Sparčiųjų klavišų naudojimas „PowerPoint“ pateikčiai pateikti

Pastaba: Norėtume jums kuo greičiau pateikti naujausią žinyno turinį jūsų kalba. Šis puslapis išverstas automatiškai, todėl gali būti gramatikos klaidų ar netikslumų. Mūsų tikslas – padaryti, kad šis turinys būtų jums naudingas. Gal galite šio puslapio apačioje mums pranešti, ar informacija buvo naudinga? Čia yra straipsnis anglų kalba, kuriuo galite pasinaudoti kaip patogia nuoroda.

Dauguma vartotojų mano, kad naudodami išorinę klaviatūrą ir „Windows“ esančius „PowerPoint“ sparčiuosius klavišus jie dirba efektyviau. Vartotojams, kurie turi judėjimo arba regos sutrikimų, gali būti lengviau naudoti sparčiuosius klavišus nei jutiklinį ekraną, be to jie yra svarbi alternatyva pelei. Šioje temoje papunkčiui išvardinti „Windows“ esantys „PowerPoint“ spartieji klavišai, kuriuos galima naudoti.

Turime atskirą sąrašą sparčiųjų klavišų, kuriuos galima naudoti pateikties kūrimo metu.

Pastabos: 

  • Šioje temoje aptariami spartieji klavišai atitinka JAV klaviatūros išdėstymą. Kitokių išdėstymų klavišai gali tiksliai neatitikti JAV klaviatūros išdėstymo.

  • Jei spartieji klavišai veikia vienu metu paspaudus du ar daugiau klavišų, šioje temoje klavišai atskirti pliuso ženklu (+). Jei vieną klavišą reikia paspausti iškart po kito, klavišai yra atskirti kableliu (,).

Norėdami atlikti

Paspauskite

Paleisti pateiktį nuo pradžių

F5

Paleisti pateiktį nuo dabartinės skaidrės

„Shift“ + F5

Rodyti pranešėjo rodinį

„Alt“ + F5

arba

„Alt“ + S, B

Pateikties metu Norėdami pamatyti klavišų sąrašą, paspauskite F1. Rodyklių klavišais perkelti skirtukus Skaidrių demonstravimo žinyno dialogo lange.

Šioje temoje

Skaidrių demonstravimo kontroliavimas pateikties metu

Vaizdo valdiklio ir kitos medijos kontroliavimas pateikties metu

Manevrai pranešėjo rodinyje pateikties metu

Skaidrių demonstravimo kontroliavimas pateikties metu

Šie spartieji klaviatūros klavišai taikomi poreikis pristatymo skaidrių demonstravimą (viso ekrano) režimu. Jei norite įvesti skaidrių demonstravimo režimą, paspauskite F5.

Paspauskite

Atlikti paskesnę animaciją arba pereiti prie kitos skaidrės

N

Klavišas „Enter“

Klavišas „Page Down“

Rodyklės dešinėn klavišas

Down arrow key

Tarpo klavišas

Rodyti ankstesnę animaciją arba grįžti į ankstesnę skaidrę.

P

Klavišas „Page Up“

Rodyklės kairėn klavišas

Up arrow key

Klavišas „Backspace“

Eiti į konkrečią skaidrę

Įveskite <slide number>

Rodyti tuščią juodą skaidrę arba iš tuščios juodos skaidrės grįžti į pateiktį

B arba taškas (.)

Rodyti tuščią baltą skaidrę arba iš tuščios baltos skaidrės grįžti į pateiktį

W arba kablelis ()

Sustabdyti arba iš naujo paleisti automatinę pateiktį

S

Baigti pristatymą

Esc

Trinti ekrane esančius komentarus

E

Pereiti į kitą skaidrę, jei kita skaidrė Paslėpta

H

Peržiūrint nustatyti naują laiką

T

Iš naujo įrašyti skaidrės pasakojimą ir laiką

R

Naudokite lazerinį žymiklį

Ctrl + L

Pakeisti žymiklį į rašiklį

CTRL + P

Pakeisti žymiklį į rodyklę

„Ctrl“ + A

Pakeisti žymiklį į trintuką

„Ctrl“ + E

Rodyti arba slėpti žymėjimą rašalu

„Ctrl“ + M

Slėpti žymiklį ir naršymo mygtuką

CTRL+H

Ctrl + U

Rodyti dialogo langą Visos skaidrės

„Ctrl“ + S

Rodyti kompiuterio užduočių juostą

„Ctrl“ + T

Rodyti kontekstinį meniu

SHIFT + F10

Eiti į kitą interneto taškas dabartinės skaidrės

(Vietos įtraukti hipersaitus, animacijos jungiklių, garso objektų ir vaizdo įrašų objektų).

