Sparčiosios prieigos įrankių juostos tinkinimas

Sparčiosios prieigos įrankių juosta – tai tinkinama įrankių juosta, kurioje yra nepriklausomų nuo šiuo metu rodomo juostelės skirtuko komandų rinkinys. Sparčiosios prieigos įrankių juostą galite perkelti į vieną iš dviejų galimų vietų, taip pat į sparčiosios prieigos įrankių juostą galite įtraukti mygtukus, reiškiančius komandas.

Pastabos : 

 • Negalite padidinti mygtukų, reiškiančių komandas, dydžio dėl Microsoft Office parinkties. Vienintelis būdas padidinti mygtukų dydį – sumažinti naudojamą ekrano skiriamąją gebą.

 • Sparčiosios prieigos įrankių juostos nepavyks rodyti per kelias eilutes.

 • Į sparčiosios prieigos įrankių juostą galima įtraukti tik komandas. Į ją negalima įtraukti daugumos sąrašų turinio, pvz., įtraukos ir tarpų reikšmių bei individualių stilių, kurie yra rodomi juostelėje. Visgi galite tinkinti juostelę ir personalizuoti ją taip, kaip norite. Pvz., galite kurti pasirinktinius skirtukų lapus ir grupes, į kurias galite įtraukti dažnai naudojamas komandas.

Ką norėtumėte daryti?

Komandos įtraukimas į sparčiosios prieigos įrankių juostą

Komandos pašalinimas iš sparčiosios prieigos įrankių juostos

Sparčiosios prieigos įrankių juostos komandų išdėstymo tvarkos keitimas

Komandų grupavimas, tarp komandų įterpiant skyriklį

Sparčiosios prieigos įrankių juostos perkėlimas

Sparčiosios prieigos įrankių juostos tinkinimas naudojant komandą Parinktys

Numatytųjų sparčiosios prieigos įrankių juostos parametrų nustatymas iš naujo

Pritaikytos sparčiosios prieigos įrankių juostos eksportavimas

Pritaikytos sparčiosios prieigos įrankių juostos importavimas

Kodėl rodomas žalias rutulys?

Komandos įtraukimas į sparčiosios prieigos įrankių juostą

 1. Juostelėje spustelėkite atitinkamą skirtuką ar grupę, kurioje yra prie sparčiosios prieigos įrankių juostos norima pridėti komanda.

 2. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite komandą, tada laikinajame meniu spustelėkite Pridėti į sparčiosios prieigos įrankių juostą.

Puslapio viršus

Komandos pašalinimas iš sparčiosios prieigos įrankių juostos

 • Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite komandą, kurią norite pašalinti iš sparčiosios prieigos įrankių juostos, tada kontekstiniame meniu spustelėkite Pašalinti iš sparčiosios prieigos įrankių juostos.

Puslapio viršus

Sparčiosios prieigos įrankių juostos komandų išdėstymo tvarkos keitimas

 1. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite sparčiosios prieigos įrankių juostą, tada kontekstiniame meniu spustelėkite Tinkinti sparčiosios prieigos įrankių juostą.

 2. Dalyje Tinkinti sparčiosios prieigos įrankių juostą spustelėkite komandą, kurią norite perkelti, tada spustelėkite rodyklę Perkelti aukštyn arba Perkelti žemyn.

Puslapio viršus

Komandų grupavimas, tarp komandų įterpiant skyriklį

Norėdami, kad sparčiosios prieigos įrankių juosta atrodytų kaip turinti skyrius, galite grupuoti komandas naudodami skyriklius.

 1. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite sparčiosios prieigos įrankių juostą, tada kontekstiniame meniu spustelėkite Tinkinti sparčiosios prieigos įrankių juostą.

 2. Sąraše Rinktis komandas iš spustelėkite Populiarios komandos.

 3. Spustelėkite <Skyriklis>, tada spustelėkite Įtraukti.

 4. Norėdami įterpti skyriklį į norimą vietą, spustelėkite rodyklę Perkelti aukštyn arba Perkelti žemyn.

Puslapio viršus

Sparčiosios prieigos įrankių juostos perkėlimas

Sparčiosios prieigos įrankių juosta gali būti vienoje iš dviejų vietų:

 • viršutiniame kairiajame kampe, šalia „Microsoft Office“ programos piktogramos, pvz., šalia „Word“ piktogramos Viršutiniame kairiajame kampe esanti sparčiosios prieigos įrankių juosta (numatytoji vieta)

 • po juostele, kuri yra „Microsoft Office Fluent“ vartotojo sąsaja dalis.
  Po juostele esanti sparčiosios prieigos įrankių juosta

Jei nenorite, kad sparčiosios prieigos įrankių juosta būtų rodoma dabartinėje vietoje, galite perkelti ją į kitą vietą. Jei numatytoji vieta šalia programos piktogramos yra per toli nuo darbo srities ir jums tai nepatogu, galbūt norėsite ją perkelti arčiau darbo srities. Po juostele esanti vieta pateks į darbo sritį. Todėl, norėdami padidinti darbo sritį, galbūt norėsite palikti sparčiosios prieigos įrankių juostą jos numatytoje vietoje.

