Skaidrių maketo taikymas arba keitimas

 

Kiekviena „PowerPoint“ tema apima skaidrių maketų rinkinį. Skaidrės maketas apibrėžia, kaip tekstas ir kitas turinys išdėstyti skaidrėje. Jei iš anksto sukurti temos maketai jums netinka, galite juos pakeisti.

Daugiau informacijos apie skaidrių maketus žr. Kas yra skaidrės maketas?

Jūsų naršyklė nepalaiko vaizdo įrašo. Įdiekite „Microsoft Silverlight“, „Adobe Flash Player“ ar „Internet Explorer 9“.
29 sekundės

Skaidrės taikymas įprastame rodinyje

Pasirinkite iš anksto sukurtą maketą, atitinkantį teksto ir kitų objektų rezervavimo ženklus, kuriuos planuojate įdėti į skaidrę.

Jei nenorite maketo, kuris ką nors pateiktų skaidrėje, atlikdami 3 veiksmą galite pasirinkti maketo parinktį Tuščias.

 1. Skirsnyje Rodinys spustelėkite Įprastas.

 2. Įprasto rodinio kairėje esančioje miniatiūrų srityje spustelėkite skaidrę, kuriai norite taikyti maketą.

 3. Skirtuke Pagrindinis spustelėkite Maketas ir pasirinkite norimą maketą.

  Skaidrės maketo pasirinkimas ir taikymas

Skaidrės maketo keitimas skaidrių ruošinio rodinyje

Jei negalite rasti skaidrės maketo, naudotino su tekstu ir kitais objektais, kuriuos planuojate įdėti į savo skaidres, pakeiskite maketą skaidrių ruošinio rodinyje.

 1. Skirtuke Rodinys spustelėkite Skaidrių ruošinys.

 2. Skaidrių ruošinio rodinio kairėje pusėje esančioje miniatiūrų srityje spustelėkite norimą pakeisti skaidrių maketą.

  Išsirinkite maketą, kurį norite pakeisti

 3. Jei norite pakeisti maketą skirtuke Skaidrių ruošinys, atlikite vieną ar kelis toliau nurodytus veiksmus.

  • Jei norite įtraukti vietos rezervavimo ženklą, spustelėkite Įterpti vietos rezervavimo ženklą, tada iš sąrašo pasirinkite vietos rezervavimo ženklo tipą.

  • Jei norite pertvarkyti vietos rezervavimo ženklą, spustelėkite vietos rezervavimo ženklo kraštą, kol pamatysite keturgubą rodyklę, tada nuvilkite vietos rezervavimo ženklą į naują skaidrės vietą.

  • Jei norite panaikinti vietos rezervavimo ženklą, pažymėkite jį, tada paspauskite klaviatūros mygtuką „Delete“.

  • Jei norite įtraukti naują maketą, spustelėkite Įterpti maketą.

  • Jei norite pervardyti maketą, kairėje esančioje miniatiūrų srityje dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite norimą pervardyti maketą, spustelėkite Pervardyti maketą, įveskite naują maketo pavadinimą, tada spustelėkite Pervardyti.

   Svarbu:  Jei pakeisite maketą, kurį naudojote savo pateiktyje, eikite į Įprastą rodinį ir iš naujo taikykite naują maketą skaidrėms, jei norite, kad būtų pritaikyti pakeitimai. Pavyzdžiui, pakeitus Demonstracijos skaidrių maketą, pateikties skaidrės naudojant Demonstracijos maketą išlaikys pradinę išvaizdą, jeigu nepritaikysite peržiūrėto maketo kiekvienai iš jų.

 4. Skirtuke Skaidrių ruošinys spustelėkite Uždaryti ruošinio rodinį.

  Atlikdami tolesnius veiksmus baigsite procesą, iš naujo taikydami skaidrių keitimus pateiktyje, kurioje naudojamas ką tik pakeistas maketas.

