SmartArt grafinio elemento pasirinkimas

Svarbu :  Šis straipsnis išverstas naudojant mašininį vertimą, žr. atsakomybės atsisakymą. Su šio straipsnio versija anglų kalba galite susipažinti čia .

"SmartArt" maketas suteikia įvairių būdų, kaip išreikšti turinį ir tobulinti savo pranešimą. Kai kurie maketai paprasčiausiai prideda į sąrašą su ženkleliais ir kitus maketus (pvz., organizacijos schemos ir Veno diagramos) skirti vaizduoti tam tikro tipo informaciją.

Patarimas : Spustelėkite tokia daugiau informacijos apie kiekvieną temą.

Prieš pasirinkdami „SmartArt“ grafinio elemento maketą, atsakykite į klausimą, ką norite pranešti ir ar norite informaciją rodyti tam tikru būdu. Kadangi galima greitai ir paprastai perjungti maketus, bandykite skirtingus maketus (tipuose), kol rasite geriausiai jūsų pranešimą iliustruojantį maketą. Tipas yra panašus į kategoriją, galinčią jums padėti greitai pasirinkti tinkamą informacijos maketą. Išbandykite skirtingus tipus. Toliau pateikta lentelė nėra išsamus sąrašas, bet gali padėti kaip išeities taškas.

Jei norite

Naudokite šį tipą

Rodyti nenuoseklią informaciją.

Sąrašas

Rodyti veiksmus proceso arba laiko planavimo juostos; struktūrinės schemos kūrimas.

Procesas

Rodyti pasikartojantį procesą.

Ciklas

Kurti organizacijos schemą.

Hierarchija

Rodyti sprendimų medį.

Hierarchija

Iliustruoti ryšius.

Ryšys

Rodyti, kaip susietos dalys.

Matrica

Rodyti proporcinius ryšius, kurių didžiausias komponentas yra viršuje arba apačioje.

Piramidė

Aiškiai naudokite paveikslėlius, norėdami pateikti arba paryškinti turinį.

Paveikslėlis

Taip pat Apsvarstykite galimybę teksto, kad turite, nes teksto kiekis paveikia vaizdą ir maketo figūrų skaičius. Yra keli pagrindiniai teiginiai, turintys antrinių teiginių? Ar papildoma informacija užima daugiau ar mažiau nei suvestinės taškų arba atvirkščiai? Apskritai "SmartArt" grafinių elementų yra efektyviausias, kai figūrų skaičius ir teksto kiekis yra tik pagrindinius dalykus. Didesnę informacijos dalį teksto, galite atitraukti nuo vaizdo kreipimąsi "SmartArt" grafinio elemento ir sudėtingiau vaizdžiai perteikti pranešimą. Tačiau kai kurie maketo elementai, pvz., Trapecijų sąrašas maketą į sąrašo tipą, veikia gerai ir naudojant daugiau teksto.

Kiekvienas „SmartArt“ grafinių elementų tipas turi kelis unikalius maketus. Kai kuriuose iš jų yra paveikslėlių rezervavimo ženklų. Kai kurie maketai sudaryti iš atskirų figūrų, priskirtų kiekvienam informacijos elementui, įskaitant antrinius teiginius. Kiti maketai antrinius teiginius sujungia su išvadomis. Matydami kartu su išsamia informacija pateiktą apibendrintą informaciją, lengviau suprasite, kokia informacija patrauks jūsų auditorijos dėmesį. Įsitikinkite, kad svarbiausi duomenys yra daugiausiai dėmesio traukiančioje vietoje.

Kai kuriuose „SmartArt“ grafinių elementų maketuose figūrų skaičius yra ribotas. Pvz., tipe Ryšys esantis maketas Atsvaros rodyklės sukurtas dviem priešingoms idėjoms arba koncepcijoms rodyti. Tik dviejose figūrose gali būti teksto, o maketo negalima keisti taip, kad būtų rodoma daugiau idėjų arba koncepcijų. Jei pasirenkate maketą su ribotu figūrų skaičiumi, galite nurodyti, koks turinys nebus rodomas jūsų „SmartArt“ grafiniame elemente, nes raudonas X ženklas (ne taško formos ženkliukas) bus rodomas šalia šių elementų teksto srityje.

