SmartArt grafinio elemento figūros naikinimas

Figūrą galima naikinti teksto srityje arba SmartArt grafiniame elemente.

Šiame straipsnyje

Figūrų naikinimo apžvalga

Figūros naikinimas teksto srityje

Figūros naikinimas SmartArt grafiniame elemente

Figūrų naikinimo apžvalga

Jei naikinate 1 lygio teksto eilutę, kai yra 2 lygio teksto, tuomet pirma 2 lygio teksto eilutė pakeliama į 1 lygį (viršutinė figūra). Toliau pateiktoje iliustracijoje pirmoje, antroje ir trečioje figūrose yra 2 lygio teksto, kurį sudaro ženkleliai ir raidiniai simboliai.

Maketas Vertikalus V pavidalo rodyklių sąrašas, kuriame rodomi du teksto lygiai

Kai antroje figūroje naikinate 1 lygio tekstą, 2 lygio tekstas C pakeliamas į 1 lygį.

Maketas Vertikalus V pavidalo rodyklių sąrašas, kuriame rodomas paaukštintas 2 lygio tekstas

Negalima naikinti figūros, jei ji yra didesnės figūros dalis. Pavyzdžiui, toliau pateiktoje iliustracijos tipo Sąrašas makete Aplenktų paveikslėlių paryškintas sąrašas negalima atskirai naikinti mažų apskritų figūrų, esančių visose trijose didesnėse figūrose. Turite pažymėti visas susietas figūras, tada galite naikinti didesnę figūrą (susietos figūros yra tos, kurios sudaro didesnę figūrą). Toliau pateiktame pavyzdyje pažymėtos susietos figūros.

Aplankų sąrašo 1 SmartArt grafiniame elemente rodomos susietos figūros

Taip pat negalima naikinti fono figūrų, pavyzdžiui, rodyklių figūrų arba daliklio juostos, esančios tipo Ryšys makete Atsvaros rodyklės.

Puslapio viršus

Figūros naikinimas teksto srityje

  1. Pažymėkite norimą naikinti figūrą žyminčią teksto eilutę.

  2. Dukart paspauskite DELETE.

Pastaba : Jei figūra yra viršutiniame lygyje, po kuriuo yra kitų figūrų ir figūra Asistentas, ji rodoma teksto srityje, o panaikinus viršutinio lygio figūrą, figūra Asistentas automatiškai pakeliama į hierarchijos viršų.

Puslapio viršus

Figūros naikinimas SmartArt grafiniame elemente

  1. Spustelėkite norimos naikinti figūros kraštinę.

  2. Paspauskite DELETE.

Pastaba : 

  • Norėdami naikinti figūrą, turite spustelėti jos kraštinę. Jei norimoje naikinti figūroje yra teksto ir jūs spustelite figūrą, o ne jos kraštinę, paspaudus DELETE bus panaikintas tekstas, bet ne pati figūra.

  • Jei bandote naikinti figūrą, kuri susieta su kitomis figūromis ir sudaro didesnę figūrą (susieta figūra), panaikinamas tik pažymėtoje figūroje esantis tekstas. Pavyzdžiui, paskutinėje iliustracijoje (toje, kurioje parodytos pažymėtos susietos figūros) pažymėjus didelę baltą figūrą, esančią virš mažesnių spalvotų stačiakampių, ir paspaudus DELETE, panaikinamas baltoje figūroje esantis tekstas, o pati figūra lieka. Tačiau, norėdami sudaryti formos panaikinimo įspūdį, galite naudoti užpildo spalvas ir linijų stilius.

  • Jei tinkinote viršutinio lygio figūrą arba tekstą joje, visi tai figūrai taikyti tinkinimai gali būti prarasti, kai pakeliama žemesnio lygio figūra.

  • Jei pažymite jungiamąją figūrą (pavyzdžiui, liniją arba rodyklę), kuri jungia arba susieja figūras tarpusavyje, panaikinamas tik figūroje esantis tekstas, nes naikinti jungiamųjų figūrų negalima. Tačiau, norėdami sudaryti formos panaikinimo įspūdį, galite naudoti užpildo spalvas ir linijų stilius.

Puslapio viršus

Ar ši informacija buvo naudinga?

Puiku! Turite daugiau atsiliepimų?

Kaip galėtume tai pagerinti?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

×