SmartArt grafinių elementų aprašai

Sąrašas

Maketo pavadinimas

Aprašas

Paveikslėlis

Besikeičiančių šešiakampių sąrašas

Naudojama tarpusavyje susijusių idėjų sekai pateikti. 1 lygio tekstas rodomas šešiakampių viduje. 2 lygio tekstas rodomas už figūrų.

Alternating Hexagons SmartArt graphic layout

Paprastasis blokų sąrašas

Naudokite norėdami rodyti nenuosekliai išdėstytus arba į grupes suskirstytus informacijos blokus. Padidinama ir horizontali, ir vertikali figūrų rodymo erdvė.

Maketo paveikslėlis Paprastasis blokų sąrašas

Vingiuojantis paryškintas paveikslėlių sąrašas

Naudokite norėdami rodyti nenuosekliai išdėstytus arba į grupes suskirstytus informacijos blokus. Mažos apskritos figūros sukurtos taip, kad į jas būtų galima įkelti paveikslėlių. Tinka iliustruoti 1 ir 2 lygio tekstą. Padidinama ir horizontali, ir vertikali figūrų rodymo erdvė.

Vingiuojančio paryškinto paveikslėlių maketo paveikslėlis

Tęstinių paveikslėlių sąrašas

Naudokite norėdami rodyti susijusios informacijos grupes. Apskritos figūros sukurtos taip, kad į jas būtų galima įkelti paveikslėlių.

Tęstinių paveikslėlių sąrašo maketo paveikslėlis

Mažėjančių blokų sąrašas

Naudojama susijusių idėjų grupėms arba informacijos sąrašui rodyti. Teksto figūrų aukštis iš eilės mažėja, o 1 lygio tekstas rodomas vertikaliai.

Block Descending List SmartArt graphic layout

Išsamus procesas

Naudokite su dideliu 2 lygio tekstu, norėdami rodyti progresą etapais.

Maketo Išsamus procesas paveikslėlis

Sugrupuotas sąrašas

Naudokite norėdami parodyti informacijos grupes ir pogrupius arba užduoties, proceso arba darbo eigos veiksmus ar antrinius veiksmus. 1 lygio tekstas atitinka aukščiausio lygio horizontalias figūras, o 2 lygio tekstas atitinka vertikalius antrinius veiksmus, susijusius su kiekviena aukščiausio lygio figūra. Labai tinka norint akcentuoti pogrupius ar antrinius veiksmus, hierarchinę informaciją ar keletą informacijos sąrašų.

Maketo Sugrupuotas sąrašas paveikslėlis

Hierarchijos sąrašas

Naudokite norėdami parodyti hierarchinius ryšius tarp grupių. Galima naudoti grupuojant informaciją arba pateikiant ją sąraše.

Maketo Hierarchijos sąrašas paveikslėlis

Horizontalus sąrašas su ženkleliais

Naudokite norėdami parodyti nenuosekliai išdėstytus arba į grupes suskirstytus informacijos sąrašus. Tinka naudojant daug teksto. Visas tekstas akcentuojamas vienodai ir kryptis nenurodoma.

Maketo Horizontalus sąrašas su ženkleliais paveikslėlis

Horizontalus paveikslėlių sąrašas

Naudokite norėdami parodyti nenuoseklią arba sugrupuotą informaciją, kai norite akcentuoti susijusius paveikslėlius. Viršutinės figūros skirtos paveikslėliams įkelti.

Maketo Horizontalus paveikslėlių sąrašas paveikslėlis

Didėjančio apskritimo procesas

Naudojama žingsnių sekai rodyti, apskritimo vidinei daliai didėjant su kiekvienu žingsniu. Gali būti tik septyni 1 lygio žingsniai, bet neribotas 2 lygio elementų skaičius. Tinka naudoti su dideliais 2 lygio teksto kiekiais.

Increasing Circle Process SmartArt graphic layout

Liniuotas sąrašas

Naudojama dideliam teksto kiekiui, padalytam į kategorijas ir subkategorijas, rodyti. Tinkama keleto lygių tekstui. To paties lygios tekstas atskirtas linijomis.

Linijinis sąrašas, „SmartArt“ grafinio elemento maketas

Priešingos idėjos

Naudojama dviem priešingoms ar kontrastingoms idėjoms rodyti. Gali būti vienas arba du 1 lygio elementai. Kiekviename 1 lygio tekste gali būti keletas papildomų lygių. Tinka naudojant daug teksto.

Opposing Ideas SmartArt graphic layout

Paryškintas paveikslėlių sąrašas

Naudokite norėdami parodyti sugrupuotą arba susijusią informaciją. Mažos figūros, esančios viršutiniuose kampuose, sukurtos taip, kad į jas būtų galima įkelti paveikslėlių. 2 lygio tekstas akcentuojamas labiau nei 1 lygio tekstas, todėl šis variantas tinkamesnis, kai naudojama daug 2 lygio teksto.

Maketo Paryškintas paveikslėlių sąrašas paveikslėlis

Paveikslėlio antraščių sąrašas

Naudokite norėdami parodyti nenuoseklią informaciją ar sugrupuotos informacijos blokus. Viršutinės figūros skirtos paveikslėliams įkelti, kai akcentuojami paveikslėliai, o ne tekstas. Tinka paveikslėliams su trumpomis teksto antraštėmis.

Maketo vaizdas Paveikslėlio antraščių sąrašas

Skritulinis procesas

Naudojama proceso žingsniams rodyti, didėjant kiekvienai skritulio išpjovai; galimos iki septynių figūrų. 1 lygio tekstas rodomas vertikaliai.

Pie Process SmartArt graphic layout

Pliusai ir minusai

Naudojama dviejų idėjų pranašumams ir trūkumams rodyti. Kiekviename 1 lygio tekste gali būti keletas papildomų lygių. Tinka naudojant daug teksto. Gali būti tik du 1 lygio elementai.

Plusand Minus SmartArt graphic layout

Piramidės sąrašas

Naudokite norėdami parodyti proporcinius, susijusius arba hierarchinius ryšius. Tekstas rodomas stačiakampėse figūrose piramidės fono viršuje.

Maketas Piramidės sąrašas

Atvirkštinis sąrašas

Naudojama dviem elementams kaitalioti. Rodomi tik du pirmieji teksto elementai ir kiekviename elemente gali būti daug teksto. Tinkama dviejų elementų pasikeitimui arba tvarkos pasikeitimui rodyti.

Reverse List SmartArt graphic layout

Segmentinis procesas

Naudokite norėdami parodyti užduoties, proceso ar darbo eigos progresą arba nuoseklius veiksmus. Akcentuoja 2 lygio tekstą, kadangi kiekviena eilutė rodoma atskiroje figūroje.

Maketo Segmentinis procesas paveikslėlis

Sudėtinis sąrašas

Naudokite norėdami parodyti informacijos grupes arba užduoties, proceso arba darbo eigos veiksmus. 1 lygio tekstas įkeliamas į apvalias figūras, 2 lygio tekstas – į atitinkamus stačiakampius. Tinka naudojant daug detalių ir nedaug 1 lygio teksto.

Maketo Sudėtinis sąrašas paveikslėlis

Kvadratinis paryškintasis sąrašas

Naudojama informacijos sąrašams, padalytiems į kategorijas, rodyti. 2 lygio tekstas rodomas šalia nedidelės kvadrato figūros. Tinka naudoti su dideliais 2 lygio teksto kiekiais.

Square Accent List SmartArt graphic layout

Lentelių hierarchija

Naudokite šią formą norėdami parodyti iš viršaus į apačią pateiktas informacijos grupes ir kiekvienos grupės hierarchiją. Šiame makete jungiančių linijų nėra.

Maketo Lentelių hierarchija paveikslėlis

Lentelių sąrašas

Naudokite norėdami parodyti sugrupuotą arba susijusią vienodos svarbos informaciją. Pirmoji 1 teksto eilutė atitinka viršutinę figūrą, o 2 lygio tekstas naudojamas kituose sąrašuose.