 1. Spustelėkite Tinkinti sparčiosios prieigos įrankių juostą Mygtuko vaizdas.

 2. Sąraše spustelėkite Rodyti po juostele arba Rodyti virš juostelės.

Puslapio viršus

Sparčiosios prieigos įrankių juostos tinkinimas naudojant komandą Parinktys

Naudodami komandą Parinktys galite įtraukti, šalinti komandas ir keisti jų išdėstymo tvarką sparčiosios prieigos įrankių juostoje.

 1. Spustelėkite skirtuką Failas.

 2. Dalyje Žinynas spustelėkite Parinktys.

 3. Spustelėkite Sparčiosios prieigos įrankių juosta.

 4. Atlikite norimus pakeitimus.

Puslapio viršus

Numatytųjų sparčiosios prieigos įrankių juostos parametrų nustatymas iš naujo

 1. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite sparčiosios prieigos įrankių juostą, tada kontekstiniame meniu spustelėkite Tinkinti sparčiosios prieigos įrankių juostą.

 2. Lange Sparčiosios prieigos įrankių juostos tinkinimas spustelėkite Iš naujo nustatyti numatytuosius nustatymus ir spustelėkite Iš naujo nustatyti tik sparčiosios prieigos įrankių juostą.

Puslapio viršus

Pritaikytos sparčiosios prieigos įrankių juostos eksportavimas

Galite eksportuoti juostelės ir sparčiosios prieigos įrankių juostos tinkinimus į failą, kurį gali importuoti ir naudoti bendradarbiai arba kurį galima naudoti kitame kompiuteryje.

 1. Spustelėkite skirtuką Failas.

 2. Dalyje Žinynas spustelėkite Parinktys.

 3. Spustelėkite Sparčiosios prieigos įrankių juosta.

 4. Spustelėkite Importuoti / Eksportuoti ir spustelėkite Eksportuoti visus tinkinimus.

Puslapio viršus

Pritaikytos sparčiosios prieigos įrankių juostos importavimas

Galite importuoti tinkinimo failus, norėdami pakeisti dabartinį juostelės ir sparčiosios prieigos įrankių juostos maketą. Turėdami galimybę importuoti tinkinimą, galite suvienodinti „Microsoft Office“ programų išvaizdą savo ir savo bendradarbių kompiuteriuose.

Svarbu : Importavus juostelės tinkinimo failą, prarandami visi ankstesni juostelės ir sparčiosios prieigos įrankių juostos tinkinimai. Jei manote, kad vėliau norėsite atkurti šiuo metu turimus tinkinimus, turite juos eksportuoti prieš importuodami naujus tinkinimus.

 1. Spustelėkite skirtuką Failas.

 2. Dalyje Žinynas spustelėkite Parinktys.

 3. Spustelėkite Sparčiosios prieigos įrankių juosta.

 4. Spustelėkite Importuoti / Eksportuoti ir spustelėkite Importuoti tinkinimo failą.

Puslapio viršus

Kodėl rodomas žalias rutulys?

Matote žalią rutulį, jei į sparčiosios prieigos įrankių juostą įtraukėte pasirinktinę grupę ar komandą po to, kai tinkinote juostelę, bet nepriskyrėte piktogramos, kuri nurodytų tą pasirinktinę grupę ar komandą.

Piktograma yra naudojama šiais atvejais:

 • Kai įtraukiate pasirinktinę grupę į sparčiosios prieigos įrankių juostą.

 • Siekiant atskirti jūsų pritaikytą juostelę ir numatytąją juostelę.

Piktogramos, kuri nurodo pasirinktinę grupę ar komandą, įtraukimas

 1. Spustelėkite skirtuką Failas.

 2. Dalyje Žinynas spustelėkite Parinktys.

 3. Spustelėkite Juostelės tinkinimas.

 4. Lange Juostelės tinkinimas esančiame sąraše Juostelės tinkinimas spustelėkite įtrauktą pasirinktinę grupę ar komandą.

 5. Spustelėkite Pervardijimas ir sąraše Simbolis spustelėkite piktogramą.

 6. Dialogo lange Pervardijimas spustelėkite Gerai.

 7. Norėdami peržiūrėti ir įrašyti tinkinimus, spustelėkite Gerai.

Daugiau informacijos apie juostelės tinkinimą žr. Juostelės tinkinimas.

Puslapio viršus

Ar ši informacija buvo naudinga?

Kaip galėtume tai pagerinti?

Kaip galėtume tai pagerinti?

Siekiant apsaugoti jūsų privatumą, neįtraukite kontaktinės informacijos į atsiliepimus. Peržiūrėkite mūsų privatumo strategija.

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!