Teksto sritis pažymėta raudonu X ženklu

Maketas Atsvaros rodyklės

Jei turite pateikti daugiau nei dvi idėjas, įjunkite kitą „SmartArt“ grafinio elemento maketą, kuriame yra daugiau nei dvi tekstui skirtos figūros, pavyzdžiui, tipo Piramidė maketą Paprastoji piramidė. Atminkite, kad keisdami maketus arba tipus, galite pakeisti informacijos prasmę. Pvz., maketo, kuriame rodyklės nukreiptos į dešinę pusę (tipo Procesas maketas Paprastasis procesas), prasmė skiriasi nuo „SmartArt“ grafinio elemento prasmės, kuriame rodyklės išdėstytos apskritimu (tipo Ciklas maketas Tęstinis ciklas).

Kai įjungiate kitą „SmartArt“ grafinio elemento maketą, didžioji dalis teksto ir kito turinio, spalvos, stiliai, efektai ir teksto formatavimas yra automatiškai perkeliami į naują maketą.

Arba galite iš naujo įvertinti turinį, kad peržiūrėtumėte, ar pranešime yra mažiau svarbios informacijos. SmartArt grafiniai elementai, turintys mažiau sąvokų ir žodžių, paprastai yra efektyviausi.

Jeigu negalite rasti pageidaujamo maketo, galite įtraukti ir pašalinti „SmartArt“ grafinio elemento figūras, kad pakoreguotumėte maketo struktūrą. Pvz., tipo Procesas maketas Paprastasis procesas rodomas su trimis figūromis, tačiau procesui galbūt reikės tik dviejų arba net penkių. Įtraukiant arba šalinant figūras ir redaguojant tekstą, figūrų išdėstymas ir teksto kiekis tose figūrose atnaujinamas automatiškai  (išlaikomas pradinis „SmartArt“ grafinio elemento dizainas ir maketo kraštinės).

Pažymėjus naują maketą, bus rodomas vietos rezervavimo ženklo tekstas (pvz., [Tekstas]). Vietos rezervavimo ženklo tekstas nespausdinamas ir nerodomas „PowerPoint“ pateiktyje. Vietos rezervavimo ženklo tekstą galite pakeisti savo turiniu. Jei perjungiate maketus, kuriuose rodomas vietos rezervavimo ženklo tekstas, jis būna rodomas naujame makete. Įsidėmėkite, kad figūros visada rodomos ir spausdinamos, jei jų nepanaikinate.

Taip pat atsižvelkite į erdvės dydį, kurioje padėsite SmartArt grafinį elementą. Pavyzdžiui, jei turite aukštą ir siaurą erdvę, rinkitės vertikalų maketą, pvz., tipo Procesas maketą Svyruojantis procesas, o ne horizontalų tipo Procesas maketą Rodyklėmis vaizduojamas procesas.

Kai kurių maketų proporcijos yra fiksuotos, todėl jie gali neužimti visos erdvės. Proporcijos yra pločio ir aukščio santykis. Pvz., jei padedate tipo Matrica maketą Tinklelio matrica į erdvę, kurios plotis yra didesnis nei aukštis, „SmartArt“ grafinis elementas neišnaudos visos pločio erdvės. Norėdami pakeisti proporcijas, galite keisti skaidrės arba dokumento maketą, keisti erdvės, kurioje padedate „SmartArt“ grafinį elementą, dydį (tokiu būdu pakeisdami ir „SmartArt“ grafinio elemento išvaizdą) arba perjungti kitą „SmartArt“ grafinio elemento maketą, kurio proporcijos kitokios.

Galerijoje pasirinkti "SmartArt" grafinį elementą rodo visus galimus maketus, suskirstytas į 11 skirtingų tipų – Visi, sąrašą, procesas, ciklas, hierarchija, ryšį, matricos, Piramidės, nuotraukų, Office.comir kitos. ( Office.com tipo rodo papildomų išdėstymų gauti svetainėje Office.com. Kito tipo rodomas tik tuo atveju, jei įtrauksite SmartArt grafiniais elementais ir nėra įtraukti juos į vieną iš kitų tipų.) Aprašai, rodančių, kokio tipo informacija yra tinkama nurodytą maketo atsiranda didesnis vaizdas vienoje pusėje esančioje galerijoje pasirinkti "SmartArt" grafinį elementą .

Maketų pavadinimų ir aprašų sąrašą žr. „SmartArt“ grafinių elementų aprašai.

Pasirinkite maketą

Visi galimi SmartArt grafinių elementų maketai rodomi tipe Visi.

Rinkdamiesi tipą atsižvelkite į:

  • Maketai, kuriuose yra rodyklės, skirti vaizduoti srautą ar progresą tam tikra kryptimi.

  • Maketai, kuriuose vietoj rodyklių yra jungiamosios linijos, skirti vaizduoti ryšiams, tačiau nebūtinai srautui ar progresui.

