Spartieji klavišai programoje "Excel 2007", skirtą "Windows"

Svarbu :  Šis straipsnis išverstas naudojant mašininį vertimą, žr. atsakomybės atsisakymą. Su šio straipsnio versija anglų kalba galite susipažinti čia .

Šiame straipsnyje aprašomi spartieji klavišai ir funkciniai klavišai, kai kiti bendrosios spartieji klavišai Excel 2007. Ši parinktis apima spartieji klavišai, kuriuos galite naudoti prieiga prie juostelės.

Patarimas : Norėdami turėti šias nuorodas, kai dirbsite, galite pageidauti išspausdinti šią temą. Norėdami išspausdinti šią temą, paspauskite klavišus CTRL+P.

Pastaba : Jei veiksmas, kurį dažnai naudojate, neturi sparčiojo klavišo, norėdami jį sukurti, galite įrašyti makrokomandą.

Šiame straipsnyje

CTRL sparčiųjų klavišų derinius

Funkciniai klavišai

Kiti naudingi spartieji klavišai

Klavišas

Aprašas

CTRL + PgUp

Perjungia darbalapio skirtukus iš kairės į dešinę.

CTRL + PgDn

Perjungia darbalapio skirtukus iš dešinės į kairę.

CTRL+SHIFT+(

Rodo visas paslėptas eilutes pažymėtoje srityje.

CTRL+SHIFT+)

Rodo visus paslėptus stulpelius pažymėtoje srityje.

CTRL+SHIFT+&

Taiko išorinę kraštinę pažymėtiems langeliams.

CTRL+SHIFT_

Pašalina pažymėtų langelių išorinę kraštinę.

CTRL+SHIFT+~

Taiko bendrąjį skaičių formatą.

CTRL+SHIFT+$

Taiko valiutos formatą su dviem dešimtainių vietomis (neigiami skaičiai skliaustuose).

CTRL+SHIFT+%

Taiko procentų formatą be dešimtainių vietų.

CTRL+SHIFT+^

Taiko eksponentinio skaičiaus formatą su dviem dešimtainių vietomis.

CTRL+SHIFT+#

Taiko datos formatą su diena, mėnesiu ir metais.

CTRL+SHIFT+@

Taiko laiko formatą su valandomis ir minutėmis bei AM arba PM.

CTRL+SHIFT+!

Taiko skaičių formatą su dviem dešimtainių vietomis, tūkstančių skyrikliu ir MINUSO ženklu (-), skirtu neigiamoms reikšmėms.

CTRL+SHIFT+*

Pažymi esamą sritį aplink aktyvų langelį (duomenų sritį, įdėtą tarp tuščių eilučių ir stulpelių).

PivotTable ataskaitoje pažymi visą PivotTable ataskaitą.

CTRL+SHIFT+:

Įveda esamą laiką.

CTRL+SHIFT+"

Nukopijuoja reikšmę iš langelio, esančio virš aktyvaus langelio, į langelį arba į formulės juostą.

CTRL+SHIFT+pliuso klavišas (+)

Rodo dialogo langą Įterpimas, skirtą tuštiems langeliams įterpti.

CTRL+minuso klavišas (-)

Rodo dialogo langą Naikinti, skirtą pažymėtiems langeliams naikinti.

CTRL+;

Įveda esamą datą.

CTRL+`

Darbalapyje perjungia langelių reikšmių arba formulių rodymą.

CTRL+'

Nukopijuoja formulę iš langelio, esančio virš aktyvaus langelio, į langelį arba į formulės juostą.

CTRL + 1

Rodo dialogo langą Langelių formatavimas.

CTRL+2

Taiko arba pašalina paryškintąjį formatavimą.

CTRL+3

Taiko arba pašalina pasvirąjį formatavimą.

CTRL+4

Taiko arba pašalina pabraukimą.

CTRL+5

Taiko arba pašalina perbraukimą.

CTRL+6

Perjungia objektų slėpimą, objektų rodymą ir objektų vietos rezervavimo ženklų rodymą.

CTRL+8

Rodo arba slepia struktūros simbolius.

CTRL+9

Slepia pažymėtas eilutes.

CTRL+0

Slepia pažymėtus stulpelius.

