereiti į eilutės pradžią.

HOME

Pereiti į eilutės pabaigą.

END

Pereiti į kelių eilučių lauko pradžią.

PAGE UP

Pereiti į kelių eilučių lauko pabaigą.

PAGE DOWN

Pereiti į ankstesnę kelių eilučių lauko eilutę.

RODYKLĖ AUKŠTYN

Pereiti į paskesnį kelių eilučių lauko eilutę.

RODYKLĖ ŽEMYN

Pereiti lauke prie ankstesnio simbolio.

RODYKLĖ KAIRĖN

Pereiti lauke prie paskesnio simbolio.

RODYKLĖ DEŠINĖN

Rodinys Laiko planavimo juosta (Užduotys arba Žurnalas)

Kai pažymėtas elementas

Jei norite

Paspauskite

Pasirinkti ankstesnį elementą.

RODYKLĖ KAIRĖN

Pasirinkti paskesnį elementą.

RODYKLĖ DEŠINĖN

Pasirinkti kelis gretimus elementus.

SHIFT + RODYKLĖ AUKŠTYN arba SHIFT + RODYKLĖ ŽEMYN

Pasirinkti kelis negretimus elementus.

CTRL + RODYKLĖ KAIRĖN + TARPO KLAVIŠAS arba CTRL + RODYKLĖ DEŠINĖN + TARPO KLAVIŠAS

Atidaryti pažymėtus elementus.

ENTER

Pažymėti pirmą elementą į laiko planavimo juostą (jei elementai nėra sugrupuotos) arba pirmą elementą grupės.

HOME

Pažymėti paskutinį elementą į laiko planavimo juostą (jei elementai nėra sugrupuotos) arba paskutinį grupės.

END

Rodyti (nepasirinkę) pirmą elementą į laiko planavimo juostą (jei elementai nėra sugrupuotos) arba pirmą grupės elementą.

CTRL + HOME

Rodyti (be pasirinkimas) paskutinį elementą į laiko planavimo juostą (jei elementai nėra sugrupuotos) arba paskutinį grupės elementą.

CTRL + END

Kai pažymėta grupė

Jei norite

Paspauskite

Išskleisti grupę.

ENTER arba RODYKLĖ DEŠINĖN

Sutraukti grupę.

ENTER arba RODYKLĖ KAIRĖN

Pažymėti ankstesnę grupę.

RODYKLĖ AUKŠTYN

Pažymėti paskesnę grupę.

RODYKLĖ ŽEMYN

Pasirinkti pirmą laiko planavimo juostos grupę.

HOME

Pažymėti paskutinę laiko planavimo juostos grupę.

END

Pažymėti išskleistos grupės pirmą elementą ekrane arba pirmą elementą ne ekrane dešinėje.

RODYKLĖ DEŠINĖN

Kai pažymimas laiko tarpas mastelyje Dienos

Jei norite

Paspauskite

Eiti atgal laiko tarpais, kurie yra tokie patys kaip ir rodomas laiko mastelis.

RODYKLĖ KAIRĖN

Eiti pirmyn laiko tarpais, kurie yra tokie patys kaip ir rodomas laiko mastelis.

RODYKLĖ DEŠINĖN

Perjungti aktyvų rodinį, užduočių tvarkymo juostą, žurnalų aplankus ir vėl aktyvų rodinį.

TAB ir SHIFT+TAB

Puslapio viršus

Pastaba : Mašininio vertimo atsakomybės atsisakymas: Šis straipsnis išverstas naudojant kompiuterinę sistemą be žmogaus įsikišimo. „Microsoft“ pateikia šiuos mašininius vertimus norėdama padėti anglų kalbos nesuprantantiems vartotojams perskaityti turinį apie „Microsoft“ produktus, paslaugas ir technologijas. Šis straipsnis išverstas mašininio vertimo būdu, todėl jame gali būti žodyno, sintaksės ar gramatikos klaidų.

Ar ši informacija buvo naudinga?

Puiku! Turite daugiau atsiliepimų?

Kaip galėtume tai pagerinti?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

×