SmartArt grafinio elemento animacija

Šiame straipsnyje

Animacijos apžvalga

Animacijos įtraukimas

Atvirkštinė animacijos tvarka

Animacijos šalinimas

Animacijos apžvalga

Jei norite labiau akcentuoti arba parodyti savo informaciją etapais, galite įtraukti animaciją į SmartArt grafinį elementą arba į atskirą SmartArt grafinio elemento figūrą. Pavyzdžiui, galite nustatyti, kad figūra greitai atskristų iš vienos ekrano pusės arba lėtai išryškėtų.

Norėdami nuspręsti, kuri animacija geriausiai tinka jūsų SmartArt grafinio elemento makete, peržiūrėkite informaciją, esančią SmartArt grafinio elemento teksto srityje, kadangi daugelis animacijų prasideda teksto srities viršuje ir slenka žemyn. Arba galite paleisti animaciją atvirkštine tvarka. Jei teksto sritis nerodoma, galite ją rodyti.

Galimos animacijos priklauso nuo jūsų pasirinkto SmartArt grafinio elemento maketo, bet visada galima animuoti iš karto visas figūras arba tik vieną figūrą.

Geriausia animuoti SmartArt grafinį elementą naudojant sąrašo Animuoti pasirinktis. Jei reikia, animaciją galima tinkinti užduočių sritisPasirinktinė animacija.

Animuoti elementai skaidrėje pažymimi nespausdinamomis numeruotomis žymėmis. Šios žymės atitinka pasirinktinės animacijos sąrašas esančias animacijas, rodomas šalia SmartArt grafinio elemento tik įprastiniame rodinyje, kai rodoma užduočių sritis Pasirinktinė animacija.

Pastaba : Taikykite animaciją saikingai, kad neužgožtumėte savo pranešimo arba neblaškytumėte savo auditorijos.

SmartArt grafinių elementų animacijos

SmartArt grafiniam elementui taikomos animacijos skiriasi nuo tų, kurias taikote figūroms, tekstui arba WordArt objektui:

 • Jungiančios figūrų linijos visuomet susietos su antra figūra ir atskirai neanimuojamos.

 • Jei taikote animaciją SmartArt grafinio elemento figūroms, animacija paleidžiama tokia tvarka, kokia atsiranda figūros. Pakeisti atvirkščia tvarka galima tik visą animaciją. Pavyzdžiui, jei yra šešios figūros, o kiekvienoje figūroje yra po vieną raidę nuo A iki F, galite paleisti animaciją nuo A iki F arba nuo F iki A raidės. Negalima leisti animacijos be tvarkos, pavyzdžiui, nuo A iki C, o tada nuo F iki D. Tačiau, galima kurti kelias skaidres šiai tvarkai imituoti. Šiame pavyzdyje galima kurti vieną skaidrę, kuri animuoja figūras nuo A iki C, o kitą skaidrę, kuri animuoja figūras nuo F iki D.

 • Konvertuodami diagramą, sukurtą naudojant ankstesnę PowerPoint versiją nei Microsoft Office PowerPoint 2007, į SmartArt grafinį elementą, galite prarasti kai kuriuos animacijos parametrus arba animacija gali būti rodoma kitaip.

Kai įjungiate kitą maketą, visa įtraukta informacija perkeliama į naują maketą.

Puslapio viršus

Animacijos įtraukimas

 1. Spustelėkite SmartArt grafinį elementą, kurio dydį norite animuoti.

 2. Skirtuko Animacijos grupės Animacijos sąraše Animuoti pažymėkite norimą animaciją.

  Skirtuko Animacijos paveikslėlis

Animuojant SmartArt grafinį elementą, pagal naudojamą maketą galima rinktis šias parinktis.

Animacija

Aprašas

Kaip vienas objektas

Animacija taikoma taip, tartum visas SmartArt grafinis elementas būtų vienas didelis paveikslėlis arba objektas.

Viską iš karto

Visos SmartArt grafinio elemento figūros animuojamos vienu metu. Skirtumas tarp šios ir animacijos Kaip vienas objektas labiausiai pastebimas animacijose, kuriose figūros sukasi arba didėja. Animacijoje Viskas iš karto kiekviena figūra sukasi arba didėja atskirai. Animacijoje Kaip vienas objektas sukasi arba didėja visas SmartArt grafinis elementas.