CTRL+A

Pažymi visą darbalapį.

Jei darbalapyje yra duomenų, CTRL + A pažymi esamą sritį. Paspaudę CTRL + A antrą kartą pažymi esamą sritį ir jos suvestinės eilutės. Paspaudus CTRL + A trečią laiko pažymi visą darbalapį.

Kai įterpimo vieta formulėje yra funkcijos pavadinimo dešinėje pusėje, rodomas dialogo langas Funkcijos argumentai.

CTRL+SHIFT+A įterpia argumentų pavadinimus ir skliaustus, kai įterpimo vieta formulėje yra funkcijos pavadinimo dešinėje pusėje.

CTRL+B

Taiko arba pašalina paryškintąjį formatavimą.

CTRL+C

Kopijuoja pažymėtus langelius.

CTRL + C ir kitą CTRL + C rodo į mainų sritį.

CTRL + D

Naudoja komandą Užpildyti žemyn viršutiniam pažymėto diapazono langelio turiniui ir formatui kopijuoti į apačioje esančius langelius.

CTRL + F

Rodo dialogo langą Radimas ir keitimas, kuriame pažymėtas skirtukas Radimas.

SHIFT+F5 taip pat rodo šį skirtuką, kol SHIFT+F4 kartoja paskutinį veiksmą Radimas.

CTRL+SHIFT+F atidaro dialogo langą Langelių formatavimas, kuriame pažymėtas skirtukas Šriftas.

CTRL + G

Rodo dialogo langą Pereiti į.

F5 taip pat rodo šį dialogo langą.

CTRL + H

Rodo dialogo langą Radimas ir keitimas, kuriame pažymėtas skirtukas Keisti.

CTRL+I

Taiko arba pašalina pasvirąjį formatavimą.

CTRL+K

Rodo dialogo langą Įterpti hipersaitą , skirtą naujiems hipersaitams, arba dialogo langą Redaguoti hipersaitą , skirtą pažymėtiems esamiems hipersaitams.

CTRL + N

Kuria naują, tuščią darbaknygę.

CTRL + O

Rodo dialogo langą Atidaryti, skirtą failui atidaryti arba rasti.

CTRL+SHIFT+O pažymi visus langelius, kuriuose yra komentarų.

CTRL+P

Rodo dialogo langą Spausdinti.

CTRL+SHIFT+P atidaro dialogo langą Langelių formatavimas, kuriame pažymėtas skirtukas Šriftas.

CTRL + R

Naudoja komandą Užpildyti žemyn kairiajam kraštiniam pažymėto diapazono langelio turiniui ir formatui kopijuoti į dešinėje esančius langelius.

CTRL + S

Įrašo aktyvų failą su esamu failo vardu, vieta ir failo formatu.

CTRL+T

Rodo dialogo langą Kurti lentelę.

CTRL+U

Taiko arba pašalina pabraukimą.

CTRL+SHIFT+U išplečia arba sutraukia formulės juostą.

CTRL + V

Į įterpimo vietą įterpia mainų srities turinį ir pakeičia bet kokią pažymėtą sritį. Galima tik iškirpus ar nukopijavus objektą, tekstą ar langelio turinį.

CTRL + ALT + V rodoma dialogo lango Specialusis įklijavimas . Galima tik tada, kai turite iškirptą arba nukopijuotą objektą, teksto arba langelio turinį į darbalapį arba į kitą programą.

CTRL+W

Uždaro pažymėtos darbaknygės langą.

CTRL + X

Iškerpa pažymėtus langelius.

CTRL+Y

Pakartoja paskutinę komandą arba veiksmą, jei galima.

CTRL + Z

Naudoja komandą Anuliuoti paskutinei komandai atšaukti arba paskutiniam įrašui ištrinti.

CTRL+SHIFT+Z naudoja komandas Anuliuoti arba Perdaryti paskutinei automatinei taisai atšaukti arba atkurti, kai rodomos automatinės taisos intelektualiosios žymės.

Puslapio viršus

Klavišas

Aprašas

F1

Rodo užduočių sritį Microsoft Office Excel žinynas.

CTRL+F1 rodo arba slepia juostelę, kuri yra „„Microsoft Office Fluent“ vartotojo sąsaja“ komponentas.