  • Maketai, kuriuose nėra jungiamųjų linijų ar rodyklių, rodo objektų ar idėjų rinkinį, kurie neturi stiprių tarpusavio ryšių.

Maketų pavadinimų ir aprašų sąrašą žr. „SmartArt“ grafinių elementų aprašai.

Jei norite išryškinti tekstą su ženkleliais, galite lengvai perkelti jį į figūras, kurias galima spalvinti, keisti jų dydį ir paryškinti pridedant vaizdinius efektus ar animaciją. Naudojant tipo Sąrašas maketą, pagrindiniai teiginiai išryškinami ir sureikšminami spalvotose figūrose. Maketų grupės Sąrašas informacija nėra veiksmų ar procesų seka. Skirtingai nuo maketų Procesas, maketai Sąrašas dažniausiai neturi rodyklių ar kryptinio srauto.

Kaip rodoma žemiau pateiktame pavyzdyje, sąrašai su ženkleliais gali būti kur kas raiškesni konvertavus juos į SmartArt grafinį elementą.

Sąrašas su ženkleliais ir atitinkamas SmartArt grafinis elementas

Kai kuriuose maketuose Sąrašas yra paveikslėlių figūrų, kad tekstą galėtumėte paryškinti mažais paveikslėliais ar piešiniu. Nors paveikslėlio vietos rezervavimo ženklo figūros yra skirtos rodyti paveikslėlius, galite įtraukti paveikslėlį kaip užpildą į bet kurią figūrą.

Maketas Vertikalus paryškintas paveikslėlių sąrašas
Maketas Vertikalusis paryškintas paveikslėlių sąrašas su paveikslėlio vietos rezervavimo ženklais (mažais apskritimais kairėje)

Patarimas : Geriau netalpinkite daug teksto „SmartArt“ grafiniame elemente, o įrašykite tik pagrindinius teiginius ir juos išplėskite kitose skaidrėse ar dokumentuose.

Sužinokite daugiau: Sąrašo tipo "SmartArt" grafinių elementų aprašai

Skirtingai nuo maketų Sąrašas, tipo Procesas maketai dažniausiai turi kryptinį srautą ir naudojami norint vaizduoti proceso ar darbo eigos veiksmus ar etapus, pvz., užduoties atlikimo veiksmų seką, bendrus produkto gaminimo etapus arba laiko planavimo juostą ar planą. Naudokite maketus Procesas norėdami rodyti, kokia tvarka turi būti vykdomi veiksmai ar etapai, kad būtų gautas rezultatas. Maketai Procesas gali vaizduoti proceso veiksmus vertikaliai, horizontaliai arba kaip vingiuotų figūrų derinį.

Maketas Vertikalus procesas
Maketas Vertikalus procesas

Maketas Paprastasis procesas

Maketas Paprastasis procesas (horizontalus)

Maketo Ciklinis procesas paveikslėlis

Maketas Žiedinis vingiuojantis procesas (vertikalus ir horizontalus)

Taip pat galite naudoti maketus Procesas, kad parodytumėte pagrindines gamybos plano ar laiko planavimo juostos datas su gairėmis.

Maketas Paprastoji laiko planavimo juosta
Maketas Paprastoji laiko planavimo juosta

Kitas datoms ir numeruotiems veiksmams rodyti tinkamas maketas yra Rodyklėmis vaizduojamas procesas. Skaičius ir datas galite įrašyti pirminėse figūrose (apskritimuose), o veiksmų tekstą – gretimose rodyklių figūrose.

Maketas Rodyklėmis vaizduojamas procesas
Maketas Proceso rodyklės

Pastaba : Struktūrinės schemos kūrimas, naudokite tokį maketą kaip Vertikalių vingiuojančių figūrų procesas, ir tada pakeiskite skirtingas figūras į struktūrinės schemos figūras.

Maketas Vertikalių vingiuojančių linijų procesas
Maketas Vertikalusis vingiuojantis procesas

Sužinokite daugiau: Proceso tipo "SmartArt" grafinių elementų aprašai

Nors norėdami vaizduoti nuoseklių veiksmų informaciją galite naudoti maketą Procesas, tipo Ciklas maketai paprastai vaizduoja ciklinius arba pasikartojančius procesus. Galite naudoti maketus Ciklas norėdami rodyti produkto ar gyvūno gyvenimo, mokymo ciklus, pasikartojančius ar nepertraukiamus procesus (pvz., nepertraukiamą rašymą ar publikavimo žiniatinklio svetainėje ciklą) arba darbuotojo metinių tikslų nustatymą ir našumo peržvalgos ciklą.

