Spartieji klavišai, skirti "Microsoft Word" "Windows"

Svarbu :  Šis straipsnis išverstas naudojant mašininį vertimą, žr. atsakomybės atsisakymą. Su šio straipsnio versija anglų kalba galite susipažinti čia .

Šiame straipsnyje aprašoma visus sparčiuosius klavišus Microsoft Word. Šiame straipsnyje klavišai JAV klaviatūros išdėstymą. Kitų išdėstymų klavišai gali ne atitinka JAV klaviatūros klavišus.

Pastaba : Jei spartųjį veiksmą sudaro du ar keli vienu metu spaudžiami klavišai, jie atskiriami pliuso ženklu (+). Jei vieną klavišą reikia paspausti iškart po kito, klavišai atskiriami kableliu (,).

Šiame straipsnyje:

Dažnai naudojami spartieji klavišai

Naršyti juostelės naudojantis klaviatūra

„Microsoft Word“ sparčiųjų klavišų vadovas

Funkcinių klavišų vadovas

Dažnai naudojami spartieji klavišai

Šioje lentelėje rodomi dažniausiai naudojami „Microsoft Word“ spartieji klavišai.

Norėdami atlikti

Paspauskite

Eiti į „Papasakokite, ką norite daryti“

Alt + Q

Atidaryti

Ctrl + O

Įrašyti

Ctrl + S

Uždarančiosios

Ctrl + W

Iškirpti

Ctrl + X

Kopijavimas

Ctrl + C

Įterpimas

Ctrl + V

Žymėti viską

Ctrl + A

Paryškintasis

Ctrl + B

Rašyti pasviruoju šriftu

Ctrl + I

Pabraukimas

Ctrl + U

Mažinti šrifto dydį 1 punktu

Ctrl + [

Didinti šrifto dydį 1 punktu

Ctrl + ]

Centruoti tekstą

Ctrl + E

Lygiuoti tekstą kairėje

Ctrl + L

Lygiuoti tekstą dešinėje

Ctrl + R

Atšaukti

Esc

Anuliuoti

Ctrl + Z

Perdaryti

Ctrl + Y

Keisti mastelį

Alt + W, K, tada mastelio keitimo dialogo lange į norimą reikšmę.

Naršyti juostelės naudojantis klaviatūra

Juostelė yra juostelės viršuje žodį, suskirstytos pagal skirtukus. Kiekviename skirtuke rodo kitą juostelės. Juostelės yra sudaryta iš grupių ir kiekvienos grupės yra vienas arba daugiau komandų. Kiekviena komanda programoje "Word" galite pasiekti naudodami klavišus.

Pastaba : Papildiniai ir kitos programos į juostelę gali įtraukti naujų skirtukų bei pateikti šių skirtukų prieigos klavišus.

Yra du būdai, kuriais galima naršyti juostelės skirtukus.

 • Norėdami pereiti į juostelę paspauskite klavišą Alt, o norėdami eiti per skirtukus naudokite rodyklių dešinėn ir kairėn klavišus.

 • Norėdami tiesiogiai pereiti į konkrečią skirtuką juostelėje, naudokite vieną iš sparčiųjų klavišų seką.

Norėdami atlikti

Paspauskite

Norėdami naudoti „Backstage“ rodinį, atidarykite puslapį Failas.

Alt + F

Norėdami naudoti temas, spalvas ir efektus (pvz., puslapio kraštines), atidarykite skirtuką Dizainas.

Alt + G

Norėdami naudoti įprastas formatavimo komandas, pastraipų stilius arba įrankį Rasti, atidarykite skirtuką Pagrindinis.

Alt + H

Norėdami tvarkyti laiškų suliejimo užduotis arba dirbti su vokais ir etiketėmis, atidarykite skirtuką Paštas.

Alt + M

Norėdami įterpti lentelių, paveikslėlių, figūrų, antraščių ar teksto laukų, atidarykite skirtuką Įterpimas.

Alt + N

Norėdami dirbti su puslapio paraštėmis, puslapio padėtimi, įtraukomis ir tarpais, atidarykite skirtuką Maketas.

Alt + P

Norėdami įvesti Žinyno turinio ieškos terminą, atidarykite juostelės lauką „Noriu sužinoti“.

ALT + K, tada įveskite ieškos terminą

Norėdami naudoti rašybos tikrinimą, nustatyti tikrinimo kalbas arba sekti ir peržiūrėti dokumento keitimus, atidarykite skirtuką Peržiūra.

Alt + R

Norėdami įtraukti turinį, puslapio išnašų arba citatų lentelę, atidarykite skirtuką Nuorodos.

Alt + S

Norėdami pasirinkti dokumento rodinį arba režimą (pvz., skaitymo režimą arba struktūros rodinį), atidarykite skirtuką Rodinys. Taip pat galite nustatyti mastelio didinimą bei valdyti kelis dokumentų langus.

Alt + W

 • Norėdami pereiti į juostelės skirtukų sąrašą, paspauskite Alt. Norėdami pereiti tiesiai į skirtuką, paspauskite sparčiuosius klavišus.

 • Norėdami pereiti į juostelę, paspauskite rodyklės žemyn klavišą. (JAWS šį veiksmą laiko perėjimu į apatinę juostelę.)

 • Norėdami pereiti nuo vienos komandos prie kitos, spauskite klavišą Tab arba Shift+Tab.

 • Norėdami pereiti į šiuo metu pasirinktą grupę, paspauskite rodyklės žemyn klavišą.

 • Norėdami pereiti iš vienos juostelės grupės į kitą, spauskite Ctrl + rodyklę dešinėn arba Ctrl + rodyklę kairėn.

 • Juostelės valdikliai yra suaktyvinami skirtingais būdais, atsižvelgiant į valdiklio tipą.

  • Jei pasirinkta komanda yra mygtukas, norėdami jį suaktyvinti paspauskite tarpo klavišą arba Enter.

  • Jei pasirinkta komanda yra numatytasis mygtukas (t. y. mygtukas, kuris atidaro papildomų parinkčių meniu), norėdami jį suaktyvinti paspauskite Alt + rodyklę žemyn. Norėdami eiti per parinktis naudokite mygtuką Tab. Norėdami pasirinkti esamą parinktį, paspauskite tarpo klavišą arba Enter.

  • Jei pasirinkta komanda yra sąrašas (pvz., šriftų sąrašas), norėdami atidaryti sąrašą paspauskite rodyklės žemyn klavišą. Tada, norėdami eiti nuo vieno elemento prie kito, naudokite rodyklių aukštyn arba žemyn klavišus.

  • Jei pasirinkta komanda yra galerija, norėdami pasirinkti komandą paspauskite tarpo klavišą arba Enter. Tada, norėdami eiti per elementus, naudokite mygtuką Tab.

Patarimas : Galerijose, kuriose yra daugiau nei viena elementų eilutė, klavišas Tab perkelia iš esamos eilutės pradžios į pabaigą ir, pasiekęs eilutės galą, perkelia į kitos eilutės pradžią. Esamos eilutės pabaigoje paspaudus rodyklės dešinėn klavišą, grįžtama į esamos eilutės pradžią.

Prieigos klavišų naudojimas

 1. Paspauskite Alt.

 2. Paspauskite raidę, rodomą sparčiojo klavišo patarime, kuris atsiranda virš norimos naudoti juostelės komandos.

Atsižvelgiant į tai, kokią raidę paspausite, gali būti rodomi papildomi klavišų patarimai. Pvz., paspaudus Alt + F, Office Backstage atidaromas informacijos puslapyje, kuris turi skirtingus sparčiųjų klavišų patarimus. Jei jums tada dar kartą paspauskite Alt, rodomi klavišų patarimai naršyti šiame puslapyje.

Šioje lentelėje išvardyti keli būdai, kaip perkelti įvesties klaviatūra vietą naudodami tik klaviatūrą.

Jei norite

Paspauskite

Pasirinkti aktyvų juostelės skirtuką ir aktyvinti sparčiųjų klavišų seką.

ALT arba F10. Naudokite prieigos klavišus arba rodyklių klavišus norėdami pereiti į kitą skirtuką.

Perkelti įvesties vietą į juostelės komandas.

Tab arba Shift + Tab

Perkelti įvesties klaviatūra vietą į kiekvieną juostelės komandą pirmyn arba atgal.

Tab arba Shift + Tab

Judėti žemyn, aukštyn, kairėn arba dešinėn po juostelės elementus.

Rodyklė žemyn, aukštyn, kairėn, rodyklė kairėn arba rodyklė dešinėn

Išplėsti arba sutraukti juostelę.

CTRL + F1

Atidaryti pasirinkto elemento kontekstinį meniu.

„Shift“ + F10

Perkelti įvesties vietą į kitą lango sritį, pvz., paveikslėlio formatavimo, gramatikos taisymo arba žymėjimo sritį.

F6

Aktyvinkite pasirinktą juostelės komandą arba valdiklį.

Tarpo klavišas arba „Enter“

Atidaryti pasirinktą juostelės meniu arba galeriją.

Tarpo klavišas arba „Enter“

Baigti keisti reikšmę juostelės valdiklyje ir grąžinti įvesties klaviatūra vietą į dokumentą.

Klavišas Enter

„Microsoft Word“ sparčiųjų klavišų vadovas

Dokumentų kūrimas ir redagavimas

Norėdami tą padaryti

Paspauskite

Kurti naują dokumentą.

Ctrl + N

Atidaryti dokumentą.

Ctrl + O

Uždaryti dokumentą.

Ctrl + W

Skaidyti dokumento langą.

ALT + Ctrl + S

Šalinti dokumento lango skaidymą.

Alt + Shift + C arba Alt + Ctrl + S

Įrašyti dokumentą.

Ctrl + S

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Įterpti hipersaitą.

Ctrl + K

Pereiti į ankstesnį puslapį.

Alt + rodyklė kairėn

Pereiti į paskesnį puslapį.

Alt + rodyklė dešinėn

Atnaujinti.

F9

Norėdami tą padaryti

Paspauskite

Spausdinti dokumentą.

Ctrl + P

Perjungti į spaudinio peržiūrą.

ALT + Ctrl + I

Padidinus vaizdą judėti peržiūros lape.

Rodyklių klavišai

Sumažinus vaizdą pereiti į kitą peržiūros puslapį.

Page Up arba Page Down

Sumažinus vaizdą pereiti į pirmąjį peržiūros puslapį.

Ctrl + Home

Sumažinus vaizdą pereiti į paskutinį peržiūros puslapį.

Ctrl + End

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Įterpti komentarą (peržiūros užduočių srityje).