Maketo Lentelių sąrašas paveikslėlis

Paskirties sąrašas

Naudokite norėdami parodyti susijusią arba persidengiančią informaciją. Kiekviena iš pirmųjų septynių 1 lygio teksto eilučių rodoma stačiakampėje formoje. Nenaudojamas tekstas nerodomas, bet jį galima pasiekti pakeitus maketą. Tinka naudojant tiek 1, tiek 2 lygio tekstą.

Maketo Paskirties sąrašas paveikslėlis

Trapecijų sąrašas

Naudokite norėdami parodyti sugrupuotą arba susijusią vienodos svarbos informaciją. Tinka naudojant daug teksto.

Maketo Trapecijų sąrašas paveikslėlis

Vertikalių laukų sąrašas

Naudokite norėdami parodyti keletą informacijos grupių, ypač tas, kuriose yra daug 2 lygio teksto. Tai geras pasirinkimas, kai informacijos sąrašai pažymėti ženkleliais.

Maketo Vertikalių laukų sąrašas paveikslėlis

Vertikalių blokų sąrašas

Naudokite norėdami parodyti informacijos grupes arba užduoties, proceso ar darbo eigos veiksmus. Tinka naudojant daug 2 lygio teksto. Tai geras pasirinkimas, kai tekste yra pagrindinė idėja ir keletas antrinių idėjų.

Maketo Vertikalių blokų sąrašas paveikslėlis

Vertikalus sąrašas su ženkleliais

Naudokite norėdami parodyti nenuosekliai išdėstytus arba į grupes suskirstytus informacijos blokus. Labai tinka sąrašams su ilgomis antraštėmis arba aukščiausio lygio informacijai.

Maketo Vertikalus sąrašas su ženkleliais paveikslėlis

Vertikalus V pavidalo sąrašas

Naudokite norėdami parodyti užduoties, proceso ar darbo eigos progresą ar nuoseklius veiksmus arba akcentuoti judėjimą ar kryptį. 2 lygio tekstas akcentuojamas labiau nei 1 lygio tekstas, todėl šis variantas tinkamesnis, kai naudojama daug 2 lygio teksto.

Maketo Vertikalus V pavidalo sąrašas paveikslėlis

Vertikalus paryškintas paveikslėlių sąrašas

Naudokite norėdami parodyti nenuosekliai išdėstytus arba į grupes suskirstytus informacijos blokus. Maži apskritimai sukurti taip, kad į juos būtų galima įkelti paveikslėlių.

Maketas Vertikalus paryškintas paveikslėlių sąrašas

Vertikalus paveikslėlių sąrašas

Naudokite norėdami parodyti nesusijusios ar sugrupuotos informacijos blokus. Mažos figūros kairėje sukurtos taip, kad į jas būtų galima įkelti paveikslėlių.

Maketo Vertikalus paveikslėlių sąrašas paveikslėlis

Vertikalus paryškintasis sąrašas

Naudojama informacijos sąrašams rodyti. 2 lygio tekstas rodomas stačiakampėse figūrose virš vertikalių „V“ pavidalo formų. Pabrėžiamas 2 lygio tekstas, o ne 1 lygio tekstas, o tai geras pasirinkimas rodant vidutinį 2 lygio teksto kiekį.

Vertical Accent List SmartArt graphic layout

Vertikalių rodyklių sąrašas

Naudokite norėdami parodyti užduoties, proceso ar darbo eigos progresą arba nuoseklius veiksmus, vedančius į bendrą tikslą. Tinka naudojant ženkleliais pažymėtus informacijos sąrašus.

Maketo Vertikalių rodyklių sąrašas paveikslėlis

Vertikalus apskritas sąrašas

Naudojama sekos arba sugrupuotiems duomenims rodyti. Labiausiai tinka 1 lygio tekstui, kuris rodomas šalia didelės apskritimo figūros. Žemesni teksto lygiai atskirti mažesnėmis apskritimo figūromis.

Vertical Circle List SmartArt graphic layout

Vertikalus vingiuojantis sąrašas

Naudojama vingiuotam informacijos sąrašui rodyti. Norėdami įtraukti paveikslėlius, paryškinančius apskritimo figūras, taikykite paveikslėlio užpildą.

Vertical Curved List SmartArt graphic layout

Puslapio viršus

Procesas

Maketo pavadinimas

Aprašas

Paveikslėlis

Paryškintas procesas

Naudokite norėdami parodyti užduoties, proceso ar darbo eigos progresą, laiko planavimo juostą arba nuoseklius veiksmus. Labiausiai tinka iliustruoti tiek 1, tiek 2 lygio tekstą.

Maketo Paryškintas procesas paveikslėlis

Kintantis srautas

Naudokite norėdami parodyti informacijos grupes arba nuoseklius užduoties, proceso arba darbo eigos veiksmus. Akcentuojama informacijos grupių sąveika arba ryšys.

Maketo Kintantis srautas paveikslėlis

Rodyklės juostelė

Naudokite norėdami parodyti susijusias arba priešingas sąvokas, turinčias bendrą ryšį, pvz., priešingos jėgos. Į pirmąsias dvi 1 lygio teksto eilutes įvedamas rodyklių tekstas. Jei tekstas nenaudojamas, jis nerodomas, tačiau jį galima panaudoti pakeitus maketą.

Maketo Rodyklės juostelė paveikslėlis

Paprastasis iš vingiuojančių figūrų sudarytas procesas

Naudokite norėdami parodyti užduoties, proceso arba darbo eigos progresą arba nuoseklius veiksmus. Maksimizuojama ir horizontali, ir vertikali figūrų rodymo erdvė.

Maketo Paprastasis iš vingiuojančių figūrų sudarytas procesas paveikslėlis

Paprastasis iš V pavidalo rodyklių sudarytas procesas

Naudokite norėdami parodyti progresą, laiko planavimo juostą, nuoseklius užduoties, proceso ar darbo eigos veiksmus arba akcentuoti judėjimą ar kryptį. 1 lygio tekstas rodomas rodyklės figūroje, o 2 lygio – po rodyklių figūromis.

Maketo Paprastasis iš V pavidalo rodyklių sudarytas procesas paveikslėlis

Paprastasis procesas

Naudokite norėdami parodyti užduoties, proceso ar darbo eigos progresą arba nuoseklius veiksmus.

Maketas Paprastasis procesas

Paprastoji laiko planavimo juosta

Naudokite norėdami parodyti nuoseklius užduoties, proceso ar darbo eigos veiksmus arba laiko planavimo juostos informaciją. Tinka naudojant tiek 1, tiek 2 lygio tekstą.

Maketas Paprastoji laiko planavimo juosta

V pavidalo sąrašas

Naudokite norėdami parodyti kelių bendros darbo eigos procesų progresą. Taip pat tinka iliustruoti kontrastingus procesus. 1 lygio tekstas atitinka pirmą rodyklės figūrą kairėje, o 2 lygio tekstas – horizontalius antrinius veiksmus, susijusius su kiekviena figūra, kurioje yra 1 lygio teksto.

Maketo V pavidalo sąrašas paveikslėlis

Ciklinis iš vingiuojančių figūrų sudarytas procesas

Naudokite norėdami parodyti ilgą ar nelinijinę seką arba užduoties, proceso arba darbo eigos veiksmus. Tinka tik naudojant 1 lygio tekstą. Maksimizuojama ir horizontali, ir vertikali figūrų rodymo erdvė.

Maketo Ciklinis procesas paveikslėlis

Uždarytas iš V pavidalo rodyklių sudarytas procesas

Naudokite norėdami parodyti užduoties, proceso arba darbo eigos progresą, laiko planavimo juostą ar nuoseklius veiksmus arba akcentuoti judėjimą ar kryptį. Galima naudoti norint akcentuoti pradinės figūros informaciją. Tinka tik naudojant 1 lygio tekstą.