Maketas Paprastasis ciklas
Maketas Paprastasis ciklas

Sužinokite daugiau: Ciklo tipo "SmartArt" grafinių elementų aprašai

Ko gero dažniausiai tipo Hierarchija maketai naudojami įmonės organizacijos schemoms sudaryti. Tačiau maketai Hierarchija gali būti naudojami ir rodant sprendimo medžius, šeimos medžiu ar produktų grupę.

Maketas Horizontaliai sužymėta hierarchija
Maketas Horizontalioji hierarchija su žymomis

Pastaba : Jei norite kurti organizacijos schemą, naudokite Organizacijos schemos maketą, vardų ir pareigų organizacijos schemos maketas arba Paveikslėlio organizacijos schemos maketą. Naudodami šiuos maketus, papildomos funkcijos, pvz., pagalbinė figūra ir atvirkštinės įtraukos maketai, bus pasiekiamas. Galite sužinoti daugiau apie organizacijos schemos kūrimas skaitymo organizacijos schemos kūrimas naudojant "SmartArt" grafinių elementų.

Maketas Organizacijos schema
Maketas Organizacijos schema

Vardų ir pareigų organizacijos schemos maketas

Vardų ir pareigų organizacijos schemos maketas

Organizacijos struktūros vaizdavimo maketas

Organizacijos struktūros vaizdavimo maketas

Sužinokite daugiau: Hierarchijos tipo "SmartArt" grafinių elementų aprašai

Ryšio tipo maketai Rodyti nonprogressive, nonhierarchical ryšius tarp dalių (pvz., blokavimo arba persidengiančių koncepcijų) ir paprastai vaizduoja koncepcinė ryšius arba ryšius tarp dviejų ar daugiau dalykų. Geras ryšio maketų pavyzdžiai yra Veno diagramos, rodo, kaip sritis arba sąvokos persidengia ir susijungia susikirtimo centre; paskirties maketai, kuriame parodyti sudėtinių elementų; ir spinduliniai maketai, kurie rodo ryšių centrinę arba koncepcija. Galite sužinoti daugiau apie Veno diagramų kūrimo perskaitę Veno diagramos kūrimas.

Maketas Paprastoji Veno diagrama
Maketas Paprastoji Veno diagrama

Maketas Paprastoji paskirtis

Maketas Paprastoji paskirtis

Maketas Paprastoji spindulinė

Maketas Paprastoji spindulinė diagrama

Spinduliniai maketai taip pat gali būti naudojami dalims iš vieno bendro centro rodyti.

Maketas Susieta spindulinė
Maketas Sueinančių spindulių diagrama

Sužinokite daugiau: Ryšio tipo "SmartArt" grafinių elementų aprašai

Tipo Matrica maketai dažniausiai yra dvimačiai ir juose klasifikuojama informacija. Jie naudojami dalių su visuma ar centrine sąvoka ryšiams rodyti. Maketai Matrica yra geras pasirinkimas, jei turite keturis ar mažiau pagrindinių teiginių ir daug teksto.

Maketas Paprastoji matrica
Maketas Paprastoji matrica

Sužinokite daugiau: Matricos tipo "SmartArt" grafinių elementų aprašai

Tipo Piramidė maketai rodo proporcinius arba hierarchinius ryšius, kurie paprastai nukreipiami į viršų. Šie maketai labiausiai tinka informacijai, kurią norite rodyti iš viršaus į apačią ar atvirkščiai. Jei norite rodyti horizontalią hierarchiją, turėtumėte pasirinkti maketą Hierarchija.

Maketas Paprastoji piramidė
Maketas Paprastoji piramidė

Taip pat galite naudoti maketus Piramidė norėdami perteikti sąvokinę informaciją, pvz., maketą Piramidės sąrašas, leidžiantį jums įvesti tekstą figūrose už piramidės ribų.

Maketas Piramidės sąrašas
Maketas Piramidės sąrašas

Sužinokite daugiau: Piramidės tipo "SmartArt" grafinių elementų aprašai

Tipo Paveikslėlis maketai naudojami, kai norite pranešimą perteikti paveikslėliu su ar be paaiškinamojo teksto arba norite naudoti paveikslėlius sąrašui arba procesui papildyti.

