Spartieji klavišai, skirti darbui su figūromis, teksto laukeliais ir „WordArt“ objektais

Svarbu :  Šis straipsnis išverstas naudojant mašininį vertimą, žr. atsakomybės atsisakymą. Su šio straipsnio versija anglų kalba galite susipažinti čia .

Šiame straipsnyje aprašomi spartieji klaviatūros klavišai atitinka JAV klaviatūros išdėstymą. Kitų išdėstymų klavišai nebūtinai atitinka JAV klaviatūros klavišus.

Vienu metu paspaudus du ar daugiau klavišų, tie klavišai, kuriuos reikia paspausti, atskiriami pliuso ženklu (+). Kai spaudžiamas klavišas ir nedelsiant paspaudžiamas kitas, klavišai, kuriuos reikia paspausti, atskiriami kableliu (,).

Spartieji klaviatūros klavišai, naudojami dirbti su "SmartArt" grafinių elementų, peržiūrėkite "SmartArt" grafinių elementų klaviatūros spartieji klavišai.

Jei norite peržiūrėti kiekvienos programos sparčiuosius klavišus, žr. saitus, esančius skyriuje „Taip pat skaitykite“.

Kokią „Office“ programą naudojate?

"PowerPoint"

Programa Word

„PowerPoint“

Norėdami atlikti šiuos veiksmus

Paspauskite

Žymėti objektą (su objekte pažymėtu tekstu).

ESC

Žymėti objektą (su pažymėtu objektu).

TAB arba SHIFT+TAB, kol bus pažymėtas objektas

Žymėti tekstą objekte (su pažymėtu objektu).

ENTER

Žymėti visus objektus (su pažymėtu objektu)

CTRL + A

Pažymėti objektą, esantį po kitais objektais, ir judėti pirmyn objektų rinkiniu.

Pažymėję viršutinį objektą, paspauskite TAB

Pažymėti objektą, esantį po kitais objektais, ir judėti atgal objektų rinkiniu.

SHIFT+TAB, pažymėjus viršutinį objektą

Žymėti kelias figūras

Paspauskite ir laikykite VALDIKLĮ, tada spustelėkite figūras

Pažymėkite kelias figūras su tekstu

Paspauskite ir laikykite nuspaudę SHIFT, kol spustelėsite figūras

Atidaryti arba uždaryti žymėjimo sritį.

ALT+F10

Iškirpti pažymėtą objektą.

CTRL+X

Kopijuoti pažymėtą objektą.

CTRL+C

Įklijuoti iškirptą arba nukopijuotą objektą.

CTRL+V

Kopijuoti tik formatavimą.

CTRL+SHIFT+C

Įklijuoti tik formatavimą.

CTRL+SHIFT+V

Specialusis įklijavimas.

CTRL+ALT+V

Grupuoti figūras, paveikslėlius arba „WordArt“ objektus.

CTRL+G, pažymėjus elementus, kuriuos norima grupuoti

Anuliuoti figūrų, paveikslėlių arba „WordArt“ objektų grupavimą.

CTRL+SHIFT+G, pažymėjus grupę, kurios grupavimą norima anuliuoti

Rodyti arba slėpti tinklelį.

SHIFT+F9

Rodyti arba slėpti kreipiamąsias.

ALT+F9

Anuliuoti paskutinį veiksmą.

CTRL + Z

Pakartoti paskutinį veiksmą.

CTRL+Y

Figūros atributų kopijavimas

 1. Pažymėkite figūrą su atributais, kuriuos norite kopijuoti.

  Jei pažymėsite figūrą su pridėtu tekstu, nukopijuosite figūros atributus ir teksto išvaizdą bei stilių.

 2. Norėdami kopijuoti figūros atributus, paspauskite CTRL+SHIFT+C.

 3. Norėdami pažymėti figūrą arba objektą, į kurį norite kopijuoti atributus, paspauskite klavišą TAB arba SHIFT+TAB.

 4. Paspauskite klavišus CTRL+SHIFT+V.

Susietojo arba įdėtojo objekto redagavimas

 1. Paspauskite TAB arba SHIFT + TAB, kad pasirinktumėte norimą objektą.

 2. Norėdami matyti laikinąjį meniu, spauskite SHIFT+F10.

 3. Paspauskite RODYKLĘ ŽEMYN, pasirinkite < kintamasis > objektas, ĮVESKITE arba RODYKLĖ DEŠINĖN pagrindines Rodyti antrinį meniu ir pasirinkite Redaguoti.