ALT + R, C

Įjungti arba išjungti keitimų sekimą.

Ctrl + Shift + E

Uždaryti Peržiūros sritį, jeigu ji atidaryta.

Alt + Shift + C

Juostelėje pasirinkti skirtuką Peržiūra.

ALT + R, tada rodyklę žemyn, kad būtų galima perkelti į komandos šiame skirtuke.

Tikrinti rašybą ir gramatiką

ALT + R, S

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Atidaryti ieškos lauką užduočių srityje Naršymas.

Ctrl + F

Keisti tekstą, specialų formatavimą ir specialius elementus.

Ctrl + H

Pereiti į puslapį, žymelę, puslapio išnašą, lentelę, komentarą, grafinį objektą ar kitą vietą dokumente.

Ctrl + G

Perjungti tarp keturių paskutinių redaguotų vietų.

ALT + Ctrl + Z

Norėdami pereiti

Paspauskite

Vienu simboliu kairėn

Rodyklė kairėn

Vieną simbolį dešinėje

Rodyklė dešinėn

Vienu žodžiu kairėn

Ctrl + rodyklė kairėn

Vienu žodžiu dešinėn

Ctrl + rodyklė dešinėn

Viena pastraipa į viršų

Ctrl + rodyklė aukštyn

Viena pastraipa žemyn

Ctrl + rodyklė žemyn

Vienu langeliu kairėn (lentelėje)

„Shift“ + „Tab“

Vienu langeliu dešinėn (lentelėje)

Klavišas Tab

Eilute aukštyn

Rodyklė aukštyn

Eilute žemyn

Rodyklė žemyn

Iki eilutės pabaigos

Klavišas End

Iki eilutės pradžios

Klavišas Home

Iki lango viršaus

ALT + Ctrl + Page Up

Iki lango pabaigos

ALT + Ctrl + Page Down

Vienu ekranu aukštyn (slenkant)

Klavišas Page Up

Vienu ekranu žemyn (slenkant)

Klavišas Page Down

Iki kito puslapio viršaus

Ctrl + Page Down

Iki ankstesnio puslapio viršaus

Ctrl + Page Up

Iki dokumento pabaigos

Ctrl + End

Iki dokumento pradžios

Ctrl + Home

Iki ankstesnio redagavimo

SHIFT + F5

Atidarius dokumentą iki vietos, kurioje dirbote paskutinį kartą ir uždarėte dokumentą

SHIFT + F5

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Pažymėti turinio įrašą.

Alt + Shift + O

Pažymėti literatūros sąrašo įrašą.

Alt + Shift + I

Pažymėti rodyklės įrašą.

Alt + Shift + X

Įterpti puslapio išnašą.

ALT + Ctrl + F

Įterpti dokumento išnašą.

ALT + Ctrl + D

Eiti į paskesnę puslapio išnašą (programoje „Word 2016“).

Alt + Shift + >

Eiti į ankstesnę puslapio išnašą (programoje „Word 2016“).

Alt + Shift + <

Eiti į „Papasakokite, ką norite daryti“ ir išmaniąją iešką (programoje „Word 2016“).

Alt + Q

Darbas su dokumentais skirtinguose rodiniuose

Programa Word siūlo kelis skirtingus rodinius dokumente. Kiekviename rodinyje lengviau atlikti tam tikras užduotis. Pavyzdžiui, skaitymo režimas leidžia jums pateikti dviejų puslapių dokumentas greta ir naudoti į rodyklę naršymo pereiti į kitą puslapį.

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Perjungti skaitymo režimo rodinį

Alt + W, F

Perjungti į spaudinio maketo rodinį.

ALT + Ctrl + P

Perjungti į struktūros rodinį.

ALT + Ctrl + O

Perjungti į juodraščio rodinį.

ALT + Ctrl + N

Šie spartieji klavišai taikomi tik, jei dokumentas yra struktūros rodinyje.

Jei norite

Paspauskite

Didinti pastraipą.

Alt + Shift + rodyklė kairėn

Mažinti pastraipą.

Alt + Shift + rodyklė dešinėn

Mažinti pagrindinį tekstą.

Ctrl + Shift + N

Pažymėtas pastraipas perkelti aukštyn.

Alt + Shift + rodyklė aukštyn

Pažymėtas pastraipas perkelti žemyn.

Alt + Shift + rodyklė žemyn

Išplėsti tekstą po antrašte.

Alt + Shift + pliuso ženklas

Sutraukti tekstą po antrašte.

Alt + Shift + minuso ženklas

Išplėsti ar sutraukti visą tekstą ar antraštes.

Alt + Shift + A

Slėpti arba rodyti simbolių formatavimą.

Dešinysis pasvirasis brūkšnys (/) skaičių klaviatūroje

Rodyti pirmą eilutę teksto arba visą tekstą.

ALT + SHIFT + L

Visas antraštes rodyti stiliumi 1 antraštė.

Alt + Shift + 1

Rodyti visas antraštes iki antraštės n.

Alt + Shift + n

Įterpti tabuliacijos simbolį.

Ctrl + Tab

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Pereiti į dokumento pradžią.

Klavišas Home

Pereiti į dokumento pabaigą.

Klavišas End

Pereiti į puslapį n.

n (n yra puslapio numerį, kurį norite pereiti), Enter

Išeiti iš skaitymo režimo.

Esc

Redaguoti ir perkelti tekstą ir grafinius objektus

Tekstą žymėkite laikydami nuspaudę klavišą Shift ir rodyklių klavišais perkeldami teksto žymeklį

Norėdami tą padaryti

Paspauskite

Įjungti išplėtimo režimą.

F8

Pažymėti artimiausią simbolį.

F8, o tada spauskite rodyklė kairėn arba rodyklė dešinėn

Padidinti pažymėtą fragmentą.

F8 (norėdami pažymėti žodį, paspauskite vieną kartą, sakinį – dukart ir t.t.)

Sumažinti pažymėtą fragmentą.

SHIFT + F8

Išjungti išplėtimo režimą.

Esc

Išplėsti pažymėtą sritį vienu simboliu dešinėn.

Shift + rodyklė dešinėn

Išplėsti pažymėtą sritį vienu simboliu kairėn.

Shift + rodyklė kairėn

Išplėsti pažymėtą sritį iki žodžio pabaigos.

Ctrl + Shift + rodyklė dešinėn

Išplėsti pažymėtą sritį iki žodžio pradžios.

Ctrl + Shift + rodyklė kairėn

Išplėsti pažymėtą sritį iki eilutės pabaigos.

Shift + End

Išplėsti pažymėtą sritį iki eilutės pradžios.

Shift + Home

Išplėsti pažymėtą sritį viena eilute žemyn.

Shift + rodyklė žemyn

Išplėsti pažymėtą sritį viena eilute aukštyn.

Shift + rodyklė aukštyn

Išplėsti pažymėtą sritį iki pastraipos pabaigos.

Ctrl + Shift + rodyklė žemyn

Išplėsti pažymėtą sritį iki pastraipos pradžios.

Ctrl + Shift + rodyklė aukštyn

Išplėsti pažymėtą sritį vienu ekranu žemyn.

Shift + Page Down

Išplėsti pažymėtą sritį vienu ekranu aukštyn.

Shift + Page Up

Išplėsti pažymėtą sritį iki dokumento pradžios.

Ctrl + Shift + Home

Išplėsti pažymėtą sritį iki dokumento pabaigos.

Ctrl + Shift + End

Išplėsti pažymėtą sritį iki lango pabaigos.

ALT + Ctrl + Shift + Page Down

Išplėsti pažymėtą sritį, kad būtų pažymėtas visas dokumentas.

Ctrl + A

Pažymėti vertikalų teksto bloką.

Ctrl + Shift + F8, tada naudodami rodyklių klavišus; Norėdami atšaukti žymėjimo režimą, paspauskite Esc

Išplėsti pažymėtą sritį iki konkrečios dokumento vietos.

F8 + rodyklių klavišai. Norėdami atšaukti žymėjimo režimą, paspauskite Esc

Norėdami tą padaryti

Paspauskite

Naikinti vieną simbolį į kairę.

Klavišas Backspace

Naikinti vieną žodį į kairę.

Ctrl + Backspace

Naikinti vieną simbolį į dešinę.

Klavišas Delete

Panaikinti vieną žodį dešinėje.

Ctrl + Delete

Iškirpti pažymėtą tekstą į „Office“ mainų sritį.

Ctrl + X

Anuliuoti paskutinį veiksmą.

Ctrl + Z

Iškirpti į Smeigtuką. (Smeigtuko yra funkcija, kuri leidžia jums rinkti tekstą grupes iš įvairių vietų ir įklijuoti juos į kitą vietą).

Ctrl + F3

Norėdami tą padaryti

Paspauskite

Atidaryti „Office“ mainų sritį

Paspauskite Alt + H pereikite į skirtuką Pagrindinis ir paspauskite F ir O.

Kopijuoti pasirinktą tekstą arba grafinį objektą į „Office“ mainų sritį.

Ctrl + C

Iškirpti pasirinktą tekstą arba grafinį objektą į „Office“ mainų sritį.

Ctrl + X

Įklijuoti naujausią priedą arba įklijuotą elementą iš „Office“ mainų srities.

Ctrl + V

Vieną kartą perkelti tekstą ar grafinius objektus.

F2 (tada perkelkite žymeklį ir paspauskite klavišą Enter)

Vieną kartą kopijuoti tekstą ar grafinius objektus.

SHIFT + F2 (tada perkelkite žymeklį ir paspauskite klavišą Enter)

Kai pasirinktas tekstas arba objektas, atidaryti dialogo langą Kurti naują kūrimo bloką.

ALT + F3

Kai kūrimo blokas , pavyzdžiui, SmartArt grafinis objektas , pasirinktas, rodyti su juo susietą kontekstinį meniu.

„Shift“ + F10

Iškirpti į Smeigtuką.

Ctrl + F3

Įklijuoti Smeigtuko turinį.

Ctrl + Shift + F3

Kopijuoti antraštę ar poraštę, naudotą prieš tai buvusioje dokumento dalyje.

Alt + Shift + R

Redagavimas ir naršymas lentelėse

Norėdami tą padaryti

Paspauskite

Pažymėti kito langelio turinį.

Klavišas Tab

Pažymėti ankstesnio langelio turinį.

„Shift“ + „Tab“

Pažymėtą fragmentą išplėsti iki gretimų langelių.

Laikykite nuspaudę klavišą Shift ir kelis kartus paspauskite rodyklės klavišą

Pažymėti stulpelį.