„SmartArt“ grafinio elemento maketas Įrėminto teksto paveikslėlis
Maketas Teksto paveikslėlis su rėmeliu

Maketo vaizdas Paveikslėlio antraščių sąrašas

Maketas Paveikslėlių antraščių sąrašas

„SmartArt“ grafinio elemento maketas Didėjančių paveikslėlių paryškintasis procesas

Maketas Paryškintasis paveikslėlių procesas didėjimo tvarka

Sužinokite daugiau: Paveikslėlio tipo "SmartArt" grafinių elementų aprašai

Papildomi maketai, pasiekiami „Office.com“, rodomi tipe Office.com. Šis tipas bus periodiškai naujinamas naujais maketais.

Sužinokite daugiau: Office.com tipo "SmartArt" grafinių elementų aprašai

Šis tipas gali būti naudojamas su SmartArt grafiniais elementais, kurie nėra anksčiau aprašytų tipų.

Po to, kai pasirinkote "SmartArt" grafinį elementą, jums tinka, galite redaguoti ir tinkinti jį toliau atitinka jūsų poreikius. Peržiūrėkite šiuos straipsnius ir Sužinokite daugiau apie darbą su "SmartArt" grafinius elementus, galite sukurti:

Taip pat žr.

Teksto puikiai atrodančiu grafiniu sąrašu su ženkleliais keitimas

Skaidrių paveikslėlių konvertavimas į „SmartArt“ grafinį elementą

Skaidrės teksto konvertavimas į „SmartArt“ grafinį elementą

Kada naudoti "SmartArt" grafinį elementą, ir kada reikėtų naudoti diagramą?

"SmartArt" maketas suteikia įvairių būdų, kaip išreikšti turinį ir tobulinti savo pranešimą. Kai kurie maketai paprasčiausiai prideda į sąrašą su ženkleliais ir kitus maketus (pvz., organizacijos schemos ir Veno diagramos) skirti vaizduoti tam tikro tipo informaciją.

Šiame straipsnyje:

Į ką reikia atsižvelgti renkantis maketą "SmartArt" grafinį elementą

Maketo tipai

Į ką reikia atsižvelgti renkantis SmartArt grafinio elemento maketą

Prieš jums pasirinkti "SmartArt" grafinio elemento maketą, paklauskite savęs, ką norite perteikti ir ar norite, kad jūsų informacija būtų rodoma tam tikru būdu. Dabar galite greitai ir lengvai Perjungti maketus, pabandykite kitą maketus (tipuose), kol rasite vieną kuris geriausiai iliustruoja savo pranešimą. Tipas yra panašus į kategoriją, galite greitai pasirinkti tinkamą maketą tinka jūsų informacijai. Eksperimentuoti su įvairiomis naudodami toliau pateiktą lentelę, kaip pradžios tašką.

Pastaba : Lentelėje yra skirtas padėti jums pradėti ir nėra išsamus.

Jei norite

Naudokite šį tipą

Rodyti nenuoseklią informaciją.

Sąrašas

Rodyti proceso arba laiko planavimo juostos veiksmus.

Procesas

Rodyti pasikartojantį procesą.

Ciklas

Kurti organizacijos schemą.

Hierarchija

Rodyti sprendimų medį.

Hierarchija

Iliustruoti ryšius.

Ryšys

Rodyti, kaip susietos dalys.

Matrica

Rodyti proporcinius ryšius, kurių didžiausias komponentas yra viršuje arba apačioje.

Piramidė

Taip pat atsižvelkite į turimo teksto kiekį, nes teksto kiekis paveikia vaizdą ir maketui reikiamų figūrų skaičių. Ar yra keli pagrindiniai teiginiai, turintys antrinių teiginių? Ar papildoma informacija užima daugiau ar mažiau vietos nei išvados? Apskritai SmartArt grafiniai elementai yra efektyviausi, kai figūrų skaičius ir teksto kiekis apribojamas esminiais dalykais. Daugiau teksto gali sumažinti SmartArt grafinio elemento vaizdinį patrauklumą, todėl bus sudėtingiau vaizdžiai perteikti pranešimą. Tačiau kai kurie maketai, pavyzdžiui, maketas Trapecijų sąrašas, esantis tipe Sąrašas, gerai veikia ir naudojant daugiau teksto.

Kiekvieno tipo "SmartArt" grafinį elementą, galimi kelis unikalius maketus. Kai kurie maketo elementai sudaro kiekvieno elemento informacijos, įskaitant antrinius atskirose figūrose. Kiti maketai derinti antrinius suvestinės vietas. Peržiūrint informacijos santrauka, atsižvelgiant į informaciją padėtį padeda pajusti kurios informacijos bus parengti auditorijai dėmesio. Įsitikinkite, kad svarbiausių duomenų yra padėtį didžiausią dėmesį.