Maketo Uždarytas iš V pavidalo rodyklių sudarytas procesas paveikslėlis

Apskrita paryškinta laiko planavimo juosta

Naudojama įvykių sekai ar laiko planavimo juostos informacijai rodyti. 1 lygio tekstas rodoma šalia didesnių apskritų figūrų. 2 lygio tekstas rodomas šalia mažesnių apskritų figūrų.

Circle Accent Timeline SmartArt graphic layout

Apskritas rodyklių procesas

Naudojama elementų sekai rodyti su kiekvieną elementą papildančiu tekstu. Ši diagrama tinkamiausia, kai yra nedaug 1 lygio teksto.

Circle Arrow Process SmartArt graphic layout

Tęstinės rodyklės procesas

Naudokite norėdami parodyti užduoties, proceso arba darbo eigos laiko planavimo juostą arba nuoseklius veiksmus. Labiausiai tinka naudojant 1 lygio tekstą, nes kiekviena 1 lygio teksto eilutė rodoma rodyklės figūroje. 2 lygio tekstas rodomas už rodyklės figūros ribų.

Maketo Tęstinės rodyklės procesas paveikslėlis

Tęstinio bloko procesas

Naudokite norėdami parodyti užduoties, proceso arba darbo eigos progresą ar nuoseklius veiksmus. Labiausiai tinka naudojant nedaug 1 ir 2 lygio teksto.

Maketo Tęstinio bloko procesas paveikslėlis

Tęstinių paveikslėlių sąrašas

Naudokite norėdami rodyti susijusios informacijos grupes. Apskritos figūros sukurtos taip, kad į jas būtų galima įkelti paveikslėlių.

Tęstinių paveikslėlių sąrašo maketo paveikslėlis

Sueinančios rodyklės

Naudokite norėdami parodyti idėjas arba sąvokas, kurios sueina į vieną centrinį tašką. Tinka tik naudojant 1 lygio tekstą.

Maketo Sueinančios rodyklės paveikslėlis

Mažėjantis procesas

Naudojama mažėjančiai įvykių sekai rodyti. Pirmasis 1 lygio tekstas yra rodyklės viršuje, paskutinis 1 lygio tekstas rodomas rodyklės apačioje. Rodomi tik pirmieji septyni 1 lygio elementai. Geriausia, kai teksto kiekis yra nedidelis arba vidutinis.

Descending Process SmartArt graphic layout

Išsamus procesas

Naudokite su dideliu 2 lygio tekstu, norėdami rodyti progresą etapais.

Maketo Išsamus procesas paveikslėlis

Išsiskiriančios rodyklės

Naudokite norėdami parodyti sąvokas arba idėjas, kurios kyla iš centrinio šaltinio. Tinka tik naudojant 1 lygio tekstą.

Maketo Išsiskiriančios rodyklės paveikslėlis

Lygtis

Naudokite norėdami parodyti nuoseklius veiksmus arba užduotis, kurios vaizduoja planą arba rezultatą. Paskutinė 1 lygio teksto eilutė rodoma po lygybės ženklo (=). Tinka tik naudojant 1 lygio tekstą.

Maketo Lygtis paveikslėlis

Piltuvėlis

Naudokite norėdami parodyti informacijos filtravimą arba tai, kaip dalys sujungiamos į visumą. Akcentuojamas galutinis rezultatas. Gali būti naudojamos daugiausiai keturios 1 lygio teksto eilutės. Paskutinė iš šių keturių 1 lygio teksto eilučių rodoma po piltuvėlio figūra, o kitos eilutės atitinka žiedinę figūrą. Jei tekstas nenaudojamas, jis nerodomas, tačiau jį galima panaudoti pakeitus maketą.

Maketo Piltuvėlis paveikslėlis

Krumpliaratis

Naudokite norėdami parodyti susijusias idėjas. Pirmosios trys 1 lygio teksto eilutės atitinka krumpliaračio figūrą, o atitinkamos 2 lygio teksto eilutės rodomos šalia krumpliaračio figūros esančiuose stačiakampiuose. Jei tekstas nenaudojamas, jis nerodomas, tačiau jį galima panaudoti pakeitus maketą.

Maketo Krumpliaratis paveikslėlis

Didėjančių rodyklių procesas

Naudojama iš eilės einantiems ir persidengiantiems proceso žingsniams rodyti. Galimi tik penki 1 lygio elementai. Gali būti daug 2 lygio teksto.

Increasing Arrows Process SmartArt graphic layout

Priešingos rodyklės

Naudokite norėdami parodyti dvi priešingas idėjas arba idėjas, kurios kyla iš to paties centrinio taško. Pirmosios dvi 1 lygio teksto eilutės atitinka rodyklę. Jei tekstas nenaudojamas, jis nerodomas, tačiau jį galima panaudoti pakeitus maketą.

Maketo Priešingos rodyklės paveikslėlis

Iš etapų sudarytas procesas

Naudojama trims proceso etapams rodyti. Galimi tik trys 1 lygio elementai. Pirmuose dviejuose 1 lygio elementuose gali būti po keturis 2 lygio elementus, o trečiajame 1 lygio elemente gali būti neribotas 2 lygio elementų kiekis. Tinkamiausia, kai yra nedaug teksto.

Phased Process SmartArt graphic layout

Paryškintas paveikslėlių procesas

Naudokite norėdami parodyti nuoseklius užduoties, proceso arba darbo eigos veiksmus. Fone esančios stačiakampės figūros sukurtos taip, kad į jas būtų galima įkelti paveikslėlių.

Maketo Paryškintas paveikslėlių procesas paveikslėlis

Proceso rodyklės

Naudokite norėdami parodyti informaciją, vaizduojančią procesą arba darbo eigą. 1 lygio tekstas rodomas apvaliose figūrose, o 2 lygio tekstas – rodyklių figūrose. Labiausiai tinka naudojant nedaug teksto ir norint akcentuoti judėjimą arba kryptį.

Maketas Rodyklėmis vaizduojamas procesas

Procesų sąrašas

Naudokite norėdami parodyti keletą informacijos grupių arba užduoties, proceso arba darbo eigos veiksmus ir antrinius veiksmus. 1 lygio tekstas atitinka viršutines horizontalias figūras, o 2 lygio tekstas atitinka vertikalius antrinius veiksmus, susijusius su kiekviena atitinkama aukščiausio lygio figūra.

Maketo Procesų sąrašas paveikslėlis

Atsitiktinio į rezultatą procesas

Naudojama per žingsnių seką parodyti, kaip iš kelių chaotiškų idėjų gali kilti bendras tikslas ar idėja. Palaikomi keli 1 lygio teksto elementai, tačiau pirmoji ir paskutinioji 1 lygį atitinkančios figūros yra fiksuotos. Geriausia, kai yra nedaug 1 lygio teksto ir vidutiniškai 2 lygio teksto.

Random to Result Process SmartArt graphic layout

Kartojamas iš vingiuojančių figūrų sudarytas procesas

Naudokite norėdami parodyti užduoties, proceso arba darbo eigos progresą arba nuoseklius veiksmus. Maksimizuojama ir horizontali, ir vertikali figūrų rodymo erdvė.

Maketo Kartojamas iš vingiuojančių figūrų sudarytas procesas paveikslėlis

Segmentinis procesas

Naudokite norėdami parodyti užduoties, proceso ar darbo eigos progresą arba nuoseklius veiksmus. Akcentuoja 2 lygio tekstą, kadangi kiekviena eilutė rodoma atskiroje figūroje.

Maketo Segmentinis procesas paveikslėlis

Svyruojantis procesas

Naudokite norėdami parodyti progresą etapais einant žemyn. Kiekviena iš penkių pirmųjų 1 lygio teksto eilučių atitinka stačiakampį. Nenaudojamas tekstas nerodomas, bet jį galima panaudoti pakeitus maketą.

Maketo Svyruojantis procesas paveikslėlis

Skaidomasis procesas

Naudojama mažėjančiam procesui su daugeliu žingsnių ir antrinių žingsnių rodyti. Tinkamiausia, kai yra nedaug teksto.