Klavišas „Tab“

Pereiti prie paskutinio arba ankstesnio hipersaito dabartinės skaidrės

SHIFT + TAB

Atlikti pažymėto hipersaito "pelės mygtuku spustelėkite" veikimą

(Sekite pasirinktu hipersaitu)

Pažymėjus hipersaitą spausti „Enter“

Vaizdo valdiklio ir kitos medijos kontroliavimas pateikties metu

Šie spartieji klaviatūros klavišai veikia su vaizdo įrašų failais, importuotais iš kompiuterio arba kito įrenginio. Jie neveikia su interneto vaizdo įrašų failais.

Paspauskite

Sustabdyti medijos leidimą

Alt + Q

Paleisti arba sustabdyti medijos

„Ctrl“ + tarpo klavišas

Perjungti grojimo ir pristabdymo režimus

Alt + P

Eiti į kitą žymelę

Alt + End

Eiti į ankstesnę žymelę

ALT + HOME

Padidinti garsumą

„Alt“ + rodyklės aukštyn klavišas

Sumažinti garsumą

„Alt“ + rodyklės žemyn klavišas

Nutildyti garsą

„Alt“ + U

Kreiptis į priekį tris sekundes

„Alt“ + „Shift“ + „Page Down“

Ieškoti atgal tris sekundes

„Alt“ + „Shift“ + „Page Up“

Persukti pirmyn 0,25 sekundės, tada pristabdyti

„Alt“ + „Shift“ + rodyklės dešinėn klavišas

Persukti atgal 0,25 sekundės, tada pristabdyti

„Alt“ + „Shift“ + rodyklės kairėn klavišas

Rodyti arba slėpti garso ir subtitrų meniu

(Vaizdo įrašų, yra keli garso įrašus ir (arba) subtitrų takelių Palaikomi formatai)

„Alt“ + J

Manevrai pranešėjo rodinyje pateikties metu

Šie spartieji klaviatūros klavišai taikomi poreikis pateiktį naudojant pranešėjo rodinį. Pranešėjo rodinys leidžia pažvelgti į savo pateiktį su kalbėtojo pastabas, į vieną ekraną (nešiojamajame kompiuteryje, pvz.,), o auditorija mato pateiktų be pastabų pateikties skirtingų ekrane.

Norėdami atlikti

Paspauskite

Eiti per regionų pranešėjo rodinys

(Antraštė, įrankiai po skaidrės ir pastabų sritį)

F6

Eiti ratu per įrankiai regione pranešėjo rodinys

Klavišas „Tab“

Slinkti žemyn per vieną eilutę pastabų srityje

„Ctrl“ + rodyklės žemyn klavišas

Slinkti aukštyn per vieną eilutę pastabų srityje

„Ctrl“ + rodyklės aukštyn klavišas

Slinkti žemyn per vieną ekraną pastabų srityje

CTRL + PAGE DOWN

Slinkti aukštyn per vieną ekraną pastabų srityje

CTRL + PAGE UP

Šioje temoje

Rodydami pateiktį viso ekrano režimu, galite naudoti šiuos sparčiuosius klavišus.

Skaidrių demonstravimo spartieji klavišai

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Paleisti pateiktį nuo pradžių.

F5

Atlikti paskesnę animaciją arba pereiti prie kitos skaidrės.

N

Klavišas „Enter“

Klavišas „Page Down“

Rodyklė dešinėn

Rodyklė žemyn

Tarpo klavišas

Atlikti ankstesnę animaciją arba grįžti į ankstesnę skaidrę.

P

Klavišas „Page Up“

Rodyklė kairėn

Rodyklė aukštyn

Klavišas „Backspace“

Eiti į skaidrės numerį.

numeris + ENTER

Rodyti tuščią juodą skaidrę arba iš tuščios juodos skaidrės grįžti į pristatymą.

B arba TAŠKAS

Rodyti tuščią baltą skaidrę arba iš tuščios baltos skaidrės grįžti į pristatymą.

W arba KABLELIS

Sustabdyti arba iš naujo pradėti automatinį pristatymą.

S

Baigti pristatymą.

ESC arba BRŪKŠNELIS

Trinti ekrane esančius komentarus.

E

Eiti į kitą skaidrę, jei ji paslėpta.

H

Peržiūrint nustatyti naują laiką.

T

Peržiūrint naudoti pradinį laiką.

O

Peržiūrint naudoti pelės klavišą, norint judėti pirmyn.

M

Iš naujo įrašyti skaidrės pasakojimą ir laiko nustatymą

R

Grįžti į pirmąją skaidrę.

Paspauskite ir laikykite nuspaudę dešinįjį ir kairįjį pelės mygtuką 2 sekundes

Rodyti arba slėpti rodyklės žymiklį

A arba

Pakeisti žymiklį rašikliu.

CTRL + P

Pakeisti žymiklį į rodyklę.

CTRL + A

Pakeisti žymiklį į trintuką

CTRL + E

Rodyti arba slėpti žymėjimą rašalu

CTRL + M

Iškart slėpti žymiklį ir naršymo mygtuką.

CTRL + H

Po 15 sekundžių paslėpti žymiklį ir naršymo mygtuką.