Norėdami pereiti į viršutinį arba apatinį stulpelio langelį, naudokite rodyklių klavišus, po to atlikite vieną iš šių veiksmų:

 • Paspauskite Shift + Alt + Page Down Norėdami pasirinkti stulpelį nuo viršaus į apačią.

 • Paspauskite Shift + Alt + Page Up Norėdami pasirinkti stulpelį nuo apačios į viršų.

Pažymėti visą eilutę

Norėdami pereiti į eilutės galą (į pirmą eilutės langelį (kairiausią) arba į paskutinį (dešiniausią), naudokite rodyklių klavišus.

 • Į pirmą eilutės langelį, paspauskite Shift + Alt + End, kad pažymėkite eilutę iš kairės į dešinę.

 • Į paskutinį eilutės langelį, paspauskite Shift + Alt + Home, kad pažymėkite eilutę iš dešinės į kairę.

Išplėsti pažymėtą fragmentą (arba bloką)

Ctrl + Shift + F8, tada naudodami rodyklių klavišus; Norėdami atšaukti žymėjimo režimą, paspauskite Esc

Pažymėti visą lentelę.

ALT + 5 (kai Num Lock išjungta) skaičių klaviatūroje

Norėdami pereiti

Paspauskite

Į kitą eilutės langelį

Klavišas Tab

Į ankstesnį eilutės langelį

„Shift“ + „Tab“

Į pirmą eilutės langelį

Alt + Home

Į paskutinį eilutės langelį

Alt + End

Į pirmą stulpelio langelį

Alt + Page Up

Į paskutinį stulpelio langelį

Alt + Page Down

Į ankstesnę eilutę

Rodyklė aukštyn

Į kitą eilutę

Rodyklė žemyn

Eilute aukštyn

Alt + Shift + rodyklė aukštyn

Eilute žemyn

Alt + Shift + rodyklė žemyn

Norėdami įterpti

Paspauskite

Naujas pastraipas langelyje

Klavišas Enter

Tabuliacijos simbolius langelyje

Ctrl + Tab

Simbolių ir pastraipų formatavimas

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Norėdami keisti simbolių formatavimą, atidarykite dialogo langą Šriftas.

Ctrl + D

Keisti didžiąsias ar mažąsias raides.

Shift + F3

Visas raides formatuoti kaip didžiąsias.

Ctrl + Shift + A

Taikyti paryškintąjį formatavimą.

Ctrl + B

Taikyti pabraukimą.

Ctrl + U

Pabraukti žodžius, bet ne tarpus.

Ctrl + Shift + W

Pabraukti tekstą dvigubu brūkšniu.

Ctrl + Shift + D

Taikyti paslėpto teksto formatavimą.

Ctrl + Shift + H

Taikyti pasvirąjį formatavimą.

Ctrl + I

Formatuoti raides kaip mažas didžiąsias raides.

Ctrl + Shift + K

Taikyti apatinio indekso formatavimą (automatinį išdėstymą).

Ctrl + lygybės ženklas

Taikyti viršutinio indekso formatavimą (automatinį išdėstymą).

Ctrl + Shift + pliuso ženklas

Pašalinti rankinį simbolių formatavimą.

Ctrl + tarpo klavišas

Pažymėtą fragmentą pakeisti į simbolio šriftą.

Ctrl + Shift + Q

Jei norite

Paspauskite

Norėdami pakeisti šriftą, atidarykite dialogo langą Šriftas.

Ctrl + Shift + F

Didinti šrifto dydį.

Ctrl + Shift + >

Mažinti šrifto dydį.

Ctrl + Shift + <

Didinti šrifto dydį vienu punktu.

Ctrl + ]

Mažinti šrifto dydį vienu punktu.

Ctrl + [

Norėdami tą padaryti

Paspauskite

Kopijuoti teksto formatavimą.

Ctrl + Shift + C

Taikyti nukopijuotą formatavimą tekstui.

Ctrl + Shift + V

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Perjungti pastraipą tarp lygiuotos centre ir lygiuotos kairėje.

Ctrl + E

Perjungti pastraipą tarp lygiuotos iš abiejų pusių ir lygiuotos kairėje.

Ctrl + J

Perjungti pastraipą tarp lygiuotos dešinėje ir lygiuotos kairėje.

Ctrl + R

Lygiuoti pastraipą kairėje.

Ctrl + L

Įtraukti pastraipą iš kairės.

Ctrl + M

Pašalinti paragrafo įtrauką iš kairės.

Ctrl + Shift + M

Kurti atvirkštinę įtrauką.

Ctrl + T

Sumažinti atvirkštinę įtrauką.

Ctrl + Shift + T

Šalinti pastraipos formatavimą.

Ctrl + Q

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Rodyti nespausdinamus simbolius.

Ctrl + Shift + * (skaičių klaviatūros žvaigždutė neveikia)

Peržiūrėti teksto formatavimą.

SHIFT + F1 (tuomet spustelėkite tekstą, kurio formatavimą norite peržiūrėti)

Kopijuoti formatus.

Ctrl + Shift + C

Įklijuoti formatus.

Ctrl + Shift + V

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Viengubas eilučių intervalas.

Ctrl + 1

Dvigubas eilučių intervalas.

Ctrl + 2

1,5 eilučių intervalas.

Ctrl + 5

Įtraukti arba šalinti vienos eilutės tarpą prieš pastraipą.

Ctrl + 0 (nulis)

Jei norite

Paspauskite

Atidaryti užduočių sritį Taikyti stilius.

Ctrl + Shift + S

Atidaryti užduočių sritį Stiliai.

ALT + Ctrl + Shift + S

Pradėti Automatinį formatavimą.

ALT + Ctrl + K

Taikyti Įprastąjį stilių.

Ctrl + Shift + N

Taikyti stilių 1 antraštė.

ALT + Ctrl + 1

Taikyti stilių 2 antraštė.

ALT + Ctrl + 2

Taikyti stilių 3 antraštė.

ALT + Ctrl + 3

Uždaryti užduočių sritį Stiliai

 1. Jei užduočių sritis Stiliai nepasirinkta, norėdami ją pasirinkti, paspauskite F6.

 2. Paspauskite Ctrl + tarpo klavišą.

 3. Naudokite rodyklių klavišus, Norėdami pasirinkti uždaryti, ir paspauskite klavišą Enter.

Norėdami įterpti

Paspauskite

Lauką

CTRL + F9

Eilutės lūžį

Shift + Enter

Puslapio lūžį

Ctrl + Enter

Stulpelio lūžį

Ctrl + Shift + Enter

Ilgą brūkšnį

ALT + Ctrl + minuso ženklas (skaičių klaviatūroje)

Trumpą brūkšnį

Ctrl + minuso ženklas (skaičių klaviatūroje)

Keliamąjį brūkšnelį

CTRL + brūkšnelis

Nekeliamą brūkšnelį

Ctrl + Shift + brūkšnelis

Nekeliamą tarpą

Ctrl + Shift + tarpo klavišas

Kopijavimo teisių simbolį

ALT + Ctrl + C

Registruoto prekės ženklo simbolį

ALT + Ctrl + R

Prekės ženklo simbolį

ALT + Ctrl + T

Elipsę

ALT + Ctrl + taškas

Viengubas kairiąsias kabutes

CTRL +'(vienguba kabutė), '(single quotation mark)

Viengubas dešiniąsias kabutes

CTRL +' (vienguba kabutė), ' (vienguba kabutė)

Dvigubas kairiąsias kabutes

CTRL +' (vienguba kabutė), Shift +' (vienguba kabutė)

Dvigubas dešiniąsias kabutes

CTRL +' (vienguba kabutė), Shift +' (vienguba kabutė)

Automatinio teksto įrašą

ENTER (parašius kelis pirmus automatinio teksto įrašo pavadinimo simbolius ir pasirodžius ekrano patarimui)

Norėdami tą padaryti

Paspauskite

Įterpti Unicode simbolį, nurodytą Unicode (šešioliktainis) simbolio kodas. Pvz., Norėdami įterpti euro simbolį ( Euro valiutos simbolis ), įveskite 20ACir tada laikykite nuspaudę Alt ir paspauskite X.

Simbolio kodas, Alt + X

Sužinoti pasirinkto simbolio Unicode simbolio kodą

ALT + X

Įterpti ANSI simbolį, nurodytą ANSI (dešimtainio) simbolio kodą. Pvz., Norėdami įterpti euro valiutos simbolį, laikykite nuspaudę Alt ir paspauskite 0128 skaitinėje klaviatūroje.

ALT + simbolio kodas (skaičių klaviatūroje)

Įterpti ir redaguoti objektus

 1. Paspauskite Alt, N, J ir tada J ir atidarykite dialogo langą objektas .

 2. Atlikite vieną iš šių veiksmų.

  • Paspauskite apatinės rodyklės klavišą, Norėdami pasirinkti objekto tipą, ir tada paspauskite Enter, Norėdami sukurti objektą.

  • Paspauskite Ctrl + Tab pereikite į skirtuką kurti iš failo , paspauskite "Tab", ir įveskite objekto, kurį norite įterpti arba raskite failą, failo vardą.

 1. Kai žymeklis yra jūsų dokumente objekto kairėje, pažymėkite objektą spustelėdami Shift + rodyklė dešinėn.

 2. Paspauskite Shift + F10.

 3. Paspauskite klavišą Tab, norėdami pereiti į objekto pavadinimas, paspauskite Enter ir dar kartą paspauskite Enter.

 1. Paspauskite ir atleiskite Alt, N, tada M pažymėkite SmartArt.

 2. Spausdami rodyklių klavišus pasirinkite norimą grafinį objektą.

 3. Paspauskite Tab, o tada paspauskite rodyklių klavišus, Norėdami pasirinkti grafinį objektą, kurį norite įterpti.

 4. Paspauskite klavišą „Enter“.

 1. Paspauskite ir atleiskite Alt, N, tada w. pažymėkite "WordArt".

 2. Paspauskite rodyklių klavišus pažymėkite norimą "WordArt" stilių, ir paspauskite klavišą Enter.

 3. Įveskite norimą tekstą.

 4. Paspauskite klavišą Esc pažymėkite "WordArt" objektą, ir tada naudokite rodyklių klavišus objektui perkelti.

 5. Dar kartą paspauskite Esc Norėdami grįžti į dokumentą.

Laiškų suliejimas ir laukai

Pastaba : Turite paspauskite Alt + M arba spustelėkite paštas, naudoti šiuos sparčiuosius klavišus.

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Peržiūrėti laiškų suliejimą.

Alt + Shift + K

Sulieti dokumentą.

Alt + Shift + N

Spausdinti sulietus dokumentus.