„SmartArt“ grafinio elemento įterpimas

 1. Norėdami pažymėti „SmartArt“ objektą.

 2. Paspauskite rodyklių klavišus, kad pažymėtumėte norimą „SmartArt“ grafinį elementą.

 3. Paspauskite TAB, tada paspauskite rodyklių klavišus, kad pažymėtumėte „SmartArt“ grafinio elemento maketą, kurį norite įterpti.

 4. Paspauskite ENTER.

Teksto laukelio įterpimas

 1. Paspauskite ir atleiskite ALT, N, Norėdami matyti skirtuką Įterpimas .

 2. RODYKLIŲ klavišais perkelkite į Teksto lauką, kuris yra tekstas .

  Jei kompiuteryje įjungėte Rytų Azijos kalbų palaikymą, rodyklės klavišu pažymėkite Horizontalusis teksto laukelis arba Vertikalusis teksto laukelis.

 3. Paspauskite CTRL+ENTER.

 4. Įveskite norimą tekstą.

„WordArt“ objekto įterpimas

 1. Paspauskite ir atleiskite ALT, tada N, tada W, kad pasirinktumėte WordArt.

 2. Norimam WordArt stiliui pasirinkti naudokite rodyklių klavišus, tada paspauskite ENTER.

 3. Įveskite norimą tekstą.

Figūros žymėjimas

Pastaba : Jei žymeklis yra tekste, paspauskite ESC.

 • Paspauskite TAB, kad judėtumėte į priekį (arba SHIFT + TAB, kad judėtumėte atgal) tarp figūrų ar objektų, kol bus rodomos objekto, kurį norite pažymėti dydžio keitimo rankenėles.

 • Norėdami pažymėti keletą elementų, naudokite žymėjimo sritį. Jei norite atidaryti žymėjimo sritį, paspauskite ir atleiskite ALT, H, SL, tada – P.

Spartieji žymėjimo srities klavišai

Norėdami atlikti šiuos veiksmus

Paspauskite

Paleisti žymėjimo sritį.

ALT+F10

Perkelti aktyvinimą į skirtingas sritis.

F6

Rodyti kontekstinį meniu.

SHIFT+F10

Perkelti aktyvinimą į vieną elementą ar grupę.

RODYKLĖ AUKŠTYN arba RODYKLĖ ŽEMYN

Perkelti aktyvinimą iš elemento, esančio grupėje, į jo pirminę grupę.

RODYKLĖ KAIRĖN

Perkelti aktyvinimą iš grupės į pirmą jos elementą.

RODYKLĖ DEŠINĖN

Išplėsti suaktyvintą grupę ir visas jos antrines grupes.

* (tik skaitinėje klaviatūroje)

Išplėsti suaktyvintą grupę.

+ (tik skaitinėje klaviatūroje)

Sutraukti suaktyvintą grupę.

- (tik skaitinėje klaviatūroje)

Perkelti aktyvinimą į elementą ir jį pažymėti.

SHIFT+RODYKLĖ AUKŠTYN arba SHIFT+RODYKLĖ ŽEMYN

Pažymėti suaktyvintą elementą.

Tarpo klavišas arba ENTER

Įtraukti kitą objektą į žymėjimą.

SHIFT + TARPO KLAVIŠAS

Anuliuoti suaktyvinto elemento žymėjimą.

SHIFT+ENTER

Perkelti pažymėtą elementą pirmyn.

CTRL+SHIFT+F

Perkelti pažymėtą elementą atgal.

CTRL+SHIFT+B

Rodyti arba slėpti suaktyvintą elementą.

CTRL+SHIFT+S

Pervardyti suaktyvintą elementą.

F2

Žymėjimo srityje perjungti medžio rodinio ir mygtukų Rodyti viską ir Slėpti viską aktyvinimą klaviatūra.

TAB arba SHIFT+TAB

Sutraukti visas grupes.

ALT+SHIFT+1

Išplėsti visas grupes.

ALT+SHIFT+9

Figūros taškų redagavimas

Pastaba : Spustelėkite figūrą, tada paspauskite ALT+J+D+E+E.

 • Norėdami įtraukti tašką, paspaudę ir laikydami CTRL, spustelėkite figūros struktūrą.

 • Norėdami panaikinti tašką, paspaudę ir laikydami CTRL, jį spustelėkite.

 • Jei norite, kad taškas būtu laikomas glotniu tašku, paspauskite SHIFT ir vilkite vieną iš prie taško pridėtų rankenėlių. Kai baigsite vilkti, taškas bus pakeistas į glotnų tašką. Glotnus taškas sujungia du vienodo ilgio eilučių segmentus.