ALT+F1 kuria esamo diapazono duomenų diagramą.

ALT+SHIFT+F1 įterpia naują darbalapį.

F2

Redaguoja aktyvų langelį ir perkelia įterpimo vietą į langelio turinio pabaigą. Taip pat perkelia įterpimo vietą į formulės juostą, kai išjungtas langelio redagavimas.

SHIFT+F2 prideda arba redaguoja langelio komentarus.

CTRL+F2 rodo spaudinio peržiūros langą.

F3

Rodo dialogo langą Įklijuoti pavadinimą.

SHIFT+F3 rodo dialogo langą Įterpti funkciją.

F4

Pakartoja paskutinę komandą arba veiksmą, jei galima.

Kai formulėje pasirinkta langelio nuoroda arba diapazonas, F4 ratu eina per absoliučios ir santykinės nuorodos derinius.

CTRL+F4 uždaro pažymėtos darbaknygės langą.

F5

Rodo dialogo langą Pereiti į.

CTRL+F5 atkuria pažymėtos darbaknygės lango dydį.

F6

Perjungia darbalapio, juostelės, užduočių srities ir mastelio valdiklius. Perskirtame darbalapyje (meniu Rodymas, Tvarkyti šį langą, Fiksuoti sritį, komanda Skaidyti langą) F6 įtraukia perskirtas sritis, kai perjungia sritis ir juostelės sritį.

SHIFT+F6 perjungia darbalapį, mastelio valdiklius, užduočių sritį ir juostelę.

CTRL+F6 perjungia kitą darbaknygės langą, kai atidarytas daugiau kaip vienas darbaknygės langas.

F7

Rodo dialogo langą Rašyba aktyvaus darbalapio arba pažymėto diapazono rašybai tikrinti.

CTRL+F7 atlieka komandą Perkelti nemaksimizuotame darbaknygės lange. Norėdami perkelti langą, naudokite rodyklių klavišus, o kai baigsite, paspauskite ENTER, arba ESC, jei norite atšaukti.

F8

Įjungia arba išjungia išplėtimo režimą. Išplėtimo režimu būsenos eilutėje pasirodo Plėsti pažymėtą fragmentą, o rodyklių klavišai išplečia pažymėtą sritį.

SHIFT+F8 leidžia naudojant rodyklių klavišus pridėti negretimą langelį arba diapazoną prie pažymėtų langelių.

CTRL+F8 atlieka komandą Dydis (darbaknygės lango meniu Valdiklis) nemaksimizuotame darbaknygės lange.

ALT+F8 rodo dialogo langą Makrokomanda, skirtą makrokomandai kurti, vykdyti, redaguoti arba naikinti.

F9

Apskaičiuoja visus visų atidarytų darbaknygių darbalapius.

SHIFT+F9 apskaičiuoja aktyvų darbalapį.

CTRL+ALT+F9 apskaičiuoja visus visų atidarytų darbaknygių darbalapius neatsižvelgiant į tai, ar jie pasikeitė po paskutinio skaičiavimo.

CTRL+ALT+SHIFT+F9 iš naujo patikrina priklausomas formules ir tada apskaičiuoja visus visų atidarytų darbaknygių langelius, įskaitant langelius, kurie nepažymėti kaip skaičiuotini.

CTRL+F9 minimizuoja darbaknygės langą iki piktogramos.

F10

Įjungia arba išjungia klavišų patarimus.

SHIFT+F10 rodo pažymėto elemento laikinąjį meniu.

ALT+SHIFT+F10 rodo intelektualiosios žymės meniu arba pranešimą. Jei yra kelios intelektualiosios žymės, perjungia kitą intelektualiąją žymę ir rodo jos meniu arba pranešimą.

CTRL+F10 maksimizuoja arba atkuria pažymėtos darbaknygės langą.

F11

Sukuria dabartinio diapazono duomenų diagramą.

SHIFT+F11 įterpia naują darbalapį.

ALT+F11 atidaro programą Microsoft Visual Basic Editor, kurioje galite sukurti makrokomandą naudodami Visual Basic for Applications (VBA).

F12

Rodo dialogo langą Įrašyti kaip.