 5. Rodinio Įprastas miniatiūrų srityje spustelėkite skaidrę, kuriai norite iš naujo taikyti atnaujintą maketą.

  (Norėdami pasirinkti kelias skaidres, palaikykite nuspaudę klavišą „Ctrl“, tada spustelėkite kiekvieną skaidrę.)

 6. Skirtuko Pagrindinis grupėje Skaidrės spustelėkite Maketas, tada pažymėkite skaidrių ruošinio rodinyje atnaujintą maketą.

Skaidrių padėties keitimas

Atskiroje žinyno temoje aprašoma, kaip perjungti iš stačios padėties į gulsčią ir atvirkščiai:

Gulsčios skaidrės padėtis  gulsčias
Stačios skaidrės padėtis stačias

Įprasto skaidrės maketo pasirinkimas

 1. Rodinio Įprastas skirtuke Pagrindinis spustelėkite Maketas.

 2. Pasirinkite geriausiai jūsų skaidrės turinį atitinkantį maketą.

  Skirtuke Pagrindinis spustelėkite Maketas, kad pakeistumėte skaidrių išvaizdą

Skaidrės maketo tinkinimas

 1. Skirtuke Rodinys spustelėkite Skaidrių ruošinys.

  „PPT for Mac“ komanda Skaidrių ruošinys
 2. Skaidrių maketai rodomi kaip miniatiūros kairiojoje srityje po skaidrės šablonu.

  Miniatiūrų sritis, kurioje rodomi redaguojant skaidrių maketą pateikiami maketai
 3. Atlikite vieną arba abu šiuos veiksmus:

  • Spustelėkite norimą maketą ir tinkinkite jį. Galite įtraukti, pašalinti arba keisti vietos rezervavimo ženklų dydį, taip pat galite naudoti skirtuką Pagrindinis ir daryti šriftų, spalvų ir kitų dizaino elementų keitimus.

  • Spustelėkite Įterpti maketą, jei norite įtraukti naują skaidrę ir ją formatuoti.

 4. Spustelėkite Uždaryti ruošinį, jei norite užbaigti maketų redagavimą.

  Pakeistą skaidrės maketą galėsite įterpti kaip naują skaidrę bet kurioje pateikties vietoje.

Pakeitimų įrašymas kaip naujos temos

 1. Spustelėkite Dizainas nukreipkite žymiklį į bet kurią temą.

 2. Spustelėkite rodyklę žemyn, kuri pateikiama po temų sritimi.

 3. Spustelėkite Įrašyti dabartinę temą, suteikite temai pavadinimą ir spustelėkite Įrašyti. Jūsų naujoje temoje bus naujai pataisytas skaidrių maketas ir jį galėsite pasiekti temų galerijoje.

Susijusi informacija

Skaidrių ruošiniai programoje „PowerPoint for Mac“

Temų naudojimas programoje „PowerPoint for Mac“

Temos tinkinimas ir įrašymas programoje „PowerPoint for Mac“

Šablonų naudojimas programoje „PowerPoint for Mac“

Naujos skaidrių maketo įtraukimas į skaidrių ruošinį

 1. Meniu Rodinys nukreipkite į Ruošinys, tada spustelėkite Skaidrių ruošinys.

 2. Naršymo srityje spustelėkite skaidrių ruošinį. Skaidrių ruošinys yra viršutinė skaidrė naršymo srityje.

 3. Spustelėkite skirtuką Skaidrių ruošinys, tada dalyje Skaidrių ruošinys spustelėkite Naujas maketas.

  Skirtukas Skaidrių ruošinys, grupė Skaidrių ruošinys

  „PowerPoint“ įterpia naują skaidrės maketą su pavadinimui ir poraštėms skirtais vietos rezervavimo ženklais.

 4. Atlikite visus papildomus naujos skaidrės maketo pakeitimus.

  Pastaba: Daugiau informacijos apie tai, kaip dar labiau pakeisti skaidrės maketą, ieškokite Vietos rezervavimo ženklų pridėjimas arba pašalinimas iš skaidrės maketo.