 • Jei norite, kad taškas būtu laikomas tiesiu tašku, paspauskite CTRL ir vilkite vieną iš prie taško pridėtų rankenėlių. Kai baigsite vilkti, taškas bus pakeistas į tiesų tašką. Tiesus taškas sujungia du skirtingo ilgio eilučių segmentus.

 • Jei norite, kad taškas būtu laikomas kampo tašku, paspauskite ALT ir vilkite vieną iš prie taško pridėtų rankenėlių. Kai baigsite vilkti, taškas bus pakeistas į kampo tašką. Kampo taškas sujungia eilučių segmentus; vienas iš šių segmentų yra nukreiptas kita kryptimi.

 • Jei norite atšaukti taško ar eilučių segmentų pakeitimą, prieš atleisdami pelės mygtuką paspauskite ESC.

Puslapio viršus

„Word“

Norėdami atlikti šiuos veiksmus

Paspauskite

Žymėti objektą (su objekte pažymėtu tekstu).

ESC

Žymėti objektą (su pažymėtu objektu).

TAB arba SHIFT+TAB, kol bus pažymėtas objektas

Žymėti kelias figūras

Paspauskite ir laikykite VALDIKLĮ, tada spustelėkite figūras

Pažymėkite kelias figūras su tekstu

Paspauskite ir laikykite nuspaudę SHIFT, kol spustelėsite figūras

Paleisti žymėjimo sritį.

ALT+F10

Pažymėti suaktyvintą elementą (žymėjimo srityje).

TARPO KLAVIŠAS arba ENTER

Anuliuoti suaktyvinto elemento žymėjimą (žymėjimo srityje).

SHIFT+ENTER

Redaguoti teksto laukelio tekstą.

Pažymėję teksto laukelio tekstą, paspauskite F2 arba ENTER

Redaguoti figūros tekstą.

Pažymėję teksto figūrą, paspauskite F2 arba ENTER

Iškirpti pažymėtą objektą.

CTRL+X

Kopijuoti pažymėtą objektą.

CTRL+C

Įklijuoti iškirptą arba nukopijuotą objektą.

CTRL+V

Kopijuoti tik formatavimą.

CTRL+SHIFT+C

Įklijuoti tik formatavimą.

CTRL+SHIFT+V

Specialusis įklijavimas.

CTRL+ALT+V

Anuliuoti paskutinį veiksmą.

CTRL + Z

Pakartoti paskutinį veiksmą.

CTRL+Y

Figūros atributų kopijavimas

 1. Pažymėkite figūrą su atributais, kuriuos norite kopijuoti.

 2. Norėdami kopijuoti figūros atributus, paspauskite CTRL+SHIFT+C.

 3. Norėdami pažymėti figūrą arba objektą, į kurį norite kopijuoti atributus, paspauskite klavišą TAB arba SHIFT+TAB.

 4. Paspauskite klavišus CTRL+SHIFT+V.

Susietojo arba įdėtojo objekto redagavimas

 1. Spauskite SHIFT+TAB, kad pasirinktumėte norimą objektą.

 2. Norėdami matyti laikinąjį meniu, spauskite SHIFT+F10.

 3. Paspauskite RODYKLĘ ŽEMYN, pasirinkite < kintamasis > objektas, ĮVESKITE arba RODYKLĖ DEŠINĖN pagrindines Rodyti antrinį meniu ir pasirinkite Redaguoti.

Objekto įterpimas

 1. Paspauskite ALT, tada paspauskite J.

 2. Atlikite vieną iš šių veiksmų.

  • Norėdami pasirinkti objekto tipą, paspauskite RODYKLĘ ŽEMYN, tada norėdami sukurti objektą, paspauskite ENTER.

  • Paspauskite APATINĖS RODYKLĖS klavišą du kartus ir pasirinkite skirtuką kurti iš failo , ir įveskite objekto, kurį norite įterpti arba raskite failą, failo vardą.

„SmartArt“ grafinio elemento įterpimas

 1. Norėdami pažymėti „SmartArt“ objektą.

 2. Paspauskite rodyklių klavišus, kad pažymėtumėte norimą „SmartArt“ grafinį elementą.

 3. Paspauskite TAB, tada paspauskite rodyklių klavišus, kad pažymėtumėte „SmartArt“ grafinio elemento maketą, kurį norite įterpti.

 4. Paspauskite ENTER.

Teksto laukelio įterpimas

 1. Paspauskite ir atleiskite ALT, tada paspauskite X.

 2. Norėdami pažymėti norimą „WordArt“ stilių, spauskite rodyklių klavišus, tada paspauskite klavišą ENTER.

 3. Įveskite norimą tekstą.