Step Down Process SmartArt graphic layout

Apibendrinamasis procesas

Naudojama didėjančiai žingsnių sekai arba informacijos sąrašui rodyti.

Step Up Process SmartArt graphic layout

Antrinių žingsnių procesas

Naudojama daugelio žingsnių procesui su antriniais žingsniais tarp kiekvieno 1 lygio teksto egzemplioriaus rodyti. Geriausia, kai teksto yra mažai ir galimi tik septyni 1 lygio žingsniai. Kiekvienas 1 lygio žingsnis gali turėti neribotą antrinių žingsnių kiekį.

Sub Step Process SmartArt graphic layout

Laiko planavimo juostos kanalas

Naudokite norėdami parodyti nuoseklius užduoties, proceso ar darbo eigos veiksmus arba laiko planavimo juostos informaciją. 1 lygio tekstas rodomas didesnis nei 2 lygio tekstas.

Timeline Pipe SmartArt graphic layout

Į viršų nukreipta rodyklė

Naudokite norėdami parodyti užduoties, proceso ar darbo eigos progresą arba veiksmus, kurių kryptis yra į viršų. Pirmosios penkios 1 lygio teksto eilutės atitinka tam tikrą rodyklės tašką. Labiausiai tinka naudojant nedaug teksto. Jei tekstas nenaudojamas, jis nerodomas, tačiau jį galima panaudoti pakeitus maketą.

Maketo Į viršų nukreipta rodyklė paveikslėlis

Vertikalių rodyklių sąrašas

Naudokite norėdami parodyti užduoties, proceso ar darbo eigos progresą arba nuoseklius veiksmus, vedančius į bendrą tikslą. Tinka naudojant ženkleliais pažymėtus informacijos sąrašus.

Maketo Vertikalių rodyklių sąrašas paveikslėlis

Vertikalus, iš vingiuojančių figūrų sudarytas procesas

Naudokite norėdami parodyti užduoties, proceso arba darbo eigos progresą arba nuoseklius veiksmus. Maksimizuojama ir horizontali, ir vertikali figūrų rodymo erdvė. Labiau akcentuojami figūrų ryšiai, o ne kryptis ar judėjimas.

Maketas Vertikalių vingiuojančių linijų procesas

Vertikalus V pavidalo sąrašas

Naudokite norėdami parodyti užduoties, proceso ar darbo eigos progresą ar nuoseklius veiksmus arba akcentuoti judėjimą ar kryptį. 2 lygio tekstas akcentuojamas labiau nei 1 lygio tekstas, todėl šis variantas tinkamesnis, kai naudojama daug 2 lygio teksto.

Maketo Vertikalus V pavidalo sąrašas paveikslėlis

Vertikali lygtis

Naudokite norėdami parodyti nuoseklius veiksmus arba užduotis, kurios vaizduoja planą arba rezultatą. Paskutinė 1 lygio teksto eilutė rodoma po rodyklės. Tinka tik naudojant 1 lygio tekstą.

Maketo Vertikali lygtis paveikslėlis

Vertikalus procesas

Naudokite norėdami parodyti užduoties, proceso ar darbo eigos progresą arba nuoseklius veiksmus iš viršaus į apačią. Labiausiai tinka 1 lygio tekstui, kadangi vertikali erdvė yra ribota.

Maketas Vertikalus procesas

Puslapio viršus

Ciklas

Maketo pavadinimas

Aprašas

Paveikslėlis

Paprastasis ciklas

Naudokite norėdami pavaizduoti pasikartojančių etapų, užduočių arba įvykių sekų ciklą. Labiau akcentuojami etapai ir veiksmai, o ne rodyklių ir krypčių ryšiai. Tinka tik naudojant 1 lygio tekstą.

Maketas Paprastasis ciklas

Paprastoji skritulinė diagrama

Naudokite norėdami parodyti, kaip atskiros dalys suformuoja visumą. Pirmosios septynios 1 lygio teksto eilutės atitinka lygiai padalytas linijinės arba skritulinės diagramos dalis. Viršutinė 1 lygio teksto figūra rodoma atskirtai nuo visos skritulinės diagramos, kad būtų išskirta. Jei tekstas nenaudojamas, jis nerodomas, tačiau jį galima panaudoti pakeitus maketą.

Maketo Paprastoji skritulinė diagrama paveikslėlis

Paprastoji spindulinė diagrama

Naudokite norėdami parodyti ryšį su centrine ciklo idėja. Pirmoji 1 lygio teksto eilutė atitinka centrinę figūrą, o 2 lygio tekstas atitinka ją supančias apvalias figūras. Nenaudojamas tekstas nerodomas, bet jį galima panaudoti pakeitus maketą.

Maketas Paprastoji spindulinė

Bloko ciklas

Naudokite norėdami pavaizduoti pasikartojančių etapų, užduočių arba įvykių sekų ciklą. Labiau akcentuojami etapai ir veiksmai, o ne rodyklių ir krypčių ryšiai.

Maketo Bloko ciklas paveikslėlis

Tęstinis ciklas

Naudokite norėdami pavaizduoti pasikartojančių etapų, užduočių arba įvykių sekų ciklą. Akcentuojami visų komponentų ryšiai. Tinka tik naudojant 1 lygio tekstą.

Maketo Tęstinis ciklas paveikslėlis

Ciklinė matrica

Naudokite, jei taikydami ciklinę progresiją norite parodyti ryšį su centrine idėja. Pirmosios keturios 1 lygio teksto eilutės atitinka linijinę arba skritulinę diagramą, o 2 lygio tekstas rodomas stačiakampėje figūroje, kuri yra šalia linijinės arba skritulinės diagramos. Jei tekstas nenaudojamas, jis nerodomas, tačiau jį galima panaudoti pakeitus maketą.

Maketo Ciklinė matrica paveikslėlis

Išsiskirianti spindulinė

Naudokite norėdami parodyti ryšį su centrine ciklo idėja. Pirmoji 1 lygio teksto eilutė atitinka centrinę apvalią figūrą. Akcentuojami supantys apskritimai, o ne centrinė idėja. Nenaudojamas tekstas nerodomas, bet jį galima panaudoti pakeitus maketą.

Maketo Išsiskirianti spindulinė paveikslėlis

Krumpliaratis

Naudokite norėdami parodyti susijusias idėjas. Pirmosios trys 1 lygio teksto eilutės atitinka krumpliaračio figūrą, o atitinkamos 2 lygio teksto eilutės rodomos šalia krumpliaračio figūros esančiuose stačiakampiuose. Jei tekstas nenaudojamas, jis nerodomas, tačiau jį galima panaudoti pakeitus maketą.

Maketo Krumpliaratis paveikslėlis

Daugiakryptis ciklas

Naudokite norėdami pavaizduoti pasikartojančią etapų, užduočių arba įvykių, kurie gali vykti bet kuria kryptimi, seką.

Maketo Daugiakryptis ciklas paveikslėlis

Nekryptinis ciklas

Naudokite norėdami pavaizduoti pasikartojančių etapų, užduočių arba įvykių sekų ciklą. Visos figūros yra vienodai svarbios. Tinka naudoti, kai nereikia nurodyti krypties.

Maketo Nekryptinis ciklas paveikslėlis

Spindulinis ciklas

Naudokite norėdami parodyti ryšį su centrine idėja. Akcentuojama informacija centriniame apskritime ir kaip informacija išoriniame apskritimų žiede prisideda prie centrinės idėjos. Pirmoji 1 lygio teksto eilutė atitinka centrinį apskritimą, o 2 lygio tekstas – išorinį apskritimų žiedą. Nenaudojamas tekstas nerodomas, bet jį galima panaudoti pakeitus maketą.

