Sparčiųjų klavišų naudojimas pateiktyje

Šiame straipsnyje išvardyti spartieji klavišai, leisiantys pristatyti pateiktį naudojant „PowerPoint“.

  • Šiame straipsnyje aptariami spartieji klavišai atitinka JAV klaviatūros išdėstymą. Kitokių išdėstymų klavišai gali tiksliai neatitikti JAV klaviatūros išdėstymo.

  • Jei vienu metu reikia paspausti du arba daugiau klavišų, klavišus nurodome atskirtus pliuso ženklu (+). (Pavyzdys: „Shift“ + F5)

  • Jei spartųjį klavišą reikia paspausti iškart vieną po kito, mes nurodome jį atskirtą kableliu (,). (Pavyzdys: „Alt“ + S, B)

  • Sparčiųjų klavišų, susijusių su pateikties kūrimu, ieškokite Sparčiųjų klavišų naudojimas pateikčiai kurti.

Norėdami atlikti

Paspauskite

Paleisti pateiktį nuo pradžių

F5

Paleisti pateiktį nuo dabartinės skaidrės

„Shift“ + F5

Pranešėjo rodinys

„Alt“ + F5

arba

„Alt“ + S, B

Šioje temoje

Skaidrių demonstravimo kontroliavimas pateikties metu

Vaizdo valdiklio ir kitos medijos kontroliavimas pateikties metu

Manevrai pranešėjo rodinyje pateikties metu

Skaidrių demonstravimo kontroliavimas pateikties metu

Rodydami pateiktį skaidrių demonstravimo (viso ekrano) režimu, galite naudoti šiuos sparčiuosius klavišus. Norėdami įeiti į skaidrių demonstravimo režimą, paspauskite „Alt“ + S, B.

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Rodyti paskesnę animaciją arba pereiti prie kitos skaidrės.

N

Klavišas „Enter“

Klavišas „Page Down“

Rodyklė dešinėn

Rodyklė žemyn

Tarpo klavišas

Atlikti ankstesnę animaciją arba grįžti į ankstesnę skaidrę.

P

Klavišas „Page Up“

Rodyklė kairėn

Rodyklė aukštyn

Klavišas „Backspace“

Eiti į skaidrės numerį.

numeris + „Enter“

Rodyti tuščią juodą skaidrę arba iš tuščios juodos skaidrės grįžti į pristatymą.

B arba TAŠKAS

Rodyti tuščią baltą skaidrę arba iš tuščios baltos skaidrės grįžti į pristatymą.

W arba kablelis

Sustabdyti arba iš naujo pradėti automatinį pristatymą.

S

Baigti pateiktį.

ESC

Trinti ekrane esančius komentarus.

E

Eiti į kitą skaidrę, jei ji paslėpta.

H

Peržiūrint nustatyti naują laiką.

T

Iš naujo įrašyti skaidrės pasakojimą ir laiką

R

Naudokite lazerinį žymiklį

Kelias sekundes laikykite nuspaudę kairįjį pelės mygtuką

Pakeisti žymiklį rašikliu.

„Ctrl“ + P

Pakeisti žymiklį į rodyklę.

„Ctrl“ + A

Pakeisti žymiklį į trintuką

„Ctrl“ + E

Rodyti arba slėpti žymėjimą rašalu

„Ctrl“ + M

Iškart slėpti žymiklį ir naršymo mygtuką.

„Ctrl“ + H

Iškart slėpti žymiklį ir naršymo mygtuką 15 sek.

„Ctrl“ + U

Peržiūrėti dialogo langą Visos skaidrės

„Ctrl“ + S

Rodyti kompiuterio užduočių juostą

„Ctrl“ + T

Rodyti laikinąjį meniu.

Shift + F10

Pereiti į paskesnį hipersaitą (arba kitą aktyviąją sritį) dabartinėje skaidrėje. („Aktyviosios sritys“ apima: hipersaitus, animacijos paleidiklius, garso objektus ir vaizdo įrašų objektus.)

Klavišas „Tab“

Eiti į paskutinį arba ankstesnį dabartinės skaidrės hipersaitą.

„Shift“ + „Tab“

Atlikti pažymėto hipersaito pelės spustelėjimo veiksmą. (Atidaryti pasirinktą hipersaitą)

Pažymėjus hipersaitą spausti „Enter“

Vaizdo valdiklio ir kitos medijos kontroliavimas pateikties metu

Šie spartieji klaviatūros klavišai veikia su vaizdo įrašų failais, importuotais iš kompiuterio arba kito įrenginio. Jie neveikia su interneto vaizdo įrašų failais.