Puslapio viršus

Klavišas

Aprašas

RODYKLIŲ KLAVIŠAI

Darbalapyje pereiti per vieną langelį į viršų, į apačią, į kairę arba į dešinę.

CTRL+RODYKLĖS KLAVIŠAS perkelia esamos duomenų sritis kraštą į darbalapį.

SHIFT+RODYKLĖS KLAVIŠAS išplečia pažymėtų langelių sritį vienu langeliu.

CTRL+SHIFT+RODYKLĖS KLAVIŠAS išplečia pažymėtų langelių sritį iki paskutinio netuščio to paties stulpelio arba eilutės, kurioje yra aktyvus langelis, langelio arba, jei kitas langelis tuščias, išplečia pažymėtą sritį iki kito netuščio langelio.

RODYKLĖ kairėn arba rodyklė dešinėn pasirinkus juostelės pažymi skirtuką į kairę arba į dešinę. Kai antrinis meniu yra atidarytas arba pažymėtas, šie rodyklių klavišus perjungti pagrindinį meniu ir antrinį meniu. Pažymėjus juostelės skirtuke šiuos klavišus naršyti skirtuką mygtukus.

RODYKLĖ ŽEMYN arba RODYKLĖ AUKŠTYN pažymi kitą arba ankstesnę komandą, kai atidarytas meniu arba antrinis meniu. Kai pažymėtas juostelės skirtukas, šiais klavišais skirtuko grupėje galima naršyti aukštyn arba žemyn.

Dialogo lange rodyklių klavišai leidžia judėti po atidaryto išplečiamojo sąrašo arba parinkčių grupės parinktis.

RODYKLĖ ŽEMYN arba ALT+RODYKLĖ ŽEMYN atidaro pažymėtą išplečiamąjį sąrašą.

BACKSPACE

Panaikina vieną kairėje pusėje esantį simbolį formulės juostoje.

Taip pat išvalo aktyvaus langelio turinį.

Dirbant langelio redagavimo režimu, jis panaikina kairėje pusėje prie įterpimo vietos esantį simbolį.

DELETE

Pašalina pažymėtų langelių turinį (duomenis ir formules) nedarydamas įtakos langelių formatams ar komentarams.

Langelio redagavimo režime jis panaikina dešinėje pusėje prie įterpimo vietos esantį simbolį.

END

Pereina į langelį, esantį apatiniame dešiniajame lango kampe, kai SCROLL LOCK išjungta.

Taip pat pažymi paskutinę meniu komandą, kai rodomas meniu arba submeniu.

CTRL + END pereina į paskutinį langelį darbalapyje mažiausia naudotų toliausiai dešinėje naudotų stulpelio eilutėje. Jei žymeklis yra formulės juostoje, CTRL + END perkelia žymeklį į teksto pabaigą.

CTRL+SHIFT+END išplečia pažymėtų langelių sritį iki paskutinio naudoto darbalapio langelio (apatiniame dešiniajame kampe). Jei žymeklis yra formulės juostoje, CTRL+SHIFT+END pažymi visą formulės juostos tekstą nuo žymeklio vietos iki pabaigos (tai neturi įtakos formulės juostos aukščiui).

ENTER

Užbaigia langelio įrašą iš langelio arba formulės juostos ir pažymi žemiau esantį langelį (pagal numatytąją reikšmę).

Duomenų formoje pereina į pirmąjį kito įrašo lauką.

Atidaro pažymėtą meniu (paspauskite F10 norėdami aktyvinti meniu juostą) arba atlieka pažymėtos komandos veiksmą.

Dialogo lange atlieka numatytojo komandos mygtuko veiksmą (mygtuko kontūras paryškintas, dažnai tai yra mygtukas Gerai).

ALT+ENTER pradeda naują eilutę tame pačiame langelyje.

CTRL+ENTER užpildo pažymėtą langelių diapazoną esamu įrašu.

SHIFT+ENTER užbaigia langelio įrašą ir pažymi aukščiau esantį langelį.

ESC

Atšaukia įrašymą į langelį arba į formulės juostą.

Uždaro atidarytą meniu arba submeniu, dialogo langą arba pranešimo langą.