Maketo Spindulinis ciklas paveikslėlis

Spindulinė Veno diagrama

Naudokite norėdami parodyti persidengiančius ryšius ir ryšį su centrine ciklo idėja. Pirmoji 1 lygio teksto eilutė atitinka centrinę figūrą, o 2 lygio teksto eilutės atitinka ją supančias apvalias figūras. Nenaudojamas tekstas nerodomas, bet jį galima panaudoti pakeitus maketą.

Maketo Spindulinė Veno diagrama paveikslėlis

Segmentinis ciklas

Naudokite norėdami parodyti etapų, užduočių arba įvykių progresą arba sekos ciklą. Akcentuojamos susijusios dalys. Pirmosios septynios 1 lygio teksto eilutės atitinka linijinę arba skritulinę diagramą. Jei tekstas nenaudojamas, jis nerodomas, tačiau jį galima panaudoti pakeitus maketą.

Maketo Segmentinis ciklas paveikslėlis

Tekstinis ciklas

Naudokite norėdami pavaizduoti pasikartojančių etapų, užduočių arba įvykių sekų ciklą. Labiau akcentuojamos rodyklės ir kryptys, o ne etapai ir veiksmai. Tinka tik naudojant 1 lygio tekstą.

Maketo Tekstinis ciklas paveikslėlis

Puslapio viršus

Hierarchija

Maketo pavadinimas

Aprašas

Paveikslėlis

Pusės apskritimo organizacijos schema

Naudokite norėdami parodyti hierarchinę informaciją arba informaciją apie santykius organizacijoje. Su šiuo maketu galimos pagalbinės figūros ir organizacijos struktūros maketai.

Half Circle Organization Chart SmartArt graphic layout

Hierarchija

Naudokite norėdami parodyti hierarchinius ryšius, pateiktus iš viršaus į apačią.

Maketo Hierarchija paveikslėlis

Hierarchijos sąrašas

Naudokite norėdami parodyti hierarchinius ryšius tarp grupių. Galima naudoti grupuojant informaciją arba pateikiant ją sąraše.

Maketo Hierarchijos sąrašas paveikslėlis

Horizontali hierarchija

Naudokite norėdami parodyti hierarchinius ryšius, pateiktus horizontaliai. Tinka naudojant sprendimo medžius.

Maketo Horizontali hierarchija paveikslėlis

Horizontaliai sužymėta hierarchija

Naudokite norėdami parodyti hierarchinius ryšius, pateiktus horizontaliai ir sugrupuotus pagal hierarchiją. Akcentuojama antraštė arba 1 lygio tekstas. Pirmoji 1 lygio teksto eilutė rodoma figūroje, kuri yra hierarchijos pradžioje, o antroji ir kitos 1 lygio teksto eilutės rodomos virš pailgų stačiakampių.

Maketas Horizontaliai sužymėta hierarchija

Horizontali kelių lygių hierarchija

Naudojama dideliam horizontaliai išsidėsčiusios hierarchinės informacijos kiekiui rodyti. Hierarchijos viršus rodomas vertikaliai. Šis maketas palaiko daug hierarchijos lygių.

Horizontal Multi Level Hierarchy SmartArt graphic layout

Horizontali organizacijos schema

Naudojama horizontaliai hierarchinei informacijai rodyti ar atskaitomybės ryšiams organizacijoje rodyti. Su šiuo maketu galima naudoti pagalbinę figūrą ir organizacijos struktūros maketus.

Horizontal Organization Chart SmartArt graphic layout

Sužymėta hierarchija

Naudokite norėdami parodyti hierarchinius ryšius, pateiktus iš viršaus į apačią ir sugrupuotus pagal hierarchiją. Akcentuojama antraštė arba 1 lygio tekstas. Pirmoji 1 lygio teksto eilutė rodoma figūroje, kuri yra hierarchijos pradžioje, o antroji ir kitos 1 lygio teksto eilutės rodomos kairėje aukštų stačiakampių pusėje.

Maketo Sužymėta hierarchija paveikslėlis

Pavadinimo ir antraštės organizacijos schema

Naudokite norėdami parodyti hierarchinę informaciją arba informaciją apie santykius organizacijoje. Norėdami į antraštės lauką įvesti tekstą, veskite tiesiai į mažesniąją stačiakampę figūrą. Su šiuo maketu galimos pagalbinės figūros ir organizacijos struktūros maketai.

Nameand Title Organizational Chart SmartArt graphic layout

Organizacijos schema

Naudokite norėdami parodyti hierarchinę informaciją arba informaciją apie santykius organizacijoje. Šiame makete galima pagalbinė figūra ir organizacijos diagramos maketai.

Maketas Organizacijos schema

Organizacijos struktūros vaizdavimas

Naudokite hierarchinei informacijai pateikti arba santykiams organizacijoje parodyti su atitinkamais paveikslėliais. Su šiuo maketu galima naudoti pagalbinę figūrą ir organizacijos struktūros maketus.

Vardų ir pareigų organizacijos schemos maketas

Lentelių hierarchija

Naudokite šią formą norėdami parodyti iš viršaus į apačią pateiktas informacijos grupes ir kiekvienos grupės hierarchiją. Šiame makete jungiančių linijų nėra.

Maketo Lentelių hierarchija paveikslėlis

Puslapio viršus

Ryšys

Maketo pavadinimas

Aprašas

Paveikslėlis

Rodyklės juostelė

Naudokite norėdami parodyti susijusias arba priešingas sąvokas, turinčias bendrą ryšį, pvz., priešingos jėgos. Į pirmąsias dvi 1 lygio teksto eilutes įvedamas rodyklių tekstas. Jei tekstas nenaudojamas, jis nerodomas, tačiau jį galima panaudoti pakeitus maketą.

Maketo Rodyklės juostelė paveikslėlis

Balansas

Naudokite norėdami palyginti dvi idėjas arba parodyti jų ryšį. Pirmosios dvi 1 lygio teksto eilutės atitinka tekstą, kuris bus rodomas kurioje nors pusėje virš centrinio taško. Akcentuojamas 2 lygio tekstas, kuris turi tilpti į keturias figūras, esančias abiejose centrinio taško pusėse. Pusiausvyra krypsta į tą pusę, kurioje yra daugiau figūrų, į kurias yra įkeltas 2 lygio tekstas. Jei tekstas nenaudojamas, jis nerodomas, tačiau jį galima panaudoti pakeitus maketą.

Maketo Balansas paveikslėlis

Paprastoji skritulinė diagrama

Naudokite norėdami parodyti, kaip atskiros dalys suformuoja visumą. Pirmosios septynios 1 lygio teksto eilutės atitinka lygiai padalytas linijinės arba skritulinės diagramos dalis. Viršutinė 1 lygio teksto figūra rodoma atskirtai nuo visos skritulinės diagramos, kad būtų išskirta. Jei tekstas nenaudojamas, jis nerodomas, tačiau jį galima panaudoti pakeitus maketą.

Maketo Paprastoji skritulinė diagrama paveikslėlis

Paprastoji spindulinė diagrama

Naudokite norėdami parodyti ryšį su centrine ciklo idėja. Pirmoji 1 lygio teksto eilutė atitinka centrinę figūrą, o 2 lygio tekstas atitinka ją supančias apvalias figūras. Nenaudojamas tekstas nerodomas, bet jį galima panaudoti pakeitus maketą.

Maketas Paprastoji spindulinė

Paprastoji paskirtis

Naudokite norėdami parodyti sudėtinius elementus, pakopas arba hierarchinius ryšius. Pirmosios penkios 1 lygio teksto eilutės yra susietos su apskritimu. Nenaudojamas tekstas nerodomas, bet jį galima panaudoti pakeitus maketą.

Maketas Paprastoji paskirtis

Paprastoji Veno diagrama

Naudokite norėdami parodyti persidengiančius arba susijusius ryšius. Pirmosios septynios 1 lygio teksto eilutės atitinka apskritimą. Jei yra keturios arba mažiau 1 lygio teksto eilučių, tekstas rodomas apskritimuose. Jei 1 lygio teksto eilučių yra daugiau nei keturios, tekstas rodomas apskritimų išorėje. Nenaudojamas tekstas nerodomas, bet jį galima panaudoti pakeitus maketą.