Jei norite peržiūrėti medijos sparčiųjų klavišų sąrašą pateikties metu, paspauskite F1. Tada dialogo lange Skaidrių demonstravimo pagalba, eikite į skirtuką Medija. Norėdami pereiti nuo vieno dialogo lango skirtuko į kitą klaviatūroje paspauskite rodyklės klavišą.

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Sustabdyti medijos leidimą.

„Alt“ + Q

Leisti / pristabdyti mediją.

„Ctrl“ + tarpo klavišas

Perjungti grojimo ir pristabdymo režimus.

„Alt“ + P

Eiti į kitą žymelę.

„Alt“ + „End“

Eiti į ankstesnę žymelę.

„Alt“ + „Home“

Padidinti garsumą.

„Alt“ + rodyklės aukštyn klavišas

Sumažinti garsumą.

„Alt“ + rodyklės žemyn klavišas

Nutildyti garsą.

„Alt“ + U

Persukti pirmyn tris sekundes.

„Alt“ + „Shift“ + „Page Down“

Persukti atgal tris sekundes.

„Alt“ + „Shift“ + „Page Up“

Persukti pirmyn 0,25 sekundės, tada pristabdyti

„Alt“ + „Shift“ + rodyklė dešinėn

Persukti atgal 0,25 sekundės, tada pristabdyti

„Alt“ + „Shift“ + rodyklė kairėn

Rodyti / slėpti garso ir subtitrų meniu (vaizdo įrašams, kuriuose yra keli garso takeliai ir (arba) subtitrų takeliai palaikomu formatu.)

„Alt“ + J

Manevrai pranešėjo rodinyje pateikties metu

Rodydami pateiktį pranešėjo rodinyje, galite naudoti šiuos sparčiuosius klavišus. Pranešėjo rodinys suteikia galimybę peržiūrėti savo pateiktį su kalbėtojo pastabomis viename kompiuteryje (pvz., nešiojamajame kompiuteryje), kol auditorija mato pateiktį be pastabų kitame monitoriuje.

Norėdami atlikti

Paspauskite

Pereiti iš vienos pranešėjo rodinio srities (antraštės, įrankių po skaidre ir pastabų srities) į kitą

F6

Pereiti iš vieno įrankio į kitą vienoje pranešėjo rodinio srityje

Klavišas „Tab“

Slinkti žemyn per vieną eilutę pastabų srityje

„CTRL“ + RODYKLĖ ŽEMYN

Slinkti aukštyn per vieną eilutę pastabų srityje

„CTRL“ + RODYKLĖ AUKŠTYN

Slinkti žemyn per vieną ekraną pastabų srityje

„CTRL“ + „PAGE DOWN“

Slinkti aukštyn per vieną ekraną pastabų srityje

„CTRL“ + „PAGE UP“

Norėdami spausdinti pateiktį, paspauskite „Ctrl“ + P.

Rodydami pateiktį viso ekrano režimu, galite naudoti šiuos sparčiuosius klavišus.

Skaidrių demonstravimo spartieji klavišai

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Paleisti pateiktį nuo pradžių.

F5

Atlikti paskesnę animaciją arba pereiti prie kitos skaidrės.

N

Klavišas „Enter“

Klavišas „Page Down“

Rodyklė dešinėn

Rodyklė žemyn

Tarpo klavišas

Atlikti ankstesnę animaciją arba grįžti į ankstesnę skaidrę.

P

Klavišas „Page Up“

Rodyklė kairėn

Rodyklė aukštyn

Klavišas „Backspace“

Eiti į skaidrės numerį.

numeris + ENTER

Rodyti tuščią juodą skaidrę arba iš tuščios juodos skaidrės grįžti į pristatymą.

B arba TAŠKAS

Rodyti tuščią baltą skaidrę arba iš tuščios baltos skaidrės grįžti į pristatymą.

W arba KABLELIS

Sustabdyti arba iš naujo pradėti automatinį pristatymą.

S

Baigti pristatymą.

ESC arba BRŪKŠNELIS

Trinti ekrane esančius komentarus.

E

Eiti į kitą skaidrę, jei ji paslėpta.

H

Peržiūrint nustatyti naują laiką.

T

Peržiūrint naudoti pradinį laiką.

O

Peržiūrint naudoti pelės klavišą, norint judėti pirmyn.

M

Iš naujo įrašyti skaidrės pasakojimą ir laiko nustatymą

R

Grįžti į pirmąją skaidrę.