Alt + Shift + M

Redaguoti laiškų suliejimo duomenų dokumentą.

Alt + Shift + E

Įterpti suliejimo lauką.

Alt + Shift + F

Norėdami tą padaryti

Paspauskite

Įterpti lauką DATE.

Alt + Shift + D

Įterpti lauką LISTNUM.

ALT + Ctrl + L

Įterpti lauką Page.

Alt + Shift + P

Įterpti lauką TIME.

Alt + Shift + T

Įterpti tuščią lauką.

CTRL + F9

Atnaujinti susietą informaciją „Microsoft Word“ šaltinio dokumente.

Ctrl + Shift + F7

Atnaujinti pažymėtus laukus.

F9

Panaikinti lauko saitą.

Ctrl + Shift + F9

Perjungti tarp pažymėto lauko kodo ir jo rezultato.

Shift + F9 

Perjungti tarp visų laukų kodų ir jų rezultatų.

Alt + F9

Iš lauko, kuriame rodomi lauko rezultatai, vykdyti GOTOBUTTON arba MACROBUTTON.

Alt + Shift + F9

Pereiti į kitą lauką.

F11

Pereiti į ankstesnį lauką.

SHIFT + F11

Blokuoti lauką.

Ctrl + F11

Panaikinti lauko blokavimą.

Ctrl + Shift + F11

Kalbos juosta

Kiekvienas dokumentas turi numatytąją kalbą, kuri paprastai yra tokia pati, kaip numatytoji jūsų kompiuterio operacinės sistemos kalba. Bet jei jūsų dokumente yra žodžių ar frazių kita kalba, naudinga nustatyti tikrinimo kalbą tiems žodžiams. Tai ne tik suteikia galimybę patikrinti tų frazių rašybą ir gramatiką, bet taip pat leidžia jas apdoroti pagalbinėms technologijoms, pvz., ekrano skaitytuvams.

Norėdami atlikti

Paspauskite

Atidaryti dialogo langą Tikrinimo kalbos nustatymas

ALT + R, U, L

Peržiūrėti tikrinimo kalbų sąrašą

Rodyklė žemyn

Nustatyti numatytąsias kalbas

ALT + R, L

Norėdami atlikti

Paspauskite

Įjungti arba išjungti 101 klaviatūros japoniškos įvesties metodo rengyklę (IME).

ALT + ~

Įjungti arba išjungti 101 klaviatūros korėjietiškos įvesties metodo rengyklę (IME).

Dešinysis Alt

Įjungti arba išjungti 101 klaviatūros kinų įvesties metodo rengyklę (IME).

Ctrl + tarpo klavišas

Funkcinių klavišų vadovas

Norėdami tą padaryti

Paspauskite

Rodyti Žinyną arba apsilankyti Office.com.

F1

Perkelti tekstą ar grafinius objektus.

F2

Pakartoti paskutinį veiksmą.

F4

Pasirinkti komandą Eiti į (skirtuke Pagrindinis).

F5

Pereiti į kitą sritį ar rėmelį.

F6

Pasirinkti komandą Rašyba (skirtuke Peržiūra).

F7

Išplėsti pasirinkimą.

F8

Atnaujinti pažymėtus laukus.

F9

Rodyti sparčiųjų klavišų patarimus.

F10

Pereiti į kitą lauką.

F11

Pasirinkti komandą Įrašyti kaip.

F12

Jei norite

Paspauskite

Atidaryti kontekstinius žinyno paaiškinimus arba nustatyti formatavimą.

SHIFT + F1

Kopijuoti tekstą.

SHIFT + F2

Keisti didžiąsias ar mažąsias raides.

Shift + F3

Kartoti veiksmą Rasti ar Eiti į.

Shift + F4

Pereiti prie pastarojo keitimo.

SHIFT + F5

Pereiti į ankstesnę sritį ar rėmelį (paspaudus F6).

Shift + F6

Pasirinkti komandą Tezauras (skirtukas Peržiūra, grupė Tikrinimas).

SHIFT + F7

Sumažinti pažymėtą fragmentą.

SHIFT + F8

Perjungti tarp lauko kodo ir jo rezultato.

Shift + F9 

Rodyti kontekstinį meniu.

„Shift“ + F10

Pereiti į ankstesnį lauką.

SHIFT + F11

Pasirinkti komandą Įrašyti.

SHIFT + F12

Jei norite

Paspauskite

Išplėsti arba sutraukti juostelę.

CTRL + F1

Pasirinkti komandą Spaudinio peržiūra.

CTRL + F2

Iškirpti į Smeigtuką.

Ctrl + F3

Uždaryti langą.

CTRL + F4

Pereiti į kitą langą.

„Ctrl“ + F6

Įterpti tuščią lauką.

CTRL + F9

Maksimizuoti dokumento langą.

Ctrl + F10

Blokuoti lauką.

Ctrl + F11

Pasirinkti komandą Atidaryti.

CTRL + F12

Jei norite

Paspauskite

Įterpti Smeigtuko elementus.

Ctrl + Shift + F3

Redaguoti žymelę.

Ctrl + Shift + F5

Pereiti į ankstesnį langą.

Ctrl + Shift + F6

Atnaujinti susietą informaciją "Word" šaltinio dokumente.

Ctrl + Shift + F7

Išplėsti pasirinktą sritį arba bloką.

Ctrl + Shift + F8, ir tada paspauskite rodyklės klavišą

Panaikinti lauko saitą.

Ctrl + Shift + F9

Panaikinti lauko blokavimą.

Ctrl + Shift + F11

Pasirinkti komandą Spausdinti.

Ctrl + Shift + F12

Jei norite

Paspauskite

Pereiti į kitą lauką.

Alt + F1

Kurti naują Kūrimo bloką.

ALT + F3

Išeikite iš "Word".

Alt + F4

Atkurti programos lango dydį.

Alt + F5

Pereiti iš atidaryto dialogo lango į dokumentą. Galima naudoti dialogo languose, kurie palaiko tokį veiksmą.

ALT + F6

Rasti kitą rašybos ar gramatikos klaidą.

Alt + F7

Vykdyti makrokomandą.

Alt + F8

Perjungti tarp visų laukų kodų ir jų rezultatų.

Alt + F9

Rodyti užduočių sritį pasirinkimas .

Alt + F10

Rodyti programos „Microsoft Visual Basic“ kodą.

Alt + F11

Jei norite

Paspauskite

Pereiti į ankstesnį lauką.

Alt + Shift + F1

Pasirinkti komandą Įrašyti.

Alt + Shift + F2

Iš lauko, kuriame rodomi lauko rezultatai, vykdyti GOTOBUTTON arba MACROBUTTON.

Alt + Shift + F9

Rodyti galimo veiksmo meniu arba pranešimą.

Alt + Shift + F10

Turinio konteineryje, jei jis aktyvus, pasirinkite mygtuką Turinys.

Alt + Shift + F12

Jei norite

Paspauskite

Rodyti „Microsoft“ sistemos informaciją.

Ctrl + Alt + F1

Pasirinkti komandą Atidaryti.

Ctrl + Alt + F2

Šiame straipsnyje neaprašomas sparčiųjų klavišų tinkinimas ar makrokomandų arba automatiniame klaviatūros klavišų kūrimas.

Jei naudojate "Microsoft Word Starter", Atminkite, kad programoje "Word Starter" palaiko ne visi funkcijų, esančių "Word" skirtos. Daugiau informacijos apie funkcijas programoje "Word Starter", ieškokite palaikymo Word Starter funkciją.

Šiame straipsnyje:

Raskite ir sparčiųjų klavišų naudojimas

Microsoft Office pagrindai

Juostelės naršymas

"Microsoft Word" Sparčiosios nuorodos

Funkcinių klavišų vadovas

Raskite ir sparčiųjų klavišų naudojimas

Spartieji klaviatūros klavišai, kurį reikia paspausti du ar daugiau klavišų vienu metu, tokie klavišai yra atskiriami pliuso ženklu (+) Microsoft Word 2010 žinynas. Spartieji klaviatūros klavišai, kuriuos reikia paspausti vieną klavišą paskui kitą, tokie klavišai yra atskiriami kableliu (,).

 • Norėdami išplėsti visas straipsnio dalis, paspauskite klavišą Tab, kol pažymima Rodyti viską , ir paspauskite Enter. Norėdami sutraukti visus skyrius, dar kartą paspauskite Enter.

 • Norėdami išplėsti tik vieną sekciją straipsnio, paspauskite Tab, kol šios sekcijos antraštė ir pliuso ženklas yra pažymėtas, ir paspauskite klavišą Enter. Paspauskite Enter, dar kartą, kad sutrauktumėte sekciją.

Svarbu : Prieš pradėdami iešką paspauskite Tab, kol pažymima Rodyti viską , ir paspauskite klavišą Enter.

 1. Paspauskite Ctrl + F.

  Atsidaro ieškos dialogo langas, kuriame yra tekstui įvesti reikalingas žymeklis.

 2. Ieškos laukelyje įveskite ieškomą tekstą.

 3. Paspauskite klavišą „Enter“.

Norėdami spausdinti šią temą, paspauskite klavišą Tab, kol pažymima Rodyti viską , paspauskite "Enter", ir tada paspauskite Ctrl + P.

„Microsoft Office“ pagrindai

Jei norite

Paspauskite

Perjungti kitą langą.

Alt + Tab

Perjungti ankstesnį langą.

Alt + Shift + Tab

Uždaryti aktyvų langą.

Ctrl + W arba Ctrl + F4

Atkurti aktyvaus lango dydį jį maksimizavus.

Alt + F5

Pereiti į užduočių sritį iš kitos programos lango srities (pagal laikrodžio rodyklę). Gali būti, kad reikės paspausti F6 kelis kartus.

F6

Pereiti į užduočių sritį iš kitos programos lango srities (prieš laikrodžio rodyklę).

Shift + F6

Perjungti kitą langą, kai atidaryti keli langai.

„Ctrl“ + F6

Perjungti ankstesnį langą.

Ctrl + Shift + F6

Maksimizuoti arba atkurti pasirinktą langą.

Ctrl + F10

Kopijuoti ekrano paveikslėlį į mainų sritį.

Print Screen

Kopijuoti pasirinkto lango paveikslėlį į mainų sritį.

ALT + Print Screen

Jei norite

Paspauskite

Pereiti prie kitos parinkties ar parinkčių grupės.

Klavišas Tab

Pereiti prie ankstesnės parinkties ar parinkčių grupės.

„Shift“ + „Tab“

Pereiti prie kito skirtuko dialogo lange

Ctrl + Tab

Pereiti prie ankstesnio skirtuko dialogo lange

Ctrl + Shift + Tab

Judėti tarp parinkčių atidarytame išplečiamajame sąraše arba tarp parinkčių grupėje.