Kai kuriuose "SmartArt" grafinių elementų maketuose ribotas figūrų skaičius. Pavyzdžiui, tipo ryšys maketas Atsvaros rodyklės skirtas parodyti dvi priešingas idėjas arba sąvokas. Tik dviejose figūrose gali būti teksto, ir negalima keisti maketą, rodoma daugiau idėjų arba koncepcijų. Jei pasirinksite maketą su ribotas figūrų skaičius, galite nurodyti programai, koks turinys nebus rodoma SmartArt grafinį elementą, nes raudonas x simbolis (o ne ženklelį) bus rodomas šalia šie elementai rodomi teksto srityje.

Teksto sritis pažymėta raudonu X ženklu

Maketas Atsvaros rodyklės

Jei turite daugiau nei dvi idėjas, įjunkite kitą maketą, kuriame yra daugiau nei dvi figūras, teksto, pvz., Paprastoji piramidė maketą piramidės tipo perteikti. Turėkite omenyje, kad keisti maketai arba tipai gali pakeisti savo informaciją, kaip apibrėžta. Pvz., maketą su rodyklėmis, nukreiptomis į dešinę, pvz., Paprastasis procesas tipe procesas turi skirtingą reikšmę iš "SmartArt" grafinį elementą rodyklės apskritime, pvz., Tęstinis ciklas tipo ciklas .

Kada Perjungti maketus, Didžioji dalis teksto ir kitų turinio, spalvų, stilių, efektų ir teksto formatavimas yra automatiškai perkeliami į naują maketą.

Arba galite iš naujo įvertinti turinį, kad peržiūrėtumėte, ar pranešime yra mažiau svarbios informacijos. SmartArt grafiniai elementai, turintys mažiau sąvokų ir žodžių, paprastai yra efektyviausi.

Jei negalite rasti tikslią norimą maketą, galite pridėti ir pašalinti SmartArt grafinio elemento maketo struktūrą koreguoti. Pvz., tipo procesas makete Pagrindinis procesas rodomos trys figūros, bet procesui gali reikėti tik dviejų arba reikia penkių figūrų. Kaip įtraukti arba pašalinti figūras ir redaguojate tekstą, figūrų ir teksto tose figūrose atnaujinama automatiškai – išlaikomas pradinis dizainas ir maketą "SmartArt" grafinio elemento kraštinę.

Kai pasirinksite naują maketą, rodomas vietos rezervavimo ženklo tekstą (pvz., [tekstas]). Vietos rezervavimo ženklo tekstas nespausdinamas ir nerodomas Microsoft Office PowerPoint 2007 pateikties metu. Vietos rezervavimo ženklo tekstą galite pakeisti savo turiniu. Pakeitus maketą rodomas vietos rezervavimo ženklo tekstas bus rodomi vietos rezervavimo ženklo tekstą į naują maketą. Atkreipkite dėmesį, kad figūras visada rodomi ir spausdinami, išskyrus atvejus, kai juos panaikinti.

Taip pat atsižvelkite į erdvės dydį, kurioje padėsite SmartArt grafinį elementą. Pavyzdžiui, jei turite aukštą ir siaurą erdvę, rinkitės vertikalų maketą, pvz., tipo Procesas maketą Svyruojantis procesas, o ne horizontalų tipo Procesas maketą Rodyklėmis vaizduojamas procesas.

Kai kurie maketo elementai turi fiksuotas proporcijas, todėl jie gali būti ne visą erdvę. Proporcijos yra pločio ir aukščio santykį. Pvz., jei vieta maketo Tinklelio matrica tipo matrica į erdvę, kuri yra platesnė nei aukštesnė, "SmartArt" grafinį elementą nenaudoti visas plotis tuščioje. Norėdami pakeisti vaizdo formatą, galite pakeisti skaidrę ar dokumento maketą, vietos, kur yra pateikti SmartArt grafinis elementas (taip keisti išvaizdą, "SmartArt" grafinį elementą), arba įjunkite maketą su kitokiu dydžio keitimas.

Puslapio viršus

Maketo tipai

Kiekvienas maketas pateikia skirtingą būdą išreikšti turinį ir patobulinti pranešimą. Kai kurie maketai paprasčiausiai prideda įmantrumo sąrašui su ženkleliais, o kiti (pvz., organizacijos schemos ir Veno diagramos) sukurti konkretaus tipo informacijai vaizduoti.