Maketas Paprastoji Veno diagrama

Apskritimo ryšiai

Naudojama ryšiams iš centrinės idėjos ar į ją rodyti. 2 lygio tekstas įtraukiamas ne iš eilės ir jo gali būti tik penki elementai. Gali būti tik vienas 1 lygio elementas.

Circle Relationship SmartArt graphic layout

Tęstinių paveikslėlių sąrašas

Naudokite norėdami rodyti susijusios informacijos grupes. Apskritos figūros sukurtos taip, kad į jas būtų galima įkelti paveikslėlių.

Tęstinių paveikslėlių sąrašo maketo paveikslėlis

Sueinančios rodyklės

Naudokite norėdami parodyti idėjas arba sąvokas, kurios sueina į vieną centrinį tašką. Tinka tik naudojant 1 lygio tekstą.

Maketo Sueinančios rodyklės paveikslėlis

Susieta spindulinė

Naudokite norėdami parodyti sąvokų ar komponentų ryšius su centrine ciklo idėja. Pirmoji 1 lygio teksto eilutė atitinka centrinę apvalią figūrą, o 2 lygio teksto eilutės – ją supančias stačiakampes figūras. Nenaudojamas tekstas nerodomas, bet jį galima panaudoti pakeitus maketą.

Maketas Susieta spindulinė

Atsvaros rodyklės

Naudokite norėdami parodyti dvi priešingas idėjas arba sąvokas. Pirmosios dvi 1 lygio teksto eilutės atitinka rodyklę. Tinka naudojant 2 lygio tekstą. Jei tekstas nenaudojamas, jis nerodomas, tačiau jį galima panaudoti pakeitus maketą.

Maketo Atsvaros rodyklės paveikslėlis

Ciklinė matrica

Naudokite, jei taikydami ciklinę progresiją norite parodyti ryšį su centrine idėja. Pirmosios keturios 1 lygio teksto eilutės atitinka linijinę arba skritulinę diagramą, o 2 lygio tekstas rodomas stačiakampėje figūroje, kuri yra šalia linijinės arba skritulinės diagramos. Jei tekstas nenaudojamas, jis nerodomas, tačiau jį galima panaudoti pakeitus maketą.

Maketo Ciklinė matrica paveikslėlis

Išsiskiriančios rodyklės

Naudokite norėdami parodyti sąvokas arba idėjas, kurios kyla iš centrinio šaltinio. Tinka tik naudojant 1 lygio tekstą.

Maketo Išsiskiriančios rodyklės paveikslėlis

Išsiskirianti spindulinė

Naudokite norėdami parodyti ryšį su centrine ciklo idėja. Pirmoji 1 lygio teksto eilutė atitinka centrinę apvalią figūrą. Akcentuojami supantys apskritimai, o ne centrinė idėja. Nenaudojamas tekstas nerodomas, bet jį galima panaudoti pakeitus maketą.

Maketo Išsiskirianti spindulinė paveikslėlis

Lygtis

Naudokite norėdami parodyti nuoseklius veiksmus arba užduotis, kurios vaizduoja planą arba rezultatą. Paskutinė 1 lygio teksto eilutė rodoma po lygybės ženklo (=). Tinka tik naudojant 1 lygio tekstą.

Maketo Lygtis paveikslėlis

Piltuvėlis

Naudokite norėdami parodyti informacijos filtravimą arba tai, kaip dalys sujungiamos į visumą. Akcentuojamas galutinis rezultatas. Gali būti naudojamos daugiausiai keturios 1 lygio teksto eilutės. Paskutinė iš šių keturių 1 lygio teksto eilučių rodoma po piltuvėlio figūra, o kitos eilutės atitinka žiedinę figūrą. Jei tekstas nenaudojamas, jis nerodomas, tačiau jį galima panaudoti pakeitus maketą.

Maketo Piltuvėlis paveikslėlis

Krumpliaratis

Naudokite norėdami parodyti susijusias idėjas. Pirmosios trys 1 lygio teksto eilutės atitinka krumpliaračio figūrą, o atitinkamos 2 lygio teksto eilutės rodomos šalia krumpliaračio figūros esančiuose stačiakampiuose. Jei tekstas nenaudojamas, jis nerodomas, tačiau jį galima panaudoti pakeitus maketą.

Maketo Krumpliaratis paveikslėlis

Sugrupuotas sąrašas

Naudokite norėdami parodyti informacijos grupes ir pogrupius arba užduoties, proceso arba darbo eigos veiksmus ar antrinius veiksmus. 1 lygio tekstas atitinka aukščiausio lygio horizontalias figūras, o 2 lygio tekstas atitinka vertikalius antrinius veiksmus, susijusius su kiekviena aukščiausio lygio figūra. Labai tinka norint akcentuoti pogrupius ar antrinius veiksmus, hierarchinę informaciją ar keletą informacijos sąrašų.

Maketo Sugrupuotas sąrašas paveikslėlis

Hierarchijos sąrašas

Naudokite norėdami parodyti hierarchinius ryšius tarp grupių. Galima naudoti grupuojant informaciją arba pateikiant ją sąraše.

Maketo Hierarchijos sąrašas paveikslėlis

Linijinė Veno diagrama

Naudokite norėdami parodyti persidengiančių ryšių seką. Tinka tik naudojant 1 lygio tekstą.

Maketo Linijinė Veno diagrama paveikslėlis

Įdėtoji paskirtis

Naudokite norėdami parodyti sudėtinių elementų ryšius. Kiekviena iš trijų pirmųjų 1 lygio teksto eilučių atitinka figūrų viršuje kairėje pusėje esantį tekstą, o 2 lygio tekstas – mažesnes figūras. Labiausiai tinka, kai yra nedaug 2 lygio teksto eilučių. Nenaudojamas tekstas nerodomas, bet jį galima panaudoti pakeitus maketą.

Maketo Įdėtoji paskirtis paveikslėlis

Nekryptinis ciklas

Naudokite norėdami pavaizduoti pasikartojančių etapų, užduočių arba įvykių sekų ciklą. Visos figūros yra vienodai svarbios. Tinka naudoti, kai nereikia nurodyti krypties.

Maketo Nekryptinis ciklas paveikslėlis

Priešingos rodyklės

Naudokite norėdami parodyti dvi priešingas idėjas arba idėjas, kurios kyla iš to paties centrinio taško. Pirmosios dvi 1 lygio teksto eilutės atitinka rodyklę. Jei tekstas nenaudojamas, jis nerodomas, tačiau jį galima panaudoti pakeitus maketą.

Maketo Priešingos rodyklės paveikslėlis

Paryškintas paveikslėlių sąrašas

Naudokite norėdami parodyti sugrupuotą arba susijusią informaciją. Mažos figūros, esančios viršutiniuose kampuose, sukurtos taip, kad į jas būtų galima įkelti paveikslėlių. 2 lygio tekstas akcentuojamas labiau nei 1 lygio tekstas, todėl šis variantas tinkamesnis, kai naudojama daug 2 lygio teksto.

Maketo Paryškintas paveikslėlių sąrašas paveikslėlis

Spindulinė sankaupa

Naudojama informacijai, susijusiai su centrine idėja ar tema, rodyti. Svarbiausias 1 lygio tekstas rodomas centre. 2 lygio tekstas rodomas aplinkinėse figūrose. Gali būti iki septynių 2 lygio figūrų. Nenaudojamas tekstas nerodomas, bet jį galima panaudoti pakeitus maketą. Tinkamiausia, kai yra nedaug teksto.

Radial Cluster SmartArt graphic layout

Spindulinis ciklas

Naudokite norėdami parodyti ryšį su centrine idėja. Akcentuojama informacija centriniame apskritime ir kaip informacija išoriniame apskritimų žiede prisideda prie centrinės idėjos. Pirmoji 1 lygio teksto eilutė atitinka centrinį apskritimą, o 2 lygio tekstas – išorinį apskritimų žiedą. Nenaudojamas tekstas nerodomas, bet jį galima panaudoti pakeitus maketą.