Taip pat uždaro viso ekrano režimą, kai jis taikomas, grįžta į įprastą ekrano režimą ir vėl rodo juostelę ir būsenos juostą.

HOME

Pereina į darbalapio eilutės pradžią.

Pereina į langelį, esantį viršutiniame kairiajame lango kampe, kai SCROLL LOCK įjungta.

Pažymi pirmą meniu komandą, kai rodomas meniu arba submeniu.

CTRL+HOME pereina į darbalapio pradžią.

CTRL+SHIFT+HOME išplečia pažymėtų langelių sritį iki darbalapio pradžios.

PAGE DOWN

Darbalapyje pereina per vieną ekraną žemyn.

ALT+PAGE DOWN darbalapyje pereina per vieną ekraną į dešinę.

CTRL+PAGE DOWN pereina į kitą darbaknygės lapą.

CTRL+SHIFT+PAGE DOWN pažymi esamą ir kitą darbaknygės lapą.

PAGE UP

Darbalapyje pereina per vieną ekraną aukštyn.

ALT+PAGE UP darbalapyje pereina per vieną ekraną į kairę.

CTRL+PAGE UP pereina į ankstesnį darbaknygės lapą.

CTRL+SHIFT+PAGE UP pažymi esamą ir ankstesnį darbaknygės lapą.

TARPO KLAVIŠAS

Dialogo lange atlieka pažymėto mygtuko veiksmą arba pažymi ar išvalo žymės langelį.

CTRL+TARPO KLAVIŠAS pažymi visą darbalapio stulpelį.

SHIFT+TARPO KLAVIŠAS pažymi visą darbalapio eilutę.

CTRL+SHIFT+TARPO KLAVIŠAS pažymi visą darbalapį.

  • Jei darbalapyje yra duomenų, CTRL + SHIFT + tarpo klavišas pažymi esamą sritį. Antrą kartą paspaudus CTRL + SHIFT + tarpo klavišas pažymi esamą sritį ir jos suvestinės eilutės. Paspaudus CTRL + SHIFT + tarpo klavišas trečią laiko pažymi visą darbalapį.

  • Kai pažymėtas objektas, CTRL+SHIFT+TARPO KLAVIŠAS pažymi visus darbalapio objektus

ALT+TARPO KLAVIŠAS rodo Microsoft Office Excel lango meniu Valdiklis.

TAB

Darbalapyje pereina per vieną langelį į dešinę.

Juda tarp atrakintų langelių apsaugotame darbalapyje.

Dialogo lange pereina prie kitos parinkties ar parinkčių grupės.

SHIFT+TAB pereina į ankstesnį darbalapio langelį arba į ankstesnę dialogo lango parinktį.

CTRL+TAB perjungia kitą dialogo lango skirtuką.

CTRL+SHIFT+TAB perjungia ankstesnį dialogo lango skirtuką.

Puslapio viršus

Ar turite konkretų klausimą apie funkciją?

Pateikite klausimą „Excel“ bendruomenės forume

Padėkite patobulinti „Excel“

Turite pasiūlymų, kaip galėtume patobulinti kitą „Excel“ versiją? Jei taip, peržiūrėkite temas „Excel“ vartotojo balsas

Pastaba : Mašininio vertimo atsakomybės atsisakymas: Šis straipsnis išverstas naudojant kompiuterinę sistemą be žmogaus įsikišimo. „Microsoft“ pateikia šiuos mašininius vertimus norėdama padėti anglų kalbos nesuprantantiems vartotojams perskaityti turinį apie „Microsoft“ produktus, paslaugas ir technologijas. Šis straipsnis išverstas mašininio vertimo būdu, todėl jame gali būti žodyno, sintaksės ar gramatikos klaidų.

Taip pat žr.

"Excel 2016 for Windows" spartieji klavišai

"Excel 2013 for Windows" spartieji klavišai

Spartieji klavišai programoje "Excel 2010" skirtą "Windows"

Ar ši informacija buvo naudinga?

Kaip galėtume tai pagerinti?

Kaip galėtume tai pagerinti?

Siekiant apsaugoti jūsų privatumą, neįtraukite kontaktinės informacijos į atsiliepimus. Peržiūrėkite mūsų privatumo strategija.

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!