Galerijoje pasirinkti "SmartArt" grafinį elementą rodomos visos turimos maketų suskirstytas į devynis skirtingus tipus – visus, sąrašą, procesas, ciklas, hierarchija, ryšį, matricos, piramidė , ir kita. ( Kito tipo rodomas tik tuo atveju, jei įtrauksite SmartArt grafiniais elementais ir nėra įtraukti juos į vieną iš kitų tipų). Aprašai, rodančių, kokio tipo informacija yra tinkama nurodytą maketo atsiranda didesnis vaizdas vienoje pusėje esančioje galerijoje pasirinkti "SmartArt" grafinį elementą . Maketų pavadinimų ir aprašų sąrašą, peržiūrėkite aprašai "SmartArt" grafinių elementų.

Visi

Visi galimi SmartArt grafinių elementų maketai rodomi tipe Visi.

Rinkdamiesi tipą atsižvelkite į:

  • Maketai, kuriuose yra rodyklės, skirti vaizduoti srautą ar progresą tam tikra kryptimi.

  • Maketai, kuriuose vietoj rodyklių yra jungiamosios linijos, skirti vaizduoti ryšiams, tačiau nebūtinai srautui ar progresui.

  • Maketai, kuriuose nėra jungiamųjų linijų ar rodyklių, rodo objektų ar idėjų rinkinį, kurie neturi stiprių tarpusavio ryšių.

Maketų pavadinimų ir aprašų sąrašą, peržiūrėkite aprašai "SmartArt" grafinių elementų.

Sąrašas

Jei norite išryškinti tekstą su ženkleliais, galite lengvai perkelti jį į figūras, kurias galima spalvinti, keisti jų dydį ir paryškinti pridedant vaizdinius efektus ar animaciją. Naudojant tipo Sąrašas maketą, pagrindiniai teiginiai išryškinami ir sureikšminami spalvotose figūrose. Maketų grupės Sąrašas informacija nėra veiksmų ar procesų seka. Skirtingai nuo maketų Procesas, maketai Sąrašas dažniausiai neturi rodyklių ar kryptinio srauto.

Kaip rodoma žemiau pateiktame pavyzdyje, sąrašai su ženkleliais gali būti kur kas raiškesni konvertavus juos į SmartArt grafinį elementą.

Sąrašas su ženkleliais ir atitinkamas SmartArt grafinis elementas

Kai kuriuose maketuose sąrašas yra paveikslėlių figūros, kad galite paryškinti tekstą su maža paveikslėlio ar piešimo. Nors paveikslėlio vietos rezervavimo ženklo figūros skirtos paveikslėliams Rodyti, galite įtraukti paveikslėlį kaip užpildoį bet kurią formą.

Maketas Vertikalus paryškintas paveikslėlių sąrašas
Maketas Vertikalusis paryškintas paveikslėlių sąrašas su paveikslėlio vietos rezervavimo ženklais (mažais apskritimais kairėje)

Patarimas : Geriau netalpinkite daug teksto „SmartArt“ grafiniame elemente, o įrašykite tik pagrindinius teiginius ir juos išplėskite kitose skaidrėse ar dokumentuose.

Procesas

Skirtingai nuo maketų Sąrašas, tipo Procesas maketai dažniausiai turi kryptinį srautą ir naudojami norint vaizduoti proceso ar darbo eigos veiksmus ar etapus, pvz., užduoties atlikimo veiksmų seką, bendrus produkto gaminimo etapus arba laiko planavimo juostą ar planą. Naudokite maketus Procesas norėdami rodyti, kokia tvarka turi būti vykdomi veiksmai ar etapai, kad būtų gautas rezultatas. Maketai Procesas gali vaizduoti proceso veiksmus vertikaliai, horizontaliai arba kaip vingiuotų figūrų derinį.

Maketas Vertikalus procesas
Maketas Vertikalus procesas
Maketas Paprastasis procesas
Maketas Paprastasis procesas (horizontalus)
Maketo Ciklinis procesas paveikslėlis
Maketas Žiedinis vingiuojantis procesas (vertikalus ir horizontalus)

Taip pat galite naudoti maketus Procesas, kad parodytumėte pagrindines gamybos plano ar laiko planavimo juostos datas su gairėmis.

Maketas Paprastoji laiko planavimo juosta
Maketas Paprastoji laiko planavimo juosta

Kitas datoms ir numeruotiems veiksmams rodyti tinkamas maketas yra Rodyklėmis vaizduojamas procesas. Skaičius ir datas galite įrašyti pirminėse figūrose (apskritimuose), o veiksmų tekstą – gretimose rodyklių figūrose.