Maketo Spindulinis ciklas paveikslėlis

Spindulinis sąrašas

Naudokite norėdami parodyti ryšius su centrine ciklo idėja. Į centrinę figūrą galima įkelti paveikslėlį. 1 lygio tekstas rodomas mažesniuose apskritimuose, o bet koks susijęs 2 lygio tekstas – šalia mažesnių apskritimų.

Maketo Spindulinis sąrašas paveikslėlis

Spindulinė Veno diagrama

Naudokite norėdami parodyti persidengiančius ryšius ir ryšį su centrine ciklo idėja. Pirmoji 1 lygio teksto eilutė atitinka centrinę figūrą, o 2 lygio teksto eilutės atitinka ją supančias apvalias figūras. Nenaudojamas tekstas nerodomas, bet jį galima panaudoti pakeitus maketą.

Maketo Spindulinė Veno diagrama paveikslėlis

Segmentinė piramidė

Naudokite norėdami parodyti sudėtinių elementų, proporcinius ar susijusius ryšius. Pirmosios devynios 1 lygio teksto eilutės rodomos trikampėse figūrose. Nenaudojamas tekstas nerodomas, bet jį galima panaudoti pakeitus maketą. Tinka tik naudojant 1 lygio tekstą.

Maketo Segmentinė piramidė paveikslėlis

Sudėtinė Veno diagrama

Naudokite norėdami parodyti persidengiančius ryšius. Tai geras pasirinkimas, kai norima akcentuoti augimą arba gradaciją. Tinka tik naudojant 1 lygio tekstą. Pirmosios septynios 1 lygio teksto eilutės atitinka apvalią figūrą. Nenaudojamas tekstas nerodomas, bet jį galima panaudoti pakeitus maketą.

Maketo Sudėtinė Veno diagrama paveikslėlis

Lentelių hierarchija

Naudokite šią formą norėdami parodyti iš viršaus į apačią pateiktas informacijos grupes ir kiekvienos grupės hierarchiją. Šiame makete jungiančių linijų nėra.

Maketo Lentelių hierarchija paveikslėlis

Paskirties sąrašas

Naudokite norėdami parodyti susijusią arba persidengiančią informaciją. Kiekviena iš pirmųjų septynių 1 lygio teksto eilučių rodoma stačiakampėje formoje. Nenaudojamas tekstas nerodomas, bet jį galima pasiekti pakeitus maketą. Tinka naudojant tiek 1, tiek 2 lygio tekstą.

Maketo Paskirties sąrašas paveikslėlis

Vertikali lygtis

Naudokite norėdami parodyti nuoseklius veiksmus arba užduotis, kurios vaizduoja planą arba rezultatą. Paskutinė 1 lygio teksto eilutė rodoma po rodyklės. Tinka tik naudojant 1 lygio tekstą.

Maketo Vertikali lygtis paveikslėlis

Puslapio viršus

Matrica

Maketo pavadinimas

Aprašas

Paveikslėlis

Paprastoji matrica

Naudokite norėdami kvadratuose parodyti elementų ryšį su visuma. Pirmosios keturios 1 lygio teksto eilutės rodomos kvadratuose. Nenaudojamas tekstas nerodomas, bet jį galima panaudoti pakeitus maketą.

Maketas Paprastoji matrica

Tinklelio matrica

Naudokite norėdami parodyti sąvokų išdėstymą palei dvi ašis. Akcentuoja atskirus komponentus, o ne visumą. Pirmosios keturios 1 lygio teksto eilutės rodomos kvadratuose. Nenaudojamas tekstas nerodomas, bet jį galima panaudoti pakeitus maketą.

Maketo Tinklelio matrica paveikslėlis

Pavadinimo matrica

Naudokite norėdami parodyti keturių kvadratų ryšį su visuma. Pirmoji 1 lygio eilutė atitinka centrinę figūrą, o pirmosios keturios 2 lygio teksto eilutės rodomos kvadratuose. Nenaudojamas tekstas nerodomas, bet jį galima panaudoti pakeitus maketą.

Maketo Pavadinimo matrica paveikslėlis

Puslapio viršus

Piramidė

Maketo pavadinimas

Aprašas

Paveikslėlis

Paprastoji piramidė

Naudokite norėdami parodyti proporcinius, susijusius arba hierarchinius ryšius, kai didžiausias komponentas yra apačioje ir siaurėja į viršų. 1 lygio tekstas rodomas piramidės segmentuose, o 2 lygio tekstas – šalia kiekvieno segmento esančiose figūrose.

Maketas Paprastoji piramidė

Atvirkštinė piramidė

Naudokite norėdami parodyti proporcinius, susijusius arba hierarchinius ryšius, kai didžiausias komponentas yra viršuje ir siaurėja į apačią. 1 lygio tekstas rodomas piramidės segmentuose, o 2 lygio tekstas – šalia kiekvieno segmento esančiose figūrose.

Maketo Atvirkštinė piramidė paveikslėlis

Piramidės sąrašas

Naudokite norėdami parodyti proporcinius, susijusius arba hierarchinius ryšius. Tekstas rodomas stačiakampėse figūrose piramidės fono viršuje.

Maketas Piramidės sąrašas

Segmentinė piramidė

Naudokite norėdami parodyti sudėtinių elementų, proporcinius ar susijusius ryšius. Pirmosios devynios 1 lygio teksto eilutės rodomos trikampėse figūrose. Nenaudojamas tekstas nerodomas, bet jį galima panaudoti pakeitus maketą. Tinka tik naudojant 1 lygio tekstą.

Maketo Segmentinė piramidė paveikslėlis

Puslapio viršus

Paveikslėlis

Maketo pavadinimas

Aprašas

Paveikslėlis

Paryškintasis paveikslėlis

Naudojama centrinės idėjos fotografijai su susijusiomis idėjomis šone rodyti. Svarbiausias 1 lygio tekstas rodomas virš centrinio paveikslėlio. Atitinkamas kitų 1 lygio figūrų tekstas rodomas šalia mažų apskritų paveikslėlių. Šis maketas taip pat tinkamas, kai teksto nėra.

Accented Picture SmartArt graphic layout

Besikeičiantys paveikslėlių blokai

Naudojama paveikslėlių sekai iš viršaus į apačią rodyti. Tekstas rodomas pakaitomis paveikslėlio dešinėje arba kairėje.

Alternating Picture Blocks SmartArt graphic layout

Besikeičiantys paveikslėlių apskritimai

Naudojama paveikslėlių rinkiniui su tekstu rodyti. Atitinkamas tekstas rodomas centriniuose apskritimuose, vaizdai rodomi iš eilės, iš kairės į dešinę.

Alternating Picture Circles SmartArt graphic layout

Didėjančių paveikslėlių paryškintasis procesas

Naudojama didėjančiai paveikslėlių sekai su aprašomuoju tekstu rodyti. Tinkamiausia, kai teksto yra nedaug.

„SmartArt“ grafinio elemento maketas Didėjančių paveikslėlių paryškintasis procesas

Vingiuojantis paryškintas paveikslėlių sąrašas

Naudokite norėdami rodyti nenuosekliai išdėstytus arba į grupes suskirstytus informacijos blokus. Mažos apskritos figūros sukurtos taip, kad į jas būtų galima įkelti paveikslėlių. Tinka iliustruoti 1 ir 2 lygio tekstus. Padidinama ir horizontali, ir vertikali figūrų rodymo erdvė.

Vingiuojančio paryškinto paveikslėlių maketo paveikslėlis

Vingiuojantys paveikslėlių blokai

Naudojama paveikslėlių sekai rodyti. Lauke, esančiame apatiniame kampe, gali būti nedidelis teksto kiekis.

Bending Picture Blocks SmartArt graphic layout

Vingiuojanti paveikslėlio antraštė

Naudojama iš eilės einančių paveikslėlių sekai rodyti. Lauke, esančiame apatiniame kampe, gali būti nedidelis teksto kiekis.