 4. Jei įvedę tekstą norite grįžti prie teksto redagavimo dokumente, paspauskite ESC.

Įterpti WordArt

 1. Norėdami pasirinkti WordArt, paspauskite ir atleiskite ALT, N, tada W.

 2. Norėdami pasirinkti norimą WordArt stilių, spauskite rodyklių klavišus, tada paspauskite klavišą ENTER.

 3. Įveskite norimą tekstą.

 4. Paspauskite ESC.

Figūros žymėjimas

Pastaba : Jei žymeklis yra tekste, paspauskite ESC.

 • KORTELĖJE ciklo į priekį (arba SHIFT + TAB, kad judėtumėte atgal) per figūras ar objektus, kol bus rodomos objekto, kurį norite pažymėti dydžio keitimo rankenėles.

Spartieji žymėjimo srities klavišai

Norėdami atlikti šiuos veiksmus

Paspauskite

Paleisti žymėjimo sritį.

ALT+F10

Perkelti aktyvinimą į skirtingas sritis.

F6

Rodyti kontekstinį meniu.

SHIFT+F10

Perkelti aktyvinimą į vieną elementą ar grupę.

RODYKLĖ AUKŠTYN arba RODYKLĖ ŽEMYN

Perkelti aktyvinimą iš elemento, esančio grupėje, į jo pirminę grupę.

RODYKLĖ KAIRĖN

Perkelti aktyvinimą iš grupės į pirmą jos elementą.

RODYKLĖ DEŠINĖN

Išplėsti suaktyvintą grupę ir visas jos antrines grupes.

* (tik skaitinėje klaviatūroje)

Išplėsti suaktyvintą grupę.

+ (tik skaitinėje klaviatūroje)

Sutraukti suaktyvintą grupę.

- (tik skaitinėje klaviatūroje)

Perkelti aktyvinimą į elementą ir jį pažymėti.

SHIFT+RODYKLĖ AUKŠTYN arba SHIFT+RODYKLĖ ŽEMYN

Pažymėti suaktyvintą elementą.

Tarpo klavišas arba ENTER

Įtraukti kitą objektą į žymėjimą.

SHIFT + TARPO KLAVIŠAS

Anuliuoti suaktyvinto elemento žymėjimą.

SHIFT+ENTER

Rodyti arba slėpti suaktyvintą elementą.

CTRL+SHIFT+S

Figūros taškų redagavimas

Pastaba : Spustelėkite figūrą, tada paspauskite ALT+J+D+E+E.

 • Norėdami įtraukti tašką, paspaudę ir laikydami CTRL, spustelėkite figūros struktūrą.

 • Norėdami panaikinti tašką, paspaudę ir laikydami CTRL, jį spustelėkite.

 • Jei norite, kad taškas būtu laikomas glotniu tašku, paspauskite SHIFT ir vilkite vieną iš prie taško pridėtų rankenėlių. Kai baigsite vilkti, taškas bus pakeistas į glotnų tašką. Glotnus taškas sujungia du vienodo ilgio eilučių segmentus.

 • Jei norite, kad taškas būtu laikomas tiesiu tašku, paspauskite CTRL ir vilkite vieną iš prie taško pridėtų rankenėlių. Kai baigsite vilkti, taškas bus pakeistas į tiesų tašką. Tiesus taškas sujungia du skirtingo ilgio eilučių segmentus.

 • Jei norite, kad taškas būtu laikomas kampo tašku, paspauskite ALT ir vilkite vieną iš prie taško pridėtų rankenėlių. Kai baigsite vilkti, taškas bus pakeistas į kampo tašką. Kampo taškas sujungia eilučių segmentus; vienas iš šių segmentų yra nukreiptas kita kryptimi.

 • Jei norite atšaukti taško ar eilučių segmentų pakeitimą, prieš atleisdami pelės mygtuką paspauskite ESC.

Puslapio viršus

Pastaba : Mašininio vertimo atsakomybės atsisakymas: Šis straipsnis išverstas naudojant kompiuterinę sistemą be žmogaus įsikišimo. „Microsoft“ pateikia šiuos mašininius vertimus norėdama padėti anglų kalbos nesuprantantiems vartotojams perskaityti turinį apie „Microsoft“ produktus, paslaugas ir technologijas. Šis straipsnis išverstas mašininio vertimo būdu, todėl jame gali būti žodyno, sintaksės ar gramatikos klaidų.

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×