CTRL + U

Peržiūrėti dialogo langą Visos skaidrės

CTRL + S

Rodyti kompiuterio užduočių juostą

CTRL + T

Rodyti laikinąjį meniu.

SHIFT + F10

Eiti į pirmąjį skaidrės hipersaitą.

TAB

Eiti į paskutinį arba ankstesnį skaidrės hipersaitą.

SHIFT + TAB

Atlikti pažymėto hipersaito pelės spustelėjimo veiksmą.

ENTER pažymėjus hipersaitą

Medijos spartieji klavišai pateikties rodymo metu

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Sustabdyti medijos leidimą

ALT + Q

Perjungti grojimo ir pristabdymo režimus

ALT + P

Eiti į kitą žymelę

ALT + END

Eiti į ankstesnę žymelę

ALT + HOME

Padidinti garsumą

ALT + Up

Sumažinti garsumą

ALT + Down

Ieškoti toliau

ALT + SHIFT + PAGE DOWN

Ieškoti atgal

ALT + SHIFT + PAGE UP

Nutildyti garsą

ALT + U

Norėdami spausdinti pateiktį, paspauskite „Ctrl“ + P.

Patarimas:   norėdami pamatyti valdiklių sąrašą pateikties rodymo metu, galite paspausti klavišą F1.

Rodydami pateiktį viso ekrano režimu, galite naudoti šiuos sparčiuosius klavišus.

Norėdami atlikti

Paspauskite

Paleisti pateiktį nuo pradžių.

F5

Atlikti paskesnę animaciją arba pereiti prie kitos skaidrės.

N

Klavišas „Enter“

Klavišas „Page Down“

Rodyklė dešinėn

Rodyklė žemyn

Tarpo klavišas

Atlikti ankstesnę animaciją arba grįžti į ankstesnę skaidrę.

P

Klavišas „Page Up“

Rodyklė kairėn

Rodyklė aukštyn

Klavišas „Backspace“

Eiti į skaidrės numerį.

numeris + „ENTER“

Rodyti tuščią juodą skaidrę arba iš tuščios juodos skaidrės grįžti į pristatymą.

B arba TAŠKAS

Rodyti tuščią baltą skaidrę arba iš tuščios baltos skaidrės grįžti į pristatymą.

W arba KABLELIS

Sustabdyti arba iš naujo pradėti automatinį pristatymą.

S

Baigti pristatymą.

ESC arba BRŪKŠNELIS

Trinti ekrane esančius komentarus.

E

Eiti į kitą skaidrę, jei ji paslėpta.

H

Peržiūrint nustatyti naują laiką.

T

Peržiūrint naudoti pradinį laiką.

O

Peržiūrint naudoti pelės klavišą, norint judėti pirmyn.

M

Grįžti į pirmąją skaidrę.

1 + „ENTER“

Vėl rodyti paslėptą žymiklį ir (arba) pakeisti žymiklį rašikliu.

„CTRL“ + P

Vėl rodyti paslėptą žymiklį ir (arba) pakeisti žymiklį rodykle.

„CTRL“ + A

Iškart slėpti žymiklį ir naršymo mygtuką.

CTRL + H

Po 15 sekundžių paslėpti žymiklį ir naršymo mygtuką.

CTRL+U

Rodyti laikinąjį meniu.

SHIFT + F10

Eiti į pirmąjį skaidrės hipersaitą.

TAB

Eiti į paskutinį arba ankstesnį skaidrės hipersaitą.

SHIFT + TAB

Atlikti pažymėto hipersaito pelės spustelėjimo veiksmą.

Pažymėjus hipersaitą spausti ENTER

Norėdami spausdinti pateiktį, paspauskite „Ctrl“ + P.

Patarimas:   norėdami pamatyti valdiklių sąrašą pateikties rodymo metu, galite paspausti klavišą F1.

Taip pat žr.

Sužinokite, kaip naršyti „PowerPoint“, naudojant pritaikymo neįgaliesiems funkcijas

Pagrindinės užduotys pateikčiai sukurti „PowerPoint“, naudojant ekrano skaitytuvą

Techninė pagalba klientams, turintiems negalią

„Microsoft“ nori, kad visiems klientams būtų kuo patogiau naudotis savo programine įranga. Jei turite negalią arba turite klausimų, susijusių su pritaikymu neįgaliesiems, susisiekite su Microsoft Disability Answer Desk techninės pagalbos. „Microsoft Disability Answer Desk“ palaikymo komanda apmokyta daugelio populiarių pagalbinių technologijų ir gali suteikti pagalbą anglų, ispanų, prancūzų kalba ir JAV ženklų kalba. Apsilankykite svetainėje „Microsoft Disability Answer Desk“ ir sužinokite kontaktinę informaciją jūsų regione.

Jei esate valstybinės įstaigos, komercinis ar įmonės vartotojas, susisiekite su įmonės neįgaliųjų aptarnavimo centru.

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×