Rodyklių klavišai

Atlikti veiksmą, susietą su pasirinktu mygtuku; pažymėti ar išvalyti pasirinkto žymės langelio žymę.

Tarpo klavišas

Pažymėti parinktį; pažymėti ar išvalyti žymės langelio žymę.

ALT + parinktyje pabraukta raidė

Atidaryti pažymėtą išplečiamąjį sąrašą.

Alt + rodyklė žemyn

Pažymėti parinktį išplečiamajame sąraše.

Pirmoji parinkties raidė išplečiamajame sąraše

Uždaryti pažymėtą išplečiamąjį sąrašą; atšaukti komandą ir uždaryti dialogo langą.

Esc

Vykdyti pasirinktą komandą.

Klavišas Enter

Redagavimo laukas yra tuščias laukas, kurioje jūs įvedate ar įklijuojate įrašą, pvz., savo vartotojo vardą arba aplanko maršrutą.

Jei norite

Paspauskite

Pereiti į įrašo pradžią.

Klavišas Home

Pereiti į įrašo pabaigą.

Klavišas End

Pereiti per vieną simbolį į kairę arba į dešinę.

Rodyklė kairėn arba rodyklė dešinėn

Pereiti vienu žodžiu į kairę.

Ctrl + rodyklė kairėn

Pereiti vienu žodžiu į dešinę.

Ctrl + rodyklė dešinėn

Pažymėti arba pašalinti žymėjimą per vieną simbolį į kairę.

Shift + rodyklė kairėn

Pažymėti arba pašalinti žymėjimą per vieną simbolį į dešinę.

Shift + rodyklė dešinėn

Pažymėti arba pašalinti žymėjimą per vieną žodį į kairę.

Ctrl + Shift + rodyklė kairėn

Pažymėti arba pašalinti žymėjimą per vieną žodį į dešinę.

Ctrl + Shift + rodyklė dešinėn

Pažymėti nuo įterpimo taško iki įrašo pradžios.

Shift + Home

Pažymėti nuo įterpimo taško iki įrašo pabaigos.

Shift + End

Jei norite

Paspauskite

Rodyti dialogo langą Atidaryti.

CTRL + F12 arba Ctrl + O

Rodyti dialogo langą Įrašyti kaip.

F12

Atidaryti pasirinktą aplanką arba failą.

Klavišas Enter

Atidaryti aplanką, esantį vienu lygmeniu aukščiau nei pasirinktas aplankas.

BACKSPACE

Naikinti pasirinktą aplanką arba failą.

DELETE

Rodyti pažymėto elemento kontekstinį meniu, pvz., aplanko ar failo.

„Shift“ + F10

Judėti pirmyn per parinktis.

Klavišas Tab

Judėti atgal per parinktis.

„Shift“ + „Tab“

Atidaryti sąrašą Kur ieškoti.

F4 arba Alt + I

Jei norite

Paspauskite

Atšaukti veiksmą.

Esc

Anuliuoti veiksmą.

Ctrl + Z

Pakartoti veiksmą.

Ctrl + Y

Jei norite

Paspauskite

Pereiti į užduočių sritį iš kitos programos lango srities. (Gali būti, kad reikės paspausti F6 kelis kartus.)

F6

Kai meniu aktyvus, pereiti į užduočių sritį. (Gali tekti daugiau nei vieną kartą paspauskite Ctrl + Tab.)

Ctrl + Tab

Kai užduočių sritis yra aktyvi, pažymėkite kitą arba ankstesnę užduočių srities parinktį.

Tab arba Shift + Tab

Užduočių srities meniu rodyti visą komandų rinkinį.

Ctrl + tarpo klavišas

Atlikti veiksmą, priskirtą pasirinktam mygtukui.

Tarpo klavišas arba „Enter“

Atidaryti pasirinkto galerijos elemento išplečiamąjį meniu.

„Shift“ + F10

Pasirinkti pirmą arba paskutinį galerijos elementą.

HOME arba END

Slenkama aukštyn arba žemyn pažymėtame galerijų sąraše.

Page Up arba Page Down

Uždaryti užduočių sritį

 1. Jeigu reikia, spauskite F6, kad atidarytumėte užduočių sritį.

 2. Paspauskite Ctrl + tarpo klavišą.

 3. Naudokite rodyklių klavišus, Norėdami pasirinkti uždaryti, ir paspauskite klavišą Enter.

Perkelti užduočių sritį

 1. Jeigu reikia, spauskite F6, kad atidarytumėte užduočių sritį.

 2. Paspauskite Ctrl + tarpo klavišą.

 3. Rodyklių klavišais pažymėkite perkeltiir paspauskite klavišą Enter.

 4. Rodyklių klavišais perkelkite užduočių sritį ir paspauskite klavišą Enter.

Pakeiskite užduočių srities dydį

 1. Jeigu reikia, spauskite F6, kad atidarytumėte užduočių sritį.

 2. Paspauskite Ctrl + tarpo klavišą.

 3. Rodyklių klavišais pažymėkite dydisir paspauskite klavišą Enter.

 4. Naudokite rodyklių klavišus pakeiskite užduočių srities dydį ir paspauskite klavišą Enter.

Jei norite

Paspauskite

Rodyti pasirinkto elemento kontekstinį meniu.

„Shift“ + F10

Rodyti meniu arba pranešimą galimo veiksmo arba automatinės taisos parinktys mygtuką Mygtuko paveikslėlis ar Įklijavimo parinktys mygtuką Mygtuko paveikslėlis . Jei yra daugiau nei vieną veiksmą, pereiti prie kito veiksmo ir Rodyti jos meniu arba pranešimą.

Alt + Shift + F10

Pereiti tarp galimų veiksmų meniu parinkčių.

Rodyklių klavišai

Atlikti veiksmą su pasirinktu elementu galimų veiksmų meniu.

Klavišas Enter

Uždaryti galimų veiksmų meniu arba pranešimą.

Esc

Patarimai

 • Galite nurodyti, kad pranešusi garsą, kai galimybė (negali naudoti programoje "Word Starter"). Norint girdėti garso signalus, turi būti garso plokštė. Taip pat turite savo kompiuteryje įdiegta Microsoft Office Sounds.

 • Jei turite prieigą prie interneto, galite atsisiųsti „Microsoft Office Sounds“ iš Office.com. Įdiegę garsų failus, atlikite šiuos veiksmus:

  1. Paspauskite Alt + F ir T, Norėdami atidaryti "Word" parinktys.

  2. Paspauskite A Norėdami pasirinkti Išsamiau, ir paspauskite klavišą Tab, kad pereitumėte į Darbo su "Word" Išplėstinės parinktys .

  3. Paspauskite Alt + S, du kartus perkelti į pateikti atsiliepimus su garsu žymės langelį, esantį po Bendra, ir paspauskite tarpo klavišą.

  4. Paspauskite TAB norėdami pasirinkti gerai, ir paspauskite klavišą Enter.

   Pastaba : Kai pažymite arba išvalote šį žymės langelį, parametras turės įtakos visoms Office programoms, palaikančioms garsą.

Juostelės naršymas

"Access" klavišai leidžia greitai naudoti komandą paspaudus kelis klavišus, neatsižvelgiant į tai, kur jūs dirbate programa. Kiekviena komanda Word 2010 galima pasiekti naudojant sparčiųjų klavišų. Dauguma komandas galite pasiekti naudodami dviejų iki penkių klavišų paspaudimais. Norėdami naudoti sparčiųjų klavišų:

 1. Paspauskite Alt.

  Klavišų patarimai rodomi virš kiekvienos savybės, galimos esamame rodinyje.

 2. Paspauskite raidę, rodomą klavišo patarime virš savybės, kurią norite naudoti.

 3. Atsižvelgiant į tai, kokią raidę paspausite, gali būti rodomi papildomi klavišų patarimai. Pavyzdžiui, jei skirtukas Vietos yra aktyvus ir jūs spausite N, bus rodomas skirtukas Įterpti kartu su jo grupių klavišų patarimais.

 4. Toliau spauskite raides, kol paspausite komandos arba valdiklio, kurį norite naudoti, raidę. Kai kuriais atvejais pirma reikia paspausti grupės, kurioje yra komanda, raidę.

  Pastaba : Norėdami atšaukti veiksmą, kad vartojate ir paslėpti klavišų patarimus, paspauskite Alt.

Kitas būdas klaviatūros naudojimas dirbant su programomis šios funkcijos "Office" juostelė yra perkelti aktyvinimą į skirtukus ir komandas, kol rasite norimą naudoti priemonę. Šioje lentelėje išvardyti keli būdai, kaip perkelti įvesties klaviatūra vietą nenaudojant pelės.

Jei norite

Paspauskite

Pasirinkti aktyvų juostelės skirtuką ir aktyvinti sparčiųjų klavišų seką.

ALT arba F10. Paspauskite bet kurį iš šių klavišų dar kartą, kad perkelti atgal į dokumentą ir atšaukti sparčiųjų klavišų seką.

Pereiti į kitą juostelės skirtuką.

Naudodami F10 pasirinkite aktyvų skirtuką, ir tada rodyklė kairėn arba rodyklė dešinėn

Išplėsti arba sutraukti juostelę.

CTRL + F1

Rodyti pasirinkto elemento kontekstinį meniu.

„Shift“ + F10

Perkelti aktyvinimą, norint pasirinkti bet kurią šių lango sričių:

 • Aktyvų juostelės skirtuką

 • Bet kurią atidarytą užduočių sritį

 • Lango apačioje esančią būsenos juostą

 • Jūsų dokumentą

F6

Perkelti aktyvinimą į kiekvieną komandos juostelės į priekį arba atgal, atitinkamai.

Tab arba Shift + Tab

Judėti žemyn, aukštyn, kairėn arba dešinėn, atitinkamai, po juostelės elementus.

Rodyklė žemyn, aukštyn, kairėn, rodyklė kairėn arba rodyklė dešinėn

Aktyvinti pasirinktą juostelės komandą arba valdiklį.

Tarpo klavišas arba „Enter“

Atidaryti pasirinktą juostelės meniu arba galeriją.

Tarpo klavišas arba „Enter“

Aktyvinti komandą arba valdiklį juostelės, galite keisti reikšmę.

Klavišas Enter

Baigti keisti reikšmę juostelės valdiklyje ir grąžinti įvesties klaviatūra vietą į dokumentą.

Klavišas Enter

Gaukite pagalbos pasirinktą komandą arba valdiklį juostelėje. (Jei nėra žinyno temos yra susieta su pasirinkta komanda, bendra žinyno tema apie programą rodoma vietoj.)