Po vieną

Figūros animuojamos atskirai viena po kitos.

Pagal šakas po vieną

Visos tos pačios šakos figūros animuojamos vienu metu. Šią animaciją tinka naudoti su organizacijos schemos arba hierarchijos maketo šakomis ir ji yra panaši į animaciją Po vieną.

Pagal lygius viską iš karto

Visos to paties lygio figūros animuojamos vienu metu. Pavyzdžiui, jei makete yra trys figūros, kuriose yra 1 lygio tekstas ir trys figūros, kuriose yra 2 lygio tekstas, pirmiausia vienu metu animuojamos trys figūros, kuriose yra 1 lygio tekstas, o po to animuojamos trys figūros, kuriose yra 2 lygio tekstas.

Teksto srities, kurioje rodomas 1 lygio ir 2 lygio tekstas, paveikslėlis

Pagal lygius po vieną

SmartArt grafinio elemento figūros pirmiausia animuojamos pagal lygį, o tada – kiekviename lygyje atskirai. Pavyzdžiui, jei makete yra keturios figūros, kuriose yra 1 lygio tekstas ir trys figūros, kuriose yra 2 lygio tekstas, pirmiausia atskirai animuojamos keturios figūros, kuriose yra 1 lygio tekstas, o po to atskirai animuojamos trys figūros, kuriose yra 2 lygio tekstas.

Pastabos : 

 • Kai taikote Viską iš karto, kai kurios animacijos veikia kitaip, nei taikant animaciją Kaip vienas objektas. Pavyzdžiui, taikant parinktį Viską iš karto animacijai Atskridimas, toliau turinčios skristi figūros atkris greičiau, kad visos figūros atskristų į savo vietas vienu metu. Taikant Kaip vienas objektas, visos SmartArt grafinio elemento dalys animuojamos vienodai (pavyzdyje Atskridimas – vienodu greičiu).

 • Jei SmartArt grafiniam elementui taikote ne Kaip vienas objektas animaciją, kitos SmartArt grafiniame elementui taikomos animacijos negali būti Kaip vienas objektas. Jei SmartArt grafiniam elementui taikomos kelios animacijos, visos jos turi būti Kaip vienas objektas arba visai nebūti Kaip vienas objektas.

 • SmartArt grafiniam elementui taikant bet kokią animaciją (išskyrus Kaip vienas objektas), SmartArt grafinio elemento fonas skaidrėje visada rodomas. Fono animuoti negalima, nors galite ir nematyti fono, jei jam netaikomas užpildas arba linijos.

 • Jei savo SmartArt grafiniam elementui taikote animaciją, pavyzdžiui, Atskridimas, o tada konkrečioje figūroje ją panaikinate, ši figūra skaidrėje bus rodoma iš karto.

 • Jei SmartArt grafinį elementą, kuriam taikoma animacija, kopijuojate į kitą skaidrę, animacija taip pat nukopijuojama.

 • Figūroms galima taikyti papildomus animacijos efektus, pavyzdžiui, įėjimo efektą Spalvinė spausdinimo mašinėlė arba išėjimo efektą Apvertimas. SmartArt grafiniame elemente negalimi efektai bus rodomi neryškiai.

Puslapio viršus

Atvirkštinė animacijos tvarka

 1. Spustelėkite SmartArt grafinį elementą, kuriame yra atvirkštine tvarka norima atlikti animacija.

 2. Skirtuko Animacijos grupėje Animacijos spustelėkite Pasirinktinė animacija.

  Grupės Animacijos paveikslėlis

 3. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite pasirinktinę animaciją pasirinktinės animacijos sąrašas, tada laikinajame meniu spustelėkite Efektų parinktys.

 4. Spustelėkite skirtuką SmartArt animacija, tada pažymėkite žymės langelį Atvirkštinė tvarka.

Puslapio viršus

Animacijos šalinimas

 1. Spustelėkite SmartArt grafinį elementą, kuriame yra norima šalinti animacija.

 2. Skirtuko Animacijos grupės Animacijos sąraše Animuoti spustelėkite Be animacijos.

  Grupės Animacijos paveikslėlis

Puslapio viršus

Ar ši informacija buvo naudinga?

Puiku! Turite daugiau atsiliepimų?

Kaip galėtume tai pagerinti?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

×