 5. Kai baigsite pakeitimus skaidrių ruošinio rodinyje, pranešimų juostoje spustelėkite Uždaryti ruošinį, kad grįžtumėte į įprastą rodinį.

  Patarimas: Skaidrių ruošinio ir atitinkamų skaidrių maketų pakeitimai laikinai įtraukiami į temą, kuri taikoma jūsų pateikčiai. Jei pritaikysite kitą temą, skaidrių ruošinio pakeitimai bus anuliuoti. Jei norite išsaugoti keitimus ateičiai, skirtuke Temos (esančiame dalyje Temos) spustelėkite Įrašyti temą.

Skaidrės maketo dublikato kūrimas skaidrių ruošinyje

Galite naudoti pasirinktinius maketus ir sukurti maketų seriją, kurioje maketų išvaizda būtų vienoda, bet skirtųsi turinys. Pvz., galite sukurti pirmą maketą su įmonės logotipu kairiajame kampe ir tekstiniu vietos rezervavimo ženklu, tada padaryti to pasirinktinio maketo dublikatą ir pakeisti vietos rezervavimo ženklą lentele.

 1. Meniu Rodinys nukreipkite į Ruošinys, tada spustelėkite Skaidrių ruošinys.

 2. Naršymo srityje spustelėkite skaidrės maketą, kurį norite pakeisti. Skaidrių maketai yra po skaidrių ruošiniu, kuris yra viršutinė skaidrė naršymo srityje.

 3. Meniu Įterpimas spustelėkite Dubliuoti maketą.

 4. Atlikite visus papildomus naujos skaidrės maketo pakeitimus.

  Pastaba: Daugiau informacijos apie tai, kaip dar labiau pakeisti skaidrės maketą, ieškokite Vietos rezervavimo ženklų pridėjimas arba pašalinimas iš skaidrės maketo.

 5. Kai baigsite pakeitimus skaidrių ruošinio rodinyje, pranešimų juostoje spustelėkite Uždaryti ruošinį, kad grįžtumėte į įprastą rodinį.

  Patarimas: Skaidrių ruošinio ir atitinkamų skaidrių maketų pakeitimai laikinai įtraukiami į temą, kuri taikoma jūsų pateikčiai. Jei pritaikysite kitą temą, skaidrių ruošinio pakeitimai bus anuliuoti. Jei norite išsaugoti keitimus ateičiai, skirtuke Temos (esančiame dalyje Temos) spustelėkite Įrašyti temą.

Skaidrės maketo panaikinimas skaidrių ruošinyje

Galite panaikinti bet kuriuos skaidrių maketus iš skaidrių ruošinio, išskyrus tuos, kurie naudojami dabartinėje pateiktyje.

 1. Meniu Rodinys nukreipkite į Ruošinys, tada spustelėkite Skaidrių ruošinys.

 2. Naršymo srityje spustelėkite skaidrės maketą, kurį norite panaikinti. Skaidrių maketai yra po skaidrių ruošiniu, kuris yra viršutinė skaidrė naršymo srityje.

 3. Spustelėkite skirtuką Skaidrių ruošinys, tada dalyje Skaidrių ruošinys spustelėkite Naikinti.

  Skirtukas Skaidrių ruošinys, grupė Skaidrių ruošinys

 4. Kai baigsite pakeitimus skaidrių ruošinio rodinyje, pranešimų juostoje spustelėkite Uždaryti ruošinį, kad grįžtumėte į įprastą rodinį.

  Patarimas: Skaidrių ruošinio ir atitinkamų skaidrių maketų pakeitimai laikinai įtraukiami į temą, kuri taikoma jūsų pateikčiai. Jei pritaikysite kitą temą, skaidrių ruošinio pakeitimai bus anuliuoti. Jei norite išsaugoti keitimus ateičiai, skirtuke Temos (esančiame dalyje Temos) spustelėkite Įrašyti temą.

Skaidrės maketo pervardijimas skaidrių ruošinyje

Galite pakeisti skaidrių maketo pavadinimą. Tai atlikus bus pakeistas to maketo pavadinimas, kuris rodomas meniu Nauja skaidrė arba Maketas skirtuke Pagrindinis.