Maketas Rodyklėmis vaizduojamas procesas
Maketas Proceso rodyklės

Patarimas : Struktūrinės schemos kūrimas, naudokite tokį maketą kaip Vertikalių vingiuojančių figūrų procesas, tada pakeiskite skirtingas figūras į struktūrinės schemos figūras.

Maketas Vertikalių vingiuojančių linijų procesas
Maketas Vertikalusis vingiuojantis procesas

Ciklas

Nors norėdami vaizduoti nuoseklių veiksmų informaciją galite naudoti maketą Procesas, tipo Ciklas maketai paprastai vaizduoja ciklinius arba pasikartojančius procesus. Galite naudoti maketus Ciklas norėdami rodyti produkto ar gyvūno gyvenimo, mokymo ciklus, pasikartojančius ar nepertraukiamus procesus (pvz., nepertraukiamą rašymą ar publikavimo žiniatinklio svetainėje ciklą) arba darbuotojo metinių tikslų nustatymą ir našumo peržvalgos ciklą.

Maketas Paprastasis ciklas
Maketas Paprastasis ciklas

Hierarchija

Galbūt dažniausiai naudojimo maketai hierarchijos tipo yra įmonės organizacijos schemos. Tačiau hierarchijos maketus taip pat gali būti naudojami rodant sprendimo medžius ar grupės produktus.

Maketas Horizontaliai sužymėta hierarchija
Maketas Horizontalioji hierarchija su žymomis

Patarimas : Jei norite kurti organizacijos schemą, naudokite Organizacijos schemos maketą. Naudojant šį maketą, papildomos funkcijos, pvz., pagalbinė figūra ir atvirkštinės įtraukos maketai, bus pasiekiamas.

Maketas Organizacijos schema
Organizacijos struktūros vaizdavimo maketas

Ryšys

Tipo Ryšys maketai rodo neprogresuojantį, neturintį hierarchijos dalių ryšį (pvz., susijęs ar persidengiantis turinys) ir paprastai vaizduoja sąvokinius ryšius ar jungimus tarp dviejų ar kelių rinkinių. Geri maketų Ryšys pavyzdžiai yra Veno diagramos, parodančios, kaip sritys ir sąvokos persidengia ir susijungia susikirtimo centre, taip pat – paskirties maketai, rodantys suvaržymus, ir spinduliniai maketai, rodantys ryšius su pagrindiniu elementu ar sąvoka.

Maketas Paprastoji Veno diagrama
Maketas Paprastoji Veno diagrama
Maketas Paprastoji paskirtis
Maketas Paprastoji paskirtis
Maketas Paprastoji spindulinė
Maketas Paprastoji spindulinė diagrama

Spinduliniai maketai taip pat gali būti naudojami dalims iš vieno bendro centro rodyti.

Maketas Susieta spindulinė
Maketas Sueinančių spindulių diagrama

Matrica

Tipo Matrica maketai dažniausiai yra dvimačiai ir juose klasifikuojama informacija. Jie naudojami dalių su visuma ar centrine sąvoka ryšiams rodyti. Maketai Matrica yra geras pasirinkimas, jei turite keturis ar mažiau pagrindinių teiginių ir daug teksto.

Maketas Paprastoji matrica
Maketas Paprastoji matrica

Piramidė

Piramidės tipo maketai Rodyti proporcinius arba hierarchinius ryšius, paprastai kuriate aukštyn. Jie geriausiai veikia su informacija, kurią norite Rodyti iš viršaus į apačią arba iš apačios. Jei norite Rodyti horizontalią hierarchiją, turėtumėte pasirinkti į Maketas hierarchija.

Maketas Paprastoji piramidė
Maketas Paprastoji piramidė

Taip pat galite naudoti maketus Piramidė norėdami perteikti sąvokinę informaciją, pvz., maketą Piramidės sąrašas, leidžiantį jums įvesti tekstą figūrose už piramidės ribų.

Maketas Piramidės sąrašas
Maketas Piramidės sąrašas

Kita

Šis tipas gali būti naudojamas su SmartArt grafiniais elementais, kurie nėra anksčiau aprašytų tipų.

Pastaba : Mašininio vertimo atsakomybės atsisakymas: Šis straipsnis išverstas naudojant kompiuterinę sistemą be žmogaus įsikišimo. „Microsoft“ pateikia šiuos mašininius vertimus norėdama padėti anglų kalbos nesuprantantiems vartotojams perskaityti turinį apie „Microsoft“ produktus, paslaugas ir technologijas. Šis straipsnis išverstas mašininio vertimo būdu, todėl jame gali būti žodyno, sintaksės ar gramatikos klaidų.

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×