Bending Picture Caption SmartArt graphic layout

Vingiuojantis paveikslėlių antraščių sąrašas

Naudojama paveikslėlių sekai rodyti. Pavadinimas ir aprašas rodomi paaiškinimo figūroje po kiekvienu paveikslėliu.

Bending Picture Caption List SmartArt graphic layout

Vingiuojančių paveikslėlių iš dalies permatomas tekstas

Naudojama paveikslėlių sekai rodyti. Apatinėje paveikslėlio dalyje yra iš dalies permatomas laukas, kuriame yra visų lygių tekstas.

Bending Picture Semi Transparent Text SmartArt graphic layout

Paveikslėlių rutulių sąrašas

Naudojama paveikslėlių sekai rodyti. Gali būti iki aštuonių 1 lygio paveikslėlių. Nenaudojamas tekstas ir paveikslėliai nerodomi, bet juos galima naudoti pakeitus maketą. Tinkamiausia, kai yra nedaug teksto.

Bubble Picture List SmartArt graphic layout

Paveikslėliai su antraštėmis

Naudojama paveikslėliui su kelių lygių tekstu rodyti. Geriausia, kai yra nedaug 1 lygio teksto ir vidutiniškai 2 lygio teksto.

Captioned Pictures SmartArt graphic layout

Apskrito paveikslėlio hierarchija

Naudokite norėdami parodyti hierarchinę informaciją arba informaciją apie santykius organizacijoje. Paveikslėliai rodomi apskritimuose, o atitinkamas tekstas rodomas šalia paveikslėlių.

Apskrito paveikslėlio organizacijos schemos „SmartArt“ grafinio elemento maketas

Apskritas paveikslėlio paaiškinimas

Naudojama centrinei idėjai ir antrinėms idėjoms ar susijusiems elementams rodyti. Pirmojo paveikslėlio tekstas užima apatinę paveikslėlio dalį. Atitinkamas kitų 1 lygio figūrų tekstas rodomas šalia mažų apskritų paveikslėlių. Ši diagrama taip pat tinkama, kai teksto nėra.

Circular Picture Callout SmartArt graphic layout

Tęstinis paveikslėlių sąrašas

Naudokite norėdami rodyti susijusios informacijos grupes. Apskritos figūros sukurtos taip, kad į jas būtų galima įkelti paveikslėlių.

Tęstinių paveikslėlių sąrašo maketo paveikslėlis

Teksto paveikslėlis su rėmeliu

Naudojama paveikslėliams su atitinkamu 1 lygio tekstu rėmelyje rodyti.

„SmartArt“ grafinio elemento maketas Įrėminto teksto paveikslėlis

Šešiakampė sankaupa

Naudojama paveikslėliams su susijusiu aprašomuoju tekstu rodyti. Maži šešiakampiai nurodo paveikslėlio ir teksto porą. Tinkamiausia, kai yra nedaug teksto.

Hexagon Cluster SmartArt graphic layout

Horizontalus paveikslėlių sąrašas

Naudokite norėdami parodyti nenuoseklią arba sugrupuotą informaciją, kai norite akcentuoti susijusius paveikslėlius. Viršutinės figūros skirtos paveikslėliams įkelti.

Maketo Horizontalus paveikslėlių sąrašas paveikslėlis

Paryškintieji paveikslėlių blokai

Naudojama paveikslėlių grupei blokais rodyti pradedant nuo kampo. Atitinkamas tekstas rodomas vertikaliai. Tinkama kaip paryškinimas antraštės ar paantraštės skaidrėse arba dokumento sekcijų lūžiams.

Picture Accent Blocks SmartArt graphic layout

Paryškintas paveikslėlių sąrašas

Naudokite norėdami parodyti sugrupuotą arba susijusią informaciją. Mažos figūros, esančios viršutiniuose kampuose, sukurtos taip, kad į jas būtų galima įkelti paveikslėlių. 2 lygio tekstas akcentuojamas labiau nei 1 lygio tekstas, todėl šis variantas tinkamesnis, kai naudojama daug 2 lygio teksto.

Maketo Paryškintas paveikslėlių sąrašas paveikslėlis

Paryškintas paveikslėlių procesas

Naudokite norėdami parodyti nuoseklius užduoties, proceso arba darbo eigos veiksmus. Fone esančios stačiakampės figūros sukurtos taip, kad į jas būtų galima įkelti paveikslėlių.

Maketo Paryškintas paveikslėlių procesas paveikslėlis

Paveikslėlio antraščių sąrašas

Naudokite norėdami rodyti nenuosekliai išdėstytus arba į grupes suskirstytus informacijos blokus. Viršutinės figūros skirtos paveikslėliams įkelti, kai akcentuojami paveikslėliai, o ne tekstas. Tinka paveikslėliams su trumpomis teksto antraštėmis.

Maketo vaizdas Paveikslėlio antraščių sąrašas

Paveikslėlių tinklelis

Naudojama paveikslėliams, išdėstytiems kvadratiniame tinklelyje, rodyti. Tinkamiausia, kai yra nedaug 1 lygio teksto, kuris rodomas virš paveikslėlio.

Picture Grid SmartArt graphic layout

Paveikslėlių išdėstymas

Naudojama paveikslėlių sekai vienam šalia kito rodyti. 1 lygio tekstas yra paveikslėlio viršuje. 2 lygio tekstas rodomas po paveikslėliu.

Picture Lineup SmartArt graphic layout

Paveikslėlių juostos

Naudojama paveikslėlių sekai iš viršaus į apačią rodyti su 1 lygio tekstu šalia kiekvieno paveikslėlio.

Picture Strips SmartArt graphic layout

Momentinių kopijų paveikslėlių sąrašas

Naudojama paveikslėliams su paaiškinamuoju tekstu rodyti. Kaip 2 lygio teksto gali būti rodomi informacijos sąrašai. Tinkama, kai teksto yra daug.

Snapshot Picture List SmartArt graphic layout

Spiralinis paveikslėlis

Naudojama iki penkių paveikslėlių sekai rodyti su atitinkamomis 1 lygio antraštėmis, einančiomis spirale link centro.

Spiral Picture SmartArt graphic layout

Paveikslėlio su pavadinimu paryškintasis sąrašas

Naudojama informacijos sąrašams su paryškintuoju paveikslėliu šalia kiekvieno 2 lygio teksto rodyti. 1 lygio tekstas rodoma atskirame lauke sąrašo viršuje.

Picture Accent List SmartArt graphic layout

Paveikslėlių su pavadinimais išdėstymas

Naudojama paveikslėlių, kurių kiekvienas turi pavadinimą ir aprašą, sekai rodyti. 1 lygio tekstas rodomas lauke virš paveikslėlio. 2 lygio tekstas rodomas po paveikslėliu.

Title Picture Lineup SmartArt graphic layout

Paveikslėlių su pavadinimais blokai

Naudojama paveikslėlių sekai rodyti. 1 lygio tekstas rodomas virš kiekvieno paveikslėlio. 2 lygio tekstas rodomas šone, šiek tiek perdengiantis kiekvieną paveikslėlį.

Titled Picture Blocks SmartArt graphic layout

Vertikalus paryškintas paveikslėlių sąrašas

Naudokite norėdami rodyti nenuosekliai išdėstytus arba į grupes suskirstytus informacijos blokus. Maži apskritimai sukurti taip, kad į juos būtų galima įkelti paveikslėlių.

Maketas Vertikalus paryškintas paveikslėlių sąrašas

Vertikalus paveikslėlių sąrašas

Naudokite norėdami rodyti nenuosekliai išdėstytus arba į grupes suskirstytus informacijos blokus. Mažos figūros kairėje sukurtos taip, kad į jas būtų galima įkelti paveikslėlių.

Maketo Vertikalus paveikslėlių sąrašas paveikslėlis

Puslapio viršus

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×