F1

"Microsoft Word" Sparčiosios nuorodos

Darbas su dokumentais ir tinklalapiais

Jei norite

Paspauskite

Sukurti neperkeliamą tarpą.

Ctrl + Shift + tarpo klavišas

Sukurti neperkeliantį brūkšnelį.

Ctrl + Shift + brūkšnelis

Paryškinti raides.

Ctrl + B

Padaryti raides pasvirusias.

Ctrl + I

Pabraukti raides.

Ctrl + U

Mažinti šrifto dydį viena reikšme.

Ctrl + Shift + <

Didinti šrifto dydį viena reikšme.

Ctrl + Shift + >

Mažinti šrifto dydį 1 punktu.

Ctrl + [

Didinti šrifto dydį 1 punktu.

Ctrl + ]

Šalinti pastraipos ar simbolių formatavimą.

Ctrl + tarpo klavišas

Kopijuoti pažymėtą tekstą ar objektą.

Ctrl + C

Iškirpti pažymėtą tekstą ar objektą.

Ctrl + X

Įklijuoti tekstą ar objektą.

Ctrl + V

Įklijuoti specialų

Ctrl + Alt + V

Tik formatavimo įklijavimas

Ctrl + Shift + V

Anuliuoti paskutinį veiksmą.

Ctrl + Z

Pakartoti pastarąjį veiksmą.

Ctrl + Y

Atidaryti dialogo langą Spaudos ženklų apskaita.

Ctrl + Shift + G

Norėdami tą padaryti

Paspauskite

Kurti naują dokumentą.

Ctrl + N

Atidaryti dokumentą.

Ctrl + O

Uždaryti dokumentą.

Ctrl + W

Skaidyti dokumento langą.

ALT + Ctrl + S

Šalinti dokumento lango skaidymą.

Alt + Shift + C arba Alt + Ctrl + S

Įrašyti dokumentą.

Ctrl + S

Jei norite

Paspauskite

Atidaryti užduočių sritį Naršymas (ieškoti dokumento).

Ctrl + F

Kartoti iešką (uždarius langą Radimas ir keitimas).

ALT + Ctrl + Y

Keisti tekstą, specialų formatavimą ir specialius elementus.

Ctrl + H

Pereiti į puslapį, žymelę, puslapio išnašą, lentelę, komentarą, grafinį objektą ar kitą vietą dokumente.

Ctrl + G

Perjungti tarp keturių paskutinių redaguotų vietų.

ALT + Ctrl + Z

Atidaryti naršymo parinkčių sąrašą. Paspauskite rodyklių klavišus pasirinkite parinktį ir paspauskite Enter, kad naudojant pažymėtą parinktį Naršyti dokumentą.

ALT + Ctrl + Home

Pereiti prie ankstesnio naršyklės objekto (nustatyto naršyklės parinktyse).

Ctrl + Page Up

Pereiti prie kito naršyklės objekto (nustatyto naršyklės parinktyse).

Ctrl + Page Down

Jei norite

Paspauskite

Perjungti į spaudinio maketo rodinį.

ALT + Ctrl + P

Perjungti į struktūros rodinį.

ALT + Ctrl + O

Perjungti į juodraščio rodinį.

ALT + Ctrl + N

Jei norite

Paspauskite

Didinti pastraipą.

Alt + Shift + rodyklė kairėn

Mažinti pastraipą.

Alt + Shift + rodyklė dešinėn

Mažinti pagrindinį tekstą.

Ctrl + Shift + N

Pažymėtas pastraipas perkelti aukštyn.

Alt + Shift + rodyklė aukštyn

Pažymėtas pastraipas perkelti žemyn.

Alt + Shift + rodyklė žemyn

Išplėsti tekstą po antrašte.

Alt + Shift + pliuso ženklas

Sutraukti tekstą po antrašte.

Alt + Shift + minuso ženklas

Išplėsti ar sutraukti visą tekstą ar antraštes.

Alt + Shift + A

Slėpti arba rodyti simbolių formatavimą.

Dešinysis pasvirasis brūkšnys (/) skaičių klaviatūroje

Rodyti pirmą pagrindinio teksto eilutę arba visą pagrindinį tekstą.

ALT + SHIFT + L

Visas antraštes rodyti stiliumi 1 antraštė.

Alt + Shift + 1

Rodyti visas antraštes iki antraštės n.

Alt + Shift + n

Įterpti tabuliacijos simbolį.

Ctrl + Tab

Norėdami tą padaryti

Paspauskite

Spausdinti dokumentą.

Ctrl + P

Perjungti į spaudinio peržiūrą.

ALT + Ctrl + I

Padidinus vaizdą judėti peržiūros lape.

Rodyklių klavišai

Sumažinus vaizdą pereiti į kitą peržiūros puslapį.

Page Up arba Page Down

Sumažinus vaizdą pereiti į pirmąjį peržiūros puslapį.

Ctrl + Home

Sumažinus vaizdą pereiti į paskutinį peržiūros puslapį.

Ctrl + End

Jei norite

Paspauskite

Įterpti komentarą.

ALT + Ctrl + M

Įjungti arba išjungti keitimų sekimą.

Ctrl + Shift + E

Uždaryti Peržiūros sritį, jeigu ji atidaryta.

Alt + Shift + C

Pastaba : Ekrano skaitytuvai gali būti suderinami su skaitymo visame ekrane rodinys.

Jei norite

Paspauskite

Pereiti į dokumento pradžią.

Klavišas Home

Pereiti į dokumento pabaigą.

Klavišas End

Pereiti į puslapį n.

n, Enter

Išeiti iš skaitymo maketo rodinys.

Esc

Jei norite

Paspauskite

Pažymėti turinio įrašą.

Alt + Shift + O

Pažymėti literatūros sąrašo įrašą.

Alt + Shift + I

Pažymėti rodyklės įrašą.

Alt + Shift + X

Įterpti puslapio išnašą.

ALT + Ctrl + F

Įterpti dokumento išnašą.

ALT + Ctrl + D

Jei norite

Paspauskite

Įterpti hipersaitą.

Ctrl + K

Pereiti į ankstesnį puslapį.

Alt + rodyklė kairėn

Pereiti į paskesnį puslapį.

Alt + rodyklė dešinėn

Atnaujinti.

F9

Redaguoti ir perkelti tekstą ir grafinius objektus

Norėdami tą padaryti

Paspauskite

Naikinti vieną simbolį į kairę.

BACKSPACE

Naikinti vieną žodį į kairę.

CTRL + tarpo klavišas

Naikinti vieną simbolį į dešinę.

DELETE

Naikinti vieną žodį į dešinę.

CTRL + DELETE

Iškirpti pažymėtą tekstą į „Office“ mainų sritį.

Ctrl + X

Anuliuoti paskutinį veiksmą.

Ctrl + Z

Iškirpti į Smeigtuką.

Ctrl + F3

Norėdami tą padaryti

Paspauskite

Atidaryti „Office“ mainų sritį

Paspauskite Alt + H pereikite į skirtuką Pagrindinis ir paspauskite F ir O.

Kopijuoti pasirinktą tekstą arba grafinį objektą į „Office“ mainų sritį.

Ctrl + C

Iškirpti pasirinktą tekstą arba grafinį objektą į „Office“ mainų sritį.

Ctrl + X

Įklijuoti naujausią priedą arba įklijuotą elementą iš „Office“ mainų srities.

Ctrl + V

Vieną kartą perkelti tekstą ar grafinius objektus.

F2 (tada perkelkite žymeklį ir paspauskite klavišą Enter)

Vieną kartą kopijuoti tekstą ar grafinius objektus.

SHIFT + F2 (tada perkelkite žymeklį ir paspauskite klavišą Enter)

Kai pasirinktas tekstas arba objektas, atidaryti dialogo langą Kurti naują kūrimo bloką.

ALT + F3

Kai kūrimo blokas , pavyzdžiui, SmartArt grafinis objektas , pasirinktas, rodyti su juo susietą kontekstinį meniu.

„Shift“ + F10

Iškirpti į Smeigtuką.

Ctrl + F3

Įklijuoti Smeigtuko turinį.

Ctrl + Shift + F3

Kopijuoti antraštę ar poraštę, naudotą prieš tai buvusioje dokumento dalyje.

Alt + Shift + R

Norėdami įterpti

Paspauskite

Lauką

CTRL + F9

Eilutės lūžį

Shift + Enter

Puslapio lūžį

Ctrl + Enter

Stulpelio lūžį

Ctrl + Shift + Enter

Ilgą brūkšnį

ALT + Ctrl + minuso ženklas

Trumpą brūkšnį

Ctrl + minuso ženklas

Keliamąjį brūkšnelį

CTRL + brūkšnelis

Nekeliamą brūkšnelį

Ctrl + Shift + brūkšnelis

Nekeliamą tarpą

Ctrl + Shift + tarpo klavišas

Kopijavimo teisių simbolį

ALT + Ctrl + C

Registruoto prekės ženklo simbolį

ALT + Ctrl + R

Prekės ženklo simbolį

ALT + Ctrl + T

Elipsę

ALT + Ctrl + taškas

Viengubas kairiąsias kabutes

CTRL +'(vienguba kabutė), '(single quotation mark)

Viengubas dešiniąsias kabutes

CTRL +' (vienguba kabutė), ' (vienguba kabutė)

Dvigubas kairiąsias kabutes

CTRL +' (vienguba kabutė), Shift +' (vienguba kabutė)

Dvigubas dešiniąsias kabutes

CTRL +' (vienguba kabutė), Shift +' (vienguba kabutė)

Automatinio teksto įrašą

ENTER (parašius kelis pirmus automatinio teksto įrašo pavadinimo simbolius ir pasirodžius ekrano patarimui)

Jei norite

Paspauskite

Įterpti Unicode simbolį, nurodytą Unicode (šešioliktainis) simbolio kodas. Pvz., Norėdami įterpti euro simbolį ( Euro valiutos simbolis ), įveskite 20ACir tada laikykite nuspaudę Alt ir paspauskite X.

Simbolio kodas, Alt + X

Sužinoti pasirinkto simbolio Unicode simbolio kodą

ALT + X

Įterpti ANSI simbolį, nurodytą ANSI (dešimtainio) simbolio kodą. Pvz., Norėdami įterpti euro valiutos simbolį, laikykite nuspaudę Alt ir paspauskite 0128 skaitinėje klaviatūroje.

ALT + simbolio kodas (skaičių klaviatūroje)

Tekstą žymėkite laikydami nuspaudę klavišą Shift ir rodyklių klavišais perkeldami teksto žymeklį.