Paspauskite ir laikykite nuspaudę dešinįjį ir kairįjį pelės mygtuką 2 sekundes

Rodyti arba slėpti rodyklės žymiklį

A arba

Pakeisti žymiklį rašikliu.

CTRL + P

Pakeisti žymiklį į rodyklę.

CTRL + A

Pakeisti žymiklį į trintuką

CTRL + E

Rodyti arba slėpti žymėjimą rašalu

CTRL + M

Iškart slėpti žymiklį ir naršymo mygtuką.

CTRL + H

Po 15 sekundžių paslėpti žymiklį ir naršymo mygtuką.

CTRL + U

Peržiūrėti dialogo langą Visos skaidrės

CTRL + S

Rodyti kompiuterio užduočių juostą

CTRL + T

Rodyti laikinąjį meniu.

SHIFT + F10

Eiti į pirmąjį skaidrės hipersaitą.

TAB

Eiti į paskutinį arba ankstesnį skaidrės hipersaitą.

SHIFT + TAB

Atlikti pažymėto hipersaito pelės spustelėjimo veiksmą.

ENTER pažymėjus hipersaitą

Medijos spartieji klavišai pateikties rodymo metu

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Sustabdyti medijos leidimą

ALT + Q

Perjungti grojimo ir pristabdymo režimus

ALT + P

Eiti į kitą žymelę

ALT + END

Eiti į ankstesnę žymelę

ALT + HOME

Padidinti garsumą

ALT + Up

Sumažinti garsumą

ALT + Down

Ieškoti toliau

ALT + SHIFT + PAGE DOWN

Ieškoti atgal

ALT + SHIFT + PAGE UP

Nutildyti garsą

ALT + U

Norėdami spausdinti pateiktį, paspauskite „Ctrl“ + P.

Patarimas:   norėdami pamatyti valdiklių sąrašą pateikties rodymo metu, galite paspausti klavišą F1.

Rodydami pateiktį viso ekrano režimu, galite naudoti šiuos sparčiuosius klavišus.

Norėdami atlikti

Paspauskite

Paleisti pateiktį nuo pradžių.

F5

Atlikti paskesnę animaciją arba pereiti prie kitos skaidrės.

N

Klavišas „Enter“

Klavišas „Page Down“

Rodyklė dešinėn

Rodyklė žemyn

Tarpo klavišas

Atlikti ankstesnę animaciją arba grįžti į ankstesnę skaidrę.

P

Klavišas „Page Up“

Rodyklė kairėn

Rodyklė aukštyn

Klavišas „Backspace“

Eiti į skaidrės numerį.

numeris + „ENTER“

Rodyti tuščią juodą skaidrę arba iš tuščios juodos skaidrės grįžti į pristatymą.

B arba TAŠKAS

Rodyti tuščią baltą skaidrę arba iš tuščios baltos skaidrės grįžti į pristatymą.

W arba KABLELIS

Sustabdyti arba iš naujo pradėti automatinį pristatymą.

S

Baigti pristatymą.

ESC arba BRŪKŠNELIS

Trinti ekrane esančius komentarus.

E

Eiti į kitą skaidrę, jei ji paslėpta.

H

Peržiūrint nustatyti naują laiką.

T

Peržiūrint naudoti pradinį laiką.

O

Peržiūrint naudoti pelės klavišą, norint judėti pirmyn.

M

Grįžti į pirmąją skaidrę.

1 + „ENTER“

Vėl rodyti paslėptą žymiklį ir (arba) pakeisti žymiklį rašikliu.

„CTRL“ + P

Vėl rodyti paslėptą žymiklį ir (arba) pakeisti žymiklį rodykle.

„CTRL“ + A

Iškart slėpti žymiklį ir naršymo mygtuką.

CTRL + H

Po 15 sekundžių paslėpti žymiklį ir naršymo mygtuką.

CTRL+U

Rodyti laikinąjį meniu.

SHIFT + F10

Eiti į pirmąjį skaidrės hipersaitą.

TAB

Eiti į paskutinį arba ankstesnį skaidrės hipersaitą.

SHIFT + TAB

Atlikti pažymėto hipersaito pelės spustelėjimo veiksmą.

Pažymėjus hipersaitą spausti ENTER

Norėdami spausdinti pateiktį, paspauskite „Ctrl“ + P.

Patarimas:   norėdami pamatyti valdiklių sąrašą pateikties rodymo metu, galite paspausti klavišą F1.

Taip pat žr.

Sparčiųjų klavišų naudojimas pateikčiai kurti

Vaizdo įrašo leidimas pateiktyje viso ekrano režimu

„Office“ pritaikymo neįgaliesiems centras

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×