 1. Meniu Rodinys nukreipkite į Ruošinys, tada spustelėkite Skaidrių ruošinys.

 2. Naršymo srityje spustelėkite skaidrės maketą, kurį norite pakeisti. Skaidrių maketai yra po skaidrių ruošiniu, kuris yra viršutinė skaidrė naršymo srityje.

 3. Spustelėkite skirtuką Skaidrių ruošinys, tada dalyje Skaidrių ruošinys spustelėkite Pervardyti.

  Skirtukas Skaidrių ruošinys, grupė Skaidrių ruošinys

 4. Lauke Maketo pavadinimas įveskite naują pavadinimą.

 5. Spustelėkite Pervardyti.

 6. Kai baigsite pakeitimus skaidrių ruošinio rodinyje, pranešimų juostoje spustelėkite Uždaryti ruošinį, kad grįžtumėte į įprastą rodinį.

  Patarimas: Skaidrių ruošinio ir atitinkamų skaidrių maketų pakeitimai laikinai įtraukiami į temą, kuri taikoma jūsų pateikčiai. Jei pritaikysite kitą temą, skaidrių ruošinio pakeitimai bus anuliuoti. Jei norite išsaugoti keitimus ateičiai, skirtuke Temos (esančiame dalyje Temos) spustelėkite Įrašyti temą.

Susijusi informacija

Vietos rezervavimo ženklų pridėjimas arba pašalinimas iš skaidrės maketo

Skaidrių ruošinio modifikavimas

Apie pateikties kūrimą

Kiekvienas skaidrių maketas apima teksto, paveikslėlių, diagramų, figūrų ir kt. vietos rezervavimo ženklus. Kai norite skaidrėse išdėstyti turinį, geriausiai turinį atitinkančio skaidrių maketo pasirinkimas yra gera pradžia.

Įtraukdami naują skaidrę pasirinkite maketą:

 1. Skirtuke Pagrindinis spustelėkite Nauja skaidrė.

 2. Pasirinkite naujos skaidrės maketą ir spustelėkite Įtraukti skaidrę.

Pakeiskite esamos skaidrės maketą:

 1. Skirtuke Pagrindinis spustelėkite Maketas.

 2. Pasirinkite maketą, geriausiai atitinkantį skaidrės turinį, tada spustelėkite Keisti maketą.

  Skaidrės maketo keitimas

Telefone:

 1. Bakstelėkite skaidrę, kurios maketą norite apibrėžti.

 2. Slankiojoje įrankių juostoje lango apačioje bakstelėkite Maketas Mygtukas Maketas slankiojoje įrankių juostoje leidžia pasirinkti skaidrių maketą

 3. Bakstelėkite, kad galėtumėte pasirinkti norimą skaidrės maketą.

  Maketas pritaikomas. Galite toliau redaguoti skaidrę arba pereiti į kitą skaidrę.

Telefone:

 1. Bakstelėkite skaidrę, kurios maketą norite apibrėžti.

 2. Slankiojoje įrankių juostoje lango apačioje bakstelėkite Maketas Mygtukas Maketas slankiojoje įrankių juostoje leidžia pasirinkti skaidrių maketą

 3. Bakstelėkite, kad galėtumėte pasirinkti norimą skaidrės maketą.

  Maketas pritaikomas. Galite toliau redaguoti skaidrę arba pereiti į kitą skaidrę.

Telefone:

 1. Bakstelėkite skaidrę, kurios maketą norite apibrėžti.

 2. Slankiojoje įrankių juostoje lango apačioje bakstelėkite Maketas Mygtukas Maketas slankiojoje įrankių juostoje leidžia pasirinkti skaidrių maketą

 3. Bakstelėkite, kad galėtumėte pasirinkti norimą skaidrės maketą.

  Maketas pritaikomas. Galite toliau redaguoti skaidrę arba pereiti į kitą skaidrę.

Taip pat žr.

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×