Norėdami tą padaryti

Paspauskite

Įjungti išplėtimo režimą.

F8

Pažymėti artimiausią simbolį.

F8, o tada spauskite rodyklė kairėn arba rodyklė dešinėn

Padidinti pažymėtą fragmentą.

F8 (norėdami pažymėti žodį, paspauskite vieną kartą, sakinį – dukart ir t.t.)

Sumažinti pažymėtą fragmentą.

SHIFT + F8

Išjungti išplėtimo režimą.

Esc

Išplėsti pažymėtą sritį vienu simboliu dešinėn.

Shift + rodyklė dešinėn

Išplėsti pažymėtą sritį vienu simboliu kairėn.

Shift + rodyklė kairėn

Išplėsti pažymėtą sritį iki žodžio pabaigos.

Ctrl + Shift + rodyklė dešinėn

Išplėsti pažymėtą sritį iki žodžio pradžios.

Ctrl + Shift + rodyklė kairėn

Išplėsti pažymėtą sritį iki eilutės pabaigos.

Shift + End

Išplėsti pažymėtą sritį iki eilutės pradžios.

Shift + Home

Išplėsti pažymėtą sritį viena eilute žemyn.

Shift + rodyklė žemyn

Išplėsti pažymėtą sritį viena eilute aukštyn.

Shift + rodyklė aukštyn

Išplėsti pažymėtą sritį iki pastraipos pabaigos.

Ctrl + Shift + rodyklė žemyn

Išplėsti pažymėtą sritį iki pastraipos pradžios.

Ctrl + Shift + rodyklė aukštyn

Išplėsti pažymėtą sritį vienu ekranu žemyn.

Shift + Page Down

Išplėsti pažymėtą sritį vienu ekranu aukštyn.

Shift + Page Up

Išplėsti pažymėtą sritį iki dokumento pradžios.

Ctrl + Shift + Home

Išplėsti pažymėtą sritį iki dokumento pabaigos.

Ctrl + Shift + End

Išplėsti pažymėtą sritį iki lango pabaigos.

ALT + Ctrl + Shift + Page Down

Išplėsti pažymėtą sritį, kad būtų pažymėtas visas dokumentas.

Ctrl + A

Pažymėti vertikalų teksto bloką.

Ctrl + Shift + F8, tada naudodami rodyklių klavišus; Norėdami atšaukti žymėjimo režimą, paspauskite Esc

Išplėsti pažymėtą sritį iki konkrečios dokumento vietos.

F8 + rodyklių klavišai. Norėdami atšaukti žymėjimo režimą, paspauskite Esc

Norėdami tą padaryti

Paspauskite

Pažymėti kito langelio turinį.

Klavišas Tab

Pažymėti ankstesnio langelio turinį.

„Shift“ + „Tab“

Pažymėtą fragmentą išplėsti iki gretimų langelių.

Laikykite nuspaudę klavišą Shift ir kelis kartus paspauskite rodyklės klavišą

Pažymėti stulpelį.

Norėdami pereiti į viršutinį arba apatinį stulpelio langelį, naudokite rodyklių klavišus, po to atlikite vieną iš šių veiksmų:

 • Paspauskite Shift + Alt + Page Down Norėdami pasirinkti stulpelį nuo viršaus į apačią.

 • Paspauskite Shift + Alt + Page Up Norėdami pasirinkti stulpelį nuo apačios į viršų.

Išplėsti pažymėtą fragmentą (arba bloką)

Ctrl + Shift + F8, tada naudodami rodyklių klavišus; Norėdami atšaukti žymėjimo režimą, paspauskite Esc

Pažymėti visą lentelę.

ALT + 5 (kai NUM LOCK išjungta) skaičių klaviatūroje

Norėdami pereiti

Paspauskite

Vienu simboliu kairėn

Rodyklė kairėn

Vieną simbolį dešinėje

Rodyklė dešinėn

Vienu žodžiu kairėn

Ctrl + rodyklė kairėn

Vienu žodžiu dešinėn

Ctrl + rodyklė dešinėn

Viena pastraipa į viršų

Ctrl + rodyklė aukštyn

Viena pastraipa žemyn

Ctrl + rodyklė žemyn

Vienu langeliu kairėn (lentelėje)

„Shift“ + „Tab“

Vienu langeliu dešinėn (lentelėje)

Klavišas Tab

Eilute aukštyn

Rodyklė aukštyn

Eilute žemyn

Rodyklė žemyn

Iki eilutės pabaigos

Klavišas End

Iki eilutės pradžios

Klavišas Home

Iki lango viršaus

ALT + Ctrl + Page Up

Iki lango pabaigos

ALT + Ctrl + Page Down

Vienu ekranu aukštyn (slenkant)

Klavišas Page Up

Vienu ekranu žemyn (slenkant)

Klavišas Page Down

Iki kito puslapio viršaus

Ctrl + Page Down

Iki ankstesnio puslapio viršaus

Ctrl + Page Up

Iki dokumento pabaigos

Ctrl + End

Iki dokumento pradžios

Ctrl + Home

Iki ankstesnio redagavimo

SHIFT + F5

Atidarius dokumentą iki vietos, kurioje dirbote paskutinį kartą ir uždarėte dokumentą

SHIFT + F5

Norėdami pereiti

Paspauskite

Į kitą eilutės langelį

Klavišas Tab

Į ankstesnį eilutės langelį

„Shift“ + „Tab“

Į pirmą eilutės langelį

Alt + Home

Į paskutinį eilutės langelį

Alt + End

Į pirmą stulpelio langelį

Alt + Page Up

Į paskutinį stulpelio langelį

Alt + Page Down

Į ankstesnę eilutę

Rodyklė aukštyn

Į kitą eilutę

Rodyklė žemyn

Eilute aukštyn

Alt + Shift + rodyklė aukštyn

Eilute žemyn

Alt + Shift + rodyklė žemyn

Norėdami įterpti

Paspauskite

Naujas pastraipas langelyje

Klavišas Enter

Tabuliacijos simbolius langelyje

Ctrl + Tab

Norėdami pakeisti rašymo ant viršaus parametrus, kad galėtumėte pasiekti rašymo ant viršaus režimą paspausdami INSERT, atlikite šiuos veiksmus:

 1. Paspauskite Alt + F ir T, Norėdami atidaryti "Word" parinktys.

 2. Paspauskite A Norėdami pasirinkti išsamiau, ir tada paspauskite klavišą Tab.

 3. Paspauskite Alt + O pereikite prie žymės langelį naudoti rašymo ant viršaus režimui kontroliuoti klavišą Insert .

 4. Paspauskite tarpo klavišą, pažymėkite žymės langelį, ir paspauskite klavišą Enter.

Norėdami įjungti arba išjungti rašymo ant viršaus režimą, paspauskite klavišą INSERT.

Simbolių ir pastraipų formatavimas

Norėdami tą padaryti

Paspauskite

Kopijuoti teksto formatavimą.

Ctrl + Shift + C

Taikyti nukopijuotą formatavimą tekstui.

Ctrl + Shift + V

Pastaba : Šie spartieji klavišai neveikia naudojant skaitymo visame ekrane režimą.

Jei norite

Paspauskite

Norėdami pakeisti šriftą, atidarykite dialogo langą Šriftas.

Ctrl + Shift + F

Didinti šrifto dydį.

Ctrl + Shift + >

Mažinti šrifto dydį.

Ctrl + Shift + <

Didinti šrifto dydį vienu punktu.

Ctrl + ]

Mažinti šrifto dydį vienu punktu.

Ctrl + [

Jei norite

Paspauskite

Norėdami keisti simbolių formatavimą, atidarykite dialogo langą Šriftas.

Ctrl + D

Keisti didžiąsias ar mažąsias raides.

Shift + F3

Visas raides formatuoti kaip didžiąsias.

Ctrl + Shift + A

Taikyti paryškintąjį formatavimą.

Ctrl + B

Taikyti pabraukimą.

Ctrl + U

Pabraukti žodžius, bet ne tarpus.

Ctrl + Shift + W

Pabraukti tekstą dvigubu brūkšniu.

Ctrl + Shift + D

Taikyti paslėpto teksto formatavimą.

Ctrl + Shift + H

Taikyti pasvirąjį formatavimą.

Ctrl + I

Formatuoti raides kaip mažas didžiąsias raides.

Ctrl + Shift + K

Taikyti apatinio indekso formatavimą (automatinį išdėstymą).

Ctrl + lygybės ženklas

Taikyti viršutinio indekso formatavimą (automatinį išdėstymą).

Ctrl + Shift + pliuso ženklas

Pašalinti rankinį simbolių formatavimą.

Ctrl + tarpo klavišas

Pažymėtą fragmentą pakeisti į simbolio šriftą.

Ctrl + Shift + Q

Jei norite

Paspauskite

Rodyti nespausdinamus simbolius.

Ctrl + Shift + * (skaičių klaviatūros žvaigždutė neveikia)

Peržiūrėti teksto formatavimą.

SHIFT + F1 (tuomet spustelėkite tekstą, kurio formatavimą norite peržiūrėti)

Kopijuoti formatus.

Ctrl + Shift + C

Įklijuoti formatus.

Ctrl + Shift + V

Jei norite

Paspauskite

Viengubas eilučių intervalas.

Ctrl + 1

Dvigubas eilučių intervalas.

Ctrl + 2

1,5 eilučių intervalas.

Ctrl + 5

Įtraukti arba šalinti vienos eilutės tarpą prieš pastraipą.

Ctrl + 0 (nulis)

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Perjungti pastraipą tarp lygiuotos centre ir lygiuotos kairėje.

Ctrl + E

Perjungti pastraipą tarp lygiuotos iš abiejų pusių ir lygiuotos kairėje.

Ctrl + J

Perjungti pastraipą tarp lygiuotos dešinėje ir lygiuotos kairėje.

Ctrl + R

Lygiuoti pastraipą kairėje.

Ctrl + L

Įtraukti pastraipą iš kairės.

Ctrl + M

Pašalinti paragrafo įtrauką iš kairės.

Ctrl + Shift + M

Kurti atvirkštinę įtrauką.

Ctrl + T

Sumažinti atvirkštinę įtrauką.

Ctrl + Shift + T

Šalinti pastraipos formatavimą.

Ctrl + Q

Jei norite

Paspauskite

Atidaryti užduočių sritį Taikyti stilius.

Ctrl + Shift + S

Atidaryti užduočių sritį Stiliai.

ALT + Ctrl + Shift + S

Pradėti Automatinį formatavimą.

ALT + Ctrl + K

Taikyti Įprastąjį stilių.

Ctrl + Shift + N

Taikyti stilių 1 antraštė.

ALT + Ctrl + 1

Taikyti stilių 2 antraštė.

ALT + Ctrl + 2

Taikyti stilių 3 antraštė.

ALT + Ctrl + 3

Uždaryti užduočių sritį stiliai.

 1. Jei užduočių sritis Stiliai nepasirinkta, norėdami ją pasirinkti, paspauskite F6.

 2. Paspauskite Ctrl + tarpo klavišą.

 3. Naudokite rodyklių klavišus, Norėdami pasirinkti uždaryti, ir paspauskite klavišą Enter.

Įterpti ir redaguoti objektus

 1. Paspauskite Alt, N, J ir tada J ir atidarykite dialogo langą objektas .

 2. Atlikite vieną iš šių veiksmų.

  • Paspauskite apatinės rodyklės klavišą, Norėdami pasirinkti objekto tipą, ir tada paspauskite Enter, Norėdami sukurti objektą.

  • Paspauskite Ctrl + Tab pereikite į skirtuką kurti iš failo , paspauskite "Tab", ir įveskite objekto, kurį norite įterpti arba raskite failą, failo vardą.

 1. Kai žymeklis yra jūsų dokumente objekto kairėje, pažymėkite objektą spustelėdami Shift + rodyklė dešinėn.

 2. Paspauskite Shift + F10.

 3. Paspauskite klavišą Tab, norėdami pereiti į objekto pavadinimas, paspauskite Enter ir dar kartą paspauskite Enter.

 1. Paspauskite ir atleiskite Alt, N, tada M pažymėkite SmartArt.

 2. Spausdami rodyklių klavišus pasirinkite norimą grafinį objektą.

 3. Paspauskite Tab, o tada paspauskite rodyklių klavišus, Norėdami pasirinkti grafinį objektą, kurį norite įterpti.

 4. Paspauskite klavišą „Enter“.

 1. Paspauskite ir atleiskite Alt, N, tada w. pažymėkite "WordArt".

 2. Paspauskite rodyklių klavišus pažymėkite norimą "WordArt" stilių, ir paspauskite klavišą Enter.

 3. Įveskite norimą tekstą.

 4. Paspauskite klavišą Esc pažymėkite "WordArt" objektą, ir tada naudokite rodyklių klavišus objektui perkelti.

 5. Dar kartą paspauskite Esc Norėdami grįžti į dokumentą.

Laiškų suliejimas ir laukai

Pastaba : Turite būti skirtuke siunčiami laiškai naudoti šiuos sparčiuosius klavišus.

Jei norite

Paspauskite

Peržiūrėti laiškų suliejimą.

Alt + Shift + K

Sulieti dokumentą.

Alt + Shift + N

Spausdinti sulietus dokumentus.

Alt + Shift + M

Redaguoti laiškų suliejimo duomenų dokumentą.

Alt + Shift + E

Įterpti suliejimo lauką.

Alt + Shift + F

Norėdami tą padaryti

Paspauskite

Įterpti lauką DATE.

Alt + Shift + D

Įterpti lauką LISTNUM.

ALT + Ctrl + L

Įterpti lauką PAGE.

Alt + Shift + P

Įterpti lauką TIME.

Alt + Shift + T

Įterpti tuščią lauką.

CTRL + F9

Atnaujinti susietą informaciją "Microsoft Word" šaltinio dokumente.

Ctrl + Shift + F7

Atnaujinti pažymėtus laukus.

F9

Panaikinti lauko saitą.

Ctrl + Shift + F9

Perjungti tarp pažymėto lauko kodo ir jo rezultato.

Shift + F9 

Perjungti tarp visų laukų kodų ir jų rezultatų.

Alt + F9

Iš lauko, kuriame rodomi lauko rezultatai, vykdyti GOTOBUTTON arba MACROBUTTON.

Alt + Shift + F9

Pereiti į kitą lauką.

F11

Pereiti į ankstesnį lauką.

SHIFT + F11

Blokuoti lauką.

Ctrl + F11

Panaikinti lauko blokavimą.

Ctrl + Shift + F11

Kalbos juosta

Jei norite

Paspauskite

Perjungti tarp kalbų ir klaviatūros išdėstymų.

Kairysis Alt + Shift

Rodyti taisymo siūlymų sąrašą.

Mygtuko paveikslėlis + C

Įjungti arba išjunti rašymą ranka.

Mygtuko paveikslėlis + H

Įjungti arba išjungti 101 klaviatūros japoniškos įvesties metodo rengyklę (IME).

ALT + ~

Įjungti arba išjungti korėjiečių IME 101 klaviatūrai.

Dešinysis Alt

Įjungti arba išjungti kinų IME 101 klaviatūrai.

Ctrl + tarpo klavišas

Patarimai

 • Dialogo lange Papildomi klavišų parametrai galite pasirinkti klavišų derinį, kuris perjungtų tarp kalbų ar klaviatūros išdėstymus. Norėdami atidaryti dialogo langą Papildomi klavišų parametrai, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite juostą Kalba, tada spustelėkite Parametrai. Grupėje Nuostatos spustelėkite Klavišų parametrai.

 • "Windows" logotipo klavišas Mygtuko paveikslėlis yra apatinėje klavišų juostoje daugelyje klaviatūrų.

Funkcinių klavišų vadovas

Norėdami tą padaryti

Paspauskite

Gaukite pagalbos arba apsilankykite "Microsoft" Office.com.

F1

Perkelti tekstą ar grafinius objektus.

F2

Pakartoti paskutinį veiksmą.

F4

Pasirinkti komandą Eiti į (skirtuke Pagrindinis).

F5

Pereiti į kitą sritį ar rėmelį.

F6

Pasirinkti komandą Rašyba (skirtuke Peržiūra).

F7

Išplėsti pasirinkimą.

F8

Atnaujinti pažymėtus laukus.

F9

Rodyti sparčiųjų klavišų patarimus.

F10

Pereiti į kitą lauką.

F11

Pasirinkti komandą Įrašyti kaip.

F12

Jei norite

Paspauskite

Atidaryti kontekstinius žinyno paaiškinimus arba nustatyti formatavimą.

SHIFT + F1

Kopijuoti tekstą.

SHIFT + F2

Keisti didžiąsias ar mažąsias raides.

Shift + F3

Kartoti veiksmą Rasti ar Eiti į.

Shift + F4

Pereiti prie pastarojo keitimo.

SHIFT + F5

Pereiti į ankstesnę sritį ar rėmelį (paspaudus F6).

Shift + F6

Pasirinkti komandą Tezauras (skirtukas Peržiūra, grupė Tikrinimas).

SHIFT + F7

Sumažinti pažymėtą fragmentą.

SHIFT + F8

Perjungti tarp lauko kodo ir jo rezultato.

Shift + F9 

Rodyti kontekstinį meniu.

„Shift“ + F10

Pereiti į ankstesnį lauką.

SHIFT + F11

Pasirinkti komandą Įrašyti.

SHIFT + F12

Jei norite

Paspauskite

Išplėsti arba sutraukti juostelę.

CTRL + F1

Pasirinkti komandą Spaudinio peržiūra.

CTRL + F2

Iškirpti į Smeigtuką.

Ctrl + F3

Uždaryti langą.

CTRL + F4

Pereiti į kitą langą.

„Ctrl“ + F6

Įterpti tuščią lauką.

CTRL + F9

Maksimizuoti dokumento langą.

Ctrl + F10

Blokuoti lauką.

Ctrl + F11

Pasirinkti komandą Atidaryti.

CTRL + F12

Jei norite

Paspauskite

Įterpti Smeigtuko elementus.

Ctrl + Shift + F3

Redaguoti žymelę.

Ctrl + Shift + F5

Pereiti į ankstesnį langą.

Ctrl + Shift + F6

Atnaujinti susietą informaciją " Word 2010 " šaltinio dokumente.

Ctrl + Shift + F7

Išplėsti pasirinktą sritį arba bloką.

Ctrl + Shift + F8, ir tada paspauskite rodyklės klavišą

Panaikinti lauko saitą.

Ctrl + Shift + F9

Panaikinti lauko blokavimą.

Ctrl + Shift + F11

Pasirinkti komandą Spausdinti.

Ctrl + Shift + F12

Jei norite

Paspauskite

Pereiti į kitą lauką.

Alt + F1

Kurti naują Kūrimo bloką.

ALT + F3

Išeiti iš Word 2010.

Alt + F4

Atkurti programos lango dydį.

Alt + F5

Pereiti iš atidaryto dialogo lango į dokumentą. Galima naudoti dialogo languose, kurie palaiko tokį veiksmą.

ALT + F6

Rasti kitą rašybos ar gramatikos klaidą.

Alt + F7

Vykdyti makrokomandą.

Alt + F8

Perjungti tarp visų laukų kodų ir jų rezultatų.

Alt + F9

Rodyti užduočių juostą Žymėjimas ir matomumas.

Alt + F10

Rodyti programos „Microsoft Visual Basic“ kodą.

Alt + F11

Jei norite

Paspauskite

Pereiti į ankstesnį lauką.

Alt + Shift + F1

Pasirinkti komandą Įrašyti.

Alt + Shift + F2

Rodyti užduočių sritį Tyrimai.

Alt + Shift + F7

Iš lauko, kuriame rodomi lauko rezultatai, vykdyti GOTOBUTTON arba MACROBUTTON.

Alt + Shift + F9

Rodyti galimo veiksmo meniu arba pranešimą.

Alt + Shift + F10

Turinio konteineryje, jei jis aktyvus, pasirinkite mygtuką Turinys.

Alt + Shift + F12

Jei norite

Paspauskite

Rodyti „Microsoft“ sistemos informaciją.

Ctrl + Alt + F1

Pasirinkti komandą Atidaryti.

Ctrl + Alt + F2

Pastaba : Mašininio vertimo atsakomybės atsisakymas: Šis straipsnis išverstas naudojant kompiuterinę sistemą be žmogaus įsikišimo. „Microsoft“ pateikia šiuos mašininius vertimus norėdama padėti anglų kalbos nesuprantantiems vartotojams perskaityti turinį apie „Microsoft“ produktus, paslaugas ir technologijas. Šis straipsnis išverstas mašininio vertimo būdu, todėl jame gali būti žodyno, sintaksės ar gramatikos klaidų.

Bendrinti Facebook Facebook Twitter Twitter El. paštas El. paštas

Ar ši informacija buvo naudinga?

Puiku! Turite daugiau atsiliepimų?

Kaip galėtume tai pagerinti?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

×